Sponzorující osoby TOP 09 v roce 2014

SponzorNaposledy darovalDary
Věra Fastrová (*1954)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Zdeněk Wachfaitl, (*1956)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Pickenhan (*1981)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Dana Geržová, (*1957)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Miloslav Procházka, (*1961)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Ing. Štěpán Tesař (*1974)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Michael Kubík (*1971)2014

Celkem 38 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 38 000 Kč
Bc. Jana Šefčíková, DiS. (*1959)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Roman Soukup (*1965)2014

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 16 000 Kč
Ing. Jan Jedelský (*1974)2014

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 500 Kč
Ing. Tomáš Tesař (*1963)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Romana Šefraná (*1961)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Bobek (*1968)2014

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 200 000 Kč
Karel Bezušek (*1974)2014

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 300 000 Kč
Martin Kukačka (*1980)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Petr Neumann (*1972)2014

Celkem 4 600 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 600 Kč
Pavel Petrovič (*1941)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Otakar Rubeš (*1945)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Michal Jiřík (*1970)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Karel Jičínský (*1975)2014

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 000 Kč
Jan Roubal (*1972)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Vít Šorm (*1968)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Martina Lišková (*1975)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jan Vorel (*1978)2014

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 90 000 Kč
Hana Sobotová (*1967)2014

Celkem 4 100 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 100 Kč
Sebastián Čarek, (*1993)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Antonín Navrátil (*1971)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Petr Spisar, (*1979)2014

Celkem 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 Kč
Ladislav Bárta (*1970)2014

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 25 000 Kč
Jindřich Vařeka (*1928)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Pavel Štorek (*1975)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Michal Pelíšek (*1979)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Milan Tesař, (*1952)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Čurn (*1983)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Petr Kučera (*1972)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Lenka Severová, (*1973)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Jiří Vodička, (*1970)2014

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 11 000 Kč
Ing. Pavel Kocián (*1973)2014

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 250 000 Kč
MUDr. Martin Souček (*1957)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Josef Janíček (*1972)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Jitka Šípková, (*1976)2014

Celkem 27 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 27 000 Kč
Martin Křišťál, (*1978)2014

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 000 Kč
Josef Urban (*1969)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Luděk Suk, (*1975)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Irena Machová (*1975)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Peter Pošefka (*1959)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Josef Drbal (*1958)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Adéla Parkanová, (*1978)2014

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 500 Kč
Svatopluk Čech (*1968)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Ing. Jan Kárník (*1963)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Vladislav Černý (*1958)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Karla Fodorová, (*1962)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jaroslav Antonín (*1968)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Petr Dlouhý (*1976)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ing. Vojtěch Bílek (*1956)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Vaněček (*1976)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Jaroslav Wurz (*1983)2014

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 200 Kč
Karel Šrámek (*1974)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Lucie Piechowiczová (*1987)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Suri Sanjiv (*1960)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Vojtěch Jirsa (*1986)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Jan Vašíček (*1973)2014

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 45 000 Kč
Pavel Malina (*1983)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ing. Jiří Blecha (*1948)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Bc. Dita Brodinová (*1989)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Pavel Schnirch (*1981)2014

Celkem 6 666 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 666 Kč
Pavel Farkač (*1962)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jiří Gabriel (*1958)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
MUDr. Daniel Brodan (*1953)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Radka Šťastná (*1969)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
David Tejml (*1975)2014

Celkem 19 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 19 000 Kč
Irena Skálová (*1978)2014

Celkem 30 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 500 Kč
Michal Kálecký (*1984)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Jana Spekhorstová (*1973)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Miroslav Reinhard (*1977)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Renata Urbanová (*1969)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Lenka Romanová (*1959)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ing. Markéta Čiperová (*1970)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Miroslav Michalík (*1959)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Martin Ferfecki (*1981)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jiří Ptáček (*1979)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Robert Kubíček (*1976)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Petr Kolář (*1974)2014

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 25 000 Kč
Vojtěch Duba (*1980)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jan Půta (*1979)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Libor Šmejda (*1965)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Martin Valášek (*1979)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Aleš Matyášek (*1962)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Jiří Pliska (*1957)2014

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 000 Kč
Aleš Charvát (*1975)2014

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 35 000 Kč
Petr Jirásek (*1955)2014

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 12 000 Kč
Irena Korvasová Čánská (*1962)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Petr Valchář (*1987)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Aleš Nytra (*1982)2014

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 9 000 Kč
Petr Albrecht (*1966)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Vlasta Černá (*1952)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Tomáš Novák (*1979)2014

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 000 Kč
Dana Vyskočilová (*1969)2014

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 60 000 Kč
Marika Odvárková (*1978)2014

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 12 000 Kč
Ing. Mgr. Pavel Vlach (*1955)2014

Celkem 23 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 23 000 Kč
Jiří Mikula (*1974)2014

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 500 Kč
Kamila Dvořáková (*1972)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
MUDr. Zuzana Sommerová (*1957)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Vojtěch Vágner (*1986)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Jana Nowaková Těmínová (*1963)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
MUDr. Klára Seifertová (*1968)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Dušan Brabec (*1952)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Martina Meierová (*1969)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Václav Bartoš (*1972)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Naděžda Pasiarová (*1955)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Petr Pučík (*1986)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Lukáš Dolejš (*1971)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Zuzana Knoblochová (*1962)2014

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 13 000 Kč
Mgr. Drahomíra Benešová (*1951)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Ondřej Vojtíšek (*1984)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Pavel Kubeš (*1963)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
MUDr. Gabriela Střítezská (*1975)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Kateřina Reinhardová (*1978)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Martin Vysoudil (*1982)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Ivan Baláš (*1961)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
JUDr. Jiří Kubizňák (*1960)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Ing. Pavel Urubek (*1979)2014

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 60 000 Kč
Ota Schütz (*1953)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Ondřej Počarovský (*1971)2014

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 150 000 Kč
Aleš Kocourek (*1969)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
MUDr. Kateřina Nová (*1975)2014

Celkem 24 733 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 24 733 Kč
MUDr. Karel Šultes (*1955)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Lenka Brodanová (*1982)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Petr Bitengl (*1975)2014

Celkem 109 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 9 000 Kč
Irena Šnajdrová (*1959)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Renata Franclová, DiS. (*1967)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Otakar Svitavský (*1957)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Martin Palán (*1980)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Marie Lakosilová (*1944)2014

Celkem 300 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 300 Kč
Robert Polcar (*1979)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Petr Bulva (*1968)2014

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 45 000 Kč
Jiří Rajchl (*1979)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Petr Exnar (*1974)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Marek Polach (*1978)2014

Celkem 44 100 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 44 100 Kč
Marek Fajfr (*1955)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ing. Jaroslav Kacer (*1977)2014

Celkem 66 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 66 500 Kč
Tomáš Fodor (*1962)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Martin Polach (*1981)2014

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 11 000 Kč
Václav Kroupa (*1978)2014

Celkem 2 065 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 065 Kč
Ivan Chadima (*1940)2014

Celkem 350 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 350 000 Kč
Monika Krobová Hášová (*1963)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Martin Šrubař (*1967)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Ivo Sommer (*1954)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Jitka Zykánová (*1954)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Dalibor Jirásek (*1959)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Jitka Svobodová (*1960)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Jarmila Nováková Hořejší (*1963)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jana Pešková (*1976)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Luděk Cakl (*1973)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Luděk Mikulecký (*1964)2014

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 40 000 Kč
Ing. Tomáš Chalánek (*1956)2014

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 70 000 Kč
Ondřej Perlík (*1972)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Radek Lanč (*1966)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jiří Markup (*1947)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
MUDr. Dagmar Pospíšilová (*1947)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Ing. Miloš Vostrý (*1960)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Vodrážka (*1956)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Libor Fejta (*1959)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Radim Šenk (*1974)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Martin Wichterle (*1965)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Stanislav Urbánek (*1946)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Petr Šafránek (*1963)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Jan Sova (*1981)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
MUDr. Roman Peschout (*1971)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Stárek (*1982)2014

Celkem 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 Kč
Eva Marečková (*1981)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Václav Kučera (*1987)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Eva Šrotová (*1965)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Bohuslav Matuška (*1980)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Tomáš Slabihoudek (*1978)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Tomáš Tatranský (*1977)2014

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 8 000 Kč
Filip Melzer (*1975)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Miloslav Mach (*1976)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Vojtěch Šeferna (*1968)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Alena Šefčíková (*1967)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Patrik Chudovský (*1978)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Renata Lepšová (*1969)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ing. Pavel Válek (*1978)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Robert Chudý (*1975)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Marek Baxa (*1986)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Lukáš Otys (*1985)2014

Celkem 11 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 11 Kč
Ludmila Ministrová (*1961)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Robert Pecka (*1991)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Milan Kachlík (*1974)2014

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 000 Kč
Tomáš Frýba (*1974)2014

Celkem 968 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 968 Kč
Ivana Todlová (*1965)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Jaromír Šulc (*1983)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Jakub Ševčík (*1989)2014

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 90 000 Kč
Zdeněk Skála (*1950)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Jakub Lapáček (*1980)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Zdenka Valešová (*1951)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Marek Tokoš (*1978)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Miloš Effenberger (*1960)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Luboš Škaloud (*1971)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Dana Štěpničková (*1963)2014

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 200 Kč
Vladimír Říha (*1945)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jan Chabr (*1988)2014

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 13 000 Kč
Michal Štěpán (*1965)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Petr Valeš (*1953)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Ladislav Kolář (*1962)2014

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 8 000 Kč
Jiří Pilař (*1957)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Roman Šundovski (*1972)2014

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 200 000 Kč
Ing. Radim Bajgar (*1973)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Ing. Jiří Blažek (*1962)2014

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 25 000 Kč
Jan Pezl (*1970)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Jana Kotíková (*1931)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Kalina (*1974)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Eva Miglová (*1958)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ing. Martin Špetla (*1964)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. Jiří Kolašín (*1959)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Tomáš Jileček (*1981)2014

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 13 000 Kč
Jan Dobrovský (*1960)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Milan Tuček (*1974)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Petr Šula (*1974)2014

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 11 000 Kč
Josef Mladý (*1977)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Jiří Brož (*1959)2014

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 16 000 Kč
Ing. Hana Jandová (*1956)2014

Celkem 37 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 37 500 Kč
Ing. Richard Bastl (*1977)2014

Celkem 2 870 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 870 Kč
Dejan Krstevski (*1975)2014

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 300 000 Kč
Světlana Škapová (*1963)2014

Celkem 19 100 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 19 100 Kč
Libor Němec (*1965)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Dalimil Ospalý (*1970)2014

Celkem 10 009 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 009 Kč
Helena Kohoutová (*1976)2014

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 35 000 Kč
Radoslav Seidl (*1978)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Veronika Kuncová (*1977)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Ing. Miloš Nový (*1960)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Brodský (*1945)2014

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 9 000 Kč
Jakub Řičica (*1977)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
MUDr. Pavel Šrubař (*1964)2014

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 000 Kč
Mgr. Antonín Lačný (*1960)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Ondřej Kolář (*1984)2014

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 150 000 Kč
Miloslav Kulich (*1957)2014

Celkem 3 177 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 177 Kč
Václav Kotora (*1979)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Petr Šarapatka (*1988)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
JUDr. Jiří Balaštík (*1951)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Jana Marsová (*1982)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ing. Zdeněk Kronus (*1952)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Helena Bartáčková (*1953)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Eduard Sedlmajer (*1973)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Martin Kulík (*1967)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
MUDr. Danuše Pelikánová (*1968)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Vladimír Mužík (*1974)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Zdeněk Rotrekl (*1980)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ing. Renata Stanislavová (*1976)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Jan Veselý (*1974)2014

Celkem 3 330 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 330 Kč
Radek Lojda (*1980)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jaroslav Pejchal (*1981)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Albert Kubišta (*1976)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
David Jelen (*1980)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Petr Trombik (*1949)2014

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 35 000 Kč
Ing. Michal Slunečko (*1982)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Leo Czabe (*1969)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ing. Zdeněk Šikl (*1973)2014

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 35 000 Kč
Martin Loukota (*1970)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Pavel Kroha (*1979)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Vladimír Skalla (*1973)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Kamila Procházková (*1963)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Jana Pícková (*1975)2014

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 200 000 Kč
Pavel Mašek (*1974)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
PaedDr. Miroslava Veselíková (*1959)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Jílek (*1970)2014

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 35 000 Kč
Jaromíra Eismannová (*1945)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Miloš Kejklíček (*1954)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Jakub Zika (*1984)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Richard Zábranský (*1987)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Rolando Arias (*1966)2014

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 11 000 Kč
MUDr. Jaroslav Vostrejž (*1963)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Martin Střihavka (*1973)2014

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 70 000 Kč
Richard Uhlíř (*1982)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Věra Podhorská (*1952)2014

Celkem 42 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 42 000 Kč
Pavel Michálek (*1957)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Pavel Wisman (*1979)2014

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 8 000 Kč
Jan Petr (*1979)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jaroslav Čermák (*1956)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Šárka Kocandová (*1976)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Čapek (*1959)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Vojtěch Ponzer (*1991)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Zdeněk Bureš (*1971)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
MUDr. Jan Wiendl (*1950)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Marie Jakubcová (*1961)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Patrik Brodan (*1978)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Tomáš Velík (*1962)2014

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 000 Kč
Ing. Miloš Rubeš (*1974)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Milan Langer (*1959)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
František Korbel (*1976)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
MUDr. Otto Schwarz (*1953)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
JUDr. Karel Bubeník (*1949)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Ing.arch. Petra Matoušková (*1965)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Marek Krivda (*1976)2014

Celkem 35 572 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 35 572 Kč
Iveta Kafková (*1971)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Tomáš Vostřel (*1972)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Klíma (*1967)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
RNDr. Vítězslav Padevět (*1958)2014

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 150 000 Kč
Václav Prášek (*1974)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Jaroslav Novák (*1961)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
MUDr. Pavel Vlasák (*1959)2014

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 45 000 Kč
Ladislav Klimeš (*1981)2014

Celkem 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 Kč
Zuzana Bönischová (*1953)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
David Ševčík (*1972)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Vondráček (*1956)2014

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 500 Kč
Miroslav Tutter (*1977)2014

Celkem 72 700 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 72 700 Kč
JUDr. Miloš Jirman (*1963)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Páv (*1968)2014

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 200 000 Kč
Přemysl Císař (*1979)2014

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 500 Kč
Pavel Maškarinec (*1975)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Radka Krajzlová (*1973)2014

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 200 000 Kč
Jan Smetana (*1983)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Jan Kafka (*1946)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Matěj Kemr (*1996)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Jaroslav Olmr (*1945)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Markéta Vondrová (*1973)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Alois Těšitel (*1954)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Alena Pivoňková (*1963)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Bc. Alena Barborková (*1960)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Zedník (*1987)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Zdeňka Dubová (*1955)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Martin Brožek (*1966)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Adam Kolář (*1990)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Radim Bzura (*1975)2014

Celkem 37 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 37 000 Kč
Martin Kalvach (*1975)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Jiří Liška (*1953)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Josef Merta (*1978)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jan Domkář (*1984)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
MUDr. Miroslava Chabrová (*1960)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Martin Sedlák (*1971)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Marcel Peter (*1981)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ondřej Vašta (*1980)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Petr Pelc (*1988)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Tomáš Kremr (*1971)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Aleš Kuda (*1972)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Petr Sunek (*1980)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Zuzana Bonhomme Hankeová (*1959)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Vít Máslo (*1964)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Ing. Stanislav Vondráček (*1942)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Tomáš Trnka (*1982)2014

Celkem 66 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 66 000 Kč
Jaroslav Majer (*1941)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Petr Kubíček (*1987)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Petr Praus (*1960)2014

Celkem 3 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 500 Kč
Pavel Fürbach (*1968)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Martin Víšek (*1971)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Pavel Friedrich (*1975)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
RNDr. Věra Svatošová (*1962)2014

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 8 000 Kč
Ing. Vladislav Bártl (*1957)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Zdeněk Jakoubek (*1966)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Tereza Žáčková Motalová (*1983)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Petr Starý (*1977)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Ing. Jan Karásek (*1982)2014

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 9 000 Kč
Jiří Vávra (*1960)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Miloš Drapač (*1963)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Rudolf Blažek (*1967)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Mgr. Jiří Vávra (*1966)2014

Celkem 234 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 234 000 Kč
Vilém Sklenář (*1977)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Jaroslav Moureček (*1959)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Petr Kučera (*1983)2014

Celkem 21 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 21 000 Kč
Petr Dukát (*1965)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Luděk Osang (*1970)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. František Zugar (*1964)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Martin Tuček (*1964)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Markéta Adamová, (*1984)2014

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 80 000 Kč
Ing. Richard Benýšek, MBA (*1967)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Zdeněk Bezecný (*1971)2014

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 90 000 Kč
Tomáš Bistřický (*1963)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Rudolf lažek (*1967)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Zuzana Hankeová (*1959)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Zuzana Bonischová (*1953)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Ladislav Cabada, (*1973)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Václav Cempírek (*1954)2014

Celkem 15 400 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 400 Kč
Vladimír Čermák (*1969)2014

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 7 000 Kč
Vlasta Černá (*1962)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Vladislav Černý (*1986)2014

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 500 Kč
Ing. Markéta Čiperová (*1959)2014

Celkem 26 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 26 000 Kč
Mgr. Jan Čurn (*1993)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Martin Dlouhý (*1968)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Dlouhý (*1956)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Dobrovský (*1945)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Lukáš Dolejš (*1952)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Marek Doležal (*1958)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
David Doležil (*1970)2014

Celkem 13 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 13 000 Kč
Petr Domanický (*1983)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Jan Domkář (*1970)2014

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 35 000 Kč
Miloš Drapač (*1976)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Josef Drbal (*1960)2014

Celkem 500 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 000 Kč
Mgr. Vojtěch Duba (*1971)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Zdeňka Dubová (*1970)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Ing. Petr Dukát (*1965)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Kamila Dvořáková (*1973)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Miloš Effenberger (*1984)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Ing. Jaromíra Eismannová (*1963)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Petr Exnar (*1958)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Miroslav Fabík (*1980)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Marek Fajfr (*1955)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Pavel Farkač (*1965)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
MUDr. Věra Fastrová (*1972)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Libor Fejta (*1960)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Martin Ferfecki (*1945)2014

Celkem 21 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 21 000 Kč
Martin Fišer (*1974)2014

Celkem 300 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 300 Kč
Tomáš Fodor (*1958)2014

Celkem 16 100 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 16 100 Kč
Karla Fodorová (*1955)2014

Celkem 31 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 31 000 Kč
Renata Franclová, DiS. (*1962)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Pavel Friedrich (*1954)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Tomáš Frýba (*1959)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Pavel Furbach (*1981)2014

Celkem 26 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 26 000 Kč
Roman Gaal (*1987)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Bc. František Gábor (*1962)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Gabriel Jiří (*1962)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Dana Geržová (*1967)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
JUDr. Ludmila Gregorová (*1953)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Yvona Grošková (*1965)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Alois Hadamczik (*1952)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Jan Hadraba (*1971)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Petra Hainzová (*1981)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Vladimír Hájek (*1976)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Pavlína Hájková, (*1961)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Jiří Hák (*1971)2014

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 250 000 Kč
MUDr. Filip Halada (*1984)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Jan Halla (*1964)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Zbyněk Halousek (*1961)2014

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 8 000 Kč
Kateřina Marksová (*1970)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Pavel Hanzlík (*1974)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Zdeněk Harapát (*1958)2014

Celkem 22 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 22 Kč
Jan Havlíček (*1978)2014

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 25 000 Kč
Jiří Havlíček (*1956)2014

Celkem 90 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 90 000 Kč
Ing. Ondřej Havlíček (*1985)2014

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 25 000 Kč
Leoš Heger (*1948)2014

Celkem 105 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 105 000 Kč
Jiří Hejnic (*1970)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Hana Hejralová (*1962)2014

Celkem 1 900 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 900 Kč
Kateřina Helclová (*1982)2014

Celkem 500 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 000 Kč
Kateřina Helikarová (*1959)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Jozef Helmeczy (*1966)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Iveta Hergottová (*1965)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Marek Hlaváč (*1987)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Martin Hlaváč (*1971)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Ondřej Hlaváček (*1971)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Lucie Hlavičková (*1978)2014

Celkem 2 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 500 Kč
Jiří Hons (*1971)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Libor Honzárek (*1963)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Michal Horák (*1961)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Miroslav Horňák (*1961)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Hana Hořčičková (*1967)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
MUDr. Jiří Hostaša (*1973)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Michal Hraba (*1974)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Hrabák (*1987)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
MUDr. Peter Hromádka (*1970)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Michal Hroza (*1975)2014

Celkem 205 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 175 000 Kč
JUDr. Jana Hrstková (*1971)2014

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 80 000 Kč
Kateřina Hrubcová (*1982)2014

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 000 Kč
Pavel Hrubý (*1972)2014

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 200 000 Kč
Jakub Hruška (*1964)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Tomáš Hudeček (*1979)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Ing. Vladislava Hujová (*1963)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Kateřina Hyťhová (*1973)2014

Celkem 3 600 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 600 Kč
Jitka Chalánková (*1957)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Helena Chudomelová (*1951)2014

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 60 000 Kč
JUDr. Ivo Jahelka, (*1954)2014

Celkem 120 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 120 000 Kč
Aleš Jakubec (*1976)2014

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 60 000 Kč
MUDr. Michal Janek (*1948)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Aleš Juchelka (*1976)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Petr Junek (*1979)2014

Celkem 7 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 7 500 Kč
Miroslav Kalousek (*1960)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Adolf Klepš (*1964)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Jiří Kočandrle (*1964)2014

Celkem 58 115 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 38 115 Kč
Irena Kolmanová (*1978)2014

Celkem 33 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 33 000 Kč
Daniel Korte (*1953)2014

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 70 000 Kč
Irena čánská (*1962)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Stanislav Kouba (*1985)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Jiří Koubek (*1976)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Ladislav Koudelka (*1942)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Filip Kračman (*1979)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Jan Krejčí, MBA (*1979)2014

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 150 000 Kč
JUDr. Monika Hášová (*1963)2014

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 60 000 Kč
Ing. Martin Kříž (*1977)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Václav Kubata (*1962)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Michal Kučera (*1968)2014

Celkem 117 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 117 000 Kč
Ladislav Kunert (*1958)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Dana Kvačková, (*1957)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Antonín Lačný (*1966)2014

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 110 000 Kč
Marie Lakosilová (*1959)2014

Celkem 5 200 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 200 Kč
Ing. Radek Lanč (*1963)2014

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 150 000 Kč
Mgr. Milan Langer (*1980)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Helena Langšádlová (*1960)2014

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 40 000 Kč
Jakub Lapáček (*1974)2014

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 16 000 Kč
František Laudát (*1969)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Jakub Lepš (*1953)2014

Celkem 282 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 282 000 Kč
Renata Lepšová (*1975)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Jiří Liška (*1980)2014

Celkem 220 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 220 000 Kč
Martina Lišková (*1967)2014

Celkem 26 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 26 000 Kč
Radek Lojda (*1957)2014

Celkem 300 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 300 000 Kč
Iveta Lojková (*1970)2014

Celkem 59 760 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 59 760 Kč
Ing. Oldřich Lomecký (*1976)2014

Celkem 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 Kč
Martin Loukota (*1985)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Miloslav Mach (*1956)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Tomáš Macháček (*1975)2014

Celkem 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 Kč
Mgr. Eva Machová (*1941)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Irena Machová (*1966)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Jaroslav Majer (*1983)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Roman Maleček (*1982)2014

Celkem 30 200 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 200 Kč
Pavel Malina (*1981)2014

Celkem 17 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 17 000 Kč
Lukáš Manhart (*1976)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Eva Marečková (*1947)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Jan Mareš (*1982)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Jiří Markup (*1964)2014

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 200 000 Kč
Jana Marsová (*1974)2014

Celkem 41 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 41 000 Kč
Vít Máslo (*1975)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Pavel Mašek (*1967)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Pavel Maškarinec (*1965)2014

Celkem 1 746 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 746 Kč
Jan Materna (*1980)2014

Celkem 42 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 42 000 Kč
Ing. arch. Petra Matoušková (*1962)2014

Celkem 8 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 8 000 Kč
Bohuslav Matuška (*1969)2014

Celkem 38 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 38 000 Kč
Aleš Matyášek (*1975)2014

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 80 000 Kč
Martina Meierová (*1978)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Filip Melzer (*1958)2014

Celkem 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 Kč
Josef Merta (*1957)2014

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 000 Kč
Eva Miglová (*1959)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Pavel Michálek (*1974)2014

Celkem 300 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 300 Kč
Petr Navrátil (*1960)2014

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 40 000 Kč
Jan Němec (*1971)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Petr Neumann (*1957)2014

Celkem 36 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 36 000 Kč
Ing. Jiří Nouza (*1963)2014

Celkem 110 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 110 000 Kč
Mgr. Hořejší Nováková (*1963)2014

Celkem 36 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 36 000 Kč
Nina Nováková (*1954)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Václav Novotný (*1959)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
JUDr. Jana Těmínová (*1963)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Jiří Oliva (*1952)2014

Celkem 91 509 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 47 000 Kč
 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 44 509 Kč
Ing. Jiří Pařízek (*1959)2014

Celkem 133 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 133 000 Kč
MUDr. Michal Pek (*1979)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Peter Marcel (*1981)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Petr Jan (*1979)2014

Celkem 227 815 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 197 815 Kč
Stanislav Polčák (*1980)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Simeon Popov (*1975)2014

Celkem 18 300 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 18 300 Kč
Jiří Pospíšil (*1975)2014

Celkem 150 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 150 000 Kč
Michal Pražan (*1989)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Petr Prchal, (*1956)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Josef Procházka (*1964)2014

Celkem 7 600 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 7 600 Kč
Jiří ptáček (*1986)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Petr Pučík (*1979)2014

Celkem 16 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 16 000 Kč
Jan Půta (*1979)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Jiří Rajchl (*1977)2014

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 70 000 Kč
Miroslav Reinhard (*1978)2014

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 200 000 Kč
Kateřina Reinhardová (*1966)2014

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 200 000 Kč
Pavel Richter (*1959)2014

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 250 000 Kč
Lenka Romanová (*1980)2014

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 000 Kč
Zdeněk Rotrekl (*1972)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Roubal (*1974)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Ing. Miloš Rubeš (*1945)2014

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 60 000 Kč
otakar Rubeš (*1977)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Jakub Řičica (*1945)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Vladimír Říha (*1960)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Renata Sabongui (*1960)2014

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 250 000 Kč
Sanjiv Suri (*1971)2014

Celkem 500 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 000 Kč
Martin Sedlák (*1973)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Eduard Sedlmajer (*1978)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Radoslav Seidl (*1968)2014

Celkem 70 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 70 000 Kč
MUDr. Klára Seifertová (*1965)2014

Celkem 250 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 250 000 Kč
MUDr. Ota schutz (*1953)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Jiří Skalický (*1954)2014

Celkem 45 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 45 000 Kč
Libor Slezák (*1953)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Milan Sommer (*1957)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Petr Suchý (*1978)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Mgr. Jaroslava Suková (*1964)2014

Celkem 17 200 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 17 200 Kč
Ladislav Svatoš (*1969)2014

Celkem 100 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 Kč
Eva Šafránková (*1979)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Bořivoj Šarapatka (*1959)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Mgr. Petr Sarapatka (*1960)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Patrik Šebesta (*1973)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Anna Šefčíková (*1967)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Karel Šimša (*1968)2014

Celkem 18 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 18 500 Kč
Ing. Zdeněk Šoral (*1976)2014

Celkem 14 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 14 000 Kč
Štěpán Michal (*1965)2014

Celkem 200 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 200 000 Kč
Jaromír Štětina (*1943)2014

Celkem 180 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 180 000 Kč
Ing. Anna Taclová (*1956)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Ilona Tajchnerová (*1953)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Jan Toman (*1979)2014

Výši darů neznáme

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 0 Kč
Miroslav Tůma (*1954)2014

Celkem 4 309 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 309 Kč
Zdeněk Tůma (*1960)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Filip Vácha (*1978)2014

Celkem 54 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 41 000 Kč
 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 13 000 Kč
Vojtěch Vašíček (*1956)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Ing. Jiří Veselý (*1950)2014

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Tomáš Vicherek (*1962)2014

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 000 Kč
Vít Martin (*1971)2014

Celkem 125 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 125 000 Kč
Jan Vitula (*1968)2014

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 10 000 Kč
Ivo Vlach (*1959)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Ing. arch. Jiří Vohralík (*1963)2014

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
Michaela Vojtová (*1967)2014

Celkem 115 954 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 30 000 Kč
 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 85 954 Kč
Ing. Jan Vokál (*1967)2014

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 15 000 Kč
Radek Vondra (*1972)2014

Celkem 66 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 66 000 Kč
Ing. Eva Vorlíčková (*1962)2014

Celkem 130 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 130 000 Kč
MUDr. Jan Votoček (*1946)2014

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 100 000 Kč
Ivo Vykydal (*1964)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Milan Vyskočil (*1988)2014

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 40 000 Kč
Žáčková Motalová (*1983)2014

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 000 Kč
Marek Ženíšek (*1978)2014

Celkem 190 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 190 000 Kč
Slavomír Bača (*1973)2014

Celkem 234 973 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 234 973 Kč
Dagmar Bačová (*1975)2014

Celkem 6 540 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 540 Kč
Ing. Aleš Barták (*1968)2014

Celkem 6 413 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 413 Kč
Radek Brnka (*1980)2014

Celkem 65 600 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 65 600 Kč
MUDr. Eva Dratvová (*1961)2014

Celkem 13 866 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 13 866 Kč
Jana Duchková (*1970)2014

Celkem 159 720 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 159 720 Kč
Jana Havrdová (*1959)2014

Celkem 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 Kč
František Horn (*1950)2014

Celkem 117 086 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 117 086 Kč
MUDr. Marie Housková (*1954)2014

Celkem 18 480 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 18 480 Kč
Reda Ifrah (*1984)2014

Celkem 43 063 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 43 063 Kč
Mgr. Pavel Janda (*1984)2014

Celkem 14 839 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 14 839 Kč
Adolf Jílek (*1949)2014

Celkem 6 976 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 976 Kč
PhDr. Vladimír Juračka (*1949)2014

Celkem 38 526 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 38 526 Kč
Ing. Jan Koloničný (*1973)2014

Celkem 2 589 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 589 Kč
Tomáš Kotvalt (*1970)2014

Celkem 4 400 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 400 Kč
Jan Kubíček (*1984)2014

Celkem 1 512 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 512 Kč
Mgr. Otakar Kuchař (*1959)2014

Celkem 2 692 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 692 Kč
Ing. David Kula, MBA (*1985)2014

Celkem 7 578 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 7 578 Kč
Ing. Miroslav Mališ (*1976)2014

Celkem 1 682 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 682 Kč
Mgr. Pavel Netušil (*1971)2014

Celkem 4 387 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 4 387 Kč
Radim Nováček (*1957)2014

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 20 000 Kč
Herbert Pavera (*1958)2014

Celkem 5 844 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 5 844 Kč
Rostislav Petrák (*1977)2014

Celkem 335 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 335 Kč
Ing. Michaela Roubíčková (*1970)2014

Celkem 500 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 500 Kč
Ing. Ladislav Sitko (*1952)2014

Celkem 12 317 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 12 317 Kč
Petr Soudek (*1971)2014

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 1 800 Kč
Vladimír Škopek (*1949)2014

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 6 000 Kč
Ing. Rudolf Šugar (*1965)2014

Celkem 2 904 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 904 Kč
Václav Švenda (*1974)2014

Celkem 76 606 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 76 606 Kč
Mgr. Dalibor Tomek (*1964)2014

Celkem 3 520 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 3 520 Kč
Bc. Tomáš Velička (*1968)2014

Celkem 2 601 Kč

 • Sponzor TOP 09 v 2014, hodnota daru 2 601 Kč