Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2018-12-06 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 281 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042581 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Elpro - Energo s.r.o.
BEZ Transformátory, a.s.
Kones CZ s.r.o.
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 22kV 414 315 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-042694 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. ZREW TRANSFORMATORY S.A.
Kones CZ, spol. s r.o.
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Dodávky výkonových transformátorů VVN 170 524 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek výkonových transformátorů vvn s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek výkonových transformátorů vvn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
640249 10. 12. 2018 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. DRIBO, spol. s r.o.
SEZ – CZ s.r.o.
Dodávky úsekových odpínačů 134 981 690 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky odpínačů pro venkovní vedení VN včetně příslušenství. Veřejná zakázka je rozdělena ve smyslu ust. § 98 zákona 137/2006 Sb. na 3 části. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 1 200 kusů komorových odpínačů. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 2 200 kusů růžkových odpínačů. Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka 2 200 kusů pružinových odpínačů.
Z2018-042607 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Trafo CZ, a.s.
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 35kV 103 649 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (35kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (35kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-042283 7. 12. 2018 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha CARDION s.r.o.
EP SERVICE s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Dodávky spotřebního materiálu pro elektrofyziologii včetně příslušenství II 80 217 603 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to spotřebního materiálu pro elektrofyziologii včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami v předpokládaném období 36 měsíců.
Z2018-042612 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. LEMI TRAFO EAD
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 10-22kV 57 868 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (10-22kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (10-22kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-042863 11. 12. 2018 neuvedena Zemědělské družstvo Maleč AGROING BRNO s.r.o.
Zemědělské družstvo Maleč - pořízení technologie pro snížení prašnosti - výrobna krmných směsí 46 112 234 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení technologie pro snížení prašnosti výrobny krmných směsí v zemědělském areálu družstva. Budou realizovány stavební úpravy a dostavba výrobny krmných směsí včetně technologie, plynofikace, dešťové kanalizace a napojení elektroinstalace. V rámci zakázky bude mimo jiné provedeno: - rekonstrukce čtyř stávajících sil - dvě nová sila - nová ocelová hala příjmového koše - sušička - prachová komora o rozměrech, na jejímž stropě bude uložena čistička - 7 zásobníků VKS - 4 zásobníky expediční linky VKS - pozinkovaná elevátorová věž vybavená obslužnými plošinami a žebříky - akumulační zásobník - technologické celky budou propojeny systémem řetězových a korečkových dopravníků
Z2018-042614 7. 12. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR HERKUL a.s.
D8 Rozšíření odpočívky Siřejovice vpravo 35 989 955 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavba bude realizována na základě stavebního povolení Č.j.: 688/2016-910-IPK/4, které nabylo právní moci dnem 7. 3. 2017. Jedná se o rozšíření stávající dálniční odpočívky Siřejovice vpravo o nová parkovací stání pro nákladní automobily. Součástí zakázky je Příprava území, Obnova vozovkového souvrství - výjezd z odpočívky, Dopravní značení - přechodné a stálé, Úprava podchodu, Dešťová kanalizace, Úprava splaškové kanalizace, Úprava vodovodu, Veřejné osvětlení, Vegetační úpravy a Oplocení odpočívky. Zakázka je koordinována resp. navázána na realizaci opravy hlavní trasy D8, proto zejména asfaltové souvrství a výjezd z odpočívky bude prováděn za vyloučení provozu.
Z2018-042819 10. 12. 2018 neuvedena Město Žamberk KPV SYSTÉM s.r.o.
"Realizace úspor energií - MěÚ č.p. 833, Žamberk", "Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk" 30 097 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav v budově Městského úřadu Žamberk č.p.833 v Nádražní ulici (realizace úspor energií a vestavba osobní plošiny). Projekt I. – „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“: V rámci opatření na realizaci úspor energií je navržena úprava střešní konstrukce objektu č. p. 833 (výměna střešního pláště za konstrukčně jiný s nadkrokevní tepelnou izolací) vč. vestavby kanceláří a sociálního zázemí do části podkroví, které není doposud využíváno (součástí jsou i související úpravy instalací v nových prostorech - zdravotní technika, vytápění, elektroinstalace, slaboproud). Projekt II. „Vestavba osobní plošiny v č. p. 833 Žamberk“: Vestavba osobní plošiny představuje bezbariérovou úpravu v objektu č. p. 833 s automatickým osazením dveří pro snazší pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace mezi 2. patrem a podkrovím a...
Z2018-042702 11. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Dodávky výkonových transformátorů VVN 27 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek výkonových transformátorů vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek výkonových transformátorů vvn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-042737 10. 12. 2018 neuvedena VODOVODY A KANALIZACE Outulný VHS spol. s.r.o.
ČOV Vícenice – modernizace, kanalizace I. etapa 27 116 972 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „ČOV Vícenice – modernizace, kanalizace I. etapa“, spočívající ve vybudování nové modernizované ČOV a ve vybudování nové splaškové kanalizace, a to k odvádění a likvidaci odpadních splaškových vod z nemovitostí v obci Vícenice u Náměště nad Oslavou. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž výstavba vodovodního řádu pro napojení ČOV.
Z2018-042705 10. 12. 2018 neuvedena Statutární město Opava STRABAG a.s.
Kylešovice - kanalizace - II. etapa 23 941 377 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace v délce 2 122,50 m z žebrovaného PP potrubí a 142 ks kanalizačních přípojek v celkové délce cca 591 m z potrubí PVC DN 150 ukončenou u všech přípojek plastovou revizní šachticí DN 425, a to v k.ú. Kylešovice (ulice U Panského mlýna, Mezi Brahy, Vrbova, Josefská, U Hřbitova, Kroftova, Na Vyhlídce a Hlavní).
Z2018-042751 10. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Městský soud v Praze TREPART s.r.o.
MS Praha_REKO technologických sítí – STAVBA 21 685 485 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce, které spočívají v rekonstrukci stávajících technologických sítí v areálu Centrální spisovny Městského soudu v Praze.
Z2018-042547 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny Oliver Braun
Oprava fasád objektů zadavatele 21 235 716 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle projektu. Jedná se o rekonstrukci fasád dále uvedených objektů zadavatele vč. podloubí a chodníků a elektroinstalační práce pro realizaci venkovního osvětlení a přípravné elektroinstalační práce pro budoucí výměnu kamer kamerového systému.
Z2018-042563 10. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ICZ a.s.
Technická podpora informačního systému cizinců 2018-2020 19 834 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je poskytování služeb technické podpory provozu Informačního systému cizinců po dobu dvou let v souladu s rámcovou dohodou.
Z2018-042719 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Kones CZ, spol. s r.o.
Dodávky výkonových transformátorů VVN 19 298 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek výkonových transformátorů vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek výkonových transformátorů vvn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-042630 7. 12. 2018 neuvedena Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu DANIEL-LM s.r.o.
Stavební úpravy a nástavba objektu Prosapia Děčín 17 833 828 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Stavební úpravy a nástavba objektu Prosapia Děčín“ je rekonstrukce objektu za účelem vybudování moderního zázemí pro poskytování sociálních služeb a rozšířit podlahovou plochu o půdní a sklepní prostory.
Z2018-042714 10. 12. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Ing. Eduard Sýkora - ESAKO
Výzva k podání nabídek č. 3 – Dodávky terénních automobilů pick-up 15 717 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celkem 24 ks nových terénních automobilů pick-up schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a to v provedení a výbavě dle specifikace centrálního zadavatele a v barevném provedení dle požadavků centrálního zadavatele. Z celkového požadovaného počtu 24 ks vozidel bude část vozidel v počtu 19 ks dodána centrálnímu zadavateli a část vozidel v celkovém počtu 5 ks dodána ostatním zadavatelům.
Z2018-042322 7. 12. 2018 neuvedena Statutární město Kladno Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 13 625 787 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 9 503 MWh pro rok 2019
Z2018-042811 10. 12. 2018 neuvedena Obec Nýdek Hakov a.s.
„REKONSTRUKCE ÚV NÝDEK“ 13 584 249 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající úpravny vody.
Z2018-042541 7. 12. 2018 neuvedena Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lanškroun LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Bezpečnostní přeliv rybníku Krátký, Lanškroun 12 110 057 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajícího bezpečnostního přelivu za účelem zajištění bezpečného průchodu povodňové vlny Q 100 přes hráz rybníka Krátký.
Z2018-042539 7. 12. 2018 neuvedena Ústecký kraj STAVBY JOŽÁK s.r.o.
SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda - celková reko areálu praktického vyučování (ul. Benešovská) 11 278 242 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávajících objektů: budova prodejny se skleníkem, budova ovocných školek, stánek na uskladnění zahradnických potřeb a vybudování nového prodejního stánku. Podrobný popis je uveden ve Výzvě k podání nabídek.
Z2018-042779 10. 12. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. TOBIS, s.r.o.
Venkovní zastřešené parkoviště s učebnou u č.p.1383 v Liberci, ul. Sokolská 10 663 155 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu U administrativní budovy, společného sídla LS Ještěd a KŘ Liberec je na pozemku 1938/1 nedostatečná kapacita parkovacích stání. Řešením pro zvýšení kapacity parkovacích ploch je provedení stavby „Venkovní zastřešené parkoviště s učebnou“, kterým vznikne 17 zastřešených parkovacích stání, 2 uzamykatelné kóje a železobetonové hlediště se skladovacím a technickým zázemím. Konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími železobetonovými monolitickými stěnami v 1.PP a jako dřevostavba v 1.NP. Nosný systém skeletu tvoří kruhové sloupy, ztužující stěny a obousměrně pnutá deska s hlavicemi a s lemujícími atikami. Deska je navržena s mírným spádem. Sloupy a stěny jsou vetknuty do vrtaných pilot. Nosný systém dřevostavby tvoří sloupy, příčné vazníky a podélné vaznice, které jsou v krajích navrženy výrazně překonzolované s vegetační střechou. Sloupy...
Z2018-042742 10. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí DEV COMPANY, spol. s r. o.
Odvlhčení suterénu v objektu MPSV, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 10 635 242 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je odvlhčení suterénu v objektu MPSV, Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2.
Z2018-043042 11. 12. 2018 neuvedena Oblastní charita Červený Kostelec Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Vybudování denního stacionáře a rozšíření pečovatelské služby a tísňové péče v Červeném Kostelci II 9 940 506 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce a adaptace stávající budovy čp. 716 v Červeném Kostelci na stacionář pro seniory a zázemí pečovatelské služby. Rekonstrukce spočívá ve stavebních úpravách v interiéru. Zároveň je navržena rekonstrukce obvodového pláště a budovy dle stávajícího stavu a nová bezbariérová rampa. Součástí stavby je rovněž oprava stávajícího oplocení a výměna vodovodní a kanalizační přípojky ve stávající trase. Nově budou provedeny všechny klempířské prvky s výjimkou oplechování střechy nad 3. NP. Stávající okna budou repasována, obdobně vstupní dveře. V přízemí (1. NP) je navržen denní stacionář, ve 2. NP jsou navrženy kanceláře charitní ošetřovatelské služby a tísňové péče a místnost ve 3. NP bude využita jako zasedací místnost. Soubor domu čp. 716 v Červeném Kostelci, jehož součástí je st. p. č. 772 s domem čp. 716, vjezdovou branou a schodištěm; p. p. č. 840/3 s...
Z2018-042846 11. 12. 2018 neuvedena Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace SAROUTE s. r. o.
Vodorovné dopravní značení na komunikacích MSK 2019 9 922 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na provádění vodorovného dopravního značení na komunikacích II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji. Věcně se jedná o: - vodorovné dopravní značení pozemních komunikací (PK) – liniové, plošné v reflexní úpravě, prováděné barvou (ředidlovou, popř. vodouředitelnou obecně jednosložkovou) a to obnova i zřízení včetně předznačení, - vodorovné dopravního značení PK – liniové, plošné v reflexní úpravě, prováděné „plastem“ (barvou dvousložkovou) a to obnova i zřízení, včetně předznačení a odstranění starého vodorovného značení – frézováním.
Z2018-042659 10. 12. 2018 neuvedena České dráhy, a.s. Jihomoravský kraj
Smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy uzel Brno - IDS JMK 8 920 092 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD) ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 300 v úseku Brno-Chrlice – Brno hl. n. po trasách NAD Brno-Chrlice – Brno hl. n. a Sokolnice-Telnice – Brno hl. n, kdy výluka je plánována v předpokládané době od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 9. 12. 2018 po dobu trvání 3 měsíců, tj. do 8. 3. 2019 včetně. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh trvání výluky.
Z2018-042516 7. 12. 2018 neuvedena Bopal Czech s.r.o. G - MAR, s.r.o.
Akumulace energie a výstavba FVE firmy Bopal 8 625 352 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je realizace HFVE o instalovaném výkonu 207,76kWp a bateriového pole o nominální kapacitě 40,2kWh, napojení do sítě NN 3x400/230V,50Hz a to od fotovoltaických panelů P1-P784 přes měniče napětí INV1 až INV4 až po kabelové připojení do stávajícího rozvaděče R-HFVE, dále do nového rozvaděče R13 pole 4, umístěném v rozvodně v přízemí průmyslového objektu. Dále napojení hybridních měničů INV5, INV6 a INV7 ve formě BACK-UP. Pro napojení na baterie o nominální kapacitě 40,2kWh a řízení přebytků PLC systémem na základě spotřeby do bateriových banků či tepelného čerpadla, které je připraveno na ochlazování vody v nádržích (chladící voda pro výrobní technologii) při komunikaci v součinnosti se stávajícím PLC chlazení.
Z2018-042328 7. 12. 2018 neuvedena Statutární město Kladno Pražská plynárenská, a.s.
LAMA energy a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 8 259 075 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 12 925 MWh pro rok 2019
Z2018-042606 10. 12. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Kaiser servis, spol. s r.o.
Služby v odpadovém hospodářství v ČEPRO, a.s., 2019 - 2022 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem na provádění činností a služeb v oblasti odpadového hospodářství: pravidelné svozy komunálního a tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, objemných a ostatních odpadů, vč. administrativních služeb a ohlašovacích povinností, pronájmu sběrných nádob.
Z2018-042700 10. 12. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Stavitelství Kamínek s.r.o.
LC Na Koreji – oprava 6 842 058 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Na lesní cestě jsou v celé délce 6 km vyjezděné koleje, na cca 20 % plochy lesní cesty jsou výtluky. Lesní cesta je částečně dlouhodobě narušená vlivem vodní eroze. Obrusná vrstva cesty je v celé ploše poškozena a nezajišťuje tak celoroční zpřístupnění. je nutné opraviti sjezdy na navazující lesní cestní síť a sklady dřeva. Rozpadlá čela propustů budou opravena a propusty budou vyčištěny. Stavební úpravy se týkají opravy zpevněného povrchu. V rámci oprav budou obnoveny koruny čel stávajících propustků a obnoveny podélné příkopy, dojde k opravě skládek dřeva a sjezdů z lesní cesty. Cesta bude i nadále kategorie 1L/4,0/30. Délka opravy je 4,922 km se dvěma odbočeními - O1 v délce 0,125 km a O2 v délce 0,236 km. Výškové a směrové řešení nebude změněno. Povrch bude tvořen stávajícím podložím, doplněným do výtluků a kolejí drceným kamenivem hrubým fr. 63/125 v tl. 150 mm (dle staničení),...
Z2018-042542 7. 12. 2018 neuvedena Obec Košťálov Miroslav Hochman
BD Košťálov 5 799 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu bytového domu č. p. 37 v obci Košťálov. Stávající objekt bude zateplen. Stavební úpravy osahují tyto stavební zásahy: • zateplení obvodových stěn • zateplení soklu • výměna oken a dveří v rozsahu dle výkresové dokumentace • zateplení podlahy v prostoru půdy • zateplení stropu schodiště • výměna klempířských prvků fasády – parapety,… • sanační práce v suterénu – injektáže zdiva, svislé hydroizolace, sanační omítky v interiéru, drenáže kolem objektu
Z2018-042881 11. 12. 2018 neuvedena Město Žamberk EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk v letech 2019-2020 5 052 060 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství ve městě Žamberk. Jedná se o výběr dodavatele, který zabezpečí svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01 dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.), za jehož původce se považuje město Žamberk. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Z2018-042690 10. 12. 2018 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR,s.p.) C SYSTEM CZ a.s.
Dodávka kancelářských PC sestav v roce 2018 4 987 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávky nové kancelářské výpočetní techniky (celkem 220 ks PC sestav sestávajících z PC + klávesnice + optické myši), která bude použita pro účely průběžné technologické obnovy kancelářských PC sestav.
Z2018-042562 7. 12. 2018 neuvedena Město Český Brod Sweco Hydroprojekt a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod 4 980 546 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zpracování Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod
Z2018-042647 10. 12. 2018 neuvedena Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, Komenského 1670 TOS Olomouc, s.r.o.
Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních oborů SPŠ strojní a stavební Tábor 4 721 160 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je 4 ks Univerzálních konzolových frézek s digitálním odměřováním ve vertikálním i horizontálním provedení (celkem 4 frézky, z toho 2 vertikální a 2 horizontální)
Z2018-042780 10. 12. 2018 neuvedena CEJIZA, s.r.o. Linde Gas a.s.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2018 – 2019 – opakované zadání 4 577 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže mezi jednotlivými zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky medicinálního kyslíku. Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění servisu zásobníků na medicinální kyslík a pronájem zásobníku na medicinální kyslík. Rámcové dohody, smlouvy na zajištění servisu zásobníků a smlouva na pronájem zásobníku (v případě Nemocnice Znojmo) budou uzavřeny s týmž dodavatelem.
Z2018-042493 7. 12. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
VZ 109.18 Odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava - Jih 4 545 454 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním zhotovitelem na odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava – Jih.
Z2018-042750 10. 12. 2018 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Elanor, spol. s r.o.
DERS, s. r. o.
BBM spol. s r.o.
Exitová součinnost a exitový plán 4 196 860 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytnutí potřebné součinnosti, dokumentací a informací za účelem plynulého a řádného převedení všech činností a dat vložených, zpracovaných a konfiguračních spojených s pokytováním ekonomicko-informačních systémů.
Z2018-042588 7. 12. 2018 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Wirtgen ČR s.r.o.
Dodávka malého finišeru cms Ledeč nad Sázavou 4 155 588 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 ks finišeru včetně servisních služeb po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let, včetně zaškolení 2 pracovníků zadavatele.
P18V00000572 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v I. pololetí roku 2018 4 132 231 Kč
P18V00000572 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v I. pololetí roku 2018 4 132 231 Kč
Z2018-043013 11. 12. 2018 neuvedena Masarykova univerzita AUTOCONT a.s.
EES Licence Microsoft 2019 4 078 911 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro uzavření smlouvy Enrollment for Education Solutions (EES) na zajištění licencí Microsoft 365 Education A3 a doplňkové služby.
Z2018-042624 7. 12. 2018 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno – Černovice UNIS COMPUTERS, a.s.
Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3 – konektivita a IT 4 077 635 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 4.5. Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního řešení IT na ZŠ Brno, Řehořova 3, konkrétně se jedná o zajištění konektivity školy (kabely +WiFi), zapojení aktivních i pasivních prvků včetně konfigurace serveru, zajištění kompletních rozvodů uvnitř žákovských stolů v digitální učebně a jazykové učebně (5 patro), instalaci PC, interaktivních panelů, projektorů a dalších IT zařízení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v přílože č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“. Technické specifikace jsou obsaženy v technických podmínkách.
Z2018-042746 10. 12. 2018 neuvedena Bernard Lainka MOREAU AGRI, spol. s r.o.
AGROZET České Budějovice, a.s.
ARBO, spol. s r.o.
NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY – BERNARD LAINKA 3 712 304 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení zemědělských strojů – manipulátoru, krmného vozu a návěsu. Zakázka byla rozdělena na části dle § 101 ZZVZ.
Z2018-042868 11. 12. 2018 neuvedena Město Kopřivnice THT Polička, s.r.o.
Oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T815 6x6.1 3 696 617 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava cisternové automobilové stříkačky.
Z2018-042831 10. 12. 2018 neuvedena MVE PLUS, s.r.o. Komunální technika s.r.o.
Dodávka vozidla pro svoz komunálního odpadu 3 695 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového vozidla pro sběr a svoz komunálního odpadu.
Z2018-042838 10. 12. 2018 neuvedena Masarykova univerzita GeneTiCA s.r.o.
MiniSeq Sekvenační Systém 3 649 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je sada přístrojů nutných pro přípravu meta-genomických, celo-genomových a transkriptomických NGS knihoven (PCR a Real-Time PCR cyklér) a NGS sekvenátoru pro provedení vlastní sekvenace knihovny.
Z2018-042525 7. 12. 2018 neuvedena Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace GAST-PROFIT s.r.o.
Revitalizace varného bloku školní jídelny v Ivančicích 3 522 432 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je výměna zařízení stávajícího varného bloku vč. montáže a případných stavebních úprav, instalace a zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.
Z2018-042919 11. 12. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. PHARMOS, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem alteplasa 3 481 608 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Název části ATC Předpokládaný odběr v ks za 1 rok alteplasa B01AD02 367 alteplasa B01AD02 193