Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222 oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:66002222 oblast:IT'

Nalezené veřejné zakázky 138 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-024032 16. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Provozování Manažerského informačního systému nad odhad.cena 10 320 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je poskytování služeb provozní podpory včetně nezbytnosti úprav SW pro realizovaný a provozovaný MIS/DWH (dosud poskytovaná služba bude ukončena uplynutím doby platnosti smlouvy 31. 12. 2020). Jedná se o komplexní služby, které budou potřebné pro zajištění provozuschopnosti MIS/DWH po dobu ukončování operačních programů programového období 2007-2013. Současně se jedná o provozní podporu při provozování Datového skladu, který slouží jako jeden z datových zdrojů při realizaci predikcí a dalších analytických výstupů pro informační monitorovací systém programového období 2014-2020. Předmětem veřejné zakázky jsou i aktivity představující nezbytné softwarové úpravy aplikace MIS/DWH.
 Z2020-019290 8. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na „Zajištění dodávek a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-037923 18. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
3. část - Obnovení HW prvků včetně podpor pro 8 772 203 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-001051 23. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ICZ a.s.
Sunnysoft s.r.o.
+4 další dodavatelé
Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-046192 31. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Pořízení Monitorovacího systému 2021+ (MS2021+) odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-035047 13. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) II 8 499 021 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-018557 13. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj MERIT GROUP a.s.
2. část - Prodloužení podpor technických licencí u 15 603 691 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-031891 20. 12. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Výběr provozovatele systému NEN 52 484 624 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-028437 15. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Rozvoj a úpravy IS DIS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-008326 22. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
1. část - Rozšíření a obnova technické podpory u 23 377 014 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-013498 27. 2. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj AUTOCONT a.s.
Část 3 - Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-012305 11. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Technická podpora k ICT produktům využitých v IS 45 119 390 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-010338 16. 9. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj M-COM s.r.o.
Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-022563 4. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj T-Mobile Czech Republic a.s.
Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – 2 969 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-003616 28. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj AUTOCONT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem 15 484 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-042583 19. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Servis Aplikace NEN 85 899 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-035810 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-028576 16. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ 18 594 754 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-025059 26. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj CCA Group a.s.
„Technická a provozní podpora IS IRAP“ 13 814 250 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2018-012932 29. 6. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-013112 3. 8. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj M.I.T. Consulting, s.r.o.
Dodání databázového systému a potřebných licencí 49 986 432 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-005509 26. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Com-Sys TRADE spol.s r.o.
MERIT GROUP a.s.
+1 dodavatel
Obnova technické podpory k licencím SW a HW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-011939 21. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj S&T CZ s.r.o.
ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA VČETNĚ DŮVĚRYHODNÉHO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-010868 20. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj MERIT GROUP a.s.
Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu 14 956 576 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-004077 2. 2. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 18 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
 Z2017-026502 21. 12. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Asseco Central Europe, a.s.
Podpora pro licence systémového SW – databáze 20 371 486 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2016-007565 22. 2. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-024541 29. 12. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Neit Consulting s.r.o.
Provozování Manažerského informačního systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 639070 31. 8. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Provozování Manažerského informačního systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 639070 25. 5. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Provozování Manažerského informačního systému odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2017-007207 11. 8. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Asseco Central Europe, a.s.
Technická podpora pro BI licencí Oracle (NUP) 7 311 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-003983 13. 2. 2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 17 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
 Z2017-002879 17. 1. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Zajištění technické podpory k produktům využitých 82 210 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-002421 24. 7. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj XANADU a.s.
Nákup IT vybavení včetně příslušenství 15 189 475 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 635992 24. 8. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem 2 844 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 635992 11. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem 2 844 000 Kč
Předběžné oznámení
 Z2016-007317 27. 12. 2016 neuvedena ÄŚeská republika - Ministerstvo pro mĂ­stnĂ­ rozvoj Technická podpora BI licencĂ­ Oracle (NUP) odhad.cena 7 400 000 Kč
Předběžné oznámení PĹ™edmÄ›t veĹ™ejnĂ© zakázky (VZ) spoÄŤĂ­vá v obnovÄ› licenÄŤnĂ­ podpory SW/TP k licencĂ­m vlastnÄ›nĂ˝m zadavatelem na obdobĂ­ dalších 3 let. StávajĂ­cĂ­ technická podpora je zajištÄ›na do 31. 12. 2016, v následujĂ­cĂ­m obdobĂ­ zajistĂ­ poskytovatel na základÄ› VZ technickou podporu aĹľ do 31. 12. 2019. ZákladnĂ­ho účelu tĂ©to VZ bude docĂ­leno nákupem databázovĂ˝ch BI licencĂ­ - Business Intelligence Enterprise - platforma Oracle, kterĂ© se využívajĂ­ v MIS/DWH.
 646022 16. 9. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj KPMG Česká republika,s.r.o.
Evaluace plnění priorit a specifických cílů a 2 888 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2017-000564 9. 1. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Monitora Media s.r.o.
Monitoring médií část I. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2016-007588 23. 12. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj NEWTON Media, a.s.
Monitoring médií část II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 644171 12. 8. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je realizace aktivit pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, jejichž cílem bude seznámit potenciální žadatele, žadatele a příjemce srozumitelně a přehledně s jednotlivými programy ESI fondů, možnostmi čerpání prostředků z nich a dílčími procesy vlastní administrace projektů. Aktivity realizované v rámci veřejné zakázky budou spočívat v následujících činnostech: - vytvoření a správa výukových materiálů pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, - realizace seminářů pro cílovou skupinu, - evaluace výukových materiálů, - zajištění propagace a medializace aktivit, - registrace účastníků a komunikace s nimi.
 524091 18. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016 9 712 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 639374 1. 7. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Elektronická spisová služba včetně elektronického
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace elektronické spisové služby včetně důvěryhodné elektronické spisovny a centrálního archivu pro Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho vybrané zřizované organizace a dále pořízení strojů a zařízení ICT, která mj. zahrnuje i dodávku serverové infrastruktury.
 638778 30. 6. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj DEZADATA GROUP spol. s r. o.
Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a 41 027 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 635884 8. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Dodání průběžné služby rozvoje Mapového serveru na
Předběžné oznámení Poskytování datových, programátorských, analytických a systémových činností k zajišťování okruhů činností v závislosti na konkrétních požadavcích Zadavatele: • SW úpravy Aplikace a jejího obsahu, • Rozšiřování Aplikace o související SW produkty Zájemce, • Pořizování, převody a úpravy grafických i negrafických dat v Aplikaci, • Implementace upgrade SW komponent vč. jejich konfigurace, • Vytvoření mapového projektu tematických vymezení územní dimenze • Transformace na nový souřadnicový systém • Aktualizace ZABAGED a její implementace do mobilního rozhraní • Koordinace a integrace dodávek aplikací a SW řešení třetích stran ve vztahu k Aplikaci, • Podpora Aplikace.
 524370 29. 1. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací 19 288 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 524370 13. 10. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací 19 288 300 Kč
Předběžné oznámení
 522461 18. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Úpravy Informačního systému o veřejných zakázkách 6 961 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 639361 18. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova technické podpory k licencím SW a HW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 632554 18. 2. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace hodnocení nastavení implementační
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace hodnocení nastavení implementační struktury programu a administrativní zátěže pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 454 lidí darovalo 1 297 705 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy