Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 834 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P19V00020118 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ANALÝZA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ odhad.cena 0 Kč
P19V00015149 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vyhodnocení vlivu Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021 – 2027 na životní prostředí odhad.cena 0 Kč
P19V00019397 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Odborná analýza ekonomických procesů na Ministerstvu pro místní rozvoj odhad.cena 0 Kč
Z2019-022563 4. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj T-Mobile Czech Republic a. s.
Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management) 2 969 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému Enterprise Mobility Management (dále jen EMM) včetně zajištění servisní podpory po dobu 3 let od podpisu Akceptačního protokolu. Jedná se o centrální správu provozovaných mobilních zařízení (mobilních telefonů a tabletů) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Systém EMM bude provozován na HW objednatele (na virtualizační platformě VMware), umístěném v jeho prostorách (on-premise). Z důvodu zachování firemní kompatibility bude EMM nainstalován na OS Windows s oddělenou databází pro EMM data. Všechny EMM servery musí být součástí Windows domény. Důležitost hraje i snadný update operačního systému a aplikačního serveru EMM. Součástí dodávky jsou veškeré SW licence potřebné pro provoz EMM kromě licencí na operační systém Windows a Microsoft SQL. Podrobnější informace jsou obsaženy ve Výzvě.
P19V00017185 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění zpracování posouzení vlivů programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko pro programové období 2021 – 2027 na životní prostředíí odhad.cena 0 Kč
P19V00016528 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a úpravy IS DIS MMR odhad.cena 0 Kč
Z2019-018557 10. 6. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ odhad.cena 16 528 925  Kč
Oprava Jedná se o část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Dále z Části 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování: - Obnova Loadbalancerů - Obnova HSM - Rozšíření modulární knihovny o mechaniky. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 499...
Z2019-008326 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj 1. část - Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle - Obnova HW vybavení pro MS2014+ odhad.cena 0 Kč
Oprava
P19V00014953 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vytvořní souboru analýz pro územní dimenzi v Politice soudržnosti odhad.cena 0 Kč
P19V00015181 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup spotřebního materiálu odhad.cena 0 Kč
P19V00014962 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Upgrade odečítacího programu JAWS odhad.cena 0 Kč
P19V00013780 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Upgrade odečítacího programu JAWS odhad.cena 0 Kč
P19V00013169 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Provoz, technická podpora a aktualizace číselníku NIPEZ v období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
P19V00008712 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Foxo s.r.o.
Grafické služby pro IROP 1 900 000  Kč
P19V00011941 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora pro produkty Oracle odhad.cena 0 Kč
P19V00010338 30. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Část 1 - Věstník veřejných zakázek - Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek odhad.cena 0 Kč
Z2019-013498 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Část 3 - Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ - Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-012305 11. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r. o.
Technická podpora k ICT produktům využitých v IS NEN na období 2019-2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00010739 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup aplikace Adobe odhad.cena 0 Kč
Z2019-001125 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
Oprava
P19V00010267 15. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
P19V00007868 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Azenet s.r.o.
Tonery pro MF a velkoprodukční kopírky 189 091  Kč
P19V00002635 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Minitendr 12/266_Sazba, zalomení a grafika slovníku II 60 000  Kč
P19V00007085 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 13/266_Vystřihovánky a dotisky bloků 143 180  Kč
P18V00020142 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 10/266_Kalendáře a diáře_září 2018 263 500  Kč
Z2019-010649 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj OSTRAHA BUDOV MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A S.P.O. CZECHTOURISM odhad.cena 0 Kč
Oprava
P18V00026382 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Minitendr 11/266_ Sazba, zalomení a grafika slovníku 75 250  Kč
P19V00007434 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál do kopírek - reprografie 44 036  Kč
P19V00009439 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup licence IBM SPECTRUM PROTECT SUITE odhad.cena 0 Kč
P19V00008595 1. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Z2019-010338 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-009787 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zavedení DNS na "Propagační předměty pro podporu komunikačních aktivit fondů EU" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008819 19. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Fa Podrazil s.r.o.
Stěhovací služby - etapa 3 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky bude provádění stěhovacích služeb podle operativních požadavků zadavatele, a to zejména služeb spočívajících v/ve stěhování kanceláří, archivů, skladů, přednáškových a konferenčních prostor,drobného inventáře, tiskovin, brožur, spisů, včetně odpovídajícího zabalení,demontáži nábytku dle požadavků zadavatele,naskladňování a vyskladňování drobné kancelářské techniky, elektronického majetku (zejména PC a jiného hardware), kopírek, klimatizací apod.,nábytku z příslušného skladu dodavatele,nakládání a vykládání stěhovaných předmětů, a další dle podrobného popisu ve smlouvě.
Z2019-008031 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Tah reklamní agentura, s.r.o.
Prezentace "Lítáme v tom s ESIF" na hudebním festivalu 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00006406 30. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Prezentace "Lítáme v tom s ESIF" na hudebním festivalu 2019 odhad.cena 0 Kč
Z2019-007808 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ernst & Young, s.r.o.
Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00006035 25. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko odhad.cena 0 Kč
Z2019-007695 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ověření realizace vybraných IT projektů financovaných z OPTP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00005906 30. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ověření realizace vybraných IT projektů financovaných z OPTP odhad.cena 0 Kč
P19V00006271 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup podpory pro Kernun Clear Web odhad.cena 0 Kč
P19V00005979 8. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dny otevřených dveří na evropských projektech 2019 odhad.cena 0 Kč
Z2019-007680 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Agentura Xact s.r.o.
Dny otevřených dveří na evropských projektech 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00006081 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, hardwarového a softwarového vybavení odhad.cena 0 Kč
P19V00005413 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management) odhad.cena 0 Kč
P19V00005647 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora pro produkt PRISMAdirect V1 odhad.cena 0 Kč
P19V00005331 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Individuální koučování pro vedoucí zaměstnance odhad.cena 0 Kč
P19V00005193 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Služby supervizora při zajištění realizace Elektronického systému spisové služby (ERMS) na MMR odhad.cena 0 Kč
P19V00004361 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora pro produkt PRISMAdirect V1 odhad.cena 0 Kč
Z2019-005383 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj MARY&POPP´S AGENCY, s.r.o.
Prezentace ESI fondů na regionálních hudebních festivalech 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00002388 1. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci