Hlídač Mapa VH a ochrana vod Týdenní dostupnost pro Mapa VH a ochrana vod

Mapa VH a ochrana vod
http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. Mapa obsahuje údaje z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, tj. údaje týkající se struktury a základních charakteristik povrchových a podzemních vod, vymezení chráněných území s vazbou na vody, užívání vod a vlivů na jejich stav a sledování a hodnocení stavu vod. Mapový pohled je doplněn referenčními podkladovými mapami (v rastrovém formátu), zejména základními mapami ČR v měřítku 1:10000 a 1:50000 ČÚZK.


Zabezpečení komunikace

A
06.07.2020

Výsledek analýzy HTTPS na heis.vuv.cz

Všechno je v nejlepším pořádku a web se drží doporučených postupů.

Podrobná zpráva o ratingu zabezpečení (anglicky) z SSL Labs (© Qualys, Inc)


Dostupnost za poslední týden

V období od 29.06.2020 22:23 do 06.07.2020 23:22 běžela služba v pořádku po 96,84 % doby. Pomalu běžela 1,66 % (tj. celkem 2,8 hodin).

Nedostupná byla 1,49 % (tj. celkem 2,5 hodin). Nejdelší výpadek trval 5,5 minut.


Graf dostupnosti Dostupnost Období od 29.06.2020 22:23 do 06.07.2020 23:22

Další služby

Hlídání dostupnosti státní webů. Co to vlastně děláme?

Měříme každou minutu, zda důležité weby státu vůbec běží, a pokud ano, tak jak rychle odpovídají. A tomu odpovídají i zobrazené barvy. Pokud služba odpovídá rychle, dáváme zelenou - v pořádku. Pokud odpovídá déle, dáváme oranžovou - pomalá odpověď.. Pokud neodpoví nebo odpoví za dlouhou dobu, použijeme červenou za nedostupnost.

Systém hodnocení HTTPS je jednoduchý: A+ je nejlepší známka, F nejhorší, M znamená špatné jméno serveru v certifikátu, T znamená špatný certifikát, X že zabezpečený přenos není vůbec podporován.

Podrobný popis měření a hodnocení.

Údaje na této stránce mohou být až 20 minut staré.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy