Digitální Česko – Open data

30.03.2017   Michal Bláha

Tento článek je 2 díl z celkem 5 dílů v serii článků Digitální Česko

Otevřená data jsou data vzniklá (sesbíraná, vypočítaná, zanalyzovaná) ve veřejné správě, která jsou volně přístupná (prostřednictvím internetu) bez jakýchkoliv restrikcí, právních či obchodních omezení, a to ve strojově čitelném formátu, aby se dala dále strojově zpracovávat a využívat.

Přínosy otevřených dat jsou veliké a dalekosáhlé.

 1. Zvýšení efektivity
  uvolnění dat znamená možnost je sdílet a analyzovat
 2. Podpora ekonomiky
  data jsou zdrojem inovací, podnikatelských příležitostí a pracovních nabídek – lze je využít třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví či bankovnictví. Firmy pracují s daty jako se surovinou, vytváří nad nimi aplikace, které generují přidanou hodnotu a zisk. Využití open dat veřejného sektoru ve Velké Británii v roce 2011 otevřelo trh o velikosti 16 miliard liber, který UK ekonomice přináší ročně 2 miliardy liber.
 3. Transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné správy
  zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo jaké jsou náklady organizací, které podporujeme
 4. Zapojení občanů do rozhodování

  občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu
 5. Datová žurnalistika
  otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře

Jak si stojíme ve srovnání se světem?

Podle Open Data Indexu jsme byli v roce 2014 na pěkném 13.místě na světě,  v 2014 už na 21 místě a v 2016 pokračuje pád na 27 místo. Údaje za 2017 zatím nejsou k dispozici, ale máme šanci se mírně zlepšit či alespoň neklesat, protože v roce 2016 se open data v ČR posunula dopředu (nové zákony, registr smluv, ..) a pro další roky máme dobrou výchozí pozici pro růst.

Nejvíce bodů ztrácíme v otevírání dat s údaji o útratách státu, informacích o kvalitě vody, datech o počasí a přístupem k obchodnímu rejstříku a katastru nemovitostí.

Pokud si říkáte, že katastr i obchodní rejstřík jsou online, tak jsou, ale rozhodně je ve formě Open dat a katastrál pro strojové zpracování prakticky pouze za poplatek.