Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-05-15 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2019-05-15 TO *]'

Nalezeno 16857 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-019856 3. 10. 2019 15. 7. 2019 Česká pošta, s.p. ČEPRO, a.s.
Dodávky pohonných hmot 2 000 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot (motorová nafta třídy B, D a F dle ČSN EN 590+A1 a automobilový benzin BA95N dle ČSN EN 228+A1) pro potřeby zadavatele v rámci celé ČR ve vymezených lokalitách. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců.
Z2019-028426 4. 10. 2019 16. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Asseco Central Europe, a.s.
COMPAREX CZ s.r.o.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Com - Sys TRADE spol. s r.o.
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
Simac Technik ČR, a.s.
Neit Consulting s.r.o.
Solutia, s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Dynamický nákupní systém na pořizování produktů Oracle 1 800 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem zadávacího řízení bylo zavést DNS. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS je a) poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Software Technical Support“; b) poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Hardware and Systems Support“; c) poskytování produktů typu Oracle Engineered Systems; d) poskytování nových licencí k programovým prostředkům Oracle formou „Cloud Subscription“, a to dle aktuálních potřeb centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů, dle CPV kódů uvedených v zadávací dokumentaci na místě plnění. Konkrétní předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 ZZVZ.
510726 9. 9. 2019 neuvedena Energotrans, a.s. DIZ Bohemia, s.r.o.
Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 1 546 400 000  Kč
Oznámení o změně
Z2019-023400 11. 11. 2019 12. 8. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Omnimedics s.r.o.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Medinet s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Teleflex Medical s.r.o.
DISPOLAB, spol. s r.o.
BATIST Medical a.s.
Abionic s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Proximed s.r.o.
INLAB s.r.o.
Arthrex s.r.o.
ARID obchodní společnost, s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH, franc. S.R.L.A.)
CHIRANA T. Injecta, s.r.o.
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
SYSMEX CZ s.r.o.
BoneCare s.r.o.
HARTMANN - RICO a.s.
ASQA a.s.
Videris s.r.o.
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
MEDESA s.r.o.
BioSolution, s.r.o.
MEDISTA spol.s r.o.
A care a.s.
RADIX CZ s.r.o.
TRIGON PLUS s.r.o.
WIDEX LINE spol. s r.o.
MEDISPINE s.r.o.
Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
OXOID CZ s.r.o.
VIVACOM s.r.o.
EndoTech s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
MEDIAL spol. s r.o.
MEDISTAT, spol. s r.o.
Medicontur CZ s.r.o.
Johnson & Johnson, s.r.o.
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
BIOMEDICA ČS, s.r.o.
PANEP s.r.o.
CARDION s.r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Zimmer Czech, s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
BARD Czech Republic s.r.o.
Innova Medical s.r.o.
POLYMED medical CZ, a.s.
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
ASCO-MED,spol. s r.o.
Cardiomedical, s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
INLAB Medical, s.r.o.
COROLINE a.s.
Aleš Umlauf
Zdeněk Knol
S. A. B. Impex, s.r.o.
BOHEMIA MEDICAL spol. s r.o.
Perfect Distribution a.s.
MSM, spol. s r.o.
Stimcare s.r.o.
BAXTER CZECH spol. s r.o.
Zavedení dynamického nákupního systému pro průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu 1 185 654 340  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky speciálního zdravotnického materiálu pro jednotlivá pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Z2019-018462 14. 10. 2019 1. 7. 2019 Ministerstvo vnitra ČR Pramacom Prague spol. s r.o.,
„Rámcová dohoda na pořízení koncových zařízení radiokomunikačního systému Pegas“. 659 772 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka rádiových terminálů a příslušenství, jejichž prostřednictvím koncový uživa-telé využívají funkcionality radiokomunikační sítě Pegas.
Z2019-016296 13. 9. 2019 20. 6. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra ŠKODA AUTO a.s.
Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním provedení s pohonem 4x4 500 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Smyslem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod s jedním dodavatelem. Zadávací řízení je rozděleno na 3 části (v dalším textu uváděny jako Část 1, Část 2 a Část 3), z nichž každá směřuje k uzavření jedné rámcové dohody. Každá z rámcových dohod bude uzavřena na dobu 4 let ode dne nabytí její účinnosti nebo na dobu do vyčerpání limitu příslušné rámcové dohody odpovídajícímu předpokládané hodnotě příslušné rámcové dohody stanovené v čl. 3 ZD, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních automobilů v policejním provedení s pohonem 4x4. Podrobnější popis viz ZD.
Z2019-016444 20. 5. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Pražská plynárenská, a.s.
E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny na rok 2020 391 569 016  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství pro resort dopravy v roce 2020.
Z2019-021056 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra EP ENERGY TRADING, a.s.
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
JŘBU na dodávky el. energie a zemního plynu pro roky 2020 – 2021 - elektrická energie 386 376 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-018087 16. 7. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
Centralizovaný nákup elektrické energie na roky 2020 - 2021 - VN 364 197 473  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00013861 6. 6. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
Centralizovaný nákup elektrické energie na roky 2020 - 2021 - VN 364 197 473  Kč
Z2019-018664 11. 11. 2019 8. 7. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Alliance Healthcare s.r.o.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Imunopreparáty 2019 353 644 047  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených k terapii závažných chronických onemocnění na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 74 200 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Z2019-016801 25. 10. 2019 11. 7. 2019 Město Sušice ČEVAK a.s.
„VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU MĚSTA SUŠICE“ 351 178 010  Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem koncesního řízení je provozování vodovodní a kanalizační sítě, úpravny vody a čistírny odpadních vod (dále jen vodohospodářský majetek) ve vlastnictví Zadavatele, a to koncesionářem (provozovatelem) a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále také jen „ZVaK“). Bližší popis předmětu je uveden v Koncesní smlouvě.
Z2019-016294 24. 5. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond SAP ČR,spol.s r.o.
Dodávka služeb technické a aplikaní podpory, rozvoje a integrace informačního systému Platební agentury SZIF pro období od od 1.1.2011 341 760 000  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka služeb technické a aplikační podpory, rozvoje a integrace informačních systémů platební agentury SZIF pro období od 1.1.2011
Z2019-029953 28. 8. 2019 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.
dodávky vod a odvádění odpadních vod 340 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby dodávky vod a odvádění odpadních vod, vodovodní a kanalizační sít Ostrava
Z2019-032242 16. 9. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno 287 834 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro pracoviště Akademie věd ČR a univerzity, se kterými byla uzavřena písemná smlouva o centralizovaném zadávání.
Z2019-024927 4. 10. 2019 12. 9. 2019 Správa státních hmotných rezerv PRAKOV, spol. s r.o.
19-059 Pořízení leteckého petroleje JET A1 278 334 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A-1, který bude využíván pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Z2019-021054 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a. s.
JŘBU na dodávky el. energie a zemního plynu pro roky 2020 – 2021 - zemní plyn 274 690 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-021732 21. 10. 2019 30. 7. 2019 Statutární město Karlovy Vary AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary v období 11/2019 – 10/2024 267 914 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění letní a zimní údržby místních komunikací na území Statutárního města Karlovy Vary, včetně vypracování plánu zimní údržby, a to dle požadavků stanovených v ZD a jejich přílohách. Blíže viz ZD a její přílohy.
Z2019-033759 30. 9. 2019 neuvedena Statutární město Brno Pražská plynárenská, a. s.
Centralizované pořízení energií pro statutární město Brno na období 2020-23 252 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizované pořízení energií pro statutární město Brno a sdružené odběratele na období 2020-23 realizované na komoditní burze PXE.
Z2019-040110 11. 11. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.
NKT s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY ZEMNÍ VN – IZOLACE XLPE 250 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELŮ ZEMNÍCH VN - IZOLACE XLPE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELŮ ZEMNÍCH VN S IZOLACÍ XLPE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 80% A 20% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 101-2017
Z2019-034647 7. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Schneider Electric CZ, s.r.o.
ABB s.r.o.
Siemens, s.r.o.
DODÁVKY ROZVÁDĚČŮ VN PRO ELEKTRICKÉ STANICE - ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ, 25KV, SE 2 SYSTÉMY PŘÍPOJNIC 232 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ROZVÁDĚČŮ VN PRO ELEKTRICKÉ STANICE s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zařízení, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. ČÁST 3-ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ, 25KV, SE 2 SYSTÉMY PŘÍPOJNIC
495890 17. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Elektrizace železnic Praha a.s., správce společnosti DOZ ČT-KO, EŽ + SaZ
První SaZ Plzeň a.s.
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) 226 395 364  Kč
Oznámení o změně
Z2019-017341 26. 9. 2019 24. 6. 2019 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
FNKV - Zajištění přístrojového vybavení, dodávek diagnostik a spotřebního materiálu pro ÚLD II. 219 972 471  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky byly: a) opakované dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu, k materiálnímu zajištění biochemických a imunochemických vyšetření; a b) bezplatné vypůjčení a instalace výkonného biochemického a imunochemického analytického systému a preanalytického systému včetně příslušenství a SW se zajištěním školení, jejich plného servisu vč. bezpečnostně technických kontrol dle návodu výrobce ev. validací a případné modernizace, a to vše po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky a s možností jejich odkupu po uplynutí doby plnění předmětu veřejné zakázky; a c) zpracování technologického projektu umístění analyzátorů a harmonogramu instalace do prostor zadavatele.
Z2019-028885 22. 8. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti Pražská plynárenská, a.s.
Lumius, spol. s r.o.
Centrální nákup energií pro roky 2020 a 2021 217 578 296  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 146 999 MWh pro roky 2020-2021, ve složení 42 706 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 104 293 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2019-021349 26. 9. 2019 2. 8. 2019 Zoologická zahrada hl. m. Prahy STRABAG a.s.
Nový pavilon goril 209 988 776  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového pavilonu goril v Zoo Praha. Rozsah předmětu veřejné zakázky je vymezen a detailně specifikován ve stejnojmenné projektové dokumentaci vypracované firmou ABM architekti spol. s r.o., IČ: 256 06 026, se sídlem Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1, pod zakázkovým číslem 3.62 z měsíce června 2018 a ve výkazu výměr.
Z2019-017544 11. 11. 2019 25. 6. 2019 statutární město Plzeň POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
STAVMONTA spol. s r.o.
Odkanalizování Koterova 208 497 499  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v intravilánu obce Plzeň - Koterov, spočívajících ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem. Předmětem veřejné zakázky je také realizace přeložek plynovodů vyvolaných uložením nové oddílné kanalizace.
Z2019-020426 29. 10. 2019 12. 8. 2019 Město Tábor Spilka a Říha s. r. o.
Centrum pro seniory v Táboře 207 607 813  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je stavba „Centrum pro seniory v Táboře“, která zahrnuje zejména demolici stávajících objektů bývalé ZZS, novostavbu domu s pečovatelskou službou, novostavbu domova pro seniory, komunikace, parkoviště a zpevněné plochy, altán, sadové úpravy, oplocení s opěrnou zdí, areálové rozvody splaškové a dešťové kanalizace se vsakovacími objekty, rozvodů vody, tepla a NN, přípojky vodovodu a teplovodu, přeložku dešťové kanalizace, vodovodní řad a veřejné osvětlení.
Z2019-035292 11. 10. 2019 neuvedena Zlínský kraj ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Uherské Hradiště 198 270 597  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Uherské Hradiště. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-028002 12. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR IMOS Brno a.s.
I/37 Osová Bítýška, obchvat 195 305 694  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je obchvat obce osová Bítýška v délce 2,834 km a kategorii S 9,5/80. Stavba řeší vyvedení tranzitní dopravy na silnici I. třídy mimo interval obce osová Bítýška. Stavba se nachází v katastrálním území Osová, Osová Bítýška a Vlkov u Osové Bítýšky.
Z2019-016194 30. 9. 2019 13. 6. 2019 „Svazek vodovodů a kanalizací“ – měst a obcí MERTASTAV s.r.o.
STAEG Development, spol. s r.o.
IMOS Brno, a.s.
„Olomučany – splašková kanalizace“ 193 859 172  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla v rozsahu a podle PROJEKTU, SMLOUVY a POVOLENÍ. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace OPŽP Financování předmětu plnění v podstatné části realizace stavby, vyjma části „Olomučany – Obnova vodovodu“, „Blansko – přeložka kan. Výtlaku z ČS Kamenolom na ČOV Blansko – s využitím na MVE, I: Etapa“.
Z2019-024794 22. 7. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. SEG s.r.o.
MATEX HK s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
MSEM, a.s.
VČE - montáže, a.s.
ELTOM, s.r.o.
ARPEX MORAVA s.r.o.
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
Elmoz Czech, s.r.o.
Plánované akce a operativní zásahy na vedení vn/nn 2018-2022 192 431 532  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění činností v rámci plánovaných akcí, operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ) a ve spojitém čase (SČ) na zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo na elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem, provádění operativních ořezů vegetace v ochranném pásu v blízkosti zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo v blízkosti elektrického zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem. Plnění bude Zhotovitelem prováděno na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) (dále jen „Zařízení“). V rámci plánovaných akcí a operativních zásahů v NSČ a SČ se Zhotovitel zavazuje odstraňovat poruchy na Zařízení, odstraňovat následky způsobené mimořádnými událostmi a odstraňovat škody na distribuční soustavě v majetku Zadavatele. Výše uvedené činnosti zahrnují...
Z2019-025512 29. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
I/37 Pardubice - Palackého, dostavba 184 897 260  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem stavby je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic ze současného stavu do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Jedná se především o dostavbu druhého jízdního pásu silnice I/37, čímž dojde k doplnění na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci. Z toho vyplývá úprava a výstavba větví mimoúrovňové křižovatky. Silnice I/37 je při průchodu MÚK Palackého navržena v kategorii MS4dck 24,5/70. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou krajnicí. Dostavbou křižovatky bude propojen stávající čtyřpruhový profil ve směru od Hradce Králové a nově projektovaný čtyřpruhový profil ve směru na Chrudim.
Z2019-017637 26. 9. 2019 1. 7. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Alliance Healthcare, s.r.o.
ROCHE s.r.o.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
sanofi-aventis, s.r.o.
Janssen-Cilag s.r.o.
Antineoplastika a imunomodulátory 2019 182 865 772  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených k terapii závažných onemocnění na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 176 640 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Z2019-035024 10. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MSEM, a.s.
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
ARPEX MORAVA s.r.o.
VČE - montáže, a.s.
MATEX HK s.r.o.
Elmoz Czech, s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
SEG s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
ELTOM, s.r.o.
Plánované akce a operativní zásahy na vedení vn/nn 2018-2022 167 053 677  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění činností v rámci plánovaných akcí, operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ) a ve spojitém čase (SČ) na zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo na elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem, provádění operativních ořezů vegetace v ochranném pásu v blízkosti zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo v blízkosti elektrického zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem. Plnění bude Zhotovitelem prováděno na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) (dále jen „Zařízení“). V rámci plánovaných akcí a operativních zásahů v NSČ a SČ se Zhotovitel zavazuje odstraňovat poruchy na Zařízení, odstraňovat následky způsobené mimořádnými událostmi a odstraňovat škody na distribuční soustavě v majetku Zadavatele. Výše uvedené činnosti zahrnují...
Z2019-031801 16. 9. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Bell Textron Prague a.s.
Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnostní kategorie Bell 412 165 289 256  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této zakázky je nákup náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky Bell 412.
Z2019-019671 19. 8. 2019 15. 7. 2019 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Cardion
Medtronic
Mechanické srdeční podpory 2019 163 880 291  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Mechanické srdeční podpory 2019
Z2019-038476 31. 10. 2019 neuvedena ČEZ, a.s. O2 Czech Republic, a.s.
SLUŽEBNÍ MOBILNÍ TELEFONIE SKČ 2019-2024 158 461 786  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro služební účely, administrace služeb a zajištění indoor a outdoor pokrytí v lokalitách Skupiny ČEZ.
Z2019-019742 2. 9. 2019 15. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Škofin s.r.o.
Rámcová dohoda na zajištění operativního leasingu civilních vozidel pro SKPV na období 48 měsíců 158 439 669  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění operativního leasingu pro 500 ks osobních vozidel dle níže uvedené specifikace na období 24 měsíců, tj. obměna vozidel bude možná po 2 letech, přičemž rámcová dohoda bude uzavřena na období 48 měsíců.
Z2019-039210 4. 11. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Alliance Healthcare s. r. o.
Glecaprevirum a Pibrentasvirum 156 867 503  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Z2019-035638 14. 10. 2019 neuvedena Ústecký kraj Pražská energetika, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a. s.
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 152 750 348  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizované zadávání dodávek elektrické energie pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 105 350 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 34 918 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 70 432 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2019-035293 11. 10. 2019 neuvedena Zlínský kraj KRODOS BUS a.s.
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Kroměříž 152 689 189  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Kroměříž. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-025935 4. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ALWIL Trade, spol. s r.o.
C SYSTEM CZ a.s.
AUTOCONT a.s.
XANADU a.s.
Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro rok 2019 a 2020 141 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Průběžné dodávky a záruční servis výpočetní techniky dle požadavků veřejných zadavatelů rezortu MV v letech 2019 a 2020. Blíže viz. zadávací dokumentace.
P19V00013804 6. 6. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace CENTROPOL ENERGY, a.s.
Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2020 - VO 140 842 170  Kč
Z2019-018093 16. 7. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace CENTROPOL ENERGY, a.s.
Centralizovaný nákup zemního plynu na rok 2020 - VO 140 842 170  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-016700 8. 11. 2019 27. 6. 2019 České dráhy, a.s. VKC s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky brzdového obložení a špalíků 138 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdového obložení pro železniční kolejová vozidla zadavatele vybavená kotoučovou brzdou a brzdových špalíků, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká Třebová, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí.
Z2019-017346 11. 11. 2019 28. 6. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Alliance Healthcare s.r.o.
PHARMOS, a.s.
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Amgen s.r.o.
Janssen-Cilag s.r.o.
ViaPharma s.r.o.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Léčivé přípravky pro protinádorovou a hormonální terapii 2019 133 020 975  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných zhoubných a endokrinních onemocnění na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 77 598 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy uzavřené na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Z2019-020887 29. 10. 2019 23. 7. 2019 Město Benešov POHL CZ, a.s.
EDIKT a.s.
Parkovací dům Benešov 132 370 018  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o novostavbu parkovacího domu. Objekty jsou navrženy v hmotách přirozeně zapadajících do stávající rostlé zástavby, nevybočující z charakteristického rázu města Benešov (uliční čára, výšková hladina zástavby atd.). Okolní domy kolem ulice Nádražní jsou shodné výšky (případně mají hřeben ještě výše). Jedná se o zastavěnou část obce, při místní komunikaci. Stavba tvoří 1 stavební objekt včetně přípojek a přístupového chodníku v ulici Nádražní.
Z2019-016737 11. 9. 2019 19. 6. 2019 Město Šlapanice Metrostav a.s.
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G 131 855 980  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
Z2019-035298 11. 10. 2019 neuvedena Zlínský kraj ARRIVA MORAVA a.s.
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Valašské Klobouky 131 427 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Valašské Klobouky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-023180 14. 10. 2019 13. 8. 2019 Správa státních hmotných rezerv MOL Česká republika, s.r.o.
19-055.2 Nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2 131 223 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka nákup 10 000 tis. l nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590 + A1 bez obsahu biosložek v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 295 lidí darovalo 809 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy