Hlídač státních webů

Open data

Seznam měřených státních služeb

https://www.hlidacstatu.cz/StatniWeby/data
Seznam všech měřených webů ve formátu JSON. Obsahuje jméno, popis, URL na sledovanou službu či informace k ní a odkaz na data dostupnosti.

Data dostupnosti serveru a info o HTTPS

https://www.hlidacstatu.cz/StatniWeby/data/<hostid>?h=<hash>
například pro API datových schránek: https://www.hlidacstatu.cz/StatniWeby/data/10354?h=E30C4A49D63CDB7616740F0EEA98D2B4

Jedinečné URL pro každou službu je součástí popisu každé jednotlivé měřené služby (viz výše).
Obsahuje surová data s naměřenou dostupností (v sekundách) konkrétní služby za posledních 7 dní. K měření dostupnosti dochází každou minutu, ale tento interval se může bez varování změnit. Pokud v datech nějaký časový úsek chybí, služba neodpověděla vůběc či byla zcela nedostupná.

Poskytovaná data mohou mít zpoždění až 15 minut a obnovují se každých přibližně 10 minut. Nestahujte data častěji než každých 10 minut a nezatěžujte tak zbytečně server ostatním uživatelům.

Licence

Data můžete zdarma stahovat, zpracovávat a dále publikovat pouze v souladu s licencí CC BY 3.0. Licence je jednoduchá a její pravidla také. Přečtěte si ji prosím.

Další služby