Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Našli jsme více než 10 000 výsledků na výraz * oblast:IT.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-002349 23. 1. 2020 neuvedena NET4GAS, s.r.o. PRISMA European Capacity Platform GmbH
Prisma Capacity Platform 2020 / Platforma Prisma 2020 669 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je připojení a používání platformy pro prodej přeshraničních kapacit v rozvodné síti NET4GAS, s.r.o. na základě Nařízení Komise EU č. 984/2013 pro rok 2020 a následující roky. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
Z2020-002404 23. 1. 2020 27. 2. 2020 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Kybernetická bezpečnost IS Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje odhad.cena 28 060 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) pro zabezpečení IS provozovaných Zadavatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Součástí plnění VZ jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu.
Z2020-002781 23. 1. 2020 neuvedena Statutární město Zlín GORDIC spol. s r.o.
Rozšíření licencí k SW GINIS 196 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dne 25. 9. 2018 byla mezi statutárním městem Zlínem a společností GORDIC, s.r.o. uzavřena Servisní smlouva v rámci veřejné zakázky "Technická a servisní podpora ekonomického systému". Předmětem této smlouvy je mimo jiné závazek dodavatele k poskytování souboru služeb pro správné a efektivní užití programů SW GINIS, jehož je autorem. Dodavatel se ve smlouvě zavázal provádět legislativní úpravy produktů, popř. vytvářet a dodávat aktualizované verze produktů GINIS. Dne 18. 2. 2019 byl na základě usnesení Rady města Zlína č.j. 24/4R/2019 uzavřen Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě na rozšíření stávajících licencí k SW GINIS, hodnota rozšíření licencí byla ve výši 345 600 Kč bez DPH, z toho nákup 192 000 Kč bez DPH a roční servisní podpora navýšení o 38 400 Kč bez DPH. Z důvodu nemožnosti zásahu do autorského díla jinými dodavateli byly splněny podmínky pro použití ustanovení § 222, odst. 5, písm....
Z2020-002850 23. 1. 2020 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky AEC a.s.
Nákup sw podpory Tenable.sc 3 865 062  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem této veřejné zakázky je poskytnutí oprávnění k užití softwarového produktu Tenable.sc (licenci), jehož výrobcem je společnost Tenable Network Security, Inc. (dále jen „Výrobce“ a „produkt Tenable.sc“) a související SW podporu produktu Tenable.sc. Dodavatel poskytne VZP ČR licenci, podle níž bude VZP ČR oprávněna užít produkt Tenable.sc pro 2048 IPs. SW podpora produktu Tenable.sc obsahuje: a) Poskytování technické podpory Výrobce, která zahrnuje zejména: • technickou podporu Výrobce pro 2048 IPs, • přístup do znalostní báze Výrobce a její využití, • přístup k novým pluginům (databáze kontrol zranitelností) Výrobce a jejich využití, • využití telefonické hot-line v anglickém jazyce, • odstraňování vad/incidentů/chyb produktu Tenable.sc, • poskytnutí aktuální verze produktu Tenable.sc, • poskytování aktualizací produktu Tenable.sc ( upgrade/update, nové verze…), b) Poskytování...
Z2020-002859 23. 1. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc BCV solutions s.r.o.
Servisní podpora Identity Managementu ve FN Olomouc 1 987 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory provozu a rozvoje řešení centrální správy identit Identity Managementu CzechIdM ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Z2020-002666 23. 1. 2020 21. 2. 2020 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Aeronautical Information Management Distribution Service (AIM DS)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem tohoto zadávacího řízení je pořízení nového systému, služby šíření leteckých informací (AIM DS), jejího rozvoje a servisu po dobu jeho plánované životnosti v délce trvání 10 let, přičemž pořízení je spolufinancováno ze zdrojů EU.
Z2020-002676 22. 1. 2020 neuvedena Obec Moravský Písek C SYSTEM CZ a. s.
Přístavba odborných učeben Základní školy v Moravském Písku – vybavení učeben 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben Základní školy v Moravském Písku. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 2 níže uvedené dílčí částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: Výpočetní technika Dílčí část č. 2: Nábytek Předmětem plnění dílčí části č. 1 Výpočetní technika je dodávka výpočetní techniky učeben a přípraven fyziky, chemie, jazykových učeben. Předmětem plnění dílčí části č. 2 Nábytek je dodávka vybavení učeben a přípraven fyziky, chemie, jazykových učeben, součástí vybavení učeben je především dodávka nábytku a specializovaného vybavení učeben včetně uvedení do provozu tohoto vybavení.
Z2020-002289 21. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra GC System a.s.
Pořizování licencí a podpory k produktům IBM 27 192 555  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí a podpory k produktům IBM
Z2020-002412 21. 1. 2020 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. ANECT a.s.
Zajištění SW maintenance k produktům CA 4 292 531  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je prodloužení maintenance k produktům CA Service Desk Manager, CA Spectrum, CA Unified Infrastructure Management, CA Service Operations Insight, a CA Application Performace Management, od společnosti Broadcom pro zajištění provozu Service Desk a monitoring systémů CA. Poskytování maintenance (servisní podpory) výrobcem musí být poskytnuto v rámci servisního programu výrobce software CA Technologies (Broadcom Inc., 1320 Ridder Park Drive, San Jose, California, 95131, United States).
Z2020-002269 20. 1. 2020 neuvedena Město Kolín OPREKO, s.r.o.
Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 3 276 822  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ je pořízení nové nepoužité počítačové, audiovizuální a kancelářské techniky včetně příslušenství a dalšího zařízení a vybavení k zajištění konektivity pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943.
Z2020-001802 20. 1. 2020 neuvedena Česká televize Dodávka datových kazet odhad.cena 10 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka datových kazet pro ukládání digitalizovaných pořadů a střednědobou archivaci rozpracované výroby v souladu se zadávací dokumentací Rámcová dohoda bude uzavřena po dobu 3 let
Z2020-002121 20. 1. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Přemístění MPLS technologií bez provozního dopadu
Předběžné oznámení Přemístění 38ks MPLS technologií v rámci areálu Ministerstva vnitra s minimalizací provozního dopadu včetně pořízení 2ks výkonných routrů a 2ks switchů 48portů.
Z2020-001822 20. 1. 2020 19. 2. 2020 Lesy České republiky, s.p. Dodávka licencí ORACLE odhad.cena 6 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Dodávka licencí Oracle pro databáze v nejnovější verzi (blíže seznam požadovaných licencí, který je součástí ZD); - Provedení implementace poptávaného řešení; - Poskytování nezbytně nutné podpory dodaných licencí; - Poskytování podpory provozu databázové platformy Předmětem plnění veřejné zakázky je též přemístění Oracle databází provozovaných na technologii RAC ze stávajícího produkčního prostředí, tvořeného dvěma HW servery s Oracle Virtual Machine na nové HW servery s VMware, ve vlastnictví Zadavatele, včetně návazné konsolidace/redukce Oracle licencí. Součástí předmětu plnění je také nezbytně nutná podpora a související služby potřebné pro zavedení nové architektury provozu klíčových informačních systémů provozovaných v datovém centru na Ředitelství LČR v Hradci Králové. Blíže viz ZD.
Z2020-001998 23. 1. 2020 18. 2. 2020 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Správa lokální ICT infrastruktury 2020+ odhad.cena 86 400 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní správa lokální ICT infrastruktury zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky po dobu trvání Rámcové dohody. Oblasti a věcná náplň jednotlivých komponent služby správy ICT infrastruktury jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Rámcová dohoda. Součástí předmětu plnění není správa specializovaných aplikací provozovaných zadavatelem a spravovaných konkrétním dodavatelem příslušné aplikace.
Z2020-002018 23. 1. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Datové centrum UP - IT zařízení pro datové centrum Holice II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-001820 20. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Ministersvo vnitra ICZ a.s.
Rozvoj CIS/AISC - Vytvoření plnohodnotného rozhraní CIS - NS-VIS 7 403 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je realizace plnohodnotného rozhraní mezi CIS a NS-VIS.
Z2020-002275 20. 1. 2020 18. 2. 2020 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s. odhad.cena 16 629 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren a klávesnic včetně příslušenství (dále též jen „zboží“) dle požadavků zadavatele a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných nepravidelných dodávek zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Pardubická nemocnice. Technické požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2020-001549 22. 1. 2020 neuvedena Česká národní banka Rozšíření diskové a výpočetní kapacity systému Oracle Exadata odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-042561 23. 1. 2020 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Aplikační podpora aplikace datového skladu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-001904 17. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ALWIL Trade, spol. s r.o.
Com - Sys TRADE, spol. s r.o.
Asseco Central Europe, a.s.
O2 IT Services s.r.o.
MERIT GROUP a.s.
Pořizovaní licencí k produktům VMware a souvisejících služeb 38 538 414  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Průběžné dodávky produktů VMware v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, se kterými má centrální zadavatel uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání.
Z2020-001534 17. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Landis+Gyr s.r.o.
SERVISNÍ PODPORA CONVERGE A MESSAGE HANDLER 45 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je servis systémů Converge, Message Handler, DA-M a rozhraní na okolní systémy po dobu 4 let.
Z2020-001964 17. 1. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. NWT a.s.
Elektronický nástroj pro DNS a RD 2 533 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb provozovatele složitého elektronického nástroje pro provozování dynamických nákupních systémů (DNS) a rámcových dohod (RD), a to v souladu s požadavky ZVZ a zadavatele.
Z2020-001568 17. 1. 2020 neuvedena ALTRON, a.s. ELAT s.r.o.
SKY Trade s.r.o.
XEOS systems s.r.o.
Odborné služby k projektu Inteligentní systémy pro monitorování provozní infrastruktury 5 282 950  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky souvisí s projektem Zadavatele „Inteligentní systémy pro monitorování provozní infrastruktury“, který je spolufinancován z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory Aplikace. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 samostatných částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, všechny či kteroukoliv z těchto částí. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně, na každou část je tedy nutné podat samostatnou nabídku. Služby, které jsou předmětem této veřejné zakázky, jsou uvedeny v kap. 3.1. Zadávací dokumentace.
Z2020-001345 16. 1. 2020 17. 2. 2020 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze INMODOS_Pracovní stanice odhad.cena 107 438  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serveru, odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, záruční servis v souladu se zadávacími podmínkami. Místem plnění veřejné zakázky je adresa Zadavatele. Zadavatel požaduje dodání nových nepoužívaných zařízení.
Z2020-001751 16. 1. 2020 neuvedena Statutární město Karlovy Vary AUTOCONT a.s.
Výměna centrálních přístupových prvků 3 747 540  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky zařízení včetně služeb (dále také jen „řešení“) pro zajištění výměny centrálních přístupových prvků (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Podrobně viz ZD.
Z2020-001730 17. 1. 2020 neuvedena Česká republika – Ministerstvo kultury GORDIC, spol. s r.o.
NÁKUP SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY 1 853 200  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému Spisové služby. Jedná se o systém zabezpečující komplexně automatizované činnosti spisové služby v souladu s platnou legislativou o archivnictví a spisové službě a s platným spisovým a skartačním řádem Ministerstva kultury (dále jen „MK ČR“). Dodávkou systému Spisové služby se rozumí dodání systému Spisové služby včetně implementace systému Spisové služby, převodu dat ze současného systému Spisové služby a zaškolení jeho uživatelů.
Z2020-001898 16. 1. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ing. Josef Pelant
Počítače pro Fakultu strojní (4/2019) 219 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání počítačů dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
644603 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Nákup 4 notebooků pro realizační tým projektu odhad.cena 0 Kč
Neznámý
646447 26. 9. 2016 neuvedena Úřad vlády České republiky Nákup 9 notebooků včetně příslušenství pro realizační tým projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě odhad.cena 0 Kč
Neznámý
642430 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Nákup 4 notebooků pro realizační tým projektu odhad.cena 0 Kč
Neznámý
Z2016-001589 24. 10. 2016 neuvedena Úřad vlády České republiky Netfox s.r.o.
Nákup 4 notebooků pro realizační tým projektu 93 884  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-000767 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Pořízení výpočetní techniky pro 2 osoby realizačního týmu projektu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
646979 3. 10. 2016 neuvedena Úřad vlády České republiky VUMS LEGEND, spol. s r.o.
Maintenance licencí IBM na rok 2017 2 503 306  Kč
Neznámý
518440 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Maintenance licencí IBM na rok 2016 odhad.cena 0 Kč
Neznámý
641099 23. 6. 2016 neuvedena Úřad vlády České republiky AGORA plus, a.s.
Archivace sdílených souborových složek a elektronické pošty 2 158 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
522110 11. 9. 2015 neuvedena Úřad vlády České republiky VUMS LEGEND, spol. s r.o.
Maintenance licencí IBM na rok 2016 2 486 199  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2020-001463 14. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
Intranet na platformě SharePoint 3 197 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka řešení na platformě Microsoft O365 SharePoint včetně zapracování vstupních dat a poskytování služeb podpory a rozvoje tohoto řešení.
508948 20. 10. 2015 neuvedena Úřad vlády České republiky C SYSTEM CZ a.s.
Pořízení výpočetní techniky - mobilní výpočetní technika 1 1 040 880  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-001290 14. 1. 2020 25. 2. 2020 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Počítačové klastry, Technologický celek 7 – Výpočetní chemie II odhad.cena 2 479 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka výpočetního zařízení a souvisejícího plnění dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Soubor zařízení bude použit pro provádění molekulově dynamických simulací nukleových kyselin a souvisejícího řešení výpočetně náročných úloh molekulového modelování nezbytných pro účely realizace projektu SYMBIT (viz níže). Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 2 části. Veřejná zakázka je zadávána pro realizaci projektu SYMBIT (Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu; reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v období 2014 – 2020.
520021 11. 8. 2015 neuvedena Úřad vlády České republiky AG COM, s.r.o.
Virtualizace - obměna HW 2 352 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2020-001162 13. 1. 2020 18. 2. 2020 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Podpora a rozvoj APV pro kontrolní činnost - 2020+ odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení KOC
Z2020-000755 13. 1. 2020 10. 2. 2020 ČEZ Prodej, a.s. TECHNOLOGIE CALL CENTRA ČPR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je Implementace nových technologií Kontaktního centra Dodání licencí a návazného maintenance k implementovaným technologiím. Dodání HW zařízení pro koncová pracoviště Zajištění rozvoje řešení a Poskytování servisních služeb.
Z2020-001051 13. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, hardwarového a softwarového vybavení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-001182 13. 1. 2020 17. 2. 2020 Národní ústav duševního zdraví Rozvoj nemocničního informačního systému
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Pořízení a implementace nemocničního informačního systému („NIS“), b) dodávka hardware, c) servis IS prováděný od doby ukončení zkušebního provozu IS dále na dobu neurčitou
Z2020-000842 13. 1. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IBM Česká republika, spol. s r.o.
Jednací řízení bez uveřejnění – Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu III. 286 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu – provizorního ISMS - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního ISMS sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu ISMS na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního ISMS, jeho technické a provozní podpory vč. odborných konzultací; - zajištění školení uživatelů při nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu na základě objednávky Objednatele; - zajištění školení uživatelů na žádost Objednatele; - rozvoje provizorního ISMS dle požadavků Objednatele a s nimi související činnosti. Účelem Smlouvy je poskytování služeb vybraným dodavatelem spočívající v poskytování služeb softwarového řešení k zajištění softwarové podpory pro agendu ÚZSVM. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Informační systém majetku státu (dále jen „stávající ISMS“), a to bez modulu CRAB....
Z2020-001254 13. 1. 2020 neuvedena Slezská univerzita v Opavě C SYSTEM CZ a.s.
INTAC spol. s.r.o.
Nákup ICT technologie II. 1 980 585  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky informační a komunikační techniky určené pro zajištění výuky na Slezské univerzitě v Opavě. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí, a to: Část 1: Dodávka standardní ICT (projekt ERDF FPF) Část 2: Dodávka výpočetního clusteru pro paralelní a GPU výpočty (projekt RESTART SU) Část 3: Dodávka standardního ICT zařízení (projekt RESTART SU) Část 4: Dodávka mobilní sestavy tabletů (projekt RESTART SU) Část 5: Dodávka ICT - NN - Modernizace výukové infrastruktury FPF (projekt ERDF FPF) Část 6: Dodávka multifunkční tiskárny
Z2020-000858 13. 1. 2020 neuvedena Národní technická knihovna Zajištění podpory Datového centra NTK na další období odhad.cena 6 485 940  Kč
Předběžné oznámení Z důvodu končící podpory na vybavení datového centra (DC) NTK je nutné pro udržení datové integrity a plynulého provozu ICT infrastruktury NTK prodloužit podporu klíčových prvků ICT vybavení DC NTK. Objednávané služby se budou týkat především primárního a sekundárního diskového pole, SAN přepínačů, zálohovací páskové mechaniky a D2D zálohovacího řešení, serverů zajišťující virtualizační platformu a soustavy hraničních prvků zajišťujících základní služby typu AAA především pak v rovině L2 a L3 ISO OSI modelu.
Z2020-001126 13. 1. 2020 20. 2. 2020 Krajské ředitelství policie Libereckého kreaje Pořízení HW a SW vybavení pro forenzní zkoumání IT technologií III odhad.cena 1 319 442  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 2 části- část 1- Optická sít 10GB a část 2 - ICT
360075 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Pořízení 100 ks PC sestav odhad.cena 0 Kč
Neznámý
377087 20. 12. 2013 neuvedena Úřad vlády České republiky C SYSTEM CZ a.s.
Maintenance licencí IBM na rok 2014 1 210 260  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 364 lidí darovalo 986 394 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy