Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-04-15 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2019-04-15 TO *]'

Nalezeno 17762 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-014173 2. 5. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Konsorcium ŠKODA TRANSPORTATION a ŠKODA VAGONKA
Dodávka 31 ks elektrických jednotek EMU160 pro regionální dopravu 3 627 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je výroba a dodávka 31 ks elektrických jednotek pro regionální dopravu označovaných jako EMU160, plně bez jakéhokoli omezení způsobilých k provozu na regionálních a celostátních tratích a na vlečkách České republiky včetně dodávky servisních dílů prvního vybavení a včetně dodávky technické dokumentace včetně všech předepsaných průkazů způsobilosti.
Z2019-014174 2. 5. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Konsorcium ŠKODA TRANSPORTATION a ŠKODA VAGONKA
Dodávka 5 ks netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu 986 250 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je výroba a dodávka 5 ks netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu, plně bez jakéhokoli omezení způsobilých k provozu na regionálních a celostátních tratích a na vlečkách České republiky včetně dodávky servisních dílů prvního vybavení a včetně dodávky technické dokumentace včetně všech předepsaných průkazů způsobilosti.
Z2019-014362 19. 8. 2019 30. 5. 2019 DIAMO, státní podnik Vápenka Čertovy schody a.s.
Oxid vápenatý 729 716 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oxidu vápenatého, včetně jeho přepravy do místa plnění, v předpokládaném ročním množství 65 - 72 tisíc tun.
Z2019-015532 13. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov (2019) 639 694 811  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stavba D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov byla po odstoupení od smlouvy předchozího zhotovitele v prosinci r. 2018 zanechána v rozestavěném stavu. Je nutné realizovat část prací (tj. zejména práce v SDP v úseku 91,240 až 97,660 a modernizace LJP v úseku 98,000 až 104,820 včetně PHS Skorkov) v r. 2019. Popis nejvýznamnějších prací: Stavební práce v SDP dálnice v km 91,240 až 98,000; tj. především demontáž svodidel, odkop zeminy, pokládka drenáže (v úseku cca km 91,2 až 94,1 včetně kanalizace a inženýrských sítí), zásyp SDP a montáž svodidel; Výstavba levého jízdního pásu dálnice v km 98,000 – 104,817; tj. především rozšíření tělesa dálnice, výměna kanalizačních přípojek, kompletní výměna vozovky, výstavba dvou dálničních mostů, výstavba protihlukové stěny Skorkov.
Z2019-016444 20. 5. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Pražská plynárenská, a.s.
E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny na rok 2020 391 569 016  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství pro resort dopravy v roce 2020.
Z2019-021056 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra EP ENERGY TRADING, a.s.
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
JŘBU na dodávky el. energie a zemního plynu pro roky 2020 – 2021 - elektrická energie 386 376 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-018087 16. 7. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
Centralizovaný nákup elektrické energie na roky 2020 - 2021 - VN 364 197 473  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00013861 6. 6. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
Centralizovaný nákup elektrické energie na roky 2020 - 2021 - VN 364 197 473  Kč
Z2019-016294 24. 5. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond SAP ČR,spol.s r.o.
Dodávka služeb technické a aplikaní podpory, rozvoje a integrace informačního systému Platební agentury SZIF pro období od od 1.1.2011 341 760 000  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka služeb technické a aplikační podpory, rozvoje a integrace informačních systémů platební agentury SZIF pro období od 1.1.2011
Z2019-021054 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a. s.
JŘBU na dodávky el. energie a zemního plynu pro roky 2020 – 2021 - zemní plyn 274 690 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-012876 23. 4. 2019 neuvedena Městská část Praha 11 Sdružení HT – Opatov
Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 247 000 418  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr.
495890 17. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Elektrizace železnic Praha a.s., správce společnosti DOZ ČT-KO, EŽ + SaZ
První SaZ Plzeň a.s.
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) 226 395 364  Kč
Oznámení o změně
Z2019-028885 22. 8. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti Pražská plynárenská, a.s.
Lumius, spol. s r.o.
Centrální nákup energií pro roky 2020 a 2021 217 578 296  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 146 999 MWh pro roky 2020-2021, ve složení 42 706 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 104 293 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2019-014688 3. 5. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. PosAm spol. s r.o.
JEDNOTNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ OSÁDEK V TERÉNU 214 496 050  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je implementace, nasazení a podpora software pro Jednotný systém řízení osádek v terénu včetně dodání koncových mobilních zařízení a jejich podpory. Více informací o Předmětu veřejné zakázky je uvedeno v části 3 ZD (Technická specifikace) jakož i části 4 ZD (Smlouvy).
Z2019-015291 29. 7. 2019 7. 6. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze T-Mobile Czech Republic a.s.
Průběžné dodávky služeb – zajištění poskytování SW produktů Microsoft a souvisejících služeb 200 387 480  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování licencí k produktům Microsoft prostřednictvím velkoobjemových multilicenčních smluv Microsoft Enterprise Agreement (EA), Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS) a Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), Microsoft Select Plus, Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA), Cloud Solution Provider (CSP) a poskytování doplňkových služeb souvisejících s uplatněním produktů Microsoft; blíže viz zadávací podmínky.
Z2019-015780 12. 8. 2019 12. 6. 2019 Fakultní nemocnice v Motole Gastro instant, spol. s.r.o.
Bidfood Czech Republic, s.r.o.
Arie-Food, s.r.o.
Gold Group s.r.o.
MARTIN URBÁNEK s.r.o.
J.K. - GAZA s.r.o.
ALIMPEX - Louny spol. s.r.o.
CZ-HamiCo, s.r.o.
PAC Hořovice s.r.o.
Jatky Hradský s.r.o.
Maso Brejcha, s.r.o.
Martinkovo rodinné řeznictví, s.r.o.
Vodňanská drůbež, a.s.
FN Motol – DNS na nákup potravin 200 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je nákup potravin
Z2019-028002 12. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR IMOS Brno a.s.
I/37 Osová Bítýška, obchvat 195 305 694  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je obchvat obce osová Bítýška v délce 2,834 km a kategorii S 9,5/80. Stavba řeší vyvedení tranzitní dopravy na silnici I. třídy mimo interval obce osová Bítýška. Stavba se nachází v katastrálním území Osová, Osová Bítýška a Vlkov u Osové Bítýšky.
Z2019-024794 22. 7. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. SEG s.r.o.
MATEX HK s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
MSEM, a.s.
VČE - montáže, a.s.
ELTOM, s.r.o.
ARPEX MORAVA s.r.o.
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
Elmoz Czech, s.r.o.
Plánované akce a operativní zásahy na vedení vn/nn 2018-2022 192 431 532  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění činností v rámci plánovaných akcí, operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ) a ve spojitém čase (SČ) na zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo na elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem, provádění operativních ořezů vegetace v ochranném pásu v blízkosti zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo v blízkosti elektrického zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem. Plnění bude Zhotovitelem prováděno na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) (dále jen „Zařízení“). V rámci plánovaných akcí a operativních zásahů v NSČ a SČ se Zhotovitel zavazuje odstraňovat poruchy na Zařízení, odstraňovat následky způsobené mimořádnými událostmi a odstraňovat škody na distribuční soustavě v majetku Zadavatele. Výše uvedené činnosti zahrnují...
Z2019-025512 29. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
I/37 Pardubice - Palackého, dostavba 184 897 260  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem stavby je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic ze současného stavu do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Jedná se především o dostavbu druhého jízdního pásu silnice I/37, čímž dojde k doplnění na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci. Z toho vyplývá úprava a výstavba větví mimoúrovňové křižovatky. Silnice I/37 je při průchodu MÚK Palackého navržena v kategorii MS4dck 24,5/70. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou krajnicí. Dostavbou křižovatky bude propojen stávající čtyřpruhový profil ve směru od Hradce Králové a nově projektovaný čtyřpruhový profil ve směru na Chrudim.
Z2019-013653 29. 4. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Veolia Komodity ČR, s. r. o.
Pražská energetika, a.s.
Dodávka silové elektřiny pro DIAMO, státní podnik, pro rok 2020 182 597 346  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny pro DIAMO, státní podnik, pro rok 2020
Z2019-015357 15. 7. 2019 10. 6. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.
EUROVIA CS, a.s.
I/33 Česká Skalice - Kleny, oprava silnice 178 871 179  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Oprava vozovky: SO 101 Oprava silnice I/33 v úseku km 24,544 - 30,400 Stavební objekt řeží opravu silnice I/33 v úseku Velký Třebešov - úsek Velký Třebešov – ATC Rozkoš. Oprava je navržena technologií recyklace podkladních vrstev za studena, doplněnou o lokální sanace v místě poruch podloží. SO 102 Obnova krytových vrstev I/33 v úseku km 30,400 – 32,109 Stavební objekt řeší opravu silnice I/33 v úseku ATC Rozkoš - Kleny. Oprava je navržena technologií výměny krytových vrstev. Nový zádržný systém, SDZ, VDZ. Oprava podpovrchových dilatačních závěrů s cílem zamezit zatékání vody na úložné prahy mostu 33-020.
Z2019-019671 19. 8. 2019 15. 7. 2019 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Cardion
Medtronic
Mechanické srdeční podpory 2019 163 880 291  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Mechanické srdeční podpory 2019
Z2019-013893 8. 8. 2019 31. 5. 2019 Česká pošta, s.p. T-Mobile Czech Republic a.s.
Sdružení Colsys – IBA
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
AUTOCONT a.s.
Servodata a.s.
Profinit EU, s.r.o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Principal engineering s.r.o.
Deepview s.r.o.
BDO IT a.s.
Zavedení DNS pro rozvoj a úpravy software 160 000 000  Kč
Oprava Dynamický nákupní systém (dále též „DNS“) je plně elektronický, otevřený systém sloužící pro zadávání dílčích veřejných zakázek na: I. služby spočívající v přípravě projektů zahrnující aktivity jako analýza, projektové řízení, koordinace, konzultace v oblasti přípravy, realizace, implementace a následné podpory softwarových aplikací zadavatele, II. dodávky softwarových produktů zahrnující aktivity spojené s vývojem, úpravou, konfigurací a testování software, včetně následné podpory software. DNS bude dle předmětu zadávaných veřejných zakázek rozdělen do tří kategorií viz níže.
Z2019-013100 26. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Elmoz Czech, s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
VČE - montáže, a.s.
MATEX HK s.r.o.
SEG s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
MSEM, a.s.
ARPEX MORAVA s.r.o.
ELTOM, s.r.o.
Plánované akce a operativní zásahy na vedení vn/nn 2018-2022 159 256 459  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění činností v rámci plánovaných akcí, operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ) a ve spojitém čase (SČ) na zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo na elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem, provádění operativních ořezů vegetace v ochranném pásu v blízkosti zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo v blízkosti elektrického zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem. Plnění bude Zhotovitelem prováděno na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) (dále jen „Zařízení“). V rámci plánovaných akcí a operativních zásahů v NSČ a SČ se Zhotovitel zavazuje odstraňovat poruchy na Zařízení, odstraňovat následky způsobené mimořádnými událostmi a odstraňovat škody na distribuční soustavě v majetku Zadavatele. Výše uvedené činnosti zahrnují...
P19V00013804 6. 6. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace CENTROPOL ENERGY, a.s.
Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2020 - VO 140 842 170  Kč
Z2019-018093 16. 7. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace CENTROPOL ENERGY, a.s.
Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2020 - VO 140 842 170  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-013586 15. 8. 2019 6. 6. 2019 ČEPRO, a.s. Ing. Václav Pech
Rámcová dohoda - Nátěry nádrží a technologie 140 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Opravy protikorozních nátěrů a korozních poškození jednotlivých skladovacích nádrží na PHM vč. technologie ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky a případná nová aplikace protikorozních nátěrů na nových technologiích.
P19V00156345 16. 7. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o poskytování služeb podpory infrastruktury DC VZP ČR 1500309/4100047050 137 812 273  Kč
Z2019-027584 12. 8. 2019 neuvedena Česká republika – Ministerstvo zemědělství Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny na rok 2020 a 2021 127 885 411  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a elektřina v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 84 280 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 48 809 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky), 34 549 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky) a 922 MWh elektřina v napěťové hladině vysokého napětí (3.část veřejné zakázky).
507832 20. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Metrostav a.s.
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
R7 zvýšení zádržnosti středových svodidel, rekonstrukce přejezdů SDP 114 432 638  Kč
Oznámení o změně
Z2019-013656 29. 4. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Pražská plynárenská, a. s.
Lumius, spol. s r.o.
Dodávka zemního plynu včetně sdružených služeb pro DIAMO, státní podnik, pro rok 2020 114 357 631  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka zemního plynu včetně sdružených služeb pro DIAMO, státní podnik, pro rok 2020
375499 20. 5. 2019 neuvedena Český statistický úřad DATASYS s.r.o.
VZ004 ICT - Doplnění a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického info. systému a obnova ICT pro další info. systémy ČSÚ včetně servisu, syst. služeb a potřebné infrastruktury - dodatek č. 3 105 106 481  Kč
Oznámení o změně
Z2019-017708 12. 8. 2019 27. 6. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Metrostav a.s.
D1 rozšíření odočívky Střechov km 52,0 - pravá strana 104 606 873  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je přestavba prostoru stávající dálniční odpočívky v km 52,0 dálnice D1. Stavba bude využívána výhradně jako odpočívka pro motoristy z dálnice D1. Bude zde k dispozici 72 šikmých stání pro nákladní vozidla, 4 podélná stání pro autobusy, 74 kolmých parkovacích stání pro osobní automobily (z toho 4 stání pro invalidy) a dále 6 šikmých stání pro osobní vozidla s přívěsem a obytná vozidla.Na odpočívce jsou navrženy 2 řady šikmých parkovacích stání pro nákladní automobily, dále řada podélných stání pro autobusy podél chodníku s venkovními stoly a 2 řady kolmých stání pro osobní automobily. Jednotlivé řady jsou odděleny pojízdnými komunikacemi. Součástí stavby je dále přestavba dešťové kanalizace pro odvodnění komunikací odpočívky, stavební úpravy splaškové kanalizace, vodovodu a retenční nádrže, stavební příprava pro dobíjení elektromobilů, nově realizované veřejné osvětlení...
Z2019-017503 15. 8. 2019 25. 6. 2019 MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. ŠKODA ELECTRIC a.s.
Pořízení bezemisních drážních vozidel ve společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. 100 640 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových, nerepasovaných a nepoužitých nízkopodlažních parciálních trolejbusů. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace dodávaných trolejbusů (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2019-026836 2. 8. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. PRADAST, spol. s.r.o.
Stavební úpravy pavilonu "I" Nemocnice České Budějovice, a.s. 99 175 175  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice v rozsahu těchto zadávacích podmínek veřejné zakázky, jejich všech příloh a dle projektové dokumentace vyhotovené společností ARKUS5 s.r.o., K. Weise 1675, České Budějovice, 370 04 České Budějovice a neoceněným výkazem výměr.
Z2019-016456 20. 5. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 97 286 816  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 168 608 MWh pro rok 2020.
Z2019-013273 12. 8. 2019 28. 5. 2019 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. ŠKODA ELECTRIC a.s.
Parciální trolejbusy v Jihlavě 96 530 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových parciálních trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107. Zadavatel požaduje, aby účastníkem zadávacího řízení nabízený předmět veřejné zakázky ke dni dodání zadavateli splňoval všechny zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně a dále v městské hromadné dopravě osob platné na území České republiky. Dodané trolejbusy musí být identické (včetně všech součástí). Ke dni dodání musí být trolejbusy schváleny příslušným správním orgánem na základě právních předpisů platných na území České republiky, které upravují podmínky provozu trolejbusu na trolejbusové dráže s trakčním...
P19V00001249 16. 7. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava traťového úseku Kojetín - Chropyně 96 491 511  Kč
Z2019-012599 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.
I/4 Strážný - Strážný přechod 94 847 136  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-022737 8. 7. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. O2 Czech Republic, a.s.
TELEMETRIE O2 PRO SKUPINU ČEZ 2019-2024 94 158 490  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění provozu mobilních služeb elektronických komunikací pro telemetrické účely na SIM pořízených na základě smluv z minulých období a jejich administraci.
Z2019-021586 16. 7. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Společný nákup energií na období 2020 a 2021 – elektrická energie 90 908 956  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-013575 2. 7. 2019 28. 5. 2019 obec Vrané nad Vltavou GEOSAN GROUP a.s.
SMP CZ, a.s.
Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou - opakované zadání 87 951 503  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ČOV Vrané nad Vltavou podle PROJEKTU. Účelem navrhované stavby je rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 5360 připojených obyvatel, odpovídající plánovanému počtu obyvatel obce Vrané nad Vltavou. Předmětem navrhované intenzifikace je výstavba nové čistírenské linky na výhledovou kapacitu (hrubé předčištění, akumulační nádrž, čerpací stanice, 2 biologické linky, aerobní dostabilizace kalu, dmychárna, velín, rozvodna a sociální zařízení, strojní odvodnění kalu a homogenizace kalu). Nově vybudováno bude rovněž chemické hospodářství pro srážení fosforu. Součástí této stavby jsou i nové trubní a kabelové rozvody, úprava manipulačních ploch, příslušné vybavení strojně technologickým zařízením, nový systém ASŘ a MaR, přenos dat apod. Stavba bude sloužit pro čištění odpadních vod z obce Vrané nad Vltavou a pro výhledové připojení odpadních...
P19V00001145 16. 7. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŽEV - REKO a.s.
Opravné práce v obvodu ŽST Ostrava hlavní nádraží 87 778 440  Kč
Z2019-012776 22. 8. 2019 27. 5. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Com-Sys TRADE spol. s r.o.
Rámcová dohoda na pořízení a obnovu HW a SW 85 989 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení dodávka serverů a chassis
Z2019-021602 29. 7. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno sanofi-aventis, s.r.o.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Nízkomolekulární hepariny 85 883 961  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
498306 18. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí AutoCont CZ a.s.
Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Provozní integrační prostředí 82 910 563  Kč
Oznámení o změně
Z2019-015219 23. 8. 2019 12. 6. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 IT Services s. r. o.
Datové centrum pro NSCOH - rámcová dohoda 82 017 716  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provoz a řešení datového centra (také jako BI/DWH) pro Ředitelství služby cizinecké policie a dále jeho ásledná technická podpora.
Z2019-017662 19. 8. 2019 26. 6. 2019 České dráhy, a.s. autobusy Juřen, s.r.o.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 290 v úseku Olomouc – Šumperk 80 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Olomouc - Šumperk na trati č. 290 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 3. 7. 2019
Z2019-015831 16. 8. 2019 12. 6. 2019 Městys Lysice Metrostav a.s.
Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II 78 402 217  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem intenzifikace stávající čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace v Lysicích. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací s názvem akce „Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je VEGAspol v.o.s., sídlem Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČ: 60700220.
Z2019-023478 15. 7. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Plzeňská teplárenská, a.s.
Dodávka energie chladu 77 940 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka chladu pro interní pavilon FN Plzeň - Lochotín.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 628 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy