Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222 AND ( NEN OR NIPEZ )

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:66002222 AND ( NEN OR...'

Nalezeno 213 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-031891 10. 10. 2019 14. 10. 2019 Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj Výběr provozovatele systému NEN odhad.cena 150 000 000  Kč
Oprava Předmět VZ je uveden v Zadávací dokumentaci VZ
P19V00020118 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ANALÝZA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ odhad.cena 0 Kč
P19V00015149 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vyhodnocení vlivu Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021 – 2027 na životní prostředí odhad.cena 0 Kč
P19V00019397 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Odborná analýza ekonomických procesů na Ministerstvu pro místní rozvoj odhad.cena 0 Kč
P19V00017185 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění zpracování posouzení vlivů programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko pro programové období 2021 – 2027 na životní prostředíí odhad.cena 0 Kč
P19V00016528 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a úpravy IS DIS MMR odhad.cena 0 Kč
P19V00014953 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vytvořní souboru analýz pro územní dimenzi v Politice soudržnosti odhad.cena 0 Kč
P19V00013169 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Provoz, technická podpora a aktualizace číselníku NIPEZ v období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
P19V00010338 30. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Část 1 - Věstník veřejných zakázek - Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek odhad.cena 0 Kč
Z2019-013498 5. 9. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj DATERA s.r.o.
Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek 26 716 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci plnění veřejné zakázky dodavatel nebo více dodavatelů zadavateli dodají moduly a služby SCS NIPEZ, konkrétně: - Věstník veřejných zakázek (VVZ); - Agendový informační systém NIPEZ (AIS); - Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ (RAV); - Centrální bezpečnostní monitoring (CBM NIPEZ); - Centrální infrastruktura pro archivaci (CIA NIPEZ); - Centrální ServiceDesk NIPEZ (CSD NIPEZ).
Z2019-012305 11. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r. o.
Technická podpora k ICT produktům využitých v IS NEN na období 2019-2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00010267 15. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
P19V00007868 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Azenet s.r.o.
Tonery pro MF a velkoprodukční kopírky 189 091  Kč
P19V00002635 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Minitendr 12/266_Sazba, zalomení a grafika slovníku II 60 000  Kč
P19V00007085 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 13/266_Vystřihovánky a dotisky bloků 143 180  Kč
P18V00020142 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 10/266_Kalendáře a diáře_září 2018 263 500  Kč
P18V00026382 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Minitendr 11/266_ Sazba, zalomení a grafika slovníku 75 250  Kč
P19V00007434 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál do kopírek - reprografie 44 036  Kč
P19V00009439 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup licence IBM SPECTRUM PROTECT SUITE odhad.cena 0 Kč
P19V00008595 1. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Z2019-008031 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Tah reklamní agentura, s.r.o.
Prezentace "Lítáme v tom s ESIF" na hudebním festivalu 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00006406 30. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Prezentace "Lítáme v tom s ESIF" na hudebním festivalu 2019 odhad.cena 0 Kč
P19V00005906 30. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ověření realizace vybraných IT projektů financovaných z OPTP odhad.cena 0 Kč
P19V00005979 8. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dny otevřených dveří na evropských projektech 2019 odhad.cena 0 Kč
Z2019-007680 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Agentura Xact s.r.o.
Dny otevřených dveří na evropských projektech 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00006081 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, hardwarového a softwarového vybavení odhad.cena 0 Kč
P19V00005413 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management) odhad.cena 0 Kč
P19V00005193 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Služby supervizora při zajištění realizace Elektronického systému spisové služby (ERMS) na MMR odhad.cena 0 Kč
Z2019-005383 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj MARY&POPP´S AGENCY, s.r.o.
Prezentace ESI fondů na regionálních hudebních festivalech 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00002388 1. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy odhad.cena 0 Kč
Z2019-003920 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj REMMARK a.s.
Euro-Agency s.r.o.
Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00001367 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a úpravy IS DIS MMR odhad.cena 0 Kč
P19V00001008 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj EXPINIT s.r.o.
Zajištění služeb v oblasti e-learningu 482 700  Kč
P19V00000567 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj T-Mobile Czech Republic a.s.
Poskytování služeb data centra pro CRR 210 000  Kč
Z2018-043959 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042583 19. 8. 2019 15. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Servis Aplikace NEN 85 899 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení a) Zpracování dokumentace postupů dodavatele pro zajištění služeb servisu a služeb odstraňování překážek; jednorázově poskytované služby (dále jen „Služby zpracování dokumentace“); b) Řízené ukončení poskytování služeb; jednorázově poskytované služby (dále jen „Služby řízeného ukončení poskytování služeb“); c) Služby servisu Aplikace NEN v případě poruch – zajišťování těchto služeb bude navazovat na Služby zpracování dokumentace (dále jen „Služby servisu“); d) Odstraňování překážek v efektivním využívání funkcionalit Aplikace NEN ze strany uživatelů a úpravy funkcionalit NEN s ohledem na objektivní potřeby všech kategorií zadavatelů dle ustanovení § 4 ZZVZ, kteří NEN využívají, a odstraňování překážek spočívajících v nesouladu s příslušnými právními předpisy či metodickými dokumenty (dále jen „Služby odstraňování překážek“); e) Metodická podpora nově nasazovaných verzí Aplikace NEN,...
P18V00029264 10. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Servis Aplikace NEN odhad.cena 0 Kč
P18V00029529 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Neit Consulting s.r.o.
Podpora pro produkty Oracle 217 046  Kč
P18V00029403 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku "Stěhovací služby - etapa 3" odhad.cena 0 Kč
P18V00029155 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj S&T CZ s.r.o.
Podpora pro servery Citrix NetScaler 221 816  Kč
P18V00028228 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Spotřební materiál do kopírek - centrální reprografie odhad.cena 0 Kč
P18V00028539 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Podpora pro produkty Esri 192 000  Kč
P18V00028247 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vzory pro administraci zadávacích řízení a souvisejících smluv MMR odhad.cena 0 Kč
P18V00027293 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj K-net Technical International Group, s.r.o.
Nákup podpory pro 140 ks MMR již vlastněných SW licencí Citrix XenApp Enterprise (Concurrent) pro přístup uživatelů ke vzdálené ploše monitorovacího systému strukturálních fondů pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 196 524  Kč
P18V00027417 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Výměna koberců a podlahových krytin odhad.cena 0 Kč
P18V00025446 1. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 0 Kč
P18V00026034 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj 3S.cz, s.r.o.
Nákup médií pro zálohování 24 400  Kč
Z2018-038822 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj REMMARK a.s.
Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00023827 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál pro kopírky v centrální reprografii 45 611  Kč
P18V00024459 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajišťování inventarizačních služeb odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 789 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy