Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 730 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042583 10. 12. 2018 15. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj „Servis Aplikace NEN“ odhad.cena 104 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění následujících služeb vztahujících se k Aplikaci NEN: a) Služby zpracování dokumentace, Převzetí systému; b) Služby řízeného ukončení poskytování služeb; c) Služby servisu; d) Služby odstraňování překážek; e) Služby on-site podpory; Více informací je uvedeno v ZD a jejích přílohách.
Z2018-041521 28. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj GaREP, spol. s r.o.
Mgr. Michal Jarolímek
Ing. Margit Beníčková
EVS Consulting s.r.o.
Ing. Kamila Hrabáková
Výběr externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro roky 2018 – 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výběr externích hodnotitelů, kteří provedou hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci vyhlášených výzev Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „Program“ nebo „NPPCRR“) v období 2018 – 2020.
Z2018-038822 7. 11. 2018 7. 12. 2018 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 32 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je plán realizace a nákup mediálního prostoru (realizace kampaně) pro mediální kampaň k posílení pozitivního vnímání úspěšných výsledků Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie (ESI fondy) v kontextu témat Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to za využití úspěšných projektů IROP. Kampaň bude zaměřena na širokou veřejnost a bude probíhat v masových médiích (např. televize, internet, odborná tištěná média, rozhlas).
P18V00023827 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Spotřební materiál pro kopírky v centrální reprografii odhad.cena 0 Kč
P18V00024459 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zajišťování inventarizačních služeb odhad.cena 0 Kč
P18V00023795 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nájem parkovacích stání pro autopark MMR odhad.cena 0 Kč
P18V00023536 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ZAJIŠŤOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH SLUŽEB odhad.cena 0 Kč
P18V00023133 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
P18V00022364 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Přepravní služby odhad.cena 0 Kč
P18V00021143 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup mediálního prostoru pro kampaň o ESI fondech v roce 2019 odhad.cena 0 Kč
P18V00020028 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup aplikací Adobe odhad.cena 0 Kč
P18V00019581 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup aplikací Adobe odhad.cena 0 Kč
P18V00017396 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup kvalifikovaných prostředků podle nařízení eIDAS odhad.cena 0 Kč
Z2018-028576 16. 11. 2018 20. 9. 2018 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Rozšíření IT infrastruktury MS 2014+ 18 594 754 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je rozšíření IT infrastruktury MS2014+ a zajištění technické podpory v rozsahu uvedeném u jednotlivých HW prvků, tak aby nedošlo k porušení záručních podmínek a garance funkčnosti MS2014+. Rozšíření se týká navýšení kapacity diskových polí, rozšíření RAM pamětí, navýšení kapacity pro zálohovací servery a pořízení modulární zálohovací knihovny pro potřeby MS2014+. Dodávka a implementace proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, a to v Praze a Olomouci.
P18V00016461 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Kvalifikované prostředky - USB tokeny odhad.cena 0 Kč
P18V00016199 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ TESCO SW a.s.
Dohoda o rozvoji aplikace NEN 2 000 000 Kč
P18V00015772 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup kancelářských potřeb odhad.cena 0 Kč
P18V00015282 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ C SYSTEM CZ a.s.
Skartovací stroje 124 155 Kč
P18V00014650 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ „Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech“ odhad.cena 0 Kč
P18V00014287 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup kancelářských potřeb odhad.cena 0 Kč
P18V00014180 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup software na tvorbu, distribuci a analýzu dotazníků odhad.cena 0 Kč
Z2018-025059 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ „Technická a provozní podpora IS IRAP“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00013947 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ C SYSTEM CZ a.s.
Mobilní telefony 165 120 Kč
P18V00013608 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management) odhad.cena 0 Kč
P18V00013265 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup software na tvorbu, distribuci a analýzu dotazníků odhad.cena 0 Kč
P18V00012647 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup software na tvorbu, distribuci a analýzu dotazníků odhad.cena 0 Kč
P18V00012630 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup aplikace Adobe CC for teams All Apps odhad.cena 0 Kč
P18V00004481 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Výběr externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro roky 2018 – 2020 odhad.cena 0 Kč
Z2018-021074 26. 6. 2018 23. 7. 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj „Pořízení licencí IP telefonů pro ústřednu Avaya“ odhad.cena 1 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení 800 kusů časově a územně neomezených softwarových licencí pro provoz IP telefonů na ústředně Avaya Aura Communication Manager CM6 (dále jen „licence“) včetně roční podpory software. Účelem pořízení licencí je upgrade z analogové ústředny a další krok při instalaci IP telefonů v prostředí zadavatele.
Z2018-028243 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ „Pořízení licencí IP telefonů pro ústřednu Avaya“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00006283 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Azenet s.r.o.
Spotřební materiál pro kopírky 180 000 Kč
P18V00002678 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Azenet s.r.o.
Tonery pro kopírky 187 000 Kč
Z2018-019278 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Rámcová dohoda na zajištění kreativních řešení a výroby informačních kampaní v oblasti ESI fondů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-015462 15. 5. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nájem parkovacích stání pro autopark Ministerstva pro místní rozvoj 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je uzavření smlouvy na nájem 12 parkovacích míst pro osobní motorová vozidla, tvořících autopark Ministerstva pro místní rozvoj.
P18V00006579 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ eIdentity a.s.
Nákup časových razítek 25 000 Kč
Z2018-015323 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00006548 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Neit Consulting s.r.o.
Podpora pro produkty Oracle 126 282 Kč
P18V00006272 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ J3AG, s.r.o.
Mobilní telefony hrazené z OPTP 2014 - 2020 176 070 Kč
Z2018-014772 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ REMMARK, a.s.
Nákup mediálního on-line prostoru pro komunikační aktivity a kampaně ESIF odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00003008 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Prezentace evropských fondů na vybraných projektech při dnech otevřených dveří 2018 odhad.cena 0 Kč
P18V00002511 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Computer Technology v.o.s.
Válce, developery, corony pro velkokapacitní kopírky - reprografie 152 563 Kč
P18V00004872 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Spotřební materiál pro velkokapacitní kopírky - centrální reprografie odhad.cena 0 Kč
P18V00004225 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Pravidelný servis nástěnných klimatizací v budovách MMR, Praha odhad.cena 0 Kč
Z2018-012932 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00005599 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OMNILINK Services a.s.
Nákup Access Point 222 000 Kč
P18V00005430 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup časových razítek odhad.cena 0 Kč
Z2018-013112 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ M.I.T. Consulting, s.r.o.
Dodání databázového systému a potřebných licencí včetně implementace a podpory 49 986 432 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-005509 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Com-Sys TRADE spol.s r.o.
MERIT GROUP a.s.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II 186 590 513 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00005111 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Marketing odhad.cena 0 Kč
Z2018-011939 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA VČETNĚ DŮVĚRYHODNÉHO ÚLOŽIŠTĚ DOKUMENTŮ odhad.cena 0 Kč
Oprava