Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2020-01-14 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2020-01-14 TO *]'

našli jsme 1 030 výsledků na výraz zverejneno:[2020-01-14 TO *].

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-002176 20. 1. 2020 neuvedena Hlavní město Praha AVE Pražské komunální služby a.s.
Pražské služby, a.s.
Zajištění celoplošného nádobového sběru bioodpadu rostlinného původu na území hl. m. Prahy od 1.1.2020 do 31.7.2026 273 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění služby sběru, svozu a dalšího nakládání, zejména zpracování kompostováním, biologicky ozložitelného odpadu rostlinného původu (katalogové číslo 20 02 01 podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů), jakožto další složky využitelných složek komunálních odpadů.
Z2020-002455 23. 1. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. VF, a.s.
Údržba a opravy TC RO Jaderné elektrárny Temelín 172 499 558  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení Technologického celku Radiační ochrana. Součástí plnění je i komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů, a zajištění pracovní pohotovosti a hotovosti na pracovišti. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Jaderná elektrárna Temelín
Z2020-002174 20. 1. 2020 neuvedena Hlavní město Praha Pražské služby, a.s.
AVE Pražské komunální služby a.s.
Zajištění zanášky sběrných nádob na tříděný odpad na území hl. m. Prahy pro období 1.1.2020 - 31.7.2026 100 989 023  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zavedení bezplatné služby zanášky a vynášky vlastníkům nemovitostí v případě zřízení stanovišť tříděného odpadu umístěných v jejich nemovitosti, včetně dalších úkonů spojených s jejich výsypem, tj. zamykaní či odemykání dveří, evidence klíčů, jejich obměna atd. je navrženo jako kompenzační opatření pro občany v souvislosti s navýšením poplatku za komunální odpad. Bezplatné poskytování zanášky a vynášky nad vzdálenost 15 metrů nebylo předmětem smlouvy č. INO/54/11/010585/2016 na zajištění svozu komunálního odpadu uzavřené mezi hl. m. Prahou a konsorciem Pražské odpady 2016 – 2025. Cílem zakázky je rozšíření předmětu plnění o zanášku a vynášku sběrných nádob.
Z2020-003304 27. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. ZREW TRANSFORMATORY S.A.
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Kones CZ, spol. s r.o.
DODÁVKY VÝKONOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ (10KS) 99 138 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek výkonových transformátorů vvn s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek výkonových transformátorů vvn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2020 – 12/2021.
Z2020-002253 20. 1. 2020 neuvedena Město Čáslav Trigema Building a.s.
Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi 94 240 623  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových bytových domů včetně jejich napojení na stávající inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu a úpravu okolního prostoru včetně terénních úprav (komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy). Rozsah stavby spočívá zejména v níže uvedených činnostech: • Vyklizení prostoru staveniště • Příprava stavební jámy • Realizace napojení stavby na veřejné rozvody plynu a instalace ležatých domovních rozvodů • Provedení základů objektu a podzemních konstrukcí • Provedení nadzemních konstrukcí • Provedení potřebných instalací • Provedení finálních povrchů a dokončovací práce • Úpravy přilehlého terénu, komunikace • Realizace interiéru a vnitřního vybavení • Realizace kontejnerového stání • Realizace parkovacích stání
Z2020-003436 27. 1. 2020 neuvedena Město Golčův Jeníkov Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Výstavba školní tělocvičny ve městě Golčův Jeníkov 54 850 046  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba školní tělocvičny ve městě Golčův Jeníkov.
Z2020-002987 24. 1. 2020 neuvedena Město Vsetín CENTROPROJEKT GROUP a.s
Technologie Městských lázní Vsetín vč. navazujících úprav 49 788 018  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 6.1. Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy a rekonstrukce stávajícího objektu městských lázní ve Vsetíně. 6.2. Jedná se stavební úpravy vnitřní částí lázní, bazénovou technologii, tobogán, kogenerační jednotku a další navazující stavební práce. Hlavní 25metrový plavecký bazén bude nově obložen a vydlážděno bude i jeho okolí, stávající tubus 98metrového tobogánu bude nahrazen novým stejného tvaru, zásadních úprav se dočká i samotná nástupní věž do tobogánu. V rámci řešení bezbariérovosti budou zrušena brodítka mezi sprchami a bazénem a zvenku mezi terasou a travnatou plochou dojde k instalaci hydraulické plošiny pro invalidy. Nové budou také sprchy, WC kabiny, sušárny, ale například i veškeré šatní skříňky, které dostanou čipové zámky, a převlékací kabiny. Stavební úpravou projde vzduchotechnika, rozvody elektřiny, bazénové technologie a kogenerační jednotky pro...
Z2020-002078 17. 1. 2020 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy ABESS, s. r. o.
VWS MEMSEP s. r. o.
Rekonstrukce systému čištění bazénových vod pavilonu hrochů 46 990 833  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Rekonstrukce systému čištění bazénových vod pavilonu hrochů".
Z2020-001534 17. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Landis+Gyr s.r.o.
SERVISNÍ PODPORA CONVERGE A MESSAGE HANDLER 45 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je servis systémů Converge, Message Handler, DA-M a rozhraní na okolní systémy po dobu 4 let.
Z2020-002397 21. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební s.r.o.
M-Silnice a.s.
I/34 Ústrašín - Pelhřimov 42 708 487  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu I/34 H - oprava nevyhovujícího stavu vozovky - před vyřazením ze silniční sítě I. třídy a předání jinému subjektu I/34 – oprava silnice v úseku 80,31 – 81,200 km
Z2020-002493 23. 1. 2020 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Středočeské vodárny, a.s.
Koupě obchodního podílu společnosti RAVOS, s.r.o. 41 388 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka spočívající v obchodním podílu ve výši 51 % ve společnosti RAVOS, s.r.o., se sídlem Františka Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01, Rakovník, IČO: 475 46 662, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 19602.
Z2020-001771 20. 1. 2020 neuvedena ČEZ ICT Services, a. s. AUTOCONT a.s.
Poskytování služeb v oblasti koncových zařízení – Dílčí smlouva 2020 39 751 993  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění podmínek pro poskytování ICT služeb v oblasti koncových zařízení na rok 2020 na základě platné Rámcové smlouvy č. 4400042468 (původní číslo 4400033000).
Z2020-001904 17. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ALWIL Trade, spol. s r.o.
Com - Sys TRADE, spol. s r.o.
Asseco Central Europe, a.s.
O2 IT Services s.r.o.
MERIT GROUP a.s.
Pořizovaní licencí k produktům VMware a souvisejících služeb 38 538 414  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Průběžné dodávky produktů VMware v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, se kterými má centrální zadavatel uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání.
Z2020-002028 20. 1. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Severočeská teplárenská, a.s.
Dodávka tepelné energie pro Nemocnici Most, o.z. 37 850 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2020-001966 17. 1. 2020 neuvedena Město Vlachovo Březí Sdružení intenzifikace ČOV Vlachovo Březí správce společnosti: Stavimperk, s.r.o.
PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.
Intenzifikace ČOV Vlachovo Březí 35 474 682  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího stupně hrubého předčištění a úpravy a objemové rozšíření biologického stupně ČOV. Úpravy biologického stupně budou představovat vybudování stupně denitrifikační sekce, stupně aktivačního procesu ve dvou nezávislých linkách. Vznikne tak dvoulinkové uspořádání aktivačního D-N procesu. Stávající ČOV s kapacitou 1600 EO bude po intenzifikaci zkapacitněna na 1800 EO. Součástí předmětu plnění je i dohled nad zkušebním provozem.
Z2020-002681 22. 1. 2020 neuvedena Obec Markvartovice HYDROSPOR spol. s r.o.
Dostavba splaškové kanalizace v obci Markvartovice - III. etapa 34 667 157  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba III. etapy splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v obci Markvartovice v délce 2803 m, kanalizační přípojky, přeložky vodovodu a přeložky kanalizace.
Z2020-001824 16. 1. 2020 neuvedena Česká republika – Okresní soud v Litoměřicích WOOD4YOU s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Litoměřicích 34 311 363  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy okresního soudu v Litoměřicích – předmět plnění zahrnuje výměnu otvorových výplní, zateplení půdy a vybraných plochých střech.
Z2020-003042 24. 1. 2020 neuvedena Městská část Praha – Dubeč STARSTAV, s.r.o.
Nástavba 4. tříd ZŠ Dubeč a rozšíření šk. jídelny 33 889 038  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je nástavba na stávající objekt základní školy ZŠ Dubeč č.p. 413. Jedná se o novou nástavbu 2. NP na stávající přístavbu této školy z let 2001 – 2002 a související stavební úpravy vyvolané nastavovanou částí. Nástavba bude přímo navazovat na jižní část školy a severovýchodní fasádu tělocvičny. V 1.NP dojde ke stavebním úpravám souvisejících s nástavbou. Jedná se zejména o statické úpravy (doplnění nových svislých konstrukcí, zesílení stávajících konstrukcí) a instalaci nových technologií zařízení budovy. Provoz nastavované části objektu navazuje na stávající budovu školy – konkrétně ve 2.NP v místě rozšíření u výtahu. Kromě navýšení o 4 kmenové učebny dojde také k umístění 2 kabinetů a odpovídajícího hygienického zázemí. Pro únik osob je zřízena další úniková cesta v podobě nového venkovního schodiště.Předmětem této veřejné zakázky je dále přístavba –...
Z2020-002913 23. 1. 2020 neuvedena VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. Step TRUTNOV a.s.
Rekonstrukce stávající kotelny a instalace kotle na biomasu ve společnosti VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. 32 012 436  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu v průmyslovém areálu společnosti VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. Stavební úpravy se provádí na stávajícím historickém objektu kotelny a na přilehlých pozemcích – manipulační plochy, a to na pozemku st.p.č. 39/1,39/2 a 39/3 v k.ú. Chrastava II.
Z2020-003264 27. 1. 2020 neuvedena Statutární město Opava Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Hroší stavby Morava a.s.
Rekonstrukce mostu ul. Mostní 29 703 724  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o demolici stávající nosné konstrukce mostu ev. č. 1b-1 včetně krajních opěr a vybudování nové mostní konstrukce o třech polích s mostovkou z prefabrikovaných předpjatých nosníků, na stavbě spřaženou monolitickou desku a příčníky. Most bude dodatečně předpjat. Šířka mostní konstrukce je 10,50 m. Jednotlivá mostní pole jsou délky 17,35 m, 19,54 m a 17,35 m. Krajní nové opěry budou založeny hlubině na vrtaných ŽB pilotách. Součástí stavby je úprava napojení komunikací na most a výstavba nového veřejného osvětlení.
Z2020-002289 21. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra GC System a.s.
Pořizování licencí a podpory k produktům IBM 27 192 555  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí a podpory k produktům IBM
Z2020-002501 21. 1. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava HYDROSPOR spol. s r.o.
Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova 25 787 407  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - Výškovicích“ v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. Jedná se o vybudování nové gravitační splaškové kanalizace v ulicích K Odře a Smrčkova včetně zrušení výtlačného řádu a čerpací stanice odpadních vod, rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici K Odře a opravu povrchu komunikace v ulici K Odře.
Z2020-003286 27. 1. 2020 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ÚJV Řež, a.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby na chlazení reaktoru LVR-15 25 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky bude uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby na chlazení reaktoru LVR-15 uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem dne 31. 12. 2018, evidenční číslo smlouvy zadavatele 18SMN124, evidenční číslo smlouvy dodavatele 18SMP512 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna ceny služby spočívající v zajištění provozu technologie na chlazení reaktoru LVR-15 z důvodu provedených investic do technologie chlazení.
Z2020-003140 24. 1. 2020 neuvedena Svatý Petr projekty s.r.o. Akcent Bohemia, a.s.
Rybí přechod na řece Kamenici v ř. km 15,622 24 732 989  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba technického rybího přechodu žlabového typu v říčním kilometru 15,622 na řece Kamenci.
Z2020-002522 22. 1. 2020 neuvedena Obec Nevojice IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Nevojice, přechod komunikace I/50 - podchod 23 309 656  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavba řeší mimoúrovňové křížení chodníku pro pěší a silnice I/50 v extravilánu obce Nevojice. Křížení je řešeno podchodem pod silnicí.
Z2020-002682 22. 1. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ VIDA GROUP s.r.o.
Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská 21 998 799  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Rekonstrukce komunikací 2. Přípojky uličních vpustí 3. Veřejné osvětlení 4. Zabezpečení vedení Cetin 5. DIO 6. Úpravy zeleně.
Z2020-001948 17. 1. 2020 neuvedena Městys Stonařov INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
ZŠ Stonařov – Přístavba tělocvičny a sociálního zázemí 21 826 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto stavební práce: - přístavba tělocvičny - sociální zázemí
Z2020-002853 23. 1. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Auböck s.r.o.
Rekonstrukce budovy virologie v Českých Budějovicích (2) 21 605 698  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět této veřejné zakázky spočívá v rekonstrukci budovy bývalé virologie v areálu Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích v ulici L. B. Schneidera se způsobem využití stavba občanského vybavení, na pozemcích p. č. 728, 729/1 a 729/4 k. ú. České Budějovice 7 (dále jen „Dílo“). Dílo zahrnuje veškeré dodávky materiálů a služeb vymezené v dokumentaci pro provádění stavby a v cenové nabídce stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým rozpočtem předložené Zhotovitelem (vítězný účastník zadávacího řízení).
Z2020-002563 22. 1. 2020 neuvedena Obec Puklice INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Stavební úpravy ZŠ Puklice a Rekonstrukce odborné učebny a zajištění bezbariérového pohybu po ZŠ Puklice 20 628 803  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto stavební práce v objektu základní školy a školní jídelny: - výměna rozvodů elektro, slaboproud, silnoproud, ZTI, vytápění, vnitřních výplní (dveře) a nášlapných vrstev podlah - Výměna střešní krytiny, - rekonstrukce jídelny - elektro, slaboproud, silnoproud, ZTI, vytápění, vnitřních výplní (dveře), VZT a nášlapných vrstev podlah - hromosvody - rekonstrukce učebny IT - rekonstrukce a zbudování bezbariérového hygienického zázemí
Z2020-002536 22. 1. 2020 neuvedena Kostelec na Hané VHH THERMONT s.r.o.
Hasičská zbrojnice Kostelec na Hané 20 590 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o novou stavbu hasičské zbrojnice dobrovolny´ch hasičů vč. napojení na komunikaci III. třídy a komunikačních ploch vč. úprav blízkého okol. v Kostelci na Hané.
Z2020-002215 20. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
D1 modernizace úsek 12 Humpolec – Větrný Jeníkov – SO 13-221 Most přes dálnici ev.č. D1-138 – oprava nadjezdu 19 980 439  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce nadjezdu SO 13-221 Most přes dálnici ev.č. D1-138. Naposledy postavený nadjezd předchozím Zhotovitelem vykazuje parametry, které je nutné opravit. Protože předchozí Zhotovitel odstoupil od smlouvy, je potřeba tento nadjezd zadat jinému subjektu.
Z2020-002449 21. 1. 2020 neuvedena Město Štětí ARTESO spol. s r.o.
Přístavba Základní školy Školní ve Štětí 19 791 251  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy Základní školy Školní ve Štětí, a to školní jídelny a družin a nová jednopodlažní přístavba vč. přeložky stávajícího vodovodního řadu DN 200, vše v rozsahu a provedení dle projektových dokumentací zpracovaných společností RYBÁŘ stavební s.r.o. v listopadu 2017, které jsou přílohou této zadávací dokumentace, přitom jedna projektová dokumentace řeší stavební úpravu stávající budovy jmenované základní školy, druhá projektová dokumentace přeložku vodovodu. Bližší upřesnění předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v technických podmínkách (bod 4 této zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace. Zadavatel výslovně upozorňuje, že je možné zrušit předmětné zadávací řízení v případě, že se vyskytnou důvody zvláštního zřetele (vč. důvodů ekonomických), pro které nelze po zadavateli...
Z2020-002630 24. 1. 2020 neuvedena ČEZ, a.s. Institut mikroelektronických aplikací, s.r.o.
Systém kontroly vstupů IMA – K4 a související dodávky a služby 18 681 365  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky HW a SW, a související služby včetně implementace, údržby a servisu systému kontroly vstupu IMA – K4.
Z2020-002036 17. 1. 2020 neuvedena Město Hlinsko Sdružení firem vedené MARHOLD a.s.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno 15 916 610  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního přivaděče v ulici Resslova. Dešťové vody sváděné do původní kopané studny a částečně do terénu budou nově z části sváděné do vsakovací jímky.
Z2020-002581 22. 1. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Park Podzemník 15 260 409  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Park Podzemník“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. terénní úpravy, 2. pěší komunikace, 3. dodání a instalace sportovních a herních prvků, 4. dodání a instalace mobiliáře.
Z2020-002015 17. 1. 2020 neuvedena Obec Poběžovice u Přelouče Agrostav Pardubice a.s.
Poběžovice u Přelouče – splašková kanalizace a ČOV 15 251 103  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení výstavba gravitační kanalizace a ČOV
Z2020-003208 27. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany ELEKTRO-TRAKCE, s.r.o.
Praha – Kbely – rozvody el. energie na stojánkách letecké techniky - realizace 14 848 961  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ jerealizace stavby v rozsahu a podle zpracované projektové dokumentace a stavebního povolení s cílem vybudování nové trafostanice a rozvodů elektrické energie.
Z2020-002199 20. 1. 2020 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ATICO s.r.o.
Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu Letná - realizace 14 400 414  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je navýšení výkonu trafostanice a záložního zdroje v administrativní budově č.p. 936/3, ulice Nad Štolou, Praha 7 – Letná. V rámci díla bude provedena kompletní rekonstrukce a modernizace kapacitně nevyhovující trafostanice, hlavního kabelového vedení, hlavní rozvodny a záložního zdroje a další související stavební práce. Práce budou prováděny na základě zpracované projektové dokumentace. Doba plnění díla je max. 130 dní od převzetí staveniště.
Z2020-001617 15. 1. 2020 neuvedena Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace VESTAV group s.r.o.
Zateplení objektu školy II. etapa 14 325 290  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v realizaci zateplení fasády, úpravě elektroinstalace a v realizaci rozvodů vzduchotechniky v budově Střední školy automobilní Kyjov, příspěvkové organizace se sídlem Nádražní 471, 697 01 Kyjov
Z2020-002372 23. 1. 2020 neuvedena Národní muzeum Ak. arch. Daniel Dvořák
Návrh a odborné autorské služby při zpracování multimediální a technologické části 360° projekce („Časozdviže“) do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“ 14 296 170  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou autorské a odborné služby, včetně zajištění dodávek nezbytného materiálu, které umožní zhotovení díla spočívajícího ve zhotovení originálního autorského systému videoprojekce – „časozdviž“ dle autorského návrhu dodavatele a stávající koncepce expozice „Dějiny 20. století“. Součástí díla je kompletní dodávka technologie i multimediální obsah. Bližší specifikace plnění je uvedena ve čl. 2 výzvy k jednání.
Z2020-002845 27. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Elektrovod Slovakia, s.r.o.
DODÁVKY STOŽÁRŮ VVN PRO PŘELOŽKY 2020 14 236 759  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek stožárů VVN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce-přeložky na celém území ČR na rok 2020.
Z2020-001679 17. 1. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. HAVEX-auto s.r.o.
Výzva k podání nabídek č. 11 – Dodávka 18 ks vozidel SUV 4x4 – I. 14 172 552  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 18 ks nových vozidel SUV střední třídy 4x4 schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a to v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.
Z2020-002753 27. 1. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. ALTA, a.s.
DODÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO HLAVNÍ CIRKULAČNÍ ČERPADLO GCN-317 13 886 387  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů (grafitové kroužky) pro hlavní cirkulační čerpadlo GCN-317 včetně dokumentace. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Jaderná elektrárna Dukovany.
Z2020-002822 23. 1. 2020 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 D-beton, s.r.o
Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů - dostavba 13 270 378  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dostavba rozestavěné výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů. Jedná se o halový objekt půdorysného rozměru cca 23 x 50 m. Část objektu bude sloužit k celoročnímu boxovému ustájení skotu. Na zbývající ploše bude umístěno zázemí s učebnou žáků, kanceláří pedagoga, mlékárnou a výdejním místem. Budova bude mít sedlovou střechu. Část objektu, kde se nachází zázemí, je navržena se zděnou nosnou konstrukcí, se zastropením z cihelných vložek vložených do keramobetonových stropních nosníků vyztužených svařovanou prostorovou výztuží; se střechou utvořenou dřevěnými příhradovými vazníky.Konstrukci stáje budou tvořit rámy podepřené uvnitř haly dvěma sloupy. Stojky rámů a spodní část sloupů je navržena z ocelových válcovaných profilů a zbývající část je z lepeného lamelového dřeva. Štíty a boční strany stáje budou částečně pobyty dřevěnými prkny.
Z2020-002445 21. 1. 2020 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek INSTALL CZ, s.r.o.
Výstavba vodovodních řádů v části Panské Nové Dvory a Skalice 12 723 067  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodů ve třech lokalitách, a to: Panské Nové Dvory – lokalita č. 2, naproti hřbitovu, Panské Nové Dvory – lokalita č. 3, u Frýdecké skládky a v místní části Skalice. Nově budované vodovodní řady budou sloužit k zásobování pitnou vodou stávajících obytných objektů v jednotlivých lokalitách. Veřejná zakázka je na základě ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 3 části: a)Část 1 - Panské Nové Dvory – lokalita č. 2 – v rozsahu technických a kvalitativních podmínek stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby pod názvem „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“, b) Část 2 - Panské Nové Dvory – lokalita č. 3 – v rozsahu technických a kvalitativních podmínek stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 3“, c) Část 3 - místní část Skalice – v rozsahu...
Z2020-001854 16. 1. 2020 neuvedena Město Vroutek Ekoinvest Sokolov, spol. s r.o.
Výstavba cyklostezky Vroutek – Podbořany 12 489 830  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je výstavba nové obousměrné cyklostezky a parkoviště mezi městy Vroutek a Podbořany, dále je předmětem vybudování tří odpočívadel a začátku a podél cesty.
Z2020-003303 27. 1. 2020 neuvedena Obec Dolní Krupá PWB stavby s.r.o.
Stavební úpravy ZŠ Dolní Krupá 12 476 590  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto stavební práce: - Výměna stávajícího dřevěného trámového stropu nad 2.n.p. za nový ocelový - Výměna konstrukce krovu včetně krytiny - Vybourání stávajícího schodiště a vybudování nového železobetonového schodiště - výměna rozvodů elektro, slaboproud, silnoproud, ZTI, vytápění, vnitřních výplní (dveře) a nášlapných vrstev podlah - vybudování prostor v 3. n.p. - odvlhčení objektu - oprava fasád
Z2020-002038 20. 1. 2020 neuvedena Statutární město Pardubice Alpiq Retail CZ s.r.o.
Dodávka elektrické energie pro statutární město Pardubice, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má statutární město Pardubice majetkový podíl, pro rok 2020 12 459 231  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v předpokládaném souhrnném množství 9.496,365 MWh pro rok 2020.
Z2020-002884 23. 1. 2020 neuvedena Obec Bernartice ČAK CZ, s.r.o.
Bernartice – vodní zdroj 12 362 270  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování 2 vodních zdrojů pro hromadné zásobování pitnou vodou. Dále bude vybudován přivaděč vody ze zdrojů pitné vody do úpravny vody a vodojemu.
Z2020-002892 23. 1. 2020 neuvedena Statutární město Brno STRABAG a.s.
Dopravní napojení lokality Komínské louky 11 924 389  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního napojení lokality Komínské louky včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 367 lidí darovalo 999 645 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy