Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-02-11 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 12091 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
643006 4. 4. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Lumius, spol. s r.o.
E.ON Energie, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK 1 089 183 764  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005147 14. 2. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TSS GRADE, a.s., pobočka ČR
PORR a.s.
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Železničné stavby, a.s.
Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 561 080 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 - úprava ceny díla na základě skutečného čerpání a prodloužení lhůty pro dokončení díla
Z2019-005772 20. 2. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa 279 852 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem projektu je realizace nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO - lagun Ostramo v Ostravě - Mariánských Horách, část nadbilanční kaly v lagunách R1, R2 a R3 a zajištění souvisejících činností.
234444 3. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SILICON GRAPHICS, s.r.o.
SUPERPOČÍTAČ - VELKÝ CLUSTER 274 900 000  Kč
Oznámení o změně
234444 24. 10. 2014 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SILICON GRAPHICS, s.r.o.
SUPERPOČÍTAČ - VELKÝ CLUSTER 274 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000077 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7 232 816 908  Kč
Z2019-011427 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7 232 816 908  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2019-009567 18. 4. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj CENTROPOL ENERGY, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup elektrické energie pro Moravskoslezský kraj v roce 2019 167 741 046  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006403 25. 2. 2019 neuvedena Město Litoměřice Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029 - JŘSU 145 971 904  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je tak zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Litoměřice (příp. jeho příměstských oblastí) na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.07.2019 a s trváním do dne 30.06.2029. Veřejné služby v přepravě cestujících (resp. autobusová doprava na vymezených linkách a spojích) budou zajištěny na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti města Litoměřice pro období od roku 2019 do roku 2029, jež bude uzavřena s dodavatelem (dopravcem) vybraným na základě provedeného zadávacího řízení.
P19V00152534 18. 4. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o poskytování služeb podpory infrastruktury DC VZP ČR 1500309/4100047050 138 180 648  Kč
Z2019-009767 10. 4. 2019 neuvedena Zlínský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 – 2022 136 014 214  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011143 8. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Siemens, s.r.o.
LONG TERM MAINTENANCE CONTRACT 103 822 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky je provádění servisu paroplynových turbín v Elektrárně Počerady.
Z2019-010938 8. 4. 2019 neuvedena Pardubický kraj Pražská energetika, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 94 921 759  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.
60062205 8. 6. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Superpočítač – Malý cluster 90 333 195  Kč
Oznámení o změně
60062205 3. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Superpočítač – Malý cluster 90 333 195  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011428 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj BusLine KHK s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 8 88 138 091  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
P19V00000078 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj BusLine KHK s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 8 88 138 091  Kč
P19V00000072 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj CDS Náchod s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2 87 367 291  Kč
Z2019-011422 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj CDS s.r.o. Náchod
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2 87 367 291  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2019-011613 11. 4. 2019 neuvedena Zlínský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 85 145 286  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 160 488 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 54 822 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 105 666 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Z2019-011423 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 3 79 726 048  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
P19V00000073 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 3 79 726 048  Kč
Z2019-010943 8. 4. 2019 neuvedena Pardubický kraj Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro organizace zřizované a zakládané Pk a KrÚ Pk na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 77 806 616  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.
635140 11. 4. 2019 neuvedena Obec Nemile “Společnost Nemile”
„Splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile“ 73 983 547  Kč
Oznámení o změně
Z2018-011970 10. 4. 2019 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Ionplus AG
Tender for an AMS system 66 360 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000099 4. 3. 2019 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Ionplus AG
Tender for an AMS system 66 360 000  Kč
Z2019-011403 11. 4. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc E.ON Energie, a.s.
CENTROPOL ENERGY,a.s.
Dodávka elektrické energie na období 2020 - 2021 63 299 444  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky – nákupu elektrické energie je zajištění dodávek elektřiny a sdružených služeb do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých zadavatelů (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a...
Z2019-005393 14. 2. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED - organizační složka
Release WALDO a IDP NS 2018 60 563 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je Release systému WALDO pro stanoviště ACC, APP, TWR Praha, RGA stanoviště a centrální ARO a Release systému IDP NS 2018 pro další rozvoj systému WALDO, IDP a umožnění spolupráce s novým hlavním FDP a RDP systémem TOPSKY. Zadání obsahuje jednotlivé tematické okruhy: - Release systému WALDO, - integrace nového IODE interface DAIW pro TOPSKY DTC platformu, - integrace X11 interface WALDO do TOPSKY DTC, - realizace zobrazení ASMGCS dat IDP do TOPSKY DTC, - realizace IDP TOPSKY Tool serveru pro DTC. Požadována je kompletní změna nastavení a architektury systému RAC Oracle, PowerHA, SVC, upgrade AIX a nový koncept LPAR clusterů pro prostředí DTC NS, - upgrade a doplnění pozic RGA APP a SNS LKKV, LKTB a LKMT na standard 4K pro integrovanou APP/SNS RGA na Technickém bloku.
513985 18. 4. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. CELTES s.r.o.
STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.
JIndřich Pavel
Uzavření rámcové smlouvy na rekonstrukce bytů, jejich částí a společných prostor bytových domů 60 000 000  Kč
Neznámý
P19V00152604 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany MarS a.s.
Osobní padáky - nákup 58 106 000  Kč
631538 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAFETY PRO s.r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
SHP SK s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
PK OSSENDORF s.r.o.
SHP TS s.r.o.
R48 MÚK Bělotín - Rybí, stavební dozor 54 429 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru na akci „R48 MÚK Bělotín - Rybí".
P19V00002429 18. 4. 2019 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. NET-SYSTEM s.r.o.
HLAS ACCS - VCS 53 360 503  Kč
Z2019-009565 18. 4. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2019 49 536 496  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011424 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj AUDIS BUS s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 4 48 260 895  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
P19V00000074 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj AUDIS BUS s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 4 48 260 895  Kč
Z2019-008008 18. 4. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny na rok 2020 48 021 439  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009778 27. 3. 2019 neuvedena Městys Nosislav STAVOS Brno a.s.
MŠ Nosislav - výstavba trojtřídní mateřské školy 46 991 079  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je demolice stávající budovy rodinného domu Nosislav, Komenského č.p. 129 a následná výstavba mateřské školy včetně souvisejících inženýrských objektů a technologie kuchyně spolu s dalšími objekty na uvedeném místě a pozemcích v katastrálním území a obci Nosislav dle projektové dokumentace a stavebního povolení
Z2019-005723 18. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnice ČR HOCHTIEF CZ a. s.
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice - skrývka ornice a provedení zkušebních lamel 46 934 336  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je shrnutí ornice v rámci záboru stavby D3 0310/I Úsilné - Hodějovice na základě zpracované PD a provedení 3 ks zkušebních lamel, včetně zatěžovací zkoušky a jejího kompletního vyhodnocení. Uvedená zakázka byla vypsána v důsledku krajně naléhavé okolnosti spočívající v nutnosti odvrátit škodu v souvislosti s hrozící situací, že dojde ke zpoždění zahájení stavby D3 0310/I Úsilné - Hodějovice. Zadavatel nemůže prozatím uzavřít smlouvu s vítězem na zmíněnou veřejnou zakázku z důvodu vydaného rozhodnutí ÚOHS o předběžném opatření - zákaz uzavření smlouvy. Zároveň byl vyhlášen vítěz na stavbu D3 0310/II Hodějovice - Třebonín. Dle podmínek EIA platí, že zemní práce bude možno realizovat pouze do poloviny března. Zároveň materiál ze stavby 0310/I musí být využit na stavbě 0310/II. Dále je nutné zahájit práce na zkušebních lamelách v souvislosti s výstavbou tunelu....
P19V00153614 18. 4. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Gabriela Čerbáková
Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě Liberec 45 167 258  Kč
Z2019-012421 18. 4. 2019 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.“ 44 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je: - zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz požadavek č. 4 Přílohy č. 2_1 a 2_2 Technické podmínky_Cenová nabídka) včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění hematologických vyšetření krevního obrazu na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce, do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
Z2019-009985 28. 3. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská BBP Stavby s.r.o.
BYSTROŇ Group a.s.
Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská 44 649 975  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy, tj. realizace zejména níže uvedených stavebních prací spojených s dodávkou technologií: Realizace energetických opatření na budovách školy a dílen zahrnující především: Zateplení obvodového pláště budov, výměnu oken a dveří, zateplení střech a stropů. Rekonstrukci výměníkové stanice. Rekonstrukci vnitřního osvětlení. Dodávku a instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.Součástí veřejné zakázky je též realizace přeložky vedení nízkého napětí. Bližší informace k předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností: ARIPROS s.r.o., IČO: 26174936, se sídlem Kladno, Želzničářů 2286, PSČ: 272 01, která je součástí zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1.
Z2019-011369 9. 4. 2019 neuvedena Všeobecná fakultní nemocnice v Praze OHL ŽS, a.s.
VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – 3. etapa, stavební práce 44 460 475  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby „VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – 3. etapa“ dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 11 zadávacích podmínek.
Z2019-012526 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. VF, a.s.
Realizace úprav systému RMS ETE 42 380 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmět veřejné zakázky je dílo, které bude provedeno v rámci 2 akcí: a) Akce s názvem „E604 - Záměna řídící a vyhodnocovací části RRMS“, jejímž předmětem je náhrada 4 stanic PC-11. b) Akce s názvem „F228 - Záměna TDS ETE“ (dále též „F228“), jejímž předmětem je záměna 24 stanic TDS.
Z2019-009705 29. 3. 2019 neuvedena Elektrárna Dětmarovice, a.s. ARVOS s.r.o.
Modernizace LJ 41,42 EDĚ 42 350 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících regeneračních rotačních ohříváků vzduchu a spalin LJUNGSTRÖM (dále jen „LJ“), typ CX 27,5/1600/VI LJ 41 a 42 instalovaných v Elektrárně Dětmarovice, a. s., zejména rekonstrukce rotoru, včetně jeho uložení, rekonstrukce statoru, utěsnění rotoru, výhřevných náplní a dále rekonstrukce hlavního pohonu, to vše za účelem zajištění bezpečného, bezporuchového a spolehlivého provozu výrobního bloku s disponibilitou LJ v úrovni min. 98% a přisávání ze vzduchové do spalinové strany max. 7,0 %.
Z2019-012475 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Megger CZ s.r.o.
Dodávky kabelových měřicích vozů 42 005 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je pořizování kabelových měřicích vozů ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění jednotlivých činností vykonávaných zadavatelem (dále jen „KMV“). KMV budou pořizovány za účelem zabezpečení plynulého a bezporuchového provozu distribuční soustavy. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování servisu k dodávaným KMV. Požadavky na servis jsou vymezeny v části 3 a 5 zadávací dokumentace. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s vybranými dvěma dodavateli na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
Z2019-003759 18. 4. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Aktualizace PD „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ 41 612 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007842 8. 3. 2019 neuvedena Obec Štíhlice M-SILNICE a.s.
VPK Suchý s.r.o.
ŠTÍHLICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV 300EO - II 41 493 635  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV 300 EO v obci Štíhlice ve Středočeském kraji. Obec Štíhlice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na smluvní ČOV. Účelem stavby je odkanalizování celé obce i rekreačních chalup obce. Celková délka splaškové kanalizace je 2275,7 m.
Z2019-011421 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj P-transport s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 1 41 256 798  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
P19V00000071 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj P-transport s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 1 41 256 798  Kč
Z2019-010700 5. 4. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Servis výdejních lávek 40 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení RD na provedení operativního servisu, profylaktické kontroly, odstranění zjištěných závad a dodávka náhradních dílů pro výdejní lávky společnosti ČEPRO, a.s.