Sponzorující osoby TOP 09 v roce 2012

SponzorNaposledy darovalDary
Jana Adámková (*1967)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Petr Albrecht (*1966)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Bc. Tomáš Babyrád (*1984)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. Radim Bajgar (*1973)2012

Celkem 600 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 600 000 Kč
Leopold Bareš (*1961)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Ladislav Bárta (*1970)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Richard Bastl (*1977)2012

Celkem 3 189 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 3 189 Kč
Luboš Bauchel (*1957)2012

Celkem 9 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 9 000 Kč
Mgr. Drahomíra Benešová (*1951)2012

Celkem 15 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Libor Bílek (*1969)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Jiří Blažek (*1962)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Rudolf Blažek (*1967)2012

Celkem 3 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Zuzana Hankeová (*1959)2012

Celkem 4 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 4 000 Kč
Radek Brnka (*1980)2012

Celkem 23 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 23 000 Kč
Patrik Brodan (*1978)2012

Celkem 200 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 200 000 Kč
Josef Březka (*1964)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
JUDr. Rudolf Břínek (*1954)2012

Celkem 16 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 16 000 Kč
Ing. Nikola Bula (*1975)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Petr Bydžovský (*1944)2012

Celkem 2 200 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 200 Kč
Ing. Aleš Cabicar (*1966)2012

Celkem 12 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 12 000 Kč
Mgr. Renáta Caletková (*1952)2012

Celkem 3 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Tomáš Czernin (*1962)2012

Celkem 180 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 180 000 Kč
Jakub Čáp (*1978)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Jana Čechová (*1963)2012

Celkem 22 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 22 000 Kč
Vladislav Černý (*1958)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Roman Češka (*1964)2012

Celkem 60 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 60 000 Kč
Bedřich Čižinský (*1954)2012

Celkem 300 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 300 000 Kč
Ing. Jana Dokládalová (*1959)2012

Celkem 53 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 53 000 Kč
Jan Drahozal (*1976)2012

Celkem 1 100 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 100 Kč
Miloš Drapač (*1963)2012

Celkem 15 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Josef Drbal (*1958)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Martin Dušek (*1972)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Petr Dvořák (*1964)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Zuzana Džuganová (*1971)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Jaroslav Eček (*1970)2012

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Zdeněk Fedor (*1959)2012

Celkem 9 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 9 000 Kč
Petr Fiala (*1961)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Josef Fischer (*1950)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Ivana Fišerová (*1946)2012

Celkem 400 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 400 Kč
Tomáš Frýba (*1974)2012

Celkem 160 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 160 000 Kč
František Gábor (*1970)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
JUDr. Ludmila Gregorová (*1953)2012

Celkem 5 500 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 500 Kč
Ing. Jan Hájek (*1973)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Zdeněk Harapát (*1958)2012

Celkem 460 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 260 000 Kč
  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 200 000 Kč
Karla Harapátová (*1958)2012

Celkem 250 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 250 000 Kč
MUDr. Miroslav Havlík (*1964)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Leoš Heger (*1948)2012

Celkem 70 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 70 000 Kč
Karel Heller (*1976)2012

Celkem 1 109 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 109 Kč
Alena Hladíková (*1961)2012

Celkem 2 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Dušan Hluzín (*1964)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Libor Honzárek (*1963)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Václav Horáček (*1956)2012

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Ing. Richard Horký (*1963)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Hoznedr (*1973)2012

Celkem 1 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Michal Hraba (*1974)2012

Celkem 1 900 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 900 Kč
Tomáš Hudec (*1985)2012

Celkem 1 100 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 100 Kč
Tomáš Hudeček (*1979)2012

Celkem 60 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 60 000 Kč
Jan Husák (*1958)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Tomáš Chalánek (*1956)2012

Celkem 150 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 150 000 Kč
Jitka Chalánková (*1957)2012

Celkem 90 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 90 000 Kč
Jan Chlubna (*1980)2012

Celkem 50 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 Kč
Pavel Chochola (*1982)2012

Celkem 3 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Isabella Chocholoušková (*1942)2012

Celkem 75 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 75 000 Kč
Patrik Chudovský (*1978)2012

Celkem 33 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 33 000 Kč
Robert Chudý (*1975)2012

Celkem 1 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Reda Ifrah (*1984)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Aleš Jakubec (*1976)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ivana Jančarová (*1971)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Hana Jandová (*1956)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. Jan Jedelský (*1974)2012

Celkem 3 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Adolf Jílek (*1949)2012

Celkem 150 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 150 000 Kč
PaedDr. Ladislav JirkO (*1946)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Jaroslav Kacer (*1977)2012

Celkem 16 500 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 16 500 Kč
Petr Kalina (*1974)2012

Celkem 15 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Marian Klásek (*1974)2012

Celkem 160 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 160 000 Kč
Martin Klír (*1977)2012

Celkem 476 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 476 Kč
Jiří Kočandrle (*1964)2012

Celkem 92 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 92 000 Kč
Petr Kolář (*1974)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Pavel Kopecký (*1969)2012

Celkem 500 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 500 Kč
Daniel Korte (*1953)2012

Celkem 90 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 90 000 Kč
Jaroslav Kořínek (*1970)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Rom Kostřica (*1949)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Jaromír Kotěra (*1959)2012

Celkem 3 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Kotík (*1960)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Lucie Koudelová (*1981)2012

Celkem 2 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Jan Krejčí, MBA (*1979)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Šárka Krousová (*1964)2012

Celkem 2 200 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 200 Kč
Ing. Radim Kubečka (*1986)2012

Celkem 4 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 4 000 Kč
Michal Kučera (*1968)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Aleš Kuda (*1972)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Luděk Kudláček (*1973)2012

Celkem 25 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 25 000 Kč
Miroslav Kunert (*1962)2012

Celkem 15 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Radek Lanč (*1966)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Milan Langer (*1959)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Helena Langšádlová (*1963)2012

Celkem 160 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 160 000 Kč
František Laudát (*1960)2012

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Jiří Lejko (*1951)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Miroslav Lejko (*1949)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. Michal Loukota (*1983)2012

Celkem 1 100 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 100 Kč
Pavol Lukša (*1962)2012

Celkem 60 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 60 000 Kč
Mgr. Zora Machartová (*1982)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Eva Machová (*1956)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Roman Maleček (*1966)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Eva Marečková (*1981)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
MUDr. Jan Marušiak (*1955)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Milan Máša (*1973)2012

Celkem 1 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Zdeněk Materna (*1964)2012

Celkem 45 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 45 000 Kč
Aleš Matyášek (*1962)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Lenka Mergenthalová (*1966)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
MUDr. Michal Petr (*1970)2012

Celkem 9 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 9 000 Kč
Renata Moráňová (*1981)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
David Mrázek (*1970)2012

Celkem 2 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Miloslav Muller (*1961)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Vladimír Mužík (*1974)2012

Celkem 6 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
Miroslav Nádvorník (*1966)2012

Celkem 9 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 9 000 Kč
Petr Navrátil (*1960)2012

Celkem 110 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 110 000 Kč
Jan Němec (*1971)2012

Celkem 9 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 9 000 Kč
MUDr. Zdeněk Nováček (*1954)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Nina Nováková (*1954)2012

Celkem 25 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 25 000 Kč
MVDr. Dušan Novotný (*1958)2012

Celkem 400 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 400 000 Kč
Radek Novotný (*1964)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Oliva (*1952)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Lubomír Oravec (*1961)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Dalimil Ospalý (*1970)2012

Celkem 13 016 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 13 016 Kč
RNDr. Vítězslav Padevět (*1958)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Stanislav Palas (*1955)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
RNDr. Věra Palkovská (*1963)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Jiří Pařízek (*1959)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
MUDr. Vladimír Pavelka (*1948)2012

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Gabriela Pecková (*1957)2012

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Pavel Pečinka (*1976)2012

Celkem 500 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 500 000 Kč
Petr Jan (*1979)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Ivan Pfaur (*1954)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Renata Pitrová (*1962)2012

Celkem 2 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Josef Pleskot (*1952)2012

Celkem 19 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 19 000 Kč
Mgr. Ondřej Počarovský (*1971)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Věra Podhorská (*1952)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Pavel Podlešák (*1976)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Jaroslav Poláček (*1976)2012

Celkem 3 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Mgr. Marek Polach (*1978)2012

Celkem 3 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Pospíšil (*1962)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Martin Pražák (*1976)2012

Celkem 200 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 200 Kč
Mgr. Petr Prchal, (*1956)2012

Celkem 22 500 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 22 500 Kč
Romana Putnová (*1985)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Karel Rais (*1949)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Zbyněk Rak (*1973)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Jiří Rezek (*1950)2012

Celkem 300 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 300 000 Kč
Ing. Petr Rosenkranz (*1969)2012

Celkem 11 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 11 000 Kč
Marek Rotrekl (*1975)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Alena Rubešová (*1976)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Helena Rydygrová (*1958)2012

Celkem 1 100 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 100 Kč
Petr Rys (*1973)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Zbyněk Sadil (*1942)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Martin Sedlák (*1971)2012

Celkem 11 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 11 000 Kč
Petr Schaller (*1972)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Jiří Skalický (*1954)2012

Celkem 25 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 25 000 Kč
Libor Slezák (*1953)2012

Celkem 9 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 9 000 Kč
Jan Smutný (*1960)2012

Celkem 72 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 72 000 Kč
Ing. Ivo Sommer (*1954)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Milan Sommer (*1957)2012

Celkem 2 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
MUDr. Zuzana Sommerová (*1957)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Jan Sova (*1981)2012

Celkem 1 100 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 100 Kč
Vladimíra Stečinská (*1971)2012

Celkem 27 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 27 000 Kč
Ing. Tomáš Stejskal (*1967)2012

Celkem 150 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 150 000 Kč
Miroslav Stropek (*1960)2012

Celkem 50 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 Kč
Ing. Miloslav Strýček (*1957)2012

Celkem 15 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Petr Suchý (*1978)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Ing. Jaroslav Suk (*1960)2012

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Ing. Martina Suková (*1966)2012

Celkem 60 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 60 000 Kč
Ing. Jiří Sup (*1960)2012

Celkem 200 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 200 000 Kč
Jaroslav Šafer (*1946)2012

Celkem 2 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Petr Šafránek (*1963)2012

Výši darů neznáme

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 0 Kč
Eva Šafránková (*1979)2012

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Ing. Karel Šimša (*1968)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Kateřina Šišková (*1985)2012

Výši darů neznáme

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 0 Kč
Ing. Lubomír Šmíd (*1959)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Irena Šnajdrová (*1959)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
PhDr. Jiří Špička (*1962)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Josef Šťastna (*1951)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Štěpáník (*1985)2012

Celkem 1 073 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 073 Kč
Pavel Štrobl (*1973)2012

Celkem 4 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 4 000 Kč
Petr Štulc (*1968)2012

Celkem 6 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
František Štursa (*1948)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
MUDr. Miroslav Švábl (*1959)2012

Celkem 2 031 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 031 Kč
Ing. Martin Švarc (*1966)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Arsen Takos (*1975)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Tomáš Tesař (*1963)2012

Celkem 80 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 80 000 Kč
Jan Toman (*1979)2012

Celkem 3 600 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 3 600 Kč
Michal Trachta (*1968)2012

Celkem 25 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 25 000 Kč
Štěpán Trachta (*1976)2012

Celkem 25 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 25 000 Kč
Tomáš Trachta (*1973)2012

Celkem 25 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 25 000 Kč
Tomáš Trnka (*1982)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Tomáš Třetina (*1972)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
MUDr. Marta Tretinová (*1946)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Miloslav TOma (*1956)2012

Celkem 1 100 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 100 Kč
Evžen Uher (*1953)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Vlastimil Válek (*1960)2012

Celkem 2 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 000 Kč
Jiří Váňa (*1958)2012

Celkem 100 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 Kč
Jan Vašíček (*1973)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
PaedDr. Jindřich Vedlich (*1966)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Zdeněk Velíšek (*1964)2012

Celkem 41 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 41 000 Kč
Jan Vitula (*1968)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Ivo Vlach (*1959)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
MUDr. Pavel Vlasák (*1959)2012

Celkem 44 620 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 37 620 Kč
  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 7 000 Kč
PhDr. Dita Vlasáková (*1970)2012

Celkem 21 500 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 21 500 Kč
Jan Vlček (*1979)2012

Celkem 5 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 5 000 Kč
Jana Vlčková (*1971)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Radek Vondra (*1972)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. Eva Vorlíčková (*1962)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
MUDr. Jan Votoček (*1946)2012

Celkem 75 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 75 000 Kč
Alois Vykydal (*1938)2012

Celkem 200 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 200 Kč
Ivo Vykydal (*1964)2012

Celkem 17 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 17 000 Kč
Juraj Werner (*1959)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Rudolf Wysocky (*1976)2012

Celkem 50 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 Kč
Ing. Jakub Zavoral (*1974)2012

Celkem 374 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 368 000 Kč
  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
prof. Ing. arch. Zdeněk zavřel (*1943)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Jindřich Zuziak (*1966)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Marek Ženíšek (*1978)2012

Celkem 60 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 60 000 Kč
Jan ŽidO (*1970)2012

Celkem 1 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Jiří Životský (*1955)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Petra Kadlečková (*1975)2012

Celkem 11 071 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 11 071 Kč
Jiří Markup (*1947)2012

Celkem 99 486 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 99 486 Kč
Ing. Jiří Maryška (*1956)2012

Celkem 6 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
Zdeněk Vondra (*1964)2012

Celkem 11 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 11 000 Kč
Tomáš Přibislavský (*1976)2012

Celkem 12 500 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 12 500 Kč
prof. Dr. Ing. Bořivoj Sarapatka, CSc. (*1969)2012

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Tomáš Jeger (*1975)2012

Celkem 1 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Miroslav Šustek (*1984)2012

Celkem 27 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 27 000 Kč
Vladimír Blíha (*1945)2012

Celkem 1 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 1 000 Kč
Miloš Chaloupka (*1955)2012

Celkem 15 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Martin Kříž (*1977)2012

Celkem 2 800 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 2 800 Kč
JUDr. Marie Vondráčková (*1976)2012

Celkem 15 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. arch. Jiří Janisch (*1957)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Jiří Kajzar (*1963)2012

Celkem 6 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 6 000 Kč
Jaromír Drábek (*1965)2012

Celkem 70 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 70 000 Kč
Ing. Oldřich Lomecký (*1957)2012

Celkem 100 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 100 000 Kč
Milena Lisá (*1966)2012

Celkem 45 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 45 000 Kč
Marie Janková (*1951)2012

Celkem 20 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Pavel Wisman (*1979)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Martin Šrubař (*1967)2012

Celkem 4 362 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 4 362 Kč
Ing. Ludmila Mollerová (*1954)2012

Celkem 70 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 70 000 Kč
Ing. Jiří Keršláger (*1973)2012

Celkem 40 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 40 000 Kč
Václav Cempírek (*1954)2012

Celkem 12 014 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 12 014 Kč
Pavel Richter (*1966)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Vladimír Procházka (*1946)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Petr Zahradníček (*1964)2012

Celkem 30 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. Miloš Rubeš (*1974)2012

Celkem 50 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 50 000 Kč
Miloš Dohnálek (*1964)2012

Celkem 10 000 Kč

  • Sponzor TOP 09 v 2012, hodnota daru 10 000 Kč