Neobvykle obvyklá cena IS pro dálniční známky. Podle znalce je zisk 64,3 milionů ze zakázky za 98 milionů obvyklý.

24.01.2020   Michal Bláha

Znalecký posudek o ceně zakázky na informační systém na elektronické dálniční známky přiznává dodavateli Asseco Central Europe, a.s.  plánovaný zisk na zakázce ve výši 65 % ceny a současně deklaruje, že i přes takový zisk se jedná o cenu obvyklou.

Posudek společnosti Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. do ceny počítá zisk v ceně poskytovaných prací na implementaci systému, a poté ho znovu navyšuje ve formě kalkulovaného rizika a „plánovaného zisku“ o 60% nákladů zakázky na elektronické dálniční známky (EDAZ). Ve svém horním odhadu přesto dochází k nižší ceně, než nakonec nabídla společnost Asseco Europe. Při znalcem odhadovaných nákladech na implementaci systému ve výši 98 milionu Kč je realizovaný zisk 64,3 milionu Kč.


Důležitá poznámka: Celá zakázka je rozdělena na 3 logické celky, stejně tak nabídková cena Asseco Central Europe, a.s.  i posudek znalce. První části je samotné dílo (programování, dodání aplikace), druhá provoz na 4 roky a poslední jsou služby platformy a rozvoje (převážně vícepráce a konzultace).

V tomto článku a naší analýze se zabýváme pouze částí ceny za dílo (programování, management a dodání aplikace), kterou společnost Asseco Central Europe nabídla za cenu 104,5 milionu Kč . Pouze touto části se zabýváme i ve zkoumání znaleckého posudku a dalších výpočtech.


Zakázka za 401 milionu korun na elektronické dálniční známky prošla posledním týdnem bouřlivým vývojem. Od prvního upozornění na zakázku od Jiřího Hlavenky, po naši analýzu právních překážek realizace, přes neuvěřitelné zjištění, že papírové dálniční známky jsou levnější než ty elektronické, vyhození ministra až po kompletní zrušení zakázky.

Po celé zakázce a podivuhodném chování Ministerstva dopravy (MD) a Státního fondy dopravní infrastruktury (SFDI) zůstalo mnoho otázek. Jednou z otázek je kalkulace ceny celé aplikace. MD a SFDI opakovaně odmítají zveřejnit podrobnou strukturu ceny.

Včera byl zveřejněn znalecký posudek č. 14/2/2019 od Znalecké kanceláře Dr. Ludvíka, s.r.o (IČ 02323001). Tento posudek konstatuje, že cena systému odpovída ceně obvyklé.

3. ODPOVĚĎ NA OTÁZKU (VÝROK ZNALCE)
Otázka č.1:
Jaká je cena obvyklá na území České republiky v době zpracování posudku za vytvoření Informačního systému EDAZ a poskytnuti služeb,Jak Jsou definovány v závazném návrhu smlouvy a její příloze 1. a se zohledněním poskytnutých upřesňujfcfch dokumentů?
Odpověď.
Znalec konstatuje, že celkovou cenu obvyklou v České republice v době zpracování posudku za vytvořeni Informačního systému EDAZ a poskytnutí služeb, Jak Jsou definovány v závazném návrhu smlouvy a její příloze 1. a se zohledněním poskytnutých upřesňujících dokumentů, stanovuje ve výši od 358.881304,- Kč bez DPH do 427.344.328,- Kč bez DPH, a to v závislosti na faktorech popsaných a uvedených v kapitole 2 posudku.

Požadali jsme telefonicky o vyjádření k textu Znaleckou kancelář Dr. Ludvíka, i pana Dr. Ludvíka osobně, ale jakékoliv vyjádření odmítl s odkazem na podepsanou mlčenlivost a mlčenlivost znalce. Pouze konstatoval, že se jednalo o posouzení ceny obvyklé a žádného jiného aspektu této zakázky.

Kalkulace ceny za vytvoření IS na elektronické známky dle znaleckého posudku

My vám v dalším textu představíme celou kalkulaci znalecké kanceláře, všechna čísla vycházejí a odpovídají údajům a kalkulacím znalecké kanceláře. Na úplný závěr jsme doplnili naši interpretaci zjištěných údajů. Všechny ceny jsou ceny bez DPH.

Rozsah cen je kalkulován z této tabulky cen prací a průměrných cen (od strany 50 posudku).

Přehled a průměrná sazba rolí a jejich zastoupení

KategorieCena/MD odCena/ MD doStředZastoupení
Senior14 20016 20015 20040 %
Standard11 00013 00012 00040 %
Junior7 0009 0008 00020 %
Průměrná sazba11 48013 48012 480

V posudku na straně 53 se píše, že „tento podklad analyzuje smluvní ceny rolí, tyto ceny tak již obsahují obchodní zisk Poskytovatele, proto se zisk nevyskytuje ve výpočtech cen.„. Z toho plyne, že výše uvedené průměrné ceny, se kterými dále pracuje odhad odhadce, tak my, již obsahují obvyklý zisk dodavatele služby.

Výše uvedené ceny za MD (=manday, 8 hodin práce 1 člověka) vycházejí z přehledu obvyklých cen IT prací. Ty jsou analyzovány z registru smluv a publikovány pravidelně Ministerstvem vnitra.

Tento odstavec si zapamatujte, protože o dvě tabulky dál se s kalkulací dalšího zisku setkáme podruhé.

Hlídač státu, s přímou a dlouholetou zkušeností z trhu ICT, odhaduje, že takto nabízené ceny jsou kalkulovány se ziskovostí minimálně 45 %. Tento odhad jsme konzultovali s 4 nezávislými firmami s obraty ve stovkách miliónů korun a všechny nám ho potvrdily.

Odhady pracnosti implementačního vývoje

Od strany 60 do strany 79 posudku je podrobný rozpad činností, modulů a funkcionalit, které se mají v rámci implementace IS realizovat. Z poskytnutého scanu není možné zpracovat jinak, než ručně. Proto jsme pro vás zpracovali a doplnili souhrnou tabulku

ModulyPočet požadavkůSoučet MDCenový rozsah podle průměrné sazby za MD z posudku
   11 480 CZK13 480 CZK
Clearing34218,22 504 936 CZK2 941 336 CZK
Jádro12104,51 199 660 CZK1 408 660 CZK
Párování plateb534390 320 CZK458 320 CZK
Párování plateb na proforma fakturu212137 760 CZK161 760 CZK
Vypořádání Dodavatel837,5430 500 CZK505 500 CZK
Vypořádání eShop615,2174 496 CZK204 896 CZK
Zajištění dodavatel115172 200 CZK202 200 CZK
Enforcement15108,51 245 580 CZK1 462 580 CZK
Integrace brány222252 560 CZK296 560 CZK
Integrace PČR/CS414,5166 460 CZK195 460 CZK
Kontrola vozidel972826 560 CZK970 560 CZK
eShop (backoffice)1564,6741 608 CZK870 808 CZK
Interní správa uživatelů514,5166 460 CZK195 460 CZK
Platební brána742,9492 492 CZK578 292 CZK
Správa externích uživatelů12,225 256 CZK29 656 CZK
Správa organizací1557 400 CZK67 400 CZK
Správa SPZ100 CZK0 CZK
eShop (externí část)60242,42 782 752 CZK3 267 552 CZK
Anonymní přístup12,225 256 CZK29 656 CZK
Evidence obchodů15,563 140 CZK74 140 CZK
Nákup3278,5901 180 CZK1 058 180 CZK
Notifikace118206 640 CZK242 640 CZK
Osvobození976,6879 368 CZK1 032 568 CZK
Platební brána1668 880 CZK80 880 CZK
Profil417195 160 CZK229 160 CZK
Související služby12,427 552 CZK32 352 CZK
Správa externích uživatelů828,7329 476 CZK386 876 CZK
Správa SPZ27,586 100 CZK101 100 CZK
Evidence101041 193 920 CZK1 401 920 CZK
Integrace RSV15,563 140 CZK74 140 CZK
Poskytování informací116,5189 420 CZK222 420 CZK
Zápis882941 360 CZK1 105 360 CZK
Osvobození16197,52 267 300 CZK2 662 300 CZK
Evidence16197,52 267 300 CZK2 662 300 CZK
Společné66496,25 696 376 CZK6 688 776 CZK
Integrace1668 880 CZK80 880 CZK
MDM16131,51 509 620 CZK1 772 620 CZK
Notifikace115172 200 CZK202 200 CZK
Statistiky575861 000 CZK1 011 000 CZK
Základ webu
(vč. přirážky 15% za IE)
32179,72 062 956 CZK2 422 356 CZK
ePodatelna434390 320 CZK458 320 CZK
eVýpravna755631 400 CZK741 400 CZK
     
Celkový součet2161431,416 432 472 CZK19 295 272 CZK

Odhady pracnosti vytvoření celého díla

Následná tabulka obsahuje odvozeni stanovení ceny,Jednotlivé kroky odvození jsou popsány v legendě pod tabulkou.

PopisPodílPočet MDCenový rozsah podle průměrné sazby za MD z posudku 
Implementace (programování)100 %1431,416 432 472 CZK19 295 272 CZK
     
Odvozené odhady z objemu programování 157518 075 719 CZK21 224 799 CZK
Analýza30 %4294 929 742 CZK5 788 582 CZK
Testy35 %5015 751 365 CZK6 753 345 CZK
Konfigurační management15 %2152 464 871 CZK2 894 291 CZK
Dokumentace30 %4294 929 742 CZK5 788 582 CZK
     
Mezisoučet 3006  
Management20 %6016 901 638 CZK8 104 014 CZK
     
Celková suma implementace funkčních požadavků + management 360741 409 829 CZK48 624 085 CZK
     
Další práce (položky) vyplývající z projektového postupu    
Demoverze 2002 296 000 CZK2 696 000 CZK
Podpora bezpečnostních testů 80918 400 CZK1 078 400 CZK
Migrace 1001 148 000 CZK1 348 000 CZK
Zkušební provoz 2703 099 600 CZK3 639 600 CZK
Záruka (20% z implementace)20 %2903 329 200 CZK3 909 200 CZK
Celková cena za další práce 94010 791 200 CZK12 671 200 CZK
     
Celková cena za vývoj a další práce 454752 201 029 CZK61 295 285 CZK

Výstup z této tabulky je důležitý. Obsahuje kompletní náklady na programování (41 – 48 mil. Kč), na management (6,9 – 8,1 mil. Kč) a na tzv. další položky (10 – 12 mil. Kč), a celkem dochází k 52 mil. Kč až 61 mil. Kč.

V tuto chvíli se jedná o kalkulaci celé implementační části zakázky, včetně obvyklého zisku 45 %, který je kalkulován v hodinových sazbách jednotlivých rolí.

Nabídka společnosti Asseco Europe na implementační část systému elektronických dálničních známek byla ve výši 104,5 mil Kč bez DPH. A my nyní máme spočítány náklady celé implementace a jsme u částky 52 – 62 mil. Kč.

IT expert komentuje: Mě fascinuje 30% přirážka za dokumentaci, my dáváme obvykle 5 %. V rizicích současně přidávají 10 % za nejasné zadání, a pak ještě 35% za analýzu – to je taky redundantní. I těch 15 % přirážky za IE je hodně nadsazené.

Tomáš Herceg, Microsoft Most Valuable Professional

V další části se autor posudku, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o, odvážila k zajímavému kroku. Začali kalkulovat dodatečné riziko a plánovaný zisk. Že je zisk již zakalkulován v hodinových sazbách a riziko v odhadech pracnosti, to jim v této úvaze nepřekáželo.

Kalkulovali rizikem a plánovaným ziskem ve výši 30 % u spodního odhadu a 60 % u horního odhadu. Tzn., při celkové pracnosti 4 547 MD jde o 1 364 MD, resp. 2 728 MD.

 Počet MDCenový rozsah podle průměrné sazby za MD z posudku 
Riziko a plánovaný zisk
Spodní odhad 30 %
1364

15 658 720 CZK

18 386 720 CZK

 
Riziko a plánovaný zisk
Spodní odhad 60 %
2728

31 317 440 CZK

36 773 440 CZK

 
     
Úplně a definitivně celkové náklady na implementační fázi IS elektronických dálničních známek 

83 518 469 CZK

98 068 725 CZK

 

Při kalkulaci nákladů IT zakázek se již v odhadu pracnosti kalkuluje s riziky a obvykle se odhaduje více času (MD), než jaký je potřeba.

Hlídač státu

Primitivním výpočtem tak dojdeme k závěru, že při odhadované ceně implementační fáze systému elektronických dálničních známek 98 mil. Kč realizuje Asseco Europe zisk více než 64 miliónů korun, což je více než 65 % ceny této etapy zakázky.


Plný text posudku, do kterého jsme pomocí OCR přidali textovou vrstvu pro snadnější vyhledávání:

View this document on Scribd

Numerická tabulka se všemi výpočty použitými v tomto textu a ve znaleckém posudku.

25 thoughts on “Neobvykle obvyklá cena IS pro dálniční známky. Podle znalce je zisk 64,3 milionů ze zakázky za 98 milionů obvyklý.

 1. Aleš Nováček says:

  A 14 miliard zadaných napřímo řešit nebudete? Asi ne, to byste střílel do svých kamarádů, žejo 😀 A už jste se podíval na ty průsery kolem GDPR u Operátora ICT? Tam sedíte v dozorčí radě, co tam teda děláte?

 2. Díky za analýzu. Celkově je to strašný co zkusili.

  Dovolil bych si ale rozporovat tu ziskovost minimálně 45 % (nebo jsem nepochopil co je tím myšleno)

  Když vezmu ten nejvyšší rate 16200, 251 dní v roce 2020:

  16 200 Kč * (251 – 30 dní dovolené + sick days) * 0,8 vytíženost / 13 (12 platů a bonus) * 0.55 (1 – 0,45 zisk) = 121176 Kč super hruba mzda, 90566 hruba, 64 493 kc čistá mzda.

  Kde za tyhle peníze chcete ty seniory hledat?

  A to jsem nezapočítal všelijaké příspěvky na sport, náklady na vybavení, odborné školení, kurzy angličtiny, kanceláře, firemní mobil, auto, lístky na konference atd.. Nedejbože kdyby ten člověk 2x za rok chytil chřipku nebo angínu, to proděláte kalhoty.

  • Ernst & Young prodava senior konzultanty do MPSV za 1100 Kč/hod. Takových zakázek je poměrně hodně. Tim prilis neoponuji vasi kalkulaci, vidim ji jinak (typicky vytizenost, 13 plat, …), ale uprimne je to detail.

   Oni kalkuluji 12400/MD + dost rezervy a to vse jeste zvednou o 60 %

 3. Uvedená sazba rolí nezahrnuje ani zisk, ani riziko. U garážovky možná ano. U velké společnosti v žádném případě.

    • Tom Jakl says:

     Samozřejmě že nevědí. Všichni jsou akorát chytří jak rádio 😀 Ale když se vypíše soutěž, tak se ti experti najednou vůbec nehlásí.

    • Ach jo.
     1)SDFDI to „soutezila“ v režimu důvěrně, takže dle svého volného rozhodnutí oslovila 5 firem. OSLOVILA!
     2) z těch 5 pouze 2 dali nabídku.

     Tzn. Nikdo se přihlásit nemohl.
     A btw u otevřených výběrem jsou omezující/kvalifikační kriteria oblíbeným zpusobem jak většinu firem nepřipustit

   • Nechci být nespravedlivý, ale zdá se mi, že si vymýšlíte čísla a schováváte se za nejmenované společnosti. Takto jde snadno zpochybnit cokoliv. Zisk 45% při těchto sazbách není reálný. Ze zkušenosti se přikláním spíše k posudku.

 4. Hlídač hlídače státu says:

  Pane Bláha, mi to nedalo a spočítal jsem to vaší metodou ještě jednou a pořádně. Vychází mi, že z těch 98 mil mají čistý zisk 123 miliónů.

  Opravte to v titulku, třeba budete i v televizi.

 5. Ve výpočtu je chyba. Není správně pochopena tabulka s riziky. „Riziko a plánovaný zisk“ je nadpis tabulky. V tabulce je ale uvedena pouze položka „Riziko“. V tomto případě není položka plánovaný zisk relevantní. Měl byste článek opravit a nezapočítávat riziko do zisku. K tomu riziko neslouží.

 6. Viktor Novotný says:

  Tak divadélko s eshopem je za námi. Úspěch v podobě úniku dat nejde přehlédnout a z Ministerstva dopravy už zní, že špehovací komponenty budou realizovány všemu humbuku navzdory. Zakázka řešící funkcionality pro BIS realizována bude, takže se neušetří dohromady nic. I malé dítě vědělo, že nejdražší částí nebyl ten eshop, ale právě to skladování dat pro BISku.

 7. Aleš Novotný says:

  Samotný HlídačStátu má sice taky blbě nastavený webservr, ale hlavě že to bylo levný! 😀

Napište komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

%d blogerům se to líbí:
Starší příspěvky:
Doplněno: Elektronické dálniční známky vyjdou dráž než papírové

Vzkaz Ministerstva dopravy a ministra Kremlíka je jednoznačný: Prodat řidičům elektronickou dálniční známku je dražší než klasickou papírovou známku vytisknout,...

Systém elektronické dálniční známky za 401 miliónu se zatím nesmí realizovat. Zruší se?

Během technické a architektonické analýzy systému jsme narazili na vážné právní problémy. Podle našeho názoru jsou tak zásadní, že nejen,...

Hlídač státních webů

Máme pro Vás ve službě postaveného dalšího Hlídače a jeho úkolem je sledovat státní weby. Pohlídejte si s námi např....

Zavřít