Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2020-08-01 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2020-08-01 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 1 306 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V00019431 7. 8. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje ČEPRO, a.s.
Průběžné dodávky pohonných hmot bezhotovostním 80 000 000 Kč
 P20V00000040 5. 8. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí XANADU a.s.
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v 70 772 250 Kč
 Z2020-027215 3. 8. 2020 neuvedena CEJIZA, s.r.o. Alpiq Retail CZ s.r.o.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 66 854 371 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí na období 1. 1. 2022 až 31.12. 2022 v předpokládaném souhrnném objemu 46 728,089 MWh.
 Z2020-027135 3. 8. 2020 neuvedena MČ Praha 15 Insastav s.r.o.
Část A_ stavební úpravy stávajícího objektu SOJ 52 313 432 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího objektu SOJ Parmská 390 v Praze 15,Horní Měcholupy. Účelem veřejné zakázky je provést dispoziční a stavební úpravy stávajícího objektu tak, aby společně s novou přístavbou byly zajištěny a splněny požadavky na zřízení domova se zvláštním režimem a odlehčovacího zařízení. B_ Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přístavby objektu SOJ Parmská 390, Praha 10, včetně úprav zpevněných ploch, oplocení, venkovní kanalizace a venkovního osvětlení.
 Z2020-028036 10. 8. 2020 neuvedena Vysoké učení technické v Brně FAM ARCHITEKTI, s.r.o.
Projektant Rekonstrukce a dostavba areálu Údolní 39 950 000 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednotlivých výkonových fází projektové dokumentace (ve smyslu a rozsahu podle obchodních podmínek) a výkon autorského dozoru stavby „ Rekonstrukce a dostavba areálu Údolní 53". Projektová dokumentace bude zpracována na základě stavebního programu "ÚDOLNÍ 53" z 07/2006 a jeho aktualizace a vítězného návrhu architektonické soutěže v roku 2006/2007 „fam architekti s.r.o.“
 Z2020-027506 5. 8. 2020 neuvedena Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové BVS HK s.r.o.
Přístavba a nástavba 3. patra školní budovy ZŠ 35 981 269 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zvýšení nosnosti stávající střešní konstrukce a následnou montáž ocelové konstrukce, včetně opláštění. Tím zvýšení budovy o jedno patro a v její části o ochoz nad něj. Vybudování víceúčelové haly, odborných učeben i rekonstrukce části učeben stávajících. Vybudování přístavby s krytým schodištěm a šatnami a rekonstrukce dalšího schodiště. Nástavba rozšiřuje stávající kapacitu o 4 třídy, 1 šatnu, 1 kabinet, 1 kancelář, 1 sociální zázemí a 1 jídelnu s kuchyňským zázemím. Nad jídelnou je prostor ochozu, kde jsou umístěny studovny a vzduchotechnická strojovna. Ke stavebnímu projektu patří také vybudování zpevněných ploch pro parkoviště atd.
 P20V00019325 7. 8. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Zlínského kraje ČEPRO, a.s.
Bezhotovostní odběr PHM formou karet pro roky 2020 34 380 165 Kč
 Z2020-028061 10. 8. 2020 neuvedena SK Lišov z.s. ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ LIŠOV II. 32 516 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nových objektů sportovního zázemí pro potřeby sportoviště v Lišově. Realizace se týká především rozšíření stávající šatny pro fotbalový klub a klub dobrovolných hasičů Lišov a vybudování technického zázemí pro údržbu, opravy a rozšíření stávajícího travnatého hřiště, respektive nahrazení travnatého povrchu umělým povrchem, včetně skrápěcího systému a výměny oplocení části areálu Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Projektová dokumentace, jejíž součástí je i položkový výkaz výměr.
 P20V00000086 10. 8. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí TALGO Consulting s.r.o.
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v 29 407 740 Kč
 Z2020-028188 11. 8. 2020 neuvedena Město Heřmanův Městec STAKVO s.r.o.
STAVBY VAHALA s.r.o.
Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ 28 883 665 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci, který sloužil pro administraci městského úřadu, sousedící se základní školou na západě a obchodem na východě. Čelní stěna sousedí s chodníkem. Severní stěny jsou na vlastním pozemku zahrady. Dům se nachází v centru města. Dům je v památkově chráněné zóně. Jedná se o propojení se základní školou. Dům bude využíván jako menší učebny a družina. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.
 Z2020-027547 5. 8. 2020 neuvedena Hlavní město Praha, odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy HES stavební s.r.o.
Stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod 28 486 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace stavebních prací spočívajících v kompletní rekonstrukci komunikace na podkladě dokumentace pro výběr zhotovitele.
 Z2020-027721 6. 8. 2020 neuvedena Liberecký kraj Silnice Žáček s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - 26 940 587 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení souvislé údržby na dvou silnicích III. třídy v Libereckém kraji, v okrese Liberec. Konkrétně se jedná o silnici III/26817 hranice kraje - Cetenov (SO 001) a silnici III/2774 Všelibice - Cetenov (SO 002).
 P20V00000041 5. 8. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí C SYSTEM CZ a.s.
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v 25 554 970 Kč
 Z2020-027743 6. 8. 2020 neuvedena Ústecký kraj INSKY spol. s r.o.
Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 24049-1 v 25 232 348 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu na komunikaci III. třídy 24049 v obci Roudnice nad Labem. Součástí opravy mostu je demolice stávajícího mostu, výstavba nového mostu, navazujících opěrných zdí a prahů a úprava předpolí. V rámci úpravy předpolí bude upravena niveleta a zhotovena nová vozovka, aby došlo k plynulému napojení na stávající komunikace. Přemosťovanou překážkou je místní komunikace v obci Roudnice nad Labem.
 Z2020-028246 12. 8. 2020 neuvedena Obec Řetová MARHOLD a.s.
Přístavba mateřské školy k ZŠ Řetová 24 949 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je přístavba mateřské školy ke stávající základní škole. V přístavbě budou umístěny 2 třídy, každá třída po 25 dětech ve věku 2 až 7 let. Dále zde budou umístěny prostory provozu, zázemí personálu, multifunkční prostor pro konání kroužků a interaktivní chodba. Ve 2.NP budovy bude umístěna lehárna, prádelna a sklad čistého prádla
 P20V00019984 7. 8. 2020 neuvedena Statutární město Pardubice Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka elektrické energie pro statutární město 24 792 352 Kč
 Z2020-027924 10. 8. 2020 neuvedena Statutární město Pardubice Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektrické energie pro statutární město 24 792 352 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sdružené služby dodávky elektrické energie pro statutární město Pardubice a přidružené subjekty na období 1.1. 2021 až 31.12.2022 v předpokládaném souhrnném objemu 19 287,67 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. metodou postupné fixace ceny. Zakázka zahrnuje: a) dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 9 047,230 MWh pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 a b) dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 10 240,440 MWh pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022.
 P19V00000181 10. 8. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí XANADU a.s.
Dynamická nákupní systém na prostředky ICT v 22 596 834 Kč
 Z2020-027722 6. 8. 2020 neuvedena Obec Obecnice RIOS Příbram s.r.o.
,,Rekonstrukce základní školy v obci Obecnice“ 22 498 073 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem stavby je realizace stavebních prací v rámci projektu ,,Rekonstrukce základní školy v obci Obecnice“. Při realizaci dojde ke stavebním úpravám stávající části školy a přístavbě nové tělocvičny.
 Z2020-028290 12. 8. 2020 neuvedena Obec Tupesy STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Novostavba bytového domu v Tupesích - opakování 22 485 722 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba bytového domu. Realizace je členěna na dílčí objekty: SO 101 Bytový dům SO 102 Kanalizace dešťová SO 103 Kanalizace splašková SO 104 Přípojka vodovodu SO 105 Přípojka NN SO 106 Přípojka plynu vč. vnitřní plynoinstalace SO 107 Zpevněné plochy a oplocení
 Z2020-027220 7. 8. 2020 neuvedena Vězeňská služba České republiky Česká zbrojovka a. s.
GŘ OL - dodávky samopalů 2019 21 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je uzavření rámcové dohody na dodávky samopalů včetně příslušenství v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-027432 4. 8. 2020 neuvedena Snižování energetické náročnosti budovy plaveckého bazénu ve Stráži pod Ralskem SYBAN, s.r.o.
Snižování energetické náročnosti budovy plaveckého 19 888 888 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení energeticky úsporných opatření na stavebních konstrukcích a vnitřních systémech budovy plaveckého bazénu ve Stráži pod Ralskem.
 Z2020-027548 5. 8. 2020 neuvedena Hlavní město Praha, odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy KVS stavební, s.r.o.
Stavba č. 8950 TV Praha 15, etapa 0011 Oblast 19 661 367 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících cest pro pěší vč. odvodnění a rekonstrukce komunikací oblasti v zastavěném území Horní Měcholupy. Realizace spočívá v rekonstrukci všech konstrukčních vrstev chodníků a výměně obrusné vrstvy vozovky. Dále dojde k úpravě a doplnění jejich odvodnění. Povrch chodníků je navržen z betonové dlažby. Povrch vozovky zůstane asfaltový. Řešená lokalita se nachází v katastrálním území Horní Měcholupy.
 Z2020-027715 6. 8. 2020 neuvedena Město Bradnýs nad Labem - Stará Boleslav Rekonstrukce komunikace a odvodnění střech 19 234 405 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v odvodnění komunikace a střech bytových domů ul. Pplk. Sochora, St. Boleslav a rekonstrukce místní komunikace v ul. Pplk. Sochora.
 Z2020-027240 3. 8. 2020 neuvedena Obec Lelekovice PSK Group, spol s r.o.
Hasičská zbrojnice Lelekovice 19 182 873 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení stavebních prací podrobně vymezených v Dokumentaci pro provedení stavby (dále také „projektová dokumentace“) vypracované Architektonickou kanceláří Burian - Křivinka, Kalvodova 13, 602 00 Brno, odpovědný projektant Ing. arch. Gustav Křivinka, Podemlýn 213/31, 664 31 Lelekovice, IČO: 152 00 841, autorizace ČKA 00 284 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „soupis“), které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo.
 Z2020-028257 12. 8. 2020 neuvedena Ústecký kraj Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Střední škola technická, Most - opravy sociálních 18 489 914 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je komplexní oprava sociálních zařízení v budově teoretického vyučování. Výměna všech zařizovacích předmětů, zdravotní instalace, obkladů stěn, podlahové krytiny (dlažby), oprava omítek a nátěrů, výměna dveřních křídel, vypínačů, zásuvek a svítidel. Sociální zařízení jsou rozdělena podle účelu na sociální zařízení pro potřeby studentů, zaměstnanců a ZTP.
 Z2020-027606 5. 8. 2020 neuvedena Hlavní město Praha PAS Natura s.r.o.
RN Jiviny - odbahnění 17 899 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve zhotovení stavby „RN Jiviny - odbahnění“ v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 3/2019 společností Aquatest, a.s. Místem plnění předmětné veřejné zakázky je retenční nádrž Jiviny v Městské části Praha - Ruzyně. Přesné vymezení staveniště je v projektové dokumentaci. Plnění zahrnuje, mimo jiné, i tato plnění: - SO 01 odtěžení sedimentu ze zátopy, - SO 02 opevnění pravého břehu. Nejzazší termín dokončení díla je 31.5.2021
 Z2020-027234 3. 8. 2020 neuvedena Město Hostomice INVESSALES, spol. s.r.o.
Přístavba a stavební úpravy objektu MŠ v 17 519 497 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v Hostomicích /pavilony I a II/ a přístavba nového pavilonu /pavilon III/ včetně provedení všech nezbytných vnitřních rozvodů jednotlivých instalací a venkovních zpevněných ploch. Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací, pro investiční akci s názvem-„Přístavba a stavební úpravy objektu MŠ v Hostomicích“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 20.633.811,12 Kč bez DPH.
 Z2020-028375 12. 8. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. PP-GROUP.cz s.r.o.
Třemošnice - ul. Přípotoční a Internátní, 16 741 916 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené se zkapacitněním kanalizace v Třemošnici - ul. Přípotoční a Internátní
 Z2020-027501 5. 8. 2020 neuvedena Město Jirkov HERKUL a.s.
Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. 16 588 927 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je obnova krytu vozovek, rekonstrukce a výstavba nových parkovacích stání, obnova systému odvodnění a úprava dopravního značení. Dále v rámci stavby dojde ke kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Předmětem této zakázky je stavba pouze v ulici SNP a Mládežnická (ulice Školní byla již zrealizována).
 Z2020-027247 3. 8. 2020 neuvedena Podještědský FC Český Dub, z.s. PROSTAVBY, a.s.
Modernizace hřiště s UMT v PSA Český Dub 15 665 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v sejmutí a likvidaci stávajícího umělého povrchu (travního koberce a gumové podložky), oprava poškozeného podkladu pod podložkou včetně sloupu ochranných sítí, následné modernizaci fotbalového hřiště položením umělého travního koberce III. generace (UT3G), dodávce a instalaci ochranné sítě za brankami včetně dodávky branek a hráčských kabin, instalace ochranných bandáží na opěrné zdi a sloupů ochranných sítí kolem hřiště, provedení sanace opěrné zdi a dodávce a montáži venkovního LED osvětlení hřiště. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž získání atestace FAČR a certifikace FIFA na fotbalové hřiště s umělým travním kobercem III. generace (UT3G).
 Z2020-027955 7. 8. 2020 neuvedena Obec Nelahozeves MIRONSTAV s.r.o.
Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ 15 609 051 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Nelahozeves, Školní 10
 Z2020-027639 6. 8. 2020 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj PROMO REAL GROUP s.r.o.
Stavba polních cest C15, C16 a vodní nádrže VN100 15 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba vedlejších polních cest C 15, C 16 a tůně VN 100 v k. ú. Vlčice u Blovic. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hradiště u Blovic a Vlčice u Blovic a navazujících částí k.ú. Komorno a Blovice. SO.101. polní cesta C 15 - Vedlejší polní cesta C15 o délce 707,36 m, je navržena jako jednopruhová v kategorii P 4,0/20 včetně krajnic, odvodnění, sjezdů a výhyben. Povrch cesty je z asfaltového betonu. SO.102 polní cesta C 16 - Vedlejší polní cesta C16 o délce 391,71 m je navržena jako jednopruhová v kategorii P 4,0/20 včetně krajnic, odvodnění, sjezdů, výhyben. Povrch cesty je z asfaltového betonu. SO.301. tůň VN 100 - Tůň je navržena s bezpečnostním přepadem do příkopu podél polní cesty C 15. Celkový retenční objem tůně je 1940 m3. Celková plocha hladiny tůně je 0,26518 ha
 Z2020-027361 4. 8. 2020 neuvedena Statutární město Jihlava Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě-II. etapa, 15 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět této veřejné zakázky spočívá v provedení stavebních prací nového chodníku v lokalitě Helenín ul. Hálkova, vč. nového veřejného osvětlení, nové parkovací plochy, dále pak v provedení kompletní rekonstrukce komunikace ulice Hálkova od stávající autobusové zastávky po napojení s ulicí Soukenická, provedení přeložky stávající dešťové kanalizace v dané lokalitě a provedení dalších stavebních prací a dodávek, vše specifikováno projektovou dokumentací s názvem „Helenín-komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova“, zpracovanou společností PROfi Jihlava, spol. s r.o., IČO: 18198228, se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, zak. č. 2015-000220.
 Z2020-028117 11. 8. 2020 neuvedena Obec Branka u Opavy Unicont Opava s.r.o.
Sociální bydlení Havlíčkova č.p. 1 v Brance u 14 874 032 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu č.p. 1 v Brance u Opavy. Bytový dům je obdélníkové tvaru rozměrů 27,64 x 10,24 m sestávající ze dvou nadzemních podlaží a půdního prostoru. Stavební úpravy objektu řeší sanace objektu, vnitřní dispoziční změny, výměnu výplní otvorů a nástavbu, objekt bude nadále využíván k bytovému bydlení. Vně objektu dojde ke zbudování nového parkoviště pro obyvatele bytového domu, nových zpevněných ploch a nového sjezdu na místní komunikaci v ulici Havlíčkově. V rámci stavby jsou navržena nová připojení na technickou infrastrukturu z důvodu nedostatečných kapacit stávajících a vybudování dešťové kanalizace s retenční nádrží a zasakovací šachtou.
 Z2020-026965 3. 8. 2020 neuvedena Město Svitavy CENTROPOL ENERGY, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 14 496 146 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst jednotlivých zadavatelů.
 Z2020-027968 10. 8. 2020 neuvedena Obec Kokory LANEX Olomouc s.r.o.
Rekonstrukce ZŠ Kokory 14 483 978 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy za účelem energetických úspor stávajícího objektu základní školy, a to především zateplení objektu v celém rozsahu, renovace vstupního schodiště se zábradlím, renovace balkonu nad vstupním schodištěm, výměna oken z uliční strany a výměna vstupních a balkonových dveří. Předmětem plnění jsou dále nové nízkotlaké rozvody zemního plynu k novým plynovým kotlům vč. instalace dvou plynových kondenzačních kotlů, kompletní rekonstrukce topného systému objektu základní školy v návaznosti na zateplení objektu základní školy. Vzhledem k těsnosti nových plastových oken v učebnách základní školy bude v těchto prostorách vybudováno rekuperační větrání a v učebně PC klimatizační sestava včetně nových rozvodů elektroinstalace. Součástí plnění je dále vybudování přípojky dešťové kanalizace a její svedení do nově vybudované retenční nádrže.
 Z2020-027633 6. 8. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. Vodovod Konice- přiváděcí řad VDJ Štarnov - Konice 14 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky řeší výběr dodavatele na vybudování nového vodovodního přivaděče. Celková délka přivaděče je 5095 m. Vybudováním řadu dojde k posílením SV Konice jeho napojením na Vodovod Pomoraví. Maximální množství vody, které lze odebírat z VDJ Štarnov je cca 8,5l/s. V současnosti (tj. bez technických úprav v úseku VDJ Přemyslovice- VDJ Štarnov) je stávající volná kapacita ve VDJ Štarnov cca 2,5 l/s. Stavba se nachází v extravilánu obcí Nová Dědina, Štarnov, Zavadilka, a Konice.
 Z2020-028092 10. 8. 2020 neuvedena Obec Bohuňovice Hrušecká stavební, spol. s r. o.
Rozšíření kapacity ZŠ Bohuňovice Stavební úprava 13 759 988 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dostavba areálu základní školy v Bohuňovicích. Dostavba se bude týkat spojovacího krčku mezi jídelnou školy a novou přístavbou školy a propojení s jídelnou a kuchyní.
 Z2020-027610 5. 8. 2020 neuvedena Město Žatec Pro Urban s.r.o.
VORLÍČEK-PLAST s.r.o.
Rekonstrukce střechy - ZŠ Komenského alej č.p. 13 374 626 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukce střechy včetně střešní krytiny na objektu základní školy Komenského alej č.p. 749, Žatec. Rekonstrukce (oprava) konstrukce střechy spočívá ve výměně či opravě jejích dřevěných prvků či částí prvků za prvky shodné dimenze. V konstrukci krovu nebudou řešeny nové vestavby či jiné novotvary. Výměna střešní krytiny je chápána jako její vrchní vrstvy plechovými falcovanými šablonami a krytinou plechovou falcovanou včetně podbití. Konstrukce střechy se nemění, nové prvky jsou dřevěné, krytina je opět plechová. Součástí předmětu plnění je dále oprava říms, provedení vytápění okapů a částečné opravy okenních otvorů.
 Z2020-027554 5. 8. 2020 neuvedena Městská část Praha 18 TREPART s.r.o.
TREPART s.r.o.
Výměna stoupacích vedení BD Rýmařovská 475 a BD 13 362 352 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechnicky v instalačních šachtách bytových jader v bytovém domě Rýmařovská č. p. 475 a a BD Tupolevova 515.
 Z2020-027209 3. 8. 2020 neuvedena Obec Mičovice PP-servis Plzeň s.r.o.
Rekonstrukce kulturního domu v Jámě 13 350 506 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kulturního domu - stavební úpravy a přístavbu: SO 01 budova kulturního domu - 01.1.1 Elektroinstalace, 01.1.2 Zdravotechnika, 01.1.3 Vytápění, 01.1.4 Vzduchotechnika SO 02 zastřešený chodník SO 03 nová zastřešená terasa - pergol
 Z2020-027331 4. 8. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové M-SILNICE a.s.
I/35 Hranice okresu - Klenice, oprava silnice 13 149 496 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Obnova živičného krytu vozovky včetně sanací dle výsledků diagnostiky vozovky. Nevyhovující stav vozovky, deformace, rozpad krytu, trhliny.
 Z2020-028388 12. 8. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. PIK s.r.o.
ČS EuroOil Mstětice - rekonstrukce ČS 12 931 848 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu kompletní rekonstrukce čerpací stanice EuroOil Mstětice (dále též jen „dílo“). Rozsah předmětu zakázky je podrobně vymezen v textu zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
 Z2020-027683 6. 8. 2020 neuvedena Katastrální úřad pro Liberecký kraj V a N CL s.r.o.
KÚ Liberec - zateplení budovy, stavební práce 12 726 530 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj v Rumjancevově ulici č. 149/10 v Liberci. Stavební úpravy zahrnují zateplení obvodového pláště, výměnu stávajících výplní otvorů a zastínění severovýchodní fasády.
 Z2020-028087 10. 8. 2020 neuvedena Univerzita Karlova Scienta Omicron GmbH
Dodávka kryogenního UHV STM 12 693 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka kryogenního UHV STM - ultravakuového rastrovacího tunelového mikroskopu dle technických specifikací požadovaných zadavatelem.
 Z2020-027091 3. 8. 2020 neuvedena Obec Vítějeves PamReko s.r.o.
Stavební úpravy a přístavba rodinného domu vznik 11 967 504 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je přestavba rodinného domu a hospodářství na bytový dům a přístavbě, kdy tak vzniknou bytové jednotky byty 3+1, 3+kk, 2+1 a 3 garsonky 1+kk. Dojde k demolici stávající hospodářské přístavby objektu, přístřešku za domem, kompostu. V rámci terénních úprav kolem domu bude částečně odstraněna opěrná zídka a plot mezi silnicí a zahradou. Součástí stavebních prací je také likvidace azbestu.
 Z2020-027958 7. 8. 2020 neuvedena Obec Troubelice VHH THERMONT s.r.o.
Přístavba a zateplení Mateřské školy Troubelice 11 551 217 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace částečné regenerace objektu přístavba rozšiřující kapacitu mateřské školy. V rámci dřívějších oprav byly u objektu vyměněny veškeré výplně otvorů, proběhly dispoziční úpravy a byla nahrazena střecha plochá za střechu sedlovou. Současná regenerace se týká zateplení obvodového pláště. Přístavbou pak vznikají nové prostory. Součástí dokumentace je dále dřevěný přístřešek nad terasou na jižní straně objektu, přístřešek pro kola, rekonstrukce oplocení a terénní a sadové úpravy.
 Z2020-027685 10. 8. 2020 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka elektřiny na roky 2021 a 2022 11 315 370 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 8 370 MWh pro rok 2021 a 2022, ve složení 3 570 MWh elektřina v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 4 800 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
 Z2020-028091 10. 8. 2020 neuvedena Obec Horní Dunajovice S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Horní Dunajovice 11 233 163 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu ZŠ a MŠ Horní Dunajovice. V rámci rekonstrukce bude provedeno zateplení fasády objektu, výměna vybraných interiérových dveří, výměna podlah ve 2NP, výměna stávajících plechových příček na WC, rekonstrukce rozvodů vytápění a elektro v požadovaném rozsahu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 524 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy