Hlídač IS ochrany přírody Týdenní dostupnost pro IS ochrany přírody

IS ochrany přírody
http://isop.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Portál Informačního systému ochrany přírody - Rozhraní popisující a zpřístupňující všechny informační zdroje a aplikace, které jsou uživateli k dispozici. Slouží ke sledování stavu druhů a biotopů - je povinnost členských států ES.


Zabezpečení komunikace

X
22.02.2019

Výsledek analýzy HTTPS na isop.nature.cz

Tato služba zabezpečenou komunikaci nepodporuje.


Dostupnost za poslední týden

V období od 16.02.2019 09:30 do 23.02.2019 10:30 běžela služba v pořádku po 0,00 % doby. Pomalu běžela 67,44 % (tj. celkem 4 dny 18,0 hodin).

Nedostupná byla 32,56 % (tj. celkem 2 dny 7,0 hodin). Nejdelší výpadek trval 2,8 hodin.


Graf dostupnosti Dostupnost Období od 16.02.2019 09:30 do 23.02.2019 10:30

Další služby

Hlídání dostupnosti státní webů. Co to vlastně děláme?

Měříme každou minutu, zda důležité weby státu vůbec běží, a pokud ano, tak jak rychle odpovídají. A tomu odpovídají i zobrazené barvy. Pokud služba odpovídá rychle, dáváme zelenou - v pořádku. Pokud odpovídá déle, dáváme oranžovou - pomalá odpověď.. Pokud neodpoví nebo odpoví za dlouhou dobu, použijeme červenou za nedostupnost.

Systém hodnocení HTTPS je jednoduchý: A+ je nejlepší známka, F nejhorší, M znamená špatné jméno serveru v certifikátu, T znamená špatný certifikát, X že zabezpečený přenos není vůbec podporován.

Podrobný popis měření a hodnocení.

Údaje na této stránce mohou být až 20 minut staré.