Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222 cpv:72,48

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 121 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012305 18. 4. 2019 16. 5. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Technická podpora k ICT produktům využitých v IS NEN na období 2019-2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou komplexní služby k zajišťování technické podpory softwarových produktů a ostatních technologií využívaných v IS NEN a jejich úprav, a to v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným v zadávací dokumentaci.
Z2019-010338 1. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008326 15. 3. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle odhad.cena 24 380 165  Kč
Předběžné oznámení Jedná se o část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předměte této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+ Část 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování: - Obnova Loadbalancerů - Obnova HSM - Rozšíření modulární knihovny o mechaniky
Z2019-003616 30. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-042583 10. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Servis Aplikace NEN odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-035810 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-028576 16. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ 18 594 754  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-025059 26. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj CCA Group a.s.
„Technická a provozní podpora IS IRAP“ 13 814 250  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-012932 29. 6. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-013112 3. 8. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj M.I.T. Consulting, s.r.o.
Dodání databázového systému a potřebných licencí včetně implementace a podpory 49 986 432  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-005509 26. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Com-Sys TRADE spol.s r.o.
MERIT GROUP a.s.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II 186 590 513  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-011939 21. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj S&T CZ s.r.o.
ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA VČETNĚ DŮVĚRYHODNÉHO ÚLOŽIŠTĚ DOKUMENTŮ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-010868 20. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj MERIT GROUP a.s.
Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007 14 956 576  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-004077 2. 2. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 18 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
Z2017-026502 21. 12. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Asseco Central Europe, a.s.
Podpora pro licence systémového SW – databáze 20 371 486  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-007565 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-024541 29. 12. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Neit Consulting s.r.o.
Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
639070 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
639070 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-007207 11. 8. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Asseco Central Europe, a.s.
Technická podpora pro BI licencí Oracle (NUP) 7 311 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-003983 13. 2. 2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 17 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
Z2017-002879 29. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Zajištění technické podpory k produktům využitých v IS NEN 82 210 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
635992 11. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ 2 844 000  Kč
Předběžné oznámení
635992 24. 8. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ 2 844 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-007317 27. 12. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) odhad.cena 7 400 000  Kč
Předběžné oznámení Předmět veřejné zakázky (VZ) spočívá v obnově licenční podpory SW/TP k licencím vlastněným zadavatelem na období dalších 3 let. Stávající technická podpora je zajištěna do 31. 12. 2016, v následujícím období zajistí poskytovatel na základě VZ technickou podporu až do 31. 12. 2019. Základního účelu této VZ bude docíleno nákupem databázových BI licencí - Business Intelligence Enterprise - platforma Oracle, které se využívají v MIS/DWH.
646022 20. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ KPMG Česká republika, s.r.o.
Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2 888 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-000564 9. 1. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Monitora Media s.r.o.
Monitoring médií část I. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-007588 23. 12. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj NEWTON Media, a.s.
Monitoring médií část II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
644171 12. 8. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je realizace aktivit pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, jejichž cílem bude seznámit potenciální žadatele, žadatele a příjemce srozumitelně a přehledně s jednotlivými programy ESI fondů, možnostmi čerpání prostředků z nich a dílčími procesy vlastní administrace projektů. Aktivity realizované v rámci veřejné zakázky budou spočívat v následujících činnostech: - vytvoření a správa výukových materiálů pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, - realizace seminářů pro cílovou skupinu, - evaluace výukových materiálů, - zajištění propagace a medializace aktivit, - registrace účastníků a komunikace s nimi.
522461 21. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ASD Software, s.r.o.
Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016 9 712 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
639374 1. 7. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Elektronická spisová služba včetně elektronického uložiště dokumentů
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace elektronické spisové služby včetně důvěryhodné elektronické spisovny a centrálního archivu pro Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho vybrané zřizované organizace a dále pořízení strojů a zařízení ICT, která mj. zahrnuje i dodávku serverové infrastruktury.
638778 7. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj DEZADATA GROUP spol. s r. o.
Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN - jednací řízení s uveřejněním dle §22 odst. 2 41 027 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
635884 8. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Dodání průběžné služby rozvoje Mapového serveru na rok 2016
Předběžné oznámení Poskytování datových, programátorských, analytických a systémových činností k zajišťování okruhů činností v závislosti na konkrétních požadavcích Zadavatele: • SW úpravy Aplikace a jejího obsahu, • Rozšiřování Aplikace o související SW produkty Zájemce, • Pořizování, převody a úpravy grafických i negrafických dat v Aplikaci, • Implementace upgrade SW komponent vč. jejich konfigurace, • Vytvoření mapového projektu tematických vymezení územní dimenze • Transformace na nový souřadnicový systém • Aktualizace ZABAGED a její implementace do mobilního rozhraní • Koordinace a integrace dodávek aplikací a SW řešení třetích stran ve vztahu k Aplikaci, • Podpora Aplikace.
524370 29. 1. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj 19 288 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
524370 13. 10. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj 19 288 300  Kč
Předběžné oznámení
639361 15. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
632555 18. 2. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace efektivity dosud realizovaných komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
632554 18. 2. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace hodnocení nastavení implementační struktury programu a administrativní zátěže pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace hodnocení nastavení implementační struktury programu a administrativní zátěže pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
632552 12. 9. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Součástí evaluace zároveň bude stanovení průběžného stavu výsledkového ukazatele prioritní osy 4 programu podle předem stanovené metodiky.
630235 21. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ CCA Group a.s.
Technická a provozní podpora IS IRAP 2015/2016 2 836 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
524502 14. 10. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup IT vybavení včetně příslušenství
Předběžné oznámení Nákup IT vybavení pro pracovníky MMR hrazené ze strukturálních fondů OPTP, IOP i ze státního rozpočtu, zejména se jedná o pořízení stolních počítačů (354 ks), notebooků (210 ks), tabletů (63 ks), monitorů (304 ks), magnetických disků (66 ks), flash pamětí (99 ks), skenerů (2 ks), počítačových serverů (3 ks), videoprojektorů (3 ks) a dalšího příslušenství (pouzdra, myši, klávesnice apod.)
524091 22. 6. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016 9 712 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozšíření a modifikování informačního systému MMR IS CEDR v jeho části označované jako DIS MMR.
522845 25. 9. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OP TP a IROP
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude realizace evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, s Evaluačním plánem OP TP, s Evaluačním plánem IROP a jejich aktualizacemi, realizace případných ad hoc evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (dále jen evaluace). Evaluace plánovaných/připravovaných/realizovaných intervencí z ESI fondů, procesů s tím souvisejících, efektů intervencí apod. Evaluace budou zaměřeny v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství, Evaluačním plánem OP TP či Evaluačním plánem IROP na intervence realizované v programovém období 2014-2020, ale i na intervence realizované v předchozím programovém období 2007-2013 (ex-post evaluace), příp. intervence zamýšlené pro programové období navazující (2021+). Evaluace budou realizovány na úrovni Dohody o partnerství,...
514493 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
519375 31. 7. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj
Neznámý
518206 15. 7. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup technické podpory standardních produktů HW/SW IS NEN
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude nákup a zajištění technické podpory vybraných SW/HW produktů využívaných při provozu Národního elektronického nástroje, a to na dobu do 31. 12. 2019.
518204 4. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je zajištění funkčního souladu aplikačního řešení Národního elektronického nástroje (dále také „IS NEN“) s nově připravovanou legislativou v oblasti zadávacích řízení, veřejných zakázek a koncesí (dále také „NEN I“ nebo „Systém“) a zajištění jeho následné podpory provozu a rozvoje.
400671 28. 7. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+ 24 354 830  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je pořízení nezbytně nutných služeb pro zajištění správného nastavení a dohledu nad provozní bezpečností systému MS2014+ (monitoring bezpečnosti, kontrola procesů, přístupů a postupů, schvalování změnových řízení aplikace, HW a SW prostředí a způsobu jejich řešení z pohledu bezpečnostních norem, kontrola vstupů pro výkon auditů a vlastní provádění pravidelných bezpečnostních auditů, návrhy opravných řešení a tvorba, revize a vedení bezpečnostní dokumentace systému jako celku). Předmětem této Veřejné zakázky jsou následující služby: • Informační bezpečnost • Ochrana osobních údajů • Bezpečnostní monitoring • Kontrola kvality poskytovaných služeb • Audit prostředí
499880 15. 1. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém 9 168 915  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozšíření počtu licencí pro využití v Manažerském informačním systému (dále jen "MIS") zadavatele. Dosavadní pokrytí 120 pojmenovaných uživatelů Named User Plus (dále jen "NUP") bude rozšířeno o další licence, které umožní práci s MIS minimálně dalším 100 uživatelům. Jedná se o databázové BI licence pro platformu Oracle. Požadovaný rozsah licencí je: - Oracle Database Enterprise Edition typu NUP (95 jednotek), - Oracle Partitioning typu NUP (95 jednotek), - Oracle Diagnostics Pack typu NUP (95 jednotek) - Oracle Tunning Pack typu NUP (95 jednotek), - Oracle Business IntelligenceSuite Enterprise Edition Plus typu NUP (100 jednotek) a - Oracle Data Integrator Enterprise Edition typu NUP (100 jednotek). Dodavatel zajistí na základě této veřejné zakázky zadavatelem požadované licence včetně technické podpory. Technická podpora bude zajištěna od podpisu smlouvy do...
494240 13. 10. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Technická a provozní podpora IS IRAP 2014/2015 2 312 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění poskytování technické a provozní podpory při provozování IS IRAP u zadavatele a České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, v jejímž rámci bude dodavatel poskytovat službu hot-line, řešení vad, zhotovení a dodání nových verzí systému v souladu s legislativou ČR. V rámci podpory bude proveden i rozvoj systému.