Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-01-11 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 424 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-001025 14. 1. 2019 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. Energetické opravny, a.s.
G - Team a.s.
Realizační smlouva na zajištění údržby na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření pro rok 2019 Elektrárna Počerady, a.s. 213 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Realizační smlouva pro rok 2019 a to na základě uzavřené Rámcové dohody pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností, vč. zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů.
Z2019-001532 17. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MSEM, a.s.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
SEG s.r.o.
ENERGON Dobříš, s.r.o.
ELEKTROMONT Matějka, a.s.
VČE - montáže, a.s.
MATEX HK s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
Odstraňovaní poruch na zařízení vn a nn 151 195 625  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je provádění elektromontážních prací, ostatních prací a prací spojených s prováděním operativních ořezů v rámci operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ), operativních zásahů ve spojitém čase, v rámci odstraňování mimořádných událostí a při odstraňování škod na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) Zadavatele nebo třetí osoby (dále jen „Zařízení“), pro kterou je dané Zařízení smluvně provozováno Zadavatelem. Dále pak poskytnutí mechanizace s obsluhou pro odstranění poruchových stavů nebo pro jejich předcházení, k jejichž provedení zadavatel vyzve zhotovitele. Předmětem veřejné zakázky je i držení pohotovostní služby a držení operativní pohotovostní služby.
Z2019-001986 18. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a.s. I&C Energo a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CM Jaderné elektrárny Temelín pro rok 2019 109 830 141  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Realizační smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CM v ETE, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy. Veřejná zakázka je v souladu s § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zadávána na základě Rámcové smlouvy na zajištění údržby LC CE a LC CM JE Temelín č. 4400032606.
Z2019-001525 17. 1. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky TEZAS servis a.s.
„GŘ OL - Eskortní autobusy (VZN)“ 105 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 21 kusů eskortních autobusů (dále jen „autobus“) požadované kategorie zadavateli. Za tímto účelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let. Jedná se o 16 ks speciálních eskortních autobusů dálkových a 5 ks speciálních eskortních autobusů soudních.
Z2019-001612 16. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s.
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov - práce v SDP nezbytné pro provoz 2 + 2 62 690 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu JŘBU je zadáno na základě ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená zakázka byla vypsána v důsledku krajně naléhavé okolnosti spočívající v omezení dopravy na předmětném úseku dálnice D1, v důsledku toho, že práce na stavbě byly původním dodavatelem prováděny neprofesionálně, bez schválených technologických předpisů a kontrolních zkušebních plánů. Došlo tak k tvorbě kaveren na větším počtu míst. K uvedenému stavu (tvorbě kaveren) došlo naprosto nevhodným postupem prací původního zhotovitele, kdy nebylo potřebné zajištění pažení a došlo tak k sesuvu zeminy ze strany výkopů, tedy i zpod tělesa dálnice. Tato místa je nutné z důvodu minimalizace ohrožení plynulosti a hlavně bezpečnosti silničního provozu co nejrychleji sanovat. Byl vybrán jeden konkrétní dodavatel, který je v krátkém čase schopen zajistit personální a...
Z2019-001968 18. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a.s. I&C Energo a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CE Jaderné elektrárny Temelín pro rok 2019 55 852 687  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Realizační smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CE v ETE, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy. Veřejná zakázka je v souladu s § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., zadávána na základě Rámcové smlouvy na zajištění údržby LC CE a LC CM JE Temelín č. 4400032606.
Z2019-000846 14. 1. 2019 neuvedena Elektrárna Dětmarovice, a.s. STELMAR s.r.o.
Smlouva na údržbu a opravy na zařízení logického celku kotelna a odsíření v Elektrárně Dětmarovice pro rok 2019, Elektrárna Dětmarovice 55 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby a oprav zařízení logického celku kotelna a odsíření pro rok 2019 , komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy
376481 14. 1. 2019 neuvedena práva železniční dopravní cesty, státní organizace SUDOP PRAHA a.s.
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - Dodatek č.9 k SOD 54 897 800  Kč
Oznámení o změně
Z2019-000923 14. 1. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. s.
Smlouva na zajištění náhradní tramvajové dopravy na trati č. 250 a 300 v úseku Brno hl. n. - Brno- Královo Pole 47 914 279  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní tramvajové dopravy (ND) nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 250 a 300 v úseku Brno hl. n. - Krno-Královo Pole, kdy výluka je plánována v předpokládané době od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh trvání výluky.
Z2019-000912 14. 1. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. .s
Smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati - uzel Brno 46 112 370  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD) ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati - uzel Brno, kdy výluka je plánována v předpokládané době od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh trvání výluky.
Z2019-001700 16. 1. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky SKS s.r.o.
Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice - ZPŘ 42 483 253  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce betonové ohradní zdi v rámci bezpečnosti střežené části věznice, včetně vybudování nových bezpečnostních technologií, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace stavby.
Z2019-001474 17. 1. 2019 neuvedena ČEZ ICT Services, a. s. AUTOCONT a.s.
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Poskytování služeb v oblasti koncových zařízení – Dílčí smlouva 2019 39 740 085  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění podmínek pro poskytování ICT služeb v oblasti koncových zařízení na rok 2019 na základě platné Rámcové smlouvy č. 4400042468 (původní číslo 4400033000).
Z2019-001272 14. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Doosan Skoda Power s.r.o.
Revize průtočné části TG4 110 MW 39 726 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení revize průtočné části turbíny TG4 110 MW, včetně dodání náhradních dílů, v Elektrárně Ledvice.
Z2019-000863 14. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Bilfinger Euromont a.s.
PŘETRUBKOVÁNÍ KONDENZÁTORU TG4 - 110 MW 37 955 718  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je realizace kompletní výměny kondenzátorových trubek v kondenzátoru TG4 Elektrárny Ledvice.
630473 14. 1. 2019 neuvedena Ředitelstvi silnic a dálnic ČR EKOSTAVBY Louny s. r. o.
I/30 Lovosice - Malé Žernoseky, oprava silnice 37 499 200  Kč
Oznámení o změně
Z2019-001530 17. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Elmoz Czech, s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
Odstraňovaní poruch na zařízení vn a nn - region STŘED 36 421 218  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je provádění elektromontážních prací, ostatních prací a prací spojených s prováděním operativních ořezů v regionu STŘED v rámci operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ), operativních zásahů ve spojitém čase, v rámci odstraňování mimořádných událostí a při odstraňování škod na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) Zadavatele nebo třetí osoby (dále jen „Zařízení“), pro kterou je dané Zařízení smluvně provozováno Zadavatelem. Dále pak poskytnutí mechanizace s obsluhou pro odstranění poruchových stavů nebo pro jejich předcházení, k jejichž provedení zadavatel vyzve zhotovitele. Předmětem veřejné zakázky je i držení pohotovostní služby a držení operativní pohotovostní služby.
Z2019-001790 18. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. MARTIA a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Zajištění údržby, oprav a kontrol zařízení LC Vodní a kalové hospodářství pro rok 2019 (pro OJ Ledvice, Mělník, Prunéřov I a II, Tušimice, Paroplynový cyklus Počerady) 35 910 231  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC Vodní a kalové hospodářství pro rok 2019 (pro OJ Ledvice, Mělník, Prunéřov I a II, Tušimice, Paroplynový cyklus Počerady)
Z2019-001775 17. 1. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Lednice 30 403 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: 1. zhotovení stavby pro komunitní bydlení spočívající: a) ve výstavbě dvou rodinných domů na pozemku p. č. 3453 v k. ú. Lednice na Moravě; b) ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby; c) v geodetickém zaměření stavby. 2. zastupování Jihomoravského kraje při řízení souvisejícím s užíváním stavby spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a zastupování zadavatele v řízení o užívání stavby.
518408 18. 1. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Česká pojišťovna a.s.
Pojišťovna VZP a.s.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN Ostrava 26 219 676  Kč
Oznámení o změně
Z2019-001823 18. 1. 2019 neuvedena Letiště Praha, a.s. METROPROJEKT Praha a.s
VPÚ DECO PRAHA a.s.
OBERMEYER HELIKA, a.s.
Projektová dokumentace a projednání Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně 26 198 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele řádně a ve stanovených termínech provádět pro zadavatele projektové práce, inženýrskou činnost a autorský dozor na stavbu „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně"
Z2019-002089 18. 1. 2019 neuvedena Město Jáchymov EUROVIA CS, a.s.
Revitalizace historického jádra města na nám. Republika v Jáchymově, etapa 3 B 25 523 879  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy Revitalizace historického jádra města na nám. Republiky v Jáchymově. Části komunikace s omezenou rychlostí (zona 30) při východní zástavbě náměstí, vzájemných propojek, parkovacích ploch, chodníku, plynovodu, deštové kanalizace, osvětlení a mobiliáře. Zadláždění centrální plochy proti radnici, výstavba fontány v prostoru před radnicí.
Z2019-001144 14. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. ESB Elektrické stroje, a.s.
REVOS, s.r.o.
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
REVIZE, ÚDRŽBA, MODERNIZACE A VÝMĚNY TRANSFORMÁTORŮ VVN A VN JŘBU IV 25 035 230  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 89, odst. 6 písm. b) ve spojitosti s § 23 odst. 8 písm. b) ZVZ bylo uzavření pěti Dílčích smluv na pět Části Veřejné zakázky. Zadavatel rozdělil předmět plnění dle tohoto JŘBU na 5 částí. Výsledkem bude uzavření až pěti Dílčích smluv. Předmětem služeb jsou modernizace, revize a výměny výkonových transformátorů VVN/VN.
Z2019-001586 16. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje MSO servis spol. s r.o.
Hasičská stanice - Slavkov u Brna 23 420 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba hasičské stanice ve Slavkově u Brna dle projektové dokumentace „Požární stanice HZS JMK Slavkov u Brna“, zpracované v roce 2017 a aktualizované v srpnu 2018, v souladu s pravomocnými rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Tato rozhodnutí předá zadavatel dodavateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele je zpracována firmou PROMED Brno, spol. s r.o., IČ 18825885, Žitná 19, Řečkovice, 621 00 Brno 21, jednatel Ing. Zsolt Kocsis, projektant Ing. Martin Klásek – ČKAIT 1005567.
Z2019-001809 17. 1. 2019 neuvedena Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Madesta group s.r.o.
Rekonstrukce interní JIP 23 308 511  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy v 2. NP pavilonu E stávajícího objektu monobloku Nemocnice Třinec. Stavebně bude upravována část podlaží JIP. Stávající vícelůžkové pokoje budou přestavěny na jednolůžkové boxy s kapacitou 7 lůžek. Bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Nová vzduchotechnika bude řešit tlakové poměry a míru čistoty prostředí JIP. Změněny budou vodovodní a kanalizační instalace. Topení bude zasaženo pouze v omezené míře, tam kde dojde ke kolizi s novým stavebně-technickým uspořádáním. Součástí projektu je požárně bezpečnostního řešení. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby komplexně řešily požární bezpečnost.
Z2019-001714 16. 1. 2019 neuvedena Město Horní Benešov FICHNA - HUDECZEK a.s.
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Novostavba zdravotního střediska Horní Benešov 23 027 123  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Navržená stavba bude sloužit jako zdravotní středisko se čtyřmi ordinacemi lékařů (stomatologie, praktický lékař, dětský lékař a externí lékař) včetně příslušného zázemí (čekárny, WC pro pacienty, WC pro personál, WC pro děti, úklidové místnosti, technická místnost, společná denní místnost pro personál, šatny a umývárny žen a mužů, sklady pro jednotlivé ordinace).
Z2019-001816 17. 1. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje BFK service a.s.
Rekonstrukce 4. a 5. NP objektu gynekologie 20 526 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro rekonstrukci 4. a 5. NP gynekologicko-porodnického pavilonu - budovy „G“ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Z2019-001833 17. 1. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace COLAS CZ, a.s.
III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice 19 412 515  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“): údržba silnice II/23644 a III10142 – výměna stmelených krytových vrstev, dosypání krajnic a pročištění odvodnění. Součástí je též výměna dopravního značení. Celkově se jedná o údržbu 4,519 km vozovek. Součástí údržby nejsou práce spojené s železničním přejezdem 23644-1.
Z2019-001689 16. 1. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
FN Plzeň, stavební úpravy lůžkové stanice A I. interní kliniky v 5. NP objektu č. 3 – III 19 379 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav lůžkové stanice A I. interní kliniky v 5. NP objektu č. 3 lochotínského areálu FN Plzeň. Požadovaným cílem realizace stavby je vybudování moderního pracoviště, které bude v co nejvyšší míře vyhovovat požadavkům pro moderní pracoviště tohoto druhu a které bude zároveň splňovat veškeré hygienické a bezpečnostní směrnice a požadavky platných vyhlášek, a to s ohledem na stávající prostorové možnosti v místě realizace stavby.
Z2019-001067 14. 1. 2019 neuvedena Město Příbor Správa majetku města Příbor s.r.o.
Dodávka tepelné energie 19 080 491  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepelné energie tj. tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody, ze svého zařízení do odběrných míst zadavatele v rozsahu smlouvy a jejich příloh, která je přílohou této výzvy. V rámci zajištění dodávek tepla dodavatel zajistí provoz stávajícího zařízení zdroje tepla 2 plynových kotelen, a to kotelna Nerudova a kotelna Lomená.
Z2019-002164 18. 1. 2019 neuvedena Město Mnichovo Hradiště SaM silnice a mosty a.s.
Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti 2019 16 853 738  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dílo se skládá ze dvou na sebe nenavazujících staveb. 1. Návrh stavby zahrnuje rekonstrukci a dostavbu chodníku podél ulice 5. května v místní části Veselá, Mnichovo Hradiště. 2. Dále je předmětem projektu primárně rekonstrukce chodníků v ulici Jana Švermy v Mnichově Hradišti.
Z2019-001459 15. 1. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. HOCHTIEF Infrastructure GmbH
HOCHTIEF CZ a.s.
Most X022 SPHM Bubenská u Metra - podapření 2. a 4. pole mostu II. etapa 15 890 154  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provizorní podepření Mostu X 022 Severní předmostí Hlávkova mostu (východ), který je v havarijním stavu dle zadávací dokumentace v úrovni DSJ zhotovitele Pontex z 11/2018.. V současnosti je havarijně zajištěn 2 podpěrami v kritických průřezech dobetonování mezi segmenty ve 2. a 4. poli. Pro zprovoznění mostu je nutno podepřít celé 2. a 4. pole. Cílem tohoto opatření je obnovení automobilového provozu do 3,5 tun na mostě, které stávající havarijní zajištění neumožňuje.
Z2019-001617 16. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace COLAS CZ, a.s.
Silnice III/49020: Želechovice - Provodov, silniční těleso 13 494 681  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stabilizace silničního tělesa štětovou stěnou z ražených válcovaných profilů dl. 5 m. V místě úprav bude provedena sanace okrajů vozovky výměnou celé konstrukce vozovky s výměnou aktivní zóny. Mezi sanacemi okrajů vozovky bude proveden nový kryt vozovky. Na levé straně komunikace bude doplněna nezpevněná krajnice v šířce 0,5 m, včetně osazení směrových sloupků s ocelovým trnem. Nezpevněná krajnice vpravo bude provedena v proměnné šířce 0,50 – 1,30 m a osazeno silniční svodidlo. Úpravou dojde ke kategorizaci komunikace na S 6,5. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady SO 101 – Stabilizace silničního tělesa v km 4,660 – 5,140 SO 102 – Stabilizace silničního tělesa v km 5,730 – 5,790
374380 17. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a. s.
I/13 Děčín, ul. Kamenická - obnova vozovky 13 451 123  Kč
Oznámení o změně
Z2019-002156 18. 1. 2019 neuvedena statutární město Havířov MH - STAVBY s.r.o.
Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí 12 585 338  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu ): Sanace zdravotního střediska řeší výměnu stávajících výplní obvodového pláště (okna, dveře), celkové zateplení objektu, včetně střechy. Úpravu dispozice stávajícího sociálního zařízení pro veřejnost, s vybudováním WC bezbariérovým. Výměnu stávajících podlahových krytin veřejných prostor. Instalaci nové zvedací šikmé plošiny na stávající vnitřní schodiště. Nové instalace ve veřejných prostorách – elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace, odvětrání prostor veřejného soc. zařízení. Bude provedena oprava stávajících zpevněných ploch před vstupy do objektu, vyspádování a předláždění, včetně zřízení bezbariérového přístupu.
Z2019-001610 16. 1. 2019 neuvedena Statutární město Most EKOSTAVBY Louny s.r.o.
SPZ Joseph – vybudování komunikace a inženýrských sítí k ploše C 11 785 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vybudování nové účelové komunikace ve strategické průmyslové zóně Joseph o celkové délce 283,90 m. Účelová komunikace je obousměrná, směrově nerozdělená a je navržená v šířce 8,0 m. V rámci stavby bude vybudována dešťová kanalizace, pitný a užitkový vodovod a STL plynovod.
Z2019-001734 16. 1. 2019 neuvedena Město Řevnice BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Revitalizace základní školy Řevnice 11 697 017  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se revitalizaci vnitřních odborných učeben, vytvoření nových učeben vestavbou do podkroví, stavba vnitřního výtahu pro docílení bezbariérovosti objektu. Nástavba schodiště pro zpřístupnění podkroví a úprava střešního pláště za účelem prosvětlení učeben
Z2019-002015 18. 1. 2019 neuvedena Středočeský kraj ITES spol. s r.o.
Výstavba centrální kotelny 11 068 063  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce budou spočívat ve výstavbě centrální kotelny na štěpku pro vytápění budov školy, a sice hlavní budovy, domova mládeže s učebnami, dílen, ubytovacích prostor pro učitele a tělocvičny. Kotel na štěpku bude umístěn ve stávajícím prostoru dílen, ve kterém jsou rovněž k dispozici i prostory na uskladnění štěpky. Dále budou provedeny rozvody tepla do jednotlivých budov s tím, že nové předizolované potrubí bude uloženo do výkopů a zahrnuto zeminou. V jednotlivých objektech budou instalovány nové stanice, které budou teplem zásobovat otopnou soustavu příslušného objektu a zároveň budou zajišťovat ohřev teplé vody pro příslušný objekt s tím, že tyto stanice budou napojeny na primární části teplovodů vedených ze zdroje tepla a budou provedeny jako tlakově závislé. Ohřev teplé vody bude řešen ohřevem v nepřímotopených akumulačních ohřívačích. Akce bude provedena podle projektové...
Z2019-001552 15. 1. 2019 neuvedena Liberecký kraj COLAS CZ, a.s.
Silnice III/28727 Jenišovice - Roudný 10 440 157  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava úseku silnice č. III/28727 vedený z části v extravilánu mezi obcemi Jenišovice - Roudný a v intravilánu obce Roudný. Začátek předmětné opravy úseku vozovky navazuje na předešlu opravenou část silnice č. III/28727 a končí na hranici křižovatky směr na obec Frýdštejn, Voděrady. Délka úseku je cca 2029 m. V úseku předmětné komunikace bude nutné upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti se zpevněnými sjezdy, realizovat vyčištění příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, vyčištění zatrubnění příkopů, provést vyčištění propustků a obnovu čel a vtokových a výtokových objektů, říms, zábradlí, provést obnovu krajnic a sklonu a tvaru svahu silničního tělesa a obnovu vodorovného dopravního značení.
Z2019-001699 16. 1. 2019 neuvedena Domov Horizont, příspěvková organizace MSO servis, spol. s r.o.
Zateplení budov A, B a spojovacího krčku 8 960 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zateplení budov A, B a spojovacího krčku mezi pavilony A, B a C Domova Horizont příspěvkové organizace na pozemcích parcelní č. 2036, 2037 a 2665 k.ú. Kyjov. Součástí plnění veřejné zakázky je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a zastupování zadavatele při řízení souvisejícím s užíváním stavby zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a zastupování zadavatele v řízení o užívání stavby.
Z2019-002094 18. 1. 2019 neuvedena město Příbram Roddom s.r.o.
Staler spol. s r.o.
Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici 8 649 652  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytového domu v Hradební ulici č. p. 69 v Příbrami I. Jedná se o stavební úpravy související se změnou způsobu užívání objektu na dům s pečovatelskou službou a stavební práce, které zajistí snížení energetické náročnosti provozu objektu. Veřejná zakázka je dělena na 2 dílčí části. Předmětem první dílčí části je výměna stávajících dveří a oken včetně stavebních úprav tak, aby rozměry nových oken a dveří a jejich požární odolnost odpovídaly Požárně bezpečnostnímu řešení. Předmětem druhé dílčí části je stavba nového evakuačního výtahu, únikového schodiště a vytvoření systému EPS.
Z2019-001656 16. 1. 2019 neuvedena Statutární město Jihlava SATES ČECHY s.r.o.
Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava 7 495 767  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projekt řeší vybudování přestupního terminálu s menším objemem dopravy mezi osobní vlakovou, veřejnou linkovou a městskou hromadnou dopravou při zajištění návaznosti na cyklistickou a pěší dopravu v lokalitě u vlakové zastávky Jihlava - Staré Hory. V rámci projektu je navrženo vybudování výstupní zastávky MHD a úprava nástupní zastávky pro potřeby veřejné linkové dopravy a MHD včetně instalace přístřešků pro cestující a úpravy přilehlé komunikace, výstavba samostatného objektu čekárny pro cestující se sociálním zařízením pro cestující a pro řidiče MHD a úklidovou komorou, doplnění navazujících chodníků a vybavení terminálu elektronickým informačním systémem a mobiliářem včetně cyklostojanů a cykloboxů. Podrobný popis je uveden v PD.
Z2019-001320 14. 1. 2019 neuvedena MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. BOS, spol. s r.o.
„V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně – třetí vyhlášení“ 7 148 194  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – technologie ke snížení emisí ve spalovně, která je rozdělená na 3 samostatné části, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném. Podrobnosti viz zadávací dokumentace
Z2019-001315 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN EN 16931-1:2017 7 079 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zřízení 7000 (slovy sedm tisíc) sponzorovaných přístupů k ČSN koncovým uživatelům. Sponzorovaným přístupem k ČSN podle věty první se rozumí zpřístupnění: • ČSN EN 16931-1 (kat. č. 503970) • ČSN P CEN/TS 16931-2 (kat. č. 504411) • ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (kat. č. 504447) • ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (kat. č. 505279) • ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (kat. č. 505278) • ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (kat. č. 505241) • ČSN CEN/TR 16931-4 (kat. č. 504468) • ČSN CEN/TR 16931-5 (kat. č. 504467) • ČSN CEN/TR 16931-6 (kat. č. 505240)
Z2019-001684 16. 1. 2019 neuvedena statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 EUROVIA CS, a.s.
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce, Plzeň 6 277 754  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úprava místní komunikace Zručská cesta. Základní šířka vozovky bude 5,50 m mezi obrubami s rozšířením ve směrových obloucích a oboustranné chodníky min. šíře 2,25 m. Součástí stavby bude záliv pro kolmá parkovací stání v počtu 12 + 1 stání vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Dále bude součástí stavby úprava křižovatky s komunikací K Pecihrádku a komunikací Na Louce. Sjezdy na sousední nemovitosti budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu. Odvodnění bude provedeno příčným a podélným sklonem komunikace do nově navržených uličních a žlabových vpustí. V rámci stavby bude provedena úprava veřejného osvětlení a výsadba doprovodné zeleně.
Z2019-001481 15. 1. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace STRABAG a.s.
III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace 5 621 491  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Opravy stávajících vozovek silnic III/11530 a III/11614 v obci Tetín: a) odfrézování živičných vrstev v celé šíři vozovky v tl. do 60 mm, vyrovnávka obalenou směsí, obrusná vrstva ACo 11+ v tl. 50 mm a to včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, sanace vybraných částí komunikací, obnova VDZ (část stavby financovaná KSÚS). b) Ve vybraných úsecích opravy povrchu komunikace budou položeny obruby pro budoucí výstavbu chodníků a zpevněných ploch a s tím související úprava odvodnění komunikace pomocí nových vpustí do dešťové kanalizace, včetně přípojek. Dále dojde ve vozovce k uložení rezervních chrániček pro budoucí rozvoj obce (část stavby financovaná obcí Tetín). c) Stavba bude prováděna při úplné uzavírce silnice, vhodně rozdělena na etapy s ohledem na zachování dopravní obslužnosti obce Tetín a dále bude realizace jednotlivých etap opravy komunikace...
Z2019-001546 15. 1. 2019 neuvedena Orchus s.r.o. LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.
Dodávka třídící linky a kontejnerů v rámci projektu "Třídící linka", registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006529 5 577 480  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu pořízení nového hydraulického kolového nakladače dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, případného seřízení a zaškolení obsluhy
Z2019-002009 18. 1. 2019 neuvedena Flenexa plus s.r.o. FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o.
Zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů Flenexa plus 5 389 424  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup technologie na regeneraci odpadních olejů.
Z2019-001420 15. 1. 2019 neuvedena Obec Česká Ves KDZ, spol. s r.o.
Stavební úpravy ZŠ Česká Ves - dodávky 4 501 949  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace datových rozvodů (1. část) a dodávka a instalace vnitřního vybavení (2. část).
Z2019-001901 17. 1. 2019 neuvedena Město Loštice Skanska, a.s.
Zdeněk Zdráhal
KARETA s.r.o.
Cyklostezka Loštice - Moravičany: část 1-Cyklostezka, část 2-Veřejné osvětlení, část 3-Veřejná zeleň 4 471 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty pro spojení města Loštice a obce Moravičany, a to v této etapě pouze na katastrálním území města Loštice. Návaznou realizaci na katastrálním území Moravičan bude zajišťovat obec Moravičany. Umístění stezky bude v souběhu s okrajem rozlivového území řeky Třebůvky, po jejím pravém břehu. Realizace zahrnuje v části 1 vybudování cyklostezky, v části 2 se jedná o realizaci veřejného osvětlení na této cyklostezce a v části 3 jde o provedení sadových úprav.
Z2019-001467 17. 1. 2019 neuvedena REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace Alliance Healthcare s. r. o.
BOSENTAN 2018 - JŘBU (STAYVEER) 4 245 629  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky léčivých přípravků