Hlídač Mapa VH a ochrana vod Týdenní dostupnost pro Mapa VH a ochrana vod

Mapa VH a ochrana vod
http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. Mapa obsahuje údaje z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, tj. údaje týkající se struktury a základních charakteristik povrchových a podzemních vod, vymezení chráněných území s vazbou na vody, užívání vod a vlivů na jejich stav a sledování a hodnocení stavu vod. Mapový pohled je doplněn referenčními podkladovými mapami (v rastrovém formátu), zejména základními mapami ČR v měřítku 1:10000 a 1:50000 ČÚZK.


Zabezpečení komunikace

A
22.03.2019

Výsledek analýzy HTTPS na heis.vuv.cz

Všechno je v nejlepším pořádku a web se drží doporučených postupů.

Podrobná zpráva o ratingu zabezpečení (anglicky) z SSL Labs (© Qualys, Inc)


Dostupnost za poslední týden

V období od 16.03.2019 03:02 do 23.03.2019 04:02 běžela služba v pořádku po 97,78 % doby. Pomalu běžela 1,10 % (tj. celkem 1,9 hodin).

Nedostupná byla 1,11 % (tj. celkem 1,9 hodin). Nejdelší výpadek trval 2,2 minut.


Graf dostupnosti Dostupnost Období od 16.03.2019 03:02 do 23.03.2019 04:02

Další služby

Hlídání dostupnosti státní webů. Co to vlastně děláme?

Měříme každou minutu, zda důležité weby státu vůbec běží, a pokud ano, tak jak rychle odpovídají. A tomu odpovídají i zobrazené barvy. Pokud služba odpovídá rychle, dáváme zelenou - v pořádku. Pokud odpovídá déle, dáváme oranžovou - pomalá odpověď.. Pokud neodpoví nebo odpoví za dlouhou dobu, použijeme červenou za nedostupnost.

Systém hodnocení HTTPS je jednoduchý: A+ je nejlepší známka, F nejhorší, M znamená špatné jméno serveru v certifikátu, T znamená špatný certifikát, X že zabezpečený přenos není vůbec podporován.

Podrobný popis měření a hodnocení.

Údaje na této stránce mohou být až 20 minut staré.