Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1272 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-024212 19. 7. 2019 14. 8. 2019 Česká republika Náboje do brokovnic odhad.cena 2 520 661  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je dodávka 130 000 ks nábojů do brokovnic. Zakázka je rozdělena do tří vymezených částí.
Z2019-024130 18. 7. 2019 2. 9. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90119 - Dodávky výstroje pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky níže uvedených výstrojních součástí (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění. Výstrojní součásti: Pláštěnka MP, Vesta reflexní s nápisem, Rolák služební - dlouhý rukáv, Tričko černé - krátký rukáv s nápisem, Kalhoty pracovní - letní, Košile modrá - dlouhý rukáv, Čepice golfová, Baret MP.
Z2019-024090 18. 7. 2019 11. 9. 2019 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje ZZS Pardubického kraje – dodávky ochranných pracovních prostředků 2019 odhad.cena 10 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „OOPP“). Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace „Charakteristika předmětu veřejné zakázky –ZZS PAK OOPP 2019“
Z2019-023182 10. 7. 2019 neuvedena ČESKÝ ROZHLAS KH servis a.s.
VZ11/2019 - Rekonstrukce EPS v ČRo Plzeň 4 124 616  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektrického požárního systému (dále jen EPS) v objektu ČRo Plzeň, v rámci postupné modernizace EPS na jednotný systém, a to dle vypracované projektové dokumentace DPS a PBŘS z 01/2019. Součástí díla bude rovněž poskytování služeb v době trvání záruky 36 měsíců, spočívající v provádění pravidelných ročních kontrol provozuschopnosti a půlročních funkčních zkoušek na systému EPS, dle vyhlášky MVČR č. 246/2001 Sb. Tyto služby budou prováděny pravidelně v půlročních intervalech od provedení výchozí revize – předání díla.
Z2019-022943 10. 7. 2019 9. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky – Kalhoty 15 PČR letní na roky 2019 – 2022 odhad.cena 48 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodání 100.000 ks kalhot 15 PČR letních pro muže i ženy v období let 2019 – 2022
Z2019-022355 8. 7. 2019 5. 8. 2019 Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Obnova Vysílače korekčních signálů DGPS v rámci RIS - opakované řízení II odhad.cena 19 354 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie uvedené podrobněji v zadávací dokumentaci včetně souvisejících služeb spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, technologií, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
Z2019-022770 8. 7. 2019 12. 9. 2019 Správa Krkonošského národního parku Dodávka služebních stejnokrojů - OOPP odhad.cena 10 455 577  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku služebních stejnokrojů pro zaměstnance Správy KRNAP (osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP). Jedná se o dodávky stejnokrojů dle aktuálních potřeb zadavatele, přičemž součástí zakázky je i výroba znaku (loga) a nalepení nebo vyšití znaku (loga) v souladu s technickou specifikací. Veškeré stejnokroje musí barevně ladit, včetně pánského a dámského provedení. Oblečení musí být pohodlné pro celodenní nošení jednak v terénu a jednak v kanceláři. Zaměstnanci správy v tomto oblečení musí vykonávat venkovní práce, tak aby co nejméně rušili okolní zvěř, přičemž současně plně reprezentovali národní park.
Z2019-022726 8. 7. 2019 9. 8. 2019 Národní technická knihovna ÚDRŽBA, SERVIS, REVIZE A ZKOUŠKY BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ V NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNĚ odhad.cena 4 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele provádět pro objednavatele údržbu, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v objektu NTK po dobu 3 let na zařízeních.
Z2019-022520 4. 7. 2019 neuvedena Město Králův Dvůr VoiceSys s.r.o.
Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr 2 643 150  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku a rozšíření komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, upgrade SW aplikací) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi.
Z2019-021397 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky kombinéz SPS 15 Z PČR na období 2019-2021 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-021109 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90919 – Dodávky jezdecké výstroje pro strážníky jezdce Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-021145 1. 7. 2019 25. 6. 2019 Český svaz biatlonu, z.s. Dodávka zbraní pro Český svaz biatlonu – vzduchové pušky
Oprava Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka 45 ks vzduchových pušek a příslušenství pro Zadavatele. Vzduchové pušky budou dodány v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Z2019-021144 1. 7. 2019 25. 7. 2019 Český svaz biatlonu, z.s. Dodávka zbraní pro Český svaz biatlonu – malorážní zbraně
Oprava Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka 100 ks malorážních zbraní a příslušenství pro Zadavatele. Malorážní zbraně budou dodány v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Z2019-020830 18. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec Kamerové zabezpečení obecních domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 17, 19, 23, Brno odhad.cena 4 402 369  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci bezpečnostních opatření v bytových domech B70 v Brně – Starém Lískovci v rozsahu a podle smlouvy a projektu. Veškeré dodávky a příslušný software, který tvoří předmět smlouvy bude nový v 1. jakosti (ne demoverze, ne repas) a tzv. fullverze.
Z2019-020234 19. 6. 2019 18. 7. 2019 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Termovizní kamery a fotopasti odhad.cena 561 870  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nástrahové a zabezpečovací techniky pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí. Konkrétně se jedná o 5 kusů ručních termovizních kamer a 9 kusů fotopastí.
Z2019-019789 13. 6. 2019 neuvedena Město Kraslice Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice – III. etapa 1 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je pořízení slaboproudých systémů (slaboproudé elektroinstalace), které budou napomáhat v řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice. Kompletní soupis vyžadovaných dodávek je uveden v přiložených soupisech dodávek (příloha č. 4, příloha č. 5 a příloha č. 6) – všechny tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. Upřesňující informace jsou pak obsaženy v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 8 této výzvy. Zadavatel přiložil k výzvě rovněž původní projektovou dokumentaci, která sloužila pro zadání I. a II. etapy díla k nahlédnutí, a doplnění informací o rozsahu a obsahu plnění.
Z2019-019323 16. 7. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ křídlo – II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018721 16. 7. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Náhradní díly a servis technických prostředků Dräger 2019 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-018082 3. 6. 2019 8. 7. 2019 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace "Polokošile a trika s dlouhým rukávem - II" odhad.cena 2 256 468  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodání ochranných pracovních oděvů – polokošil a trik s dlouhým rukávem pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s jedním dodavatelem dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Z2019-017942 31. 5. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. PATROL group s.r.o.
Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHL ČEPRO, a.s., Mstětice 6 098 460  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHL ČEPRO, a.s., Mstětice
Z2019-017443 8. 7. 2019 25. 6. 2019 Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Obnova Vysílače korekčních signálů DGPS v rámci RIS - opakované řízení odhad.cena 19 354 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie uvedené podrobněji v zadávací dokumentaci včetně souvisejících služeb spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, technologií, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
Z2019-017515 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky NÁKUP ČTECÍCH ZAŘÍZENÍ PRO POTŘEBY ÚŘADU PRÁCE ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016949 16. 7. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ kopter, multispektrální kamery a termovize – II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016932 8. 7. 2019 21. 6. 2019 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje „Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin“ odhad.cena 20 240 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek ochranných osobních pracovních prostředků (pracovních oděvů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Pracovní oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ust. § 35 zákona na 3 samostatné části. Místo plnění veřejné zakázky: sídlo zadavatele na adrese B. Němcové 1931/6, České Budějovice.
Z2019-017055 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Motooblek 2012 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-016249 17. 5. 2019 17. 6. 2019 NET4GAS, s.r.o. Servis STO a EPS
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování komplexního servisu na systémech technické ochrany (dále jen „STO“) a elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektech zadavatele na území České republiky. Předmětem plnění je dále vypracování a předložení plánu přechodu služeb a jeho realizace, návrhu ročního plánu obměny a plánu ukončení služeb a jeho realizace. Zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 101, odst. 1 zákona. Jedná se o ucelené oblasti: 1. Část A zakázky: Čechy jih a Čechy sever 2. Část B zakázky: Morava
Z2019-016001 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Speciální reflexní vesta DP odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2019-014850 3. 6. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. OOPP - obuv odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-013553 29. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Glomex MS, s.r.o.
Letecká přilba pro posádky vrtulníků - nákup 28 659 904  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka 195 kusů leteckých přileb HGU-56 a 2 sad kontrolně měřící techniky.
Z2019-013224 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR v letech 2019 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-013272 19. 7. 2019 9. 7. 2019 Správa státních hmotných rezerv 17-146.2 Hasivo - pěnidlo pro hašení polárních a nepolárních kapalin odhad.cena 4 546 000  Kč
Oprava Předmětem VZ je dodávka 38 tun hasiva - pěnidla pro hašení nepolárních kapalin a dodávka 14 tun hasiva - pěnidla pro hašení polárních kapalin v oblasti prostředků pro likvidaci požárů, pro účely a k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
Z2019-012216 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na nákup vest balistických TBO 2CZ/TONII na období 2019-2021 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-011249 24. 6. 2019 10. 5. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně SECURITY TECHNOLOGIES, a.s.
MoVI-FAI – Laboratoř kriminalistiky – Polygraf II 238 129  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka polygrafu do laboratoře kriminalistiky pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2019-010168 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Motoobleky 2012 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-010156 23. 4. 2019 29. 4. 2019 Letiště Praha, a.s. Postupné dodávky security scannerů - umožňujících celotělové skenování osob
Oprava Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek Security Scannerů (dále též jako „SSc“) umožňujících celotělové skenování osob, spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách (dále také společně jako „Plnění“). SSc jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 – Specifikace Zboží v Návrhu Rámcové kupní smlouvy, která tvoří Přílohu C ZD.
Z2019-009830 16. 7. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ kopter, multispektrální kamery a termovize odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009814 23. 4. 2019 26. 4. 2019 Město Rakovník Dynamický nákupní systém pro městský kamerový dohledový systém Rakovník odhad.cena 5 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je modernizace a rozšíření městského kamerového dohledového systému (dále jen MKDS) v Rakovníku, spočívající v modernizaci stávajících kamerových bodů, zřizování nových kamerových bodů dle požadavků a potřeb provozovatele MKDS a integrace do stávajícího dohledového systému včetně případné potřebné modernizace a rozšiřování zálohovací, zobrazovací a ovládací části systému. Stávající dohledový a zálohovací systém je provozován na platformě AVASYS ® od výrobce PKE ČR s.r.o. (IČO 63278782) Tento systému zůstane zachován a bude nadále používán. Podrobně viz ZD.
Z2019-009438 17. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ENVItech Bohemia s.r.o.
Létající laboratoř s čidly a odběry 998 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009468 19. 7. 2019 23. 4. 2019 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Letecká monitorovací technika - dron spolufinancovaná z IROP - opakované vyhlášení odhad.cena 4 353 719  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka 4 ks letecké monitorovací techniky - dronů.
Z2018-019115 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Kladno Colsys s.r.o.
ELNET system, s.r.o.
Jirků A-Z s.r.o.
Colsys s.r.o.
ELNET system, s.r.o.
Jirků A-Z s.r.o.
Colsys s.r.o.
ELNET system, s.r.o.
Jirků A-Z s.r.o.
Zabezpečení vstupů do MŠ a ZŠ 225 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-008933 16. 7. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Dýchací technika odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008444 16. 7. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Létající roboti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007749 13. 6. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení ConSol, s.r.o.
Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov 2 032 247  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je systém doplnění PTZS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) do požadovaných prostor hlavní budovy, serveroven a EKV (elektronická kontrola vstupů) do hlavní budovy, ubytovny a budov depandance, vjezd a výjezd na parkoviště objektu, komunikaci s recepcí od vstupu a doplnění CCTV (kamerový systém) dle zadání objednatele.
Z2019-007844 18. 6. 2019 8. 4. 2019 Česká republika - Ředitelství vodních cest RGO komunikacije d.o.o.
Dodávka technologie základnových stanic AIS 3 326 394  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je: (a) dodávka a instalace 2 redundantních základnových stanic Inland AIS na zástavbovou připravenost infrastruktury, provázaných jako aktivní záloha stávajících základnových stanic, s připojením do stávající sítě základnových stanic Inland AIS včetně stávajícího serveru AIS se vzdáleným monitoringem funkce; (b) dodávka a instalace 2 základnových stanic Inland AIS jako dvojice vzájemně redundantních základnových stanic s automatickým přepnutím při výpadku na zástavbovou připravenost infrastruktury, s připojením do stávající sítě základnových stanic Inland AIS včetně stávajícího serveru AIS se vzdáleným monitoringem funkce; (c) dodávka a instalace vykrývací základnové stanice Inland AIS jako dvojice vzájemně redundantních základnových stanic s automatickým přepnutím při výpadku na zástavbovou připravenost infrastruktury, s připojením do stávající...
Z2019-007412 16. 7. 2019 neuvedena MERO ČR, a.s. TIPA Telekom plus a.s.
Modernizace systému detekce plynů CTR Nelahozeves III 14 800 968  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007405 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na nákup nárameníků PČR 15 na období 2019 - 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006889 28. 2. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Profesional CZ s.r.o.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 52 225  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD) do 24. 9. 2019. Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Z2019-005854 16. 7. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ křídlo 349 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005819 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv MEDTEC - VOP, spol. s r.o.
17-121.2 Stan velkokapacitní pro 14 osob - 21 ks 20 727 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005603 25. 3. 2019 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR Obnova Vysílače korekčních signálů DGPS v rámci RIS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci