Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 398 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-027284 4. 8. 2020 neuvedena Město Budišov nad Budišovkou Protipovodňová opatření města Budišov nad 4 799 964 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování.
 Z2020-027129 3. 8. 2020 31. 8. 2020 Česká republika - Česká inspekce životního prostředí Rámcová dohoda na nákup osobních ochranných odhad.cena 4 685 320 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek ochranných osobních pracovních pomůcek pro ředitelství a 12 oblastních inspektorátů, nebo poboček České inspekce životního prostředí, a to po dobu 48 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody.
 Z2020-027220 7. 8. 2020 neuvedena Vězeňská služba České republiky Česká zbrojovka a. s.
GŘ OL - dodávky samopalů 2019 21 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je uzavření rámcové dohody na dodávky samopalů včetně příslušenství v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-026479 3. 8. 2020 neuvedena Liberecký kraj Centrální nákup osobních ochranných prostředků - odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-026229 28. 7. 2020 neuvedena OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA Euroshooting, s.r.o.
Elektronické terče 1 725 620 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je nákup sestavy deseti kusů elektronických terčů SIUS laser Score 25 / 50m, která tvoří dvě střelecká stanoviště pro ISSF disciplíny Sportovní pistole a Rychlopalná pistole 25m pro oddělení střelby kule OLYMP CS MV v Plzni.
 Z2020-025971 27. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Lícnice ochranné masky CM-6 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025754 27. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na nákup služebně pracovních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024440 16. 7. 2020 neuvedena Obec Chyňava EMPEMONT s.r.o.
Protipovodňová opatření obce Chyňava 2 677 820 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a montáže lokálního výstražného systému.
 Z2020-024213 15. 7. 2020 neuvedena Lesy hl. m. Prahy Bartoň a Partner s.r.o.
OOPP - dodávka pracovních rukavic 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, které musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s položkovým rozpočtem včetně specifikace, jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
 Z2019-009814 29. 10. 2019 neuvedena Město Rakovník PKE ČR s.r.o.
Výzva č. 2 k podání nabídek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-022992 7. 7. 2020 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Systém kvalifikace - Ochranné osobní pracovní
Systém kvalifikace veřejné služby
 Z2020-022117 13. 7. 2020 28. 7. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Jednorázové ochranné prostředky odhad.cena 26 172 200 Kč
Oprava Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků po dobu 12 měsíců dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
 Z2020-021379 20. 7. 2020 23. 7. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň Komplexní ochrana celonemocničního informačního odhad.cena 970 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je vybudování automatického zhášecího systému na bázi inertního hasicího plynu pro 2 serverovny zadavatele. Součástí plnění jsou také návrh technologického řešení dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace a pravidelné bezpečnostně technické kontroly (revize) systému po dobu 60 měsíců. Zadavatel předpokládá kofinancování implementace předmětu plnění veřejné zakázky z Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“), přičemž vybraný dodavatel je povinen postupovat tak, aby kofinancování z IROP nebylo ohroženo. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
 Z2020-020503 15. 6. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-124 Zdravotnická čepice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-026718 30. 7. 2020 neuvedena Brněnské komunikace a.s. VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
Výstavba kamerového systému MČ Brno-střed 1 815 594 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-019507 2. 7. 2020 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Rozšíření retroreflexních prvků do obcí odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-019646 8. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky pouzder pro Glock 17 pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019315 2. 7. 2020 neuvedena Statutární město Brno Dodávky výstroje pro potřeby Městské policie Brno odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-019524 8. 6. 2020 neuvedena Lesy hl. m. Prahy Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků 1 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, které musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s položkovým rozpočtem včetně specifikace, jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
 Z2020-019300 4. 6. 2020 neuvedena Lesy hl. m. Prahy Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, které musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s položkovým rozpočtem včetně specifikace, jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Rámcové kupní dohody (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
 Z2020-018790 1. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Středočeského kraje a.s. „Nákup osobních ochranných prostředků – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018508 20. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra C.I.D Praha s. r. o.
Náhradní díly a příslušenství pro dlouhé zbraně z 37 933 426 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 7.289 ks náhradních dílů, příslušenství a dalších komponentů pro zbraňové komplety na bázi dlouhých zbraní výrobců Heckler&Koch GmbHa SAKO LTD, které má ve výzbroji Policie ČR.
 Z2020-016851 23. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky – Přilba ochranná odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-016910 3. 8. 2020 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ENVItech Bohemia s.r.o.
Dodávka komponent pro projekt PAV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-016085 24. 7. 2020 10. 6. 2020 Ministerstvo obrany ATS-TELCOM PRAHA a.s.
Měřič rychlosti vozidel - ruční 2020 3 394 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení 15 ks souprav ručních měřičů rychlosti vozidel pro Vojenskou policii. Cílem je zajištění plnění úkolů Vojenské policie na úseku dohledu nad bezpečností provozu a zvýšení efektivity tohoto dohledu
 Z2020-015678 1. 6. 2020 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny IP Kamerový systém pro objekty Poslanecké sněmovny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-014572 24. 7. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj LUMA trading s.r.o.
Aqua Holding s.r.o.
+13 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-014465 17. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcové dohody na nákup osobních ochranných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-014464 30. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcové dohody na nákup osobních ochranných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-014723 17. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
Náboje ráže 40 mm 3 276 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-013930 1. 6. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Údržba a servis systémů technické ochrany a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-012370 17. 7. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Pardubického kraje S-servis bke, s.r.o.
Projekční střelnice Chrudim 5 730 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-013372 7. 7. 2020 neuvedena Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 PROFIMEDIA s.r.o.
Měřidla do výuky fyziky 997 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-012457 15. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra C.I.D Praha s.r.o.
Samopaly a pušky včetně příslušenství a zaměřovačů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-012959 4. 5. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Multi-beam lidars odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-022478 1. 7. 2020 neuvedena Kraj Vysočina S & T Plus s.r.o.
ZZS Kraje Vysočina – dodávka pacientských 3 580 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-011538 7. 8. 2020 neuvedena Vězeňská služba České republiky Sellier & Bellot a.s.
GŘ OL – dodávky nábojů – část I odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-011417 18. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo financí Nákup technického zařízení pro objekt Cihelná odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-010525 26. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra LT SEZAM s.r.o.
Vybavení kriminalistických techniků 107 524 220 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-010571 30. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky kombinéz 92 ZJ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-009833 29. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90320 – Dodávky výstroje pro motocyklové hlídky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009883 29. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra SCOOTERS, a.s.
Motooblek 2012 6 093 074 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-020758 17. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra DESIGN TECH s.r.o.
Pouzdra opasková a na zásobník pi. CZ 75 D 2 075 385 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-045720 15. 6. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 91119 - Dodávky balistických vest pro skryté odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-007894 25. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. Rozšíření kamerových systémů ve vozidlech MHD odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-007680 15. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra GuardWings, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky paralyzérů a 16 055 090 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-007591 19. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Bartolini s.r.o.
Speciální reflexní vesta DP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-017748 22. 5. 2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů EBIS, spol. s r.o.
Rekonstrukce zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany - 1 999 390 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-006943 15. 6. 2020 25. 3. 2020 Ministerstvo obrany PaeDr. Emil Blažek
Elektronické terče pro ASC DUKLA - 2020 3 018 268 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této VZ je pořízení 2 sestav elektronických stavů pro střelbu na vzdálenost 10 metrů pro ASO DUKLA sportovní střelby v Plzni za účelem zkvalitnění přípravy armádních sportovců na světové a evropské střelecké soutěže a doplnění elektronických terčů na 10 m střelnici. Vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto specifické zařízení pro velmi účelové použití, jsou požadovány konkrétní stavy: SIUS LS10, v provedení 951, od výrobce SIUS AG, Im Langhang 1, CH-8307 Effretikon, Švýcarsko. Tyto konkrétní typy jsou vyžadovány z důvodu vázanosti Světové střelecké federace ISSF dlouhodobou smlouvou s firmou SIUS pro organizování vrcholových soutěží pouze na zařízeních této firmy, které jako jediné splňují technická kritéria ISSF. Dále jsou tyto konkrétní stavy požadovány sportovci ASC DUKLA, kteří reprezentují Českou republiku na evropských a světových soutěžích, neboť díky nim mohou...
 Z2020-005902 27. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky Parek HZS v letech 2020 odhad.cena 0 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 302 204 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy