Hlídač Mapa VH a ochrana vod Týdenní dostupnost pro Mapa VH a ochrana vod

Mapa VH a ochrana vod
http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. Mapa obsahuje údaje z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, tj. údaje týkající se struktury a základních charakteristik povrchových a podzemních vod, vymezení chráněných území s vazbou na vody, užívání vod a vlivů na jejich stav a sledování a hodnocení stavu vod. Mapový pohled je doplněn referenčními podkladovými mapami (v rastrovém formátu), zejména základními mapami ČR v měřítku 1:10000 a 1:50000 ČÚZK.


Dostupnost za poslední týden

V období od 10.11.2019 08:23 do 17.11.2019 09:22 běžela služba v pořádku po 98,21 % doby. Pomalu běžela 0,94 % (tj. celkem 1,6 hodin).

Nedostupná byla 0,85 % (tj. celkem 1,4 hodin). Nejdelší výpadek trval 4,3 minut.


Graf dostupnosti Dostupnost Období od 10.11.2019 08:23 do 17.11.2019 09:22

Další služby

Hlídání dostupnosti státní webů. Co to vlastně děláme?

Měříme každou minutu, zda důležité weby státu vůbec běží, a pokud ano, tak jak rychle odpovídají. A tomu odpovídají i zobrazené barvy. Pokud služba odpovídá rychle, dáváme zelenou - v pořádku. Pokud odpovídá déle, dáváme oranžovou - pomalá odpověď.. Pokud neodpoví nebo odpoví za dlouhou dobu, použijeme červenou za nedostupnost.

Systém hodnocení HTTPS je jednoduchý: A+ je nejlepší známka, F nejhorší, M znamená špatné jméno serveru v certifikátu, T znamená špatný certifikát, X že zabezpečený přenos není vůbec podporován.

Podrobný popis měření a hodnocení.

Údaje na této stránce mohou být až 20 minut staré.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 298 lidí darovalo 812 400 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy