Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2018-12-06 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 7656 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005147 14. 2. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TSS GRADE, a.s., pobočka ČR
PORR a.s.
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Železničné stavby, a.s.
Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 561 080 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 - úprava ceny díla na základě skutečného čerpání a prodloužení lhůty pro dokončení díla
Z2019-003148 28. 1. 2019 neuvedena Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace ZLINER s.r.o.
Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje - částečně nízkopodlažní autobusy délky 10,5 m 538 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 90 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 10,5 m. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace.
Z2019-003149 28. 1. 2019 neuvedena Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Scania Czech Republic s.r.o.
Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje – částečně nízkopodlažní autobusy délky 12 m 495 580 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 71 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 12 m (Podrobný popis požadavků na předmět veřejné zakázky, včetně požadavků na přídavné vybavení a včetně specifikace odbavovacího a informačního systému, je v Zadávací dokumentaci).
Z2018-042581 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Elpro - Energo s.r.o.
BEZ Transformátory, a.s.
Kones CZ s.r.o.
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 22kV 414 315 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2019-002101 21. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. ŠKODA JS a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CP Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2019 254 458 849  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CP v EDU, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy.
Z2019-000241 11. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí OKD, Doprava, akciová společnost
Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy III., IV., a V. etapa v k.ú. Orlová - Lazy společnosti OKD, a.s. 221 690 072  Kč
Oznámení o změně Předmět plnění je dán projektovou dokumentací s názvem "Asanace a Rekultivace Kalových nádrží Dolu Lazy III., IV., V. etapa, zpracovaná Technoprojektem a.s. a spočívá v provedení sanace a následně technické a biologické rekultivace území - údržba zeleně.
Z2019-001025 14. 1. 2019 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. Energetické opravny, a.s.
G - Team a.s.
Realizační smlouva na zajištění údržby na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření pro rok 2019 Elektrárna Počerady, a.s. 213 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Realizační smlouva pro rok 2019 a to na základě uzavřené Rámcové dohody pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností, vč. zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů.
Z2018-043964 19. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika GORDIC spol. s r.o.
Maintenance APV a DZ IS GINIS®DEFENCE 211 570 248  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je poskytování služeb komplexní podpory pro bezchybné a efektivní užití programového vybavení a datové základny pro informační systém GINIS®DEFENCE.
637611 28. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INFRAM a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
GEOtest, a.s.
HBH Projekt spol. s r.o.
SONDEO s.r.o.
SHP TS s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
SAFETY PRO s.r.o.
PK OSSENDORF s.r.o.
SHP SK s.r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
3G Consulting Engineers s.r.o.
Dopravoprojekt Brno a.s.
SUDOP PRAHA a.s.
GeoTec – GS, a.s.
VPÚ DECO PRAHA a.s.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
SG Geotechnika, a.s.
SGS Czech republic, s.r.o.
BUNG CZ s.r.o.
IBR Consulting s.r.o.
BUNG Ingenieure AG
Rámcová smlouva na TDI (2017) 199 190 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na výkon technického dozoru staveb pozemních komunikací včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. Kč bez DPH, a to se 6 uchazeči na dobu 4 let.
Z2018-042694 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. ZREW TRANSFORMATORY S.A.
Kones CZ, spol. s r.o.
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Dodávky výkonových transformátorů VVN 170 524 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek výkonových transformátorů vvn s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek výkonových transformátorů vvn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2019-001532 17. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MSEM, a.s.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
SEG s.r.o.
ENERGON Dobříš, s.r.o.
ELEKTROMONT Matějka, a.s.
VČE - montáže, a.s.
MATEX HK s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
Odstraňovaní poruch na zařízení vn a nn 151 195 625  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je provádění elektromontážních prací, ostatních prací a prací spojených s prováděním operativních ořezů v rámci operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ), operativních zásahů ve spojitém čase, v rámci odstraňování mimořádných událostí a při odstraňování škod na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) Zadavatele nebo třetí osoby (dále jen „Zařízení“), pro kterou je dané Zařízení smluvně provozováno Zadavatelem. Dále pak poskytnutí mechanizace s obsluhou pro odstranění poruchových stavů nebo pro jejich předcházení, k jejichž provedení zadavatel vyzve zhotovitele. Předmětem veřejné zakázky je i držení pohotovostní služby a držení operativní pohotovostní služby.
Z2018-044979 27. 12. 2018 neuvedena CEJIZA, s.r.o. Veolia Komodity ČR, s.r.o.
E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020 150 940 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 93 412 MWh pro rok 2019 a 2020.
Z2018-044196 4. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí OKD, Rekultivace, a.s.
Energie - stavební a báňská, a.s.
„Úprava řeky Stonávky v km 0,00 - 2,90 etapa A“ 147 189 836  Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je stavba, která má sanační a rekultivační charakter. Zájmová lokalita, o celkové výměře 63,8962 ha, se nachází se v katastrálním území Darkov, v dobývacích prostorech Darkov a Karviná – Doly II. Nedaleko jižní hranice se nachází důlní závod Darkov, ze kterého by měl být v souladu s platným územním rozhodnutím odebírán výplňový materiál – kamenivo pro technickou rekultivaci (KTR – Darkov, frakce 0/300 ), aby byla minimalizovaná četnost dopravy po státních komunikacích a maximálně snížená prašnost. Cílem technické rekultivace je vytvarovat lokalitu tak, aby byl zajištěn gravitační odtok do místní hydrografické sítě a aby v budoucnu nedocházelo k zatápění pozemků. Část hodnotného mokřadu bude přitom ponechána.
Z2019-000577 10. 1. 2019 neuvedena Energotrans, a.s. Energetické opravny, a.s.
G -Team a.s.
Realizační smlouva na zajištění údržby na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření pro rok 2019 Energotrans, a.s. 130 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Sjednání Realizační smlouvy pro rok 2019 a to na základě uzavřené Rámcové dohody (dále také jen Dohody) ČEZ, a.s. a Energotrans, a. s. pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování...
Z2019-002261 21. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra GC System, a.s.
Pořizování licencí a podpory k produktům IBM 127 988 820  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí a podpory k produktům IBM
Z2019-005258 13. 2. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. NKT s.r.o.
Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY ZEMNÍ VN – IZOLACE XLPE 125 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELŮ ZEMNÍCH VN - IZOLACE XLPE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELŮ ZEMNÍCH VN S IZOLACÍ XLPE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 80% A 20% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 101-2017
Z2019-000655 11. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a.s. G - Team a.s.
Energetické opravny, a.s.
Realizační smlouva na zajištění údržby na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření pro rok 2019 ČEZ a.s., Elekrárna Mělník 120 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Sjednání Realizační smlouvy pro rok 2019 a to na základě uzavřené Rámcové dohody (dále také jen Dohody) ČEZ, a.s. a Energotrans, a. s. pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných...
Z2018-043565 7. 2. 2019 neuvedena Revmatologický ústav PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
„ENBREL 2018 – opakované řízení 113 367 626  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00025041 22. 1. 2019 neuvedena Revmatologický ústav PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
„ENBREL 2018 – opakované řízení 113 367 626  Kč
P18V00029733 13. 2. 2019 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Převod budovy Na Florenci 7-9 111 500 000  Kč
488629 4. 2. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Lenia spol. s r.o.
Zajištění provozu, servis, revize a PCO stávajících systémů technické ochrany objektů VZP ČR 110 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozvoj, podpora a integrace bezpečnostních a slaboproudých technologií Hirsch Electronics, Vicon, Notifer a jednotlivých prvků EZS, EKV, CCTV, EPS, zajištění technické slučitelnosti a centralizace jednotlivých technických komponent, v rámci celé VZP ČR technologií Winguard.
Z2019-001986 18. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a.s. I&C Energo a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CM Jaderné elektrárny Temelín pro rok 2019 109 830 141  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Realizační smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CM v ETE, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy. Veřejná zakázka je v souladu s § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zadávána na základě Rámcové smlouvy na zajištění údržby LC CE a LC CM JE Temelín č. 4400032606.
Z2019-001525 17. 1. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky TEZAS servis a.s.
„GŘ OL - Eskortní autobusy (VZN)“ 105 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 21 kusů eskortních autobusů (dále jen „autobus“) požadované kategorie zadavateli. Za tímto účelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let. Jedná se o 16 ks speciálních eskortních autobusů dálkových a 5 ks speciálních eskortních autobusů soudních.
Z2018-042607 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Trafo CZ, a.s.
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 35kV 103 649 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (35kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (35kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-043880 19. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika GORDIC spol. s r.o.
Technická podpora APV FIS a ISSP - GINIS®DEFENCE 99 182 152  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je poskytování služeb komplexní podpory pro bezchybné a efektivní provozování a užití aplikačního programového vybavení a datové základny pro FIS, ISSP a ESSS.
Z2019-000021 4. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. I&C Energo a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CM Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2019 90 254 186  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem VZ je plnění "Smlouvy na údržbu, opravy a kontroly LC CM Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2019". Veřejná zakázka je v souladu s § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zadávána na základě Rámcové smlouvy na zajištění údržby LC CE a LC CM JE Dukovany č. 4400032597.
