Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 16709 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-043013 11. 12. 2018 neuvedena Masarykova univerzita AUTOCONT a.s.
EES Licence Microsoft 2019 4 078 911 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro uzavření smlouvy Enrollment for Education Solutions (EES) na zajištění licencí Microsoft 365 Education A3 a doplňkové služby.
Z2018-042917 11. 12. 2018 10. 1. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství Technická podpora a správa webů Finanční správy ČR na 24 měsíců
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování technické podpory a správy redakčního systému Open Text Web Site Management, který je hlavním informačním systémem zajišťujícím zpracování a zveřejnění dat na internetových a intranetových stránkách Finanční správy České republiky, včetně jejich aktualizací a úprav dle požadavků zadavatele na 24 měsíců.
Z2018-042953 11. 12. 2018 neuvedena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. AMCOBEX Information Technologies s.r.o.
Pořízení SW a HW maintenance pro i5 a HMC 2 191 559 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kompletní SW a HW servis operačních systémů serverů IBM i5 a IBM HMC.
Z2018-042877 11. 12. 2018 neuvedena Letiště Praha a.s. Dynamický nákupní systém na podporu SAP odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby na podporu SAP pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Z2018-042844 11. 12. 2018 9. 1. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Nákup tiskáren a multifunkcí odhad.cena 892 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren a multifunkcí pořizovaných pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2018-042916 11. 12. 2018 neuvedena Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Kancelářská Výpočetní Technika s.r.o.
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - dodávka vnitřního vybavení – elektronika a SW 223 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do nové haly odborného výcviku Středního odborného učiliště stavebního v Plzni. Konkrétně se jedná o vybavení výpočetní technikou a další elektronikou a grafickým SW a to vše v rámci projektu „Výstavba nové haly SOU stavebního, Plzeň“ ve stanoveném rozsahu, v souladu se ZD a jejími přílohami a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele. VZ je rozdělena na dvě části.
Z2018-042537 10. 12. 2018 15. 1. 2019 Česká republika, organizační složka - Národní bezpečnostní úřad Rozšíření licencí pro provoz bezpečnostního dohledu IS – 2018 odhad.cena 9 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozšíření licencí stávající technologie bezpečnostního dohledu Splunk – formou rozšíření stávající datové kapacity (kapacity zpracovávaných dat) systému Splunk a Splunk Enterprise Security, včetně servisní podpory (zahrnuje technickou podporu na rozvoj i SW podporu - maitenanci) celého řešení na dobu 5 let.
Z2018-042523 10. 12. 2018 8. 1. 2019 Město Mnichovo Hradiště „Modernizace informačního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště“ odhad.cena 11 382 179 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této zakázky je dodání a implementace nových komponent, vč. jejich integrace na dále uvedené AIS, tj. plnění předpokládané v rámci dotačního projektu Modernizace informačního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006096
Z2018-042649 10. 12. 2018 neuvedena Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální DIGIS, spol. s r.o.
POZÁRUČNÍ PODPORA SKENERŮ A0 3 477 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění 3 leté pozáruční podpory následujících skenerů: • 1 ks skeneru ProServ ScannTech 600i-fb • 15 ks skenerů Contex HD Ultra 4250i+
Z2018-042750 10. 12. 2018 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Elanor, spol. s r.o.
DERS, s. r. o.
BBM spol. s r.o.
Exitová součinnost a exitový plán 4 196 860 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytnutí potřebné součinnosti, dokumentací a informací za účelem plynulého a řádného převedení všech činností a dat vložených, zpracovaných a konfiguračních spojených s pokytováním ekonomicko-informačních systémů.
Z2018-042583 10. 12. 2018 15. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj „Servis Aplikace NEN“ odhad.cena 104 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění následujících služeb vztahujících se k Aplikaci NEN: a) Služby zpracování dokumentace, Převzetí systému; b) Služby řízeného ukončení poskytování služeb; c) Služby servisu; d) Služby odstraňování překážek; e) Služby on-site podpory; Více informací je uvedeno v ZD a jejích přílohách.
Z2018-042690 10. 12. 2018 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR,s.p.) C SYSTEM CZ a.s.
Dodávka kancelářských PC sestav v roce 2018 4 987 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávky nové kancelářské výpočetní techniky (celkem 220 ks PC sestav sestávajících z PC + klávesnice + optické myši), která bude použita pro účely průběžné technologické obnovy kancelářských PC sestav.
Z2018-042551 10. 12. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN, s. r. o.
Dodávka NAS datového pole pro KI v DNS – 2018/0221 77 248 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání datového pole NAS pro „Mobilní skenovací laboratoř pro 3D skenování pro projekt OP VVV „U21 – Kvalitní infrastruktura“, reg. č. 'CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560.
Z2018-042684 10. 12. 2018 neuvedena ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Power Tech spol. s r.o.
Servisní služby UPS Symmetra PX 1 780 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu poskytování servisních služeb u 4 (čtyř) kusů UPS Symmetra PX včetně nezbytných souvisejících servisních služeb a dodávek materiálu nezbytného pro jejich řádný chod a včetně řešení jejich závad
Z2018-042478 10. 12. 2018 14. 1. 2019 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Dodávka IT vybavení a software odhad.cena 32 470 448 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a software pro Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkovou organizaci. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou další související činnosti a plnění za účelem vybudování moderního technologického centra, které bude zajišťovat výuku kybernetické bezpečnosti. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky jsou MS licence na servery a koncové stanice pro prostředí laboratoře a MS licence na servery a koncové stanice školy pro Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkovou organizaci. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou další související činnosti a plnění za účelem vybudování moderního technologického centra, které bude zajišťovat výuku kybernetické bezpečnosti.
Z2018-042427 10. 12. 2018 neuvedena Nejvyšší kontrolní úřad NEURODOT Consulting s.r.o.
IDM - 2018, poskytování servisní podpory pro IDM 2 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní podpory IDM, která sestává z: a) poskytování služeb zajišťujících provoz a údržbu IDM, b) realizace rozvojových požadavků nad rámec služeb v rozsahu 80 hodin za 12 měsíců.
Z2018-042546 10. 12. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN, s. r. o.
Dodávka All in One PC sestav s příslušenstvím pro FZS v DNS – 2018/0215 196 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 11 kusů All in One PC sestav, včetně klávesnic a PC myší pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408, pro Fakultu zdravotnických studií UJEP.
Z2018-042563 10. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ICZ a.s.
Technická podpora informačního systému cizinců 2018-2020 19 834 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je poskytování služeb technické podpory provozu Informačního systému cizinců po dobu dvou let v souladu s rámcovou dohodou.
Z2018-042728 10. 12. 2018 11. 2. 2019 Kraj Vysočina Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem této veřejné zakázky je realizace projektového záměru podpory územního plánování obcí formou jednotného portálu, datového skladiště dat územního plánování, a souvisejících softwarových prostředků ke správě informačního a datového obsahu a jeho následná servisní podpora.
Z2018-042320 10. 12. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN, s. r. o.
Dodávka 2 stolních počítačů se systémem MacOS v DNS - 2018/0201 83 782 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 2 stolních počítačů se systémem MacOS pro projekt OP VVV „Smart City - Smart Region - Smart Community“, reg. č. 'CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435.
Z2018-042494 10. 12. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka informačního systému pro ekonomickou agendu a lesní výrobu odhad.cena 30 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace nového informačního systému (IS) pro zajištění softwarové podpory ekonomické agendy a agendy lesní výroby, evidence a plánování. IS bude pořizován včetně systémové podpory a servisní smlouvy na dobu neurčitou.
Z2018-042550 10. 12. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN, s. r. o.
Dodávka notebooků pro KI v DNS – 2018/0220 226 110 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání notebooku pro „Mobilní skenovací laboratoř pro 3D skenování“ a 12 notebooků pro „Laboratoř výpočetní techniky“ (v rámci pořízení Souboru přístrojového vybavení a SW na 3D dokumentaci trojrozměrných předmětů) pro projekt OP VVV „U21 – Kvalitní infrastruktura“, reg. č. 'CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560.
Z2018-042538 10. 12. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN, s. r. o.
Dodávka PC s příslušenstvím pro U3V v DNS – 2018/0214 153 978 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 11 PC, včetně klávesnic a PC myší pro Univerzitu třetího věku UJEP.
Z2018-042496 7. 12. 2018 neuvedena Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace OR-CZ spol. s r.o.
Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč 3 048 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provádění záručního servisu a dodání dokladů potřebných pro modernizaci systému PACS v Nemocnici Třebíč. Požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky.
Z2018-042317 7. 12. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN, s. r. o.
Dodávka IT zařízení v DNS - 2018/0216 141 075 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání notebooku pr PF, 5 tabletů a 1 skeneru pro FZS, 1 PC a 1 monitoru pro FSE, 1 PC a 1 monitoru pro PřF, 2 notebook včetně SSD disků pro KTVS PF, 1 notebooku a 1 tabletu pro rektorát a 1 notebooku a 1 monitoru pro PřF.
Z2018-042624 7. 12. 2018 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno – Černovice UNIS COMPUTERS, a.s.
Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3 – konektivita a IT 4 077 635 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 4.5. Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního řešení IT na ZŠ Brno, Řehořova 3, konkrétně se jedná o zajištění konektivity školy (kabely +WiFi), zapojení aktivních i pasivních prvků včetně konfigurace serveru, zajištění kompletních rozvodů uvnitř žákovských stolů v digitální učebně a jazykové učebně (5 patro), instalaci PC, interaktivních panelů, projektorů a dalších IT zařízení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v přílože č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“. Technické specifikace jsou obsaženy v technických podmínkách.
Z2018-042314 7. 12. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DeCe COMPUTERS s.r.o.
Dodávka 4 notebooků pro FSE v DNS – 2018/0203 102 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 4 notebooků pro projekt „Kultura digital“ z programu Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 pro Fakultu sociálně ekonomickou UJEP.
Z2018-042604 7. 12. 2018 4. 1. 2019 AXENTA a.s. „Dodávka 2 ks monitorů 75“ pro CyberSOC“ odhad.cena 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks monitorů 75“, které budou sloužit k realizaci video konferencí mezi dvěma lokalitami v rámci projektu „Rozšíření a provoz specializovaného centra kybernetické bezpečnosti CyberSOC“. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Z2018-042595 7. 12. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně, Rektorát 3S.cz, s. r. o.
Dodávka diskového pole a switchů pro CVIS VUT 3 197 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka a montáž 1 ks diskového pole (případně dodávka nových NAS hlav) a 74TiB a 4 ks FibreChannel16 switchů.
Z2018-042582 7. 12. 2018 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno – Žabovřesky AV MEDIA, a.s.
Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny – nábytek a informační a komunikační technologie 2 839 610 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a informačních a komunikačních technologií pro nové jazykové učebny na Základní škole Sirotkova 36.
Z2018-042326 7. 12. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DeCe COMPUTERS s.r.o.
Dodávka IT zařízení pro CI a VK v DNS – 2018/0223 136 230 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání výkonného notebooku, konvertibilního notebooku pro pracovníky počítačových sítí, 2 notebooků pro pracovníky počítačových sítí a tabletu pro Centrum informatiky UJEP a dále 2 počítačů, 4 monitorů a 1 notebooku pro Vědeckou knihovnu UJEP.
Z2018-042042 6. 12. 2018 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Podpora provozu infrastruktury a midleware (platformy) pro vybrané informační systémy provozované SPCSS, s.p. pro resort Ministerstva financí
Předběžné oznámení Předmětem zadávané veřejné zakázky je zajištění podpory provozu infrastruktury a midleware (platformy) pro vybrané informační systémy provozované SPCSS, s.p. pro resort Ministerstva financí. Základním systémem je Integrovaný Informační systém Státní pokladny (dále jen IISSP). Komponenty tohoto IS tvoří tzv. základní rozsah komponent, který bude podrobněji popsán v zadávací dokumentaci.
Z2018-042113 6. 12. 2018 neuvedena Česká republika – Státní úřad inspekce práce Servis a správa IT infrastruktury SÚIP odhad.cena 13 478 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zabezpečení servisu a správy a nutného rozvoje databázové IT infrastruktury zadavatele a v zabezpečení servisu a správy a nutného rozvoje serverové a síťové IT infrastruktury zadavatele.
Z2018-042228 6. 12. 2018 8. 1. 2019 Český rozhlas Analytika vysílání odhad.cena 9 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodání systému pro zvukovou analýzu (dále systém) včetně podpory, který rozpracovává vysílání / zvukový záznam na úseky, jež identifikuje, označuje, přiřadí práva k užívání tak, aby bylo možné k jednotlivým úsekům přistupovat napřímo. Vybraný dodavatel zajistí podporu a vývoj systému po dobu trvání této zakázky. Podrobný popis veřejné zakázky je uveden v příloze č. 6 - Technická specifikace zadávací dokumentace.
Z2018-042456 6. 12. 2018 neuvedena Město Vejprty AV Media, a.s.
Dodávka IT technologie včetně konektivity na ZŠ Vejprty - opakovaná výzva 2 999 765 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Dodávka IT technologie včetně konektivity na ZŠ Vejprty – opakovaná výzva“ je dodávka multimediálních a IT technologií odborných učeben cizích jazyků a přírodních věd na ZŠ Vejprty. Součástí zakázky je také zajištění vnitřní konektivity školy, zaškolení min. 3 osob, dopravy a instalace a uvedení do provozu. Zadavatel požaduje, aby veškeré vzájemně související dodávky, které jsou předmětem plnění, byly vzájemné funkčně kompatibilní. Vnitřní konektivita školy bude realizována v souladu se standardem konektivity škol, který je uveden v příloze č. 6 Výzvy.
Z2018-042369 6. 12. 2018 3. 1. 2019 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Rozvoj a podpora mobilní aplikace Zdraví v mobilu - nové vyhlášení odhad.cena 4 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je přepracování a optimalizace mobilní aplikace zadavatele „Zdraví v mobilu“ a to tak, aby byla v souladu s nejnovějšími technologickými a uživatelskými standardy pro provoz v prostředí operačních systémů iOS a Android a následně zabezpečení takové podpory uživatelů, aby tato mobilní aplikace představovala pro zadavatele konkurenční výhodu a poskytovala partnerům zadavatele a uživatelům aplikace Zdraví v mobilu maximální komfort a uživatelskou přístupnost. Aplikace bude napsána v nativních vývojových prostředích operačních systémů iOS a Android.
Z2018-042339 6. 12. 2018 10. 1. 2019 Česká národní banka XBRL generátor a validátor
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení XBRL generátoru a validátoru, tj. nástroje určeného ke generování, validování a analýze XBRL instancí (reportů) dle taxonomií EBA (The European Banking Authority) / EIOPA (The European Insurance and Occupational Pensions Authority). Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Z2018-042300 6. 12. 2018 7. 1. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PdF/ITEP – dodávka hardwarového uložiště dat odhad.cena 1 157 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozšíření hardwarového uložiště dat v rámci provozu Informačního systému elektronického portfolia praxí a výstupů z učení navýšením výkonových SSD kapacit centrálního datového úložiště používaného pro systém evidence studia STAG a rozšíření hardwarového uložiště pro zálohování dat v rámci provozu Informačního systému elektronického portfolia praxí a výstupů z učení na navýšení kapacit systému zabezpečení dat centrálního datového úložiště pro systém evidence studia STAG zálohovací formou.
Z2018-042142 5. 12. 2018 neuvedena Leo Express Global a.s. trueScan s.r.o.
LEODIS pro LEO Express 4 990 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v analýze požadavků zadavatele, návrhu řešení a následném naprogramování, otestování a spuštění IT systému k real-time řízení veřejné dopravy provozované zadavatelem.
Z2018-042122 5. 12. 2018 17. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Pořízení SW licencí a související podpory pro Centrálu systému Czech POINT - 1.etapa odhad.cena 11 733 058 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení softwarových produktů pro Centrálu systému Czech POINT a související podpory pro předmětné softwarové produkty. Požadované softwarové produkty Zadavatel podrobně specifikuje viz Zadávací dokumentace.
Z2018-042338 5. 12. 2018 4. 1. 2019 Česká národní banka Úprava HSM modulů a následná podpora
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je úprava v současné době zadavatelem provozovaných technických a programových prostředků HSM modulů, vč. případné dodávky, instalace a zprovoznění dalších technických a programových prostředků nezbytných pro jejich správné fungování tak, aby nyní zadavatelem provozované HSM moduly bylo po realizaci implementace možno pokládat za QSCD zařízení („Qualified Seal Creation Device“) a na takováto zařízení pak bylo možno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru vydat certifikát, který bude použit pro službu kvalifikované pečeti ve standardním systémovém prostředí zadavatele. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Z2018-042189 5. 12. 2018 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace NWT a.s.
Nákup drobné výpočetní techniky - 2. část - Repasovaná výpočetní technika 805 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na dodávky je jednorázová dodávka výpočetní techniky v množství a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zboží musí být dodáno vybraným dodavatelem do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
Z2018-042157 5. 12. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Debugger 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky 1 licence software pro ladění a disassembling software pro CPU s architekturami x86, x64, ARM, PowerPC (e200 a e500), MIPS, SuperH, Tricore.
Z2018-042255 5. 12. 2018 neuvedena Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace AV MEDIA, a.s.
Rekonstrukce odborných učeben a dodávky učebních pomůcek pro ZŠ Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace 5 695 815 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce odborných učeben a dodávky učebních pomůcek (dodávky senzorových sad a dodávky učebních pomůcek) v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu.
Z2018-042192 5. 12. 2018 neuvedena evolving systems consulting s.r.o. Jaroslav Fojtík
Návrh, realizace a testování SW a matematických modelů řídicích bloků autopilota UAV, souvisejících s realizací projektu „Nano UAV Swarm 589 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na služby v oblasti softwarového vývoje a testování avioniky bezpilotních prostředků v rámci projektu Nano UAV Swarm. Předmět plnění zahrnuje: • Návrh a realizace matematického modelu Nano UAV v MATLABu. • Návrh a realizace stavového prediktoru polohy UAV v kvaternionech. • Přepis vzniklého a otestovaného prediktoru stavu do C-kódů FCS. • HWIL testy matematického modelu Nano UAV. Viz příloha č. 1 – Technická specifikace, která je součástí této zadávací dokumentace. Klasifikace dle CPV kódu: 72212000-4 Programování aplikačního programového vybavení 72211000-7 Programování systémového a uživatelského programového vybavení 72265000-0 Konfigurace programového vybavení 72267000-4 Údržba a opravy programového vybavení 35613000-4 Bezpilotní létající zařízení
Z2018-042012 5. 12. 2018 4. 1. 2019 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni DNS pro drobnou ICT 2019 až 2022 odhad.cena 3 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky vybrané drobné informační a komunikační techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Hlavním předmětem dodávek budou součásti, příslušenství a doplňky počítačů, vedlejším pak další informační a komunikační technika a s ní související zboží, pro jejichž pořízení zadavatel nedisponuje potřebným nástrojem v souladu se ZZVZ.
Z2018-042021 4. 12. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky bude aplikační software včetně příslušenství dle podrobné technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace.
Z2018-042014 4. 12. 2018 neuvedena Město Bystřice nad Pernštejnem C SYSTEM CZ a.s.
Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem – hardware (část 2) 1 205 321 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarového IT vybavení do Základní školy T. G. Masaryka Bystřice nad Pernštejnem, která zahrnuje počítače a tiskárnu do odborné učebny přírodních věd (včetně kabinetu), cvičné kuchyně a tří PC učeben.
Z2018-041944 3. 12. 2018 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Data Force, s.r.o.
Diskové pole pro FS 775 580 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka diskového pole dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání diskového pole dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Z2018-041844 3. 12. 2018 neuvedena Město Jaroměřice nad Rokytnou Ing. František Kazda
Rekonstrukce vybavení odborných učeben – dodávka konektivity II 886 468 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace nové sítě LAN, jejíž propustnost bude zvýšena ze stávajících 100Mbit/sS na 1Gbit/s. Současná kabeláž, které byla pouze částečně centralizovaná a nesouvislá, bude nahrazena novými UTP (trasa: rozvaděč <> zásuvka), a dalšími optickými prvky (trasa: rozvaděč <> rozvaděč). Rovněž budou nahrazený neodpovídající aktivní prvky (unmanaged L2 10/100Mbit, řazeny do stromové struktury) novými s podporou POE (managed L2 10/100/1000Mbit). Součástí bude také zavedení nového centrálního switche (managed L3 10/100/1000Mbit), který bude propojovat všechny aktivní prvky v rámci školy. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v technické dokumentaci “Rozvody datové sítě LAN“ zpracované Ing. Františkem Kazdou, IČ: 69673284 a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Technické specifikace jsou obsaženy v technické...