Hlídač IS ochrany přírody Týdenní dostupnost pro IS ochrany přírody

IS ochrany přírody
http://isop.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Portál Informačního systému ochrany přírody - Rozhraní popisující a zpřístupňující všechny informační zdroje a aplikace, které jsou uživateli k dispozici. Slouží ke sledování stavu druhů a biotopů - je povinnost členských států ES.


Zabezpečení komunikace

X
23.04.2019

Výsledek analýzy HTTPS na isop.nature.cz

Tato služba zabezpečenou komunikaci nepodporuje.


Dostupnost za poslední týden

V období od 17.04.2019 09:42 do 24.04.2019 10:41 běžela služba v pořádku po 0,00 % doby. Pomalu běžela 94,19 % (tj. celkem 6 dnů 15,2 hodin).

Nedostupná byla 5,81 % (tj. celkem 9,8 hodin). Nejdelší výpadek trval 7,3 minut.


Graf dostupnosti Dostupnost Období od 17.04.2019 09:42 do 24.04.2019 10:41

Další služby

Hlídání dostupnosti státní webů. Co to vlastně děláme?

Měříme každou minutu, zda důležité weby státu vůbec běží, a pokud ano, tak jak rychle odpovídají. A tomu odpovídají i zobrazené barvy. Pokud služba odpovídá rychle, dáváme zelenou - v pořádku. Pokud odpovídá déle, dáváme oranžovou - pomalá odpověď.. Pokud neodpoví nebo odpoví za dlouhou dobu, použijeme červenou za nedostupnost.

Systém hodnocení HTTPS je jednoduchý: A+ je nejlepší známka, F nejhorší, M znamená špatné jméno serveru v certifikátu, T znamená špatný certifikát, X že zabezpečený přenos není vůbec podporován.

Podrobný popis měření a hodnocení.

Údaje na této stránce mohou být až 20 minut staré.