Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-10-09 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2019-10-09 TO *]'

Nalezeno 357 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-035292 11. 10. 2019 neuvedena Zlínský kraj ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Uherské Hradiště 198 270 597  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Uherské Hradiště. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-035024 10. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MSEM, a.s.
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
ARPEX MORAVA s.r.o.
VČE - montáže, a.s.
MATEX HK s.r.o.
Elmoz Czech, s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
SEG s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
ELTOM, s.r.o.
Plánované akce a operativní zásahy na vedení vn/nn 2018-2022 167 053 677  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění činností v rámci plánovaných akcí, operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ) a ve spojitém čase (SČ) na zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo na elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem, provádění operativních ořezů vegetace v ochranném pásu v blízkosti zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo v blízkosti elektrického zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem. Plnění bude Zhotovitelem prováděno na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) (dále jen „Zařízení“). V rámci plánovaných akcí a operativních zásahů v NSČ a SČ se Zhotovitel zavazuje odstraňovat poruchy na Zařízení, odstraňovat následky způsobené mimořádnými událostmi a odstraňovat škody na distribuční soustavě v majetku Zadavatele. Výše uvedené činnosti zahrnují...
Z2019-035638 14. 10. 2019 neuvedena Ústecký kraj Pražská energetika, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a. s.
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 152 750 348  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizované zadávání dodávek elektrické energie pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 105 350 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 34 918 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 70 432 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2019-035293 11. 10. 2019 neuvedena Zlínský kraj KRODOS BUS a.s.
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Kroměříž 152 689 189  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Kroměříž. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-035298 11. 10. 2019 neuvedena Zlínský kraj ARRIVA MORAVA a.s.
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Valašské Klobouky 131 427 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Valašské Klobouky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-035296 11. 10. 2019 neuvedena Zlínský kraj ČSAD Vsetín a.s.
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vsetín 127 849 073  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Vsetín. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-035294 11. 10. 2019 neuvedena Zlínský kraj ČSAD Vsetín a.s.
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Zlín 127 409 827  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Zlín. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-035297 11. 10. 2019 neuvedena Zlínský kraj ČSAD Vsetín a.s.
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Valašské Meziříčí 88 339 692  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Valašské Meziříčí. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-035637 14. 10. 2019 neuvedena Ústecký kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 67 708 362  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizované zadávání dodávek zemního plynu pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 121 197 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 61 569 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 59 628 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Z2019-036001 14. 10. 2019 neuvedena Obec Světice Auböck s.r.o.
ZŠ Světice IV. Etapa - Školní tělocvična (sportovní hala) 49 459 986  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě školní tělocvičny (sportovní haly) v obci Světice ve Středočeském kraji.
Z2019-035463 14. 10. 2019 neuvedena ČEŠKA C.I.D Praha s.r.o.
Náhradní díly pro dlouhé zbraně 30 556 245  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Náhradní díly pro dlouhé zbraně ve výzbroji PČR
Z2019-035781 11. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje PSK Group, spol. s.r.o.
Brno, Bauerova ul. – přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ 29 877 530  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení stavební akce „Brno, Bauerova ul. – přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ“
Z2019-035677 11. 10. 2019 neuvedena Ústecký kraj STAMO, spol. s r.o.
SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda - celková rekonstrukce objektu auly 28 799 161  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních prací je celková rekonstrukce stávajícího objektu auly, který je součástí areálu střední školy zahradnické a zemědělské. Součástí stavebních úprav je nové vnitřní schodiště (do 3.NP), sanace 1.NP (odstranění vlhkosti), výměna elektroinstalace, výměna topení, oprava fasády, výměna střešní krytiny a úprava hygienických zařízení v celé stavbě tak, aby splňovala vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Z2019-036052 15. 10. 2019 neuvedena obec Tisová COLAS CZ, a.s.
ZTV TISOVÁ - JIHOVÝCHOD 26 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace základní technické vybavenosti pro 25 stavebních pozemků, z toho 23 rodinných domů a 2 bytové domy (Pozn. v části PD je chybně uvedeno 47 stavebních pozemků, z toho 45 rodinných domů). Projekt řeší dopravní obslužnost parcel, návrh chodníků, parkovacích stání, místa pro tříděný odpad. V rámci technické infrastruktury je navržena dešťová a splašková kanalizace, zasíťování plynem a veřejné osvětlení. Z důvodu zpomalení dopravy v návaznosti připojení místní obslužné komunikace na silnici II/199 je navržena vjezdová brána. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ 28145968 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2019-035366 10. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Kamat spol. s r.o.
ELTECH CZ, s.r.o.
„DODÁVKY KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN“ ČÁST 3 Konektory vn 26 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN S VYBRANÝM UCHAZEČEM/UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY.
Z2019-035598 10. 10. 2019 neuvedena město Jičín RITUS s.r.o.
"Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III. etapa" 21 600 357  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na stavebních úpravách a změně v užívání čestného dvora Valdštejnského letohrádku v Jičíně spočívajících v změně užívání stávajících místností dvora na místnosti s využitím pro kulturně společenské aktivity - víceúčelový sál ve východní části severozápadního křídla čestného dvora se zázemím pro návštěvníky a se zázemím pro techniku a účinkující, vše v rozsahu dle dokumentace v podrobnostech prováděcí dokumentace: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA vyhotovená Ing. arch. Radkem Jiránkem, autorizovaným architektem A1, autorizace č. 3895, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín.
Z2019-035457 10. 10. 2019 neuvedena Středočeský kraj ALGON, a.s.
II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah - stavba 19 428 590  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavba se nachází na silnici druhé třídy II/118 Malé Kyšice – Chyňava v úseku dlouhém 491m, ve kterém byla zjištěna nestabilita zemního tělesa a nedostatečné odvodnění vozovky. Na vozovce jsou zjevné trhliny zaviněné nestabilitou svahu. Na základě předběžného průzkumu byl zadán inženýrskogeologický průzkum a dle jeho výsledků byla zvolena technologie opravy. Na základě geologického průzkumu je pro stabilizaci svahu po levé straně vozovky v délce 280 m navržen SO 201 tj., opěrná zeď z gabionů. Další důležitou částí stavby je SO 101 tj., obnova funkce odvodnění vozovky a zemního tělesa. Vzhledem k značnému zásahu do konstrukce stávající vozovky bude provedena vozovka v celé šířce a délce v nové konstrukci.
Z2019-035943 14. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany CANDELA, s.r.o.
Stavební opravy v posádkách Vyškov a Bučovice 19 030 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je realizace oprav budov č. 25, 41, 124, 243, 245, 258 a obj. č. 477 v kasárnách Dědice a oprava budov č. 2, 6, 13, 17, 33, 40, 41 v kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice.
Z2019-035365 10. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Kamat spol. s r.o.
ELTECH CZ, s.r.o.
„DODÁVKY KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN“ ČÁST 8 Spojky pŘímé vn – XLPE – za tepla 19 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN S VYBRANÝM UCHAZEČEM/UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY.
Z2019-035995 14. 10. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. National Instruments (Czech Republic), s.r.o
PXIe and cRIO Instrumentation 17 314 475  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem tohoto postupu zadávání veřejných zakázek je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, Nationa Účelem výběrového řízení bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona, která bude v souladu s podmínkami stanovenými účastníkem výběrového řízení. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 18 měsíců se společností, která ode dne uzavření rámcové dohody dodá Produkty národního nástroje zadavateli na základě jednotlivých dílčích objednávek.
Z2019-035453 10. 10. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik ATALIAN CZ s.r.o.
ČSOV a výtlačný řad 15 692 241  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba souboru staveb technické infrastruktury – vodovodů a kanalizací v lokalitě průmyslové zóny PZ I města Stráž pod Ralskem. V rámci veřejné zakázky budou vybudovány zejména čerpací stanice odpadních vod s navazujícím řadem tlakové kanalizace, přivaděč vody a související přeložky vodovodních potrubí a přeložky potrubí dešťové a splaškové kanalizace.
Z2019-035523 10. 10. 2019 neuvedena Město Mělník STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu 15 525 676  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ jsou stavební úpravy 2.NP Domu služeb v Mělníku, náměstí Karla IV., č. p. 3359 pro knihovnu.
Z2019-035438 10. 10. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. EPES s.r.o.
CETUS PLUS, a.s.
Nástavba 3. NP Pavilonu S ÚŽFG AV ČR, v. v. i. 15 463 177  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebního díla „Nástavba 3. NP Pavilonu S – objekt ÚŽFG areál AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč“, a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných společností AF atelier s.r.o. se sídlem Jilemnického 600/3, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, IČO 28902211 (generální projektant).
Z2019-036160 15. 10. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
VD Vrané – oprava konstrukce a pohonu horních vrat VPK 14 018 605  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je celková oprava konstrukce horních vrat včetně výměny Gallových řetězů, těsnění tabulí, repasi převodového mechanizmu, repasi podvozků s výměnou pojezdových kol a ložisek uložení, výměnu stávajících a doplnění bezpečnostních brzd a nové protikorozní ochrany.
Z2019-035641 10. 10. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost Bruntál JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Revitalizace a zpřístupnění kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu 13 217 517  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu (evidovaný v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod reg. č. 14439/8-181).
Z2019-035958 14. 10. 2019 neuvedena Obec Ústí NOSTA, s.r.o.
Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí (opakované vypsání) 12 157 990  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci stavební úpravy (dispozičního rozšíření) budovy základní školy v obci Ústí v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Z2019-035850 14. 10. 2019 neuvedena Městská část Praha 20 IPPOS BOHEMIA s.r.o.
Park s přírodním dětským hřištěm – Jizbická 11 943 177  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vybudování parku na nezastavěném území vymezeném ulicemi Jizbická, Markupova, Češovská, Komárovská v Praze 20 - Horních Počernicích.
Z2019-035844 14. 10. 2019 neuvedena Obec Vejvanovice BW – Stavitelství, s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ ZŠ VE VEJVANOVICÍCH 11 889 491  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu I.Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako fáze: „ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ ZŠ VE VEJVANOVICÍCH“: Jedná se o zateplení a výměnu zdrojů tepla dvoupodlažní budovy základní školy. Stavební technické řešení spočívá především v zateplení obvodových stěn s exteriérem kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací. Dále budou instalovány systémy nuceného větrání s rekuperací. Novým zdrojem tepla pro vytápění objektu bude plynové tepelné čerpadlo osazené ve venkovním prostoru na terénu vedle zadní přístavby hlavní budovy, jako doplňkový záložní zdroj tepla bude osazen nástěnný kondenzační plynový kotel na zemní plyn. II. Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako fáze: „REKONSTRUKCE ZŠ VEJVANOVICE“: Jedná se o rekonstrukci budovy základní školy spočívající ve výměně střešní krytiny, v dispozičních úpravách 2. NP a v půdní vestavbě ve 3. NP.
Z2019-035749 11. 10. 2019 neuvedena Obec Damnice Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
5 bytových jednotek Damnice 11 879 457  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se zejména o stavbu nového bytového domu o 5 bytových jednotkách v obci Damnice. Součástí projektu jsou i zpevněné plochy a to vnitřní, dvorní chodníky, parkoviště pro automobily a parkovací stání pro ZTP. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech).
Z2019-035863 14. 10. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
„Centrum sociálních služeb Prostějov – rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu“ 11 745 672  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci dvou stávajících objektů Centra sociálních služeb Prostějov, p.o. rekonstrukci zpevněných ploch a inženýrských sítí a sadové úpravy SO 01 – administrativní budova, šatny - dispoziční změny, obnova vnitřních povrchů a instalací a snížení energetické náročnosti budovy zateplením fasády a stropu půdy objektu, odstranění přístavku garáže a zastřešení objektu, vytvoření nového spojovacího krčku prostor šaten a administrativy SO 02 - garáže-kompletní výměna střešního pláště, oprava fasády a vytvoření přístavku SO 03 – zpevněné plochy-odstranění asfaltobetonu, položení zámkové dlažby SO 04 – inženýrské sítě-kompletní rekonstrukce sítí NN, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, zřízení vnitřní plynové přípojky do objektu SO01 SO 05 – sadové úpravy-rekultivaci zeleně po stavebních úpravách, výsadba nových křovin a...
Z2019-035679 11. 10. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Obnova Lochotínského parku, 2. etapa 10 815 382  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lochotínského parku, 2. etapa“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. terénní úpravy, 2. pěší komunikace, 3. dodání a instalace sportovních a herních prvků, 4. dodání a instalace mobiliáře, 5. vegetační úpravy, 6. tůně a vodoteče, 7. veřejné osvětlení, elektropřípojka, 8. kanalizace, 9. podzemní hydranty.
Z2019-036165 15. 10. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
VD Štvanice – oprava dolních vrat MPK 10 498 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících vzpěrných vrat membránové konstrukce za vzpěrná vrata příhradové konstrukce, zachováno zůstane přímé prázdnění plavební komory stavítky v tělesech vrátní. Vrata a související konstrukce budou v předstihu vyrobeny v dílnách Zhotovitele. Demontáž stávajících vrat a montáž nových se uskuteční na VD Štvanice v plavební odstávce při zahrazení malé plavební komory.
Z2019-035442 10. 10. 2019 neuvedena Česká televize NEO BUILDER a. s.
Kompletní rekonstrukce WC - III. a IV. etapa 9 930 482  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce komplexů WC a umýváren v areálu České televize, objektu KHz (stavba, zařizovací předměty, nové celé stoupačky kanalizace, úpravy vodovodu, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechniky) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Podrobněji vymezuje předmět plnění Projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této ZD a přílohu č. 3 smlouvy. V rámci této veřejné zakázky bude realizována rekonstrukce stoupaček z celého projektu, a to v rámci těchto etap: III. etapa: v roce 2019 stoupačky G a J, IV. etapa: v roce 2020 stoupačky B a H.
Z2019-035446 10. 10. 2019 neuvedena Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 VKB stavby s.r.o.
„Stavební úpravy objektu školy na parc. č. 1039/5 k. ú. Vimperk – strojní dílny“ 9 191 285  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu školy na parc. č. 1039/5 k. ú. Vimperk v ulici Nerudova ve Vimperku tak, aby došlo k vytvoření nových učeben pro strojní obory – učebna svařování, učebna silniční techniky, učebna truhlárny, učebna autoškoly, vč. sociálů, kabinetů a garáží.
Z2019-035655 10. 10. 2019 neuvedena Obec Černá v Pošumaví STAVING CB s.r.o.
Černá v Pošumaví výstavba nájemních bytů 8 724 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o novostavbu domu pro seniory o 5 BJ. 4 jednotky budou 2+kk, jedna jednotka bude 1 +kk. V objektu se předpokládá bydlení pro 9, max. 10 lidí. Stavební objekt S0-02 je obdélníkového nepravidelného půdorysu se sedlovou střechou. Objekt je navržen přízemní, nepodsklepený a bez využití podstřešního prostoru. Je navržený zděný, s pásovými betonovými základy, střešní konstrukce dřevěné, tesařsky vázané. Krytina je navržena betonová skládaná červenohnědé barvy. Objekt bude barevně odlišen od dalších objektů plánovaných v dalších etapách pro lepší orientaci. Barvy budou použity ve světlých odstínech. Objekt je navržen bezbariérový. Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
Z2019-036117 15. 10. 2019 neuvedena Obec Řestoky IPESIS s.r.o.
Stavební úpravy č.p. 2 v Řestokách 8 380 068  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající budovy situované v objektu bývalé hospody. Záměrem je vybudování 4 samostatných bytových jednotek.
Z2019-035362 10. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Kamat spol. s r.o.
„DODÁVKY KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN“ ČÁST 12 Spojky přímé nn – za tepla 8 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN S VYBRANÝM UCHAZEČEM/UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY.
Z2019-035942 14. 10. 2019 neuvedena Město Žamberk Bromach spol. s.r.o.
MATEX HK s.r.o.
Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku 7 469 820  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci tělocvičny U Žirafy v Žamberku. Veřejná zakázky je rozdělena na dvě (2) části. Předmětem plnění části 1 je rekonstrukce střechy za použití PVC-P folie. Předmětem plnění části 2 je výměna podhledu vč. svítidel a elektroinstalace v prostorách dvou sálů tělocvičny a dále rekonstrukce rozvodu vody po celé budově a s tím související stavební úpravy, vč. sociálních zařízení.
Z2019-035907 14. 10. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava MORYS s.r.o.
Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika 7 298 961  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace stavby „Domov pro seniory Čujkovova, Čujkovova 25 v Ostravě - Zábřehu - rekonstrukce vzduchotechniky“. Jedná se o rekonstrukci vzduchotechniky pro kuchyň, prádelnu, mandlovnu, jídelnu a prostor se stávajícími kompresory chlazení stávající kuchyňské technologie v Domově pro Seniory Čujkovova.
Z2019-035567 10. 10. 2019 neuvedena Obec Šestajovice TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
ATLETICKÝ AREÁL PRO ZŠ ŠESTAJOVICE 1. etapa ATLETICKÝ OVÁL 6 980 184  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě školního atletického areálu pro ZŠ Šestajovice, konkrétně 1. etapy spočívající ve stavbě atletického oválu v souladu s projektovou dokumentací.
Z2019-035906 14. 10. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MADOS MT s.r.o.
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, zemní práce pro ZAV 6 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a veškerých stávajících inženýrských sítí, odstranění všech překážek, demolice zahrádkářských chat, kácení stromů a keřů, sejmutí kulturních vrstev dle projektu PUDIS a.s. 04/2019 ( v sondážních jamách o šířce 2m, někde celoplošně), oddělené uložení sejmutých vrstev na mezideponiích na plochách trvalého záboru, po provedení archeologického výzkumu pak zpětné uložení sejmutých vrstev do původního stavu (formou hutněného násypu a zásypu), založení trávniku.
Z2019-035601 10. 10. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih MIJO-STAV stavby s.r.o.
VZ 66.19 Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava - Hrabůvka 6 887 609  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka. Předmětem díla je zateplení obvodových plášťů budov, zateplení střech, pokládka nové střešní krytiny, výměna klempířských prvků, výměna zemnící soustavy, úpravy vstupů, úprava teras a přístupů k nim.
Z2019-036166 15. 10. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik HOCHTIEF CZ a. s.
PK Smíchov – oprava spárování zdiva 6 719 825  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava spárování v celém rozsahu plavební komory (v pravé i levé opěrné zdi), oprava korunních kvádrů, oprava balustrád u dolního ohlaví plavební komory a odstranění sedimentu v plavební komoře.
Z2019-035968 14. 10. 2019 neuvedena Obec Troubsko STRABAG a.s.
Vybudování komunikace „Za Farou“ 6 567 625  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace v lokalitě v ulici Za farou.
Z2019-035364 10. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Kamat spol. s r.o.
„DODÁVKY KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN“ ČÁST 9 Spojky přímé vn – XLPE – jiná technologie 6 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN S VYBRANÝM UCHAZEČEM/UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY.
Z2019-035747 11. 10. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. NATRIX VZ, s.r.o.
V. Stanovnice, oprava toku, km 2,780 - 6,450 6 069 212  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu zhotovení stavby spočívající zejména v opravě stávajících příčných staveb a břehových opevnění v korytě toku Velké Stanovnice, v ř. km. 2,780 – 6,450 a v opravě drátokamenného stupně v ř. km 6,709
Z2019-035333 10. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. ASE, s.r.o.
ASE-ZVN s.r.o.
Generální servis technologie vn a vvn - 2017 – 2022 5 890 626  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ je servis technologií vn a vvn. Zejména se jedná o opravy vypínačů, odpojovačů, odpínačů, měřících transformátorů proudu a napětí, pohonů pro vypínače a odpojovače včetně rozvodů tlakového vzduchu a kompresorových stanic, svodičů přepětí apod. Servisem se pak dle této RD rozumí činnosti prováděné Zhotovitelem v těchto režimech: a) Plánované zásahy b) Operativní zásahy
Z2019-035758 11. 10. 2019 neuvedena Město Miroslav SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
MĚSTO MIROSLAV - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ MIROSLAV KAŠENEC A VÝTLAK SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD - KAŠENEC - MIROSLAV, ČÁST 1 5 760 806  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu MĚSTO MIROSLAV - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ MIROSLAV KAŠENEC A VÝTLAK SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD - KAŠENEC - MIROSLAV, ČÁST 1
Z2019-036170 15. 10. 2019 neuvedena Český rozhlas AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.
Nákup vozidel pro potřeby Českého rozhlasu 5 594 717  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění bude dodávka osobních vozidel dle potřeb Českého rozhlasu. Vozidla budou dodána včetně povinné výbavy dle požadavků stanovených platnými právními předpisy ke dni dodání vozidla (dále jen jako „povinná výbava“), letních a zimních pneumatik na disku, dálniční známky pro aktuální rok a přihlášení do Registru motorových vozidel MHM Praha a dopravy na adresu zadavatele.
Z2019-035836 11. 10. 2019 neuvedena Městys Drásov THT Polička, s.r.o.
Pořízení požární cisterny pro JSDH Drásov 5 513 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel zadává tímto zadávacím řízení zakázku „Pořízení požární cisterny pro JSDH Drásov“ související s akcí MV-GŘ HZS ČR vedenou pod reg. číslem a názvem: 014D24100 9035 FZŠ - Drásov Cisternová automobilová stříkačka. Tato akce je spolufinancována Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím HZS ČR – FZŠ (Fondem zábrany škod).

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 789 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy