Sponzoři politických stran a politiků Hlídáme je, protože si to zaslouží!

Na tomto místě hlídame sponzory politických stran tak, jak jsou uvedeni ve výročních zprávách politických stran.

Parlamentní a velké strany

Sponzorské dary v roce 2021

27 mil. Kč
13 mil. Kč
13 mil. Kč
10 mil. Kč
9 mil. Kč
6 mil. Kč
5 mil. Kč
5 mil. Kč
4 mil. Kč
Zobrazit všechny politické strany

Největší sponzoři za posledních 10 let

Největší sponzoři v 2021

7 mil. Kč
2 mil. Kč
2 mil. Kč
2 mil. Kč
1 mil. Kč
1 mil. Kč
Další sponzoři

Největší firemní sponzoři v 2021

Zdroj: finační výkazy politických stran ÚDHPSH.