Z2019-000018 4. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. I&C Energo a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CE Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2019 86 965 275  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem VZ je plnění "Smlouvy na údržbu, opravy a kontroly LC CE Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2019". Veřejná zakázka je v souladu s § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zadávána na základě Rámcové smlouvy na zajištění údržby LC CE a LC CM JE Dukovany č. 4400032597.
342392 14. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SDS EXMOST spol. s r.o.
I/15 Litoměřice, mosty ev.č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043 86 397 600  Kč
Oznámení o změně
Z2018-042283 7. 12. 2018 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha CARDION s.r.o.
EP SERVICE s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Dodávky spotřebního materiálu pro elektrofyziologii včetně příslušenství II 80 217 603  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to spotřebního materiálu pro elektrofyziologii včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami v předpokládaném období 36 měsíců.
Z2018-044751 21. 12. 2018 neuvedena Statutární město Karlovy Vary STRABAG a.s.
Karlovy Vary, Ondříčkova ulice - stavební úpravy místní komunikace 72 478 614  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jde o rekonstrukci místní komunikace, jenž je navržena s výměnou všech konstrukčních vrstev a případnou sanací aktivní zóny zemní pláně. Nový dopravní režim je navržen bez chodníků a ulice bude označena jako obytná zóna. Povrch je navržen jako asfaltový v celé šířce obytné zóny. Podélná parkovací stání jsou uvažována střídavě po obou stranách komunikace. Vymezení parkovacích ploch bude provedeno vodorovným dopravním značením. V místě vjezdu do obytné zóny a výjezdu z ní jsou za účelem zklidnění a usměrnění provozu navrženy vysazené zelené plochy. V místě, kde komunikaci kříží pěší chodecká trasa vedená po veřejně přístupném schodišti, je navržen zpomalovací práh. Kryt zpomalovacího prahu a vozovka v prostoru vysazených zatravněných ploch na vjezdu do obytné zóny je navržena z žulové dlažby do betonového lože. V rámci stavby bude provedena úprava trasy potrubní pošty ve správě Karlovarské...
Z2018-042906 8. 2. 2019 15. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Glatiramer acetát 69 392 032  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Z2019-001612 16. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s.
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov - práce v SDP nezbytné pro provoz 2 + 2 62 690 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu JŘBU je zadáno na základě ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená zakázka byla vypsána v důsledku krajně naléhavé okolnosti spočívající v omezení dopravy na předmětném úseku dálnice D1, v důsledku toho, že práce na stavbě byly původním dodavatelem prováděny neprofesionálně, bez schválených technologických předpisů a kontrolních zkušebních plánů. Došlo tak k tvorbě kaveren na větším počtu míst. K uvedenému stavu (tvorbě kaveren) došlo naprosto nevhodným postupem prací původního zhotovitele, kdy nebylo potřebné zajištění pažení a došlo tak k sesuvu zeminy ze strany výkopů, tedy i zpod tělesa dálnice. Tato místa je nutné z důvodu minimalizace ohrožení plynulosti a hlavně bezpečnosti silničního provozu co nejrychleji sanovat. Byl vybrán jeden konkrétní dodavatel, který je v krátkém čase schopen zajistit personální a...
Z2019-000324 7. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Landis+Gyr s.r.o.
Itron Czech Republic s.r.o.
DODÁVKY ELEKTROMĚRŮ PRO PRŮBĚHOVÉ MĚŘENÍ ODBĚRATELSKÉ KATEGORIE A, B VČETNĚ KOMUNIKAČNÍCH JEDNOTEK 61 862 824  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Elektroměrů pro průběhové měření typu A, B včetně komunikačních jednotek s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Elektroměrů pro průběhové měření typu A, B včetně komunikačních jednotek zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Zakázka proběhne v souladu s ustanovení článku III. Rámcové smlouvy a rovněž v souladu s ustanovením § 89, odst. 6, písm. b) a § 34 odst. 2 Zákona, tj výzva k podání cenové nabídky na dodávky 7000 kusů komunikačních jednotek a 7000 kusů elektroměrů pro období 04/2019 – 03/2020.
Z2019-005393 14. 2. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED - organizační složka
Release WALDO a IDP NS 2018 60 563 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je Release systému WALDO pro stanoviště ACC, APP, TWR Praha, RGA stanoviště a centrální ARO a Release systému IDP NS 2018 pro další rozvoj systému WALDO, IDP a umožnění spolupráce s novým hlavním FDP a RDP systémem TOPSKY. Zadání obsahuje jednotlivé tematické okruhy: - Release systému WALDO, - integrace nového IODE interface DAIW pro TOPSKY DTC platformu, - integrace X11 interface WALDO do TOPSKY DTC, - realizace zobrazení ASMGCS dat IDP do TOPSKY DTC, - realizace IDP TOPSKY Tool serveru pro DTC. Požadována je kompletní změna nastavení a architektury systému RAC Oracle, PowerHA, SVC, upgrade AIX a nový koncept LPAR clusterů pro prostředí DTC NS, - upgrade a doplnění pozic RGA APP a SNS LKKV, LKTB a LKMT na standard 4K pro integrovanou APP/SNS RGA na Technickém bloku.
Z2019-002183 21. 1. 2019 neuvedena Městys Vilémov T4 Building s.r.o.
VHST s.r.o.
Kanalizace a ČOV Vilémov 59 761 279  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV ve Vilémově.
P19V00000981 23. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
ENKI, o.p.s.
Strategie řízení nápravy území po radiační havárii 59 533 540  Kč
Z2018-042612 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. LEMI TRAFO EAD
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 10-22kV 57 868 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (10-22kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (10-22kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-043939 20. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika GORDIC spol. s r.o.
Technické zhodnocení APV FIS, ISSP a ESSS - GINIS®DEFENCE 57 734 504  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je poskytování služeb k zajištění technického zhodnocení aplikačního programového vybavení a datové základny FIS, ISSP a ESSS - GINIS®DEFENCE.
P19V00000940 23. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra URC Systems, spol. s r.o.
Vývoj a testování zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UCL pro potřeby PČR 56 900 000  Kč
Z2019-001968 18. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a.s. I&C Energo a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CE Jaderné elektrárny Temelín pro rok 2019 55 852 687  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Realizační smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CE v ETE, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy. Veřejná zakázka je v souladu s § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., zadávána na základě Rámcové smlouvy na zajištění údržby LC CE a LC CM JE Temelín č. 4400032606.
Z2019-002836 7. 2. 2019 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ÚJV Řež, a. s.
Přívod chladicí vody 55 091 494  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
376481 14. 1. 2019 neuvedena práva železniční dopravní cesty, státní organizace SUDOP PRAHA a.s.
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - Dodatek č.9 k SOD 54 897 800  Kč
Oznámení o změně
631538 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAFETY PRO s.r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
SHP SK s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
PK OSSENDORF s.r.o.
SHP TS s.r.o.
R48 MÚK Bělotín - Rybí, stavební dozor 54 429 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru na akci „R48 MÚK Bělotín - Rybí".
P18V00000307 1. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí CCA Group a.s.
Informační systém pro dohled nad hazardními hrami - JŘSU 50 961 600  Kč
Z2018-044118 13. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí CCA Group a.s.
Informační systém pro dohled nad hazardními hrami - JŘSU 50 961 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-044215 7. 2. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) CS SOFT a.s.
ESUP-NS Release 3.0 50 199 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00021602 5. 1. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) CS SOFT a.s.
ESUP-NS Release 3.0 50 199 200  Kč
Z2018-045133 31. 12. 2018 neuvedena Město Mnichovo Hradiště BREX, spol. s r.o.
Komuitní centrum Mírová 49 278 325  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dílo představuje novostavbu. V 1NP bude školní a školková kuchyně se školní jídelnou použitelnou jako komunitní sál. V 2NP je plánováno komunitní centrum a prostory pro dům dětí a mládeže.
Z2019-000923 14. 1. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. s.
Smlouva na zajištění náhradní tramvajové dopravy na trati č. 250 a 300 v úseku Brno hl. n. - Brno- Královo Pole 47 914 279  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní tramvajové dopravy (ND) nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 250 a 300 v úseku Brno hl. n. - Krno-Královo Pole, kdy výluka je plánována v předpokládané době od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh trvání výluky.
Z2018-044750 21. 12. 2018 neuvedena Město Lázně Bohdaneč Bursík Holding, a.s.
Tělocvična v Lázních Bohdanči 47 810 815  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projekt navrhuje vybudování nové sportovní haly v areálu základní školy, s tělocvičným sálem určeným pro různé druhy sportů a dále s doplňkovým menším gymnastickým sálem umístěným v samostatné části objektu, kde je situováno i sociální zázemí se šatnami. V této části je dále situována klubovna, prostor vrátnice přiléhající ke vstupu do řešeného objektu a technické a technologické zázemí. Projekt navrhuje také komunikační propojení se stávajícím objektem jídelny na úrovni 1.NP i 2.NP. V prostoru samotného tělocvičného sálu jsou umístěny sklady nářadí, šatny trenérů a učitelů školy a prostory střídaček pro hrající týmy. Na úrovni 2.NP je vybudována galerie pro diváky s kapacitou 140 míst.