Hlídač Hlásná/předpovědní povodň.služba Týdenní dostupnost pro Hlásná/předpovědní povodň.služba

Hlásná/předpovědní povodň.služba
http://hydro.chmi.cz/hpps

Český hydrometeorologický ústav. Zpřístupňuje operativní a podpůrná data v rámci hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. Aktualizace hodnot až s frekvencí 10 min. Dále poskytuje informace o povodňovém riziku (prevence), zahrnuje např. digitální povodňový plán ČR, digitální povodňovou knihu aj.


Zabezpečení komunikace

X
23.02.2019

Výsledek analýzy HTTPS na hydro.chmi.cz

Tato služba zabezpečenou komunikaci nepodporuje.


Dostupnost za poslední týden

V období od 16.02.2019 08:34 do 23.02.2019 09:34 běžela služba v pořádku po 90,01 % doby. Pomalu běžela 8,50 % (tj. celkem 14,4 hodin).

Nedostupná byla 1,49 % (tj. celkem 2,5 hodin). Nejdelší výpadek trval 2,2 minut.


Graf dostupnosti Dostupnost Období od 16.02.2019 08:34 do 23.02.2019 09:34

Další služby

Hlídání dostupnosti státní webů. Co to vlastně děláme?

Měříme každou minutu, zda důležité weby státu vůbec běží, a pokud ano, tak jak rychle odpovídají. A tomu odpovídají i zobrazené barvy. Pokud služba odpovídá rychle, dáváme zelenou - v pořádku. Pokud odpovídá déle, dáváme oranžovou - pomalá odpověď.. Pokud neodpoví nebo odpoví za dlouhou dobu, použijeme červenou za nedostupnost.

Systém hodnocení HTTPS je jednoduchý: A+ je nejlepší známka, F nejhorší, M znamená špatné jméno serveru v certifikátu, T znamená špatný certifikát, X že zabezpečený přenos není vůbec podporován.

Podrobný popis měření a hodnocení.

Údaje na této stránce mohou být až 20 minut staré.