Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-11-08 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2019-11-08 TO *]'

Nalezeno 382 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-040583 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ICOM transport a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 11 547 426 622  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040589 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ZDAR, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 18 393 368 078  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040586 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina TRADO-BUS, s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 15 321 821 288  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040110 11. 11. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.
NKT s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY ZEMNÍ VN – IZOLACE XLPE 250 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELŮ ZEMNÍCH VN - IZOLACE XLPE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELŮ ZEMNÍCH VN S IZOLACÍ XLPE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 80% A 20% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 101-2017
Z2019-040571 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 1 222 263 315  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040114 11. 11. 2019 neuvedena Město Krupka NEPRO stavební a. s.
„Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka, Krupka“ 34 906 984  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka, Krupka. Stavební úpravy řeší změnu užívání, přístavbu a nástavbu stávajícího objektu. Stavební úpravy objektu jsou v souladu s územním plánem obce Krupka. Objekt bude užíván jako objekt občanské vybavenosti – středisko ARKADIE (sociální služby, denní stacionář). Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.
Z2019-040857 15. 11. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba LUGAB s.r.o.
Běžná údržba komunikací městského obvodu Poruba 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je běžná stavební údržba místních komunikací III. a IV. třídy, veřejně přístupných účelových komunikací, chodníků, zpevněných ploch na veřejných prostranstvích a opravy uličních vpustí a šachtic dešťové kanalizace na území a ve správě SMO-Mob Poruba.
Z2019-040877 15. 11. 2019 neuvedena Město Uherské Hradiště SPORTECH CZ, S.E.
SPORT Construction a.s.
Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír, Uherské Hradiště 27 696 241  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v modernizaci sportovního komplexu sídliště Mojmír Uherské Hradiště. Jedná se zejména o tyto stavební práce: Travnaté fotbalové hřiště, Atletický ovál a atletické sektory, Jižní víceúčelové hřiště, Severní víceúčelové hřiště, Chodníky ze zámkové dlažby, Šatny, Parkoviště, Provozní prostor u školy, Fitness, Zeleň a oplocení.
Z2019-040769 14. 11. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. VHZ-DIS, spol. s.r.o.
Využití tepla z odpadní vody na úpravu kalů na ČOV Havlíčkův Brod 27 510 422  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky ve vlastnictví zadavatele v katastrálním území Havlíčkův Brod dále specifikované projektovou dokumentací.
Z2019-040579 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7 27 151 207  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040129 11. 11. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava STASPO, spol. s r.o.
Kanalizace Nová Bělá - III. etapa 25 753 417  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Kanalizace Nová Bělá – III. etapa“ v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby zak. č. 9/15 zpracované v prosinci 2017 Ing. Renatou Fukovou, s adresou sídla: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava, IČO: 15497551.
Z2019-040572 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina BDS-BUS, s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2 23 155 355  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040727 14. 11. 2019 neuvedena Město Kopidlno Martin Kafka
Stavební úpravy ZŠ Kopidlno 22 899 111  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na Základní škole v Kopidlně, které jsou projekčně rozděleny do dvou částí: rekonstrukce interiérů školy a snížení energetické náročnosti budovy dílčím zateplením objektu a výměnou výplní, včetně instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Z2019-040528 13. 11. 2019 neuvedena Obec Libina EKOZIS spol. s r. o.
Libina - sociální bydlení 19 375 318  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je celková úprava areálu bývalé mateřské školy na bytový dům se 12 bytovými jednotkami velikosti 1+ kk pro více cílové skupiny různého věku. Bytové jednotky budou mít vždy předsíň, samostatnou koupelnu se sprchovým koutem a obytnou místnost s kuchyňským koutem. Dále budou v objektu společné prostory (chodby, společenská místnost). Sklep a půda společné nebudou. Na levém (severním) křídle objektu bude provedena nástavba pro získání 3 bytů. Tato bude dispozičně kopírovat nižší podlaží. Tyto byty budou přístupné z pavlačí. K objektu bude provedena přístavba společenské místnosti jako prostoru pro společné setkávání obyvatel domu. Přístavba bude mít plochou střechu. Střešní krytina bude vyměněna za plechovou krytinu falcovanou v barvě tmavě šedé. Okapy a svody budou hranaté, plech tmavě šedý. Součástí stavby bude venkovní rampa pro bezbariérový vstup do objektu.
Z2019-040534 13. 11. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Skanska a.s.
II/611 Poděbradská 17 942 193  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice č. II/611 o celkové výměře 30.404m2 (celková délka úseku 3898 bm). Technologie opravy: odfrézování stávající asfaltové plochy v tl. 50mm, očištění asf. vozovky metením, položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy (ACL16), spojovací postřik z emulze, položení asf. betonu pro obrusné vrstvy modifikovaným ACO 16, frézování drážky průřezu v asf. vozovce, těsnění dilatačních spár asf. zálivkou, čištění krajnic, zpevnění krajnic recyklátem do 100 mm a VDZ (vodící proužky, dělicí čára). Před zahájením prací bude navrženo a projednáno DIO a zajištěno ohlášení stavby. Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP.
Z2019-040141 13. 11. 2019 neuvedena Město Staré Město KODRLA s.r.o.
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015, ulice bratří Mrštíků, Staré Město 17 700 690  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy domu s pečovatelskou službou ve Starém Městě. Stavební úpravy se týkají zateplení objektu a s tím souvisejících oprav. Řešený objekt se nachází v intravilánu města Staré Město, patřící pod katastrální území obce Staré Město. Objekt se nachází n parcele č. 2718 na ulici Bratří Mrštíků č.p. 2015.
Z2019-040097 11. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany MATEX HK s.r.o.
Jaroměř - budova č. 30 - rekonstrukce 17 397 506  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace stavby dle zpracované projektové dokumentace
Z2019-040240 11. 11. 2019 neuvedena Hudební divadlo v Karlíně GRADIOR TECH a.s. - správce
Drivecontrol, s.r.o. - společník
Úprava prostoru zkušebny Hudebního divadla v Karlíně 17 078 509  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávající zkušebny divadla i pro veřejnou produkci s kapacitou 150 diváků, spočívající v dodávce a montáži teleskopické tribuny (PS 01), v dodávce a montáži jevištní technologie (PS 02), v úpravách VZT (SO 01.2) a elektroinstalace (SO 01.3) a v souvisejících stavebních úpravách zkušebny spolu s řešením prostorové akustiky a proslechů do hlavního sálu (SO 01). Stavební řešení nezasahuje do nosných konstrukcí budovy ani jejích historických částí. Budova divadla je chráněna jako nemovitá kulturní památka. Prostor zkušebny se nachází v novodobé části divadla vzniklé při rekonstrukci v roce 2006. Zastavěná plocha se nemnění. a užitná plocha se nemění. Užitná plocha: Sál: 186,0 m2 Sklad: 23,5 m2 Předsíň 1: 6,2 m2 Předsíň 2: 6,4 m2 Podrobná, úplná a závazná specifikace předmětu a rozsahu plnění veřejné zakázky je obsažena v...
Z2019-040616 14. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany Trade FIDES, a.s.
Rančířov – výstavba EPZ 17 057 951  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ je realizace výstavby elektronických zabezpečovacích systémů v rozsahu a podle zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby a stavebního povolení.
Z2019-040688 14. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
D8 Oplocení-exit 9-exit18 14 355 889  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nové oplocení , dle PPK PLO , oboustranně Trasa dálnice bez oplocení
Z2019-040712 14. 11. 2019 neuvedena Středočeský kraj Společnost T.A.Q. s.r.o.
II/330, Nymburk – most ev.č. 330-003 14 012 019  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o rekonstrukci mostu na komunikaci II. třídy. Bude provedena výměna stávajícího mostního objektu na silnici II/330 v nezastavěném území města Nymburk, okres Nymburk, za nový rámový most z monolitického železobetonu s plošným založením. Šířka vozovky bude upravena na 7,5m (kategorie S 7,5/70). Součástí je rekonstrukce vozovky v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav. Most je nyní ve velmi špatném technickém stavu stavu (nosná k-ce v klasifikačním stupni VI.)
Z2019-040157 11. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství OSBAU s. r. o.
ÚP Ostrava I - stavební úpravy Jurečkova 1 a 2 13 716 772  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav budovy Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I na ulici Jurečkova 493/1 a Jurečkova 940/2, které spočívají převážně ve výměně dřevěných oken za okna plastová, práci spojené se zateplením části venkovního obvodového pláště a střech, dále v rekonstrukci silových elektrických rozvodů včetně výměny svítidel a sádrokartonových podhledů a rozvodů systémů technické ochrany. V návaznosti na tyto práce bude realizována výměna vstupních dveří do objektu, sanace balkonů, výměna podlahových krytin, části dlažeb a obkladů v sociálních zařízeních, nátěry zárubní dveří, úprava dřevěného krovu střechy a výměna požárních uzávěrů v chráněné únikové cestě. V prostorách, které nemohou být přirozeně větrány a zejména v prostorách kanceláří umístěných v půdní vestavbě bude osazena klimatizační jednotka (pracoviště IT).
Z2019-040077 11. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Značky Morava, a.s.
D35 Výstavba oplocení - km 276 - 283 13 056 544  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba nového plotu dle PPK-PLO Neoploceno, srážky se zvěří
Z2019-040590 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Zlatovánek spol.s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 19 12 933 660  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040615 14. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany FAKO spol. s r.o.
Moravská Třebová - kinosál - rekonstrukce 12 394 219  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace stavby v rozsahu a podle zpracované projektové dokumentace a stavebního povolení s cílem vybudování moderního shromažďovacího sálu pro potřeby Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy v Moravské Třebové.
Z2019-040088 11. 11. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o ROBSTAV k.s.
II/180 Chrást - Dýšina 12 274 655  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava silnice II/180 - výměna obrusné vrstvy, v extravilánu i ložné vrstvy. Dále budou provedeny lokální sanace podloží a oprava trhlin. Bude obnoveno VDZ, krajnice, bude též provedena úprava příkopů a sjezdů.
Z2019-040598 13. 11. 2019 neuvedena obec Doupovské Hradiště ZISTAV s.r.o.
VIDEST s.r.o.
Stanislav Volf
Revitalizace centra obce Doupovské Hradiště/Dolní Lomnice 11 289 031  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) stavební práce (pozemní komunikace), tj. SO 101 náves+točna autobusu, SO 102 větev B, SO 103 větev C, SO 104 větev D, SO 105 větev E, SO 106 úprava plochy po demolici, SO 107 úprava plochy před G2, SO108 výměna zábradlí na propustku, SO109 výměna zábradlí na propustku., SO – ostatní objekty tj., SO P1 rekonstrukce plaňkového plotu na hranici návsi; P1 - oplocení 2) realizace novostaveb ze dřeva, tj. SO 701 – objekt G1 řadová krytá garáž pro osobní automobil a prostor pro zázemí obce a autobusová zastávka. 3) C3 – Odvodnění, tj. SO300 vodohospodářské objekty tj., SO301 zasakovací průleh, SO302 oprava břehové z
Z2019-040634 14. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany CANDELA, s.r.o.
Stavební opravy objektu Kounicova 44 a 65 10 970 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení díla podle podrobné specifikace obsažené v položkovém rozpočtu.
Z2019-040743 14. 11. 2019 neuvedena město Lysá nad Labem STAVOKOMPLET spol. s.r.o.
Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem 10 499 940  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ulice 28. října v Lysé nad Labem v délce 171,3 m, která zahrnuje vybudování nové komunikace, komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, vsaky, nové uliční vpusti, obnovu vodovodu a kanalizace, včetně přípojek, přeložku telefonního kabelu CETIN a nadzemního kabelu NN společnosti ČEZ do země.
Z2019-040793 14. 11. 2019 neuvedena Obec Podlesí Staler spol. s.r.o.
Rozšíření vodovodní sítě a oprava stávající komunikace v obci Podlesí 10 423 291  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci s názvem – „Rozšíření vodovodní sítě a oprava stávající komunikace v obci Podlesí“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 10.696.024, - Kč bez DPH.
Z2019-040480 13. 11. 2019 neuvedena Město Zdice Aubock s.r.o.
REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE 9 883 309  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a stavební úpravy pro nové rozšířené využití objektu bývalé hasičské zbrojnice. Objekt bude soužit pro potřeby městského úřadu. Provedení celkové rekonstrukce dotčeného objektu zahrnují statické podchycení jižního rohu, provedení dispozičních změn s vestavbou odpovídajícího hygienického /sociálního/ zázemí a dále opravy stávajících konstrukcí zejména stropů, fasády, vnitřních povrchů stěn, podlah, podhledů, sanaci vlhkosti zdiva, výměnu výplní otvorů /oken, dveří/ a provedení nových vnitřních rozvodů jednotlivých instalací ZTI /pitná voda, kanalizace/, vytápění, elektro, větrání a slaboproudu. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice“ zpracované společností SPEKTRA spol. s r.o., Beroun, se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01...
Z2019-040756 14. 11. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Rekomont a.s.
CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE – PORODNICKÉ APARTMÁNY – STAVBA II 9 847 866  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je závazek dodavatele dle vydaného Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zhotovit pro zadavatele v budově č. 15 Gynekologicko- porodnické kliniky (dále také „GPK“) ve 2. NP (porodnické apartmány) a 3. NP (odd. šestinedělí) v areálu Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň, stavební a technologické úpravy spojené jak s přípravou, tak s realizací stavby (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
Z2019-040355 12. 11. 2019 neuvedena Město Moravský Krumlov JM Demicarr s.r.o.
„Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov“ 8 886 089  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov“ identifikační číslo 117D8220B2161. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ MORAVSKÝ KRUMLOV“ vypracované projektantem Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Josef Pirochta, ČKAIT: 1005716, autorizace v oboru pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Z2019-040496 13. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika STRABAG a.s.
Oprava povrchu živičných komunikací, parkoviště, oprava betonové odstavné plochy a vodorovného dopravního značení v areálu kasáren Bechyně 8 257 704  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ je oprava vybraných úseků živičné vozovky a parkovací plochy před objektem č. 56 a lokální oprava poškozených betonových desek odstavné a pojíždějící plochy před objektem č. 44 - hangár v areálu kasáren Bechyně, včetně odvozu a likvidace vzniklého stavebního odpadu. Součástí VZ je následná oprava vodorovného dopravního značení.
Z2019-040664 14. 11. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava STASPO, spol. s r.o.
Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická 8 162 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická“ v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované v 06/2017 Ing. Pavlem Šípkem, IČO 05502764, se sídlem Dr. Martínka 1489/1, 70030 Ostrava-Hrabůvka. V rámci stavby bude provedena výměna stávajícího litinového potrubí DN 150 za potrubí PE100 RC D 160x14,6 SDR11 o celkové délce cca 1115 m. Na potrubí budou navrtávkou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Stavba bude provedena v otevřené pažené rýze.
Z2019-040416 13. 11. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Stavitelství Pospíšil s.r.o.
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53 – rekonstrukce šaten v budově teoretické výuky v 1.NP 8 112 408  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem díla je rekonstrukce stávajících prostor šaten a jedné učebny v objektu teoretické výuky v 1.NP. Úpravou projdou i venkovní prostory před hlavním vstupem do šaten. Práce budou probíhat jak v hlavní stavební výrobě, tak i v přidružené stavební výrobě. Renovací projdou zdravotně technické instalace – rozvody vody a kanalizace, rozvody ústředního vytápění a rozvody silnoproudé elektroinstalace. Modernizované šatny a učebna budou mít novou vzduchotechniku, včetně centrální rekuperační jednotky. Nové budou i slaboproudé rozvody – poplachový a zabezpečovací a tísňový systém, strukturovaná kabeláž, rozvody pro audiovizuální techniku, rozvody jednotného času, školního zvonění a uzavřeného kamerového systému a domácího telefonu.
Z2019-040258 12. 11. 2019 neuvedena Obec Malé Březno STAVMAX Group s.r.o.
Adaptace nebytových prostor v objektu č.p. 21 Malé Březno 7 686 544  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou zejména stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 21 v obci Malé Březno, ve kterém následně vzniknou 4 byty pro účely sociálního bydlení. Pro tři byty bude nově využit půdní prostor a hospodářská část objektu. Stávající byt bude technicky zhodnocen. Podél budovy bude zřízen okapový chodník a dále pruh se zatravněním a osázením zeleně nízkého a středního vzrůstu. Nově se provede také oplocení pozemku.
Z2019-040902 15. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s. – odštěpný závod oblast Morava, Závod Morava Jih
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; oprava objízdné trasy Tasov – Holubí Zhoř 7 386 283  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava silnice III/3934 v úseku mezi obcemi Tasov - Holubí Zhoř, která sloužila jako objízdná trasa v rámci Stavby D1 modernizace - úsek 20.
Z2019-040130 11. 11. 2019 neuvedena Město Fulnek Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Fulnek a jeho organizace 7 353 864  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sdružené služby dodávky zemního plynu do odběrných míst zadavatelů
Z2019-040587 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina TREDOS, spol. s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 16 7 010 234  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040562 13. 11. 2019 neuvedena ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje INSKY spol. s r.o.
Ústí nad Labem KŘ – výstavba nového objektu garáží a centrálního skladu 6 889 838  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Demolice stávajícího objektu garáží a dílny a následná výstavba nového objektu garáží pro osobní automobily a centrálního skladu na témže místě dle projektové dokumentace. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Vlastimilem Stránským, architektonická kancelář Děčín, IČO 445 73 707. Při realizaci stavebních prací budou dodrženy podmínky z vydaného stavebního povolení a dalších stanovisek a vyjádření z projednání stavebních úprav ke stavebnímu řízení.
Z2019-040224 11. 11. 2019 neuvedena Obec Kouty TELSIG - servis, spol. s r.o.
„Zvýšení bezpečnosti v obci Kouty“, „Výstavba chodníku v ul. Netřebská, Kouty“, „Rekonstrukce chodníků a vjezdů na p. č. 15/1, 254/1, 254/2, 255/1, 266/1 v k. ú. Kouty“, 6 612 149  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě a rekonstrukci chodníků a zpevněných ploch v obci Kouty. Délka chodníků je cca 1 500 m a budou provedeny z betonové dlažby. Součástí chodníků je i 7 míst pro přecházení, z nichž jedno bude osvětleno. Předmět veřejné zakázky také zahrnuje rekonstrukci zpevněné plochy u místního pramene vody, kde budou zřízena 3 parkovací místa (z toho jedno pro osobu těžce tělesně postiženou), vybudování vjezdů k přilehlým nemovitostem a úpravy ploch zeleně. Dále se jedná o rekonstrukci dvou autobusových zastávek a jejich uvedení do souladu s ČSN 73 6425-1. U jedné bude provedena pouze úprava nástupní hrany a plochy nástupiště, u druhé bude vybudován autobusový záliv (asfaltobeton) a opraveno nástupiště. Součástí veřejné zakázky je také dodávka a montáž radaru.
Z2019-040281 12. 11. 2019 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně ISS stavtrade s.r.o.
Stavební úpravy prostor ateliéru scénografie 5 987 012  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby "Stavební úpravy prostor scénografie Bayerova 575/5, Brno", a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky. Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-040846 15. 11. 2019 neuvedena Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace KARFO velkoobchod s.r.o.
Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky 5 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky obalového materiálu a jednorázových papírových výrobků (dle aktuální potřeby zadavatele).
Z2019-040165 11. 11. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská MULTIP Moravia s.r.o.
TEXIMP, spol. s r.o.
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení (opakování) 5 775 216  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení nábytku pro SOŠ a SOU, Dubská, Kladno. Tato veřejná zakázka je rozdělena do dvou (2) samostatných částí zakázky: 1. část VZ - Školní nábytek 2. část VZ - obor Obráběč kovů – CNC stroje Veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) samostatné části v souladu s ust. § 35 zákona. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jakoukoli část této veřejné zakázky nebo do obou částí této veřejné zakázky (zcela dle své volby), přičemž nabídky účastníků budou v rámci každé části posuzovány a hodnoceny samostatně. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy vždy s jedním vybraným dodavatelem pro každou část této veřejné zakázky.
Z2019-040824 15. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a. s.
D6 Oprava odvodňovacích žlabů ve středním dělícím pásu 5 714 242  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Na základě zpracované zadávací dokumentace dojde v rámci zakázky k celkové opravě zpevněných odvodňovacích žlabů ve středním dělícím pásu dle staničení, včetně úpravy uličních vpustí. Žlaby odvádí srážky z povrchu dálnice v místech klopení vozovky ke střednímu dělícímu pásu. V současné době vykazují neutěšený stavební stav a neplní svoji funkci. Voda se místy hromadí na povrchu dálnice a ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu. Realizací bude tento stav odstraněn.
Z2019-040460 13. 11. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik IBR Consulting, s.r.o.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín – Správce stavby 5 544 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činností technického dozoru stavebníka, trvalého dohledu, koordinátora BOZP, archeologického dohledu stavby, biologického dohledu stavby a geologických prací při plnění související veřejné zakázky s názvem „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“.
Z2019-040939 15. 11. 2019 neuvedena Český olympijský výbor ALPINE PRO, a.s.
Dodávka olympijské kolekce pro OH 2020 4 922 560  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka olympijské kolekce na OH 2020 v Tokiu, a to kolekce cestovní a kolekce nástupové pro muže i ženy. Předpokládaný rozsah dodávky je 480 setů. Reálný odběr závisí na účasti sportovců a členů doprovodu.
Z2019-040138 11. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.
Lažany, Hrušovany - výstavba oplocení 4 893 777  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je odstranění stávajícího oplocení a následné vybudování nového oplocení v rozsahu dle zpracované dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení ve vojenském areálu AČR VÚ 6950 Lažany u Chomutova.
Z2019-040477 13. 11. 2019 neuvedena Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. MANABAU s.r.o.
Provádění úklidu společných částí domů, garáží a přilehlých ploch ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 4 790 760  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidu společných částí domů, garáží a přilehlých ploch specifikovaných v příloze č. 1 této Výzvy pro podání nabídky, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této Výzvy pro podání nabídky. Domy, garáže i přilehlé plochy jsou v majetku Městské části Praha 3, ve smyslu statutu Hlavního města Prahy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 301 lidí darovalo 813 800 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy