Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222 oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 122 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042583 10. 12. 2018 15. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj „Servis Aplikace NEN“ odhad.cena 104 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění následujících služeb vztahujících se k Aplikaci NEN: a) Služby zpracování dokumentace, Převzetí systému; b) Služby řízeného ukončení poskytování služeb; c) Služby servisu; d) Služby odstraňování překážek; e) Služby on-site podpory; Více informací je uvedeno v ZD a jejích přílohách.
Z2018-028576 16. 11. 2018 20. 9. 2018 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ 18 594 754 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS2014+ a zajištění technické podpory v rozsahu uvedeném u jednotlivých HW prvků, tak aby nedošlo k porušení záručních podmínek a garance funkčnosti MS2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, navýšení kapacity pro zálohovací servery a pořízení modulární zálohovací knihovny pro potřeby MS2014+. Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v Praze a Olomouci.
Z2018-025059 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ „Technická a provozní podpora IS IRAP“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-012932 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-013112 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ M.I.T. Consulting, s.r.o.
Dodání databázového systému a potřebných licencí včetně implementace a podpory 49 986 432 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-005509 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Com-Sys TRADE spol.s r.o.
MERIT GROUP a.s.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II 186 590 513 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-011939 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA VČETNĚ DŮVĚRYHODNÉHO ÚLOŽIŠTĚ DOKUMENTŮ odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2018-010868 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MERIT GROUP a.s.
Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007 14 956 576 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-004077 2. 2. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 18 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
Z2017-026502 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Asseco Central Europe, a.s.
Podpora pro licence systémového SW – databáze 20 371 486 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-007565 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-024541 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Neit Consulting s.r.o.
Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
639070 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
639070 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Provozování Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-007207 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Asseco Central Europe, a.s.
Technická podpora pro BI licencí Oracle (NUP) 7 311 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-003983 13. 2. 2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 17 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
Z2017-002879 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Zajištění technické podpory k produktům využitých v IS NEN 82 210 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-002421 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ XANADU a.s.
Nákup IT vybavení včetně příslušenství 15 189 475 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
635992 9. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ 2 844 000 Kč
Předběžné oznámení
635992 21. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ 2 844 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-007317 27. 12. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) odhad.cena 7 400 000 Kč
Předběžné oznámení Předmět veřejné zakázky (VZ) spočívá v obnově licenční podpory SW/TP k licencím vlastněným zadavatelem na období dalších 3 let. Stávající technická podpora je zajištěna do 31. 12. 2016, v následujícím období zajistí poskytovatel na základě VZ technickou podporu až do 31. 12. 2019. Základního účelu této VZ bude docíleno nákupem databázových BI licencí - Business Intelligence Enterprise - platforma Oracle, které se využívají v MIS/DWH.
646022 20. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ KPMG Česká republika, s.r.o.
Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2 888 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-000564 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Monitora Media s.r.o.
Monitoring médií část I. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-007588 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NEWTON Media, a.s.
Monitoring médií část II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
644171 12. 8. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je realizace aktivit pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, jejichž cílem bude seznámit potenciální žadatele, žadatele a příjemce srozumitelně a přehledně s jednotlivými programy ESI fondů, možnostmi čerpání prostředků z nich a dílčími procesy vlastní administrace projektů. Aktivity realizované v rámci veřejné zakázky budou spočívat v následujících činnostech: - vytvoření a správa výukových materiálů pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, - realizace seminářů pro cílovou skupinu, - evaluace výukových materiálů, - zajištění propagace a medializace aktivit, - registrace účastníků a komunikace s nimi.
522461 21. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ASD Software, s.r.o.
Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016 9 712 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
639374 1. 7. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Elektronická spisová služba včetně elektronického uložiště dokumentů
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace elektronické spisové služby včetně důvěryhodné elektronické spisovny a centrálního archivu pro Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho vybrané zřizované organizace a dále pořízení strojů a zařízení ICT, která mj. zahrnuje i dodávku serverové infrastruktury.
638778 20. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DEZADATA GROUP spol. s r. o.
Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN - jednací řízení s uveřejněním dle §22 odst. 2 41 027 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
635884 8. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Dodání průběžné služby rozvoje Mapového serveru na rok 2016
Předběžné oznámení Poskytování datových, programátorských, analytických a systémových činností k zajišťování okruhů činností v závislosti na konkrétních požadavcích Zadavatele: • SW úpravy Aplikace a jejího obsahu, • Rozšiřování Aplikace o související SW produkty Zájemce, • Pořizování, převody a úpravy grafických i negrafických dat v Aplikaci, • Implementace upgrade SW komponent vč. jejich konfigurace, • Vytvoření mapového projektu tematických vymezení územní dimenze • Transformace na nový souřadnicový systém • Aktualizace ZABAGED a její implementace do mobilního rozhraní • Koordinace a integrace dodávek aplikací a SW řešení třetích stran ve vztahu k Aplikaci, • Podpora Aplikace.
524370 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj 19 288 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
524370 20. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj 19 288 300 Kč
Předběžné oznámení
639361 20. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
632555 18. 2. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace efektivity dosud realizovaných komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
632554 18. 2. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace hodnocení nastavení implementační struktury programu a administrativní zátěže pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace hodnocení nastavení implementační struktury programu a administrativní zátěže pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
632552 12. 9. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je provedení evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Součástí evaluace zároveň bude stanovení průběžného stavu výsledkového ukazatele prioritní osy 4 programu podle předem stanovené metodiky.
630235 21. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ CCA Group a.s.
Technická a provozní podpora IS IRAP 2015/2016 2 836 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
524502 14. 10. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup IT vybavení včetně příslušenství
Předběžné oznámení Nákup IT vybavení pro pracovníky MMR hrazené ze strukturálních fondů OPTP, IOP i ze státního rozpočtu, zejména se jedná o pořízení stolních počítačů (354 ks), notebooků (210 ks), tabletů (63 ks), monitorů (304 ks), magnetických disků (66 ks), flash pamětí (99 ks), skenerů (2 ks), počítačových serverů (3 ks), videoprojektorů (3 ks) a dalšího příslušenství (pouzdra, myši, klávesnice apod.)
524091 22. 6. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016 9 712 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozšíření a modifikování informačního systému MMR IS CEDR v jeho části označované jako DIS MMR.
522845 25. 9. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OP TP a IROP
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude realizace evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, s Evaluačním plánem OP TP, s Evaluačním plánem IROP a jejich aktualizacemi, realizace případných ad hoc evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (dále jen evaluace). Evaluace plánovaných/připravovaných/realizovaných intervencí z ESI fondů, procesů s tím souvisejících, efektů intervencí apod. Evaluace budou zaměřeny v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství, Evaluačním plánem OP TP či Evaluačním plánem IROP na intervence realizované v programovém období 2014-2020, ale i na intervence realizované v předchozím programovém období 2007-2013 (ex-post evaluace), příp. intervence zamýšlené pro programové období navazující (2021+). Evaluace budou realizovány na úrovni Dohody o partnerství,...
514493 22. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
519375 31. 7. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj
Neznámý
518206 15. 7. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup technické podpory standardních produktů HW/SW IS NEN
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude nákup a zajištění technické podpory vybraných SW/HW produktů využívaných při provozu Národního elektronického nástroje, a to na dobu do 31. 12. 2019.
518204 4. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je zajištění funkčního souladu aplikačního řešení Národního elektronického nástroje (dále také „IS NEN“) s nově připravovanou legislativou v oblasti zadávacích řízení, veřejných zakázek a koncesí (dále také „NEN I“ nebo „Systém“) a zajištění jeho následné podpory provozu a rozvoje.
400671 28. 7. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+ 24 354 830 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je pořízení nezbytně nutných služeb pro zajištění správného nastavení a dohledu nad provozní bezpečností systému MS2014+ (monitoring bezpečnosti, kontrola procesů, přístupů a postupů, schvalování změnových řízení aplikace, HW a SW prostředí a způsobu jejich řešení z pohledu bezpečnostních norem, kontrola vstupů pro výkon auditů a vlastní provádění pravidelných bezpečnostních auditů, návrhy opravných řešení a tvorba, revize a vedení bezpečnostní dokumentace systému jako celku). Předmětem této Veřejné zakázky jsou následující služby: • Informační bezpečnost • Ochrana osobních údajů • Bezpečnostní monitoring • Kontrola kvality poskytovaných služeb • Audit prostředí
499880 15. 1. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém 9 168 915 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozšíření počtu licencí pro využití v Manažerském informačním systému (dále jen "MIS") zadavatele. Dosavadní pokrytí 120 pojmenovaných uživatelů Named User Plus (dále jen "NUP") bude rozšířeno o další licence, které umožní práci s MIS minimálně dalším 100 uživatelům. Jedná se o databázové BI licence pro platformu Oracle. Požadovaný rozsah licencí je: - Oracle Database Enterprise Edition typu NUP (95 jednotek), - Oracle Partitioning typu NUP (95 jednotek), - Oracle Diagnostics Pack typu NUP (95 jednotek) - Oracle Tunning Pack typu NUP (95 jednotek), - Oracle Business IntelligenceSuite Enterprise Edition Plus typu NUP (100 jednotek) a - Oracle Data Integrator Enterprise Edition typu NUP (100 jednotek). Dodavatel zajistí na základě této veřejné zakázky zadavatelem požadované licence včetně technické podpory. Technická podpora bude zajištěna od podpisu smlouvy do...
494240 13. 10. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Technická a provozní podpora IS IRAP 2014/2015 2 312 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění poskytování technické a provozní podpory při provozování IS IRAP u zadavatele a České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, v jejímž rámci bude dodavatel poskytovat službu hot-line, řešení vad, zhotovení a dodání nových verzí systému v souladu s legislativou ČR. V rámci podpory bude proveden i rozvoj systému.
493757 15. 10. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Informační systém IRAP - ČCCR CzechTourism – nové funkce 389 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodatečných požadavků na informační systém IRAP u České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Předmětné dodatečné požadavky jsou potřebné pro řádnou účetní a ekonomickou evidenci v návaznosti na příslušné zákonné normy, předpisy, požadavky EU a příslušných národních institucí při čerpání evropských fondů.
493479 11. 12. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obnova technické podpory k licencím softwarových a hardwarových produktů Oracle 4 186 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup licencí technické podpory výrobce k softwarovým a hardwarovým produktům Oracle na stanovené období, tj. doba podpory v trvání 1 roku od 30.9.2014 do 29.9.2015.
493452 25. 11. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Nákup IT vybavení včetně příslušenství – videoprojektory, projekční plátna, magnetické disky, flash disky, softwarové vybavení 2 023 843 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup IT vybavení pro pracovníky MMR hrazené z OPTP i ze státního rozpočtu, zejména se jedná o pořízení software, projekčních pláten, videoprojektorů, magnetických disků a flash disků.
491996 10. 7. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem 7 878 347 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem formou zajištění služeb datových center, řízení a správy provozního prostředí, poskytování technické podpory a servisu dle katalogu služeb, zajištění plnění povinností příjemce finanční podpory z ESIF a řízeného ukončení běžného provozu a předání systému NEN dle katalogu služeb a provozních a SLA parametrů definovaných v příloze č. 1 návrhu smlouvy s názvem “Katalog služeb, provozní a SLA parametry“, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy k jednání, a to v době trvání 6 měsíců, až do doby ukončení procesu předání systému běžnému Provozovateli NEN, který bude vybrán na základě otevřeného řízení k veřejné zakázce „Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let.“ Kód klasifikace veřejné zakázky: CPV: 72600000-6 – Výpočetní podpora a poradenské služby