Hlídač státu –

Neobvykle obvyklá cena IS pro dálniční známky. Podle znalce je zisk 64,3 milionů ze zakázky za 98 milionů obvyklý.

24.01.2020
Znalecký posudek o ceně zakázky na informační systém na elektronické dálniční známky přiznává dodavateli Asseco Central Europe, a.s. plánovaný zisk na zakázce ve výši 65 % ceny a současně deklaruje, že i přes takový zisk se jedná o cenu obvyklou.

Doplněno: Elektronické dálniční známky vyjdou dráž než papírové

20.01.2020
Vzkaz Ministerstva dopravy a ministra Kremlíka je jednoznačný: Prodat řidičům elektronickou dálniční známku je dražší než klasickou papírovou známku vytisknout, naložit do aut, rozvézt po celé ČR do obchodů a prodat řidičům.

Systém elektronické dálniční známky za 401 miliónu se zatím nesmí realizovat. Zruší se?

17.01.2020
Během technické a architektonické analýzy systému jsme narazili na vážné právní problémy. Podle našeho názoru jsou tak zásadní, že nejen, že se smlouva v tuto chvílí nesmí nejen realizovat, ale nejspíše byla i podepsána v rozporu se zákonem.

Jaké jsou efekty zákona o státní službě? Efektivita státní správy prudce klesla

16.01.2020
Zákon o státní službě byl schválen dne 1. října 2014.6. listopadu 2014 nabyla některá ustanovení zákona účinnost, plnou účinnost nabyl zákon dne 1. ledna 2015. V listopadu 2018 tedy uplynuly čtyři roky od zahájení implementace tohoto zákona, což představuje dostatečně dlouhou dobu na posouzení jeho dopadů. Podrobné posouzení dopadů zákona provedla společnost KPMG Česká republika k 31. ...

Komentovaný plán legislativních prací vlády na rok 2020

13.01.2020
Vládu čeká v roce 2020 opět legislativní smršť. Jaké nejdůležitější či nejzajímavější změny legislativy plánuje? Legislativu vždy předkládá konkrétní ústřední orgán státní správy, který za ni odpovídá, někdy s dalšími spolupředkladateli. Předseda vlády bude do května 2020 předkládat novelu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, kde má dojít k zapracování směrnice Evropského ...

Bankovní identita prošla parlamentem

12.01.2020
Poslanecká sněmovna schválila na konci minulého roku novelu zákona o bankách, která zavádí pro široké využití bankovní identitu a otevírá tak trh se službami v oblasti elektronické identifikace. Co je bankovní identita? Zjednodušeně řečeno, budete se přihlašovat stejnými hesly a kódy, jaké používáte ve svém internetovém bankovnictví. Jedná se o novelu zákona o bankách, zákona o některých ...

Vánoční veřejné zakázky

27.12.2019
Kvalitní a „čistou“ veřejnou zakázku poznáte poměrně snadno. Zadavatel poptává zboží nebo službu bez zbytečných omezení, bez podivných povinných parametrů či kvalifikačních kritérií a dá na přípravu nabídky dodavatelům dostatek času. Vánoční veřejné zakázky jsou v oboru již léta pojmem. Jde o zakázky, které se vypíšou co nejtěsněji před vánočními svátky a mají minimální zákonnou lhůtu ...

Jsou weby pro Národní Muzeum v přírodě předražené?

15.12.2019
Svoboda podnikání. Ještě že ji máme. Díky tomu můžeme nabízet své služby a výrobky, a to za námi stanovenou cenu.  Typicky se jedná o cenu tržní, protože k úspěšnému obchodu je nutné, aby se potkala strana nabídky a poptávky. Právě tento ochranný mechanismus zajišťuje určitou rovnováhu, protože pokud nabízející nabídne své služby příliš draho, poptávající jako ...

ÚOHS vrací DXC Technology do hry o IS DAV II

13.12.2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí nepostupovalo dostatečně transparentně (§ 6 odst. 1 zákona 134/2016 Sb.) při objasnění domnělé mimořádně nízké nabídkové ceny DXC Technology u zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.“ (IS-DAV II). Vyplývá to ze včerejšího rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS zrušil rozhodnutí o vyloučení ...

Jak to bylo s OCRMinion?

18.11.2019
Co OCRMinion je a jak funguje? OCRMinion je .NET Core aplikace, která spouští Tesseract. Běží na Alpine Linux a celé je to zabalené v Docker Image. Docker image OCRMinion vypadá následovně:velikost downloadu: cca 95 MBvelikost na disku: cca 225 MBz toho:– cca 6 MB system– cca 80 MB dotnet runtime– cca 136 MB tesseract + jeho jazykové sady– cca 2 MB aplikace samotná ...