Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2018-12-06 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 22505 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-044611 1. 4. 2019 31. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Fadoma data spol. s.r.o.
Power Systems s.r.o.
DATECO, s.r.o.
XANADU a.s.
Azenet s.r.o.
C SYSTEM CZ a.s.
HP Inc Czech Republic s.r.o.
YOUR SYSTEM, spol. s.r.o.
ALWIL Trade, spol. s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o.
Servodata a.s.
AUTOCONT a.s.
S&T CZ s.r.o.
B2C, s.r.o.
Z + M Partner, spol. s.r.o.
Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019 - 2022 2 500 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky bylo zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") dle § 138 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na průběžné centrální dodávky ICT komodit (stolních počítačů, plochých monitorů, přenosných počítačů, klávesnic a myší) dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, včetně jejich dopravy do místa plnění, včetně poskytování souvisejících servisních služeb, jakož i dalších souvisejících služeb dle CPV kódů uvedených v zadávací dokumentaci na místech plnění.
643006 4. 4. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Lumius, spol. s r.o.
E.ON Energie, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK 1 089 183 764  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042483 25. 3. 2019 neuvedena Město Příbram ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Výběr prozovatele MHD v Příbrami 2019 - 2029 574 310 425  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005147 14. 2. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TSS GRADE, a.s., pobočka ČR
PORR a.s.
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Železničné stavby, a.s.
Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 561 080 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 - úprava ceny díla na základě skutečného čerpání a prodloužení lhůty pro dokončení díla
Z2019-003148 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace ZLINER s.r.o.
Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje – částečně nízkopodlažní autobusy délky 10,5 m 538 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003149 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o.
Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje – částečně nízkopodlažní autobusy délky 12 m 495 580 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
361390 24. 7. 2018 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. ASTRON studio CZ, a.s.
INDIGOPRINT s.r.o.
Těšínská tiskárna, a. s.
SERIFA, s.r.o.
Uzavření rámcové smlouvy na tisk knih 340 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
361390 4. 4. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. ASTRON studio CZ, a.s.
INDIGOPRINT s.r.o.
Těšínská tiskárna, a. s.
SERIFA, s.r.o.
Uzavření rámcové smlouvy na tisk knih 340 000 000  Kč
Neznámý
P19V00150342 18. 4. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Lidl stravenky v.o.s.
Dodatek č.1 k Rámcové dohodě č. 1701067 o nákupu stravenek ze dne 4. 7. 2018 306 897 600  Kč
Z2019-005772 20. 2. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa 279 852 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem projektu je realizace nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO - lagun Ostramo v Ostravě - Mariánských Horách, část nadbilanční kaly v lagunách R1, R2 a R3 a zajištění souvisejících činností.
234444 3. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SILICON GRAPHICS, s.r.o.
SUPERPOČÍTAČ - VELKÝ CLUSTER 274 900 000  Kč
Oznámení o změně
234444 24. 10. 2014 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SILICON GRAPHICS, s.r.o.
SUPERPOČÍTAČ - VELKÝ CLUSTER 274 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000077 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7 232 816 908  Kč
Z2019-011427 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7 232 816 908  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2018-043575 18. 3. 2019 18. 1. 2019 Brněnské komunikace a.s. W.A.K., spol. s r.o.
Zajištění údržby na území statutárního města Brna - část 1 Letní údržba, část 2 Zimní údržba 230 989 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky „Zajištění údržby na území statutárního města Brna“ je uzavření rámcových dohod s jedním dodavatelem, pro každou Část zakázky, o poskytnutí mechanismů včetně posádek v rámci letní a zimní údržby na území statutárního města Brna. Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Z2019-002492 27. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Asseco Central Europe, a.s.
Zabezpečení provozu a rozvoje technologické platformy Oracle 225 264 191  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-000241 11. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí OKD, Doprava, akciová společnost
Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy III., IV., a V. etapa v k.ú. Orlová - Lazy společnosti OKD, a.s. 221 690 072  Kč
Oznámení o změně Předmět plnění je dán projektovou dokumentací s názvem "Asanace a Rekultivace Kalových nádrží Dolu Lazy III., IV., V. etapa, zpracovaná Technoprojektem a.s. a spočívá v provedení sanace a následně technické a biologické rekultivace území - údržba zeleně.
Z2019-001025 14. 1. 2019 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. Energetické opravny, a.s.
G - Team a.s.
Realizační smlouva na zajištění údržby na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření pro rok 2019 Elektrárna Počerady, a.s. 213 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Realizační smlouva pro rok 2019 a to na základě uzavřené Rámcové dohody pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností, vč. zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů.
Z2018-043964 19. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika GORDIC spol. s r.o.
Maintenance APV a DZ IS GINIS®DEFENCE 211 570 248  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je poskytování služeb komplexní podpory pro bezchybné a efektivní užití programového vybavení a datové základny pro informační systém GINIS®DEFENCE.
637611 15. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INFRAM a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
HBH Projekt spol. s r.o.
SONDEO s.r.o.
GEOtest, a.s.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
SAFETY PRO s.r.o.
SHP TS s.r.o.
PK OSSENDORF s.r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
SHP SK s.r.o.
3G Consulting Engineers s.r.o.
GeoTec – GS, a.s.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
VPÚ DECO PRAHA a.s.
SUDOP PRAHA a.s.
Dopravoprojekt Brno a.s.
SGS Czech republic, s.r.o.
SG Geotechnika, a.s.
BUNG CZ s.r.o.
IBR Consulting s.r.o.
BUNG Ingenieure AG
Rámcová smlouva na TDI (2017) 200 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na výkon technického dozoru staveb pozemních komunikací včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. Kč bez DPH, a to se 6 uchazeči na dobu 4 let.
Z2018-044639 1. 4. 2019 24. 1. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství O2 IT Services s. r. o.
Zajištění kontinuity provozu hardware ADIS - konsolidace hardware 195 985 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW k rozšíření infrastruktury pro Automatizovaný Daňový Informační systém, instalace zboží a podpora nasazení HW do rutinního provozu, jehož specifikace, množství zboží, přesné požadavky na instalaci zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-002381 4. 4. 2019 22. 2. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŽEV chráněná dílna s.r.o.
SEŽEV facility s.r.o.
V-TRADE, s.r.o.
BAU plus, a.s.
CEBU service s.r.o.
Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu SŽDC, státní organizace, OŘ Hradec Králové 171 139 140  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Úklid vybraných prostor, nástupišť a kolejiště, vysypání košů a jejich desinfekce, sekání travnatých ploch, odstraňování sněhu a ledu a posyp ledu v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí.
Z2019-009567 18. 4. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj CENTROPOL ENERGY, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup elektrické energie pro Moravskoslezský kraj v roce 2019 167 741 046  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-001532 17. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MSEM, a.s.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
SEG s.r.o.
ENERGON Dobříš, s.r.o.
ELEKTROMONT Matějka, a.s.
VČE - montáže, a.s.
MATEX HK s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
Odstraňovaní poruch na zařízení vn a nn 151 195 625  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je provádění elektromontážních prací, ostatních prací a prací spojených s prováděním operativních ořezů v rámci operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ), operativních zásahů ve spojitém čase, v rámci odstraňování mimořádných událostí a při odstraňování škod na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) Zadavatele nebo třetí osoby (dále jen „Zařízení“), pro kterou je dané Zařízení smluvně provozováno Zadavatelem. Dále pak poskytnutí mechanizace s obsluhou pro odstranění poruchových stavů nebo pro jejich předcházení, k jejichž provedení zadavatel vyzve zhotovitele. Předmětem veřejné zakázky je i držení pohotovostní služby a držení operativní pohotovostní služby.
Z2018-044979 18. 4. 2019 neuvedena CEJIZA, s.r.o. E.ON Energie, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020 150 940 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-000399 7. 1. 2019 neuvedena NET4GAS, s.r.o. NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL SRL
PGT25 SAC Rehabilitation - CS Břeclav 148 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-044196 4. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí OKD, Rekultivace, a.s.
Energie - stavební a báňská, a.s.
„Úprava řeky Stonávky v km 0,00 - 2,90 etapa A“ 147 189 836  Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je stavba, která má sanační a rekultivační charakter. Zájmová lokalita, o celkové výměře 63,8962 ha, se nachází se v katastrálním území Darkov, v dobývacích prostorech Darkov a Karviná – Doly II. Nedaleko jižní hranice se nachází důlní závod Darkov, ze kterého by měl být v souladu s platným územním rozhodnutím odebírán výplňový materiál – kamenivo pro technickou rekultivaci (KTR – Darkov, frakce 0/300 ), aby byla minimalizovaná četnost dopravy po státních komunikacích a maximálně snížená prašnost. Cílem technické rekultivace je vytvarovat lokalitu tak, aby byl zajištěn gravitační odtok do místní hydrografické sítě a aby v budoucnu nedocházelo k zatápění pozemků. Část hodnotného mokřadu bude přitom ponechána.
Z2019-006403 25. 2. 2019 neuvedena Město Litoměřice Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029 - JŘSU 145 971 904  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je tak zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Litoměřice (příp. jeho příměstských oblastí) na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.07.2019 a s trváním do dne 30.06.2029. Veřejné služby v přepravě cestujících (resp. autobusová doprava na vymezených linkách a spojích) budou zajištěny na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti města Litoměřice pro období od roku 2019 do roku 2029, jež bude uzavřena s dodavatelem (dopravcem) vybraným na základě provedeného zadávacího řízení.
P19V00152534 18. 4. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o poskytování služeb podpory infrastruktury DC VZP ČR 1500309/4100047050 138 180 648  Kč
Z2019-009767 10. 4. 2019 neuvedena Zlínský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 – 2022 136 014 214  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-000577 10. 1. 2019 neuvedena Energotrans, a.s. Energetické opravny, a.s.
G -Team a.s.
Realizační smlouva na zajištění údržby na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření pro rok 2019 Energotrans, a.s. 130 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Sjednání Realizační smlouvy pro rok 2019 a to na základě uzavřené Rámcové dohody (dále také jen Dohody) ČEZ, a.s. a Energotrans, a. s. pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování...
Z2019-002261 21. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra GC System, a.s.
Pořizování licencí a podpory k produktům IBM 127 988 820  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí a podpory k produktům IBM
Z2018-044225 18. 3. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Podzimek a synové s.r.o.
Praha, VUZ Ruzyně – vnitřní rekonstrukce „A” + část spoj. krčku „D” – realizace 124 354 210  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-000655 11. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a.s. G - Team a.s.
Energetické opravny, a.s.
Realizační smlouva na zajištění údržby na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření pro rok 2019 ČEZ a.s., Elekrárna Mělník 120 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Sjednání Realizační smlouvy pro rok 2019 a to na základě uzavřené Rámcové dohody (dále také jen Dohody) ČEZ, a.s. a Energotrans, a. s. pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných...
Z2018-043565 4. 4. 2019 neuvedena Revmatologický ústav PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
„ENBREL 2018 – opakované řízení 113 367 626  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00025041 22. 1. 2019 neuvedena Revmatologický ústav PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
„ENBREL 2018 – opakované řízení 113 367 626  Kč
P18V00029733 18. 4. 2019 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Převod budovy Na Florenci 7-9 111 500 000  Kč
488629 4. 2. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Lenia spol. s r.o.
Zajištění provozu, servis, revize a PCO stávajících systémů technické ochrany objektů VZP ČR 110 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozvoj, podpora a integrace bezpečnostních a slaboproudých technologií Hirsch Electronics, Vicon, Notifer a jednotlivých prvků EZS, EKV, CCTV, EPS, zajištění technické slučitelnosti a centralizace jednotlivých technických komponent, v rámci celé VZP ČR technologií Winguard.
Z2019-001525 17. 1. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky TEZAS servis a.s.
„GŘ OL - Eskortní autobusy (VZN)“ 105 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 21 kusů eskortních autobusů (dále jen „autobus“) požadované kategorie zadavateli. Za tímto účelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let. Jedná se o 16 ks speciálních eskortních autobusů dálkových a 5 ks speciálních eskortních autobusů soudních.
Z2019-011143 8. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Siemens, s.r.o.
LONG TERM MAINTENANCE CONTRACT 103 822 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky je provádění servisu paroplynových turbín v Elektrárně Počerady.
Z2018-043880 19. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika GORDIC spol. s r.o.
Technická podpora APV FIS a ISSP - GINIS®DEFENCE 99 182 152  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je poskytování služeb komplexní podpory pro bezchybné a efektivní provozování a užití aplikačního programového vybavení a datové základny pro FIS, ISSP a ESSS.
P19V00150733 28. 3. 2019 neuvedena Ústecký kraj Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019 98 392 986  Kč
Z2019-005846 18. 4. 2019 neuvedena Ústecký kraj Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019 98 392 986  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-010938 8. 4. 2019 neuvedena Pardubický kraj Pražská energetika, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 94 921 759  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.
60062205 8. 6. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Superpočítač – Malý cluster 90 333 195  Kč
Oznámení o změně
60062205 3. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Superpočítač – Malý cluster 90 333 195  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011428 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj BusLine KHK s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 8 88 138 091  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
P19V00000078 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj BusLine KHK s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 8 88 138 091  Kč
P19V00000072 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj CDS Náchod s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2 87 367 291  Kč
Z2019-011422 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj CDS s.r.o. Náchod
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2 87 367 291  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.