Sponzorující osoby ODS v roce 2017

SponzorNaposledy darovalDary
Juraj Raninec (*1968)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Richard Bureš (*1964)2017

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 250 000 Kč
Karel Novák (*1951)2017

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
Petr Bendl (*1960)2017

Celkem 450 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 450 Kč
Jan Vojta (*1942)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Mgr. Jan Husák (*1977)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Vavřinec Pečinka (*1973)2017

Celkem 66 390 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 890 Kč
Václav Vondrášek (*1950)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
Dušan Jakoubek (*1963)2017

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
Jindřich Turek (*1974)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Zaradička (*1965)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Miroslav Krajíček (*1946)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Beitl (*1966)2017

Celkem 330 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 250 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Tecl (*1963)2017

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Luděk Hradil (*1969)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Bc. Radomír Mandok (*1965)2017

Celkem 3 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
Pavla Marková (*1973)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Miroslav Svozil (*1957)2017

Celkem 20 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Jan Hlaváček (*1977)2017

Celkem 11 613 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 11 613 Kč
David Podéšť (*1987)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
MUDr. Jan Michálek (*1957)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Jan Poduška (*1948)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Karel Kratochvíl (*1971)2017

Celkem 3 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Simeon Karamazov (*1963)2017

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 60 000 Kč
Rostislav Zabystrzan (*1966)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ludvík Kadlec (*1954)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Josef Juřenčák (*1948)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Havlíček (*1980)2017

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 80 000 Kč
Miloš Vystrčil (*1960)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Josef Mazáč (*1950)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Vladimír Benák (*1947)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Ing. PhDr. Martin Štěpánek (*1974)2017

Celkem 7 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 7 300 Kč
Igor Trávníček (*1964)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Xenie Šustalová (*1974)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Miroslava Kašpárková (*1963)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel David (*1951)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Vít Černý (*1978)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Dan Ramzer (*1969)2017

Celkem 71 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 6 300 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Alois Dulák (*1973)2017

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 Kč
Michael Vlasák (*1964)2017

Celkem 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 Kč
Pavel Kašník (*1964)2017

Celkem 43 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
PaedDr. Ivona Klímová (*1958)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Pavel Dvořáček (*1972)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Dušan Černík (*1977)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Zdeněk Mádr (*1957)2017

Celkem 75 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 60 000 Kč
Martin Brukner (*1968)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Stejskal (*1968)2017

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 800 Kč
Jaroslav Čermák (*1963)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Pavel Mlýnek (*1969)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Holeček (*1964)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Radim Rudzinski (*1976)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Ing. David Sventek, MBA (*1975)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Vladimír Stolz (*1976)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jaroslav Studený (*1965)2017

Celkem 980 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 980 Kč
Jiří Schaffer (*1959)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Michal Tabačár (*1978)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Přemysl Sobotka (*1944)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Eva Harangiová (*1960)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Barták (*1989)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Josef Vojvodík (*1955)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Ing. Miroslav Kopečný (*1957)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Jan Tureček (*1947)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Branný (*1951)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Jindřich Kvapil (*1960)2017

Celkem 1 750 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 750 Kč
Richard Brümmer (*1971)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Bureš (*1974)2017

Celkem 65 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 45 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Martin Ditrich (*1965)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Josef Ťulpík (*1958)2017

Celkem 101 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Miroslav Matouš (*1984)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Kamil Řezníček (*1953)2017

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
Oldřich Vlasák (*1955)2017

Celkem 12 900 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 12 900 Kč
Ing. Josef Škudrna (*1961)2017

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Miloslav Švábenský (*1977)2017

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
Mgr. Vladimír Šmerda (*1959)2017

Celkem 10 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 100 Kč
Roman Valuš (*1973)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
Miloš Vele (*1962)2017

Celkem 65 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Michal Radoš (*1960)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Jan Panenka (*1966)2017

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
Pavel Kabát (*1959)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Bc. Ladislav Jodlovski (*1973)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Štěpánek (*1956)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Milan Uhlík (*1971)2017

Celkem 6 040 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 6 040 Kč
Ing. Robert Kotzian (*1974)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Libor Hammer (*1970)2017

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 000 Kč
Boleslav Buzek (*1970)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Zuzana Majerová Zahradníková (*1972)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Ivan Dischinger (*1963)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
Helena Matoušová (*1960)2017

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 45 000 Kč
Ing. Karel Nippert (*1966)2017

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
Miroslav Valenta (*1956)2017

Celkem 1 000 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 000 Kč
Josef Dlabola (*1978)2017

Celkem 20 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 100 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Janec (*1961)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Vladimír Richter (*1970)2017

Celkem 42 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 39 000 Kč
Jiří Hanzalius (*1960)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Marek Špok (*1971)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Hejný (*1961)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Petra Škopová (*1968)2017

Celkem 11 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Roman Ehrenberger (*1966)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Vladislav Terešák (*1964)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Vojtěch Munzar (*1976)2017

Celkem 284 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
Petr Tischer (*1968)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
MUDr. Pavel Kejř (*1953)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Tomáš Kořán (*1968)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Michal Muláček (*1983)2017

Celkem 24 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 24 000 Kč
Vlastislav Mácha (*1962)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Bc. Jiří Crha (*1960)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Jakub Ozaňák (*1987)2017

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
JUDr. Markéta Vaňková (*1977)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Marek Dobiáš (*1973)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Otomar Němeček (*1965)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Jaroslav Dostál (*1964)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Hos (*1963)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Vladimír Cigánek (*1955)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Vladan Brenčič (*1977)2017

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
Mgr. Dagmar Adamová (*1955)2017

Celkem 365 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 365 Kč
Libuše Benešová (*1948)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Lenka Machaňová (*1986)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Ondřej Kubín (*1982)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Jiří Škop (*1976)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Viktor Novák (*1978)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Tomáš Nováček (*1953)2017

Celkem 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 600 Kč
Petr Bendl (*1966)2017

Celkem 64 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 32 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 32 000 Kč
Werner Bernatík (*1970)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Dana Filipi (*1970)2017

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 7 000 Kč
Mgr. Petr Juras (*1967)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jana Drejslová (*1963)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
Jan Täubel (*1947)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Mojmír Sokol (*1976)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Fráňa (*1953)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jaroslav Jirkovský (*1953)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Petr Pivoda (*1965)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
JUDr. Pavel Staněk (*1973)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Karel Schäfer (*1963)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Jakub Chromý (*1984)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Petr Čavojský (*1964)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Čechlovský (*1974)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Stanislav Konkolski (*1954)2017

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
Vasil Mádr (*1973)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Stanislav Smrček (*1962)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
David Minařík (*1972)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Tomáš Nazarov (*1992)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Josef Hrdlička (*1963)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Petr Jedlička (*1950)2017

Celkem 3 110 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 110 Kč
Soňa Pavlíková (*1973)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Michal Bočan (*1966)2017

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 80 000 Kč
Jiří Tůma (*1956)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Libor Kanis (*1960)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Milan Balabán (*1944)2017

Celkem 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 600 Kč
Miroslav Vlasák (*1960)2017

Celkem 54 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 Kč
RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc. (*1951)2017

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Aschenbrenner (*1962)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček (*1961)2017

Celkem 1 210 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 210 Kč
Pavel Vtelenský (*1983)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Eva Trůková (*1973)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Winkelhöfer (*1972)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Marek Benda (*1968)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Jiří Kotas (*1958)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
František Nikl (*1947)2017

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 9 000 Kč
Jan Pospíšil (*1961)2017

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Adam Berka (*1983)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Jiří Slánský (*1981)2017

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
David Vodrážka (*1971)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Josef Reška (*1960)2017

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
Jaroslav Vymazal (*1955)2017

Celkem 24 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 24 000 Kč
Ivan Martin (*1948)2017

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 110 000 Kč
Jan Bláha (*1965)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Marcela Franková (*1968)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Jaroslava Wenigerová (*1946)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Jaromír Jílek (*1959)2017

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 250 000 Kč
Miroslav Bernášek (*1962)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Mgr. Lukáš Hegner (*1981)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Zbyněk Stanjura (*1964)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Martin Koňařík (*1967)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Yveta Kovalčíková (*1965)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Karel Umlauf (*1964)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Drahomíra Miklošová (*1953)2017

Celkem 325 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
Alexandra Udženija (*1975)2017

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 250 000 Kč
Martin Dezort (*1974)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. Jan Recman (*1981)2017

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Zuzana Hermanová (*1964)2017

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
Martin Radina (*1964)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Jiří Komár (*1970)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Marek Hotovec (*1968)2017

Celkem 10 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 800 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Martin Žižka (*1972)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Adolf Beznoska (*1961)2017

Celkem 46 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 23 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 23 000 Kč
Aleš Borkovec (*1971)2017

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
Tomáš Žalud (*1975)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Jiří Havlík (*1949)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Šindelář (*1956)2017

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
Petr Eliáš (*1968)2017

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
Ing. Bohumil Kurka (*1963)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Pavel Šindelář (*1980)2017

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Petr Macinka (*1978)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jakub Janda (*1978)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Zdeněk Joudal (*1973)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
Mgr. Petr Máca (*1971)2017

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
Mgr. Jana Černochová (*1973)2017

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Bosák (*1980)2017

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 80 000 Kč
Mgr. Viktor Kojdecký (*1967)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Zbyněk Špinar (*1977)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 500 Kč
Martin Hrubý (*1973)2017

Celkem 205 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Martin Příborský (*1976)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Michal Šotola (*1979)2017

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Miroslav Fajfrlík (*1957)2017

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 13 000 Kč
Mgr. Martin Cibulka, DiS. (*1972)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Mgr. Alica Strnišťová (*1965)2017

Celkem 1 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 150 Kč
Ing. Aleš Zeman (*1974)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
David Zelený (*1973)2017

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 17 000 Kč
Bc. Marie Paděrová (*1949)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Anna Lacinová (*1965)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Robert Plachý (*1970)2017

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
František Švarc (*1953)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Pavel Čermák (*1960)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Vladislav Zatloukal (*1986)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Vratislav Randa (*1962)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Miroslav Hladík (*1963)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Miroslav Tyl (*1943)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Petr Koten (*1976)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Drahomír Mejzr (*1969)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Zdeněk Kovářík (*1961)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Bc. Lucie Michková (*1977)2017

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 60 000 Kč
Petr Brož (*1972)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
René Franěk (*1961)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Kalián (*1982)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Tomáš Rieger (*1974)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Mgr. Rudolf Salvetr (*1964)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Zdeněk Havrančík (*1969)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
PharmDr. Petr Fifka (*1967)2017

Celkem 105 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 800 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Hynek Hanza (*1977)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Václav Seitz (*1960)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Pavel Pekár (*1969)2017

Celkem 551 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 551 Kč
MUDr. Pavel Trůka (*1963)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jana Fischerová (*1955)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Karel Kuzník (*1948)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Tomáš Vaněk (*1964)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Richard Sladký (*1976)2017

Celkem 4 752 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 252 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Michael Brázda (*1976)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Jiří Pimpara (*1959)2017

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Mgr. Petr Laštovička (*1979)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Miroslav Jursa (*1958)2017

Celkem 510 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 510 Kč
Alexander Bellu (*1987)2017

Celkem 85 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ivan Bednář (*1945)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Petr Šimek (*1972)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
MUDr. Jiří Binter (*1954)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Eva Svobodová (*1954)2017

Celkem 1 170 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 170 Kč
Petr Kučera (*1974)2017

Celkem 2 962 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 962 Kč
Martin Černý (*1990)2017

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 45 000 Kč
Mgr. Libor Šťástka (*1974)2017

Celkem 26 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 13 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 13 000 Kč
Ing. arch. David Beke (*1980)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Jaroslav Hajda (*1982)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Vladimír Dlouhý (*1950)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Josef Filgas (*1960)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Marcinčák (*1965)2017

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Adam Hlaváč (*1985)2017

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. František Stádník (*1951)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Milan Horňák (*1966)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
Václav Moutelík (*1974)2017

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
Miloš Koželuh (*1968)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Lumír Zakravač (*1973)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Bauer (*1969)2017

Celkem 222 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 18 600 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 600 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Přemysl Kotoul (*1957)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Mgr. Michal Voltr (*1974)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ivo Valenta (*1956)2017

Celkem 3 000 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 000 Kč
Miloslav Dejdar (*1946)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Vítězslav Chalupecký (*1964)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Korseska (*1961)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Roman Kotěra (*1977)2017

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
JUDr. Jan Mayer (*1981)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Václav Michl (*1954)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Zdeněk Obruča (*1951)2017

Celkem 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 250 Kč
František Šulc (*1970)2017

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 70 000 Kč
Ing. Vladislav Bartman (*1953)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Tomáš Ploc (*1966)2017

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 800 Kč
Ladislav Uhrin (*1968)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Lukáš Moc (*1976)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Kristýna Švarcová (*1990)2017

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 7 000 Kč
Mgr. Marek Kudela (*1987)2017

Celkem 3 110 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 110 Kč
Ing. Daniel Chrustawczuk (*1974)2017

Celkem 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 700 Kč
Zdenek Machaň (*1959)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Jiří Stodůlka (*1966)2017

Celkem 23 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 23 000 Kč
Ivo Kantor (*1959)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Marek Janča (*1973)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Pavel Stávek (*1972)2017

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Kittner (*1963)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Ivan Langer (*1967)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Tomáš Kladívko (*1957)2017

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
Martin Soukup (*1965)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ondřej Eliáš (*1985)2017

Celkem 999 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 999 Kč
Jaroslav Nosál (*1975)2017

Celkem 350 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 350 Kč
Martin Rozprým (*1977)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Václav Řehoř (*1980)2017

Celkem 41 554 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 554 Kč
Vladimír Kruliš (*1959)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Jan Kafka (*1968)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Zbyněk Gajdacz (*1964)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Petr Kratochvíl (*1968)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jaroslav Krátký (*1972)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
MUDr. Jiří Heinrich (*1947)2017

Celkem 2 085 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 085 Kč
Hynek Julínek (*1974)2017

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
Petr Zeman (*1961)2017

Celkem 26 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 26 000 Kč
Jan Kozák (*1960)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Daniel Padevět (*1967)2017

Celkem 33 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 33 000 Kč
Radim Kuchař (*1970)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Josef Tuhý (*1962)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Petr Večerka (*1962)2017

Celkem 3 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 250 Kč
Bohuslav Hamrozi (*1957)2017

Celkem 155 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Kropáček (*1973)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Filip Prusík (*1977)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Lukáš Rak (*1984)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Ludmila Trtíková (*1973)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Miroslav Krčmář (*1964)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Milan Prajzler (*1957)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
doc. PaeDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. (*1959)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
JUDr. Šárka Cechová (*1981)2017

Celkem 6 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 6 100 Kč
Zbyněk Janíček (*1975)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Martin Slaný (*1982)2017

Celkem 55 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 55 000 Kč
Jiří Hasman (*1949)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
David Svoboda (*1979)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Šeba (*1952)2017

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
Gabriela Čerbáková (*1976)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Milan Turek (*1978)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Karel Dyntar (*1969)2017

Celkem 9 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 6 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Radovan Lys (*1966)2017

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
Zbyněk Pastrňák (*1953)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Zdeněk Zbranek (*1957)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Stanislav Blaha (*1969)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Viktor Burkert (*1979)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Dekický (*1980)2017

Celkem 5 415 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 415 Kč
MUDr. Ivo Mareš (*1964)2017

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 80 000 Kč
Jaromír Schubert (*1950)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
JUDr. Robert Kerndl (*1971)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Lukáš Seibert (*1979)2017

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Vitalie Poláčková (*1988)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Petr Mareš (*1963)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Ing. Marek Veselý (*1974)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Josef Šejvl (*1972)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Bc. Lukáš Herold (*1970)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Jan Vyskočil (*1978)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Petr Gandalovič (*1964)2017

Celkem 10 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ludmila Tichá (*1954)2017

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 17 000 Kč
Kateřina Drábková Bíbusová (*1981)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
MUDr. David Jilich (*1979)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Jaroslav Martinák (*1972)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Vladimír Návrat (*1963)2017

Celkem 10 091 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 091 Kč
Robert Plicka (*1975)2017

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 13 000 Kč
Vladimír Láska (*1963)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Michal Sněhota (*1988)2017

Celkem 25 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Pavel Saic (*1973)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Renata Žmolíková (*1961)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Jiří Cibuzar (*1961)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Vilém Novotný (*1983)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Stanislav Ptáčník (*1967)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Pavel Mareš (*1978)2017

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 7 000 Kč
Radka Trylčová (*1975)2017

Celkem 57 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 32 000 Kč
Alena Žídková (*1949)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Michal Šubrt (*1958)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Bohuslav Svoboda (*1944)2017

Celkem 465 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 125 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 000 Kč
František Vágner (*1954)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Luděk Popela (*1970)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Mgr. Jana Poláková (*1975)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Zdeněk Chmelík (*1965)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Ing. Valentina Vaňková (*1959)2017

Celkem 2 085 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 085 Kč
Milan Kuršel (*1962)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Radomír Kocman (*1959)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Karel Bendl (*1971)2017

Celkem 62 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
David Šlouf (*1973)2017

Celkem 66 400 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 16 400 Kč
Marek Džuvarovský (*1975)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Sylvie Tobiczyková (*1947)2017

Celkem 320 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 320 Kč
Jaroslav Petrásek (*1949)2017

Celkem 1 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
Jiří Vaněček (*1973)2017

Celkem 23 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Jiří Šrámek (*1967)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Bc. Radana Zapletalová (*1963)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Bc. Petr Židek (*1969)2017

Celkem 102 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Helena Zemánková Týřová (*1974)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Pijáček (*1958)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Evžen Tošenovský (*1956)2017

Celkem 160 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 110 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ondřej Martan (*1982)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Vlastimila Gilániová (*1951)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Pavel Novák (*1975)2017

Celkem 350 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 350 Kč
Rostislav Koštial (*1960)2017

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
Jiří Maryška (*1971)2017

Celkem 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 Kč
Luděk Zámyslický (*1951)2017

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 Kč
Pavel Král (*1961)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Miroslav Nikodém (*1962)2017

Celkem 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 Kč
František Adler (*1987)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Petr Wisiński (*1962)2017

Celkem 52 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Milan Hofman (*1974)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Škaloud (*1948)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Jiří Sadílek (*1961)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Bacík (*1984)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Pavel Stejskal (*1970)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Marie Manoušková (*1957)2017

Celkem 95 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 80 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Pavel Pavlík (*1970)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Roman Jurečko (*1966)2017

Celkem 62 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 12 600 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Vaic (*1962)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
MUDr. Hana Heráková (*1952)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Tomáš Cerman (*1970)2017

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 Kč
Marie Veselá (*1959)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Radovan Necid (*1967)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Bartoň (*1951)2017

Celkem 400 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 400 Kč
Veronika Vrecionová (*1965)2017

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
MUDr. Jan Mokříš (*1970)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Martina Bártová (*1964)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Ivo Koneš (*1951)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Martin Tyml (*1973)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Hynek Orság (*1966)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Leona Antlová (*1974)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Tomáš Mach (*1982)2017

Celkem 1 000 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 000 Kč
Ivo Mikulica (*1962)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Martin Vodrážka (*1973)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Martin Hassa (*1968)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jaromír Šimonek (*1945)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Tomáš Jirsa (*1983)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Jan Mraček (*1980)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jana Císařová (*1979)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Radek Vincour (*1966)2017

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Radek Větrovec (*1970)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Schön (*1966)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Pavel Soukup (*1964)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Martin Baxa (*1975)2017

Celkem 115 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Jan Zahradil (*1963)2017

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 110 000 Kč
Ing. Miloslav Nevěčný (*1956)2017

Celkem 17 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 17 500 Kč
Petr Vošmík (*1986)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Eva Špačková (*1949)2017

Celkem 24 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 24 000 Kč
Jana Bočková (*1940)2017

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 Kč
Josef Tošovský (*1955)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jaroslav Bíro (*1973)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Jaromír Novák (*1946)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Ivo Muthsam (*1956)2017

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Katrin Křupková (*1956)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Marie Martinová (*1978)2017

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 60 000 Kč
JUDr. Daniel Volák (*1965)2017

Celkem 28 410 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 21 780 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 630 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Alena Řezníčková, MBA (*1964)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. Josef Slovák (*1959)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Sokol (*1974)2017

Celkem 220 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 110 000 Kč
Tomáš Vlček (*1989)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
JUDr. Martin Major (*1979)2017

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
David Šárka (*1980)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Jakub Vojta (*1988)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Luboš Motl (*1967)2017

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 Kč
Vít Němeček (*1962)2017

Celkem 36 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Patrik Zerrich (*1972)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Matouš Pořický (*1975)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
JUDr. Jaroslava Janderová (*1950)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Miroslav Vepřek (*1988)2017

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 Kč
Radim Perlín (*1961)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Leopold Benda (*1979)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Vítězslav Šopík (*1976)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Tibor Hrušovský (*1960)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Hynek Fajmon (*1968)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Jan Veverka (*1976)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Petr Klimpl (*1954)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Chval (*1961)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Vít Bobysud (*1971)2017

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 17 000 Kč
Jan Řezáč (*1978)2017

Celkem 6 770 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 770 Kč
Jiří Drbal (*1956)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Miroslav Žbel (*1979)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
Ivan Adamec (*1960)2017

Celkem 95 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 23 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 72 500 Kč
Tomáš Vokurka (*1982)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Stanislav Žalud (*1953)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 7 000 Kč
Marek Dostál (*1967)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Marek Juráš (*1977)2017

Celkem 1 180 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 180 Kč
Pavel Novotný (*1981)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Robert Knobloch (*1969)2017

Celkem 230 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 130 000 Kč
Ing. Helena Munzarová (*1976)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Mgr. Ota Benc (*1965)2017

Celkem 17 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 17 500 Kč
Renata Šťastná (*1964)2017

Celkem 480 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 480 Kč
Martin Kydlíček (*1976)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Radim Tabášek (*1967)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jana Žáková (*1984)2017

Celkem 13 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 13 700 Kč
Vladimír Kutík (*1974)2017

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
Tomáš Březina (*1957)2017

Celkem 1 000 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 000 Kč
Ing. Jaroslav Míth (*1974)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Petr Karásek (*1957)2017

Celkem 1 750 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 750 Kč
Jan Zahradník (*1949)2017

Celkem 59 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 9 600 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Blanka Voláková (*1970)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Marcela Krejsová (*1958)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Marie Příhodová (*1955)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Vladimíra Erlebachová (*1974)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Alois Čech (*1964)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Irena Rottová (*1963)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Milan Janků (*1954)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Petr Kuchař (*1969)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Klára Cingrošová (*1967)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Neumann (*1953)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Richard Starý (*1969)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Zdeněk Bartl (*1965)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Michal Zácha (*1978)2017

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Libor Nowak (*1957)2017

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
Libor Lesák (*1965)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Karel Krejza (*1968)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Ladislav Valtr (*1970)2017

Celkem 68 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 48 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Milan Kolder (*1962)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Alena Frausová (*1948)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Markéta Zahálková (*1986)2017

Celkem 12 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 12 500 Kč
Eva Decroix (*1982)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Rudolf Kulhánek (*1966)2017

Celkem 50 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 800 Kč
Gabriela Kohoutková (*1976)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. Karel Haas (*1973)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Přepechal (*1938)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Dostálek (*1984)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Stanislav Devátý (*1952)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. Martin Kupka (*1975)2017

Celkem 213 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 43 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Filip Humplík (*1972)2017

Celkem 1 175 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 875 000 Kč
Tomáš Kubal (*1974)2017

Celkem 400 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 400 Kč
Ing. Patrik Schramm (*1974)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Šlancar (*1976)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Roman Bílský (*1980)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Pavel Šrámek (*1965)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
PaedDr. Jiří Kulhánek (*1962)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Jaroslav Filip (*1986)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Robert Speychal (*1976)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Dominik Janků (*1989)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Radim Jirout (*1971)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Martin Čížek (*1955)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Martinec (*1978)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Simona Zárubová (*1971)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Nauš (*1963)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ingeborg Štiková (*1955)2017

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
MUDr. Petr Zimmermann (*1964)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Oldřich Vachala (*1989)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Ivana Habrová (*1943)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Josef Alexander Matera (*1985)2017

Celkem 5 091 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 091 Kč
Lucie Pechová (*1981)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Petr Klár (*1975)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Ing. arch. Vojtěch Mencl (*1970)2017

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
Karel Stejskal (*1960)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Jiří Verner (*1956)2017

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek (*1969)2017

Celkem 38 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
Filip Jícha (*1970)2017

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Richard Bartoš (*1970)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Mgr. Stanislav Folwarczny (*1962)2017

Celkem 55 702 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 45 702 Kč
Jan Lemfeld (*1990)2017

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
David Novák (*1966)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Miroslav Konvičný (*1963)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Hedvika Koželuhová (*1969)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Veronika Jilichová Nová (*1976)2017

Celkem 56 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
Vlastimil Uchytil (*1961)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Vladislav Tesárek (*1965)2017

Celkem 130 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 Kč
Karel Jakobec (*1964)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Radomír Bureš (*1964)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Marta Husičková (*1955)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Jiří Vintiška (*1976)2017

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 7 000 Kč
Eliška Zemanová (*1984)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Jakub Unucka, MBA (*1969)2017

Celkem 123 702 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 78 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 45 702 Kč
Jiří Šneberger (*1960)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
Luboš Langer (*1963)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
Jiří Sucharda (*1964)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Dagmar Nováková (*1952)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Soňa Chalupová (*1956)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Martina Nováková, DiS. (*1976)2017

Celkem 19 771 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 9 680 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 091 Kč
Karel Jurka (*1973)2017

Celkem 10 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 7 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
Lumír Aschenbrenner (*1960)2017

Celkem 63 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 63 000 Kč
Martin Kružík (*1974)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Luboš Bureš (*1958)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Miroslav Jeništa (*1964)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Podhráský (*1982)2017

Celkem 55 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Bc. Igor Fučík (*1975)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Zbyněk Šafránek (*1982)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Radek Šnita (*1973)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Lukáš Ženatý (*1962)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Ing. Marcel Kollmann (*1971)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Pavlína Vlková (*1967)2017

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 9 000 Kč
Martin Kuba (*1973)2017

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 80 000 Kč
Tomáš Kalivoda (*1986)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
MUDr. Milada Nová (*1952)2017

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 70 000 Kč
Ondřej Sýkora (*1988)2017

Celkem 450 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 450 Kč
Bohumil Malátek (*1967)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Viktor Linhart (*1977)2017

Celkem 207 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 187 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Milan Sikora (*1958)2017

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 Kč
Ing. František Kolařík (*1962)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Josef Šrámek (*1956)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Richard Benýšek, MBA (*1967)2017

Celkem 3 000 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 000 Kč
Ivan Marek (*1953)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Petr Polák (*1948)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Adam Vážanský (*1976)2017

Celkem 44 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 22 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 7 000 Kč
Mgr. Lenka Šudáková (*1963)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Roman Vašina (*1958)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
David Martin (*1979)2017

Celkem 130 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 130 000 Kč
Zdeněk Kutner (*1959)2017

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Naděžda Jozífková (*1961)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Petr Baloun (*1977)2017

Celkem 52 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Venský (*1965)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Lukáš Bělohradský (*1979)2017

Celkem 91 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 16 000 Kč
Boleslav Altner, (*1971)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Jan Zavrtálek, (*1947)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Miroslav Vaníček, (*1973)2017

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Zdena Hončarová, (*1973)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Zuzana Paříková, (*1977)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Bogdan Štafa, (*1963)2017

Celkem 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 Kč
Jan Prajza, (*1972)2017

Celkem 2 934 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 234 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 700 Kč
Zuzana Klimplová, (*1981)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Libuše Volfová (*1958)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Radomír Diblík (*1949)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslava Němcová (*1952)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Milan Šedivec (*1966)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Mgr. Gabriela Altnerová (*1973)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Bc. Václav Dbalý (*1961)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Erna Grygová (*1939)2017

Celkem 320 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 320 Kč
Mgr. Radek Kaňa (*1978)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (*1969)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jaroslav Vaněk (*1960)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ferdinand Šaffek (*1950)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Hoker (*1995)2017

Celkem 75 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Daniel Hudec (*1977)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
MUDr. Michal Bednář (*1963)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Jan Švadlenka (*1981)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ali Klam (*1943)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Milan Vyskočil (*1988)2017

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 70 000 Kč
Lukáš Zídek (*1984)2017

Celkem 14 919 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 100 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 840 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 285 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 694 Kč
Milan Pecka (*1945)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Miloš Kračmar (*1970)2017

Celkem 5 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 300 Kč
Ing. Tomáš Jára (*1980)2017

Celkem 9 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 9 600 Kč
Jitka Synková (*1964)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Jiřina Broulíková (*1947)2017

Celkem 255 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 255 Kč
Milena Tůmová (*1964)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Jaroslava Šedivcová (*1967)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Jaroslav Makovec (*1976)2017

Celkem 6 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 6 200 Kč
Daria Jankových (*1965)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Jiří Fajkus (*1972)2017

Celkem 1 350 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 350 Kč
Bc. Aleš Vrána (*1976)2017

Celkem 510 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 510 Kč
Rudolf Schmuch (*1955)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Helena Šveňhová (*1969)2017

Celkem 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 Kč
Ing. Jana Choutková (*1962)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Skopeček (*1980)2017

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Ladislav Svatoš (*1969)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Ing. Luděk Wojnar (*1980)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Mgr. Tomáš Portlík (*1978)2017

Celkem 22 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 22 500 Kč
Jakub Zrzavý (*1989)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Bc. Leoš Šmídek (*1967)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Lenka Mottlová (*1980)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Štěpán Košťál (*1950)2017

Celkem 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 700 Kč
Kateřina Zusková (*1960)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Ivan Tafat (*1983)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Cvach (*1975)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Martin Marek (*1977)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Aleš Kačer (*1972)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Martin Prokeš (*1967)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Zdeněk Doležal (*1974)2017

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Olga Krahulcová (*1974)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Zdeněk Reichl (*1965)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Eva Kavinová (*1987)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Lucie Veselá (*1973)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Lucie Vítkovská (*1985)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Petr Bursík (*1976)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Jakub Šanda (*1985)2017

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Hana Katzerová (*1955)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Michaela Jermanová (*1964)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Martin Sliwka (*1970)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Marcela Sliwková (*1970)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
PaedDr. Taťjána Horká (*1954)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
David števík (*1983)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Kamil Zápeca (*1970)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Sabina Chládková (*1969)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Josef Janiček (*1972)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Ing. Michal Šnebergr (*1958)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Miroslav Procházka (*1959)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Karel Bednařík (*1963)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Roman Mamica (*1966)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Josef černý (*1980)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Jiří Kalous (*1976)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Radek Jirman (*1963)2017

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Lenka Staňková (*1980)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Veronika Hausnerová (*1979)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Jana Petráková Soudková (*1978)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Jaroslav Mašín (*1959)2017

Celkem 800 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 800 Kč
Mgr. Zdeněk Jelínek (*1966)2017

Celkem 900 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 900 Kč
Milan Petříček (*1954)2017

Celkem 100 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 Kč
Jaroslav Tarczal (*1970)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Rudolf Kadeřábek (*1925)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
RNDr. Vlasta Tarantová (*1954)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Bc. František Palek, DiS. (*1982)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Romana Suchá (*1980)2017

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 Kč
Ing. Miloš Hyský (*1945)2017

Celkem 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 Kč
Jaroslava Hoffmannová (*1962)2017

Celkem 300 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 Kč
Paní Anna Kadlecová (*1976)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Josef Juriga (*1948)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Miloš Brabec (*1953)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Kamil Trčálek (*1994)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Karel Kroužek (*1973)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Stanislav Kousal (*1970)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Milena Řehůřková (*1954)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Šárka Hermanová (*1971)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Šárka Mikmek (*1980)2017

Celkem 59 157 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 45 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 11 132 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 025 Kč
Antonín Olšanský (*1953)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Bc. Jiří Vogel (*1964)2017

Celkem 14 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
Jaroslav Hýbner (*1963)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Mgr. Pavla Rudolfová (*1972)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Michal Zaoral (*1993)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Mojmír Lýsek (*1950)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Lubomír Dostál (*1965)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Majer (*1978)2017

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
Mgr. Miroslav Skalník (*1989)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Edvard Kozusnik (*1971)2017

Celkem 13 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Hana Humlová (*1984)2017

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
Mgr. Jitka Žaludová (*1979)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Michal Hamršmíd (*1980)2017

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 60 000 Kč
Michal Sochor (*1976)2017

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 60 000 Kč
Ing. Martin Vališ (*1981)2017

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 80 000 Kč
Ing. Jaroslav Kozel, CSc. (*1930)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Marián Sipajda (*1968)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Milan Stibůrek (*1972)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Marie Lipinská (*1956)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jana Chvátalová (*1975)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Petr Hollay (*1972)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Frumar (*1983)2017

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 80 000 Kč
Miloslav Lukeš (*1956)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
MUDr. Simona Baxová (*1977)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Ladislav Mráz (*1971)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Linda Trefná Kryštofová (*1978)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Helena Matoušová (*1986)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Renata Lemonová (*1967)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Mgr. Michal Šidák (*1969)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jitka Horáková (*1961)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Petr Jindřich (*1964)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Roland Hase (*1969)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Jindra Čamrová (*1956)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Bc. Radmila Krištofková (*1965)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Ing. Kalousek Josef (*1978)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Patrik Dospěl (*1990)2017

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. (*1983)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Hugo Kouřil (*1973)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Štrych (*1981)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Ing. Pavel Svoboda, Ph.D. (*1965)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Oldřich Vaculík (*1958)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Ladislav Linhart (*1943)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Pánik (*1991)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Petr Czudek (*1971)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Veronika Žáková (*1982)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Eva Pastušková (*1952)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Mgr. Yvona Dluhošová (*1965)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Jan Vavříček (*1983)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Ing. Eva Dufková (*1989)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Jan Tomeček (*1978)2017

Celkem 700 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 700 Kč
JUDr. Václav Dobrozemský (*1988)2017

Celkem 2 150 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 150 Kč
Mgr. Hana Malurova, MBA (*1968)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Jana Řehová (*1947)2017

Celkem 250 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 250 Kč
Roman Kupka (*1982)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Petr Hroch (*1970)2017

Celkem 1 031 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 031 Kč
Mgr. Jaroslav Stross (*1967)2017

Celkem 3 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 600 Kč
Martin Fiury (*1995)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 700 Kč
Robert Hoppe (*1990)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Tomáš Nováček (*1986)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Andrea Procházková (*1992)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
PhDr. Radomíra Hénková (*1958)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Pavel Zháňal (*1978)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Dis. Filip Stávek (*1978)2017

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jana Šlancarová (*1962)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Hana Pavlíková (*1962)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Pachman František (*1950)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 500 Kč
Jindra Volfová (*1949)2017

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 250 000 Kč
Karel Kut (*1973)2017

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
Bc. Karina Eismanová (*1988)2017

Celkem 31 600 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 600 Kč
 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. et. Ing. Martin Mikláš (*1984)2017

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 90 000 Kč
Mgr. Václav Klaus ml. (*1969)2017

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 300 000 Kč
Petr Břichacek (*1976)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
Hana Holíková (*1981)2017

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 13 000 Kč
Jan Bösser (*1962)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Milan Vávra (*1976)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Michal Šesták (*1975)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Eva Kaufmanová (*1967)2017

Celkem 75 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 75 000 Kč
Ing. Jiří Skácal (*1956)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Ludmila Turečková (*1952)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
František Tureček (*1949)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Irena Tučková (*1952)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Radim Hlaváček (*1960)2017

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 200 000 Kč
Roman Vavřín (*1981)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Radek Zuda (*1987)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Vyhlídal (*1982)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč