Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-03-14 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 17936 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-014173 2. 5. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Konsorcium ŠKODA TRANSPORTATION a ŠKODA VAGONKA
Dodávka 31 ks elektrických jednotek EMU160 pro regionální dopravu 3 627 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je výroba a dodávka 31 ks elektrických jednotek pro regionální dopravu označovaných jako EMU160, plně bez jakéhokoli omezení způsobilých k provozu na regionálních a celostátních tratích a na vlečkách České republiky včetně dodávky servisních dílů prvního vybavení a včetně dodávky technické dokumentace včetně všech předepsaných průkazů způsobilosti.
Z2019-011456 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Pražská plynárenská, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Pražská plynárenská, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Dodávka elektřiny na rok 2020 1 495 050 088  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
643006 21. 5. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Lumius, spol. s r.o.
E.ON Energie, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK 1 089 183 764  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-014174 2. 5. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Konsorcium ŠKODA TRANSPORTATION a ŠKODA VAGONKA
Dodávka 5 ks netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu 986 250 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je výroba a dodávka 5 ks netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu, plně bez jakéhokoli omezení způsobilých k provozu na regionálních a celostátních tratích a na vlečkách České republiky včetně dodávky servisních dílů prvního vybavení a včetně dodávky technické dokumentace včetně všech předepsaných průkazů způsobilosti.
Z2019-011454 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví LAMA energy a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
LAMA energy a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 951 450 268  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00155160 15. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví LAMA energy a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
LAMA energy a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 951 450 268  Kč
Z2019-015532 13. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov (2019) 639 694 811  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stavba D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov byla po odstoupení od smlouvy předchozího zhotovitele v prosinci r. 2018 zanechána v rozestavěném stavu. Je nutné realizovat část prací (tj. zejména práce v SDP v úseku 91,240 až 97,660 a modernizace LJP v úseku 98,000 až 104,820 včetně PHS Skorkov) v r. 2019. Popis nejvýznamnějších prací: Stavební práce v SDP dálnice v km 91,240 až 98,000; tj. především demontáž svodidel, odkop zeminy, pokládka drenáže (v úseku cca km 91,2 až 94,1 včetně kanalizace a inženýrských sítí), zásyp SDP a montáž svodidel; Výstavba levého jízdního pásu dálnice v km 98,000 – 104,817; tj. především rozšíření tělesa dálnice, výměna kanalizačních přípojek, kompletní výměna vozovky, výstavba dvou dálničních mostů, výstavba protihlukové stěny Skorkov.
Z2018-001364 6. 12. 2018 neuvedena Městská část Praha 2 KOMTERM Čechy, s.r.o.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Veolia Energie ČR, a.s.
Energetické služby a dodávky 501 438 061  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-016444 20. 5. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Pražská plynárenská, a.s.
E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny na rok 2020 391 569 016  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství pro resort dopravy v roce 2020.
Z2019-018087 12. 6. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
Centralizovaný nákup elektrické energie na roky 2020 - 2021 - VN 364 197 473  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00013861 6. 6. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
Centralizovaný nákup elektrické energie na roky 2020 - 2021 - VN 364 197 473  Kč
Z2019-016294 24. 5. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond SAP ČR,spol.s r.o.
Dodávka služeb technické a aplikaní podpory, rozvoje a integrace informačního systému Platební agentury SZIF pro období od od 1.1.2011 341 760 000  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka služeb technické a aplikační podpory, rozvoje a integrace informačních systémů platební agentury SZIF pro období od 1.1.2011
234444 12. 6. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SILICON GRAPHICS, s.r.o.
SUPERPOČÍTAČ - VELKÝ CLUSTER 274 900 000  Kč
Oznámení o změně
234444 24. 10. 2014 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SILICON GRAPHICS, s.r.o.
SUPERPOČÍTAČ - VELKÝ CLUSTER 274 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-012876 23. 4. 2019 neuvedena Městská část Praha 11 Sdružení HT – Opatov
Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 247 000 418  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr.
P19V00000077 4. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7 232 816 908  Kč
Z2019-011427 12. 6. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7 232 816 908  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
495890 17. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Elektrizace železnic Praha a.s., správce společnosti DOZ ČT-KO, EŽ + SaZ
První SaZ Plzeň a.s.
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) 226 395 364  Kč
Oznámení o změně
Z2019-014688 3. 5. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. PosAm spol. s r.o.
JEDNOTNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ OSÁDEK V TERÉNU 214 496 050  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je implementace, nasazení a podpora software pro Jednotný systém řízení osádek v terénu včetně dodání koncových mobilních zařízení a jejich podpory. Více informací o Předmětu veřejné zakázky je uvedeno v části 3 ZD (Technická specifikace) jakož i části 4 ZD (Smlouvy).
Z2019-013653 29. 4. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Veolia Komodity ČR, s. r. o.
Pražská energetika, a.s.
Dodávka silové elektřiny pro DIAMO, státní podnik, pro rok 2020 182 597 346  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny pro DIAMO, státní podnik, pro rok 2020
Z2019-010507 13. 6. 2019 2. 5. 2019 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. MOL Česká republika, s.r.o.
KM-PRONA a.s.
ČEPRO, a.s.
Dynamický nákupní systém na dodávky motorové nafty 172 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek motorové nafty. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky motorové nafty.
Z2019-009567 24. 6. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj CENTROPOL ENERGY, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup elektrické energie pro Moravskoslezský kraj v roce 2019 167 741 046  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009222 24. 6. 2019 neuvedena Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. BDS Benešov s.r.o.
ABP HOLDING a.s.
LAROS s.r.o.
Komplexní rehabilitační centrum 164 541 206  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Komplexního rehabilitačního centra, včetně prací a činností souvisejících, v areálu zadavatele v Benešově. Zhotovované dílo je stavbou v areálu zadavatele. Stavba Komplexního rehabilitačního centra bude umístěna na pozemcích parc.č. 1836/1, 1847/3, 1847/31, 1848/1 včetně přívodních vedení areálové dopravní a technické infrastruktury na pozemcích parc.č. 1836/3, 1841/1, 1843, 1847/61, 1848/3, 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1849/8, 1868/1 v k.ú. Benešov u Prahy.
Z2019-013100 26. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Elmoz Czech, s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
VČE - montáže, a.s.
MATEX HK s.r.o.
SEG s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
MSEM, a.s.
ARPEX MORAVA s.r.o.
ELTOM, s.r.o.
Plánované akce a operativní zásahy na vedení vn/nn 2018-2022 159 256 459  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění činností v rámci plánovaných akcí, operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ) a ve spojitém čase (SČ) na zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo na elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem, provádění operativních ořezů vegetace v ochranném pásu v blízkosti zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo v blízkosti elektrického zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem. Plnění bude Zhotovitelem prováděno na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) (dále jen „Zařízení“). V rámci plánovaných akcí a operativních zásahů v NSČ a SČ se Zhotovitel zavazuje odstraňovat poruchy na Zařízení, odstraňovat následky způsobené mimořádnými událostmi a odstraňovat škody na distribuční soustavě v majetku Zadavatele. Výše uvedené činnosti zahrnují...
Z2019-010084 20. 6. 2019 3. 5. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR SPEL, a.s.
ČD - Telematika a.s.
Silnice I/42 – Husovický tunel Brno - obnova části technologického zařízení 147 149 393  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluvního vztahu, na jehož základě bude provedena obnova části technologického vybavení Husovického tunelu silnice I/42 v intravilánu Statutárního města Brna.
P19V00013804 6. 6. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace CENTROPOL ENERGY, a.s.
Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2020 - VO 140 842 170  Kč
Z2019-018093 12. 6. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace CENTROPOL ENERGY, a.s.
Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2020 - VO 140 842 170  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00156345 12. 6. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o poskytování služeb podpory infrastruktury DC VZP ČR 1500309/4100047050 137 812 273  Kč
Z2019-009767 28. 5. 2019 neuvedena Zlínský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 – 2022 136 014 214  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-013656 29. 4. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Pražská plynárenská, a. s.
Lumius, spol. s r.o.
Dodávka zemního plynu včetně sdružených služeb pro DIAMO, státní podnik, pro rok 2020 114 357 631  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka zemního plynu včetně sdružených služeb pro DIAMO, státní podnik, pro rok 2020
375499 20. 5. 2019 neuvedena Český statistický úřad DATASYS s.r.o.
VZ004 ICT - Doplnění a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického info. systému a obnova ICT pro další info. systémy ČSÚ včetně servisu, syst. služeb a potřebné infrastruktury - dodatek č. 3 105 106 481  Kč
Oznámení o změně
Z2019-019956 17. 6. 2019 neuvedena Univerzita Karlova Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
Pražská energetika, a.s.
Dodávka elektřiny na rok 2020 a 2021 102 780 246  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 75 345 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-006619 28. 5. 2019 neuvedena Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace POPELÁŘ HANDICAP-TRANSPORT s.r.o.
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 1. část 100 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-016456 20. 5. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 97 286 816  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 168 608 MWh pro rok 2020.
Z2019-010938 8. 4. 2019 neuvedena Pardubický kraj CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 94 921 759  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-012599 24. 6. 2019 21. 5. 2019 Ředitelství silnic a dálnice ČR STRABAG a. s.
I/4 Strážný - Strážný přechod 94 847 137  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Souvislá údržba asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) a následná obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic, pročištění a oprava odvodňovacího zařízení (zpevněné příkopy a propustky). Trvalé svislé dopravní značení bude vyměněno se zachováním sloupků a budou doplněny chybějící značky. Dále bude provedena výměna a doplnění záchytného zabezpečovacího zařízení dle současně platných TP. Pro zvýšení bezpečnosti na sil. I/4 bude provedena výměna kolmých bet. čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za čela šikmá, odlážděná. Součástí akce není oprava mostních objektů, pouze výměna obrusné vrstvy vozovky a obnova elastických mostních závěrů. Délka řešeného úseku silnice I/4 je 4 583,5 m, délka jednosměrné části ve směru ČR v prostoru bývalého celniště (silnice I/4A) je 370,276 m.
60062205 8. 6. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Superpočítač – Malý cluster 90 333 195  Kč
Oznámení o změně
60062205 12. 6. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Superpočítač – Malý cluster 90 333 195  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011428 12. 6. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj BusLine KHK s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 8 88 138 091  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000078 24. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj BusLine KHK s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 8 88 138 091  Kč
P19V00001145 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŽEV - REKO a.s.
Opravné práce v obvodu ŽST Ostrava hlavní nádraží 87 778 440  Kč
P19V00000072 24. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj CDS Náchod s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2 87 367 291  Kč
Z2019-011422 12. 6. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj CDS Náchod s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2 87 367 291  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011613 11. 4. 2019 neuvedena Zlínský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 85 145 286  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 160 488 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 54 822 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 105 666 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
P19V00000813 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
TOMI-REMONT a.s.
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 – výměna pražců 79 910 500  Kč
Z2019-011423 12. 6. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 3 79 726 048  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000073 24. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 3 79 726 048  Kč
Z2019-010943 8. 4. 2019 neuvedena Pardubický kraj Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 77 806 616  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000877 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava traťového úseku Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město 77 494 484  Kč
Z2019-009013 24. 6. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Merck Sharp & Dohme s.r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
HVLP – Imunosupresiva – Monoklonální protilátka infliximab II. 76 560 840  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky infliximab pro léčbu stávajících pacientů ve schválených indikacích, kteří jsou mimo kritéria dříve realizované veřejné zakázky HVLP – Imunosupresiva – monoklonální protilátka infliximab, PZ-2018-0000219, která byla určena pro zajištění medikace následujících skupin pacientů: • zajištění léčby naivních pacientů • zajištění léčby pacientů aktuálně léčených účinnou látkou infliximab s vyjímkou těch, kteří již absolvovali switch z jednoho léčivého přípravku s účinnou látkou infliximab na druhý.