Digitální Česko – Open data

30.03.2017   Michal Bláha

Tento článek je 2 díl z celkem 3 dílů v serii článků Digitální Česko

Otevřená data jsou data vzniklá (sesbíraná, vypočítaná, zanalyzovaná) ve veřejné správě, která jsou volně přístupná (prostřednictvím internetu) bez jakýchkoliv restrikcí, právních či obchodních omezení, a to ve strojově čitelném formátu, aby se dala dále strojově zpracovávat a využívat.

Přínosy otevřených dat jsou veliké a dalekosáhlé.

 1. Zvýšení efektivity
  uvolnění dat znamená možnost je sdílet a analyzovat
 2. Podpora ekonomiky
  data jsou zdrojem inovací, podnikatelských příležitostí a pracovních nabídek – lze je využít třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví či bankovnictví. Firmy pracují s daty jako se surovinou, vytváří nad nimi aplikace, které generují přidanou hodnotu a zisk. Využití open dat veřejného sektoru ve Velké Británii v roce 2011 otevřelo trh o velikosti 16 miliard liber, který UK ekonomice přináší ročně 2 miliardy liber.
 3. Transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné správy
  zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo jaké jsou náklady organizací, které podporujeme
 4. Zapojení občanů do rozhodování

  občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu
 5. Datová žurnalistika
  otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře

Jak si stojíme ve srovnání se světem?

Podle Open Data Indexu jsme klesli na #21 místo v roce 2015, ze #13 v roce 2014. Nejvíce bodů ztrácíme v otevírání dat s údaji o útratách státu, informacích o kvalitě vody, datech o počasí a přístupem k obchodnímu rejstříku.

Před námi je mimo jiné Indie (#17), Bulharsko (#16), Rumunsko (#13), Brazílie (#12), Uruguay (#7), Kolumbie (#4).

Není to tak špatné

Ač výše uvedené srovnání nevypadá nejlépe, během 2016 se v ČR změnilo mnohé k lepšímu. Podařilo se zanést open data do legislativy, vláda definovala první sadu datasetů, které musí být uveřejněny ve formě open dat.

Má jít například o údaje z Centrálního systému účetních informací státu (CÚSIS), data z celostátního informačního systému o jízdních řádech, údaje z evidence státních dotací (CEDR), data z evidence volných pracovních míst, údaje ze seznamu datových schránek nebo z rejstříků provozovaných ministerstvem financí (např. tedy ARES).

S výjimkou jedné položky platí pro všechny ostatní datum 1. ledna 2017, ovšem s ročním odkladem povinnosti údaje publikovat. Na jízdní řády má ministerstvo dopravy čas do 1. července 2018. Bude teď zajímavé sledovat, v jaké podobě úřady data zveřejní.

Národním katalogu otevřených dat jsou k dnešnímu dni zveřejněné desítky tisíc položek – drtivou většinu ovšem tvoří datové sady katastrálního úřadu. Mimo ně je v katalogu asi 550 sad z dalších úřadů.

Seriál<< Digitální Česko – jsme nejhorší a na začátkuCo je Digitální Česko >>

One thought on “Digitální Česko – Open data

Napsat komentář


Starší příspěvky:
Digitální Česko – jsme nejhorší a na začátku

Digitální Česko je (nejen) mé pojmenování moderního, digitálního, efektivního českého státu. E-government, nebo-li digitální stát, neznamená digitalizaci stávajících agend. Jedná...

Justice nechápe princip otevřeného státu a přínost open dat

Veřejná správa má z mnoha - více či méne pochopitelných - důvodů problém s open daty. Protože open data znamenají skutečný...

Zavřít