Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222 cpv:72,48

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:66002222 cpv:72,48'

našli jsme 129 výsledků na výraz ico:66002222 cpv:72,48.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-046192 23. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Pořízení Monitorovacího systému 2021+ (MS2021+) včetně zajištění servisních a rozvojových služeb pro MS2014+ a MS2021+ odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-035047 13. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) II 8 499 021  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-018557 13. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj MERIT GROUP a.s.
2. část - Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ - Obnova HW vybavení pro MS2014+ 15 603 691  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-037923 29. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ odhad.cena 9 090 909  Kč
Předběžné oznámení Jedná se o část 3 –Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+, Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky HW prvků pro MS2014+ a technické podpory. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Dále z Část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 999 999,29 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 3. části VZ činí 9 090 909,00 Kč bez DPH.
Z2019-031891 20. 12. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Výběr provozovatele systému NEN 52 484 624  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-022563 4. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj T-Mobile Czech Republic a. s.
Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management) 2 969 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému Enterprise Mobility Management (dále jen EMM) včetně zajištění servisní podpory po dobu 3 let od podpisu Akceptačního protokolu. Jedná se o centrální správu provozovaných mobilních zařízení (mobilních telefonů a tabletů) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Systém EMM bude provozován na HW objednatele (na virtualizační platformě VMware), umístěném v jeho prostorách (on-premise). Z důvodu zachování firemní kompatibility bude EMM nainstalován na OS Windows s oddělenou databází pro EMM data. Všechny EMM servery musí být součástí Windows domény. Důležitost hraje i snadný update operačního systému a aplikačního serveru EMM. Součástí dodávky jsou veškeré SW licence potřebné pro provoz EMM kromě licencí na operační systém Windows a Microsoft SQL. Podrobnější informace jsou obsaženy ve Výzvě.
Z2019-028437 22. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Rozvoj a úpravy IS DIS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008326 22. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
1. část - Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle - Obnova HW vybavení pro MS2014+ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-013498 17. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj AUTOCONT a.s.
Část 3 - Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ - Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-012305 11. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Technická podpora k ICT produktům využitých v IS NEN na období 2019-2020 45 119 390  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-010338 22. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj M-COM s.r.o.
Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003616 22. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj AUTOCONT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ II 15 484 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042583 22. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Servis Aplikace NEN 85 899 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-035810 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-028576 16. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ 18 594 754  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-025059 26. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj CCA Group a.s.
„Technická a provozní podpora IS IRAP“ 13 814 250  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-012932 29. 6. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-013112 3. 8. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj M.I.T. Consulting, s.r.o.
Dodání databázového systému a potřebných licencí včetně implementace a podpory 49 986 432  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-005509 26. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Com-Sys TRADE spol.s r.o.
MERIT GROUP a.s.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-011939 21. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj S&T CZ s.r.o.
ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA VČETNĚ DŮVĚRYHODNÉHO ÚLOŽIŠTĚ DOKUMENTŮ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-010868 20. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj MERIT GROUP a.s.
Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007 14 956 576  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-004077 2. 2. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 18 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
Z2017-026502 21. 12. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Asseco Central Europe, a.s.
Podpora pro licence systémového SW – databáze 20 371 486  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-007565 22. 2. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-024541 22. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Neit Consulting s.r.o.
Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
639070 31. 8. 2017 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
639070 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
Z2017-007207 11. 8. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Asseco Central Europe, a.s.
Technická podpora pro BI licencí Oracle (NUP) 7 311 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-003983 13. 2. 2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 17 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
Z2017-002879 17. 1. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Zajištění technické podpory k produktům využitých v IS NEN 82 210 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
635992 22. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ 2 844 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
635992 11. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ 2 844 000  Kč
Předběžné oznámení
Z2016-007317 27. 12. 2016 neuvedena ÄŚeská republika - Ministerstvo pro mĂ­stnĂ­ rozvoj Technická podpora BI licencĂ­ Oracle (NUP) odhad.cena 7 400 000  Kč
Předběžné oznámení PĹ™edmÄ›t veĹ™ejnĂ© zakázky (VZ) spoÄŤĂ­vá v obnovÄ› licenÄŤnĂ­ podpory SW/TP k licencĂ­m vlastnÄ›nĂ˝m zadavatelem na obdobĂ­ dalších 3 let. StávajĂ­cĂ­ technická podpora je zajištÄ›na do 31. 12. 2016, v následujĂ­cĂ­m obdobĂ­ zajistĂ­ poskytovatel na základÄ› VZ technickou podporu aĹľ do 31. 12. 2019. ZákladnĂ­ho účelu tĂ©to VZ bude docĂ­leno nákupem databázovĂ˝ch BI licencĂ­ - Business Intelligence Enterprise - platforma Oracle, kterĂ© se využívajĂ­ v MIS/DWH.
646022 16. 9. 2016 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ KPMG Česká republika, s.r.o.
Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2 888 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-000564 9. 1. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Monitora Media s.r.o.
Monitoring médií část I. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-007588 23. 12. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj NEWTON Media, a.s.
Monitoring médií část II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
644171 12. 8. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je realizace aktivit pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, jejichž cílem bude seznámit potenciální žadatele, žadatele a příjemce srozumitelně a přehledně s jednotlivými programy ESI fondů, možnostmi čerpání prostředků z nich a dílčími procesy vlastní administrace projektů. Aktivity realizované v rámci veřejné zakázky budou spočívat v následujících činnostech: - vytvoření a správa výukových materiálů pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, - realizace seminářů pro cílovou skupinu, - evaluace výukových materiálů, - zajištění propagace a medializace aktivit, - registrace účastníků a komunikace s nimi.
524091 15. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016 9 712 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
639374 1. 7. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Elektronická spisová služba včetně elektronického uložiště dokumentů
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace elektronické spisové služby včetně důvěryhodné elektronické spisovny a centrálního archivu pro Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho vybrané zřizované organizace a dále pořízení strojů a zařízení ICT, která mj. zahrnuje i dodávku serverové infrastruktury.
638778 15. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj DEZADATA GROUP spol. s r. o.
Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN - jednací řízení s uveřejněním dle §22 odst. 2 41 027 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
635884 8. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Dodání průběžné služby rozvoje Mapového serveru na rok 2016
Předběžné oznámení Poskytování datových, programátorských, analytických a systémových činností k zajišťování okruhů činností v závislosti na konkrétních požadavcích Zadavatele: • SW úpravy Aplikace a jejího obsahu, • Rozšiřování Aplikace o související SW produkty Zájemce, • Pořizování, převody a úpravy grafických i negrafických dat v Aplikaci, • Implementace upgrade SW komponent vč. jejich konfigurace, • Vytvoření mapového projektu tematických vymezení územní dimenze • Transformace na nový souřadnicový systém • Aktualizace ZABAGED a její implementace do mobilního rozhraní • Koordinace a integrace dodávek aplikací a SW řešení třetích stran ve vztahu k Aplikaci, • Podpora Aplikace.
524370 22. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj 19 288 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
524370 13. 10. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj 19 288 300  Kč
Předběžné oznámení
522461 25. 9. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Úpravy Informačního systému o veřejných zakázkách v roce 2016 6 961 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
639361 15. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
632554 18. 2. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace hodnocení nastavení implementační struktury programu a administrativní zátěže pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace hodnocení nastavení implementační struktury programu a administrativní zátěže pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
632555 18. 2. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace efektivity dosud realizovaných komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
632552 13. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko odhad.cena 0 Kč
Neznámý
518204 13. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN odhad.cena 0 Kč
Neznámý
630235 14. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj CCA Group a.s.
Technická a provozní podpora IS IRAP 2015/2016 2 836 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 385 lidí darovalo 1 033 343 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy