Sponzorující osoby Svoboda a přímá demokracie v roce 2016

SponzorNaposledy darovalDary
Petr Krejčiřík (*1967)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 500 Kč
Markéta Holšanová (*1977)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 300 Kč
Bohumil Moudrý (*1948)2016

Celkem 900 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 500 Kč
Michal Šmucr (*1963)2016

Celkem 400 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 400 Kč
Jiří Kohoutek (*1964)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
Patrik Farský (*1974)2016

Celkem 100 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
Jaroslav Jána (*1971)2016

Celkem 50 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 50 Kč
Mikuláš Imling (*1955)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
Dominik Hanko (*1978)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
Jan Gužík (*1973)2016

Celkem 400 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
František Roháček (*1947)2016

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Vladimír Vaněk (*1984)2016

Celkem 600 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
Martina Franzová (*1959)2016

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Kysling (*1979)2016

Celkem 350 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 50 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 50 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 50 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 50 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 50 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 50 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 50 Kč
David Vrnata (*1976)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Dagmar Drápalová (*1968)2016

Celkem 200 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
Jana Cvrčková (*1971)2016

Celkem 200 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 200 Kč
Ivana Mertlikova (*1963)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Jaroslava Seidlova (*1973)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 500 Kč
Karel Novotny (*1941)2016

Celkem 100 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
František Čada (*1979)2016

Celkem 100 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
Daniela Urbánková (*1952)2016

Celkem 200 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 200 Kč
Robert Flachs (*1978)2016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 10 000 Kč
Eva Wesley (*1954)2016

Celkem 600 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 100 Kč
Petr Pech (*1996)2016

Celkem 200 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 200 Kč
Karel Nemeth (*1959)2016

Celkem 900 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 150 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 150 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 150 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 150 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 150 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 150 Kč
Dušan Černý (*1966)2016

Celkem 140 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 140 Kč
Zbyněk Habrnal (*1957)2016

Celkem 3 400 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 2 000 Kč
Michal Doleček (*1990)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 500 Kč
Miloslav Šebesta (*1959)2016

Celkem 400 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 400 Kč
Zbyněk Habrnal (*1957)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Marie Frantova (*1958)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Lucie Pajlova (*1977)2016

Celkem 200 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 200 Kč
František Kroužek (*1963)2016

Celkem 1 150 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 150 Kč
Marcela Svobodová (*1957)2016

Celkem 400 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 400 Kč
Martin Pešat (*1985)2016

Celkem 450 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 150 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 150 Kč
 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 150 Kč
Jiří Glassl (*1985)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Marta Kolaříková (*1958)2016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 1 000 Kč
Tomas Razdik (*1961)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 300 Kč
Tomas Razdik (*1982)2016

Celkem 300 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 300 Kč
Tomio Okamura (*2016)2016

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 4 000 Kč
Ludmila Hudcová (*2016)2016

Celkem 500 Kč

 • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, hodnota daru 500 Kč