Obecně prospěšná společnost Hlídač státu z.ú.

27.02.2017

Hlídač státu z.ú.
Na Florenci 1270/31
110 00 Praha

 

Hlídač státu, z.ú. (dříve obecně prospěšná společnost)

Dlouhodobé vize, cíle a plán činnosti pro roky 2017 a 2018.

 

Vize v pěti bodech

Našim cílem je stát se respektovanou nezávislou  autoritou v oblastech otevřenosti státu, využívání otevřených dat a zvyšování efektivity státu. Současně si klademe za cíl být jedním z aktivních subjektů v ČR podporující skutečné proti-korupční aktivity v maximálně konkrétní a důsledné formě.

Nechceme pouze kritizovat, chceme pomoci státní správě a úředníkům najít cestu k modernímu vedení a řízení státu,, zprostředkovat zahraniční zkušenosti a trendy, pomoci nastavit základní principy digitalizace služeb a procesů státu a být aktivně a pozitivně této změně nápomocni.

Chceme se soustředit na tyto oblasti a činnosti:

 1. Vývoj a provoz nástrojů a služeb umožňujících veřejnosti kontrolu nad efektivností výdajů státu a samosprávy.
 2. Zvyšování otevřenosti státu, podpora využívání otevřených dat občany a firmami.
 3. Konzultační, publikační a osvětová/edukační činnost v oblastech open data, elektronizace státní správy (e-gov) a zefektivňování státní správy, jak směřem ke státu, tak k veřejnosti.
 4. Podpora transparentního prostředí a mapování efektivního nakládání s veřejnými prostředky ve státní správě a samosprávě s důrazem na informování právě těch, kterých se to týká
 5. Finanční a nefinanční podpora projektů mající obdobné cíle či podporující vizi nadace.

Plán pro 2017 – 2018

Založení

V průběhu března 2017 bude obsazena správní rada a formálně Nadace založena.

Financování

Činnost nadace přirozeně přímo úměrně závisí na úspěšnosti financování.

Hlavní zdroje financování:

 • Velcí individuální soukromí dárci
 • Firmy v rámci své vize společenské zodpovědnosti
 • Menší individuální dárci formou crowdfundingu a pravidelných měsíčních příspěvků
 • Institucionální zdroje (nadace, fondy, EU)
 • Ostatní přijmy z publikační a konzultační činnosti

 

Velcí dárci

První intensivní kampaň na velké dárce by měla probíhat od března 2017 do června 2017, osobním kontaktem a s využitím osobních doporučení. Oslovováni budou lidé z podnikatelského prostředí a kteří potřebují nebo chtějí funkční efektivní stát pro své podnikání či je pro ně funkční stát osobně důležitý a chtějí zde žít.

Firmy v rámci společenské zodpovědnosti

Především větší a zahraniční firmy potřebují pro své podnikání stabilní prostředí a výkonný stát. Roční finanční příspěvek na provoz nadace může být jejich formou participace na zlepšování podnikatelského prostředí v zemi, kde aktivně působí.

Crowdfunding a menší dárci

Cílem je oslovit mladší a střední věkovou kategorii se středním a vyšším příjmem formou online crowdfundingu s možností jednorázového a především pravidelného měsíčního příspěvku. V různých formách (HitHit.cz, mobilní aplikace, pravidelná měsíční platba) by šlo o trvalý způsob financování.

Instituciální zdroje

Přihlášení se – obvykle na projektové bázi – pro získání prostředků z evropský a světových nadací podporující demokratizaci státu, otevírání státu a atd. Tuto oblast je nutné podrobněji zmapovat.

Projekty, činnosti

Uvedené projekty a činnosti mají za cíl podpořit základní vize Nadace a a jejich efektivita bude průběžně zhodnocována.

1. Hlídač Státu

Zastřešující web aplikace všech aktivit Hlídač státu, včetně komentářů, blogů a analýz. Umožňuje nejenom sdílení zkušeností, ale také publikaci zajímavých materiálů ze zahraničí či výstupů z konkrétních projektů.

Rozcestník na zajímavé informační zdroje, služby státu i služby nad datama státu, informační hub.

2. Hlídač smluv

Cíle projektu:

 • zpřístupnit registr smluv;
 • provázat informace v něm o data ze souvisejících databází;
 • identifikovat plýtvání a zneužití moci v úřadech;
 • analyzovat a umožnit veřejnosti data z rejstříku analyzovat;
 • zvýšit kontrolu veřejných prostředků ze strany občanů;

Nejbližší plány:

 1. klasifikace smluv, otagování smluv, umožňující benchmarking nákladů napříč úřady;
 2. propojení s Věstníkem veřejných zakázek;
 3. propojení s katastrem nemovitostí.

3. Hlídač EET a další projekty

Hlídač EET je nezávislý monitoring všech částí EET, a to rozhraní (API) EET pro pokladny, Daňového portálu (ADIS) a informačního EET serveru eTrzby.cz. Generální finanční ředitelství (GFŘ) ani Ministerstvo financí, provozující EET, nezveřejňují žádné údaje o dostupnosti a rychlosti odezvy systémů EET. Tak to děláme my.

Mezi další připravované projekty, jejichž realizace bude záviset na financování, patří:

Hlídač poslanců

Zpřehlednění, evidence a analýza hlasování poslanců a senátorů, klasifikace zákonů a pozměňovacích zákonů, korelace hlasování podle mnoha kritérii a analýza konzistence hlasování. Dále napojení poslanců na firmy ovlivněné změnami zákonů, a navázané smlouvy a veřejné zakázky.

Klasifikace a benchmarking smluv

Cílem projektu je napojení dalších datových sad, informačních zdrojů ke smlouvám státu (zejména veřejné zakázky, katastr nemovitostí) a klasifikace a benchmarking smluv (=porovnani srovnatelných smluv a jejich hodnoty mezi různými úřady, např. porovnání nákladů na úklidové služby mezi krajskými úřady).

 

Podpora další projektů

Podpora existujících či nových externích projektů (právní, technická, finanční), jako jsou projekty NasiPolitici.cz, VsechnyZakazky.cz, InfoProVsechny.cz, NapisteJim.cz, PodejTo.cz apod.

4. Investigace

Finanční, právní a technologická podpora pracovních skupin, která budou zkoumat konkrétní neefektivity ve státní správě v různých oblastech. Za nejdůležitější považujeme oblasti IT, telekomunikace, školství a zdravotnictví.

Podpora bude směřovat jak k aktivitám prováděným jménem nadace, tak k externím skupinám a jedincům, které schválí správní rada.

5. Publikační a osvětová/edukační činnost

Osvětová a edukační činnost v oblasti open dat, elektronizace státní správy a zefektivňování státní správy, směrem ke státní správě, komerční sféře a veřejnosti. Cílem osvětové činnosti je nabídnout odborné veřejnosti i státní správě relevantní informace, usnadnit a kultivovaně zprostředkovat diskusi a výměnu názorů i zkušenosti ze zahraničí. Výstupy mohou mít formu analýz či komentářů nebo také seminářů a kulatých stolů.

Cílem je rozšíření znalosti o open datech, e-gov a reálné, konkrétní přínosy z toho plynoucí pro všechny části společnosti – stát, podnikatele i občany.

6. Konzultace

Specifická, odbornější forma edukační činnosti orientovaná zejména na stát, samosprávu a komerční sféru. Jeden ze průběžných zdrojů příjmů.

Cílem Nadace není pouze kritizovat a poukazovat na zoufalý stav fungování českého státu, ale zejména mu pomoci se změnit, seznámit ho s trendy a principy moderního  státu, nastavit základní principy digitalizace služeb a procesů státu a být aktivně této změně nápomocni.

 

Michal Bláha
ředitel Hlídač státu z.ú.