Firemní sponzoři KSČM v roce 2017

SponzorNaposledy darovalaDary
Pavel Dvořák IC: 014760762017

Celkem 72 000 Kč

  • Sponzor KSČM v 2017, 72 000 Kč
Active Vision SE IC: 241493142017

Celkem 55 655 Kč

  • Sponzor KSČM v 2017, 55 655 Kč
LACMAN s.r.o. IC: 647937112017

Celkem 2 400 Kč

  • Sponzor KSČM v 2017, 2 400 Kč
Soleta Signum, s.r.o. IC: 264328712017

Celkem 9 600 Kč

  • Sponzor KSČM v 2017, 9 600 Kč
„Podpůrný spolek Svornost“ IC: 004620632017

Celkem 900 Kč

  • Sponzor KSČM v 2017, 900 Kč
TEDOS Mikulov s.r.o. IC: 269499622017

Celkem 100 Kč

  • Sponzor KSČM v 2017, 100 Kč
Autokempink Břeclav, družstvo IC: 469912042017

Celkem 100 Kč

  • Sponzor KSČM v 2017, 100 Kč
ITFE, z. s. IC: 048392512017

Celkem 3 000 Kč

  • Sponzor KSČM v 2017, 3 000 Kč
Active Vision SE IC: 241493142017

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor KSČM v 2017, 40 000 Kč
Gabriela Fendrychová IC: 060333852017

Celkem 1 000 Kč

  • Sponzor KSČM v 2017, 1 000 Kč