Hlídač Správa základních registrů Týdenní dostupnost pro Správa základních registrů

Správa základních registrů
http://www.szrcr.cz/

SZR. Informace o jednom ze základních registrů, jehož je ČSÚ správcem. ROSu eviduje právnické osoby a organizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních osob, organizace s mezinárodním prvkem, organizační složky státu a orgány veřejné moci. Vlastní obsah ROSu není prostřednictvím webu přístupný.


Zabezpečení komunikace

X
22.03.2019

Výsledek analýzy HTTPS na www.szrcr.cz

Tato služba zabezpečenou komunikaci nepodporuje.


Dostupnost za poslední týden

V období od 16.03.2019 02:08 do 23.03.2019 03:07 běžela služba v pořádku po 99,46 % doby. Pomalu běžela 0,19 % (tj. celkem 19,3 minut).

Nedostupná byla 0,35 % (tj. celkem 35,5 minut). Nejdelší výpadek trval 2,1 minut.


Graf dostupnosti Dostupnost Období od 16.03.2019 02:08 do 23.03.2019 03:07

Další služby

Hlídání dostupnosti státní webů. Co to vlastně děláme?

Měříme každou minutu, zda důležité weby státu vůbec běží, a pokud ano, tak jak rychle odpovídají. A tomu odpovídají i zobrazené barvy. Pokud služba odpovídá rychle, dáváme zelenou - v pořádku. Pokud odpovídá déle, dáváme oranžovou - pomalá odpověď.. Pokud neodpoví nebo odpoví za dlouhou dobu, použijeme červenou za nedostupnost.

Systém hodnocení HTTPS je jednoduchý: A+ je nejlepší známka, F nejhorší, M znamená špatné jméno serveru v certifikátu, T znamená špatný certifikát, X že zabezpečený přenos není vůbec podporován.

Podrobný popis měření a hodnocení.

Údaje na této stránce mohou být až 20 minut staré.