Firemní sponzoři Svoboda a přímá demokracie v roce 2016

SponzorNaposledy darovalaDary
JÁN IC: 134138212016

Celkem 30 Kč

  • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, 30 Kč
JÁN IC: 134138212016

Celkem 30 Kč

  • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, 30 Kč
JÁN IC: 134138212016

Celkem 30 Kč

  • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, 30 Kč
JÁN IC: 134138212016

Celkem 30 Kč

  • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, 30 Kč
JÁN IC: 134138212016

Celkem 30 Kč

  • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, 30 Kč
JÁN IC: 134138212016

Celkem 30 Kč

  • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, 30 Kč
DUBSKÝ IC: 113012522016

Celkem 3 200 Kč

  • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, 3 200 Kč
PHAM IC: 417772392016

Celkem 300 Kč

  • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, 300 Kč
BLAŽEK IC: 103059472016

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, 5 000 Kč
MATĚJ IC: 148823532016

Celkem 200 Kč

  • Sponzor Svoboda a přímá demokracie v 2016, 200 Kč