Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 498 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-013333 19. 4. 2021 21. 6. 2021 Česká republika - Ministerstvo vnitra RD - Vesta balistická skrytá TBO2CZ/TON II odhad.cena 26 859 504 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vesta balistická skrytá TBO 2CZ/TON II v počtu 5 000 souprav (součástí každé balistické vesty skryté je transportní taška v černé barvě, návod na používání, skladování a údržbu v českém jazyce a záruční list).
 Z2021-012786 19. 4. 2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-013320 19. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra RD - ND pro dlouhé zbraně 2021 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013231 19. 4. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Libereckého kraje KŘP Lbk - Vybudování kamerového systému v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012366 15. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky prádla ohnivzdorného - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011660 12. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.
Dodávka aplikačního řešení EES II. z RD 2021 - 78 917 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Plnění na základě rámcové dohody: Samoobslužné kiosky Aplikace po správu saoobslužných kiosků Čtečky cestovních dokladů biometrické kamery čtečky otisku prstů školení
 Z2021-011851 12. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Motooblek 2012 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011339 9. 4. 2021 neuvedena Letiště Praha, a.s. Postupné dodávky průchozích detektorů kovů odhad.cena 25 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek průchozích detektorů kovů, umožňujících detekci a vizuální signalizaci o umístění kovového předmětu na těle kontrolované osoby a odpovídající technické specifikaci uvedené v příloze F této ZD (dále též jako „WTMD“) včetně jejich zprovoznění a zapojení do síťové správy. Součástí dodávky bude také software (dále též jako „SW“) umožňující vzdálenou síťovou správu pro zajištění statistik a centralizovaného monitorovacího systému včetně dodání dostatečného počtu licencí k užití SW. Podmínkou je plná implementace do ICT prostředí zadavatele - Letiště Praha a.s., dle aktuálně platných standardů. Dále předmětem této Veřejné zakázky je zajištění školení, poskytování servisních služeb a dodávek náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách (dále také společně jako „Plnění“).
 Z2021-010896 6. 4. 2021 30. 4. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Servisní podpora vrtulí pro letouny L-410
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory vrtulí V508 a V510 letounů L-410 všech verzí.
 Z2021-011219 6. 4. 2021 neuvedena Lesy hl. m. Prahy OOPP - dodávka pracovních holínek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-011120 6. 4. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-002 H.M. - výstavba primární zóny PZTS a CCTV - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010984 31. 3. 2021 neuvedena Obec Blížejov Protipovodňová opatření obce Blížejov 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
 Z2021-010132 19. 4. 2021 3. 5. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Servisví podpora letounů A-319CJ
Oprava Předmětem VZ je zajistit pro vojenské letectvo Armády České republiky komplexní servisní podporu pro provoz letounů A-319CJ výrobních čísel 02801 a 03085, schválených pod typovým osvědčením EASA.A064.
 Z2021-009743 22. 3. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Dodávky OOP pro práci na operačních sálech s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009798 22. 3. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Nákup balistických vest a balistických přídavných 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto zadávacího řízení je nákup 12 ks vest balistických těžkých ochranných a balistických přídavných panelů TBO5 CZ v sadách 2 ks. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou (2) dílčích částí
 Z2021-009599 19. 3. 2021 neuvedena městská část Praha 14 Delogy Projects s.r.o.
Dodávka kamerového systému do ZŠ Gen. Janouška 1 898 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je implementace komplexního řešení zajištění bezpečnostního procesu na principu automatizované detekce podezřelého chování prostřednictvím inteligentního kamerového systému a softwarových aplikací v prostředí Základní školy, Praha 9 Černý Most, Generála Janouška 1006, IČO: 61386898. Dodávka se dělí na: a) dodání, instalaci, konfiguraci, nastavení a zprovoznění inteligentního kamerového systému a aplikací b) zajištění údržby a provozu dodaného Systému
 Z2021-008965 12. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky panelů balistických TBO odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008822 15. 3. 2021 neuvedena ČEPS, a.s. TSFO - Obnova kamer - I. Etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-008355 9. 3. 2021 neuvedena Okresní soud ve Zlíně JIMI CZ, a.s.
OS Zlín - Modernizace a rozšíření kamerového 2 262 282 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace a rozšíření kamerového systému (CCTV) v budově Okresního soudu ve Zlíně. Podrobná specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
 Z2021-008315 9. 3. 2021 neuvedena Lesy hl. m. Prahy OOPP - dodávka pracovních holínek 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - pracovních holínek, které musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z práva Evropské unie, a musí být v souladu s technickou specifikací zboží uvedenou v položkách ceníku zboží, jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
 Z2021-007655 5. 3. 2021 29. 4. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
 Z2021-007457 4. 3. 2021 neuvedena MERO ČR, a.s. Rekonstrukce řídícího systému SHZ na Centrálním odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007706 3. 3. 2021 neuvedena Město Jistebnice Protipovodňová opatření města Jistebnice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-007196 1. 3. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Dodání univerzálního nosiče panelů balistických a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011223 6. 4. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Ochranné osobní pracovní prostředky (oděvy) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-007405 1. 3. 2021 neuvedena Město Staré Město Protipovodňová opatření města Staré Město odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-006650 22. 2. 2021 24. 3. 2021 Statutární město Hradec Králové Dodávka a montáž bezpečnostních (elastických) odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka a montáž bezpečnostních (elastických) mantinelů včetně ochranných plexiskel a příslušenství hráčských prostor včetně montáže a dopravy.
 Z2021-005630 5. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Stejnokroj HZS vz. 2020 - ověřovací zkušební série odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005135 1. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky výbušek speciálních na odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-004135 1. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda Nárameníky PČR a Podložky 15 na odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008459 10. 3. 2021 neuvedena Lesy hl. m. Prahy Bartoň a Partner s.r.o.
OOPP - dodávka pracovních oděvů 1 145 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-011547 8. 4. 2021 neuvedena Lesy hl. m. Prahy BROUK s.r.o.
OOPP - dodávka pracovní obuvi 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-008460 10. 3. 2021 neuvedena Lesy hl. m. Prahy Bartoň a Partner s.r.o.
OOPP - dodávka pracovních rukavic 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-008949 15. 3. 2021 neuvedena Lesy hl. m. Prahy Calla Int. spol. s r.o.
OOPP - dodávka pracovních oděvů pro práci s 979 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-001954 18. 1. 2021 neuvedena Statutární město Brno MaTexLine s.r.o.
Dodávky výstroje pro potřeby Městské policie Brno 1 153 917 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-038085 15. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Intelsol s.r.o.
Respirátor FFP3 bez výdechového ventilu 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-000564 15. 2. 2021 8. 2. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
 Z2020-045881 5. 3. 2021 neuvedena METOIL s.r.o. CHEMCOMEX, a.s.
Vypracování projektové dokumentace zařízení a 5 973 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-046074 23. 12. 2020 neuvedena Obec Bartošovice JD ROZHLASY s.r.o.
Protipovodňová opatření obce Bartošovice 1 361 644 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování.
 Z2020-045175 28. 1. 2021 neuvedena Statutární město Brno Dodávky kombinéz jednodílných letních RIPSTOP pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045268 11. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky nábojů 9x19 mm na období odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-031187 7. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín SMART-Navigační parkovací systém a dispečink ITS odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-044692 25. 1. 2021 neuvedena ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rámcová dohoda na nákup osobních ochranných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-044217 15. 3. 2021 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Automatizace Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-043825 4. 2. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90520 – Dodávky a instalace kamerových systémů odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-042927 12. 3. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Trade Corporation s.r.o.
20-081 GDL CCTV - realizace 1 770 532 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-043037 11. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky – Přilba protiúderová s odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-043413 7. 12. 2020 neuvedena Národní galerie v Praze NG - rozšíření a modernizace kamerového systému v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-043329 7. 12. 2020 neuvedena Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. SECURITAS ČR s.r.o.
Modernizace zabezpečení prostor recepce 1 802 102 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a montáž turniketových zařízení vč. příslušenství, bezpečnostního rámu vč. příslušenství, bloku schránek pro uložení zbraní a příslušenství a včetně souvisejících stavebních prací. Podrobně viz ZD.
 Z2020-042667 31. 12. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-082 POH - realizace PZTS, EPS a CCTV odhad.cena 0 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 737 lidí darovalo 2 086 376 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy