Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 358 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-010525 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Vybavení kriminalistických techniků odhad.cena 85 838 264 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 150 souprav vybavených kriminalistických kufrů 264.460 mj. vybavení kriminalistických techniků
 Z2020-010571 30. 3. 2020 20. 5. 2020 Česká republika - Ministerstva vnitra Rámcová dohoda na dodávky kombinéz 92 ZJ odhad.cena 17 851 240 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o nákup 4000 ks kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných.
 Z2020-009833 23. 3. 2020 24. 4. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90320 - Dodávky výstroje pro motocyklové hlídky odhad.cena 1 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výstroje pro motocyklové hlídky Městské policie hl. m. Prahy. Předmět plnění zahrnuje i dopravu na místo plnění.
 Z2020-009883 23. 3. 2020 19. 5. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Motooblek 2012 odhad.cena 6 094 215 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Realizace do koce kalendářního roku 2020 - inventární výstroj - povinný odběr: Bunda na moto 2012 komplet vč. vložky DryWay - 188 ks Kalhoty moto 2012 komplet vč. vložky „DryWay“ 179 ks Termovložka 2012 DR „OUTLAST „(zateplení) 196 ks Potřebné vybavení k ochraně vnitřní hranice - nepovinný odběr: Bunda moto 2012 komplet vč. vložky „ DryWay" 52 ks Kalhoty moto 2012 komplet vč. vložky „DryWay“ 52 ks Termovložka 2012 DR „OUTLAST „(zateplení) 52 ks
 Z2020-007894 30. 3. 2020 3. 4. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. Rozšíření kamerových systémů ve vozidlech MHD odhad.cena 30 500 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je vybavení 16 ks tramvají, 17 ks trolejbusů a 135 ks autobusů kamerovým systémem se záznamem. Součástí předmětu plnění je i zprovoznění kamerového systému, provedení všech souvisejících prací vč. dodání veškerého potřebného materiálu, a softwarové vybavení potřebné pro práci se záznamem. Součástí předmětu plnění je dále provádění servisních služeb. Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
 Z2020-007680 6. 3. 2020 29. 5. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky paralyzérů a odhad.cena 16 055 121 Kč
Oprava Předmětem VZ jsou dodávky paralyzérů a příslušenství v celkovém objemu 9.035 ks pro období 2020 - 2021
 Z2020-007591 28. 2. 2020 30. 3. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Speciální reflexní vesta DP odhad.cena 2 522 645 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je 1 174 kusů speciálních vest reflexních DP.
 Z2020-006883 24. 2. 2020 neuvedena Pardubický kraj VATACK s.r.o.
Rozšíření PZTS 1 952 118 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) typu GALAXY o nová požární a pohybová čidla včetně souvisejících stavebních prací v budově Krajského úřadu Pardubického kraje.
 Z2020-006943 24. 2. 2020 25. 3. 2020 Ministerstvo obrany Elektronické terče pro ASC DUKLA - 2020 odhad.cena 3 636 364 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této VZ je pořízení 2 sestav elektronických stavů pro střelbu na vzdálenost 10 metrů pro ASO DUKLA sportovní střelby v Plzni za účelem zkvalitnění přípravy armádních sportovců na světové a evropské střelecké soutěže a doplnění elektronických terčů na 10 m střelnici. Vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto specifické zařízení pro velmi účelové použití, jsou požadovány konkrétní stavy: SIUS LS10, v provedení 951, od výrobce SIUS AG, Im Langhang 1, CH-8307 Effretikon, Švýcarsko. Tyto konkrétní typy jsou vyžadovány z důvodu vázanosti Světové střelecké federace ISSF dlouhodobou smlouvou s firmou SIUS pro organizování vrcholových soutěží pouze na zařízeních této firmy, které jako jediné splňují technická kritéria ISSF. Dále jsou tyto konkrétní stavy požadovány sportovci ASC DUKLA, kteří reprezentují Českou republiku na evropských a světových soutěžích, neboť díky nim mohou...
 Z2020-006564 20. 2. 2020 neuvedena Východočeské muzeum v Pardubicích Jiří Kmošek
Expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší 2 491 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka replik zbraní, zbrojí a dalšího příslušenství.
 Z2020-005902 27. 3. 2020 13. 4. 2020 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Rámcová dohoda na dodávky Parek HZS odhad.cena 5 430 000 Kč
Oprava Předmětem zadávacího řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky Parek HZS. Přepokládaný maximální objem plnění v průběhu čtyř let od účinnosti rámcové dohody je 5 430 000,00 Kč bez DPH.
 Z2020-006197 17. 2. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby
Rámcová dohoda na dodávky - Kovové doplňky ke 3 149 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu nákup kovových doplňků ke stejnokroji 15 v období let 2020 – 2021
 Z2020-004785 27. 3. 2020 10. 3. 2020 Město Ivančice Protipovodňová opatření města Ivančice odhad.cena 5 879 968 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a montáže lokálního výstražného systému. .
 Z2020-003263 27. 1. 2020 6. 3. 2020 Česká republika - Úřad vlády České republiky Obnova zahrady Strakovy akademie - perimetrická
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky je obnova a modernizace prvků perimetrické ochrany a obnova a doplnění kamerového systému v objektu. Jedná se zejména o komplexní systém kamerového systému včetně rozsáhlé kabeláže, technických rozvodů k infra-závorám a kabelů zemní perimetrické ochrany. Instalované technologie jsou již přežité, jejich stáří, stupeň opotřebení a zejména technická zaostalost vylučují demontáž a zpětné využití. Z uvedených důvodů je nutné prvky nahradit novými. Obměna a modernizace bezpečnostních prvků je spojena s obnovou zahrady. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, je uvedena ve vzoru smlouvy, který je přílohou F zadávací dokumentace a zejména v příloze G této...
 Z2020-001902 17. 1. 2020 neuvedena Městská část Praha 5 Energobest s.r.o.
Provádění revizí, servisu a instalací 4 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na služby je realizace zákonných revizí, servisu, oprav a instalací bezpečnostních systémů v budovách Městské části Praha 5, a to: (i) Úřadu městské části Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5; (ii) Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15 Praha 5; (iii) Prostor v budově, Štefánikova 247/17; (iv) Prostor v budově, Preslova 2213/5, Praha 5; (v) Obřadní síně, Stroupežnického 493/10, Praha 5; (vi) Galerie Portheimka, Štefánikova 68/12, Praha 5; (vii) Úřadu práce Plzeňská 314/115, Praha 5. Cílem této veřejné zakázky je zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Cílem přijímaných opatření je minimalizace rizika vzniku škod na majetku Zadavatele a dále ochrana osob, které se ve veřejných budovách nacházejí. Provozovatel budov, do kterých má veřejnost volný přístup, tak musí jednoznačně dostát všem předpisům, které tuto povinnost ukládají.
 Z2020-001670 15. 1. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Profesional CZ s.r.o.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské 27 845 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávky OOPP
 Z2020-000398 10. 1. 2020 25. 2. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky – Čepice lodička na roky odhad.cena 3 123 967 Kč
Oprava národního formuláře nákup 14.000 ks čepic LODIČEK ke stejnokroji PČR v období let 2020 - 2022
 Z2019-046206 6. 3. 2020 3. 2. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PÍCHA Safety, s.r.o.
VZ 92219 – Dodávky osobních ochranných pracovních 1 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „předmět plnění“) pro zaměstnance Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), zařazené do speciálních útvarů, a to především útvaru pro opuštěná zvířata a jízdních skupin MP HMP. Předmět plnění zahrnuje i dopravu na místo plnění.
 Z2020-000006 2. 1. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace PANGEA CZ, s.r.o.
ZZS ZK – dodávky OOPP pro členy výjezdových skupin 3 510 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy zvlášť pro každou část veřejné zakázky, přičemž podle každé z těchto rámcových smluv budou na základě dílčích objednávek zadavatele prováděny průběžné dodávky ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin a operátory zadavatele, dle specifikace uvedené pro každou část veřejné zakázky v přílohách č. 1a, č. 1b, č. 1c a č. 1d k výzvě k podání nabídek.
 Z2019-045720 19. 3. 2020 15. 6. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 91119 - Dodávky balistických vest pro skryté odhad.cena 14 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky balistických vest pro skryté nošení s transportním obalem pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky, a to včetně dopravy na místo plnění.
 Z2019-045829 13. 1. 2020 31. 1. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávku munice 5,56x45 na období odhad.cena 18 413 223 Kč
Oprava Náboje 5,56 x 45 - 1.640.000 ks
 Z2019-045789 10. 2. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 92419 - Dodávka samonabíjecích pistolí pro odhad.cena 13 200 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je koupě 1000 ks nových samonabíjecích pistolí CZ 75 P-01? pro Městskou policii hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění.
 Z2019-045713 23. 12. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 2719 – dodávka protiúderových přileb pro odhad.cena 1 800 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 300 kusů protiúderových přileb pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění.
 Z2019-045375 23. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo financí Modernizace turniketů v objektech Ministerstva odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-045204 30. 3. 2020 22. 1. 2020 Ministerstvo obrany Měřič rychlosti vozidel - ruční
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení 15 ks souprav měřiče rychlosti vozidel ručního k zajištění plnění úkolů Vojenské policie na úseku dohledu nad bezpečností provozu a zvýšení efektivity tohoto dohledu. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace.Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
 Z2019-044557 6. 2. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Nákup 5 sad nakolejovacího zařízení odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-043809 10. 12. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Nákup balistických ochranných prostředků 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nákup 10 ks neprůstřelných vest
 Z2019-042944 5. 12. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MPI CZ s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky pistolí Glock včetně 29 403 983 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 2 200 souprav pistolí Glock mod. 17 (Gen. 5) s příslušenstvím a 100 souprav pistolí Glock mod. 43 s příslušenstvím pro období 3 let (2019 - 2021) s přesně definovaným plněním v roce 2019 a předpokládaným dalším plněním v letech 2020 a 2021.
 Z2019-042780 16. 3. 2020 31. 1. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Oprava Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) Zadavateli.
 Z2019-041959 23. 1. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci CHROMSPEC spol. s r.o.
RCPTM – Dodávka speciálních laboratorních senzorů 471 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-042080 28. 11. 2019 30. 12. 2019 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Stejnokroj HZS vz.2020 - ověřovací zkušební série odhad.cena 3 720 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 500 souprav stejnokrojů HZS vz.2020 - ověřovací zkušební série v dámském i pánském provedení a to ve složení blůza, kalhoty a čepice. Cílem je pořízení ověřovací série stejnokrojů a tím na základě vybraného konstrukčního a materiálového řešení vytvořit stav, který zabezpečí zkoušení a testování nově zaváděných stejnokrojů do HZS.
 Z2019-042021 25. 11. 2019 neuvedena Obec Orlické Záhoří A-Z Moto CZECH s.r.o.
Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří 1 901 310 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je modernizace a doplnění zásahové techniky a technické vybavenosti JSDH Orlické Záhoří. V rámci projektu bude pořízen 1 set specializované techniky pro odstraňování spadlých stromů (pro odstraňování důsledků nadprůměrných srážek a masivních námraz) a 2 sety vybavení pro odstraňování následků extrémního sucha (složené z elektrocentrály, kontejnerového podvozku a cisterny na pitnou vodu). Zboží bude nové, nepoužité. Vybavení pro odstraňování spadlých stromů musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.
 Z2019-041495 23. 12. 2019 20. 12. 2019 Institut klinické a experimentální medicíny Pozáruční servis a profylaxe EPS a ERO odhad.cena 5 900 000 Kč
Oprava Předmětem VZ je uzavření servisní smlouvy za účelem zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a evakuačního rozhlasu (dále jen „ERO“), spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v IKEM, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5,9 mil. Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Rozsah plnění předmětu VZ vyplývá ze soupisu zařízení EPS Esser a ERO a jejich počtu v souladu s přílohami ZP a který musí být prováděn v souladu s pravidelnými zákonnými prohlídkami – pravidelnými kontrolami provozuschopnosti zařízení, funkčními zkouškami a plným servisem zařízení, včetně nepřetržité pohotovosti techniků, v tzv. NON STOP režimu a v zajištění oprav systémů EPS a ERO. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 28. 11. 2019 v 10:00 hodin.
 Z2019-041443 20. 11. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy FENIX Protector s.r.o.
Dodání příslušenství k univerzálnímu nosiči 2 222 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodání příslušenství k univerzálnímu nosiči výstroje a výzbroje pro útvary VS Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy - podrobnosti viz č.j.: KRPA-112411-3/ČJ-2019-0000VZ-K -zadávací podmínky
 Z2019-040745 18. 11. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - "Dodávka ochranných
Předběžné oznámení Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka ochranných pracovních oděvů“. Veřejná zakázka na dodávky bude zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
 Z2019-040364 1. 4. 2020 19. 12. 2019 Fakultní nemocnice v Motole DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
Mölnlycke Health Care, s.r.o.
+1 dodavatel
FN Motol - Jednorázové ochranné prostředky 6 267 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků.
 Z2019-040201 2. 3. 2020 7. 1. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra MAISON DE QUALITÉ s.r.o.
Rámcová dohoda Nárameník navlékací vyšívaný PČR 15 6 640 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 80 000 párů nárameník navékací vyšívaný PČR 15 80 000 ks podložka 15 - vyšívaná hodnost PČR
 Z2019-040126 24. 2. 2020 12. 12. 2019 Statutární město Mladá Boleslav SPEL, a.s.
Dodávka 23 ks SOS hlásek 6 053 807 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi a zároveň zlepšení a zrychlení v oblasti ochrany zdraví.
 Z2019-040019 8. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje JaGa, spol. s r.o.
Elektrohydraulické vyprošťovací zařízení 1 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení 5-ti sad hydraulického vyprošťovacího zařízení s elektrickým pohonem, dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
 Z2019-039838 11. 11. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Profesional CZ s.r.o.
CANIS PLUS s.r.o.
+1 dodavatel
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské 2 703 349 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období do 30. 9. 2020 ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD). Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
 Z2019-039484 5. 11. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje NORDSTAHL SERVIS s.r.o.
Sady vyprošťovacího zařízení 1 764 292 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem čtyř (4) sad vyprošťovacího zařízení pro potřeby HZS Libereckého kraje. Předmět plnění je rozdělen na dvě části, přičemž první částí je dodávka dvou (2) sad hydraulického vyprošťovacího zařízení a druhou částí je dodávka dvou (2) sad vyprošťovacího zařízení poháněného elektrickou energií.
 Z2019-038108 2. 3. 2020 17. 12. 2019 MERO ČR, a.s. TIPA Telekom plus a.s.
Rekonstrukce systému EPS na Centrálním tankovišti 25 204 366 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce systému EPS na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. Jedná se o výměnu jednotlivých ústředen EPS, plamenných hlásičů na nádržích H01-24 a čerpacích stanic, termosenzibilních kabelů na střechách nádrží, nové kabeláže a kabelové trasy. Dále výměna veškerých kouřových detektorů umístěných v technologických a provozních budovách Centrálního tankoviště ropy včetně napojení na dispečink HZS Synthos Kralupy a.s., zajištění technicko-organizačních opatření popsaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí díla je i kompletní demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému EPS. Dodavatel bude vykonávat pravidelné kontroly zařízení po dobu 5. let.
 Z2019-038183 25. 10. 2019 neuvedena Městská část Praha 1 Plovoucí molo pro JSDH Praha 1 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výroba plovoucího mola pro JSDH Praha 1
 Z2019-036527 21. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstva vnitra EUROLAMP s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky taktických a 23 470 754 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o 3436 souprav taktických svítilen Streamlight TLR-1s, 418 souprav kombinovaných taktických svítilen TLR-2HL, 200 úplných vypínačů a 200 ochranných skel reflektoru s objímkou.
 Z2019-036539 21. 10. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 4M SYSTEMS a.s.
Zajištění OOPP - vrchní oděv - II 1 258 710 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodání ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
 Z2019-036273 2. 12. 2019 25. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Technické vybavení a trenažery pro VHJ - nákup
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů cvičných kontejnerů ISO 1CC - trenažerů s vybavením pro výcvik VHJ a zaškolení obsluh.
 Z2019-036520 17. 10. 2019 neuvedena Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové AG COM, s.r.o.
KHS Královéhradeckého kraje – pořízení ICT – 2018 139 879 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení nového kamerového systému k zajištění objektové bezpečnosti a datové bezpečnosti v sídle KHSHK.
 Z2019-043654 23. 1. 2020 neuvedena Statutární město Kladno Jirků A-Z s.r.o.
MKDS Kladno - kamerový bod 3, 17, 26 522 242 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-035893 12. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na nábole 4,6 x 30 mm na období odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-043414 13. 12. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje DEVA F-M. s.r.o.
Rámcová dohoda - zásahové oděvy I pro hasiče 1 573 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 105 866 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy