Sponzorující osoby ODS v roce 2015

SponzorNaposledy darovalDary
Vavřinec Pečinka (*1973)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Václav Vondrášek (*1950)2015

Celkem 21 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 21 000 Kč
Martina Blažíčková (*1969)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Vít Klein (*1961)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. David Havránek (*1980)2015

Celkem 500 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 000 Kč
Radek Zápotocký (*1971)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Radim Rudzinski (*1976)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Tomáš Paleček (*1947)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Ing. Miroslav Kopečný (*1957)2015

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 000 Kč
Luděk Fiala (*1956)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Jan Panenka (*1966)2015

Celkem 36 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Zbyšek Hazmuka (*1972)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Vladimír Richter (*1970)2015

Celkem 6 772 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 6 772 Kč
Ing. Petr Juchelka (*1969)2015

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 6 000 Kč
MUDr. Ladislav Přívozník (*1952)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Marek Špok (*1971)2015

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 12 000 Kč
Zdeněk Martínek (*1953)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
František Ševít (*1972)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Tvrdík (*1957)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Petr Jedlička (*1950)2015

Celkem 3 110 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 110 Kč
Pavel Aschenbrenner (*1962)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Eva Trůková (*1973)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Jan Recman (*1981)2015

Celkem 70 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Bohumil Kurka (*1963)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
PaedDr. Jan Váňa (*1956)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Alica Strnišťová (*1965)2015

Celkem 1 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 150 Kč
Mgr. Lenka Raadová, MBA (*1964)2015

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 200 Kč
Ing. Aleš Zeman (*1974)2015

Celkem 140 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 140 000 Kč
Martin Kamarád (*1975)2015

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 12 000 Kč
MUDr. Pavel Trůka (*1963)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Pimpara (*1959)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Ing. Miroslav Jursa (*1958)2015

Celkem 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 250 Kč
Ing. Viktor Krištof, MBA (*1979)2015

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 200 Kč
Ing. Roman Tichovský (*1967)2015

Celkem 24 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 6 000 Kč
Vítězslav Chalupecký (*1964)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Václav Hoštička (*1962)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Helena Hinková (*1956)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Marek Kudela (*1987)2015

Celkem 3 110 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 110 Kč
Bronislav Špičák (*1956)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Tomáš Špinka (*1985)2015

Celkem 7 908 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 7 908 Kč
Oldřiška Heringová (*1950)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Karel Tabery (*1955)2015

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 100 000 Kč
JUDr. Jiří Mlčoch (*1951)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Bc. Lukáš Herold (*1970)2015

Celkem 47 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Ludmila Tichá (*1954)2015

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 17 000 Kč
Jan Beneš (*1976)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
MUDr. Jan Procházka (*1960)2015

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Roman Jurečko (*1966)2015

Celkem 26 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 26 500 Kč
MUDr. Hana Heráková (*1952)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Miloslav Nevěčný (*1956)2015

Celkem 23 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 23 000 Kč
JUDr. Jaroslava Janderová (*1950)2015

Celkem 231 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 200 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 31 000 Kč
Ing. Libor Turek (*1971)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Petr Vlach (*1969)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Vít Bobysud (*1971)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Bc. František Šenk (*1952)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Botek (*1972)2015

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 100 000 Kč
MUDr. Ferdinand Polák (*1972)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Jiří Vintiška (*1976)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Pavel Francírek (*1949)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Kateřina Chalupová (*1977)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Adam Pospíšil (*1975)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Josef Kuželka (*1937)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Martina Nováková, DiS. (*1976)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Mgr. Jan Husák (*1977)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Adam Růžička (*1978)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Erika Mačáková (*1973)2015

Celkem 27 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 27 300 Kč
Ing. Martin Frélich (*1977)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Bc. Radomír Mandok (*1965)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Ing. MSc. Miloslav Šmolík, MSc. (*1972)2015

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Martina Vávrová (*1980)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Václav Duffek (*1954)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Jarmila Červená (*1933)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Igor Trávníček (*1964)2015

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 7 000 Kč
Rostislav Mojžíšek (*1964)2015

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 200 Kč
PaedDr. Ivona Klímová (*1958)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Marcela Vlčková (*1966)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Marián Staňo (*1954)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Antonín Rubín (*1948)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Josef Hrdlička (*1963)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Lukáš Hegner (*1981)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
MVDr. Milan Šturm (*1955)2015

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 17 000 Kč
Mgr. Martin Cibulka, DiS. (*1972)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Zdenka Nováková (*1938)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Richard Hlaváč (*1985)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Milan Sikora (*1958)2015

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 300 Kč
Josef Šrámek (*1956)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Richard Benýšek, MBA (*1967)2015

Celkem 8 293 158 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 693 158 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 600 000 Kč
Ing. Miroslav Slinták, (*1963)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Lubomír Linhart, (*1939)2015

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 800 Kč
Ing. Karel Schafer, (*1963)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Petr Hejl, (*1963)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Stanislav Lipinský, (*1976)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Stanislav Jirků, (*1952)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Ev·A Špačková (*1949)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Ema Riegerová (*1952)2015

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 800 Kč
Mgr. Marie Ciencialová (*1965)2015

Celkem 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 150 Kč
Bohus Svoboda (*1944)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Gabriela Altnerová (*1973)2015

Celkem 39 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 19 300 Kč
Ivo Karas (*1976)2015

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 000 Kč
Bc. Václav Dbalý (*1961)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Andreas Hahn (*1968)2015

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 11 000 Kč
Ing. Jitka Šebelková (*1968)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Marek Vosátka (*1975)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Mgr. Radek Kaňa (*1978)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Karel Rohlena (*1941)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ludmila Bratská (*1960)2015

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 000 Kč
Eva Krpálková (*1955)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Eva Poštová, CSc. (*1949)2015

Celkem 10 255 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 255 Kč
PharmDr. Petr Fifka (*1967)2015

Celkem 32 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 32 500 Kč
Richard Foltýn (*1973)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Ilja Šedivý (*1959)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Jan Losenický (*1974)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Zuzana Belluová (*1959)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. Petr Kutěj (*1941)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Korseska (*1961)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Lála (*1964)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Tomáš Patočka (*1974)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
MUDr. Zdeněk Hobzek (*1960)2015

Celkem 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 700 Kč
Marie Leitgebová (*1958)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Bc. Zdeněk Herout (*1958)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Blažíček (*1967)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Michal Frauenterka (*1967)2015

Celkem 892 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 892 Kč
Mgr. Jana Poláková (*1975)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 7 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Bc. Věra Šenková (*1963)2015

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 8 000 Kč
Bc. Radek Chvosta (*1977)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Pavel Pavlík (*1970)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Ladislav Strádal (*1951)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Mgr. Petr Cech (*1980)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Michal Kopal (*1974)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Jirsa (*1983)2015

Celkem 74 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 54 000 Kč
Jiří Němec (*1953)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Marcel Petrásek (*1977)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
PharmDr. Radek Oswald (*1979)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Michal Doležal (*1979)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
PaedDr. Jan Mazuch (*1965)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Pavel Čech (*1981)2015

Celkem 350 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 350 Kč
Ing. Petr Klimpl (*1954)2015

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 8 000 Kč
Pavel Čížek (*1966)2015

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 000 Kč
Mgr. Jan Matějek (*1972)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Marie Pojerová (*1957)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Martin Kučera (*1969)2015

Celkem 3 225 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 225 Kč
Ing. Jitka Brodská (*1966)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
František Ondřich (*1950)2015

Celkem 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 700 Kč
Mgr. Jiří Kučera (*1948)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Svatava Huťková (*1971)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Jan Krouský (*1978)2015

Celkem 7 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 7 500 Kč
Ing. Petr Fiala (*1967)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Viktor Šedivý (*1964)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Zdeněk Kutner (*1959)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Vladislav Vilimec (*1963)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Ing. Jana Svobodová (*1961)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Jan Opelka (*1951)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Milena Tůmová (*1968)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Martin Svatoň (*1993)2015

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 200 Kč
Daria Jankových (*1965)2015

Celkem 50 650 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 650 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Kutáč (*1975)2015

Celkem 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 700 Kč
Jiří Fajkus (*1972)2015

Celkem 1 260 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 260 Kč
Miloš Kubašta (*1956)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Kristýna Blažíčková (*1992)2015

Celkem 7 489 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 7 489 Kč
Mgr. Jan Šašek (*1984)2015

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 16 000 Kč
Božena Látalová (*1942)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Bc. Aleš Vrána (*1976)2015

Celkem 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 250 Kč
Rudolf Schmuch (*1955)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Kondr (*1979)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Věra Kalinová (*1952)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Jana Choutková (*1962)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ladislav Ondrusek (*1943)2015

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 100 000 Kč
Jan Skopeček (*1980)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Vladislav Veselý (*1948)2015

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ladislav Svatoš (*1969)2015

Celkem 41 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 41 000 Kč
Ing. Romana Filipová (*1976)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Jakub Zrzavý (*1989)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Václav Pekař (*1948)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Mgr. Dalibor Horák (*1965)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Vítězslav Jonáš (*1955)2015

Celkem 11 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 11 200 Kč
Simeon Karamazov (*1963)2015

Celkem 31 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 31 000 Kč
Tomáš Chalupa (*1974)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Zdeněk Mádr (*1957)2015

Celkem 75 169 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 169 Kč
PhDr. Václav Hofmann (*1954)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
PhDr. Marcela Hanáková (*1959)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Bc. Jiří Crha (*1960)2015

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 7 000 Kč
Jiří Hos (*1963)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Vladimír Cigánek (*1955)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Mgr. Dagmar Adamová (*1955)2015

Celkem 10 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Libuše Benešová (*1948)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Petr Bendl (*1966)2015

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
Dana Filipi (*1970)2015

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 500 Kč
Milan Balabán (*1944)2015

Celkem 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 600 Kč
Marek Benda (*1968)2015

Celkem 43 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 43 000 Kč
Ondřej Balatka (*1980)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Marie Kousalíková (*1946)2015

Celkem 51 505 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 11 505 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 40 000 Kč
Adolf Beznoska (*1961)2015

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
Mgr. Jana Černochová (*1973)2015

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
Martin Hrubý (*1973)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Jana Fischerová (*1955)2015

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
Alexander Bellu (*1987)2015

Celkem 102 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 52 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. arch. David Beke (*1980)2015

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 500 Kč
Petr Fiala (*1964)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Ivo Kantor (*1959)2015

Celkem 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 150 Kč
Pavel Blažek (*1969)2015

Celkem 52 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
Ing. Jan Jarolím (*1946)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ivan Langer (*1967)2015

Celkem 5 120 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 620 Kč
Tomáš Kladívko (*1957)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
RNDr. Jan Holpuch (*1972)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Dekický (*1980)2015

Celkem 3 415 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 415 Kč
JUDr. Robert Kerndl (*1971)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Tomáš Jirsa (*1957)2015

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 000 Kč
Petr Gandalovič (*1964)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Zdeněk Geist (*1971)2015

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
RNDr. Ivan Kosatík (*1957)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Jaroslav Kubera (*1947)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Martin Baxa (*1975)2015

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 35 000 Kč
Jaroslav Bíro (*1973)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Jiří Drbal (*1956)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Ivan Adamec (*1960)2015

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
Mgr. Ota Benc (*1965)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Marcela Krejsová (*1958)2015

Celkem 52 905 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 905 Kč
Libor Lesák (*1965)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Jaroslav Král (*1947)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Martin Kupka (*1975)2015

Celkem 83 400 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 60 000 Kč
Filip Humplík (*1972)2015

Celkem 680 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 300 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 200 000 Kč
PaedDr. Jiří Kulhánek (*1962)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Pavel Eybert (*1949)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Roman Křivánek (*1971)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Jiří Burian (*1948)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Mgr. Stanislav Folwarczny (*1962)2015

Celkem 21 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 21 000 Kč
Lumír Aschenbrenner (*1960)2015

Celkem 30 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 30 700 Kč
Zdeněk Černý (*1956)2015

Celkem 32 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 27 000 Kč
Boleslav Altner, (*1971)2015

Celkem 49 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 19 000 Kč
Mahmoud Hilmi (*1959)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Ing. Vit Bobysud (*1971)2015

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 17 000 Kč
Ing. Jiřina Brouliková (*1947)2015

Celkem 255 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 255 Kč
Ing. Bc. Jiři Crha (*1960)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Eliáš Petr (*1968)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
PaedDr. Taťjána Horká (*1954)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Nová Jilichová (*1976)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Vit Kavalír (*1972)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Bc. Karin Klamová (*1988)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Ing. Zdeněk Kovařik (*1961)2015

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 100 000 Kč
Radka Krejči (*1977)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Jiři Lála (*1964)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Miroslava Lazarová (*1951)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Tecl (*1963)2015

Celkem 27 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 27 000 Kč
Ing. Miroslav Svozil (*1957)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Miloš Vystrčil (*1960)2015

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 36 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 44 000 Kč
Ing. PhDr. Martin Štěpánek (*1974)2015

Celkem 7 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 7 500 Kč
Ing. Radek Vonka (*1971)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Ing. David Sventek, MBA (*1975)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Přemysl Sobotka (*1944)2015

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 60 000 Kč
Renata Pospiechová (*1980)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Vladimír Šmerda (*1959)2015

Celkem 23 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Helena Matoušová (*1960)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Martin Novotný (*1972)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Vítězslav Schrek (*1970)2015

Celkem 4 015 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 015 Kč
Zdeněk Pokorný (*1951)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Igor Svoják (*1966)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Ing. Jaroslav Salivar (*1967)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
JUDr. Pavel Staněk (*1973)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Nezveda (*1967)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Vlasák (*1960)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
David Vodrážka (*1971)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Jaroslav Vymazal (*1955)2015

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Zbyněk Stanjura (*1964)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Drahomíra Miklošová (*1953)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Pavel Šindelář (*1980)2015

Celkem 35 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 35 300 Kč
David Zelený (*1973)2015

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 17 000 Kč
František Švarc (*1953)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Bc. Lucie Michková (*1977)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Martin Puš (*1963)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Rudolf Salvetr (*1964)2015

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 500 Kč
Mgr. Libor Šťástka (*1974)2015

Celkem 23 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 13 000 Kč
Alexandr Vondra (*1961)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Ivo Valenta (*1956)2015

Celkem 2 000 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 000 Kč
Ladislav Uhrin (*1968)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Zdenek Machaň (*1959)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Vladislav Vilímec (*1963)2015

Celkem 41 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 31 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Eva Nosková (*1969)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Bohuslav Svoboda (*1944)2015

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
David Šlouf (*1973)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Evžen Tošenovský (*1956)2015

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 110 000 Kč
Miroslav Škaloud (*1948)2015

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 9 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Jaroslav Zeman (*1959)2015

Celkem 109 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 72 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
Ing. Radovan Necid (*1967)2015

Celkem 24 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 24 000 Kč
Veronika Vrecionová (*1965)2015

Celkem 38 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 34 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 300 Kč
Jan Zahradil (*1963)2015

Celkem 260 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 150 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 110 000 Kč
Mgr. Eva Špačková (*1949)2015

Celkem 72 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 22 000 Kč
Ing. František Štangl (*1961)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Ing. Alena Řezníčková, MBA (*1964)2015

Celkem 55 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Vítězslav Šopík (*1976)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Jan Zahradník (*1949)2015

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
Irena Rottová (*1963)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Libor Nowak (*1957)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Markéta Záleská (*1966)2015

Celkem 3 225 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 225 Kč
Ing. Jaroslav Mith (*1974)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Jakub Unucka, MBA (*1969)2015

Celkem 6 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 6 500 Kč
Jiří Šneberger (*1960)2015

Celkem 11 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 11 100 Kč
Ing. Vladislav Raška (*1961)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Jana Bačíková (*1969)2015

Celkem 5 394 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 394 Kč
Miroslava Němcová (*1952)2015

Celkem 43 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 43 000 Kč
Milan Vyskočil (*1988)2015

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Jitka Synková (*1964)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Lubomír Malik (*1954)2015

Celkem 500 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 000 Kč
Vladimir Mareček (*1963)2015

Celkem 1 245 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 245 Kč
Marek Martin (*1977)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Zdeněk Martinek (*1953)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Mgr. Josef Matera (*1985)2015

Celkem 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 150 Kč
Martin Paclik (*1978)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Pavel Pavlik (*1970)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Antonin Rubín (*1948)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Anna Slaviková (*1941)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Milan Šmid (*1952)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Bc. Leoš Šmidek (*1967)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
David števík (*1983)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Milan Uhlik (*1971)2015

Celkem 2 900 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 900 Kč
Milena Jirová (*1979)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Leoš Příhoda (*1983)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Tomáš Holeček (*1964)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Milan Baier (*1976)2015

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 100 000 Kč
Ing. Vojtěch Harok (*1974)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Mgr. Viktor Kojdecký (*1967)2015

Celkem 255 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 255 Kč
Milan Šrotek (*1971)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Petra Moudrá (*1978)2015

Celkem 400 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 400 000 Kč
Stanislav Ptáčník (*1967)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Ing. Valentina Vaňková (*1959)2015

Celkem 2 085 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 085 Kč
Ing. Jaroslav Míth (*1974)2015

Celkem 33 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 33 000 Kč
MUDr. Radek Černý (*1973)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Ing. Jan Kuliš (*1956)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Ing. Lukáš Janko (*1982)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Miroslav Vacek (*1973)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Alfons Pospiech (*1953)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Tomáš Adámek, (*1974)2015

Celkem 23 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 23 000 Kč
Mgr. Renáta Ramazanová, (*1959)2015

Celkem 2 525 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 525 Kč
Marek Tvrz, (*1994)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Jiří Richter, (*1997)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Petr Šimek, (*1931)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Terzl, (*1985)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Jaroslava Kozlová, (*1954)2015

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 250 000 Kč
Jan Zavrtálek, (*1947)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Aleš Kmenta, (*1961)2015

Celkem 160 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 160 000 Kč
Leona Antlova, (*1974)2015

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 100 000 Kč
Bogdan Štafa, (*1963)2015

Celkem 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 150 Kč
Jan Löffelmann (*1942)2015

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 6 000 Kč
Mgr. Zdeněk Obruča (*1951)2015

Celkem 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 250 Kč
Bc. Leoš Šmídek (*1967)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Lenka Mottlová (*1980)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Jaroslav Neplech (*1982)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Tomáš Prášek (*1964)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Jaroslav Holeček (*1955)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Roman Hamrus (*1967)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Pavel Beneš (*1975)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Pavla Marková (*1973)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Tomáš Hajdušek (*1969)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Martin Paclík (*1978)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Ing. Milan Uhlík (*1971)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Alan Zubr (*1976)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Ladislav Med (*1960)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Bc. Štěpán Křeček, MBA (*1989)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Jaromír Pekař (*1958)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Vychodil (*1972)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc. (*1951)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Jakub Stárek (*1982)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. Michal Voltr (*1974)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Zdeněk Obruča (*1951)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Marie Kubíková (*1975)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Karel Hagel (*1951)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
MUDr. Jiří Heinrich (*1947)2015

Celkem 2 085 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 085 Kč
MUDr. Jiří Sztefek (*1970)2015

Celkem 1 530 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 530 Kč
Mgr. Lukáš Seibert (*1979)2015

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 300 Kč
Tomáš Heres (*1977)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Stejskal (*1970)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Vladimír Mareček (*1963)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Zdeněk Hlinský (*1971)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Jakub Čermák (*1985)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Marek Dostál (*1967)2015

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 500 Kč
Karel Krejza (*1968)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Dominik Janků (*1989)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Karel Jurka (*1973)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Radomil Dvořák (*1956)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Magda Formánková (*1957)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Bósser (*1962)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Ivan Tafat (*1983)2015

Celkem 1 005 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 005 Kč
Martin Marek (*1977)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Josef Růžička (*1972)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Čeněk Adamec (*1948)2015

Celkem 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 250 Kč
Anna Slavíková (*1941)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Jiří Mládek (*1989)2015

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 200 Kč
Miroslav Štěpánek (*1950)2015

Celkem 799 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 799 Kč
Václav Ulrich (*1940)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Ing. Aleš Kačer (*1972)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Martin Prokeš (*1967)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Zdeněk Doležal (*1974)2015

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 000 Kč
Blanka Tůmová (*1968)2015

Celkem 400 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 400 Kč
Jiří Rajniš (*1962)2015

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 6 000 Kč
Ing. Yveta Kovalčiková (*1965)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Richard Bureš (*1964)2015

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 300 000 Kč
Ing. Roman Jandík (*1981)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Pavel Mlýnek (*1969)2015

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Marcela Pavlíčková (*1968)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Anna Řehořová (*1966)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Radim Holeček (*1976)2015

Celkem 55 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 18 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 37 000 Kč
RNDr. Pavel Štifter (*1953)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Pavel Bárta (*1959)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Hladký (*1978)2015

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 100 000 Kč
Bc. Ladislav Jodlovski (*1973)2015

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 800 Kč
Vladimíra Kmentová (*1966)2015

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 100 000 Kč
Vít Gola (*1955)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Jaromíra Banková (*1951)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Lenka Machaňová (*1986)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Petr Juras (*1967)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Pavel Malina (*1943)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček (*1961)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Vít Kavalír (*1972)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Ing. Daniel Hudec (*1977)2015

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 12 000 Kč
Anna Michálková (*1990)2015

Celkem 2 495 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 495 Kč
Bc. Václav Mrkvica (*1991)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Věra Kovářová (*1950)2015

Celkem 6 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 6 100 Kč
MUDr. Michal Bednář (*1963)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Vojtěch Zapletal (*1944)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Jakub Závada (*1972)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Eva Brychtová (*1934)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Jindřich Turek (*1974)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Jan Řehák (*1961)2015

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 000 Kč
Simona Nesvadbová (*1979)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Zdeněk Janovský (*1957)2015

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 3 000 Kč
Ondřej Nosek (*1950)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Ing. Roman Diviš (*1968)2015

Celkem 21 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 21 000 Kč
Zdeněk Kovařík (*1961)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
František Vágner (*1954)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Pavel Novák (*1975)2015

Celkem 350 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 350 Kč
Jiří Stráník (*1961)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Radka Krejčí (*1977)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Martin Stránský (*1964)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Tomáš Ouška (*1981)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Hurda (*1946)2015

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 200 000 Kč
Petr Eliáš (*1968)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Petr Máca (*1971)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Jan Bosák (*1980)2015

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 20 000 Kč
Jitka Gavdunová (*1955)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Petr Laštovička (*1979)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Tomáš Sláma (*1960)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Eva Odehnalová (*1950)2015

Celkem 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 250 Kč
Petr Zeman (*1961)2015

Celkem 26 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 26 000 Kč
Bc. Zdeněk Jančí (*1965)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Bobrovský (*1945)2015

Celkem 12 469 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 12 469 Kč
JUDr. Šárka Cechová (*1981)2015

Celkem 6 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 6 100 Kč
Ing. Radovan Lys (*1966)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Miloslav Černý (*1956)2015

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 16 000 Kč
Ing. Marek Veselý (*1974)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Tomáš Tvrdík (*1956)2015

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Petr Maroš (*1976)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
MUDr. Jan Mokříš (*1970)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ivo Mikulica (*1962)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Marek Juráš (*1977)2015

Celkem 1 180 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 180 Kč
Martin Kydlíček (*1976)2015

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 300 Kč
Mgr. Karel Haas (*1973)2015

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. František Kolařík (*1962)2015

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Tomáš Jára (*1980)2015

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 4 800 Kč
Kamila Nováková (*1982)2015

Celkem 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 250 Kč
Mgr. Vladimir Šmerda (*1959)2015

Celkem 22 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 22 000 Kč
Ing. Jiřina Broulíková (*1947)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Marcela Sobotková (*1962)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Dana Traxlová (*1977)2015

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 300 000 Kč
Jan Kouřil (*1943)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Ing. Patrik Schramm (*1974)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Lada Pluhařová (*1963)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. arch. Vojtěch Mencl (*1970)2015

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 8 000 Kč
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek (*1969)2015

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Filip Jícha (*1970)2015

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 40 000 Kč
Mgr. Helena Mezírková (*1952)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Bc. Igor Fučík (*1975)2015

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 25 000 Kč
Katarína Husárová (*1958)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Mgr. Tomáš Portlík (*1978)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Igor Petrecký (*1988)2015

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 500 Kč
Zdeněk Reichl (*1965)2015

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 10 000 Kč
Gabriela Jahodová (*1978)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Dagmar Muzikářová (*1959)2015

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 250 000 Kč
Mgr. Eva Kavinová (*1987)2015

Celkem 41 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 41 000 Kč
Pavel Horák (*1977)2015

Celkem 23 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 23 000 Kč
Alena Kadrnková (*1971)2015

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 40 000 Kč
Josef Juras (*1964)2015

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 500 Kč
Miroslav Jaša (*1956)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
Karel Bican (*1950)2015

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 200 Kč
Aleša Kymličková (*1957)2015

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 2 500 Kč
Ing. Irena Farníková (*1952)2015

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 9 000 Kč
Anna Polívková (*1947)2015

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 1 000 Kč
Hana Katzerová (*1955)2015

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 50 000 Kč
PaedDr. Tat'jána Horká (*1954)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Hilmi AI-Eraidi (*1959)2015

Výši darů neznáme

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 0 Kč
Josef Kalousek (*1949)2015

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2015, hodnota daru 200 Kč