12 pricipů OECD pro státní digitální strategie – část 1

08.10.2018   Michal Bláha

 • 12 pricipů OECD pro státní digitální strategie – část 1

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z Organisation for Economic Co-operation and Development) se mimo jiné věnuje analýzám a doporučením v oblasti e-governmentu. Z porovnání nejlepších zkušeností a přístupů z členských zemín OECD vznikl manuál, sada doporučení pro státní strategii v oblasti e-governmentu – OECD Digital Government Toolkit.

OECD Digital Government Toolkit

Manuál je postavený na 12 principech, které podporují rozvoj a zavádění vládních digitálních strategií, které přibližují úřady blíž k občanům a firmám. Zároveň také ukázkové a nejlepší příklady z jednotlivých zemí OECD pro každý princip.

12 principů

1. Otevřenost, transparentnost a úplnost

Příchod digitálních technologií poskytuje příležitosti k posílení transparentnosti vlády a umožňuje nové a snadnější způsoby zapojení veřejnosti do rozhodování státu.

Očekávané přínosy otevřenosti a transparentnosti:

 • Řádná správa věcí veřejných
 • Lepší služby a politika
 • Pružnější, efektivnější a pohodlnější zapojení veřejnosti
 • Větší důvěra ve vládu
 • Sociální blahobyt a inkluzivní politické výsledky
 • Hospodářský růst

Více o principu 1.

2. Zapojení a účast odborných institucí a veřejnosti na tvorbě politik a poskytování služeb

Státy a jejich fungovaání jsou velmi složité. Pochopení a orientace v prostředí a problémech, které musí řešit, vyžaduje spolupraci vlády s institucionálními a neinstitucionálními organizacemi, aby společně nalezli komplexní řešení.

Klíčové problémy

 • Veřejný sektor dnes reaguje na rostoucí požadavky na kvalitnější veřejné služby i přes napjaté rozpočty
 • Spolupráce s občany a dalšími neinstitucionálními zúčastněnými stranami je jedním z nejlepších způsobů, jak mohou vlády reagovat na dnešní tvrdé kompromisy
 • Vlády berou více společných přístupů k tvorbě politik a poskytování služeb
 • Vládní agentury přijímají závazné normy a doporučené pokyny, aby zajistily začlenění a převzetí při navrhování webových stránek a online služeb.
Tento princip pomáhá vládám:
 • Vytvářet komplexní modely řízení
 • Lépe porozumět vyvíjejícím se potřebám občanů
 • Využívat informace, nápady a zdroje držené mimo veřejný sektor
 • Nižší náklady a administrativní zátěž
 • Zlepšit vládní výsledky
 • Podporovat návrh a vznik služeb vzniklých z potřeb občanů

Více o principu 2

3. Rozhodování řízené daty jako standard ve veřejném sektoru

Obrovské množství dat generované státním sektorem vyžaduje přijetí strategického přístupu k jejich. Jedinou cestou je usnadnění přístupu veřejnosti k datům a zvýšení znalosti a využívání těchto dat veřejností a soukromou sférou. Klíčovým pojmem jsou open data.

Klíčové problémy
 • Data jsou státní správou stále více uznávána jako strategická výhoda.
 • ICT exponenciálně zvýšilo schopnost vyrábět, ukládat, zpracovávat a sdílet obrovské množství dat.
 • Jak využít těchto informací k posílení schopnosti veřejného sektoru pro správná rozhodnutí a poskytování kvalitních služeb.
 • Vytvoření kultury rozhodování státní správy na základě dat.

Pro plné využítí dat veřejností by vlády měly:

 • Lépe využívat digitální technologie a analýzu dat k pochopení společenských potřeb.
 • Doplnit povinnost práce s daty do standardů práce.
 • Zajistit zodpovědné a konzistentní využívání údajů užitečných pro občany, být transparetní a posilovat tak důvěru veřejnosti.
 • Rozvíjet a posilovat kulturu rozhodování státní správy na základě na dat, předvídat díky nim nové potřeby a trendy, pochopit stávající procesy a odpovědně tak zajistit jejich další rozvoj.


Více o principu 3

4. Ochrana soukromí a zajištění bezpečnosti

Zajištění ochrany soukromí a bezpečnosti je zásadní pro zachování důvěry ve vládní instituce a podporu většího kontaktu veřejnosti s vládou prostřednictvím digitálních kanálů.

Klíčové problémy

 • Zajišťování vedení a nastavení správních procesů, které najdou a nastaví rovnováhu mezi otevřeností a angažovaností a odpovídající úrovní ochrany a bezpečnosti soukromí.
 • Řízený přístup k rizikům a bezpečnostním incidentům.
 • Měření výkonnosti.
 • Analýza důsledků narušení bezpečnosti.

Více o principu 4


Další principy popíšeme v následujících dílech.

Napište komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Starší příspěvky:
Datové sady – infrastruktura a funkce Hlídače pro vaše data

Hlídač státu už si delší dobu klade za cíl zprostředkovávat data veřejné správy širší veřejnosti. Pomáháme najít v nich souvislosti,...

Právní analýza konfliktu zájmů ministra zemědělství M.Tomana

Ministr zemědělství Miroslav Toman si nechal zpracovat analýzu nového nařízení EU. To přísněji posuzuje střety zájmů politiků, kteří jsou navázaní...

Záložky si za vás zapamatují vše, co potřebujete

Ať používáte Hlídače hodně či málo, určitě jste se setkali se situací, kdy vás něco zaujalo, chtěli jste si to...

Zavřít