Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 773 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005383 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Prezentace ESI fondů na regionálních hudebních festivalech 2019 odhad.cena 1 950 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je organizační zajištění prezentace přínosů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na osmi vybraných hudebních festivalech v České republice v roce 2019.
Z2019-003920 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004178 1. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Transfers365, s.r.o.
Přepravní služby (část 1. Přepravní služby - malá vozidla, část 2. Přepravní služby - velká vozidla) 3 156 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je přeprava osob včetně drobných nákladů, jako jsou osobní zavazadla, dokumenty, reklamní a propagační předměty dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-003616 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00007023 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 7/266_Puzzle_květen 2018 167 000  Kč
P18V00003039 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 5/266 – Letáky_březen 2018 159 500  Kč
P18V00010852 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Minitendr 8/266 – Velké tisky na DOD_červen 2018 83 550  Kč
P18V00005713 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 6/266_Bloky a publikace_duben 2018 371 000  Kč
P19V00001367 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a úpravy IS DIS MMR odhad.cena 0 Kč
P19V00001008 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění služeb v oblasti e-learningu odhad.cena 0 Kč
Z2019-001315 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN EN 16931-1:2017 7 079 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zřízení 7000 (slovy sedm tisíc) sponzorovaných přístupů k ČSN koncovým uživatelům. Sponzorovaným přístupem k ČSN podle věty první se rozumí zpřístupnění: • ČSN EN 16931-1 (kat. č. 503970) • ČSN P CEN/TS 16931-2 (kat. č. 504411) • ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (kat. č. 504447) • ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (kat. č. 505279) • ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (kat. č. 505278) • ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (kat. č. 505241) • ČSN CEN/TR 16931-4 (kat. č. 504468) • ČSN CEN/TR 16931-5 (kat. č. 504467) • ČSN CEN/TR 16931-6 (kat. č. 505240)
Z2019-001125 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR
Předběžné oznámení Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření metodiky, která stanoví, způsob, jakým mají být území pro tzv. Integrované územní investice ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 vymezena v České republice pro příští programové období Evropské unie.
Z2019-001029 11. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 1 590 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je vytvoření a zajištění vydávání 12 příloh o evropských strukturálních a investičních fondech, viz http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU, (dále také „Přílohy“) ve 4 regionálních mutacích, a to ve formě jedné dvoustrany speciální přílohy tištěného média - deníku (4 regionální mutace) a on-line verze na portálu daného média. Obsahem Příloh budou: • příběhy projektů, příjemců a žadatelů, • zviditelnění každodenních přínosů podpořených projektů ESI fondů, • v rámci on-line verze i multimediální obsah (video z místa, rozhovor s příjemcem dotace, s beneficienty, tj. lidmi využívající přínosů realizovaného projektu).
P19V00000567 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj T-Mobile Czech Republic a.s.
Poskytování služeb data centra pro CRR 210 000  Kč
P18V00029659 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN EN 16931-1:2017 odhad.cena 0 Kč
Z2018-044381 21. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR
Předběžné oznámení Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření metodiky, která stanoví, způsob, jakým mají být území pro tzv. Integrované územní investice ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 vymezena v České republice pro příští programové období Evropské unie.
P18V00029344 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Spotřební materiál pro velkokapacitní kopírovací stroje - reprografie odhad.cena 0 Kč
Z2018-043959 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00029978 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Spojené nástroje elektronické s. r. o.
Aplikace FEN 2 000 000  Kč
Z2018-042583 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Servis Aplikace NEN odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00029529 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Neit Consulting s.r.o.
Podpora pro produkty Oracle 217 046  Kč
P18V00029403 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku "Stěhovací služby - etapa 3" odhad.cena 0 Kč
P18V00029155 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj S&T CZ s.r.o.
Podpora pro servery Citrix NetScaler 221 816  Kč
P18V00028228 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Spotřební materiál do kopírek - centrální reprografie odhad.cena 0 Kč
Z2018-041521 28. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj GaREP, spol. s r.o.
Mgr. Michal Jarolímek
Ing. Margit Beníčková
EVS Consulting s.r.o.
Ing. Kamila Hrabáková
Výběr externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro roky 2018 – 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výběr externích hodnotitelů, kteří provedou hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci vyhlášených výzev Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „Program“ nebo „NPPCRR“) v období 2018 – 2020.
P18V00028539 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Podpora pro produkty Esri 192 000  Kč
P18V00028247 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vzory pro administraci zadávacích řízení a souvisejících smluv MMR odhad.cena 0 Kč
P17V00010172 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 4/266 - Tiskoviny 2017 338 400  Kč
P18V00027293 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj K-net Technical International Group, s.r.o.
Nákup podpory pro 140 ks MMR již vlastněných SW licencí Citrix XenApp Enterprise (Concurrent) pro přístup uživatelů ke vzdálené ploše monitorovacího systému strukturálních fondů pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 196 524  Kč
P18V00027417 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Výměna koberců a podlahových krytin odhad.cena 0 Kč
P18V00026743 23. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Pražská plynárenská, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 - 2020 8 044 950  Kč
Z2018-044477 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 - 2020 20 373 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00026747 23. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 - 2020 20 373 220  Kč
Z2018-044444 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Pražská plynárenská, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 - 2020 8 044 950  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00025446 1. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 0 Kč
P18V00026034 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup médií pro zálohování odhad.cena 0 Kč
Z2018-038822 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00023827 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál pro kopírky v centrální reprografii 45 611  Kč
P18V00024459 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajišťování inventarizačních služeb odhad.cena 0 Kč
P18V00023795 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nájem parkovacích stání pro autopark MMR odhad.cena 0 Kč
P18V00023536 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ZAJIŠŤOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH SLUŽEB odhad.cena 0 Kč
Z2018-035810 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00022796 23. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj FINANČNÍ NÁSTROJ IROP odhad.cena 0 Kč
Z2018-035909 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj FINANČNÍ NÁSTROJ IROP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00023133 7. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
P18V00022364 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Přepravní služby odhad.cena 0 Kč
P18V00021143 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mediálního prostoru pro kampaň o ESI fondech v roce 2019 odhad.cena 0 Kč
P18V00020028 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup aplikací Adobe odhad.cena 0 Kč
P18V00019581 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup aplikací Adobe odhad.cena 0 Kč
P18V00017396 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Česká pošta, s.p.
Nákup kvalifikovaných prostředků podle nařízení eIDAS 87 807  Kč