Sponzorující osoby ODS v roce 2011

SponzorNaposledy darovalDary
Karel Abrhám (*1950)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Boleslav Altner (*1971)2011

Celkem 31 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 26 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Antonin Daniel (*1963)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Leopold Bambula (*1939)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Vladislav Bartman (*1953)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Jaroslav Bartoš (*1953)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Kateřina Bartošova (*1975)2011

Celkem 5 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Tatana Bartova (*1965)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Pavlina Baslerová (*1963)2011

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 60 000 Kč
Petr Beer (*1973)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Beránek (*1952)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Binter (*1954)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Jana Bohuňovská (*1960)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Daniel Boršek (*1980)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Miroslav Boršek (*1961)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Věra Boršek (*1980)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Michal Brabec (*1962)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Branberger (*1967)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Brenkus (*1955)2011

Celkem 36 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 36 000 Kč
Zdeněk Budil (*1978)2011

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 300 Kč
Richard Bureš (*1964)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Milan Bušek (*1961)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Milan Cabrnoch (*1962)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Tadeáš Cichy (*1966)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Tadeaš Cichy (*1966)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Mgr. Jan čechlovsky (*1974)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Čechlovský (*1974)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Taťana černá (*1947)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Mikoláš černý (*1968)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Richard Černy (*1969)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Ondřej Červinka (*1977)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Vladimir Dohrmann (*1960)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Miroslav Dorazil (*1958)2011

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 500 Kč
Vlastimil Došek (*1961)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Jakub Drabek (*1974)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Martina Drechslerova (*1971)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Zdeněk Drofa (*1968)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Josef Dvořak (*1943)2011

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 17 000 Kč
Jaroslav Elzner (*1949)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
MUDr. Dobromila Filová (*1940)2011

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 200 Kč
Ing. Pavla Finfrlová (*1950)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Florián (*1975)2011

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 000 Kč
Zdeněk Fojtik (*1966)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Stanislav Folwarczny (*1962)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Petr Fornouz (*1968)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Lukáš Franěk (*1980)2011

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 000 Kč
Karolina Franisová (*1968)2011

Celkem 340 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 340 000 Kč
Karolina Franisova (*1968)2011

Celkem 3 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 300 Kč
Zdeňka Frohlichová (*1935)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Gála (*1967)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Jitka Gavdunová (*1955)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
David Gloss (*1975)2011

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 300 000 Kč
Jan Gottwald (*1957)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Marcela Graciasova (*1951)2011

Celkem 46 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 46 000 Kč
Stanislav Hakl (*1968)2011

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 200 Kč
Lukaš Hegner (*1981)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Marek Hlavaček (*1990)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Holátko (*1970)2011

Celkem 6 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 6 700 Kč
Tomaš Holeček (*1964)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Jaromir Horak (*1973)2011

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 11 000 Kč
Pavel Horálek (*1965)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Vladimir Hořák (*1944)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Robert Houdek (*1971)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Roman Hoza (*1966)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Michael Hrbata (*1971)2011

Celkem 9 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 9 200 Kč
Ivana Hubáčková (*1968)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Filip Humplík (*1972)2011

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 9 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 8 000 Kč
Robert Hurda (*1983)2011

Celkem 48 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 48 000 Kč
Ivan Charvat (*1967)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Lukaš Chlebovský (*1971)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Radek Chvosta (*1977)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Josef Janeček (*1957)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Daniela Janičková (*1971)2011

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 17 000 Kč
Paulina Janků (*1965)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Paulína Janků (*1965)2011

Celkem 10 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 800 Kč
Ing. Pavel Jankůj (*1961)2011

Celkem 5 120 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 120 Kč
Jana Ječmenová (*1967)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Milan Jedlička (*1964)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Pavel Jenčík (*1963)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Nova Jilichova (*1976)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Radomíra Joštová (*1966)2011

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 400 Kč
Tomáš Jubánek (*1968)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ludvik Kadlec (*1954)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Jaroslav Kameník (*1966)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Václav Kestler (*1963)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Václav Kestler (*1986)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Vit Klein (*1961)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Klesnil (*1981)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Karel Klesnil (*1976)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ivana Kocmanova (*1967)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Libor Kohel (*1964)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Dr. Eva Kopačkova (*1962)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Marie Koštálová (*1948)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Robert Kotzian (*1974)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Karel Král (*1975)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Vladislav Krásny (*1956)2011

Celkem 10 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 800 Kč
Petr Kratochvil (*1962)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Alexandr Krejčíř (*1960)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Jaroslav Krupka (*1957)2011

Celkem 67 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Karel Krybus (*1965)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Sabina Krýslova (*1972)2011

Celkem 4 050 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 050 Kč
Mgr. Václav Kůrka (*1942)2011

Celkem 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 700 Kč
Zdeněk Kutner (*1959)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Vlastimil Kyna (*1955)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
František Laryš (*1939)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Jaroslav Lauterbach (*1971)2011

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 300 Kč
Miroslava Lazarova (*1951)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Petra Linhartova (*1969)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Petra Linhartová (*1969)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Zdeněk Madr (*1957)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Mgr. Petr Mach (*1986)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Radek Malý (*1970)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Lucie Mamurovova (*1977)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Petr Marcinčák (*1965)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
RNDr. Stanislav Matýšek (*1955)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Martin Medrar (*1969)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Alexandra Medrarová (*1945)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Václav Mencl (*1943)2011

Celkem 29 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 28 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Vojtěch Mencl (*1970)2011

Celkem 15 950 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 950 Kč
Roman Merunka (*1975)2011

Celkem 650 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 350 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 300 000 Kč
Kateřina Merunková (*1975)2011

Celkem 610 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 330 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 280 000 Kč
Vladimíra Mitášova (*1935)2011

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 800 Kč
Josef Mourek (*1956)2011

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Radek Mraz (*1983)2011

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 11 000 Kč
David Mrkvica (*1970)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Pavel Muller (*1963)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslava Němcova (*1982)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
PharmDr. Radek Oswald (*1979)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Blahoslav Papajk (*1952)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Miroslava Paulova (*1970)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Hana Pešatova (*1929)2011

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 6 000 Kč
Roman Pestr (*1957)2011

Celkem 5 400 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 400 Kč
Dita Petrová (*1980)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Vladimir Pohúdka (*1959)2011

Celkem 3 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 600 Kč
Rene Políšenský (*1961)2011

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 500 Kč
Michal Popek (*1963)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Stanislav Ptačník (*1967)2011

Celkem 4 950 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 950 Kč
Lenka Raadová (*1964)2011

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 200 Kč
Ludmila Rajnyšova (*1947)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Zdeněk Rosůlek (*1950)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Radek Růžička (*1965)2011

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 300 Kč
Mgr. Hynek Říha (*1970)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Petr Řiha (*1953)2011

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 200 Kč
Martin Sabol (*1968)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
JUDr. Karel Schuster (*1947)2011

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 60 000 Kč
Martin Schuster (*1975)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Aleš Skřivanek (*1965)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Slabihoud (*1950)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Milan Sladek (*1958)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Kateřina Slaviková (*1967)2011

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 300 Kč
Josef Slovak (*1959)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ilona Sokolová (*1953)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Marcela Solařová (*1968)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. František Stádník (*1951)2011

Celkem 26 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Jana Stachová (*1964)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Kateřina Staňková (*1986)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Stejskal (*1970)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Ivan Svoboda (*1955)2011

Celkem 19 172 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 19 172 Kč
Pavel Svoboda (*1953)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
David šech (*1976)2011

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 000 Kč
Josef Šejvl (*1972)2011

Celkem 3 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 300 Kč
Oldřich Šiml (*1969)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Stanislav Šíp (*1976)2011

Celkem 13 900 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 13 900 Kč
Antonie Šitnerová (*1946)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Milan Šmid (*1952)2011

Celkem 14 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 14 000 Kč
Ing. Michal Šnebergr (*1958)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jaroslav Špaček (*1943)2011

Celkem 10 830 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 830 Kč
Petr Špalek (*1976)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
MUDr. Pavel Trůka (*1963)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Blanka Tůmova (*1968)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Libor Turek (*1971)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Radomír Tylš (*1948)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Jaroslav Tyml (*1979)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Marcela Tymlová (*1974)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Milan Uhlík (*1971)2011

Celkem 23 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 23 600 Kč
Ladislav Uhrin (*1968)2011

Celkem 51 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Otakar Ulč (*1944)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
JUDr. Helena Urbanová (*1973)2011

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 49 000 Kč
František Vagner (*1954)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Josef Valentin (*1953)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Alena Valentova (*1974)2011

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 17 000 Kč
František Vavřinec (*1927)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Adam Važanský (*1976)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Veselý (*1943)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Vladislav Vilimec (*1963)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Vitek Petr (*1960)2011

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 200 Kč
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (*1969)2011

Celkem 50 020 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
Břetislav Vicek (*1952)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
arch. Vaclav Vondrašek (*1950)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
MUDr. Jan Voráč (*1952)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Jan Vorlíček (*1961)2011

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 49 000 Kč
Marek Vosátka (*1975)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
MUDr. Tomáš Vrbica (*1973)2011

Celkem 3 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 300 Kč
Veronika Vrecionová (*1965)2011

Celkem 36 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 28 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 8 200 Kč
Kamila Vrtiškova (*1978)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Miloš Vystrčil (*1960)2011

Celkem 20 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 600 Kč
Ivana Weberová (*1976)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
František Weinfurter (*1963)2011

Celkem 6 920 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 6 920 Kč
Miroslav Závada (*1964)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Antonin Zdeborský (*1970)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Blanka Zelinková (*1946)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Zemanová Plačková (*1973)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Veronika Zettlova (*1982)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Zurek (*1987)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Marie Zůčková (*1943)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Milan Husák (*1950)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ivan Knap (*1947)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Petr Kozak (*1954)2011

Celkem 14 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 14 500 Kč
Lenka Popkova (*1955)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Jarmila Volfová (*1977)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Michal Hajek (*1973)2011

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 500 Kč
Olga Haškovcova (*1953)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Vladimír Lederer (*1968)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Miroslav Wildner (*1949)2011

Celkem 900 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 900 Kč
Karel Grunt (*1950)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Stanislav Pluháček (*1986)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Pavel Drobil (*1971)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Karla Egidova (*1947)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Radka Fišerová, (*1974)2011

Celkem 3 400 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 400 Kč
Eva Piherova (*1969)2011

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 500 Kč
Petr Polák (*1948)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Martin Tyml (*1973)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Marcel Tureček (*1997)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Pokorný (*1974)2011

Celkem 1 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 100 Kč
Ing. Bohumil Kurka (*1963)2011

Celkem 12 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 250 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Ing. Zdeněk Zezula (*1965)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Jan Blažíček (*1967)2011

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Martin Maly (*1969)2011

Celkem 51 015 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 51 015 Kč
Radek Duben (*1975)2011

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 35 000 Kč
Vit Blaha (*1961)2011

Celkem 75 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 24 000 Kč
Tomaš Kotora (*1966)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Rostislav Koumar (*1977)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Patrik Harvalík (*1975)2011

Celkem 47 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 47 000 Kč
Marcela Vlčková (*1966)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Václav Neumann (*1957)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Tomáš Cidlinský (*1971)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Miloslav Černy (*1956)2011

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 6 000 Kč
Edvard Kožušník (*1971)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. Petr Rund (*1974)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Eva Trukova (*1973)2011

Celkem 51 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Barták (*1977)2011

Celkem 320 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 320 000 Kč
Helena Matoušová (*1960)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Lucie Vavrová (*1961)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Radim Jirout (*1971)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Milan Cabrnoch (*1962)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Petr Studnička (*1947)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Jaromír Kynčl (*1937)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
MUDr. Vladimír Záhorský (*1953)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Dagmar Zatloukalová (*1953)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Tomáš Havlíček (*1980)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Mgr. Stanislav Jantoš (*1975)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Hajkova Hoznourková (*1971)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Vaclav Hrdlička (*1962)2011

Celkem 6 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 500 Kč
Mgr. Daniela Hebnarová (*1957)2011

Celkem 1 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 700 Kč
Barbora Vavrouškova (*1974)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Vladislav Lipovský (*1967)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Eliška Šedová (*1954)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Zdeněk Čermák (*1958)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Mgr. Pavel Markvart (*1970)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Mgr. Radek Reindl (*1971)2011

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 8 000 Kč
Jitka Brázdová (*1975)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Martin Baxa (*1975)2011

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 0 Kč
Josef Ružička (*1972)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Libor Šťástka (*1974)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Ladislav Kašpar (*1975)2011

Celkem 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 600 Kč
Alexandr Vondra (*1961)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Milan Hofman (*1974)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Štěpán Šlosar (*1967)2011

Celkem 20 731 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 731 Kč
Petr Kantor (*1968)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Leona Benešová (*1970)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Tomáš Dufek (*1967)2011

Celkem 7 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 7 500 Kč
Miroslava Hurdova (*1979)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Řehak (*1961)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Tvrdík (*1957)2011

Celkem 14 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 14 000 Kč
Jana Kabíčková (*1960)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Radek Procházka (*1975)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jaroslav Fritsch (*1974)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Marcela Formanová (*1975)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Martin Kral (*1978)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Milan Richter (*1975)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Rudolf Havránek (*1971)2011

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 Kč
Jiří Panoš (*1966)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Marek Benda (*1968)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 35 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Daniel Čižek (*1980)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Dana Kozákova (*1967)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Uhlík (*1970)2011

Celkem 65 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Vlastimil Kýna (*1955)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Dita Gajdova (*1982)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Karel Schafer, (*1963)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Adam Berka (*1983)2011

Celkem 2 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 700 Kč
Ing. Michal Zikmund (*1956)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Libor Macháček (*1970)2011

Celkem 1 000 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 000 Kč
Eva Čejková (*1978)2011

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 35 000 Kč
Ondřej Cižinský (*1989)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Tomáš Havlíček (*1988)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Radek Kubiček, DiS. (*1988)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Jana Staňková (*1964)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Rudolf Roman (*1960)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Vondraček (*1947)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Pavel Sušický (*1951)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ivo Strejček (*1962)2011

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 70 000 Kč
Štěpánka Slezaková (*1970)2011

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 300 Kč
David Kafka (*1948)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Petr Řiha (*1953)2011

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 Kč
Zdeněk Zrůst (*1972)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Jana Samková (*1983)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Mane Třesohlava (*1940)2011

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 Kč
MVDr. Pavel Krejčiřík (*1945)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
RNDr. Ivan Kosatík (*1957)2011

Celkem 36 680 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 31 680 Kč
Marcela Kubatova (*1976)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Stanislav Blaha (*1969)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Jaroslav Vymazal (*1955)2011

Celkem 22 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 22 000 Kč
Ondřej Pecha (*1964)2011

Celkem 350 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 300 000 Kč
Petr Ostrý (*1966)2011

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 150 000 Kč
Tomáš Kučera (*1972)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Miroslava Lancová (*1983)2011

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 000 Kč
Jiří Hos (*1963)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Zdeněk Jiroušek, (*1972)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Patrik Opa (*1969)2011

Celkem 19 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 19 000 Kč
Josef Poláček (*1948)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Robert Naď (*1969)2011

Celkem 3 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 300 Kč
Tomáš Kučera (*1982)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Lukáš Fišer (*1983)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Úlehla (*1965)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Jan Kalián (*1982)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Jiří Zorník (*1950)2011

Celkem 41 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
František Zdražil (*1969)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Vladimír Pokorný (*1945)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Roman Hamrus (*1967)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Jan Losenický (*1974)2011

Celkem 1 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 Kč
Ing. Jan Vaněk (*1976)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
MUDr. Leoš Vysoudil (*1972)2011

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 7 000 Kč
Zuzana Paříkova (*1977)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Stanislav Cejpek, (*1959)2011

Celkem 28 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 13 700 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 14 800 Kč
Tomáš Koppler (*1966)2011

Celkem 7 260 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 7 260 Kč
MUDr. Petr Zajíc, MBA (*1969)2011

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 000 Kč
Jiří Mokrý (*1979)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
PhDr. Iveta Hamouzová (*1982)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
MUDr. Pavel Skála (*1955)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Karel Šmíd (*1968)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Hlavaček (*1977)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Roman Štěpánek (*1983)2011

Celkem 10 830 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 830 Kč
Alexandra Hejlova (*1959)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
JUDr. Robert Varga (*1963)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Radek Weber, (*1971)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Štefan Šottník (*1960)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Pavel Beran (*1970)2011

Celkem 48 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 48 000 Kč
Vaclav Trůka (*1935)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Vojtěch Zapletal (*1944)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Oldřich Kolaček (*1948)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Petr Horak (*1968)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Horák (*1968)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Herbert Heissler (*1974)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Miroslav Pytel (*1966)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Dienstl (*1948)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Josef Zima (*1949)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Martin Domes (*1975)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Pavel Netolický (*1980)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Ivana Bruhova (*1962)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Olgerd Pukl (*1965)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Gabriela Šťastná (*1971)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Šárka Martínková (*1976)2011

Celkem 48 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 48 000 Kč
Věra Řezáčová (*1922)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Michal Kofroň (*1956)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Jan Holota (*1978)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Zlata Družecká (*1956)2011

Celkem 2 311 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 311 Kč
JUDr. Milan Golas (*1958)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Rostislav Donát (*1969)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Antonin Janik (*1960)2011

Celkem 5 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 100 Kč
Jiří Oberfalzer (*1954)2011

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 000 Kč
Miloslava Šlajsova (*1952)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Ladislav Liby (*1953)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Oto Houška (*1961)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslava Němcová (*1952)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
JUDr. Radim Bartoněk (*1960)2011

Celkem 1 000 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 000 Kč
Miloslav Plass (*1963)2011

Celkem 20 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
Ing. Petr Dočkal (*1966)2011

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 800 Kč
Mgr. Petr Veselý (*1968)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Richard Szotkowski (*1970)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Hrdý (*1981)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Pavel Hejtmanek (*1970)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Jakub Plašil (*1971)2011

Celkem 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 600 Kč
šarka Ambrožová (*1956)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Dalibor Geryk (*1959)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Pavel Foltyn (*1973)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Lucie Hulcová (*1984)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Václav Seitz (*1960)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Petr Kastner (*1953)2011

Celkem 16 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 Kč
Karel Svoboda (*1969)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Zdeněk Beneš (*1936)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Petr Linart (*1970)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Mojmír Malý (*1966)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Vaclav Růth (*1947)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Adam Kotalík (*1976)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Otakar Divíšek (*1953)2011

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 70 000 Kč
Ing. Hana Paškova (*1959)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Petr Wisinski (*1962)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Petr Štrunc (*1967)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jaroslav Zvěřína, CSc. (*1942)2011

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 13 000 Kč
Martin Fott (*1980)2011

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 35 000 Kč
Mgr. Petr Tišer (*1980)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Zdeněk Švrček (*1956)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Mg. Zdeněk Čižek (*1958)2011

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 49 000 Kč
Simona Štruncova (*1974)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ivanka Chrtkova (*1949)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Marek Zeman (*1964)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
MUDr. Radek Černý (*1973)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Radek Černy (*1973)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Bc. Václav Planka, DiS. (*1984)2011

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 500 Kč
Ing. Ivan Kopečný (*1948)2011

Celkem 20 163 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 163 Kč
Miroslav Ouzký (*1958)2011

Celkem 20 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
Jana Burdova (*1982)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Lucie Prinzová (*1979)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Zdeněk Kovárik (*1961)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Raad Ahmad (*1967)2011

Celkem 15 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 Kč
Tomaš Kraus (*1969)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Tomáš Kraus (*1969)2011

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 6 000 Kč
Jan Trávniček (*1965)2011

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 300 000 Kč
Zdeněk Helšus (*1943)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Ing. Radovan Lys (*1955)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
PaedDr. Jiří Kulhánek (*1962)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Petr Baloun (*1977)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Eva Krieglsteinova (*1987)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
MUDr. Robert Hoffmann (*1968)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jana Lukašková (*1970)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Caldr (*1977)2011

Celkem 31 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 31 000 Kč
Michal Para (*1979)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Václav Michl (*1954)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Blanka Schaffer (*1985)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Dan Jiranek (*1963)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Křemen (*1963)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Bc. Martina Marxová (*1984)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Roman Mamica (*1968)2011

Celkem 130 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 130 000 Kč
Jiří Zajac (*1977)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
David Jirota (*1975)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
di Tozzi (*1963)2011

Celkem 15 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 Kč
Jan Kubata (*1967)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Vladimír Tichy (*1973)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Ilona Baborská (*1962)2011

Celkem 1 022 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 022 Kč
Karel Bureš (*1972)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Zbyněk Hrdina (*1974)2011

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 500 Kč
Josef Kutmon (*1955)2011

Celkem 37 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 37 500 Kč
Karel Krejza (*1968)2011

Celkem 14 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 9 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Vladimir Bártl (*1961)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Martin Sliwka (*1970)2011

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 8 000 Kč
Miloslav Neuman (*1952)2011

Celkem 16 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 Kč
MUDr. Ivo Mareš (*1964)2011

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Buriánek (*1968)2011

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 8 000 Kč
Ing. Stanislav Michalik (*1963)2011

Celkem 26 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 26 Kč
Jana Fischerová (*1955)2011

Celkem 40 020 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
Veronika Chlupova (*1970)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Josef černý (*1980)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Jan Rubáček (*1943)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ivana Broklova (*1976)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Löffelmann (*1942)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Martin Novotný (*1972)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Jan Jarolim (*1946)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Rudolf Brousek (*1951)2011

Celkem 10 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 800 Kč
Pavel Rejman (*1956)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Rostislav Koštial (*1960)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Emil Jaroš (*1943)2011

Celkem 4 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 700 Kč
Radek Rabušic (*1963)2011

Celkem 16 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 Kč
Karel Dubský (*1950)2011

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 8 000 Kč
Vlastimil Helma (*1961)2011

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 0 Kč
Miroslav Švehla (*1966)2011

Celkem 2 183 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 183 Kč
Pavel Lacina (*1970)2011

Celkem 145 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 95 000 Kč
Ing. Martin Slavík (*1976)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Škaloud (*1948)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Petr Trojek (*1955)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Michal Španner (*1972)2011

Celkem 4 990 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 990 Kč
Marta Zapletalová (*1965)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Hana Klubíčková (*1967)2011

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 Kč
Martin Hejl (*1957)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
JUDr. Roman Brnčal (*1974)2011

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 500 Kč
Ing. Jan Kerner (*1964)2011

Celkem 33 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 8 000 Kč
Jana Dufková (*1957)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Mgr. Jaromír Brychta (*1958)2011

Celkem 5 515 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 Kč
Vit Němeček (*1962)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Zbyněk Gajdacz (*1964)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Tomaš Kluc (*1972)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Tomáš Pernekr (*1973)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Miroslav Škreko (*1954)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Martin Pecka (*1964)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Knop (*1976)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Mg. Jan Juríček (*1980)2011

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 8 000 Kč
Ing. David Brdička (*1969)2011

Celkem 1 000 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 000 Kč
JUDr. Otakar Bradáč (*1970)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Martin Klima (*1979)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Petr Kubal (*1969)2011

Celkem 4 164 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 164 Kč
Ivo Drahoš (*1974)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Marek Stratil (*1974)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Kořenek (*1969)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Petra Houdková (*1971)2011

Celkem 14 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 14 Kč
Ing. Pavel Sekanina (*1954)2011

Celkem 3 020 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
Arnošt Petružela (*1944)2011

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 150 000 Kč
Zdeněk Novák (*1954)2011

Celkem 47 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 47 000 Kč
Roman Pekarek (*1966)2011

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 60 000 Kč
Mgr. Daniel Knop (*1979)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Eva Brazdová (*1941)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
PaedDr. Jaroslav Ptáček (*1960)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Sabina Chládková (*1969)2011

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 Kč
Petr Tischer (*1968)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Zdena Hončarova (*1973)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Ing. Josef Holeček (*1959)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Bc. Alexandr Horak (*1972)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Jan Voves (*1971)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Jiří Hnilička (*1958)2011

Celkem 27 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 27 000 Kč
Tomaš Kubik (*1970)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Jaroslav Krátky (*1972)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Jaroslav Klodner (*1953)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Zdeněk Vlček (*1960)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Radslav Masny (*1963)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Radek Lohynský (*1972)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Michal Stieber (*1982)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ladislav Chlupač (*1952)2011

Celkem 15 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 Kč
Jiří Šulc (*1958)2011

Celkem 32 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 32 000 Kč
Jan Přecechtěl, BBA. (*1982)2011

Celkem 51 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Blanka Menzelova (*1957)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Zdeňka Kaňokova (*1959)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Josef Neštický (*1951)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Miloš Vrážel (*1960)2011

Celkem 18 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 18 500 Kč
Josef Hons (*1946)2011

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 Kč
Tomáš Havel (*1954)2011

Celkem 9 735 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 9 735 Kč
Hana Podubecká (*1960)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Zdeněk Lochman (*1965)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Tomaš Kladívko (*1957)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Bc. Igor Fučík (*1975)2011

Celkem 17 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 17 Kč
Jaroslav Rosenkranz (*1953)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Jiří Radil, (*1959)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Radek Zacpal (*1963)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
JUDr. Robert Kerndl (*1971)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Irena Rottova (*1963)2011

Celkem 15 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 Kč
Josef Tuhý (*1962)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Mgr. Jan Podhrásky (*1982)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Dana Jankových (*1965)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Libor Trousil (*1972)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Martin Soukup (*1965)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Mgr. Jana Černochová (*1973)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ladislav Strádal (*1951)2011

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 200 Kč
JUDr. Lenka Štěpánková (*1960)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Vladimir Zapletal (*1964)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Dagmar Drazdíkova (*1952)2011

Celkem 53 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 53 000 Kč
Jan Schneider (*1983)2011

Celkem 31 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 31 000 Kč
Stanislav Jirků, (*1952)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Evžen Tošenovsky (*1956)2011

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 000 Kč
Miloslav Oulehla (*1961)2011

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 150 000 Kč
Ing. Marek Veselý (*1974)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Naďa Štěrbova (*1955)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Jana Pyšná (*1977)2011

Celkem 1 296 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 296 Kč
Petr Sobotík (*1943)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Karel Hainz (*1958)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Kateřina Rezlerova (*1964)2011

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 200 000 Kč
Kateřina Rozlerová (*1964)2011

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 500 Kč
JUDr. Martin Major (*1979)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Vít Blaha (*1961)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Jiří Lejhanec (*1965)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
PharmDr. Petr Fifka (*1967)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Irena Gabrielová (*1959)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Martin Trojan, (*1986)2011

Celkem 15 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 Kč
Ing. Pavel Klega (*1965)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
MUDr. Jan Mokříš (*1970)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Vaclav Šafař (*1971)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
František Janko (*1956)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Miroslav Havliček (*1962)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Eva Siverová (*1968)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Jan Morava (*1979)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Zdeněk Cvejn (*1981)2011

Celkem 3 750 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 750 Kč
Jan Bauer (*1969)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Ivan Tafat (*1983)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Patrik Šmídovec (*1973)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Roman Vašina (*1958)2011

Celkem 23 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 23 000 Kč
Mgr. Vladimir Šmerda (*1959)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Jan Tecl (*1963)2011

Celkem 18 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 18 Kč
František Glanc (*1945)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. Jiří Janištin (*1953)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Mane Paděrová (*1949)2011

Celkem 20 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
Petr Tojnar (*1955)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Ryšavý (*1965)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Zdeněk Kral (*1960)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Schaffer (*1976)2011

Celkem 2 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 200 Kč
Marketa Zubrova (*1944)2011

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 500 Kč
MUDr. Pavel Kejř (*1953)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ladislava Vitova (*1964)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Martin Svoboda (*1966)2011

Celkem 4 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 300 Kč
Ing. Petr Kratochvíl (*1968)2011

Celkem 22 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 22 000 Kč
Ing. Tomáš Hampl (*1969)2011

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 49 000 Kč
Eliška Zemanová (*1984)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
František Machovec (*1947)2011

Celkem 199 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 199 Kč
Josef Kuželka (*1937)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Jana Březinová (*1964)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Pavel Ohera (*1967)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
MUDr. Jan Michálek (*1962)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Petr Černík (*1975)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Marek Daniel (*1971)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
JUDr. Rostislav Netrval (*1957)2011

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 200 000 Kč
Zdeněk Reichl (*1965)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
František Sivera (*1967)2011

Celkem 88 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 28 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 60 000 Kč
Josef Hogel (*1943)2011

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 500 Kč
Jan Lukač (*1956)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Rudolf Sivík (*1959)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Aschenbrenner (*1962)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Vladimir Schmalz (*1966)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Korseska (*1961)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Vladan Krasny (*1968)2011

Celkem 18 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 18 500 Kč
Lukaš Herold (*1970)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Michal Voltr (*1974)2011

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 200 Kč
JUDr. František Mikeš (*1946)2011

Celkem 1 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 Kč
Ing. Jiří Paluska (*1952)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Petr Kudrhalt (*1976)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Radovan Necid (*1967)2011

Celkem 19 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 17 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Jiří Hauf (*1954)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Václav Trylč (*1954)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Vaclav Trylč (*1954)2011

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 200 Kč
Radim Kralik (*1968)2011

Celkem 12 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 12 Kč
Alena Klusova (*1956)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Jindřich Stádník (*1959)2011

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 6 000 Kč
Ondřej Klápště (*1966)2011

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 200 000 Kč
Lucie Mitkova (*1974)2011

Celkem 16 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 Kč
JUDr. Michal Chládek (*1964)2011

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 37 000 Kč
Zdeněk Černý (*1957)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Mgr. Jan Šašek (*1984)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Hana Neštická (*1952)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Ilja Šedivý (*1959)2011

Celkem 75 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 75 000 Kč
Bc. Josef Patek (*1964)2011

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 8 000 Kč
JUDr. Pavel Staněk (*1973)2011

Celkem 80 020 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 28 000 Kč
Ladislav Baumruk (*1960)2011

Celkem 20 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
Jan Král (*1960)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Lucie Míchkova (*1977)2011

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 0 Kč
Ivana Řapková (*1966)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Renata Burdova (*1973)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Smolík (*1978)2011

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 110 000 Kč
Tomas Gracias (*1953)2011

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 49 000 Kč
Richard Hajek (*1969)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
MUDr. Karel Hurt (*1954)2011

Celkem 10 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 300 Kč
Pavel Jelinek (*1962)2011

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 8 000 Kč
Andrea Pazderova (*1967)2011

Celkem 18 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 18 Kč
Mgr. Roman Štěpánek (*1984)2011

Celkem 2 127 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 127 Kč
František Minařík (*1933)2011

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 500 Kč
Ing. Václav Duffek (*1954)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Ivan Pištora (*1963)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Tomaš Potěšil (*1978)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Hana Sotakova (*1982)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Suchánek (*1952)2011

Celkem 28 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 28 500 Kč
Vladimir Kapička (*1954)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Stanislav Svoboda (*1966)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Jaroslava Procházková (*1965)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Miroslav Patrovsky (*1942)2011

Celkem 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 250 Kč
Jiří Král (*1976)2011

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 7 000 Kč
Ivana Staňková (*1957)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Marek Šnajdr (*1975)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Doležal (*1950)2011

Celkem 20 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
Josef Vojtíšek (*1938)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Pavel Kubiček (*1964)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. PhDr. Martin Štěpánek (*1974)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Martin Šťastný (*1972)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Bronislav Špičák (*1956)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Zuzana Bila (*1982)2011

Celkem 13 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 200 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Miroslav Neumann (*1953)2011

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 13 000 Kč
Jiří Vaňourek (*1963)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Karel Klesnil (*1952)2011

Celkem 20 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
MUDr. Petr Kubec (*1968)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Jiří Pustina (*1959)2011

Celkem 16 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 Kč
Pavel Blažek (*1969)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Jiří Sucharda (*1964)2011

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 Kč
Karel Bruna (*1939)2011

Celkem 2 940 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 940 Kč
MUDr. Vladimir Záhorský (*1965)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Veronika Vrecionová (*1965)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Zdeněk Kutner (*1959)2011

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
PhDr. Marcela Hanáková (*1959)2011

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 800 Kč
Marcela Hanakova (*1959)2011

Celkem 32 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 32 000 Kč
Marcela Hanákova (*1959)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Miloslav Nevěčný (*1956)2011

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 17 000 Kč
Kateřina Bartošova (*1975)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Marta Valentova (*1973)2011

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 200 000 Kč
Vladimíra Prelcová (*1943)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Roman Diviš (*1968)2011

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 13 000 Kč
Vlastimil Lanc (*1957)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Jarmila Fridrichová (*1956)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Jiři Hladík (*1976)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Taťána Bartova (*1965)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Aleš Vytopil (*1974)2011

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 17 000 Kč
Ing. Ondřej Budník (*1997)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Kateřina Jánská (*1975)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Miroslav Petřik (*1956)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Pavla Marková (*1973)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Jiří Hladík (*1944)2011

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 000 Kč
Jiři Hos (*1963)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Tomáš Klubíčko (*1967)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Pavel Šindelář (*1980)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Jiři Hodek (*1950)2011

Celkem 4 950 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 950 Kč
Jan Řeřicha (*1962)2011

Celkem 14 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 14 000 Kč
Ladislav Malec (*1976)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Bc. Danuše Lancová (*1961)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Zbyněk Stanjura (*1964)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Zdeněk Tvrdík (*1973)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Vaclav Motl (*1951)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Lubomír Urbánek (*1955)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Marek Šak (*1974)2011

Celkem 2 000 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 000 Kč
Alexandra Kopecka (*1988)2011

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 250 000 Kč
Stanislav Doulik (*1956)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Stanislav Beranek (*1967)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Milan Mikunda (*1968)2011

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 40 000 Kč
Martin Douša (*1976)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
JUDr. Karel Paleček (*1977)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Petr Vučka (*1952)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Mirek Topolanek (*1956)2011

Celkem 9 400 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 9 400 Kč
Josef Škvor (*1959)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
petr Zhof (*1956)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Vasil Madr (*1973)2011

Celkem 11 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 11 200 Kč
Markéta Vankova (*1977)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Zdeněk Martínek (*1953)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Jiří Horák (*1963)2011

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 500 Kč
Ing. Ivan Hašek (*1967)2011

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 13 000 Kč
Ladislav Liby (*1953)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Vaclav Pelnář (*1972)2011

Celkem 7 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 7 100 Kč
Marcela Trbolová-Berčíková (*1968)2011

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 500 Kč
Dana Filipi (*1970)2011

Celkem 98 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 28 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 70 000 Kč
Alan Zubr (*1976)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Zavrtalek (*1947)2011

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 500 Kč
Ivo Fischl (*1953)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
René Šefr (*1961)2011

Celkem 1 502 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 500 Kč
Luboš Choura (*1951)2011

Celkem 10 830 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 830 Kč
Jaroslav Zeman (*1958)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Jiří Šlusař (*1946)2011

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 30 000 Kč
Walter Bartoš (*1961)2011

Celkem 28 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 28 500 Kč
Mgr. Rudolf Salvetr (*1964)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Marek Strnad (*1982)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Martin Duchoň (*1968)2011

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 400 Kč
František Uhlík (*1968)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. David Sventek, MBA (*1975)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Lumír Aschenbrenner (*1960)2011

Celkem 15 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 Kč
Petr Hruška (*1987)2011

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 500 Kč
Michal Gregor (*1983)2011

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 5 000 Kč
Mojmír Michálek (*1959)2011

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 60 000 Kč
Ing. Tomáš Šimčík (*1961)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Viktor Šedivý (*1964)2011

Celkem 75 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 75 000 Kč
Dušan Diviš (*1956)2011

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 60 000 Kč
Vladimir Budínsky (*1959)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Petr Skorčik (*1978)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Milan Grmela (*1969)2011

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 6 000 Kč
Oldřich Vlasak (*1955)2011

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 60 000 Kč
Ladislav Filipi (*1959)2011

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 000 Kč
Mgr. Martin Čejka (*1976)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Mikulášek (*1967)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
MUDr. Radvan Nwelati (*1966)2011

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 000 Kč
Jiří Šneberger (*1960)2011

Celkem 33 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 33 000 Kč
Kateřina Pavličkova (*1952)2011

Celkem 11 759 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 11 759 Kč
Hana Malurová (*1968)2011

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 000 Kč
Jaroslav Hybner (*1963)2011

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 000 Kč
Jan Dekický (*1980)2011

Celkem 15 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 Kč
Vlastimil Došek (*1961)2011

Celkem 20 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 20 Kč
Jiří Winkelhofer (*1972)2011

Celkem 56 155 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 6 155 Kč
Jiří Slavkovský (*1978)2011

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 500 Kč
Dana Křivanková-Klisáková (*1976)2011

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 3 000 Kč
Pavel Tlapák (*1984)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Jana Šimova (*1986)2011

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
David Šlouf (*1973)2011

Celkem 68 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 18 500 Kč
Ing. Jiří Kadrnka (*1970)2011

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 000 Kč
Miroslav Dobiaš (*1978)2011

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 100 000 Kč
David Schiller (*1981)2011

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 4 500 Kč
Mgr. Zdenek Zajiček (*1967)2011

Celkem 15 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 Kč
Jiří Strobach (*1961)2011

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 000 Kč
Vladimír Tichy (*1973)2011

Celkem 15 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 15 Kč
Jiři Němec (*1953)2011

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 000 Kč
Ondřej Pospíšil (*1979)2011

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 500 Kč
Simona Ovčárová (*1974)2011

Celkem 800 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 800 000 Kč
Aleksandra Udženija (*1975)2011

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Michal Uhlíř (*1960)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Eliška Prymková (*1985)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
František Šmidl (*1978)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Putík (*1977)2011

Celkem 350 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 350 000 Kč
Krystyna Švarcova (*1990)2011

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 200 000 Kč
Jan Záruba (*1979)2011

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 35 000 Kč
Ing. Ivo Elman (*1963)2011

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 1 500 Kč
Pavel Hurda (*1946)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Tomáš Portlík (*1978)2011

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 25 000 Kč
Bc. Gabriela Levorová (*1969)2011

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Radek Vonka (*1971)2011

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 16 000 Kč