Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2021-02-23 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2021-02-23 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 1 392 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-006618 22. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Pražská plynárenská, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Dodávka elektřiny na rok 2022 2 551 519 248 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-006616 22. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 226 440 678 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 377545 5. 3. 2021 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. Master IT Technologies, a.s.
Palubní systém pro vozidla MHD 76 822 820 Kč
Oznámení o změně
 Z2021-007517 2. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika Metrostav DIZ s.r.o.
PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní 48 822 211 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních oprav budovy č. 550 - Vládní letka, podle zpracované projektové dokumentace a oprava vnitřních prostor prezidentského salónku, vládního salónku a premiérského salónku.
 Z2021-007023 1. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Generální ředitelství cel TranSoft a.s.
Technická podpora systémů spotřebních daní (RDS, 43 927 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je technická podpora systémů finančních modulů a spisové služby eSAT, CRS, ECDC, MED. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 Výzvy Technická specifikace k veřejné zakázce Technická podpora finančních modulů a spisové služby eSAT, CRS, ECDC, MED.
 P21V00002700 24. 2. 2021 neuvedena Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky NOSTA, s.r.o.
Areál Hlučín – výstavba garáží – další stavební 40 461 486 Kč
 Z2021-007181 1. 3. 2021 neuvedena Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky NOSTA, s.r.o.
Areál Hlučín – výstavba garáží – další stavební 40 461 486 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-008004 5. 3. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
FN Olomouc - stavební úpravy objektu WD - 39 893 319 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího suterénu v objektu WD v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.
 Z2021-007118 1. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí OKsystem a.s.
Dočasné zajištění podpory OKaplikací 34 780 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb podpory provozu (a nezbytného) rozvoje ve vztahu k tzv. OKaplikacím, které byly vytvořeny a jsou dále upravovány a rozvíjeny společností OKsystem, a.s. na základě Smlouvy o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV, uzavřené mezi MPSV a společností OKsystem a.s. dne 22. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi MPSV a společností OKsystem a.s. v návaznosti na předchozí smlouvy na komplexní údržbu, správu, pokračování vývoje APV, dodávku a údržbu licenčního programového vybavení a školení IS SSP, IS PZ, IS HN, IS SS a IS OKcentrum (dále jen „Systém“).
 P21V00004451 24. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí OKsystem a.s.
Dočasné zajištění podpory OKaplikací 34 780 000 Kč
 Z2021-008042 5. 3. 2021 neuvedena Město Dobříš VISTORIA CZ a.s.
Stavební úpravy objektu „Větrník" 23 375 326 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu „VĚTRNÍK“. V současné době objekt slouží pro trvalé ubytování v malometrážních bytech. Stavebními úpravami nedojde ke změně funkčního využití objektu. Objekt bude i nadále sloužit pro trvalé bydlení. Objekt byl kolaudován jako ubytovna. Navrženými stavebními úpravami se mění na bytový objekt s převážně malometrážními byty.
 Z2021-008052 5. 3. 2021 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Metrostav a.s.
Vltava ř. km 239,624 - Jiráskův jez výměna 21 799 489 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna ocelových jezových lávek, oprava a celoplošný nátěr ocelových hradících konstrukcí jezu, oprava zdiva a spárování jezu, stavební úpravy a elektroinstalace.
 Z2021-007860 4. 3. 2021 neuvedena Ústecký kraj EDIKT a.s.
III/23756 - REKO mostního objektu 23756-003 20 770 903 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu, který je tvořen polokruhovou klenbou, ŽB monolitická tl. 0.6 m, stavební výšky 1.15 m, světlosti 6.3 m. Vozovka, povrch živičný s AB krytem.
 Z2021-007900 5. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Klatovy a.s.
I/27 Horní Lukavice - Přeštice 20 594 347 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je celoplošná oprava povrchu vozovky s odvodněním, opravou sjezdů, včetně VDZ a dosypáním krajnic. Začátek úseku je v místě ukončení budoucí stavby I/27 Horní Lukavice - obchvat a konec za křižovatkou s MK v obci Přeštice (délka úseku 1.761,67 m).
 Z2021-008057 5. 3. 2021 neuvedena Městská část Praha 13 DEREZA, společnost s ručením omezeným
Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 20 436 657 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby s názvem: Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746. Přístavba je navržena jako čtyřpodlažní objekt krytý plochou střechou. Přístavba bude staticky zcela nezávislá na stávající budově. Budova je navržena jako zděná z cihelných bloků s výplní tepelným izolantem. V přízemí bude zdivo doplněno železobetonovými rámy. Vnitřní příčky budou rovněž zděné z cihelných příčkovek. Veškeré zdivo je navrženo z broušených cihel na tenkovrstvou maltu. Stropní konstrukce budou železobetonové, monolitické. Strop nad 4 NP bude mít nosnou konstrukci z trapézových plechů doplněnou požárně odolným SDK podhledem. Podlahy budou kryté keramickou dlažbou, resp. PVC, ve společenské místnosti jsou navrženy dřevěné vlysy. Střechy budou kryté plastovou střešní fólií na tepelné izolaci z min. vaty. Oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu....
 Z2021-006805 25. 2. 2021 neuvedena statutární město Zlín P.P. Architects s.r.o.
Projektová dokumentace Revitalizace náměstí Míru 19 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro realizaci akce Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně.
 Z2021-007402 1. 3. 2021 neuvedena Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 3K stavby, s.r.o.
Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - 16 895 314 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vestavba souboru nových učeben pod názvem Technicko-přírodovědné centrum Améba do stávajícího komplexu mezi jednotlivými pavilóny Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, konkrétně v jejím atriu.
 Z2021-006864 26. 2. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20137 15 480 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-007660 3. 3. 2021 neuvedena Město Oloví STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
Zateplení bytových domů sídliště Hory - Oloví 15 376 930 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zateplení 3 bytových domů v lokalitě sídliště Hory, Oloví. 2 objekty budou zateplovány bez střechy (již mají zateplené střechy) a jeden včetně střechy.
 Z2021-007886 4. 3. 2021 neuvedena Česká republika-Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky PRAGOTRADE spol. s.r.o.
DEMSTAV group, s.r.o.
+2 další dodavatelé
Odstranění nežádoucích objektů v ZCHÚ v péči AOPK 15 318 119 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v odstranění nežádoucích objektů (budovy či jejich pozůstatky, stavební suť) nacházejících se na území jednotlivých ZCHÚ ČR. Rekonstrukce objektů již není žádoucí, neboť její cena by převyšovala náklady na demolici. Ve vybraných, resp. nejcennějších lokalitách dále ani není žádoucí výskyt obdobných objektů.
 Z2021-007055 25. 2. 2021 neuvedena Město Pelhřimov VODAK Humpolec, s.r.o.
Petr Čeněk
Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v 14 720 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Je rekonstrukce vodovodu a kanalizace dle PD zpracované firmou VODAK Humpolec s.r.o. a rekonstrukce VO v ul. Fibichova dle dokumentace od firmy M Plus elektro s.r.o. . Dále je součástí vybudování rozvodu pro optickou síť dle přiložené PD. Součástí je frézování povrchu komunikace v celé šíři a nový živičný povrch ve dvou vrstvách v celé šíři vozovky. Během provádění prací je třeba spolupracovat s firmou EON Distribuce a.s.,
 Z2021-007392 1. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Silnice Klatovy a.s.
Polní cesty HPC 1.1 a HPC 1.4 v k. ú. Koloveč a 11 799 773 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace prvků plánu společných zařízení po ukončených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Koloveč a k. ú. Nové Dvory u Močerad, a to výstavba polních cest HPC 1.1 a HPC 1.4 v k. ú. Koloveč a polní cesta HPC 2 v k. ú. Nové Dvory u Močerady. Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 P19V00000036 3. 3. 2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Rekomont, a. s.
MB Na Vandrovce, oprava vodovodu 11 291 390 Kč
 Z2021-007487 2. 3. 2021 neuvedena Obec Prostřední Bečva PORR a.s.
Cyklostezka Prostřední Bečva, zhotovitel 11 173 273 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové cyklostezky v obci Prostřední Bečva.
 Z2021-008056 5. 3. 2021 neuvedena Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace VDS, spol. s r. o.
VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ 11 059 087 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projekt řeší zateplení 1.NP a nástavbu na střeše přízemní části objektu. Nástavba je konstrukčně řešena jako dřevostavba, která dispozičně navazuje na 2.NP hlavní budovy. V návaznosti na nástavbu je navrženo venkovní ocelové schodiště, které bude sloužit jako požární únik. V navržené nástavbě bude umístěn multifunkční sál s navazujícími sklady, přípravnu, sociální zařízení, šatna a hala, která může zároveň sloužit jako zasedací místnost. Vytápění objektu včetně nové nástavby je řešeno stávající plynovou kotelnou. Dále budou provedeny stavební úpravy v interiéru budovy (učebna dílen) a předláždění příjezdového dvora.
 Z2021-006969 24. 2. 2021 neuvedena Obec Pražmo BDSTAV MORAVA s.r.o.
Energeticky úsporná opatření bytového domu č.p. 10 675 612 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je provedení činností dle projektové dokumentace, tj. zajištění všech činností, prací , služeb a dodávek nutných k realizaci stavebních úprav stávajícího objektu č.p. 93
 P19V00000231 27. 2. 2021 neuvedena LOM PRAHA s.p. ASCELA spol. s r.o.
ASCELA spol. s r.o.
+19 dalších dodavatelů
Výzva-Minitendr FREI-909-0113-2018-O/Вызов 9 864 258 Kč
 Z2021-006858 24. 2. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR TANNACO, a.s.
I/11 Kněžičky oprava zpevněných krajnic a mostu 9 163 163 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V rámci veřejné zakázky dojde k opravě mostu ev.č. 11-030 a zpevněných krajnic v blízkosti mostu, kde dochází k trhání krajnic. Předpokládá se vybourání stávajícího mostu a nahrazení ocelovou konstrukcí z vlnitého plechu. Založení bude na mikropilotách, které budou převázány základovými pásy. Dále se v blízkosti mostu předpokládá odtěžení části násypu a zpětné nahutnění ze štěrkodrti vyztuženou geomřížemi. V blízkosti mostu budou instalována nová silniční ocelová svodidla s úrovní zadržení H2 a H1.
 Z2021-007431 1. 3. 2021 neuvedena OBEC CHORUŠICE STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY VČETNĚ PŘECHODŮ A NAVAZUJÍCÍCH 8 599 893 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení stavebních prací při výstavbě chodníků pro pěší, autobusových zálivů, parkovacích stání, vjezdů, dešťové kanalizace, zárubní zdi, veřejného osvětlení a vynucených přeložek (prováděných jejich správci) sdělovacího a silového vedení podél průtahu silnice II. třídy číslo II/274 v obci Chorušice, ve Středočeském kraji.
 Z2021-007974 5. 3. 2021 neuvedena Město Hluboká nad Vltavou SWIETELSKY stavební s.r.o.
KANALIZACE A ČOV KOSTELEC 8 495 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba ČOV, vodovodu a dostavba kanalizace. ČOV nahrazuje stávající nevyhovují stav - volné vyústění odpadních vod do vodoteče - a bude sloužit k čistění odpadních vod přicházejících z obce (150 E.O.).
 Z2021-006812 25. 2. 2021 neuvedena Sdružení obcí Orlicko MADOS MT s.r.o.
Cyklostezky Orlicka: Cyklostezka Letohrad - 8 197 924 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o novostavbu cyklistické trasy s dopravní funkcí mezi Letohradem a Šedivcem, včetně napojení na stávající komunikace, nové lávky přes Šedivský potok a opěrnou zeď. Navržená cyklistická trasa s dopravní funkcí (dále jen cyklostezka) zajišťuje cyklistické propojení města Letohrad s obcí Šedivec. Cyklostezka rozšíří stávající cyklistickou síť, spojující města a obce v regionu. V intravilánu na výjezdu z Letohradu je stezka vedena v trase stávající nezpevněné cesty v souběhu se silnicí II/360. Vzhledem k plánované zástavbě sousední parcely bylo městem Letohrad požadováno zřízení stezky pro společný pohyb pěších a cyklistů v tomto úseku. Dále je krátce využívání stávající asfaltové komunikace a před závorou, označující začátek biatlonového okruhu je stezka vedena opět do samostatné trasy v souběhu se silnicí II/360. Lávkou kříží Šedivský potok a pokračuje až k okružní křižovatce u...
 Z2021-007726 3. 3. 2021 neuvedena Obec Úlibice M-SILNICE a.s.
ÚLIBICE - LOKALITA BV - 1. ETAPA 7 962 853 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací, služeb a dodávek souvisejících s realizací projektu „ÚLIBICE LOKALITA BV 1. ETAPA“. Jedná se výstavbu infrastruktury zasíťování parcel pro výstavbu RD.
 Z2021-007298 1. 3. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace ČNES dopravní stavby a.s.
III/1143 Tlustice, oprava 7 885 959 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu oprava křižovatky silnic II/114 a III/1143, odfrézování stávající vrstvy, spojovací postřik
 Z2021-007322 1. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EG.D, a.s.
I/34 Lišov - Vranín, přeložka EG.D plyn - 7 120 941 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci přeložky plynu na připravované stavbě "I/34 Lišov - Vranín", dle projektové dokumentace ve stupni DSP - SO 511, SO 521.
 Z2021-007963 5. 3. 2021 neuvedena Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové PF Stavitelství, s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 7 044 099 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívající v realizaci stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Slunečnice Hradec Králové a dále stavební práce s těmito úpravami související. Součástí plnění je zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a také zajištění prostředků povinné publicity.
 P20V00000191 24. 2. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Pody print s.r.o.
Pody print s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na spotřební materiál IT 6 830 461 Kč
 Z2021-007573 4. 3. 2021 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Alliance Healthcare s.r.o.
Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 - 6 030 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribuce očkovací látky proti COVID-19, a to očkovací látky výrobce AstraZeneca, která bude distribuována z jednoho centrálního skladu dodavatele do stanovených očkovacích míst.
 P21V00189467 2. 3. 2021 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Vodovod Zlatá,Anenská a Uhlířskojanovická ul. 5 950 582 Kč
 Z2021-006845 24. 2. 2021 neuvedena ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina SATES ČECHY s.r.o.
Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Jakubín 5 949 394 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních prací je stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Jakubín na pozemku p.č. 713 v délce 1 013 m, který je ve vlastnictví Obce Častrov. Polní cesta je navržena jako hlavní polní cesta, kategorie 4/30, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2, s krajnicemi šířky 0,5 m.
 P21V00000004 24. 2. 2021 neuvedena Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí SWIETELSKY stavební s.r.o.
Cyklotrasa Strážnice - Petrov (cyklostezka podél 5 825 270 Kč
 Z2021-007244 1. 3. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Philips Česká republika s.r.o.
Zajištění servisu MRI Ingenia 1,5 T 5 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou provádění servisu, údržby, pravidelných bezpečnostně technických kontrol a dalších plnění pro zdravotnický prostředek MRI Ingenia 1,5 T výrobce Koninklijke Philips N.V. umístěný ve Fakultní nemocnici Brno, Klinika radiologie a nukleární medicíny, a to včetně dodávek náhradních dílů.
 P21V00189298 26. 2. 2021 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace SART-stavby a rekonstrukce a.s.
Most ev.č. 3697-8 Pusté Žibřidovice 5 579 310 Kč
 P21V00001098 24. 2. 2021 neuvedena Obec Dolní Město Dolnokralovická stavební s.r.o.
DOLNÍ MĚSTO - MODERNIZACE A OPRAVA BYTOVÉHO DOMU 5 551 315 Kč
 Z2021-007975 5. 3. 2021 neuvedena Správa městských lesů Most, příspěvková organizace Fischer TPD s.r.o.
Michal Čížek
+3 další dodavatelé
Těžba a přibližování dřeva v roce 2021 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více účastníky na těžbu a přibližování dřeva v lesních úsecích Mníšek, Klíny, Ressl, Staré.
 P21V00001238 2. 3. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-sever LABILAN s.r.o.
Zateplení BD Zemědělská 12 a Durďákova 55 v Brně 5 398 587 Kč
 P21V00189234 25. 2. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice
Dostavba centrálního dispečinku DPMP a.s. 5 218 845 Kč
 Z2021-008009 5. 3. 2021 neuvedena Město Odry JVAgro Morava s.r.
Energetické úspory v objektu školy a nemocnice v 5 201 457 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Tato podlimitní veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 35 a § 101 zákona. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť nebo na obě části veřejné zakázky. Jedná se o: část A) Zateplení objektu a zařízení VZT v kuchyni ZŠ Komenského v Odrách část B) Výměna zařízení VZT v kuchyni nemocnice v Odrách. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
 P19V00000818 1. 3. 2021 neuvedena LOM PRAHA s.p. KOLUMBUS Trade, s.r.o.
ASCELA spol. s r.o.
+43 dalších dodavatelů
Výzva č. FREI 913-0113-O-2018 /Вызов Минитендр 5 094 522 Kč
 Z2021-007791 4. 3. 2021 neuvedena Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Siemens Healthcare, s.r.o.
„Poskytování komplexního pozáručního servisního 4 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provádění komplexního pozáručního servisu MR přístroje Siemens Magnetom Avanto 1,5 T, který vlastní a provozuje zadavatel, včetně příslušenství a jeho dílčích částí, a to po dobu 3 let od zahájení plnění. Součástí pozáručního servisu jsou servis a revize v souladu s Hlavou IX zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Z2021-006982 24. 2. 2021 neuvedena Online-olin s.r.o. PEPOS s.r.o.
Y-CZ s.r.o.
Online-olin s.r.o. - Materiálové využití odpadů - 4 790 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a mobilního drtiče s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 971 967 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy