Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Nalezené veřejné zakázky 20 399 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-009060 3. 5. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta B2C, s.r.o.
KG 111-04/11011-ss1 33 198 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-006063 18. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra IBM Česká republika, spol. s r.o.
Rozvoj NS-VIS z RD 2020 - I. 12 698 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-012765 19. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Be a Future s.r.o.
Vytvoření detailní analýzy SW úprav a rozvoje 7 378 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-011693 12. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra IBM Česká republika, spol. s r.o.
Technická podpora NS-VIS 2020-2023 z RD 49 515 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-010545 29. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Be a Future s.r.o.
Technická podpora NS-SIS II variabilní služby z RD 8 264 463 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  529204 18. 8. 2016 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace ELVAC a.s.
027_2021 Výpočetní technika 188 016 Kč
Neznámý
  Z2021-018219 24. 5. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zajištění rozvoje programového vybavení spisové odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2020-027939 10. 8. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Vývoj, implementace portálu praha.eu včetně odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-020825 14. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra IBM Česká republika, spol. s r.o.
Technická podpora NS-VIS z RD - služby na 4 752 066 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  529204 1. 2. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace ELVAC a.s.
026_2021 Výpočetní technika 266 411 Kč
Oprava
  Z2018-027040 24. 5. 2021 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Netfox s.r.o.
DNS pro výpočetní techniku - Rozšíření kapacity 50 760 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-015788 3. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra „Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-011498 9. 4. 2021 neuvedena Botanický ústav AV ČR, v. v. i. Dodávka výpočetní techniky č.1/2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019355 31. 5. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Corpus Solutions a.s.
Obnova technologické podpory a rozšíření systému 17 486 000 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-002703 25. 1. 2021 neuvedena Státní úřad inspekce práce DATA-INTER spol. s r.o.
DATA-INTER spol. s r.o.
SÚIP – Obnova souborových a aplikačních serverů a 2 798 400 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-021106 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Ministerstvo obrany Technická podpora provozu ŠIS AČR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení služby na zabezpečení technické podpory provozu ŠIS AČR více viz ZD
  Z2021-021215 14. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany S&T CZ s.r.o.
Výzva - nákup tabletu 31 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS (dále jen „VZ“) je dodávka tabletu dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí VZ vč. dopravy do místa plnění určeného zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
  Z2021-021271 14. 6. 2021 neuvedena TSI Písek z.s. MULTIMEDIÁLNÍ ODBORNÁ UČEBNA TC PLACE ČÁST 3 – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021003 14. 6. 2021 neuvedena Český úřad zeměměřický a katastrální AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Systém pro videokonference, část 2: Pořízení, 5 749 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021305 14. 6. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. GiTy, a.s.
Maintenance produktů Check Point
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb maintenance (především se jedná o výměnu vadné hardwarové komponenty v režimu 5x8xNBD, softwarovou aktualizaci, technickou podporu, atp.) pro aktuálně nasazené a používané firewally řad SG13500, SG4600, SG4800, SG1140, SG5200 společnosti Check Point Software Technologies.
  Z2021-021116 14. 6. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad PTK na poskytování datových služeb pro Státní odhad.cena 14 000 000 Kč
Předběžné oznámení Česká republika - SPÚ se jako zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. par. 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech trhu v oblasti poskytování datových služeb.
  Z2021-021227 14. 6. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Služby zajištění kohorty a socioekonomického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021000 14. 6. 2021 neuvedena Muzeum umění Olomouc Dodávka skeneru uměleckých děl odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-002358 22. 1. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. ABB Power Grids UK Limited
Asset Suite support (2021 – 2023) 3 836 863 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020796 11. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo dopravy Poskytování služeb provozu infrastruktury pro
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozních služeb IT infrastruktury pro informační systémy zadavatele poté, co bude ukončena stávající smlouva na zajištění těchto služeb, uzavřená se společností O2 IT Services s.r.o. (ev. č. S-8-330/2017, ID smlouvy v registru smluv: 1813014). Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: - služba bezpečnostní politiky, - služba technického provozu a poskytování virtuální infrastruktury, - služba provozu Call Centra, - služba převzetí provozu, - služba předání provozu, - služba na vyžádání.
  Z2021-013873 10. 6. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Next Generation Security Solutions s.r.o.
Zajištění provozu a podpory programového vybavení 41 925 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020549 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno C SYSTEM HOLDING s.r.o.
Zajištění podpory systému RIS eMedSolution II 7 236 384 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021092 14. 6. 2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) CS SOFT a.s.
Servisní podpora ATM systémů CS Soft 27 038 880 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-020469 10. 6. 2021 neuvedena Muzeum umění Olomouc Dodávka zařízení kapacitních diskových polí včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020908 10. 6. 2021 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Konsorcium KOMIX-Solitea
Rozvoj Online přepážky a Klientského portálu VoZP 1 590 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění je uzavření Smlouvy na nové služby, konkrétně Rozvoj Online přepážky a Klientského portálu VoZP o zpracování Příloh 2 pro zdravotnická zařízení
  Z2021-020591 10. 6. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OI – pořízení disků 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020688 9. 6. 2021 30. 6. 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Termální inkoustová velkoformátová tiskárna odhad.cena 360 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termální inkoustové velkoformátové tiskárny pořizovaných pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  Z2021-020928 14. 6. 2021 neuvedena Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno C SYSTEM CZ a.s.
Rozšíření diskového pole o druhou lokalitu 4 670 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019981 7. 6. 2021 neuvedena Agentura pro podnikání a inovace Dodávka přenosných počítačů s příslušenstvím odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020465 8. 6. 2021 neuvedena Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. B2C, s.r.o.
STORAGE ONE, a.s.
Obnova ústavní počítačové sítě 1 934 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) Předmětem veřejné zakázky je pořízení switche, který bude tvořit centrální uzel ústavní počítačové sítě. Switch musí mít nejméně 48 portů 10 Gbit/s - SFP+. Switch musí být kompatibilní pro spolupráci se stávajícím DXS 3600. 2) Cílem předmětu veřejné zakázky je získat dvojici identických serverů optimalizovaných na minimální cenu licencí pro servery Microsoft a maximální výkon pro virtualizaci serverů s operačním systémem Microsoft Server prostřednictvím virtualizační platformy Vmware a Microsoft HyperV. 3) Cílem předmětu veřejné zakázky je pořízení dvojice nových ALL Flash datových polí, která budou užívána jako cluster se synchronní replikací, v režimu Active - Pasive.
  Z2021-020366 7. 6. 2021 neuvedena Základní škola Vratimov, Datyňská 690 Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 - 2. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení IT vybavení včetně nábytku, tvořící dohromady funkční celek.
  Z2021-020220 7. 6. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 60120 - Dodávky hardware, IT komponent a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020219 7. 6. 2021 8. 7. 2021 Lesy České republiky, s.p. Dodávky kancelářské a výpočetní techniky včetně odhad.cena 200 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky kancelářské a výpočetní techniky včetně příslušenství za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému.
  Z2021-020498 10. 6. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DeCe COMPUTERS s.r.o.
Dodávka IT zařízení v DNS - 2021/0042 79 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-020470 10. 6. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Axes Computers s.r.o.
Nákup IT techniky pro CI UJEP v DNS – 2021/0009 314 019 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-019937 7. 6. 2021 neuvedena Město Český Krumlov Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020135 7. 6. 2021 neuvedena Jihočeský kraj Medsol s.r.o.
POINT.X, spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
IT Technologie 2 302 450 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020037 7. 6. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Penetrační testy a konzultace v oblasti informační odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020485 10. 6. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DeCe COMPUTERS s.r.o.
Nákup IT techniky pro CI UJEP v DNS – 2021/0024 164 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-020513 10. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí ČD - Telematika a.s.
Dočasné zajištění podpory IPPD 3 427 463 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-020367 7. 6. 2021 neuvedena Základní škola Vratimov, Datyňská 690 Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 - 2. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení IT vybavení včetně nábytku, tvořící dohromady funkční celek.
  Z2021-020074 7. 6. 2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Portálový systém SZIF a Portálové aplikace pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020088 7. 6. 2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce -
Předběžné oznámení Předmětem zvažované Veřejné zakázky bude realizace souvisejících činností a díla spočívajícího především ve vytvoření, dodání a implementaci samostatného informačního systému Digitální technické mapy železnice (IS DTMŽ). Součástí předmětu plnění bude rovněž analytická část související se zpracováním a zejména pořízením dat technologiemi hromadného sběru.
  Z2021-020323 7. 6. 2021 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy Axiell s.r.o.
Správa počítačové sítě a poskytování souvisejících 6 384 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020119 7. 6. 2021 neuvedena Letiště Praha, a.s. Soar - orchestrační nástroj odhad.cena 10 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je dodávka Systému včetně instalace a implementace, poskytnutí užívacích práv k systému, školení zaměstnanců a poskytování podpory.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy