Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Nalezené veřejné zakázky 19 219 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-027579 7. 8. 2020 7. 9. 2020 Institut klinické a experimentální medicíny Rozšíření kapacity diskového pole SC 7020 odhad.cena 4 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozšíření kapacity diskového pole SC 7020 Compelent o tyto komponenty • 2 x 12 kusů HDD 10TB NL-SAS 7.2k a • 2 x 24 kusů HDD 1.8TB SAS 10k
 Z2020-027587 7. 8. 2020 7. 9. 2020 Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Vybavení pro odborné učebny 2020 odhad.cena 1 500 484 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je rozdělena na tři části, přičemž účastník může podat nabídku do jedné, dvou či všech částí této veřejné zakázky. Rozdělení veřejné zakázky na části: část I. "IT vybavení" - dodávka IT vybavení část II. "Nástroje a nářadí" - dodávka nástrojů a nářadí část III. "3D tiskárny a 3v1 tiskárny" - dodávka 3D tiskárny a 3v1 tiskárny
 Z2020-027491 7. 8. 2020 8. 9. 2020 ČEZ, a.s. MAINTENANCE LICENCÍ ORACLE 2021
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování maintenance (SW podpory) stávajících licencí Oracle ve Skupině ČEZ, zařazených do licenčního modelu Oracle Premier Support, a to v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
 Z2020-027551 7. 8. 2020 7. 9. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany Technická podpora programových nástrojů SZP
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pořízení licencí a služby technické podpory SW produktů Computer Associates.
 Z2020-027859 7. 8. 2020 neuvedena Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace FLAME System s.r.o.
Dodávka technického vybavení odborných učeben 1 018 436 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této části výše uvedené veřejné zakázky je dodávka wifi sítě pro pracoviště školy na ulici Jubilejní 3 a Dlouhá 56.
 Z2020-027481 7. 8. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj Dodávka Endpoint Detection and Response (EDR) pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027409 6. 8. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027286 6. 8. 2020 neuvedena Technická univerzita v Liberci SVS FEM s.r.o.
105_Lo_ Výpočetní software na bázi metody 1 562 689 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Migrace licence SW ANSYS na verzi umožňující CFD výpočty
 Z2020-027453 6. 8. 2020 4. 9. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. Provádění servisních služeb v rámci systému AISYS odhad.cena 1 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je servisní činnost v rámci systému AISYS, preventivní servis a odstranění vad na vyžádání Zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
 Z2020-027342 6. 8. 2020 4. 9. 2020 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové LF HK - Rámcová dohoda na vybavení ICT odhad.cena 2 087 640 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky vybavení ICT pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dodávky budou realizovány na základě objednávek zadavatele.
 Z2020-027373 6. 8. 2020 7. 9. 2020 Česká pošta, s.p. Správa LAN a WAN odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb správy a provozu datové sítě zadavatele, zahrnujících zejména poskytnutí služeb: administrace WAN/LAN; administrace datových center; administrace bezpečnostních prvků: F5, Checkpoint, ISE, Ironport; administrace služebních serverů a další adhoc služby.
 Z2020-006290 19. 2. 2020 neuvedena NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s. VÝVOJ MODULÁRNÍHO SYSTÉMU PRO ENERGETICKÝ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027420 4. 8. 2020 neuvedena Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální T-Mobile Czech Republic a.s.
Podpora a upgrade SW CA Client Automation 3 567 510 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky v období ode dne 31. 7. 2020 do 31. 12. 2021 včetně je: a) prodloužení standardní podpory SW k 8031 trvalých licencí CAACCA990. b) provedení upgrade na nejnovější verzi a implementace SW CA Client Automation v DMZ (Demilitarizovaná zóna). Upgrade a implementace SW budou provedeny dle aktuálních potřeb na základě objednávky ze strany Zadavatele. Upgrade a implementace SW nemusí být Zadavatelem objednány. c) zajištění maximálně 18 pracovních dnů / Man-day nadstandardní podpory. Nadstandardní podpora bude čerpána dle aktuálních potřeb na základě objednávky ze strany Zadavatele. Nadstandardní podpora nemusí být vyčerpána v celém rozsahu.
 Z2020-027291 4. 8. 2020 neuvedena Centrum pro regionální rozvoj České republiky KSP Computer & Services, s.r.o.
DODÁVKA PODPORY PRO NÁSTROJ SIEM S ROZŠÍŘENÍM O 1 911 764 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je roční prodloužení podpory SW licencí k produktu SIEM (Security Information and Event Management), tříleté prodloužení podpory pro produkt VMware, který je nutný pro fungování nástroje SIEM ve virtuálním prostředí a dále rozšíření pásma SW SIEM o 400 EPS včetně roční podpory.
 Z2020-027391 4. 8. 2020 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob K2 atmitec s.r.o.
Implementace nového finančního informačního 4 738 980 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka finančního informačního systému pro subjekt hospodařící s veřejnými prostředky na principu vícezdrojového financování.
 Z2020-027277 4. 8. 2020 neuvedena Centrum pro regionální rozvoj České republiky 3T Praha s.r.o.
POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY PRO BEZPEČNOSTNÍ 3 495 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexní technické podpory softwarového a hardwarového vybavení užívaného Zadavatelem v jeho sídle a v jeho územních pracovištích v oblasti provozu bezpečnostní infrastruktury informačních technologií spočívající zejména ve správě softwarového a hardwarového vybavení bezpečnostní infrastruktury a v poskytování souvisejících servisních, koncepčních, organizačních a konzultačních služeb.
 Z2020-027303 4. 8. 2020 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy MUSOFT.CZ, s.r.o.
Finální fáze rozvoje základních funkcionalit SW 1 236 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Plnění veřejné zakázky spočívá ve vývoji a dodání nové funkcionality sbírkového evidenčního systému MUSEION v rozsahu a technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je řízení projektu v úzké součinnosti s realizačním týmem zadavatele, poskytnutí jediné nevýhradní licence objednateli k užívání výsledného systému bez časového omezení platnosti, instalace a nastavení nadstavbových modulů systému MUSEION a provedení školení uživatelů systému. Součástí předmětu veřejné zakázky je podpora během zkušebního provozu systému MUSEION v potřebném rozsahu, zhotovení a dodání příručky uživatele a administrátora objednateli. Podrobná, úplná a závazná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v čl. 1 smlouvy o dílo a v technických podmínkách veřejné zakázky v příloze číslo 1 smlouvy o dílo.
 Z2020-026737 3. 8. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Specializované meteorologické informace pro údržbu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027003 3. 8. 2020 31. 8. 2020 Česká republika - Český telekomunikační úřad Obnova diskového pole pro centrální systémy odhad.cena 9 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diskového pole do datového centra zadavatele včetně licence a poskytnutí souvisejících realizačních služeb.
 Z2020-027232 3. 8. 2020 neuvedena LPP s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NÁKUP INFORMAČNÍ SYSTÉM odhad.cena 2 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o zakázku na softwarový ERP informační systém vč. dodávky hardwarových terminálů kompatibilních s dodávaným ERP systémem a sloužících k on-line předávání informací mezi IS a operáty ve výrobě či skladech. Informační systém musí zajistit ucelený výrobní cyklus, zjednodušeně řečeno od příjmu objednávek -> tvorba TPV vč. změnového a konfiguračního managementu -> plánování -> nákup -> výrobu -> kontrolu vč. řízení neshod -> prodej -> účetnictví -> controlling nákladů -> mzdy.
 Z2020-026682 3. 8. 2020 neuvedena Ústecký kraj Vybavení a obnova výukových středisek IZS – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027251 3. 8. 2020 17. 8. 2020 CIE consulting s.r.o. Vývoj beta verze aplikace pro podporu návrhu odhad.cena 450 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení je služba spočívající ve vývoji beta verze aplikace pro podporu návrhu prostorového uspořádání průmyslových provozů ve 3D.
 Z2020-027252 3. 8. 2020 17. 8. 2020 CIE consulting s.r.o. Vývoj beta verze aplikace pro podporu návrhu odhad.cena 450 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby CIE consulting s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele služby spočívající ve vývoji beta verze aplikace určeného pro podporu návrhu prostorového uspořádání průmyslových provozů ve 3D. Místem plnění je areál zadavatele na adrese Zbrojnická 229/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
 Z2020-026911 3. 8. 2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DeCe COMPUTERS s.r.o.
Dodávka IT zařízení v DNS - 2020/0045 178 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání notebooku pro rektorát UJEP, dodání notebooků a monitorů pro centrum informatiky UJEP, dodání notebooků, tašek na notebooky a externích disků pro projekt U21 - Reproreg - U21 Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 a dodání notebooků pro rektorát pro projekt U21 - Kvalitní, moderní a otevřená instituce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408.
 Z2020-026751 3. 8. 2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Losan s.r.o.
Dodávka PC, monitorů a kamer pro FSI v DNS - 354 752 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání 16ks počítačů, 16ks monitorů a 16ks kamer (více viz příloha č. 1 - podrobná specifikace) pro projekt OP VVV "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377.
 Z2020-026955 3. 8. 2020 1. 9. 2020 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Provozní podpora IT systémů ZZS JčK odhad.cena 9 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou služby provozní podpory IT systémů pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu služeb.
 Z2020-027177 3. 8. 2020 15. 9. 2020 OTE, a.s. Zpracování typových diagramů dodávky plynu odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zpracování typových diagramů dodávek plynu pro odběratele bez průběhového měření
 Z2020-027231 3. 8. 2020 neuvedena LPP s.r.o. NÁKUP HARDWARU PRO NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM LPP odhad.cena 666 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodává 2 serverů vč. doplňkového vybavení do sídla společnosti v Praze a na pobočku v Ostravě
 Z2020-026642 3. 8. 2020 neuvedena Olomoucký kraj „POŘÍZENÍ STROJNÍHO VYBAVENÍ PRO OU A PRŠ
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren včetně příslušenství, kompaktního přenosného 3D skeneru a profesionálního LCD grafického tabletu umožňujícího úpravy přímo na obrazovce, tak jako při práci přímo na plátně, u kterého je pero citlivé na přítlak i náklon.
 Z2020-026418 31. 7. 2020 31. 8. 2020 Česká pošta, s.p. Centrální Digitální Archiv ČP odhad.cena 42 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletního hardware potřebného pro dlouhodobé garantované uložení dokumentů a dat,včetně provozu řešení Centrálního digitálního archivu České pošty,s.p. (dále je "CDA"),jeho instalace,včetně veškeré dokumentace;dodávka plně funkčního softwarového řešení CDA,zahrnující poskytnutí licence,implementai,integraci,testování,seznámení administrátorů a uživatelů s prostředím CDA,dodání dokumentace a uživatelských příruček,poskytnutí zdrojových kódů doprogramovaných částí SW CDA, importních skriptů pro prvotní migraci a exportních skriptů pro případný export dat ze SE CDA do následného systému,projektové vedení,migraci stávajících,již existujících dat ze stávajícího systému zadavatele EMC CENTERA do nově navrženého prostředí CDA; technická podpora hardwarových a softwarových komponent - maintenance CDA po dobu 48 měsíců. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace...
 Z2020-026922 31. 7. 2020 neuvedena Ústav zemědělské ekonomiky a informací ACNielsen Czech Republic s.r.o.
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH 2 972 423 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dat o prodejích 11 skupin vybraných druhů potravin (máslo, mléko trvanlivé polotučné, jogurt bílý, jogurt ochucený, slepičí vejce, 4 druhy masa - kuře chlazené, vepřové maso balené (kýta, krkovice, plec), jablka konzumní (balené i nebalené) a brambory konzumní pozdní (balené i nebalené) ve všech formátech prodejů v ČR s rozlišením země původu na ČR a dovozy za období prosinec 2019 a leden až listopad 2020 podle jednotlivých měsíců.
 Z2020-027170 3. 8. 2020 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí S.ICZ a.s.
Výstavba IS MZV-V2 a migrace IS MZV-V 89 956 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-026892 31. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Com - Sys TRADE, spol. s r.o.
Asseco Central Europe, a.s.
+2 další dodavatelé
Pořizovaní licencí k produktům VMware a 16 049 193 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Průběžné dodávky produktů VMware v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, se kterými má centrální zadavatel uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání.
 Z2020-027073 31. 7. 2020 neuvedena Slezská univerzita v Opavě AVT Group a.s.
Nákup ICT technologie pro projekty Slezské 544 388 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky informační, komunikační a zobrazovací techniky určené pro zajištění výuky na Slezské univerzitě v Opavě nakupované v rámci projektů financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v roce 2020.
 Z2020-026628 5. 8. 2020 20. 8. 2020 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Počítačový systém pro sestavování, vizualizaci a odhad.cena 1 839 669 Kč
Oprava Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného počítačového vybavení. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
 Z2020-026488 31. 7. 2020 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) INDRA NAVIA AS
System support for VCS - Garex 220, A-SMGCS - 19 388 746 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem výše uvedené VZ je zajištění hardwarové a softwarové podpory následujících systémů: - VCS - GAREX 220 - A-SMGCS - NOVA9000 - EFS Jedná se zejména o zajištění servisní připravenosti dodavatele podpory, včasnou analýzu problémů řízení, opravy chyb řízení a dále dodávky náhradních a spotřebních dílů.
 Z2020-026890 31. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra GC System a.s.
Pořizování licencí a podpory k produktům IBM 10 947 725 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí a podpory k produktům IBM
 Z2020-026427 31. 7. 2020 31. 8. 2020 Česká pošta, s.p. Servery pro kritické systémy (SPARC) odhad.cena 19 250 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů serverů SPARC v identické konfiguraci, včetně kabeláže pro připojení do infrastruktury zadavatele, instalace a implementace do stávajícího prostředí zadavatele (včetně instalace DB vrstvy a migrace pilotní DB ze stávajícího prostředí) a poskytování technické podpory k těmto serverům po dobu 48 měsíců. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
 Z2020-026968 31. 7. 2020 neuvedena Vysoké učení technické v Brně BBM spol. s r.o.
SW produkty licenčního programu Oracle a jejich 3 768 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka softwarových produktů licenčního porogramu Oracle Databáze a Oracle Support - Software Update Licence a Support Fees. Blíže viz zadávací dokumentace.
 Z2020-026174 30. 7. 2020 31. 8. 2020 Moravská zemská knihovna v Brně Skenování knih Kolébkový knižní skener odhad.cena 3 080 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka 1 ks kolébkového knižního skeneru
 Z2020-026576 30. 7. 2020 31. 8. 2020 Královéhradecký kraj „Pořízení notebooků pro zastupitele 2020-II.“ odhad.cena 1 487 565 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání nových, dosud nepoužitých 45 notebooků s dokovacími stanicemi (replikátory), a to vše včetně příslušenství.
 Z2020-026856 30. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace OR-CZ spol. s r.o.
Modernizace systému PACS v Nemocnici Pelhřimov 2 196 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provádění záručního servisu a dodání dokladů potřebných pro modernizaci systému PACS v Nemocnici Pelhřimov. Požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 Výzvy k jednání a podání nabídky.
 Z2020-026836 30. 7. 2020 neuvedena Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace AUTOCONT a.s.
Zajištění vnitřní konektivity k internetu a 4 093 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury tak, aby byly naplněny Standardy konektivity škol a rozšířená funkčnost ICT prostředí zadavatele. Zakázka je rozdělena do 5 oblastí dle jednotlivých komodit: K1 - Virtualizační platforma K2 - Zabezpečení LAN a WiFi K3 - Monitorovací a logovací systém K4 - Koncová zařízení K5 - Systém pro podporu výuky Předmětem plnění veřejné zakázky je dále i poskytování služeb technické podpory k dodaným technologiím. Zakázka není dělená na části a dodavatel musí podat nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky (tj. na všechny oblasti/komodity). Detailní specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace - Technické dokumentaci.
 Z2020-026363 30. 7. 2020 1. 9. 2020 Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální Obnova HSM modulů odhad.cena 4 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel požaduje dodávku 3 ks síťového HSM zařízení pro bezpečné generování a uchovávání kryptografických klíčů vyhovujících požadavkům pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí dle Nařízení elDAS. Dva kusy zařízení budou použity v produkčním prostředí a jeden kus v testovacím prostředí. Od nasazení se odvíjí požadovaný stupeň podpory. Podpora řešení je požadována na 5 let. Podrobnosti viz ZD.
 Z2020-026177 30. 7. 2020 31. 8. 2020 Moravská zemská knihovna v Brně Skenování knih planetární knižní skener odhad.cena 1 530 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka 4 ks planetárního knižního skeneru
 Z2020-026160 30. 7. 2020 31. 8. 2020 Moravská zemská knihovna v Brně Skenování knih Automatický knižní skener odhad.cena 2 640 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka 1 ks automatického knižní skeneru
 Z2020-026322 30. 7. 2020 28. 8. 2020 Královéhradecký kraj Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, odhad.cena 7 050 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů a tiskáren (HW) včetně softwarů (SW) a licencí a poskytnutí souvisejících služeb dle specifikace a rozsahu obsažené v Příloze č. 1 a 3 zadávacích podmínek.
 Z2020-026364 30. 7. 2020 1. 9. 2020 Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální Dohledový systém na lokalitách odhad.cena 5 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání a implementace dohledového sytému na lokalitách resortu ČÚZK pro všechna uvedená zařízení a pro všechny uvedené aplikace, tříletý standardní servis dohledového systému a nadstandardní podpora v rozsahu 100 MD. Podrobnosti viz ZD.
 Z2020-008683 30. 7. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Správa a rozvoj HbbTV a SmartTV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-026503 30. 7. 2020 neuvedena Město Horažďovice - centrální zadavatel AV MEDIA, a.s.
Český nábytek a.s.
+1 dodavatel
Inovace odborné učebny chemie a počítačové učebny 1 137 608 Kč
Oprava národního formuláře Centrální zadavatel, město Horažďovice, na základě smlouvy o centralizovaném zadávání pořizuje dodávky a stavební práce pro Základní školu Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace. Veřejná zakázka Inovace odborné učebny chemie a počítačové učebny ZŠ Blatenská, Horažďovice je zakázkou dělenou na části: část A - Chemie - stavební práce; část B - Chemie - nábytek; část C - Chemie - vybavení; část D - učebna PC - vybavení; a spočívá v dodání nového nepoužitého nábytkového vybavení do učebny chemie, dodání vybavení učebny chemie, provedení nezbytných stavebních prací v učebně chemie a dodání PC vybavení do učebny PC.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 302 204 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy