Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-10-09 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2019-10-09 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 69 096 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2019-043978 30. 3. 2020 neuvedena Správa Národního parku Šumava Ondřej Matějka
TERRIFISA s.r.o.
+72 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období 21 781 990 428 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00035775 13. 12. 2019 neuvedena Správa Národního parku Šumava Ondřej Matějka
TERRIFISA s.r.o.
+72 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období 21 781 990 428 Kč
 Z2020-001121 13. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
FULL SERVICE VLAKŮ METRA 81-71M 2020 ÷ 2035 (15 16 500 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-036921 20. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AFRY CZ s.r.o.
SUDOP PRAHA a.s.
+34 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a 14 740 786 944 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00164572 21. 10. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AFRY CZ s.r.o.
SUDOP PRAHA a.s.
+34 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a 14 740 786 944 Kč
 Z2020-007836 15. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SHP TS s.r.o.
Dopravoprojekt Brno a.s.
+34 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a 10 340 064 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-007835 8. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SHP TS s.r.o.
HBH Projekt spol. s r.o.
+23 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a 7 182 562 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00170870 4. 3. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SHP TS s.r.o.
HBH Projekt spol. s r.o.
+23 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a 7 182 562 500 Kč
 P20V00177135 26. 6. 2020 neuvedena AZBODY s.r.o. Zdeněk Řehoř
„Novostavba polyfunkčního domu B ve Štěchovicích – 5 509 305 305 Kč
 Z2019-040749 14. 4. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Velim - Poříčany, BC 3 829 960 282 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-004882 29. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
+33 dalších dodavatelů
LP s obsahem inhibitorů TNF alfa 3 046 376 944 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00169459 5. 2. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
+33 dalších dodavatelů
LP s obsahem inhibitorů TNF alfa 3 046 376 944 Kč
 P20V00000037 23. 3. 2020 neuvedena VOP CZ, s.p. COSMOTRADE, spol. s r. o.
MT/016/2020 Tlusté plechy 2 954 250 000 Kč
 Z2020-003163 8. 6. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR InQool, a.s.
Marbes s.r.o.
+47 dalších dodavatelů
Sdílený informační systém TA ČR 2 940 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-043002 29. 6. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace STRABAG Rail a.s.
Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, 2 657 239 184 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-003172 20. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Valbek, spol. s r.o.
METROPROJEKT Praha a.s.
+16 dalších dodavatelů
Zpracování projektové dokumentace pro novostavby, 2 340 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-035855 27. 7. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Skanska a.s.
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2 228 786 244 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-026225 30. 7. 2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů DIAMO, státní podnik
Zajištění provozuschopnosti, běžné údržby PVP 1 942 077 968 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb a provedení stavebních prací souvisejících s užíváním Dolu Rožná I zadavatelem, včetně přípravy na dlouhodobý provoz PVP Bukov, výstavby II. etapy PVP Bukov, zabezpečení provozuschopnosti a běžné údržby PVP Bukov, jakož i souvisejících částí dolu Rožná I a podpory realizace experimentů a výzkumné činnosti zadavatele.
 Z2019-043588 6. 4. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. KPMG Česká republika,s.r.o.
Moore Czech Republic s.r.o.
+23 dalších dodavatelů
Poskytování podpory při organizaci a řízení 1 750 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-011259 6. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra ČEPRO, a.s.
Rámcová dohoda na bezhotovostní odběr pohonných 1 500 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-010327 30. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Pražská plynárenská, a.s.
+2 další dodavatelé
Dodávka elektřiny na rok 2021 1 268 035 948 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00164543 18. 10. 2019 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. S&T CZ s.r.o.
Actinet Informační systémy s.r.o.
+2 další dodavatelé
Pořízení licencí a podpory bezpečnostních produktů 1 200 000 000 Kč
 Z2019-036476 22. 5. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. S&T CZ s.r.o.
Actinet Informační systémy s.r.o.
+2 další dodavatelé
Pořízení licencí a podpory bezpečnostních produktů 1 200 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00167437 16. 12. 2019 neuvedena Liberecký kraj ČSAD Liberec, a.s.
SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 914 736 581 Kč
 P19V00167437 4. 6. 2020 neuvedena Liberecký kraj ČSAD Liberec, a.s.
SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 914 736 581 Kč
 Z2019-046204 25. 5. 2020 7. 2. 2020 Letiště Praha, a.s. HOCHTIEF CZ a. s.
EUROVIA CS, a.s.
Pojezdová dráha TWY R a odbavovací stání OP Jih 834 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit řádně a ve stanovených termínech zhotovení stavby „Pojezdová dráha TWY R a Odbavovací stání OP Jih“. Jedná se zejména o přemístění TWY R do nové pozice, následné vybudování nové odbavovací plochy JIH a připojení stávajících ploch k nově budované infrastruktuře, a to včetně provedení nového SZZ, kabelovodů, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, odvodnění, osvětlení a jet blast deflektorů.
 Z2020-011434 6. 4. 2020 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
+1 dodavatel
Zprostředkování centralizovaného nákupu el. 745 079 268 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-045670 25. 5. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Metrostav a.s.
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České 689 485 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P20V00007732 31. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra
Nákup ochranných obleků 1,2 mil kusů 680 979 956 Kč
 Z2019-043935 20. 7. 2020 neuvedena Nejvyšší kontrolní úřad Porr a.s.
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu – 676 108 579 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-003169 27. 5. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Swixx Biopharma s.r.o.
Léčivý přípravek Ekulizumab 608 734 408 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00000008 2. 3. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. VCES a.s.
Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice 596 952 343 Kč
 Z2020-007355 22. 6. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. VCES a.s.
Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice 596 952 343 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-039350 13. 7. 2020 neuvedena Pražská energetika, a.s. Com - Pakt Energy, a.s.
ENERG-SERVIS a.s.
+7 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na zajištění projekčních prací, 579 987 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00007610 30. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra
Nákup roušek 60 miliónů kusů 577 199 433 Kč
 Z2019-036497 26. 3. 2020 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik GEOSAN GROUP a.s.
Sektor VIII - etapa III 569 896 598 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00000971 29. 10. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ICOM transport a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 547 426 622 Kč
 Z2019-040583 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ICOM transport a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 547 426 622 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00173617 28. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA HOCHTIEF CZ a. s.
SMP CZ, a.s.
+2 další dodavatelé
Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 510 275 068 Kč
 P20V00173617 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA HOCHTIEF CZ a. s.
SMP CZ, a.s.
+2 další dodavatelé
Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 510 275 068 Kč
 Z2020-004757 2. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky automobilových žebříků 507 397 959 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-011349 13. 7. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou 499 698 797 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00000012 29. 1. 2020 neuvedena VOP CZ, s.p. Expono Steelforce, a.s.
MT 012/2020 Plechy Linde 497 085 160 Kč
 Z2019-045859 7. 5. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Elektrizace železnic Praha a.s.
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka 436 491 592 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-003298 13. 7. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. T-Mobile Czech Republic a.s.
Služby mobilního operátora 436 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-001239 13. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Elpro - Energo s.r.o.
Kones CZ s.r.o.
+1 dodavatel
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 22kV 414 315 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2020 – 12/2021.
 Z2019-045356 25. 5. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Kontron Transportation s.r.o.
GSM-R Chomutov - Cheb 411 489 105 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-045804 23. 12. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Společnost ESIR (Vedoucí společník: EUROVIA CS, a.s.)
SaM silnice a mosty a.s.
+1 dodavatel
I/35 MÚK Rádelský Mlýn 408 408 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení S ohledem na stavebně technické uspořádání větví MÚK, které není v souladu s technickými předpisy, je navržena komplexní přestavba křižovatky. Je navrženo takové technické řešení, které odstraňuje dopravní závady a snižuje riziko dopravních nehod v řešené křižovatce. Zároveň přitom podstatným způsobem vylepšuje technické parametry křižovatky.
 Z2019-040589 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ZDAR, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 393 368 078 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00000979 6. 4. 2020 neuvedena Kraj Vysočina ZDAR, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 393 368 078 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 424 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy