Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 801 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012305 18. 4. 2019 16. 5. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Technická podpora k ICT produktům využitých v IS NEN na období 2019-2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou komplexní služby k zajišťování technické podpory softwarových produktů a ostatních technologií využívaných v IS NEN a jejich úprav, a to v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným v zadávací dokumentaci.
P19V00010739 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup aplikace Adobe odhad.cena 0 Kč
Z2019-001125 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00007868 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Azenet s.r.o.
Tonery pro MF a velkoprodukční kopírky 189 091  Kč
P19V00002635 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Minitendr 12/266_Sazba, zalomení a grafika slovníku II 60 000  Kč
P19V00007085 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 13/266_Vystřihovánky a dotisky bloků 143 180  Kč
Z2019-010649 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj OSTRAHA BUDOV MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A S.P.O. CZECHTOURISM odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00020142 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 10/266_Kalendáře a diáře_září 2018 263 500  Kč
P18V00026382 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Minitendr 11/266_ Sazba, zalomení a grafika slovníku 75 250  Kč
P19V00007434 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál do kopírek - reprografie 44 036  Kč
P19V00009439 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup licence IBM SPECTRUM PROTECT SUITE odhad.cena 0 Kč
Z2019-010338 1. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup zálohovacího systému pro IS MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009787 28. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zavedení DNS na "Propagační předměty pro podporu komunikačních aktivit fondů EU" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008819 19. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Fa Podrazil s.r.o.
Stěhovací služby - etapa 3 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky bude provádění stěhovacích služeb podle operativních požadavků zadavatele, a to zejména služeb spočívajících v/ve stěhování kanceláří, archivů, skladů, přednáškových a konferenčních prostor,drobného inventáře, tiskovin, brožur, spisů, včetně odpovídajícího zabalení,demontáži nábytku dle požadavků zadavatele,naskladňování a vyskladňování drobné kancelářské techniky, elektronického majetku (zejména PC a jiného hardware), kopírek, klimatizací apod.,nábytku z příslušného skladu dodavatele,nakládání a vykládání stěhovaných předmětů, a další dle podrobného popisu ve smlouvě.
Z2019-008326 15. 3. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle odhad.cena 24 380 165  Kč
Předběžné oznámení Jedná se o část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předměte této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+ Část 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování: - Obnova Loadbalancerů - Obnova HSM - Rozšíření modulární knihovny o mechaniky
Z2019-008031 12. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Prezentace "Lítáme v tom s ESIF" na hudebním festivalu 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007808 11. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007695 11. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ověření realizace vybraných IT projektů financovaných z OPTP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00006271 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup podpory pro Kernun Clear Web odhad.cena 0 Kč
Z2019-007680 8. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dny otevřených dveří na evropských projektech 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00006081 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, hardwarového a softwarového vybavení odhad.cena 0 Kč
P19V00005413 6. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Systém centrální správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management) odhad.cena 0 Kč
P19V00005647 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora pro produkt PRISMAdirect V1 odhad.cena 0 Kč
P19V00005331 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Individuální koučování pro vedoucí zaměstnance odhad.cena 0 Kč
P19V00005193 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Služby supervizora při zajištění realizace Elektronického systému spisové služby (ERMS) na MMR odhad.cena 0 Kč
P19V00004361 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora pro produkt PRISMAdirect V1 odhad.cena 0 Kč
Z2019-005383 14. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Prezentace ESI fondů na regionálních hudebních festivalech 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003920 1. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004178 1. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Transfers365, s.r.o.
Přepravní služby (část 1. Přepravní služby - malá vozidla, část 2. Přepravní služby - velká vozidla) 3 156 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je přeprava osob včetně drobných nákladů, jako jsou osobní zavazadla, dokumenty, reklamní a propagační předměty dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-003616 30. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00007023 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 7/266_Puzzle_květen 2018 167 000  Kč
P18V00003039 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 5/266 – Letáky_březen 2018 159 500  Kč
P18V00010852 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Minitendr 8/266 – Velké tisky na DOD_červen 2018 83 550  Kč
P18V00005713 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 6/266_Bloky a publikace_duben 2018 371 000  Kč
P19V00001367 21. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a úpravy IS DIS MMR odhad.cena 0 Kč
P19V00001008 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj EXPINIT s.r.o.
Zajištění služeb v oblasti e-learningu 482 700  Kč
Z2019-001315 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN EN 16931-1:2017 7 079 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zřízení 7000 (slovy sedm tisíc) sponzorovaných přístupů k ČSN koncovým uživatelům. Sponzorovaným přístupem k ČSN podle věty první se rozumí zpřístupnění: • ČSN EN 16931-1 (kat. č. 503970) • ČSN P CEN/TS 16931-2 (kat. č. 504411) • ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (kat. č. 504447) • ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (kat. č. 505279) • ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (kat. č. 505278) • ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (kat. č. 505241) • ČSN CEN/TR 16931-4 (kat. č. 504468) • ČSN CEN/TR 16931-5 (kat. č. 504467) • ČSN CEN/TR 16931-6 (kat. č. 505240)
Z2019-001029 11. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 1 590 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je vytvoření a zajištění vydávání 12 příloh o evropských strukturálních a investičních fondech, viz http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU, (dále také „Přílohy“) ve 4 regionálních mutacích, a to ve formě jedné dvoustrany speciální přílohy tištěného média - deníku (4 regionální mutace) a on-line verze na portálu daného média. Obsahem Příloh budou: • příběhy projektů, příjemců a žadatelů, • zviditelnění každodenních přínosů podpořených projektů ESI fondů, • v rámci on-line verze i multimediální obsah (video z místa, rozhovor s příjemcem dotace, s beneficienty, tj. lidmi využívající přínosů realizovaného projektu).
P19V00000567 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj T-Mobile Czech Republic a.s.
Poskytování služeb data centra pro CRR 210 000  Kč
P18V00029659 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN EN 16931-1:2017 odhad.cena 0 Kč
Z2018-044381 21. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR
Předběžné oznámení Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření metodiky, která stanoví, způsob, jakým mají být území pro tzv. Integrované územní investice ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 vymezena v České republice pro příští programové období Evropské unie.
P18V00029344 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Spotřební materiál pro velkokapacitní kopírovací stroje - reprografie odhad.cena 0 Kč
Z2018-043959 25. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00029978 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Spojené nástroje elektronické s. r. o.
Aplikace FEN 2 000 000  Kč
Z2018-042583 10. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Servis Aplikace NEN odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00029529 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Neit Consulting s.r.o.
Podpora pro produkty Oracle 217 046  Kč
P18V00029403 6. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku "Stěhovací služby - etapa 3" odhad.cena 0 Kč
P18V00029155 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj S&T CZ s.r.o.
Podpora pro servery Citrix NetScaler 221 816  Kč
P18V00028228 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Spotřební materiál do kopírek - centrální reprografie odhad.cena 0 Kč
Z2018-041521 28. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj GaREP, spol. s r.o.
Mgr. Michal Jarolímek
Ing. Margit Beníčková
EVS Consulting s.r.o.
Ing. Kamila Hrabáková
Výběr externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro roky 2018 – 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výběr externích hodnotitelů, kteří provedou hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci vyhlášených výzev Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „Program“ nebo „NPPCRR“) v období 2018 – 2020.