Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 17268 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012455 18. 4. 2019 27. 5. 2019 Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace Vzdělávání nově odhad.cena 6 254 717  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je: • komplexní zajištění konektivity školy dle Standardu konektivity škol v rámci výzvy 47 IROP, platného od 7. 2. 2017 (v podrobnostech zadavatel odkazuje na přílohu č. 4 PD – konektivita školy) • vytvoření jazykové učebny pro 24 studentů o rozměrech 8,7 x 7, m se 3mi okny (v podrobnostech zadavatel odkazuje na přílohu č. 4 PD – jazyková učebna) • vytvoření učebny přírodních věd pro 30 studentů o rozměrech 11,58 x 6,54 x 3,22 m se 4mi okny (v podrobnostech zadavatel odkazuje na přílohu č. 4 PD – učebna přírodních věd) • vybudování bezbariérového WC Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 3 (výkaz výměr) a č. 4 (projektová dokumentace) vztahujících se k příslušné dílčí plnění.
Z2019-012285 18. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Datové deduplikační úložiště pro zálohování a archivaci dat KZ, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012526 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. VF, a.s.
Realizace úprav systému RMS ETE 42 380 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmět veřejné zakázky je dílo, které bude provedeno v rámci 2 akcí: a) Akce s názvem „E604 - Záměna řídící a vyhodnocovací části RRMS“, jejímž předmětem je náhrada 4 stanic PC-11. b) Akce s názvem „F228 - Záměna TDS ETE“ (dále též „F228“), jejímž předmětem je záměna 24 stanic TDS.
Z2019-012452 18. 4. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Výpočetní server a diskové pole odhad.cena 10 744 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru založeného na dvou typech uzlů využívaných pro CAE aplikace, dodaných jako jednorázová ucelená dodávka včetně montáže, instalace a konfigurace dodávaného softwaru, zprovoznění aplikačního softwaru, následné správy, záruky a technické podpory (dále jen „Výpočetní server“). Výpočetní server musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-012305 18. 4. 2019 16. 5. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Technická podpora k ICT produktům využitých v IS NEN na období 2019-2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou komplexní služby k zajišťování technické podpory softwarových produktů a ostatních technologií využívaných v IS NEN a jejich úprav, a to v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným v zadávací dokumentaci.
Z2019-012357 18. 4. 2019 22. 5. 2019 Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Systém pro jednotnou správu a monitoring privilegovaných účtů Ministerstva životního prostředí
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka kompletního řešení systému pro jednotnou správu a monitoring privilegovaných účtů zadavatele, včetně analýzy stávajícího stavu, dodávky, instalace, implementace, plné konfigurace, uvedení do provozu, zajištění zvýšené technické podpory, zajištění technické podpory, zajištění záruky výrobce a zajištění dostupnosti softwarových aktualizací, a to na všechny části a komponenty dodaného systému (HW, SW i licence) po dobu pěti let.
Z2019-012348 18. 4. 2019 20. 5. 2019 Město Rožnov pod Radhoštěm Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - konektivita odhad.cena 8 647 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné části
Z2019-012353 18. 4. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky DXC Technology Czech Republic s.r.o.
Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2019 10 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je úprava a rozšíření stávajících funkcionalit aplikací výdajové části v IS VZP ČR pro potřeby vyúčtování, bonifikací a regulací poskytovatelům zdravotních služeb v souladu s vyhláškou č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 a v souladu s úhradovými dodatky s poskytovateli zdravotních služeb a dále potřebné úpravy těchto aplikací pro podporu konsolidace procesů vyúčtování tak, aby VZP ČR mohla zajistit finanční vypořádání ve smluvních a vyhláškových termínech.
Z2019-012296 16. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj GSM POWER communication s.r.o.
Mobilní systém pro přístup k datům „Zdravotnické dokumentace" – II. 1 651 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávající zdravotnické dokumentace ZZS (dále jen ZD) pro výjezdové posádky a management ZZS o:a) Software pro mobilní zadávání dat do „Zdravotní dokumentace“ na tabletě nebo notebooku.b) Software pro mobilní navigaci k výjezdu a zadávání statusů na CarPC ve vozidlech. c) Centrální administrační software pro správu a vytvoření propojení s přenosem dat mezi serverovou částí „zdravotní dokumentace“ s mobilní částí.d) Oživení systému.
Z2019-012190 18. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - Vsetín, Mostecká 303 - pořízení vyvolávacího systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011997 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře odhad.cena 6 526 731  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je: • komplexní zajištění konektivity školy dle Standardu konektivity škol v rámci výzvy 47 IROP, platného od 7. 2. 2017 (v podrobnostech zadavatel odkazuje na přílohu č. 5 PD – konektivita školy) • vytvoření jazykové laboratoře pro 24 studentů o rozměrech 11,5 x 6,18 m se 4mi okny (v podrobnostech zadavatel odkazuje na přílohu č. 5 PD – jazyková laboratoř) Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003967 v rámci výzvy č. 47 Integrovaného regionálního operačního programu. Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 4 (výkaz výměr) a č. 5 (projektová dokumentace) vztahujících se k příslušné dílčí plnění.
Z2019-012041 18. 4. 2019 neuvedena Město Kroměříž „ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“ – KONEKTIVITA + IT odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012151 15. 4. 2019 neuvedena Městys Nezamyslice C SYSTEM CZ a. s.
Odborné učebny ZŠ Nezamyslice - KONEKTIVITA 862 756  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: dodávek aktivních prvků sítě LAN a příslušenství na základě níže definované podrobné specifikace a v souladu se standardy konektivity, které vycházejí z aktuální verze Přílohy 11 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP „Standard konektivity škol“.
Z2019-012241 15. 4. 2019 neuvedena ČESKÝ ROZHLAS Asymbo s.r.o.
Aplikace mujRozhlas 1 965 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Aplikace mujROZHLAS pro přehrávání audií ČRo na tabletech a mobilech s operačními systémy iOS a Android.
Z2019-012131 15. 4. 2019 15. 5. 2019 Ministerstvo obrany Tiskárna multifunkční
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka multifunkčních tiskových zařízení podle specifikace uvedené v ZD.
Z2019-011980 15. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. MicroStep - HDO s.r.o.
Servis systému Xenergie 21 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je servis systému Xenergie po dobu 4 let.
Z2019-012156 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Dodávka pracovních stanic a monitorů odhad.cena 5 325 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 250ks All In One pracovních stanic a 50ks monitorů typu A a 15ks monitorů typu B, včetně příslušenství. Více v ZD
Z2019-012043 15. 4. 2019 15. 5. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění podpory ICT HW infrastruktury v datových centrech VZP ČR 2019 - 2022 odhad.cena 144 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování / zajištění poskytování služeb technické podpory hardwarové infrastruktury datových center VZP ČR na období do 31. 10. 2022. Zadavatel předpokládá, že smlouva bude uzavřena od 1. 11. 2019. Technická podpora hardwarové infrastruktury datových center VZP ČR zahrnuje pozáruční technickou podporu: a) serverů datových center • Intel Itanium (HP-UX), • x86 (Linux, Windows), • síťové appliance, b) aktivních síťových prvků datových center, c) ostatních HW prvků datových center: • diskových polí, • SAN infrastruktury, • páskových zálohovacích jednotek, d) centrálního systému zálohování, e) monitoringu hardwarové infrastruktury datových center. Podrobné vymezení předmětu plnění je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Z2019-011897 15. 4. 2019 neuvedena Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (EIS), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí) a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele, a dále zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje, včetně zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.
Z2019-011910 15. 4. 2019 14. 5. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Podpora SW produktů Informix odhad.cena 20 661 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka odborných služeb pro zajištění informačních systémů správních evidencí SW produktů IDS Informix nad rámec standardní technické podpory IBM Software Subscription and Support (IBM S&S).
Z2019-012057 15. 4. 2019 24. 5. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení – Datový katalog - II odhad.cena 14 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Podpora a rozvoj APV Datový katalog
Z2019-011786 15. 4. 2019 21. 5. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Poskytování provozní podpory IT služeb odhad.cena 5 950 400  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení poskytování provozní podpory IT služeb v oblasti infrastrukturních a aplikačních serverů ČSSZ
Z2019-012149 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Dodávka notebooků a dokovacích stanic odhad.cena 4 050 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 150ks notebooků A, 20ks notebooků B a 30ks dokovacích stanic, včetně příslušenství. Konkrétní specifikace předmětu a podmínek plnění je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) a příloze č. 3 ZD – závazný vzor smlouvy.
Z2019-011986 12. 4. 2019 neuvedena Statutární město Zlín M Computers s.r.o.
Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství 1 741 375  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku kancelářských počítačů a monitorů včetně příslušenství a servisních služeb dle požadované specifikace pro potřeby zadavatele a to na základě Rámcové smlouvy, která bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem na dobu 2 let.
Z2019-011571 12. 4. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, s.p. CS SOFT a.s.
Servisní podpora pro ESUP-DTC 6 040 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění servisní SW a HW podpory systému ESUP-DTC. Podpora zahrnuje činnosti při analýzách funkčnosti systému ESUP, servisní úkony u modulů Start-Up-Manager a DPI. HW podpora se týká HW prostředků systému ESUP, které byly dodány původním dodavatelem systému.
Z2019-011596 12. 4. 2019 neuvedena E-ACCELERATOR z.ú. Serverovna - PIAC 5 - PowerHUB odhad.cena 6 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je technický návrh, dodávka, montáž, instalace, nastavení a parametrizace vybavení serverovny, včetně zahoření serverů, zajištění veškerých zkoušek v rámci pilotního provozu a odstraňování vad v době záruční lhůty pro inkubátor a akcelerátor PIAC 5 – PowerHUB.
Z2019-011989 12. 4. 2019 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Dodávka Ekonomického informačního systému včetně provozní podpory odhad.cena 4 000 000  Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (EIS), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele, a dále zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje, vč. zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.
Z2019-011412 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Technická podpora provozu infrastruktury Dedikovaných Datových center MPSV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011665 11. 4. 2019 13. 5. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu III odhad.cena 267 200  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-011558 11. 4. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. AUTOCONT a. s.
Výzva k podání nabídky č. 11 - Dodávka diskových úložišť NAS 227 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových diskových úložišť (NAS) a 32 nových pevných disků pro disková úložiště (NAS), jakož i poskytnutí dalších souvisejících plnění, a to v rozsahu a za podmínek stanovených kupní smlouvou.
Z2019-011524 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DeCe COMPUTERS s.r.o.
Dodávka – rozšíření ovládací stanice k výpočetnímu serveru pro KI FF v DNS – 2019/0034 182 085  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011383 9. 4. 2019 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AUTOCONT a.s.
Pořízení licencí systému pro zajištění ochrany koncových zařízení a serverové infrastruktury 690 580  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí systému pro zajištění ochrany koncových zařízení, serverové infrastruktury a zajištění jeho upgradů a updatů, včetně updatů virových a jiných databází potřebných pro provoz systému a jeho podpory po dobu 4 let pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
Z2019-010990 18. 4. 2019 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS Praha – multifunkční tiskárny včetně účtovacího SW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010906 18. 4. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Softwarové licence a související služby pro osobní počítače, servery a uživatele odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011084 8. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra GC System, a.s.
Pořizování licencí a podpory k produktům IBM 39 420 603  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí a podpory k produktům IBM
Z2019-011163 8. 4. 2019 neuvedena Základní škola, Trutnov, Komenského 399 DLNK,s.r.o.
Zajištění konektivity 1 849 891  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je zajištění vnitřní konektivity školy: rekonstrukce zastaralé a nevyhovující LAN kabeláže, dodávka centrálního firewallu a serveru, dodávka bezdrátových prvků, síťových přepínačů a příslušenství. Součástí dodávky jsou veškeré instalační a konfigurační práce související se zajištěním vnitřní konektivity školy.
Z2019-010834 18. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Úřad vlády České republiky Pořízení výpočetní techniky a softwaru odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010863 8. 4. 2019 6. 5. 2019 Národní muzeum Nákup serveru a diskových polí odhad.cena 6 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace hardware a software Enterprise úrovně, určeného pro rozšíření stávající IT infrastruktury zadavatele.
Z2019-011091 18. 4. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Migrace produktu Adobe LiveCycle na AEM Forms a zajištění podpory odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011119 8. 4. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní B2C, s.r.o.
IT příslušenství (1/2019) 140 171  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství k počítačům (monitory, paměti apod.) a tiskáren dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání příslušenství k počítačům (monitory, paměti apod.) a tiskáren dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Z2019-011231 8. 4. 2019 6. 5. 2019 Univerzita Karlova Nákup serverů pro MFF UK odhad.cena 4 132 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup 19 rackových serverů dle technických specifikací požadovaných zadavatelem.
Z2019-011088 8. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Com - Sys TRADE, spol. s r.o.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
MERIT GROUP a.s.
O2 IT Services s.r.o.
Asseco Central Europe, a.s.
Pořizovaní licencí k produktům VMware a souvisejících služeb 14 666 701  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí VMware
Z2019-010973 5. 4. 2019 neuvedena Středočeský kraj Centrální formulářový systém (CFS) a Dokument management systém (DMS) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky mělo být dodání a zavedení systému inteligentních formulářových aplikací pro elektronizaci procesních úkonů Krajského úřadu Středočeského kraje a následné zajištění technické podpory díla po dobu 24 měsíců od jeho předání do rutinního provozu.
205450 5. 4. 2019 neuvedena Česká televize ELVIA-PRO spol. s r.o.
Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky 7 347 350  Kč
Oznámení o změně
Z2019-010701 5. 4. 2019 6. 5. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Průběžné dodávky řešení pro zobrazení DICOM odhad.cena 12 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Položka č. 1 dodávka softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek s ohledem na současný stav používaných užívacích práv (plovoucí licencí) zadavatele, který je popsaný v čl. 5.2 těchto zadávacích podmínek pro 15 uživatelů Položka č. 2 Průběžné dodávky softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Položka č. 3 Průběžné dodávky služeb podpora SW řešení dle specifikace uvedené v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Z2019-010934 5. 4. 2019 neuvedena Gymnázium Strakonice, Máchova 174 KOSTAX spol. s r.o.
KDZ, spol. s r. o.
Vybavení Gymnázia Strakonice IT technologiemi a AV technikou 1 887 816  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a § 101 zákona rozdělena na 2 části. Část A: Dodávka IT Předmětem veřejné zakázky je dodávka 21 ks notebooků, 33 ks pc sestav pro studenty (pc, monitor, klávesnice, myš), 1 ks pc učitelské v jazykové učebně, dokovací stanice pro NTB., Microsoft Office 2019 Professional Plus verze pro školy - OLP (otevřená multilicence) - 38 ks v souladu se zadávacími podmínkami. Část B: Dodávka AV techniky Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do jazykové učebny (sluchátka, ovládací pult, sw pro jazykovou učebnu, videokonferenční zařízení), 4 ks dataprojektory, interaktivní tabule, ozvučení učebny v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-010971 5. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc DS Soft Olomouc, spol. s r.o.
Servisní podpora informačního systému eKLIN/ePOST ve FN Olomouc II. 1 998 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory provozu a rozvoje informačního systému eKLIN/ePOST ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Z2019-010784 5. 4. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Rozšíření polí AVID
Předběžné oznámení Rozšíření kapacity stávajícího úložiště Avid NEXIS E5
Z2019-010738 5. 4. 2019 10. 5. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Služba Service Pack serverů Lenovo odhad.cena 3 880 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení poskytování služby „Service Pack" ke 108 serverům Lenovo
Z2019-011102 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STORAGE ONE, a.s.
Dodání disků do diskového pole pro CI v DNS – 2019/0041 45 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení