Sponzorující osoby Starostové a nezávislí v roce 2012

SponzorNaposledy darovalDary
Martin Macháček (*1948)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 15 000 Kč ( zdroj)
Bohuslav Kopecký (*1949)2012

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 1 000 Kč ( zdroj)
Lenka Arnotová (*1949)2012

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 15 000 Kč ( zdroj)
Bohumil Petrášek (*1951)2012

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 50 000 Kč ( zdroj)
Jaroslav Houba (*1951)2012

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 100 000 Kč ( zdroj)
Vojtéch Buriánek (*1942)2012

Celkem 500 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 500 Kč ( zdroj)
Zbynék Čech (*1950)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 2 000 Kč ( zdroj)
Ladislav Mlateček (*1949)2012

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 9 000 Kč ( zdroj)
Jindřiška Šedová (*1952)2012

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 3 000 Kč ( zdroj)
Marcela Habáňová (*1952)2012

Celkem 500 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 500 000 Kč ( zdroj)
Josef Jebousek (*1947)2012

Celkem 500 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 500 Kč ( zdroj)
Jaroslav Kašpar (*1950)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 2 000 Kč ( zdroj)
Jaroslav Šikula (*1951)2012

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 2 000 Kč ( zdroj)
Jiří Švihel (*1948)2012

Celkem 4 500 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2012, hodnota daru 4 500 Kč ( zdroj)