Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-07-11 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 550 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-023478 15. 7. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Plzeňská teplárenská, a.s.
Dodávka energie chladu 77 940 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka chladu pro interní pavilon FN Plzeň - Lochotín.
482030 15. 7. 2019 neuvedena NESS Czech s.r.o.
Zajištění SAP služeb 50 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí IT služeb, zejména zajištění analýz, vývojové činnosti, projektování, podpory procesů v oblasti systémů SAP.
Z2019-023823 15. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno Hrušecká stavební spol. s r.o.
Novostavba bytových domů Valchařská 14 a 15, Brno 45 980 340  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba bytových domů Valchařská 14 a 15 v Brně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2019-023817 15. 7. 2019 neuvedena Fotbalový klub Tachov, z.s. SMP CZ, a.s.
Rekonstrukce sportovního areálu - šatny a sociální zázemí 42 988 436  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci sportovního areálu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Dílo je rozděleno do 2 etap. PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE POUZE I. ETAPA. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v příloze č. 1zadávací dokumentace – závazný vzor návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
Z2019-023966 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
I/43 Vendolí - hranice města Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP 40 149 390  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o realizaci stavby I/34 Vendolí – hranice města Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP na základě projektové dokumentace vypracované firmou AMOK Pardubice. Tento projekt požadovalo vedení obce Vendolí kvůli zvýšení bezpečnosti při odbočování z I/34.
Z2019-023805 15. 7. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov Skanska a.s.
Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov 38 355 594  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“ spočívající v modernizaci stávajícího dopravního terminálu hromadné dopravy na Floriánském, při kterém dojde k přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavovy. Dále dojde k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky budou nově vybudovány kolmé a šikmé parkovací stání. V místě přechodu stezky pro cyklisty přes komunikaci v ulici Hliníky bude proveden vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy. .
Z2019-023468 12. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Společnost "I/50 Míkovice-Veletiny - EUROVIA + PORR"
PORR a.s.
Silnice I/50: Míkovice - Veletiny 35 099 794  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací v extravilánu obcí Míkovice – Podolí - Veletiny na silnici I/50 v km 65,493 – 69,247 v celkové délce 3 754 m.
Z2019-023865 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s.
"Společnost Buchlovské hory" - Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Silnice I/50: Buchlovské hory 32 895 962  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací v extravilánu obcí Buchlovice, Staré Hutě, Stupava, Zástřizly a Střílky na silnici I/50. Celková délka úpravy vozovky: 2 205 m.
Z2019-024035 16. 7. 2019 neuvedena TJ Hodonice, z.s. ATLANTA a.s.
Sportovní hala Hodonice 29 695 015  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se novostavbu sportovní haly. Navrhovaná sportovní hala je situována v rámci sportovního areálu do prostranství dvou rušených sportovních ploch (basketbal a univerzální tréninková plocha). Tvarově je navržena jako oblouková hala nad obdélným půdorysem s výškou hřebene od přilehlého terénu cca 10 m. Hala je navržena jako ocelová skořepina s plechovými štítovými stěnami. Přízemní šatnový objekt je zděný omítaný.
Z2019-023508 12. 7. 2019 neuvedena Akademie výtvarných umění v Praze Metrostav a.s.
„AVU – Rekonstrukce Školy architektury“ III. etapa obnovy objektu – realizace vlastní rekonstrukce a obnovy objektu Školy architektury 25 884 775  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „AVU – Rekonstrukce Školy architektury“ - III. etapa obnovy objektu – realizace vlastní rekonstrukce a obnovy objektu Školy architektury, a to v souladu s dokumentací pro provedení stavby a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr.
Z2019-023704 15. 7. 2019 neuvedena Město Jílové u Prahy AVE Pražské komunální služby a.s.
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu v Městě Jílové u Prahy. 25 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití odpadu či odstraňování komunálního odpadu. Zajištění služeb spočívá ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu – plasty, tříděného odpadu – papír, tříděného odpadu – sklo, tříděného odpadu – nápojové kartony, tříděného kovového odpadu, BIO odpadu a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Města Jílové u Prahy, a to na dobu tří let ode dne účinnosti smlouvy.
Z2019-024060 16. 7. 2019 neuvedena Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s. Milan Širmer
Modernizace Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka 24 508 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Objekty v současnosti slouží jako zázemí fotbalového stadionu. Přízemní část na východní straně celého objektu obsahuje záchody pro diváky a šatny pro hráče hostů. Navazující dvoupodlažní podsklepená budova má v prvním nadzemním podlaží šatny pro hráče domácích se zázemím, klubovnu s přípravnou (přípravna je podsklepená) a kancelář. Druhé nadzemní podlaží plní funkci tribuny pro diváky.
Z2019-024254 17. 7. 2019 neuvedena Město Třeboň OHL ŽS a.s.
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku 23 581 838  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci dalších pokojů, komunikačních prostor, apod. v části lázní - objekt A, C. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, jejíž součástí je i položkový výkaz výměr, která je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek.
Z2019-023603 12. 7. 2019 neuvedena ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 LUSPOL SE
PŮDNÍ VESTAVBA – ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE VE II. PATŘE 21 609 114  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve využití podstřešního půdního prostoru nad celým půdorysem objektu tj. nad 3.NP. Jedná se o rekonstrukci stávajících učeben ve II. patře, rekonstrukce stávající střešní konstrukce včetně provedení střešních oken a světlovodů, provedení nových schodišť, vnitřních povrchových úprav, dispozičních úprav, nové rozvody ZI a VZT a EI a ÚT.
Z2019-023571 12. 7. 2019 neuvedena Liberecký kraj COLAS CZ, a.s.
Silnice III/2823 Rovensko – Štěpánovice - Radvánovice 21 492 191  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je velkoplošná oprava silnice III/2823 Štěpánovice - Rovensko pod Troskami, vedené jak v intravilánu, tak v extravilánu obcí na území Libereckého kraje. Délka předmětné opravy krytu vozovky sil. III/2823 je přibližně 3375 m, délka úseku této silnice III/2823 od křižovatky se silnicí II/282 po křižovatku se silnicí I/35 je 4075 m, přičemž nový kryt vozovky je v úseku od křižovatky se silnici II/282 v délce přibližně 700 m a ten zůstane nedotčen, krom místa napojení. V úseku předmětné komunikace bude nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést vyčištění zatrubněných příkopů ve vjezdech a připojení, provést vyčištění stávajících propustků a vjezdů pod vozovkou a realizovat související údržbu a obnovu stavebně technického stavu...
Z2019-024106 17. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PORR a.s.
I/19 Rozseč nad Kunštátem - souvislá oprava (provozní km 209,700 - 212,100) 20 585 093  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice I/19 v km 209,700 – 212,100 (Rozseč nad Kunštátem), v rámci které dojde k odfrézování stávajícího krytu vozovky a pokládce nového asfaltového souvrství (ACL 16+ tl. 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm). Dále dojde k opravě propustků, obnově krajnice, odvodnění a vodorovného dopravního značení.
Z2019-023473 12. 7. 2019 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Stylstav s.r.o.
Středisko Baliny – Objekt B, stavební práce – 1. etapa 19 995 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to 1. etapy rekonstrukce stávajícího Objektu B Střediska Baliny (dříve budovy bývalého Vidlákova statku), demolice a obnova definovaná následujícími prostorovými limity: spodní stavba, její založení a stavba v úrovni 1.NP včetně zastropení v celém rozsahu půdorysu, stavba v úrovních 2.NP, 3.NP a zastřešení od osy 1 (včetně napojení stavby na objekt A za touto osou) po osu 7 (včetně štítové stěny za touto osou) a veškeré další související dodávky, služby, práce a činnosti dle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Z2019-023791 15. 7. 2019 neuvedena Statutární město České Budějovice ENVI-PUR, s.r.o.
ČOV ČB - modernizace technologie odvodnění kalu 19 599 319  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající technologie odvodnění kalu zahrnující výměnu a doplnění původního strojního zařízení ČOV včetně nezbytných stavebních úprav existujících stavebních objektů. Součástí díla je též obnova související čerpací techniky, části elektroinstalace a ASŘTP současně s dokončením rekonstrukce areálových tras komunikačních kabelů. Níže uvedený seznam stavebních objektů a provozních souborů zahrnuje pouze ty části stávajícího areálu ČOV, které budou předmětem modernizace. Značení a názvy předmětných celků byly převzaty z provozní dokumentace. Nové stavební objekty ani provozní soubory v rámci realizace předmětného záměru nevznikají. • Seznam stavebních objektů: SO 7.7 Odvodňování kalu SO 7.8 Hygienizace kalu SO 17 Podzemní kabelové trasy (zahrnuje pouze související zemní práce, dodávka a uložení kabelových rozvodů, šachet a chrániček je...
Z2019-023767 15. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Silnice Klatovy a.s.
II/185 Svrčovec - Dolany 19 484 074  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o opravu silnice II/185 v úseku od křižovatky silnic II/185 a III/1841 v obci Dolany na konec obce Svrčovec ve směru na Klatovy o celkové délce 2,55 km. V celém rozsahu opravy bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanace poškozených míst, položena ložná a obrusná vrstva. Dále bude provedena oprava propustků, provedení vodorovného dopravního značení, osazení ocelových svodidel, osazení směrových sloupků, zpevnění krajnic a úprava sjezdů. Součástí stavby je také výstavba chodníků v obci Svrčovec a Dolany.
Z2019-023637 12. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s.
18028 - D56 Ostrava - Hrabová, mosty ev.č. D56-052..1 a D56..052..2 19 227 667  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce mostů ev. č. D56-052..1 a D56-052..2 v Ostravě - Hrabové na dálnici D56 v km 42,03 provozního staničení. Rekonstrukce spočívá v odstranění mostního svršku, provedení hydroizolace vč. vozovkového souvrství, osazení zádržných systémů, oprava mostních závěrů a sanaci betonových častí.
P19V00000058 16. 7. 2019 neuvedena Město Příbram Amper Market, a.s.
Sdružené služby dodávek elektrické energie 18 856 511  Kč
404699 15. 7. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik INSKY spol. s r.o.
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko 17 800 798  Kč
Oznámení o změně
Z2019-023507 12. 7. 2019 neuvedena Statutární město České Budějovice MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská České Budějovice 16 953 387  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení: Zateplení obálek budov a výměna výplní otvorů pavilonů A, B, D a hospodářské budovy C bez navýšení stávající kapacity stavby včetně stavební úpravy spojovací chodby v MŠ Papírenská České Budějovice. Dále pak montáž zařízení VZT k zajištění větrání vybraných prostor Mateřské školy a to u stavebních objektů SO 01 Pavilon A a SO 02 Pavilon B. Není zasahováno do stávajících dispozic ani žádných vnitřních konstrukcí. Barevné řešení fasád bude řešeno dle požadavku uživatele. Řešení vegetačních úprav není součástí projektu, stávající zeleň bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu. Stavba je členěna na objekty: SO 01 – pavilon MŠ A SO 02 - pavilon MŠ B SO 03 – Hospodářská budova C SO 04 – spojovací chodba Předmět plnění veřejné zakázky je dále definovaný projektovou dokumentací.
Z2019-024102 17. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KARETA s.r.o.
I/47 Topolany - Ivanovice na Hané, oprava povrchu vozovky 16 498 734  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Povrch vozovky na silnici I/47 v km 1,400 – 5,300 vykazuje poruchy obrusné vrstvy, příčné, mozaikové a podélné trhliny, vysprávky a výtluky. Předmětem zakázky je odfrézování 50 mm, plošné odstranění ložné vrstvy 50 mm, zachování nivelety a obnova VDZ.
Z2019-023925 16. 7. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav ALBO okna - dveře s.r.o.
MOÚ Brno – výměna oken ve Švejdově pavilonu 16 347 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívající ve výměně oken ve Švejdově pavilonu Masarykova onkologického ústavu a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 této výzvy (vzor smlouvy o dílo).
Z2019-024242 17. 7. 2019 neuvedena Středočeský kraj S com ENERGO s.r.o.
ITP GASTRO s.r.o.
Rekonstrukce stravovacího provozu a vybavení stravovacího provozu Domova Pod Lipami Smečno 15 465 729  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího zastaralého stravovacího provozu, tj. stavební úpravy varny, včetně provedení nových rozvodů, elektroinstalace, vodoinstalace, vnitřní kanalizace, ÚT a provedení nových podlah, obkladů a dlažeb, dodávka a montáž nového technologického vybavení provozu a vzduchotechniky. Cílem je zajištění dodržování požadovaných hygienických norem a požadavků, výměna zastaralého technologického vybavení stravovacího provozu, včetně vzduchotechniky. Bližší specifikace v ZD.
P19V00000059 16. 7. 2019 neuvedena Město Příbram Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu 14 857 379  Kč
Z2019-023730 15. 7. 2019 neuvedena Město Litovel Elektro Jarmar s.r.o.
„Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů objektů č.p. 778 a 779 včetně instalace klimatizace v objektu 778“ 14 544 742  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce již nevyhovujících silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budově městského úřadu v Litovli č.p. 778 a 779. Dále bude ve vybraných místnostech budovy č.p. 778 a 779 provedena instalace klimatizace.
Z2019-023549 12. 7. 2019 neuvedena Město Česká Třebová PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Singletrack Glacensis – nástupní místo Peklák 14 222 385  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Singletrack Glacensis - nástupní místo Peklák v České Třebové. Jedná se o realizaci parkoviště s veřejným osvětlením a odvodněním přes odlučovač ropných látek, terénní úpravy pro kemp a osazení přístřešků a mobiliáře. Součástí je prodloužení jednotné kanalizace z ulice Kubelkova.
Z2019-024182 17. 7. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 GEDOSTA spol. s r.o.
Rekonstrukce školní kuchyně, SOŠ a SOU Sušice, Volšovská ul. objekt č.p. 1139/II (2. vyhlášení) 13 958 579  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu, který slouží SOŠ a SOU Sušice jako ubytovací objekt. V 1.NP objektu jsou umístěny sklady, lednice, vstupní hala s vrátnicí a transportní rampa, ve 2.NP je umístěna kuchyně s jídelnou. Na tento objekt navazuje ubytovací objekt, z něhož jeden sklad v přízemí bude připojen k bloku kuchyně – pro suchý sklad a strojovnu VZT. Stavební řešení obecně spočívá ve vybourání čistých podlah a příček dle PD, zajištění stropu pod varnou (odstranění vrchní vrstvy podlahy, provedení mikropilotáže, betonové patky a následně ocelového podpůrného rámu), provedení nového vstupního vnitřního otvoru ve štítové stěně vyššího objektu, provedení šachty pro osobonákladní výtah. Ve varně budou provedeny nové povrchy stěn (obklady), nové podlahy, nové štukové omítky stropů a malby. Venkovní prostory zůstávají bez úprav.
Z2019-023745 15. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o M - SILNICE a.s.
II/186 Defurovy Lažany - kř. III/18631 13 900 043  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava vozovky silnice II/186 v úseku od křižovatky sil. II/186 a II/188 u obce Defurovy Lažany před křižovatku sil. II/186 a III/18631 o celkové délce 2,233 km a části silnice II/188 (v prostoru křižovatky silnic II/188 a II/186) o délce 0,123 km. Celková délka opravy činí 2,356 km. V celém rozsahu opravy bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanace poškozených míst, položena ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby je oprava propustků, provedení vodorovného dopravního značení, osazení směrových sloupků, zpevnění krajnic a úprava sjezdů.
Z2019-023788 15. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany Pardubice - vzduchotechnika věže letové kontroly - rekonstrukce 13 561 420  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení všech prací souvisejících s provedením díla dle zpracované projektové dokumentace
Z2019-023577 12. 7. 2019 neuvedena ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Rekonstrukce polních cest HC6 v k. ú. Kolešovice a HC3 v k. ú. Přílepy 12 890 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce části polních cest HC6 v k. ú. Kolešovice a HC3 v k. ú. Přílepy, které jsou součástí plánů společných zařízení schválených v rámci pozemkových úprav v k. ú. Kolešovice a k. ú. Přílepy. Polní cesta HC6 je navržena jako jednopruhová o délce 1176m (SO 02), volné šířky 4,0m s výhybnami a s krytem z asfaltového betonu. Polní cesta HC3 je navržena jako jednopruhová o délce 494m (SO 02, 04, 05), volné šířky 4,0m s výhybnou a s krytem z asfaltového betonu.
Z2019-023877 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnice ČR SWIETELSKY stavební s.r.o.
JHC Škody po zimě - opravy výtluků 12 485 547  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava povrchu – lokálních výtluků na silnicích I. třídy v Jihočeském kraji, které jsou způsobeny povětrnostními vlivy během zimního období.
Z2019-023494 12. 7. 2019 neuvedena Obec Dolní Dvořiště VIDOX s.r.o.
REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU ČP. 33, RYCHNOV NAD MALŠÍ 12 278 082  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy stávajícího objektu k bydlení.
Z2019-023634 12. 7. 2019 neuvedena Obec Horní Bukovina Metrostav, a.s.
Výstavba splaškové kanalizace v Horní Bukovině – III. etapa 12 153 001  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace Horní Bukovina – III. etapa.
Z2019-023690 15. 7. 2019 neuvedena Město Dolní Kounice Izolservis spol. s r.o.
Dolní Kounice-snížení energetické náročnosti a stavební úpravy zdravotního střediska 10 999 683  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební práce spojené s provedením zateplení obálky budovy a dalších stavebních úprav budovy zdravotního střediska v Dolních Kounicích, členěné na stavební objekty : SO 01 Snížení energetické náročnosti, SO 02 Stavební úpravy, ZTI, ÚT, elektro, výtah, SO 03 Uliční průčelí
Z2019-023525 17. 7. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Ing. arch. Pavel Matoušek
„Rekonstrukce interiérů budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 1. etapa“ 10 834 667  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí rekonstrukce interiéru budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, v rozsahu 1PP - 2NP a přestavba prostor vstupu do budovy v 1NP na moderní vstup s otevřenou recepcí. Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, IČO: 25594443, v říjnu 2018 (dále jen „projektová dokumentace“).
Z2019-024059 16. 7. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik DV stav s.r.o.
VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV 10 499 755  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava dvou ramen obslužného, údržbového, revizního a evakuačního schodiště podél kolejnic šikmého nákladního výtahu (sklon 45 st) mezi halou ŠNV (šikmý nákladní výtah) a kavernou HC ELI I (hydrocentrála elektrárny Lipno I) v délce 216 metrů a drobné stavební opravy betonových konstrukcí v ŠNV.
Z2019-023804 15. 7. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc Elektropráce Spáčil s.r.o.
Kosmonautů 12, 14, 16, 18,20 Olomouc – Rekonstrukce elektroinstalací bytového domu 10 337 614  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu je rekonstrukce slaboproudých rozvodů domácích telefonů, telefonních rozvodů, anténních rozvodů STA, rozvodů kabelové televize UPC a příprava kabeláže pro internet v prostorách bytového domu na ulici Kosmonautů 12, 14, 16, 18 a 20 v Olomouci.
Z2019-024249 17. 7. 2019 neuvedena SK Sokol Brozany, z. s. SPORT Construction a. s.
Reko UMT 10 094 953  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího umělého povrchu fotbalového hřiště. Nový povrch je navržen z umělého trávníku tzv. III. generace.
Z2019-023583 12. 7. 2019 neuvedena TJ Slavia Hradec Králové, z.s. R.I.W., s.r.o.
Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve sportovní hale TJ Slavia 9 948 505  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy týkající se části 1. a 2. nadzemního podlaží v šatnovém objektu – kompletní oprava sociálních zařízení a šaten, zahrnující zejména následující činnosti: - vybourání současného sanitárního zařízení (WC, umyvadla, sprchy, výlevky atd.) a podlah - demontáž podhledů - vybourání dělících příček WC a nahrazení lehkými omyvatelnými systémovými příčkami - nové provedení podlahových konstrukcí, lehkých příček WC, omítek, podhledů - vyměnění stávajících dveří a zárubní - nové provedení rozvodů vody, kanalizace, elektriky a vzduchotechniky - úprava rozmístění těles ústředního vytápění - výměna oken a dveří ve stejném provedení do atria.
P19V00000043 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Huatech a.s.
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 6-2019 9 661 500  Kč
Z2019-024181 17. 7. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Luminus, spol. s r.o.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 9 092 926  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 424 MWh pro rok 2020.
Z2019-024191 17. 7. 2019 neuvedena město Kopidlno COLAS CZ, a.s.
Revitalizace Hilmarova náměstí Kopidlno – chodník I 8 770 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa modernizace náměstí, jíž budou zajištěna nová místa pro parkování, zklidněný prostor pro odpočinek a vyhovující prostor ke shromažďování za účelem veřejných akcí. Generální přestavba náměstí bude zároveň využita k modernizaci a obnově inženýrských sítí, které jsou v nevyhovujícím stavu - nové kanalizace, částí vodovodu, veřejného osvětlení a liniového osvětlení komunikací a přechodů a včetně ochrany telefonních kabelů.
Z2019-023831 15. 7. 2019 neuvedena Obec Borkovany STRABAG a.s.
Borkovany - rekonstrukce vozovky 8 430 820  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních prací je realizace zakázky Borkovany - rekonstrukce vozovky.
Z2019-023866 16. 7. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
III/34723 Okrouhlice – most ev. č. 34723-1 8 331 214  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu u obce Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Most ev.č. 34723-1 se nachází na silnici III/34723 v km 0,470 provozního staničení a převádí bezejmennou vodoteč pod silnicí. Stavební stav mostu je V - špatný, zatížitelnost Vn =19 t, Vr = 48 t. Dále bude řešena navazující část silnice III/34723 v délce 83 m, silnice je vedená v oblouku R 20m, volná šířka 5 – 5,5 m. Rekonstrukce mostu řeší odbourání vozovny, nosné konstrukce, horní části opěr a křídel. Do mostního otvoru bude vložena konstrukce z vlnitého plechu. Prostor mezi tubusem a opěrami bude zasypán. Nový mostní otvor vyhoví průtoku Q100. Bude provedeno rozšíření komunikace, násypového tělesa pomocí gabionové zdi, volná šířka 8,0 m.
Z2019-023611 12. 7. 2019 neuvedena Liberecký kraj Silnice Žáček s.r.o.
Silnice III/2621 Dobranov - Vlčí Důl 8 090 090  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je velkoplošná oprava silnice III/2621 mezi Dobranovem a Heřmaničkami se začátkem předmětné opravy v křižovatce silnic III/2621 a III/2622 s koncem v křižovatce silnice III/2621 a místní komunikace v obci Heřrmaničky. Údržbové práce v podobě souvislé údržby povrchu vozovky budou provedeny v intravilánu i extravilánu. Údržba komunikace bude spočívat v obnově nezpevněných krajnic, pročištění nezpevněných rigolů a příkopů, provedení celoplošné opravy krytu vozovky a provedení obnovy vodorovného dopravního značení. V rámci stavby budou stávající propustky pročištěny vyjma propustku v km 2,940, který bude nově proveden jako rámový propustek o šířce 2,00 m s výškou 1,00 m. Délka velkoplošné opravy je cca 3200 m.
Z2019-024079 16. 7. 2019 neuvedena Obec Libchavy A.B.V. spol. s r.o.
SBĚRNÝ DVŮR OBCE LIBCHAVY – STAVEBNÍ PRÁCE 7 988 762  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na vybudování trvalé stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení díla. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby, respektive sběrného dvora vč. obslužného objektu s hygienickým zázemím, sklady a zpevněné plochy na stávajících volných nezemědělských plochách v rozsahu dle projektové dokumentace „SBĚRNÝ DVŮR OBCE LIBCHAVY“ zpracované obchodní společností IKOV stavební s. r. o., se sídlem Tovární 810, 538 21 Slatiňany, IČO: 60933399, odpovědným projektantem Ing. Pavlem Šejnou, ČKAIT 0700203 v 10/2017.
Z2019-023512 12. 7. 2019 neuvedena Městská část Praha 14 4soft, s.r.o.
Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14 7 949 267  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba polytechnických zahrad v mateřských školách - MŠ Vybíralova II. etapa, MŠ Bobkova, MŠ Chvaletická a MŠ Sadská

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci