Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222 oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:66002222 oblast:IT'

Nalezené veřejné zakázky 139 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2020-024032 25.01.2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Neit Consulting s.r.o.
Provozování Manažerského informačního systému nad 6 879 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-040276 07.12.2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Část 2 - Agendový informační systém NIPEZ - Soubor odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2020-019290 28.04.2022 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj MERIT GROUP a. s.
ALEF NULA a. s.
+25 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na „Zajištění dodávek a 85 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v dodávkách komponent a přidružených služeb ICT stávající kritické infrastruktury MMR a jejich budoucích verzí a řešení připravených k realizaci pro roky 2020-2024. Předmětem plnění jsou i dodávky a služby u případně dalších nových informačních systémů, které budou/by mohly být zařazeny pod kritickou informační infrastrukturu MMR (systémy pro digitalizaci stavebního řízení, Monitorovací systém 2021+, případně další).
  Z2019-037923 18.06.2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
3. část - Obnovení HW prvků včetně podpor pro 8 772 203 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-001051 12.04.2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj XANADU a.s.
ICZ a.s.
+5 dalších dodavatelů
Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-046192 15.01.2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Pořízení Monitorovacího systému 2021+ (MS2021+) 59 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-035047 13.01.2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) II 8 499 021 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-018557 13.01.2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj MERIT GROUP a.s.
2. část - Prodloužení podpor technických licencí u 15 603 691 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-031891 20.12.2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Výběr provozovatele systému NEN 52 484 624 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-028437 15.08.2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Rozvoj a úpravy IS DIS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-008326 22.07.2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
1. část - Rozšíření a obnova technické podpory u 23 377 014 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-013498 27.02.2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj AUTOCONT a.s.
Část 6 - Centrální ServiceDesk NIPEZ - Soubor 3 963 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-012305 11.07.2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Technická podpora k ICT produktům využitých v IS 45 119 390 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-010338 16.09.2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj M-COM s.r.o.
Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-022563 04.07.2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj T-Mobile Czech Republic a.s.
Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – 2 969 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-003616 28.08.2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj AUTOCONT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem 15 484 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-042583 19.08.2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Servis Aplikace NEN 85 899 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-035810 14.01.2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-028576 16.11.2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-025059 26.07.2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj CCA Group a.s.
„Technická a provozní podpora IS IRAP“ 13 814 250 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2018-012932 29.06.2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-013112 03.08.2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj M.I.T. Consulting, s.r.o.
Dodání databázového systému a potřebných licencí 49 986 432 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-005509 26.07.2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
MERIT GROUP a.s.
+1 dodavatel
Obnova technické podpory k licencím SW a HW 186 590 513 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-011939 15.02.2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj S&T CZ s.r.o.
ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA VČETNĚ DŮVĚRYHODNÉHO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
  Z2018-010868 20.07.2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj MERIT GROUP a.s.
Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu 14 956 576 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-004077 02.02.2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 18 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
  Z2017-026502 21.12.2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Asseco Central Europe, a.s.
Podpora pro licence systémového SW – databáze 20 371 486 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2016-007565 22.02.2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-024541 29.12.2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Neit Consulting s.r.o.
Provozování Manažerského informačního systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  639070 31.08.2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Provozování Manažerského informačního systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  639070 25.05.2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Provozování Manažerského informačního systému odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2017-007207 11.08.2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Asseco Central Europe, a.s.
Technická podpora pro BI licencí Oracle (NUP) 7 311 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-003983 13.02.2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ odhad.cena 17 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS 2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, rozšíření páskových knihoven pro čtení/zápis záloh systému MS 2014+ a rozšíření Exadata X4-2 o další diskový prostor . Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v lokalitě Praha a Olomouc.
  Z2017-002879 17.01.2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Zajištění technické podpory k produktům využitých odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-002421 24.07.2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj XANADU a.s.
Nákup IT vybavení včetně příslušenství 15 189 475 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  635992 24.08.2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem 2 844 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  635992 11.04.2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj BDO IT a.s.
Služby technického dozoru nad provozem 2 844 000 Kč
Předběžné oznámení
  Z2016-007317 27.12.2016 neuvedena ÄŚeská republika - Ministerstvo pro mĂ­stnĂ­ rozvoj Technická podpora BI licencĂ­ Oracle (NUP) odhad.cena 7 400 000 Kč
Předběžné oznámení PĹ™edmÄ›t veĹ™ejnĂ© zakázky (VZ) spoÄŤĂ­vá v obnovÄ› licenÄŤnĂ­ podpory SW/TP k licencĂ­m vlastnÄ›nĂ˝m zadavatelem na obdobĂ­ dalších 3 let. StávajĂ­cĂ­ technická podpora je zajištÄ›na do 31. 12. 2016, v následujĂ­cĂ­m obdobĂ­ zajistĂ­ poskytovatel na základÄ› VZ technickou podporu aĹľ do 31. 12. 2019. ZákladnĂ­ho účelu tĂ©to VZ bude docĂ­leno nákupem databázovĂ˝ch BI licencĂ­ - Business Intelligence Enterprise - platforma Oracle, kterĂ© se využívajĂ­ v MIS/DWH.
  646022 16.09.2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj KPMG Česká republika, s.r.o.
Evaluace plnění priorit a specifických cílů a 2 888 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2016-007588 23.12.2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj NEWTON Media, a.s.
Monitoring médií část II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-000564 09.01.2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Monitora Media s.r.o.
Monitoring médií část I. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  644171 12.08.2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je realizace aktivit pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, jejichž cílem bude seznámit potenciální žadatele, žadatele a příjemce srozumitelně a přehledně s jednotlivými programy ESI fondů, možnostmi čerpání prostředků z nich a dílčími procesy vlastní administrace projektů. Aktivity realizované v rámci veřejné zakázky budou spočívat v následujících činnostech: - vytvoření a správa výukových materiálů pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, - realizace seminářů pro cílovou skupinu, - evaluace výukových materiálů, - zajištění propagace a medializace aktivit, - registrace účastníků a komunikace s nimi.
  524091 22.06.2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016 9 712 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  639374 01.07.2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Elektronická spisová služba včetně elektronického
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace elektronické spisové služby včetně důvěryhodné elektronické spisovny a centrálního archivu pro Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho vybrané zřizované organizace a dále pořízení strojů a zařízení ICT, která mj. zahrnuje i dodávku serverové infrastruktury.
  638778 30.06.2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj DEZADATA GROUP spol. s r. o.
Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a 41 027 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  635884 08.04.2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Dodání průběžné služby rozvoje Mapového serveru na
Předběžné oznámení Poskytování datových, programátorských, analytických a systémových činností k zajišťování okruhů činností v závislosti na konkrétních požadavcích Zadavatele: • SW úpravy Aplikace a jejího obsahu, • Rozšiřování Aplikace o související SW produkty Zájemce, • Pořizování, převody a úpravy grafických i negrafických dat v Aplikaci, • Implementace upgrade SW komponent vč. jejich konfigurace, • Vytvoření mapového projektu tematických vymezení územní dimenze • Transformace na nový souřadnicový systém • Aktualizace ZABAGED a její implementace do mobilního rozhraní • Koordinace a integrace dodávek aplikací a SW řešení třetích stran ve vztahu k Aplikaci, • Podpora Aplikace.
  524370 29.01.2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací 19 288 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  524370 13.10.2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TITIO s.r.o.
Vytvoření a servisní podpora webových prezentací 19 288 300 Kč
Předběžné oznámení
  522461 25.04.2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ASD Software, s.r.o.
Úpravy Informačního systému o veřejných zakázkách 6 961 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  639361 18.05.2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova technické podpory k licencím SW a HW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení