Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-06-12 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2019-06-12 TO *]'

Našli jsme více než 10 000 výsledků na výraz zverejneno:[2019-06-12 TO *].

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-035921 27. 1. 2020 12. 11. 2019 Lesy České republiky, s.p. Hunterles s.r.o.
Radislav Janeček
FOREST TEAM s.r.o.
Jiří Matyáš
Dřevařské centrum, s.r.o.
Ing. Jan Kikal
Pavlína Vlčková
Libavská lesní s.r.o.
Renata Kinclová
Květoslav Adler
Opavská lesní a.s.
HEDERA ZIMA, spol. s r.o.
Hanko CZ s.r.o.
David Heidlberger
HAJICEK, s. r. o.
Domašovská lesní s.r.o.
Jakub Skružný
HOLZ CZ s.r.o.
Forest project, a.s.
Kloboucká lesní s.r.o.
RUFALES s.r.o.
Jiří Hostina
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Stanislav Hostinský
WINART s.r.o.
UNILES, a.s.
DrLes s.r.o.
HB Golf s.r.o.
SOLITERA spol. s r.o.
PERPERUNA ECO s.r.o.
Miroslav Chromek
Ecopal s.r.o.
Jaroslav Krejz
KAISER s.r.o.
FOREST SYSTEM s.r.o.
AGRO - DŘEVO s.r.o.
Vlastimil Gajda
Petr Ploštica
Robin Mikoláš
LDF Rožnov a.s.
Josef Šícha
Nemus factum s.r.o
VELIMPEX les s.r.o.
Jihozápadní dřevařská a.s.
Královské lesy s.r.o.
Marek Vejlupek
GOLDITERAN s.r.o.
DŘEVO - MÁLEK s.r.o.
Milan Zadražil
Radek Ploštica
JACER - CZ, a.s.
Josef Peroutka
Lesní společnost Přimda, s.r.o.
LFTA s.r.o.
Jaroslav Pôbiš
Silva & Equi s.r.o.
Petr Košťál
Karel Smejkal
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Triumfa Energo s.r.o.
Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Kovářovská lesní s.r.o.
LES-WOOD s.r.o. - odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Pila Paseky s.r.o.
Lesní společnost Ludvíkov a.s.
Pavel Ruda
Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
Miroslav Olejník
Jana Lindušková, DiS.
Jaroslav Krejz
Luboš Grbavčic
LST a.s.
Marcel Maršálek
Jaroslav Jára
1. písecká lesní a dřevařská, a.s.
Petr Janeček
LANOVKÁŘI s.r.o.
Petr Velinger
Tomáš Trubela
Hubertova lesní, s.r.o.
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS) 10 000 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb výroby dříví především na lokalitě odvozní místo (dále jen „OM“). Předmět veřejné zakázky (provádění těžebních činností) zahrnuje zejména provádění těžby dříví, manipulaci dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví na OM, a to včetně roztřídění dříví dle sortimentů a ukládání na skládky. K výrobě dříví bude možné využít technologie, které jsou určeny v kategoriích DNS. Požadovaná technologie bude vždy určena ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona. Zadavatel je rovněž oprávněn ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona stanovit podrobnější požadavky na konkrétní technologii, případně je rovněž oprávněn omezit využití použité technologie a stanovit takové požadavky na poskytnutí služby, které budou zohledňovat prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena (např. stanovit požadavek na...
Z2019-024572 23. 1. 2020 22. 8. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra ŠKODA AUTO a.s.
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení 2 002 180 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení. Zadávací řízení je rozděleno na 3 části (v dalším textu uváděny jako Část A, Část B a Část C).
Z2019-019856 18. 12. 2019 neuvedena Česká pošta, s.p. ČEPRO, a.s.
Dodávky pohonných hmot 2 000 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-025670 9. 1. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace TSS GRADE, a.s.
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou 1 898 816 704  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-028426 2. 12. 2019 16. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Simac Technik ČR, a.s.
Solutia, s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Neit Consulting s.r.o.
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Com - Sys TRADE spol. s r.o.
Asseco Central Europe, a.s.
COMPAREX CZ s.r.o.
Dynamický nákupní systém na pořizování produktů Oracle 1 800 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem zadávacího řízení bylo zavést DNS. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS je a) poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Software Technical Support“; b) poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Hardware and Systems Support“; c) poskytování produktů typu Oracle Engineered Systems; d) poskytování nových licencí k programovým prostředkům Oracle formou „Cloud Subscription“, a to dle aktuálních potřeb centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů, dle CPV kódů uvedených v zadávací dokumentaci na místě plnění. Konkrétní předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 ZZVZ.
510726 9. 9. 2019 neuvedena Energotrans, a.s. DIZ Bohemia, s.r.o.
Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 1 546 400 000  Kč
Oznámení o změně
Z2019-026499 20. 1. 2020 9. 10. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
D1 Modernizace, úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020) 1 398 417 102  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5m na 4,0m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.
Z2019-032008 15. 1. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávky elektřiny 2020 - 2023 1 192 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P19V00026197 19. 12. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a. s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMBK 1 151 339 480  Kč
Z2019-020763 2. 12. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. OHL ŽS, a.s.
Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. 987 740 887  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-033405 13. 1. 2020 25. 10. 2019 Lesy České republiky, s.p Královské lesy s.r.o.
UNILES, a.s.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Jihozápadní dřevařská a.s.
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
Pěstební činnosti 2020+ 986 447 815  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Blíže viz ZD.
P19V00167437 23. 1. 2020 neuvedena Liberecký kraj ČSAD Liberec, a.s.
SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ NA ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE PRO OBLAST LIBERECKO Č. OLP/5632/2019 914 736 581  Kč
Z2019-034628 24. 1. 2020 6. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Com-Sys TRADE spol. s r.o.
Asseco Central Europe, a.s.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
TESCO SW a.s.
Neit Consulting s.r.o.
Rámcová dohoda na pořizování produktů Oracle 900 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centrální zadavatel stanoví, že předmětem této Veřejné zakázky je: a) poskytování nových licencí k programovým prostředkům společnosti Oracle Corporation označovaných jako „Oracle Technology Software“, a to jako licencí v podobě „Full Use licence“, tedy licence platné pro plné použití bez aplikačního omezení; b) poskytování služeb technické podpory k výše zmíněným licencím v rámci programu „Oracle Software Technical Support“. Centrální zadavatel stanoví, že předmětem plnění této Veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb předprodejního poradenství pro Centrálního zadavatele a Pověřující zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Z2019-022836 20. 1. 2020 neuvedena Ostravská univerzita IMOS Brno, a.s.
Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění 874 749 764  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
641917 23. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SOR Libchavy spol. s r.o.
Dodávka 150 ks standardních nízkopodlažních autobusů 748 579 930  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
641917 19. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SOR Libchavy spol. s r.o.
Dodávka 150 ks standardních nízkopodlažních autobusů 748 579 930  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-024425 9. 1. 2020 19. 8. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra MOL Česká republika, s.r.o.
Unipetrol RPA, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro roky 2020 a 2021 710 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ zadávaných na základě uzavřených rámcových dohod jsou průběžné dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť na období 2020-2021 pro jednotlivé veřejné zadavatele z resortu Ministerstva vnitra, kdy konkrétní plnění budou poskytována na základě kupních smluv uzavíraných jednotlivými veřejnými zadavateli.
Z2019-022132 20. 12. 2019 16. 8. 2019 Karlovarský kraj Metrostav a.s.
GEOSAN GROUP a.s.
Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary 684 971 088  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.
Z2019-026708 25. 11. 2019 9. 9. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Asseco Central Europe a.s.
Provozní podpora a další rozvoj IKR a JPŘ PSV 633 356 352  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení provozní podpora a další rozvoj Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení a dále provozní podpora a další rozvoj Jednotného portálového řešení Ministerstva práce a sociálních věcí
Z2019-035638 18. 12. 2019 neuvedena Ústecký kraj CENTROPOL ENERGY, a.s.
Pražská energetika, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1.1.2020 do 31.12.2021 611 001 392  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
491738 2. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Solaris Bus & Coach, S.A.
DODÁVKA NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ NA CNG POHON 564 878 100  Kč
Oznámení o změně
Z2019-030084 2. 12. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek & Tintěra, a.s.
Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice 467 799 121  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2020-001239 13. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Elpro - Energo s.r.o.
Kones CZ s.r.o.
BEZ Transformátory, a.s.
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 22kV 414 315 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2020 – 12/2021.
Z2019-045804 23. 12. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Společnost ESIR (Vedoucí společník: EUROVIA CS, a.s.)
SaM silnice a mosty a.s.
Integra stavby, a.s.
I/35 MÚK Rádelský Mlýn 408 408 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení S ohledem na stavebně technické uspořádání větví MÚK, které není v souladu s technickými předpisy, je navržena komplexní přestavba křižovatky. Je navrženo takové technické řešení, které odstraňuje dopravní závady a snižuje riziko dopravních nehod v řešené křižovatce. Zároveň přitom podstatným způsobem vylepšuje technické parametry křižovatky.
Z2019-031075 23. 12. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno PHOENIX lékárenský
Lenalidomid - antineoplastika a imunomodulátory 404 351 858  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-021056 26. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra EP ENERGY TRADING, a.s.
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
JŘBU na dodávky el. energie a zemního plynu pro roky 2020 – 2021 - elektrická energie 386 376 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
641919 23. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SOR Libchavy spol. s r.o.
Dodávka 50 ks kloubových nízkopodlažních autobusů 360 239 400  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
641919 19. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SOR Libchavy spol. s r.o.
Dodávka 50 ks kloubových nízkopodlažních autobusů 360 239 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2020-001250 13. 1. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA S.B.S.Universal spol. s r.o.
PHAR SERVICE, a.s.
FITAZ spol. s r.o.
S.B.S.Universal spol. s r.o.
PHAR SERVICE, a.s.
FITAZ spol. s r.o.
S.B.S.Universal spol. s r.o.
PHAR SERVICE, a.s.
FITAZ spol. s r.o.
VZ 80719 - Provozní a stavební údržba objektů užívaných Městskou policií hl. m. Prahy na 4 roky 360 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-024483 23. 12. 2019 neuvedena Česká pošta, s.p. CENTRA a.s.
CENTRA a.s.
ZENOVA services s.r.o.
ZENOVA services s.r.o.
ZENOVA services s.r.o.
Clarima, s.r.o.
ZENOVA services s.r.o.
Úklidové služby 349 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-029953 28. 8. 2019 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.
dodávky vod a odvádění odpadních vod 340 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby dodávky vod a odvádění odpadních vod, vodovodní a kanalizační sít Ostrava
Z2019-021953 16. 1. 2020 29. 7. 2019 Dopravní podnik Ostrava a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Solaris Bus & Coach S.A.
Dodávka 37 ks nových dvoučlánkových autobusů na CNG pohon 329 763 046  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 37 ks dvoučlánkových nízkopodlažních autobusů na pohon CNG, včetně dodání servisního speciálního nářadí a diagnostického zařízení Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je její nedílnou přílohou.
Z2019-023528 9. 1. 2020 23. 8. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava STRABAG a.s.
„FN OSTRAVA - Výstavba budovy pro psychiatrickou péči“ – stavební práce 295 928 867  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je přístavba nové budovy psychiatrického pavilonu ke stávajícímu objektu kliniky Tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Nová budova psychiatrického pavilonu bude plně využita provozem Psychiatrické kliniky v rámci Fakultní nemocnice Ostrava. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Z2019-022285 6. 12. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
HVLP - Takrolimus 1x denně 295 398 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou takrolimus v lékové formě s prodlouženým uvolňováním (dávkování 1x denně) pro léčbu ambulantních i hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-025290 18. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059 294 873 604  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-022346 18. 12. 2019 neuvedena Kraj Vysočina OHL ŽS, a.s.
Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra 292 890 345  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-040583 18. 12. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ICOM transport a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 11 290 912 665  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-032242 16. 9. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno 287 834 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro pracoviště Akademie věd ČR a univerzity, se kterými byla uzavřena písemná smlouva o centralizovaném zadávání.
Z2020-000613 10. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MATEX HK s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
VČE - montáže, a.s.
ELTOM, s.r.o.
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
Elmoz Czech, s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
SEG s.r.o.
ARPEX MORAVA s.r.o.
MSEM, a.s.
Plánované akce a operativní zásahy na vedení vn/nn 2018-2022 287 770 478  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění činností v rámci plánovaných akcí, operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ) a ve spojitém čase (SČ) na zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo na elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem, provádění operativních ořezů vegetace v ochranném pásu v blízkosti zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo v blízkosti elektrického zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem. Plnění bude Zhotovitelem prováděno na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) (dále jen „Zařízení“). V rámci plánovaných akcí a operativních zásahů v NSČ a SČ se Zhotovitel zavazuje odstraňovat poruchy na Zařízení, odstraňovat následky způsobené mimořádnými událostmi a odstraňovat škody na distribuční soustavě v majetku Zadavatele. Výše uvedené činnosti zahrnují...
Z2020-000842 13. 1. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IBM Česká republika, spol. s r.o.
Jednací řízení bez uveřejnění – Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu III. 286 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu – provizorního ISMS - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního ISMS sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu ISMS na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního ISMS, jeho technické a provozní podpory vč. odborných konzultací; - zajištění školení uživatelů při nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu na základě objednávky Objednatele; - zajištění školení uživatelů na žádost Objednatele; - rozvoje provizorního ISMS dle požadavků Objednatele a s nimi související činnosti. Účelem Smlouvy je poskytování služeb vybraným dodavatelem spočívající v poskytování služeb softwarového řešení k zajištění softwarové podpory pro agendu ÚZSVM. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Informační systém majetku státu (dále jen „stávající ISMS“), a to bez modulu CRAB....
Z2019-036785 17. 1. 2020 19. 11. 2019 Správa státních hmotných rezerv PRAKOV, spol. s r.o.
19-074 Nákup 20 000 tis. l. leteckého petroleje JET A1 275 235 431  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1 (dále také „letecký petrolej“) do skladu PH Správy státních hmotných rezerv, který bude využíván převážně pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Z2019-021054 26. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a. s.
JŘBU na dodávky el. energie a zemního plynu pro roky 2020 – 2021 - zemní plyn 274 690 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2020-002176 20. 1. 2020 neuvedena Hlavní město Praha AVE Pražské komunální služby a.s.
Pražské služby, a.s.
Zajištění celoplošného nádobového sběru bioodpadu rostlinného původu na území hl. m. Prahy od 1.1.2020 do 31.7.2026 273 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění služby sběru, svozu a dalšího nakládání, zejména zpracování kompostováním, biologicky ozložitelného odpadu rostlinného původu (katalogové číslo 20 02 01 podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů), jakožto další složky využitelných složek komunálních odpadů.
Z2019-020687 22. 1. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze PKS stavby a.s.
Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. 268 002 061  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-021732 22. 1. 2020 neuvedena Statutární město Karlovy Vary AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary v období 11/2019 – 10/2024 267 914 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-023104 16. 12. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy SANKOL, zahradnická s.r.o.
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Pražské služby, a.s.
ZENOVA services s.r.o.
Martin Nezhyba
CENTRA a.s.
Ing. Jiří Čedík - RUKAZ
Pražské služby, a.s.
Hubert Neumann - EKOFLOR
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Pražské služby, a.s.
MĚŠŤÁK-SEVER s.r.o.
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Podnik technických služeb Praha s.r.o.
Pražské služby, a.s.
Martin Nezhyba
Martin Nezhyba
Pražské služby, a.s.
MM Instalace s.r.o.
MK zeleň s.r.o.
Martin Nezhyba
CENTRA a.s.
Pražské služby, a.s.
MK zeleň s.r.o.
Údržba komunikační zeleně 264 428 218  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-033759 30. 9. 2019 neuvedena Statutární město Brno Pražská plynárenská, a. s.
Centralizované pořízení energií pro statutární město Brno na období 2020-23 252 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizované pořízení energií pro statutární město Brno a sdružené odběratele na období 2020-23 realizované na komoditní burze PXE.
Z2019-040110 11. 11. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.
NKT s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY ZEMNÍ VN – IZOLACE XLPE 250 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELŮ ZEMNÍCH VN - IZOLACE XLPE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELŮ ZEMNÍCH VN S IZOLACÍ XLPE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 80% A 20% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 101-2017
Z2019-041257 18. 12. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED - organizační složka
Rozvoj IDP 2019-2023 249 832 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-022907 27. 1. 2020 13. 8. 2019 Nemocnice na Homolce CARDION s.r.o.
INLAB Medical s.r.o.
Medtronic Czechia spol. s.r.o.
Cardiomedical, s.r.o.
Dodávka implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů 249 096 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 367 lidí darovalo 1 000 695 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy