Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 521 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-019115 3. 5. 2021 neuvedena Statutární město Kladno ELNET system, s.r.o.
Zabezpečení vstupů do MŠ a ZŠ - minitendr č. 5 5 640 613 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-021278 14. 6. 2021 neuvedena Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje RMI, s.r.o.
Přístroj pro detekci chemických látek v ovzduší 7 435 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020924 14. 6. 2021 neuvedena ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rámcová dohoda na nákup osobních ochranných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020267 7. 6. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Dodávka kamerového systému pro LF OU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019840 4. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Pořízení leteckého majetku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-038085 7. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové BATERIE CENTRUM, s.r.o.
Vyšetřovací rukavice II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-019526 31. 5. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Hasičská výbava odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019548 31. 5. 2021 neuvedena Královská kanonie premonstrátů na Strahově Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019497 31. 5. 2021 neuvedena Obec Staré Křečany Protipovodňová opatření obce Staré Křečany 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému.
  Z2021-018876 7. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Jednorázové ochranné prostředky - odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-018764 7. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny IP kamerový systém pro objekty Poslanecké sněmovny odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-018726 27. 5. 2021 28. 6. 2021 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje ZZS PAK - dodávky ochranných pracovních prostředků odhad.cena 9 750 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje.
  Z2021-018712 11. 6. 2021 29. 6. 2021 Správa železnic, státní organizace Dodávky výstražných oděvů zimních 2021 - 2022 odhad.cena 21 000 000 Kč
Oprava Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody k zajištění dodávek výstražných oděvů (kalhoty zimní, bunda zimní, plášť nepromokavý a kalhoty nepromokavé) zaměstnancům s nárokem na výstražné OOPP.
  Z2021-017845 20. 5. 2021 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Rozšíření retroreflexních prvků do obcí 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016442 10. 5. 2021 neuvedena Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Protipovodňová opatření ve městě Ostrava odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016561 10. 5. 2021 neuvedena Správa Národního parku Šumava Osobní ochranné pracovní pomůcky pro dělnické odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016105 20. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.
FNKV – provedení systémové změny regulátorů v 12 872 292 Kč
Oprava
  Z2021-015658 24. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra DESIGN TECH s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky pouzder pro Glock 17 pro 1 577 400 Kč
Oprava
  Z2021-011660 12. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Dodávka aplikačního řešení EES II z RD 2021 - II. 78 917 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-014798 29. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY OSOBNÍCH odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-014427 7. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na paralyzérů a příslušenství pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-013648 22. 4. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
FF/UPOL – Zařízení k zaznamenávání pohybu– Motion 1 285 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-013333 14. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra RD - Vesta balistická skrytá TBO2CZ/TON II odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-012786 19. 4. 2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-013320 19. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra C.I.D Praha s.r.o.
C.I.D Praha s.r.o.
RD - ND pro dlouhé zbraně 2021 - 2023 52 802 311 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-013231 19. 4. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Libereckého kraje TELMO a.s.
KŘP Lbk - Vybudování kamerového systému v 7 178 235 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-012366 15. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra SINTEX, a.s.
Rámcová dohoda na dodávky prádla ohnivzdorného - 3 783 856 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-011851 12. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Motooblek 2012 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-011339 9. 4. 2021 neuvedena Letiště Praha, a.s. Postupné dodávky průchozích detektorů kovů odhad.cena 25 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek průchozích detektorů kovů, umožňujících detekci a vizuální signalizaci o umístění kovového předmětu na těle kontrolované osoby a odpovídající technické specifikaci uvedené v příloze F této ZD (dále též jako „WTMD“) včetně jejich zprovoznění a zapojení do síťové správy. Součástí dodávky bude také software (dále též jako „SW“) umožňující vzdálenou síťovou správu pro zajištění statistik a centralizovaného monitorovacího systému včetně dodání dostatečného počtu licencí k užití SW. Podmínkou je plná implementace do ICT prostředí zadavatele - Letiště Praha a.s., dle aktuálně platných standardů. Dále předmětem této Veřejné zakázky je zajištění školení, poskytování servisních služeb a dodávek náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách (dále také společně jako „Plnění“).
  Z2021-010896 29. 4. 2021 30. 4. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Servisní podpora vrtulí pro letouny L-410
Oprava Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory vrtulí V508 a V510 letounů L-410 všech verzí.
  Z2021-011219 6. 4. 2021 neuvedena Lesy hl. m. Prahy OOPP - dodávka pracovních holínek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-011120 6. 4. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv SKS s.r.o.
20-002 H.M. - výstavba primární zóny PZTS a CCTV - 15 759 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-010984 31. 3. 2021 neuvedena Obec Blížejov Protipovodňová opatření obce Blížejov 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
  Z2021-010132 14. 6. 2021 3. 5. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Servisví podpora letounů A-319CJ
Oprava Předmětem VZ je zajistit pro vojenské letectvo Armády České republiky komplexní servisní podporu pro provoz letounů A-319CJ výrobních čísel 02801 a 03085, schválených pod typovým osvědčením EASA.A064.
  Z2021-009743 3. 6. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce VarioMedical Plus s.r.o.
Dodávky OOP pro práci na operačních sálech s 2 835 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-016018 4. 5. 2021 neuvedena OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA Euroshooting, s.r.o.
Nákup sportovních pušek Walther KK 500 a LG 400 186 612 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-009798 22. 3. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Nákup balistických vest a balistických přídavných 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto zadávacího řízení je nákup 12 ks vest balistických těžkých ochranných a balistických přídavných panelů TBO5 CZ v sadách 2 ks. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou (2) dílčích částí
  Z2021-016693 10. 5. 2021 neuvedena Brněnské komunikace a.s. VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
Dodávka technologie pro MKDS včetně instalace a 5 291 007 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-008965 12. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky panelů balistických TBO odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-008822 15. 3. 2021 neuvedena ČEPS, a.s. TSFO - Obnova kamer - I. Etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-013965 22. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Medsol s.r.o.
FNKV – zajištění podpory a rozvoje klinického 1 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-008315 9. 3. 2021 neuvedena Lesy hl. m. Prahy OOPP - dodávka pracovních holínek 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - pracovních holínek, které musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z práva Evropské unie, a musí být v souladu s technickou specifikací zboží uvedenou v položkách ceníku zboží, jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
  Z2021-007655 10. 5. 2021 29. 4. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
  Z2021-007457 27. 5. 2021 neuvedena MERO ČR, a.s. ELMEP s.r.o.
Rekonstrukce řídícího systému SHZ na Centrálním 23 553 463 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-007706 3. 3. 2021 neuvedena Město Jistebnice EMPEMONT s.r.o.
Protipovodňová opatření města Jistebnice 3 715 482 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-011223 6. 4. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Ochranné osobní pracovní prostředky (oděvy) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-007196 1. 3. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Dodání univerzálního nosiče panelů balistických a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-007405 19. 5. 2021 neuvedena Město Staré Město ELMIK s.r.o.
Protipovodňová opatření města Staré Město 3 037 847 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-006650 3. 6. 2021 neuvedena Statutární město Hradec Králové HOKEJ - SPORT CZ s.r.o.
Dodávka a montáž bezpečnostních (elastických) 4 939 725 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-005630 5. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Koutný spol. s r.o.
Stejnokroj HZS vz. 2020 - ověřovací zkušební série 2 260 250 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy