Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-01-11 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 5648 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005147 14. 2. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TSS GRADE, a.s., pobočka ČR
PORR a.s.
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Železničné stavby, a.s.
Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 561 080 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 - úprava ceny díla na základě skutečného čerpání a prodloužení lhůty pro dokončení díla
Z2019-003148 28. 1. 2019 neuvedena Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace ZLINER s.r.o.
Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje - částečně nízkopodlažní autobusy délky 10,5 m 538 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 90 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 10,5 m. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace.
Z2019-003149 28. 1. 2019 neuvedena Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Scania Czech Republic s.r.o.
Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje – částečně nízkopodlažní autobusy délky 12 m 495 580 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 71 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 12 m (Podrobný popis požadavků na předmět veřejné zakázky, včetně požadavků na přídavné vybavení a včetně specifikace odbavovacího a informačního systému, je v Zadávací dokumentaci).
Z2019-005772 20. 2. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa 279 852 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem projektu je realizace nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO - lagun Ostramo v Ostravě - Mariánských Horách, část nadbilanční kaly v lagunách R1, R2 a R3 a zajištění souvisejících činností.
Z2019-002101 21. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. ŠKODA JS a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CP Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2019 254 458 849  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CP v EDU, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy.
Z2019-006302 25. 2. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. ŠKODA JS a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CP Jaderné elektrárny Temelín pro rok 2019 222 547 791  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení Logického celku CP v Jaderné elektrárně Temelín v roce 2019.
Z2019-001025 14. 1. 2019 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. Energetické opravny, a.s.
G - Team a.s.
Realizační smlouva na zajištění údržby na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření pro rok 2019 Elektrárna Počerady, a.s. 213 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Realizační smlouva pro rok 2019 a to na základě uzavřené Rámcové dohody pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností, vč. zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů.
637611 28. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INFRAM a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
GEOtest, a.s.
HBH Projekt spol. s r.o.
SONDEO s.r.o.
SHP TS s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
SAFETY PRO s.r.o.
PK OSSENDORF s.r.o.
SHP SK s.r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
3G Consulting Engineers s.r.o.
Dopravoprojekt Brno a.s.
SUDOP PRAHA a.s.
GeoTec – GS, a.s.
VPÚ DECO PRAHA a.s.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
SG Geotechnika, a.s.
SGS Czech republic, s.r.o.
BUNG CZ s.r.o.
IBR Consulting s.r.o.
BUNG Ingenieure AG
Rámcová smlouva na TDI (2017) 199 190 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na výkon technického dozoru staveb pozemních komunikací včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. Kč bez DPH, a to se 6 uchazeči na dobu 4 let.
Z2019-007106 4. 3. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. ZPA Smart Energy a.s.
Daisy Technology EOOD
DODÁVKY ELEKTROMĚRŮ PRO PŘÍMÉ NEPRŮBĚHOVÉ MĚŘENÍ TYPU C 174 085 430  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Elektroměrů pro přímé neprůběhové měření typu C s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Elektroměrů pro přímé neprůběhové měření typu C zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2019 – 03/2020. Zakázka proběhne v souladu s ustanovení článku III. Rámcové smlouvy a rovněž v souladu s ustanovením § 89, odst. 6, písm. b) a § 34 odst. 2 Zákona, tj výzva k podání cenové nabídky na dodávky 178100 ks 3F2T, 80000 ks 1F1T a 6070 1F2T elektroměrů pro období 04/2019 – 03/2020.
Z2019-001532 17. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MSEM, a.s.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
SEG s.r.o.
ENERGON Dobříš, s.r.o.
ELEKTROMONT Matějka, a.s.
VČE - montáže, a.s.
MATEX HK s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
Odstraňovaní poruch na zařízení vn a nn 151 195 625  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je provádění elektromontážních prací, ostatních prací a prací spojených s prováděním operativních ořezů v rámci operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ), operativních zásahů ve spojitém čase, v rámci odstraňování mimořádných událostí a při odstraňování škod na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) Zadavatele nebo třetí osoby (dále jen „Zařízení“), pro kterou je dané Zařízení smluvně provozováno Zadavatelem. Dále pak poskytnutí mechanizace s obsluhou pro odstranění poruchových stavů nebo pro jejich předcházení, k jejichž provedení zadavatel vyzve zhotovitele. Předmětem veřejné zakázky je i držení pohotovostní služby a držení operativní pohotovostní služby.
Z2019-006403 25. 2. 2019 neuvedena Město Litoměřice Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029 - JŘSU 145 971 904  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je tak zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Litoměřice (příp. jeho příměstských oblastí) na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.07.2019 a s trváním do dne 30.06.2029. Veřejné služby v přepravě cestujících (resp. autobusová doprava na vymezených linkách a spojích) budou zajištěny na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti města Litoměřice pro období od roku 2019 do roku 2029, jež bude uzavřena s dodavatelem (dopravcem) vybraným na základě provedeného zadávacího řízení.
Z2019-002261 21. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra GC System, a.s.
Pořizování licencí a podpory k produktům IBM 127 988 820  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí a podpory k produktům IBM
Z2019-005258 13. 2. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. NKT s.r.o.
Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY ZEMNÍ VN – IZOLACE XLPE 125 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELŮ ZEMNÍCH VN - IZOLACE XLPE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELŮ ZEMNÍCH VN S IZOLACÍ XLPE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 80% A 20% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 101-2017
488629 4. 2. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Lenia spol. s r.o.
Zajištění provozu, servis, revize a PCO stávajících systémů technické ochrany objektů VZP ČR 110 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozvoj, podpora a integrace bezpečnostních a slaboproudých technologií Hirsch Electronics, Vicon, Notifer a jednotlivých prvků EZS, EKV, CCTV, EPS, zajištění technické slučitelnosti a centralizace jednotlivých technických komponent, v rámci celé VZP ČR technologií Winguard.
Z2019-001986 18. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a.s. I&C Energo a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CM Jaderné elektrárny Temelín pro rok 2019 109 830 141  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Realizační smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CM v ETE, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy. Veřejná zakázka je v souladu s § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zadávána na základě Rámcové smlouvy na zajištění údržby LC CE a LC CM JE Temelín č. 4400032606.
Z2019-001525 17. 1. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky TEZAS servis a.s.
„GŘ OL - Eskortní autobusy (VZN)“ 105 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 21 kusů eskortních autobusů (dále jen „autobus“) požadované kategorie zadavateli. Za tímto účelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let. Jedná se o 16 ks speciálních eskortních autobusů dálkových a 5 ks speciálních eskortních autobusů soudních.
Z2019-005846 21. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019 98 392 986  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústecké-ho kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019
Z2019-005845 21. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko od února 2019 83 447 965  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústecké-ho kraje v oblasti Podbořansko od února 2019
505163 22. 2. 2019 neuvedena Povodí Odry, státní podnik SMP CZ, a.s.
VD Kružberk - rekonstrukce koruny a oprava návodního líce, stavba č. 4790 78 799 230  Kč
Oznámení o změně
Z2019-005847 20. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj ARRIVA CITY s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Lounsko-západ od února 2019 74 667 667  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Lounsko západ od února 2019.
P18V00000099 4. 3. 2019 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Ionplus AG
Tender for an AMS system 66 360 000  Kč
Z2019-001612 16. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s.
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov - práce v SDP nezbytné pro provoz 2 + 2 62 690 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu JŘBU je zadáno na základě ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená zakázka byla vypsána v důsledku krajně naléhavé okolnosti spočívající v omezení dopravy na předmětném úseku dálnice D1, v důsledku toho, že práce na stavbě byly původním dodavatelem prováděny neprofesionálně, bez schválených technologických předpisů a kontrolních zkušebních plánů. Došlo tak k tvorbě kaveren na větším počtu míst. K uvedenému stavu (tvorbě kaveren) došlo naprosto nevhodným postupem prací původního zhotovitele, kdy nebylo potřebné zajištění pažení a došlo tak k sesuvu zeminy ze strany výkopů, tedy i zpod tělesa dálnice. Tato místa je nutné z důvodu minimalizace ohrožení plynulosti a hlavně bezpečnosti silničního provozu co nejrychleji sanovat. Byl vybrán jeden konkrétní dodavatel, který je v krátkém čase schopen zajistit personální a...
Z2019-005393 14. 2. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED - organizační složka
Release WALDO a IDP NS 2018 60 563 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je Release systému WALDO pro stanoviště ACC, APP, TWR Praha, RGA stanoviště a centrální ARO a Release systému IDP NS 2018 pro další rozvoj systému WALDO, IDP a umožnění spolupráce s novým hlavním FDP a RDP systémem TOPSKY. Zadání obsahuje jednotlivé tematické okruhy: - Release systému WALDO, - integrace nového IODE interface DAIW pro TOPSKY DTC platformu, - integrace X11 interface WALDO do TOPSKY DTC, - realizace zobrazení ASMGCS dat IDP do TOPSKY DTC, - realizace IDP TOPSKY Tool serveru pro DTC. Požadována je kompletní změna nastavení a architektury systému RAC Oracle, PowerHA, SVC, upgrade AIX a nový koncept LPAR clusterů pro prostředí DTC NS, - upgrade a doplnění pozic RGA APP a SNS LKKV, LKTB a LKMT na standard 4K pro integrovanou APP/SNS RGA na Technickém bloku.
P18V00000096 4. 3. 2019 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. NUVIA a.s.
Delivery of neutron optics system for the BEER diffractometer - Round 2 59 825 486  Kč
Z2019-002183 21. 1. 2019 neuvedena Městys Vilémov T4 Building s.r.o.
VHST s.r.o.
Kanalizace a ČOV Vilémov 59 761 279  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV ve Vilémově.
P19V00000981 23. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
ENKI, o.p.s.
Strategie řízení nápravy území po radiační havárii 59 533 540  Kč
P19V00000940 23. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra URC Systems, spol. s r.o.
Vývoj a testování zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UCL pro potřeby PČR 56 900 000  Kč
Z2019-001968 18. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a.s. I&C Energo a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CE Jaderné elektrárny Temelín pro rok 2019 55 852 687  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Realizační smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CE v ETE, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy. Veřejná zakázka je v souladu s § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., zadávána na základě Rámcové smlouvy na zajištění údržby LC CE a LC CM JE Temelín č. 4400032606.
Z2019-002836 15. 2. 2019 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ÚJV Řež, a. s.
Přívod chladicí vody 55 091 494  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
376481 14. 1. 2019 neuvedena práva železniční dopravní cesty, státní organizace SUDOP PRAHA a.s.
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - Dodatek č.9 k SOD 54 897 800  Kč
Oznámení o změně
631538 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAFETY PRO s.r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
SHP SK s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
PK OSSENDORF s.r.o.
SHP TS s.r.o.
R48 MÚK Bělotín - Rybí, stavební dozor 54 429 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru na akci „R48 MÚK Bělotín - Rybí".
Z2019-000923 14. 1. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. s.
Smlouva na zajištění náhradní tramvajové dopravy na trati č. 250 a 300 v úseku Brno hl. n. - Brno- Královo Pole 47 914 279  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní tramvajové dopravy (ND) nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 250 a 300 v úseku Brno hl. n. - Krno-Královo Pole, kdy výluka je plánována v předpokládané době od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh trvání výluky.
507442 22. 2. 2019 neuvedena Povodí Odry, státní podnik JUGeo – geologické a vrtné práce, s.r.o.
AQUATIS a.s.
GEOtest a.s.
Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016 47 886 000  Kč
Oznámení o změně
P18V00000097 4. 3. 2019 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. NUVIA a.s.
Delivery of neutron optics system for the BEER diffractometer – part I – Round 2 47 766 447  Kč
Z2019-005723 18. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnice ČR HOCHTIEF CZ a. s.
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice - skrývka ornice a provedení zkušebních lamel 46 934 336  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je shrnutí ornice v rámci záboru stavby D3 0310/I Úsilné - Hodějovice na základě zpracované PD a provedení 3 ks zkušebních lamel, včetně zatěžovací zkoušky a jejího kompletního vyhodnocení. Uvedená zakázka byla vypsána v důsledku krajně naléhavé okolnosti spočívající v nutnosti odvrátit škodu v souvislosti s hrozící situací, že dojde ke zpoždění zahájení stavby D3 0310/I Úsilné - Hodějovice. Zadavatel nemůže prozatím uzavřít smlouvu s vítězem na zmíněnou veřejnou zakázku z důvodu vydaného rozhodnutí ÚOHS o předběžném opatření - zákaz uzavření smlouvy. Zároveň byl vyhlášen vítěz na stavbu D3 0310/II Hodějovice - Třebonín. Dle podmínek EIA platí, že zemní práce bude možno realizovat pouze do poloviny března. Zároveň materiál ze stavby 0310/I musí být využit na stavbě 0310/II. Dále je nutné zahájit práce na zkušebních lamelách v souvislosti s výstavbou tunelu....
Z2019-000912 14. 1. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. .s
Smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati - uzel Brno 46 112 370  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD) ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati - uzel Brno, kdy výluka je plánována v předpokládané době od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh trvání výluky.
Z2019-006792 27. 2. 2019 neuvedena Město Plasy BIS, a. s.
Lékařský dům – přestavba objektu č.p. 403 v Plasích 44 980 734  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je přestavba objektu č.p. 403 v Plasích. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností AIP Plzeň spol. s r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň, IČ 46885625 (příloha č. 2 Zadávací dokumentace).
Z2019-004971 11. 2. 2019 neuvedena Statutární město Brno MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba II. 43 289 810  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, a to celkové rekonstrukce, nástavby a přístavby Mostecké 12 za účelem zajištění bytových jednotek vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
P19V00000865 23. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
IFER
Český hydrometeorologický ústav
;Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání a podmínek změny klimatu 43 140 000  Kč
Z2019-006462 25. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební s.r.o.
„Společnost –Lešná-Valašské Meziříčí“ ALPINE Bau CZ a.s.
Silnice I/35: Hr. kraje ZL/OL – Lešná – Valašské Meziříčí 42 779 511  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací v extravilánu obce Lešná na silnici I/35 km 304,372 – 306,612 v dl. 2 240 m a intravilánu města Valašské Meziříčí na silnici I/35 km 309,330 – 311,030 v dl. 1 700 m. Jedná se o obnovu asfaltových vrstev se záměrem zvýšení životnosti vozovky.
Z2019-005275 13. 2. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Prysmian Kablo s r.o., organizační složka
LABARA CABLES s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKA VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE 42 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 60% A 40% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 104-2017
Z2019-003759 1. 2. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Aktualizace PD „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ 41 612 000  Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem veřejné zakázky je aktualizace projektové dokumentace (ve smyslu a rozsahu podle obchodních podmínek), výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny. Projektová dokumentace bude zpracována na základě stavebního programu 06/2018 a vítězného návrhu architektonické soutěže v roku 2004 „Kuba, Pilař architekti“.
Z2019-007842 8. 3. 2019 neuvedena Obec Štíhlice M-SILNICE a.s.
VPK Suchý s.r.o.
ŠTÍHLICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV 300EO - II 41 493 635  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV 300 EO v obci Štíhlice ve Středočeském kraji. Obec Štíhlice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na smluvní ČOV. Účelem stavby je odkanalizování celé obce i rekreačních chalup obce. Celková délka splaškové kanalizace je 2275,7 m.
Z2019-001474 17. 1. 2019 neuvedena ČEZ ICT Services, a. s. AUTOCONT a.s.
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Poskytování služeb v oblasti koncových zařízení – Dílčí smlouva 2019 39 740 085  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění podmínek pro poskytování ICT služeb v oblasti koncových zařízení na rok 2019 na základě platné Rámcové smlouvy č. 4400042468 (původní číslo 4400033000).
Z2019-001272 14. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Doosan Skoda Power s.r.o.
Revize průtočné části TG4 110 MW 39 726 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení revize průtočné části turbíny TG4 110 MW, včetně dodání náhradních dílů, v Elektrárně Ledvice.
Z2019-007421 6. 3. 2019 neuvedena Ústecký kraj MATURE TEPLICE s.r.o.
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – výměna vnitřních instalaci ZTI, ÚT, VZT a elektro vč. stavebních prací 38 280 861  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní výměna vnitřních instalací ZTI, ÚT, VZT a elektro vč. provedení vyvolaných stavebních prací (omítky, dlažby, obklady, podlahy, malby a nátěry).
Z2019-000863 14. 1. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Bilfinger Euromont a.s.
PŘETRUBKOVÁNÍ KONDENZÁTORU TG4 - 110 MW 37 955 718  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je realizace kompletní výměny kondenzátorových trubek v kondenzátoru TG4 Elektrárny Ledvice.
Z2019-006941 28. 2. 2019 neuvedena Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice 37 742 619  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) zateplení objektu sídla zadavatele. Předmětem zateplení objektu bude: - výměna původních výplní otvorů za nové, plastové s izolačním dvojsklem - zateplení stropu k nevytápěné půdě - zateplení fasády vnějším kontaktním zateplovacím systémem - zateplení vnitřních stěn k nevytápěné půdě - rekonstrukce tepelného zdroje, sestávající se zejména z instalace nového zdroje tepla pro vytápění a centrální přípravu TV s využitím OZE, včetně systému MaR - větrání . 2) Stavební úpravy objektu zahrnující: - zřízení celkem 11 specializovaných učeben a dílen ve vybraných prostorách objektu - přestavbu a rekonstrukci pěti skupin WC - zřízení šaten v I.PP objektu - realizaci opatření pro zajištění základní požární bezpečnosti celé budovy - přístavbu výtahu pro přepravu osob a přístupové rampy.
630473 14. 1. 2019 neuvedena Ředitelstvi silnic a dálnic ČR EKOSTAVBY Louny s. r. o.
I/30 Lovosice - Malé Žernoseky, oprava silnice 37 499 200  Kč
Oznámení o změně
Z2019-001530 17. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Elmoz Czech, s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
Odstraňovaní poruch na zařízení vn a nn - region STŘED 36 421 218  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je provádění elektromontážních prací, ostatních prací a prací spojených s prováděním operativních ořezů v regionu STŘED v rámci operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ), operativních zásahů ve spojitém čase, v rámci odstraňování mimořádných událostí a při odstraňování škod na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) Zadavatele nebo třetí osoby (dále jen „Zařízení“), pro kterou je dané Zařízení smluvně provozováno Zadavatelem. Dále pak poskytnutí mechanizace s obsluhou pro odstranění poruchových stavů nebo pro jejich předcházení, k jejichž provedení zadavatel vyzve zhotovitele. Předmětem veřejné zakázky je i držení pohotovostní služby a držení operativní pohotovostní služby.