Sponzorující osoby Starostové a nezávislí v roce 2016

SponzorNaposledy darovalDary
Michaela Matoušková (*1979)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Ivo Šanc (*1955)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Miloslav Jindra (*1962)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Chromčík (*1984)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Nataliya Rishko (*1987)2016

Celkem 120 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Vít Rakušan (*1978)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Radek Škrdlant (*1975)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Pavel Fojtík (*1975)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Marek Sýkora (*1976)2016

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Martin Macháček (*1948)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Věra Kovářová (*1964)2016

Celkem 365 446 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 723 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 723 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Petr Holeček (*1957)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Hana Hajná (*1961)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Pavel Kárník (*1960)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Ladislav Mlateček (*1949)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Miroslav Adámek (*1963)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Pavel Čížek (*1964)2016

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Lenka Mrzílková (*1961)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Richard Benýšek, MBA (*1967)2016

Celkem 2 000 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 000 Kč
Štěpánka Mokrejšová (*1948)2016

Celkem 15 110 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 370 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 370 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 370 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
Věslav Michalik (*1963)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Redl (*1940)2016

Celkem 1 000 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 500 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 500 000 Kč
Jan Lacina (*1970)2016

Celkem 1 000 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 300 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 300 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 300 000 Kč
Markéta Mikulková (*1976)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Vera Rackova (*1965)2016

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 8 000 Kč
Zdeněk Diviš (*1914)2016

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
Zuzana Chlupáčová (*1955)2016

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 150 000 Kč
Miroslav Štros (*1956)2016

Celkem 3 600 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 1 800 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 1 800 Kč
Oto Fibich (*1954)2016

Celkem 620 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 180 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Martin Staněk (*1963)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Pšeja (*1960)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Iveta Borská (*1964)2016

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
František Bartoš (*1968)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Petr Halada (*1962)2016

Celkem 63 866 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 31 933 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 31 933 Kč
Václav Plesník (*1965)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Zdeněk Beck (*1971)2016

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 8 000 Kč
Miroslav Váňa (*1973)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Vojtěch Zelenka (*1983)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Lubos Netolicky (*1964)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Eva Džumanová (*1964)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Michal Silbrnik (*1975)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Kaněra (*1964)2016

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Ivo Valenta (*1956)2016

Celkem 350 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 125 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 75 000 Kč
Tereza Havelkova (*1986)2016

Celkem 10 200 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 3 400 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 3 400 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 3 400 Kč
David Leštinský (*1977)2016

Celkem 1 000 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 500 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 500 000 Kč
František Mokrejš (*1948)2016

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 15 000 Kč
Miloš Jelínek (*1961)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Švec (*1975)2016

Celkem 120 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 60 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 60 000 Kč
Radek Majc (*1976)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Tomáš Vaněk (*1991)2016

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Josef Janíček (*1972)2016

Celkem 2 400 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 1 200 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 1 200 000 Kč
Jan BOSTL, (*1975)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Filip Šimek (*1981)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Uta Nádeníčková (*1985)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Radomír Kocman (*1959)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
František Moravec (*1963)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Vítězslav Krabička (*1959)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Josef Škeřík (*1956)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Ivo Geršl (*1951)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Radim Sršeň (*1980)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Radek Lekner (*1975)2016

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 7 000 Kč
Jan Vavřička (*1955)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Lukáč (*1956)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Juraj Surovič (*1964)2016

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 300 000 Kč
Marie Vlková (*1958)2016

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Miroslav Petřík (*1956)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Drago Sukalovský (*1962)2016

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Stanislav Schreiber (*1979)2016

Celkem 500 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 500 000 Kč
Ing. Karel Fiala (*1954)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Jaroslava Píšová (*1958)2016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Petr Fibichr (*1978)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Petr Gazdík (*1974)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
Petr Očenášek (*1969)2016

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 18 000 Kč
Miroslav Netrefa (*1956)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Milan Šumbera (*1956)2016

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 300 000 Kč
Jana Plamínková (*1959)2016

Celkem 400 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Teodor Šmok (*1952)2016

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 500 Kč
Petr Liška (*1970)2016

Celkem 55 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jana Krutáková (*1962)2016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 7 500 Kč
Pavla Štrobachová (*1960)2016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 30 000 Kč
Bohumil Petrášek (*1951)2016

Celkem 6 500 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 6 500 Kč
Petr Kulhánek (*1971)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Milan Plesar (*1981)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Dana Drábová (*1961)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Václav Vostradovský (*1970)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 40 000 Kč
Michaela Trněná (*1966)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Kulda (*1957)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Pavel Berjak (*1979)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
František Mokrejš (*1972)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Miroslav Mach (*1966)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 25 000 Kč
Jaroslav Houba (*1951)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
Jiří Karvánek (*1981)2016

Celkem 700 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 350 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 350 000 Kč
Petr Hlubuček (*1974)2016

Celkem 500 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 250 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 250 000 Kč
Miroslav SAZEČEK (*1956)2016

Celkem 220 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Petr Minář (*1978)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Martin Hejkrlík (*1971)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
Lenka Nimrichtrová (*1955)2016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Stanislav Polc (*1980)2016

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 250 000 Kč
Ivan Souta (*1946)2016

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
Andrea Baďurová (*1987)2016

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 6 000 Kč
Václava Ulmová (*1959)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
Ondřej Kopista (*1987)2016

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Lukáš Sobotka (*1974)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Lipenský (*1959)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Václav Cinádr (*1988)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Jitka Pokorná (*1962)2016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 50 000 Kč
Luděk Jeništa (*1961)2016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 20 000 Kč
Rudolf Sivík (*1959)2016

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 100 000 Kč
Jaroslav Kulhánek (*1966)2016

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 200 000 Kč
Petr Slovák (*1968)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 5 000 Kč