Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2020-05-23 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2020-05-23 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 730 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-015631 30. 5. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
+2 další dodavatelé
Dodávka elektřiny na rok 2021 347 994 981 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018264 29. 5. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Sdružení společností: Rolls-Royce Civil Nuclear SAS a Framatome SAS
Servisní smlouva na zajištění technické podpory a 159 116 662 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění dle této smlouvy je zajištění dlouhodobé technické podpory a modifikací pro systémy SPINLINE3 instalované v Jaderné elektrárně Dukovany.
 Z2020-015632 30. 5. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu na rok 2021 62 769 365 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018057 26. 5. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Metrostav a.s.
07002 - I/48 Frýdek-Místek, mosty ev.č. 48-051.1, 48 349 971 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je celková rekonstrukce nájezdových větví mostu ev. č. 48-051 ve Frýdku-Místku na sil. I/48. Rekonstrukce spočívá ve výměně mostního svršku včetně hydroizolace a v sanaci poškozených povrchů nosné konstrukce, opěr a křídel a osazení zádržných systémů.
 Z2020-018281 29. 5. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Pražská plynárenská, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Nákup silové elektřiny pro centrálního zadavatele 44 049 601 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 17 089 MWh pro rok 2019, ve složení 15 357 MWh v hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky), 1 732 MWh dodávek sdružených služeb v hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
 Z2020-017911 25. 5. 2020 neuvedena Tělocvičná jednota Sokol Nehvizdy SPORTECH CZ s. r. o.
Atletický ovál Nehvizdy 40 158 746 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba atletického areálu ve sportovním areálu v Nehvizdech. Jedná se o atletický ovál délky 400 m s fotbalovým hřištěm uvnitř oválu, celkem je navrženo 8 drah. Dále budou realizovány sektory technických disciplín.
 Z2020-017818 25. 5. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska, a.s.
D52 Oprava odpočívky Rajhrad km 10,5 L+P 38 859 513 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V rámci řešeného projektu dojde k opravě vnitřní plochy stání pro kamiony, části dešťové kanalizace a VO odpočívky. Dále dojde k obnově krytu navazujících komunikací a opravám stávající kanalizace a VO odpočívky ve stávajících trasách. Celoplošný rozpad obrusné vrstvy asfaltové vozovky a odstavných ploch.
 Z2020-018408 28. 5. 2020 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech AQUARIUS, spol. s r.o.
Křivoklát - vodovod 37 834 245 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Celá akce zahrnuje výstavbu vodovodu v městysu Křivoklát včetně objektů a úprav na stávající síti.
 Z2020-018461 28. 5. 2020 neuvedena Obec Dolní Břežany DEREZA, společnost s ručením omezeným
Rekonstrukce objektu č.p. 74 a č.p. 168 Dolní 37 739 492 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci dvou bytových domů - objektu č. p. 74 (objekt A) a č. p. 168 (objekt). Součástí předmětu je pak rovněž i realizace souvisejících komunikací, zpevněných ploch, sadových úprav, oplocení, opěrných stěn a přípojek inženýrských sítí.
 Z2020-018441 28. 5. 2020 neuvedena Obec Lipník Nájemní bydlení Lipník 36 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky "Nájemní bydlení Lipník" je výstavba šestnácti sociálních bytů. Sociální byty budou umístěny po čtyřech ve čtyřech dvojdomcích, které mají charakter rodinného domu typu bungalov.
 Z2020-018631 29. 5. 2020 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Spilka a Říha s. r. o.
Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Bez bariér“ 35 961 753 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov (11 Stavebních objektů) a psychologické poradny, rozdělené na fáze s přihlédnutím na časové a kapacitní možnosti jednotlivých součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Veřejná zakázka je rozdělena na části: 1. část: Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Bez bariér“ 2. část: Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Psychologická poradna“ .
 Z2020-017440 25. 5. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. DIZ Bohemia s.r.o.
GO ABS J a K Rekonstrukce odlučovačů kapek v 35 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího systému eliminátoru kapek absorbérů J a K v Elektrárně Tušimice. Při této rekonstrukci bude po provedení statického přepočtu stávající nosné konstrukce eliminátorů a její případné úpravě provedena výměna stávajícího dožitého systému eliminátorů úletu vlhkosti (výrobce Munters Euroform GmbH), kdy na stávající nosnou ocelovou konstrukci původního hrubého eliminátoru kapek, který se již nevyrábí, bude namontován vertikální třístupňový systém eliminátorů kapek (výrobce Munters Euroform GmbH), včetně nového systému omývání. Jedná se o výměnu pouze části technologie systému eliminace kapek, kde je nutné dodržet parametry instalovaného zařízení.
 Z2020-018096 26. 5. 2020 neuvedena Tělocvičná jednota Sokol Měnín STAVOS Brno, a.s.
Výstavba víceúčelové sportovní haly Měnín 34 938 686 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Výstavba víceúčelové sportovní haly Měnín“ spočívající ve vybudování novostavby víceúčelové sportovní haly. Ve dvoupodlažní hale s bezbariérovým přístupem se bude nacházet vlastní hřiště, tribuna, šatny, technická místnost, sportbar a související sociální zázemí.
 Z2020-018201 27. 5. 2020 neuvedena Statutární město Jablonec nad Nisou TERMIL s.r.o.
Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad 29 343 783 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba mateřské školy v uzavřeném školním areálu za účelem navýšení kapacity. Součástí je i částečná modernizace stávající budovy mateřské školy.
 P20V00011716 30. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra ŠKODA AUTO a.s.
Dodávky osobních silničních vozidel v komerčním 28 991 100 Kč
 Z2020-018442 28. 5. 2020 neuvedena Město Čelákovice Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, 27 639 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J.A.Komenského 414, p.o.“ je zejména provedení stavby, jejímž cílem je rekonstrukce stávajícího sportovního areálu. Předmětem plnění je tedy kompletní provedení prací v rozsahu a provedení dle této zadávací dokumentace, zvláště pak dle projektové dokumentace s názvem „Sportovní a komunikační plochy v areálu ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice“ , dle návrhu smlouvy o dílo a dle výkazu výměr tvořící přílohy zadávací dokumentace.
 Z2020-018630 29. 5. 2020 neuvedena Statutární město Most Rekonstrukce velké zasedací místnosti - Magistrát 26 369 887 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce velké zasedací síně ve 4. patře budovy Magistrátu města Most, a to jak po stránce stavební, interiérového vybavení, tak i vybavením audiovizuální technikou. Dále jsou řešeny prostory související, tedy rozvodny, řešení VZT, obvodový a střešní plášť 5.NP a 6. NP, a to včetně zateplení, výměny střešního souvrství včetně odvodnění, klempířských a zámečnických prvků. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: Část 1 - stavební část Část 2 - audiovizuální technika.
 Z2020-018370 28. 5. 2020 neuvedena Hlavní město Praha ACG-Real s.r.o.
SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního 25 535 799 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Přístavba pavilonu, která obsahuje učebny, kabinety, šatny, sociální zařízení a strojovnu vzduchotechniky. Přístavba v areálu SOU Praha Radotín.
 Z2020-018059 26. 5. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava INTOZA s.r.o.
Skořápka - Městské centrum uměleckých terapií 21 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby "SKOŘÁPKA - Městské centrum uměleckých terapií", v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. U Dvoru, Ostrava - Mariánské Hory, parc. č. 1272 a p.č. 142/10, a to v rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby (revize 09/2019), kterou zpracovala společnost POEL spol. s r.o., se sídlem: Nad Porubkou 1195/34b, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 44936681, zak. číslo 614-11/16. Součástí plnění předmětu této veřejné zakázky je také provádění následné péče - ošetření trávníku po dobu 2 let od předání díla.
 Z2020-018286 29. 5. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu pro centrálního zadavatele 21 142 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 48 382 MWh pro rok 2021 a 2022, ve složení 29 214 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 19 168 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
 Z2020-017699 25. 5. 2020 neuvedena OKD, a.s. Zeppelin CZ s.r.o.
Oprava pluhového komplexu GH9-38 19 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Generální oprava pluhového komplexu pro dobývání černého uhlí.
 Z2020-017943 25. 5. 2020 neuvedena Obec Svatoslav VESAS s.r.o.
Mateřská škola Svatoslav 19 456 823 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní výstavba Mateřské školy v obci Svatoslav se zastavěnou plochou 368,40 m2 a obestavěného prostoru 2642,0 m3. Novostavba budovy mateřské školy je dvoupodlažní, se vznikem 2 tříd se zázemím, kuchyní a jídelnou. Součástí jsou veškeré stavební práce, vnitřní instalace, přípojky, zpevněné plochy a terénní úpravy se zelení.
 Z2020-018467 28. 5. 2020 neuvedena Obec Ženklava FICHNA - HUDECZEK a.s.
Přístavba a stavební úpravy MŠ v Ženklavě 18 940 661 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Přístavba a stavební úpravy MŠ v Ženklavě“. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávající mateřské školy včetně navýšení kapacity. V rámci rekonstrukce bude nově provedeno venkovní únikové ocelové schodiště. Stavba bude nadále užívána jako mateřská škola. Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. I Zadávací dokumentace.
 Z2020-018465 28. 5. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
I/38H most 38H-039 přes potok Polepku v Kolíně 18 841 568 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu, při které bude stávající nosná konstrukce a horní část opěr odstraněna. Na nových monolitických železobetonových úložných prazích bude osazena nová nosná konstrukce: deskové prefabrikáty z dodatečně předpjatého betonu, vzájemně spojené monolitickým dobetonováním a petlicovým stykem výztuže, osazené na elastomerová ložiska. Stávající opevnění koryta ze žlb. desek nebude při stavbě dotčeno. Svahy podél křídel budou opevněny kamennou dlažbou do betonu. Celková délka úpravy komunikace bude 42,87 m. Za mostem bude provedena nová konstrukce vozovky. Před mostem bude provedena povrchová úprava silnice I/38H, tj. odfrézování, vyrovnání a nová obrusná živičná vrstva.
 Z2020-018147 27. 5. 2020 neuvedena Beachklub Ládví z.s. ABP HOLDING a.s.
Stavební úprava a přístavba Beachklubu Ládví 18 639 597 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je realizace stavebních prací na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úprava a přístavba Beachklubu Ládví“, a to dle projektové dokumentace. Generální projektant: PMM projekt s.r.o., Pražská 3939, 276 01 Mělník Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Jakub Caudr, Radimova 25, 169 00 Praha 6. Předmět plnění veřejné zakázky se týká stávajícího objektu zázemí ve sportovním areálu, který má být stavebně upraven a ke kterému má být připojena nová přístavba.
 Z2020-018342 28. 5. 2020 neuvedena Město Hořice MASARYKOVA VĚŽ SAMOSTATNOSTI HOŘICE - Dostavba 18 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu č.p.1370.
 Z2020-018159 27. 5. 2020 neuvedena Město Černovice Status stavební a.s.
VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ČERNOVICE - STAVBA 17 722 771 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou vnitřní stavební úpravy prostor Základní školy včetně provedení nových střešních nástaveb (3NP) se vznikem dvou odborných učeben a jejich zázemí (kabinety, příruční sklady a sociální zázemí) a zajištění bezbariérového přístupu do jednotlivých podlaží prostor ZŠ. Dále bude provedena výměna střešní krytiny na budově školy z důvodu dožilosti a navázání na střešní nástavby
 Z2020-018645 29. 5. 2020 neuvedena Městys Karlštejn Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Intenzifikace ČOV Karlštejn 16 446 965 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provedení stavby zpracované obchodní společností Vodohospodářský podnik a.s., se sídlem Pražská 87/14, 301 00 Plzeň - Vnitřní město, IČO: 62623508, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rozšíření a intenzifikaci objektu ČOV a výstavba objektů nových. Areál ČOV se nachází v jihovýchodní části městyse Karlštejn, na pravém břehu řeky Berounky, která je recipientem vyčištěných odpadních vod. Celkově je areál ČOV výškově převážně rovinatý, terén areálu ČOV je tvořen násypem s úrovní nad hladinou Q100. Nezastavěné části jsou pokryty trávou, areálová komunikace je s živičným povrchem. Prostor určený k realizaci díla je dobře přístupný. Podrobně je předmětem plnění specifikován...
 Z2020-018659 29. 5. 2020 neuvedena Město Litoměřice HARTEX CZ s.r.o.
Vybudování odborných učeben v půdním prostoru 16 389 475 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy základní školy v Litoměřicích a vybudování bezbariérového přístupu - objektem schodiště, do kterého je vsazen výtah. Veřejná zakázka spočívá v provedení stavebních prací a souvisejících plnění a zahrnuje zejména stavební úpravy budovy dle projektové dokumentace. Součástí plnění účastníka je též zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.
 Z2020-018245 27. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika SWIETELSKY stavební s.r.o.
Oprava komunikací ve VVP Libavá 15 775 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ je oprava asfaltobetonového povrchu komunikace na pěti vybraných úsecích komunikace v různých délkách ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.
 Z2020-018618 29. 5. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SaM silnice a mosty a.s.
I/38 Újezd most 38-022, oprava havarijního stavu 15 489 501 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení celkové opravy stávajícího mostu na základě PD. Most bude po celkové rekonstrukci integrovaný o světlosti 10.5 m. Šířka vozovky je 7.8 m. Šířka mostu je 9.4 m. Délka mostu je cca 15.5 m.
 Z2020-018068 26. 5. 2020 neuvedena Město Veselí nad Lužnicí Bautechnik s.r.o.
Stavební úpravy sociálních bytů ve Veselí nad 15 423 948 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci bytových domů (objekt SO-01 a SO-02) a to dle projektové dokumentace a výkazu výměr. Další informace o předmětu plnění veřejné zakázky: SO-01 je obdélníkového půdorysu o základních rozměrech cca 24,7 m x 13,2 m. Objekt je zastřešen sedlovým krovem s tzv. štítovými polovalby, střecha o základním sklonu 23°, výška hřebene od čisté podlahy 1.NP cca 10,2m, střešní krytina plechová, barvy šedé. Dispozice objektu je následující: v 1.NP je vstup z jižní světové strany. Po vstupu se nachází hlavní centrální chodba propojující 6 bytových jednotek, na konci chodby je umístěno schodiště, které komunikačně propojuje 1.PP, 2.NP a půdní prostory objektu. V před-schodišťovém prostoru se nacházejí 2 komory, schodiště dále propojuje všechny podlaží, tzn. 1.PP, 1.NP a 2.NP. Všechny bytové jednotky obsahují předsíň, ze které je...
 Z2020-018359 28. 5. 2020 neuvedena Hlavní město Praha Decorum spol. s r. o.
Jazyková škola P1 rekonstrukce oken a fasády 15 265 229 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce okenních výplní, části fasády, dveřních výplní a vstupního vestibulu Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy.
 Z2020-017896 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc KARETA s.r.o.
Nový vjezd do areálu FN Olomouc z ulice 14 399 898 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového vstupu pro chodce a vjezdu pro automobily pro obslužný personál do areálu Fakultní nemocnice Olomouc z ulice Hněvotínská. Stavba bude probíhat jak v areálu nemocnice, tak mimo areál Fakultní nemocnice Olomouc, kde bude provedeno rozšíření stávající místní komunikace v ul. Hněvotínská z důvodu doplnění levého odbočovacího pruhu do upravovaného vjezdu a zřízení ochranných ostrůvků. Nový chodník a komunikace za vjezdem propojují ul. Hněvotínskou se stávajícím parkovištěm v areálu FN Olomouc a ostatními areálovými účelovými komunikacemi. Součástí stavby jsou přeložky podzemního vedení inženýrských sítí.
 Z2020-018119 27. 5. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební, s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava
D1 Rekonstrukce mostů D1 - 405 a D1 - 406 14 342 024 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Při rekonstrukci mostu dojde k výměně izolace v místě pod vozovkou mezi mostními závěry. Stávající PU izolace zůstane pod římsami zachována a podél říms ve zpevněné krajnici dojde k jejímu napojení na nové natavované asfaltové pásy pod vozovkou. Na mostě jsou poruchy ve vozovce u mostních závěrů na straně nosné konstrukce. Stříkaná polyuretanová izolace nemá dostatečnou přilnavost k podkladu a dochází tak k postupnému poškozování vozovkových vrstev směrem od mostního závěru.
 Z2020-018590 29. 5. 2020 neuvedena FK Slavoj Žatec z.s. STAVMAX Group s.r.o.
Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec 14 330 736 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici původní tribuny a novostavby nové tribuny fotbalového stadionu včetně částečného zastřešení tribuny. Zastřešení jižní části tribuny bude provedeno na celou její délku. Součástí je navíc revitalizace hrací plochy (cca 7796 m2-systémové řešení), výměna původního oplocení hrací plochy (cca 189,35 m) a oplocení celého sportovního areálu (cca 308,10 m-systémové řešení), oprava cesty bezprostředně přilehlé k hrací ploše (šířka cca 3,0 m-plocha cesty cca 645 m2) a opravy související s prováděním stavebních prací v rámci novostavby tribuny a souvisejících oprav a úprav-oprava přilehlé komunikace a ohradní zdi (plocha 307 m2). Součástí výměny oplocení je rovněž osazení nových vrat (celkem 2 x dvoukřídlová vrata ocelová plná, 1 x posuvná ocelová vrata plná) a vstupních branek (2 x ocelová vstupní branka plná). Podrobnější...
 Z2020-018115 26. 5. 2020 neuvedena obec Dlouhá Loučka RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
"Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka" 13 810 201 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přestavbě stávajícího objektu na bytový dům pro sociální bydlení. Celkem se do budovy provede vestavba sedmi nových jednopokojových bytových jednotek. Ve vlastním objektu, který se má stavebně upravovat, bude provedena demolice části stavebních konstrukcí podlah a demontáž části původních vnitřních stěn a příček (povětšinou nenosné konstrukce).Jedná s o vestavbu sedmi bytových jednotek určených pro bydlení formou sociálních bytových jednotek, přičemž musí být dodrženy všechny obecné technické podmínky na výstavbu a stavba samotná musí být realizována v souladu s obecnými požadavky na stavby pro plnění funkce bytové.
 Z2020-017713 25. 5. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. GORDIC spol., s.r.o.
Zajištění podpory provozu počítačového systému 12 560 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zadání smlouvy na poskytování služeb podpory provozu stávajícího ekonomického systému GINIS TSKA (dále také jako „systém), a to na dobu nezbytně nutnou, tedy do zahájení ostrého provozu nového integrovaného ekonomického informačního systému.
 Z2020-018109 26. 5. 2020 neuvedena Město Paskov ELMIDA, s.r.o.
„HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH PASKOV, ČÁST C - 12 530 770 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jedná se o stavební práce spočívající v dostavbě hasičské zbrojnice se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Hasičská zbrojnice se nyní nachází ve fázi hrubé stavby. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.
 Z2020-017868 25. 5. 2020 neuvedena Město Zlaté Hory ADAR ing s.r.o.
Rekonstrukce sociálních bytů v domech č.p. 429 a 11 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytového domu č.p. 429 na ul. Rožmitálská ve Zlatých Horách (1. část) a rekonstrukce bytového domu č.p. 178 na ul. Krnovská ve Zlatých Horách (2. část).
 Z2020-018545 29. 5. 2020 neuvedena ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Intermont, Opatrný s.r.o.
Stavební opravy, opravy vytápění, vzduchotechniky, 11 849 298 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu provedení stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky v budově zadavatele Fodermayerův pavilón na adrese Doudlevecká 69, Plzeň.
 Z2020-018335 28. 5. 2020 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Rovina stavební a.s.
Merta-údržba HM, ř. km 0,000-4,400 - část-SO 09 11 453 876 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě opěrné zdí z lomového kamene a stabilizace příčných prahů na významném vodním toku Merta v ř. km 2,773-2,968.
 Z2020-018340 28. 5. 2020 neuvedena Město Milovice Rozšíření hřbitova v Milovicích - I. etapa 11 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, tj. rozšíření stávajícího hřbitova zadavatele, vytvoření vstupní části s parkovištěm, vytvoření nové vsypové loučky, zbudování nových zdí včetně technického zázemí a vybudování průlehu k zasakování dešťových vod.
 Z2020-018313 28. 5. 2020 neuvedena Tělovýchovná jednota Slavoj Mýto z.s. STAVMONTA spol. s r.o.
ŠATNA JIH - PRO MLÁDEŽ 10 985 069 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dispoziční a stavební úprava a přístavba stávající budovy šaten - jih a realizace nové STL plynovodní přípojky ve sportovním areálu TJ Slavoj Mýto. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, IČ 26414422 (příloha č.2 Zadávací dokumentace). Projekt „ŠATNA JIH - pro mládež“ je spolufinancován prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 Z2020-017829 25. 5. 2020 neuvedena Tělocvičná jednota Sokol Kněžmost V - PRODUKT s.r.o.
Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce 10 974 825 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba objektu zázemí sportoviště v Kněžmostu. Záměrem stavebních úprav je rozšíření zázemí pro sportovce (šatny, sociální zařízení). Dojde k rozšíření šaten pro fotbalisty s vlastním sociálním zázemím, nově vznikne šatna pro tenisty a dojde k rozšíření klubovny sportovců, která bude moci být využívána jako klubovna s klubovou kuchyní. Dále bude předmětem této veřejné zakázky též novostavba dvou tenisových hřišť, tréninkového hřiště na tenis, basketbal a volejbal a novostavba hřiště pro pétanque.
 Z2020-017785 25. 5. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace SPH stavby s.r.o.
III/3853 Dolní Rožínka - most ev. č. 3853-5 10 786 986 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce mostu ev. č. 3853-5, v intravilánu obce Dolní Rožínka, v blízkosti autobusové stanice, kde komunikace III. třídy č. 3853 kříží potok Rožínka, okres Žďár nad Sázavou.
 Z2020-018253 27. 5. 2020 neuvedena Obec Bolehošť Bolehošť - inženýrské sítě pro 15 RD, lokalita 10 591 953 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je realizace je vybudování technické infrastruktury pro 15 rodinných domů v obci Bolehošť, která je součástí strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny. Předmětná infrastruktura projektu je komunikace, vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení.
 Z2020-018575 29. 5. 2020 neuvedena Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace GRIGAR, s.r.o.
Rekonstrukce kuchyně ŠJ Englišova 82 10 536 272 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy provozu školní kuchyně, včetně rekonstrukce vzduchotechniky, zdravotechniky, elektroinstalace, plynoinstalace, gastro vybavení a vybudování lapáku tuků.
 Z2020-018424 28. 5. 2020 neuvedena Obec Bělá pod Pradědem Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Sídliště za Peňákem - technická infrastruktura 10 489 941 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce spojené s výstavbou technické infrastruktury nově budovaného sídliště za PeŇákem v obci Bělá pod Pradědem
 Z2020-018525 29. 5. 2020 neuvedena Obec Písečná Stavitelství Knotek s.r.o.
Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná 10 489 710 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je přístavba k objektu základní školy, která bude sloužit jako multifunkční učebna, se zázemím a propojením se stávající budovou školy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 426 lidí darovalo 1 201 341 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy