Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 1307 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-036539 21. 10. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 4M SYSTEMS a.s.
Zajištění OOPP - vrchní oděv - II 1 258 710  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodání ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Z2019-036527 21. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstva vnitra EUROLAMP s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky taktických a kombinovaných taktických svítilen Streamlight na období 2019-2021 23 470 754  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o 3436 souprav taktických svítilen Streamlight TLR-1s, 418 souprav kombinovaných taktických svítilen TLR-2HL, 200 úplných vypínačů a 200 ochranných skel reflektoru s objímkou.
Z2019-036273 18. 10. 2019 25. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Technické vybavení a trenažery pro VHJ - nákup
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů cvičných kontejnerů ISO 1CC - trenažerů s vybavením pro výcvik VHJ a zaškolení obsluh.
Z2019-036520 17. 10. 2019 neuvedena Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové AG COM, s.r.o.
KHS Královéhradeckého kraje – pořízení ICT – 2018 ČÁST B 139 879  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení nového kamerového systému k zajištění objektové bezpečnosti a datové bezpečnosti v sídle KHSHK.
Z2019-036554 17. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí ALKOM Security, a.s.
Obnova kamerového systému v podmínkách Ministerstva životního prostředí 2 342 646  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je demontáž stávajícího kamerového systému a dodávka a instalace nového systému uzavřeného televizního okruhu (CCTV) v objektu sídla zadavatele vč. poskytování záručního servisu (dále jen "Kamerový systém"). Předmětem zakázky je dále zajištění technické podpory, servisu, údržby a profylaxe nově dodaného, nainstalovaného a zprovozněného Kamerového systému, a to zejména zajišťování: • pravidelné profylaxe Kamerového systému s cílem zajistit plnou funkčnost Kamerového systému, a to vč. vyhotovení revizní zprávy, • aktualizace dodaného software (dále jen „SW“) vč. řádné instalace, • poskytování mimozáručního servisu vč. zajištění dodávek potřebných náhradních dílů a jejich instalace, • provádění školení nových administrátorů a uživatelů Kamerového systému, a • provozu ServiceDeskového systému pro potřeby hlášení servisních incidentů včetně poskytování technických konzultací...
Z2019-035463 14. 10. 2019 neuvedena ČEŠKA C.I.D Praha s.r.o.
Náhradní díly pro dlouhé zbraně 30 556 245  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Náhradní díly pro dlouhé zbraně ve výzbroji PČR
Z2019-035893 14. 10. 2019 14. 1. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na náboje 4,6 x 30 mm na období 2020 - 2021
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1.640.000 ks nábojů ( 1.600.000 ks FMJ a 40.000 AP) na období 2020 - 2021
Z2019-034923 7. 10. 2019 neuvedena ČEŠKA C.I.D Praha s.r.o.
Samopaly a pušky HaK včetně příslušenství a zaměřovačů Zeiss 41 295 230  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 605 souprav samopalů a útočných pušek
Z2019-034691 7. 10. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Trade FIDES, a.s.
7685 - Zabezpeční střech SO s ŽDP 69 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění zpracování dokumentace a realizace akce 7685 „Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU - zabezpečení střech SO s ŽDP“ v části zabezpečení střech stavebních objektů (SO), v nichž se nacházejí tzv. životně důležité prostory (ŽDP) spočívající v provedení doplnění zařízení technického systému fyzické ochrany na tyto střechy, včetně všech potřebných dokumentací a povolení, formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech a dále realizace změn plnění Etap 1 až 3 díla.
Z2019-034795 7. 10. 2019 7. 11. 2019 Život 90, z.ú. Obnova a inovace Tísňové péče II odhad.cena 11 540 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání HW a SW komponent systému Tísňové péče (výpočetní a komunikační technika, software, koncová zařízení), jejich implementace, zaškolení pracovníků zadavatele a testovací provoz a následně zprovoznění systému, dále poskytování služeb správy systému Tísňové péče a dle požadavků zadavatele rovněž služeb rozvoje systému Tísňové péče. Podrobnosti jsou v zadávací dokumentaci.
Z2019-034488 7. 10. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky Česká zbrojovka a.s.
GŘ OL - dodávky samopalů 2019 (VZN) 18 643 847  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení dodávky samopalů včetně příslušenství
Z2019-033873 30. 9. 2019 29. 10. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM – Dodávka speciálních laboratorních senzorů odhad.cena 475 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních laboratorních senzorů, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Z2019-034014 30. 9. 2019 5. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo financí Modernizace turniketů v objektech Ministerstva financí
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka turniketových zařízení a příslušenství: 9 ks obousměrných křídlových turniketů s výškou skla 1800 mm, 3 ks elektrických křídlových branek, včetně 4 ks mechanického ovládání a 14 ks dálkového ovládání a 20 ks bezpečnostních skleněných zábran (to vše dále též jako Zařízení) demontáž, odvoz a následná ekologická likvidace stávajících turniketových zařízení, instalace Zařízení v jednotlivých místech plnění, instalace softwaru, proškolení personálu a provedení zkušebního provozu, záruční opravy, včetně pravidelných servisních prohlídek. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 Zákona smluvní opci, která spočívá v poskytnutí pozáručního servisu Zhotovitelem od doby, kdy začne plynout záruční lhůta, za podmínek stanovených dle čl. 7 Závazného návrhu smlouvy o dílo a dle cen stanovených v příloze č. 9 smlouvy o dílo .
Z2019-033236 24. 9. 2019 neuvedena Východočeské muzeum v Pardubicích Expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, dodávka replik zbraní a příslušenství 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka replik zbraní, zbrojí a dalšího příslušenství.
Z2019-032899 14. 10. 2019 22. 10. 2019 Vězeňská služba České republiky GŘ OL – detekční rámy odhad.cena 6 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky průchozích detekčních rámů
Z2019-033104 23. 9. 2019 15. 11. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Výstražné radiové vysílače odhad.cena 21 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 177 kusů výstražných radiových vysílačů, které budou instalovány na provozem nejvíce ohrožené druhy mechanizace. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 10 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Z2019-032573 20. 9. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Prostějov LK - výstavba CQB cvičiště odhad.cena 66 016 000  Kč
Předběžné oznámení Je pořízení modulárního objektu CQB střelnice pro nácvik boje v budově za použití ostré munice
Z2019-032639 23. 9. 2019 8. 11. 2019 Česká republika Rámcová dohoda na nákup vest balistických TBO 2CZTON II na období 2020-2022 odhad.cena 53 719 008  Kč
Oprava Vesta balistická skrytá TBO 2CZ/TON II v počtu 10.000 ks
Z2019-032334 18. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Pláště návštěvnické odhad.cena 11 089 440  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových návštěvnických plášťů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Z2019-032155 16. 9. 2019 8. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2020-2023 odhad.cena 68 252 893  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o 5.899 sad balistických panelů TBO 5 CZ (sada 2 ks) v období 2020 - 2023.
Z2019-032047 16. 9. 2019 14. 10. 2019 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR – opakované vyhlášení odhad.cena 13 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky pracovních stejnokrojů PS I v množství a rozsahu velikostí požadovaných veřejnými zadavateli. Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v příloze č. 4zadávacích podmínek v průběhu 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody. Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 ZP.
Z2019-031848 12. 9. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Sellier & Bellot a.s.
Náboje 7,62x39 2 194 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 260.000 ks nábojů 7,62x39
Z2019-031170 16. 9. 2019 11. 10. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Modernizace městského kamerového a dohledového systému Mladá Boleslav odhad.cena 11 730 000  Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi včetně úprav dispečinku na služebně Městské policie Mladá Boleslav, Palackého 88. Jedná se o výměnu 7 ks stávajících analogových kamer, doplnění 9 ks nových a 2 ks mobilních kamer, výměna stávající technologie, upgrade řídícího software OMNICAST na novou verzi GENETEC SECURITY CENTER, výstavba serverové místnosti a úprava dispečinku, úprava napájecích rozvodů 230V a zálohování.
Z2019-030697 4. 9. 2019 neuvedena město Kostelec nad Orlicí AG COM, s.r.o.
Městský kamerový a dohledový systém pro Město Kostelec nad Orlicí 3 355 386  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka kamerového a dohlížecího systému včetně montáže (instalace) jednotlivých prvků, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy.
Z2019-029951 29. 8. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Zajištění OOPP - vrchní oděv
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodání ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Z2019-030032 28. 8. 2019 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. AgentFly Technologies s.r.o.
Gyroskopicky stabilizované optické hlavice 3 748 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky je nákup 18 kusů gyroskopicky stabilizovaných optických hlavic.
Z2019-028626 19. 8. 2019 neuvedena Město Kraslice ICS - systémy, s. r. o.
Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice - III. etapa 1 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je pořízení slaboproudých systémů (slaboproudé elektroinstalace), které budou napomáhat v řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice. Kompletní soupis vyžadovaných dodávek je uveden v přiložených soupisech dodávek (příloha č. 4, příloha č. 5 a příloha č. 6) – všechny tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. Upřesňující informace jsou pak obsaženy v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 8 této výzvy. Zadavatel přiložil k výzvě rovněž původní projektovou dokumentaci, která sloužila pro zadání I. a II. etapy díla k nahlédnutí, a doplnění informací o rozsahu a obsahu plnění.
Z2019-027935 12. 8. 2019 10. 9. 2019 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ŠVZ – Přenosné stříkačky odhad.cena 4 985 678  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 15 ks přenosných stříkaček
Z2019-027864 19. 9. 2019 10. 9. 2019 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Dodávky fyzikálních měřidel, senzorů a výukových pomůcek do odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek odhad.cena 1 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka fyzikálních měřidel a senzorů podle technického zadání a soupisu dodávek. Jde o dodávky uvedených zařízení do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Z2019-027817 7. 10. 2019 10. 9. 2019 Ministerstvo obrany Dýchací přístroje pro VHJ II.
Oprava Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude výsledkem zadávacího řízení budou dodávky souprav izolačních přetlakových dýchacích přístrojů („IDP“) ve specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách a v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých písemných objednávkách.
Z2019-027821 30. 9. 2019 2. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky - Kovové doplňky ke stejnokroji 15 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kovové doplňky ke stejnokroji
Z2019-026806 19. 8. 2019 3. 9. 2019 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Letecká monitorovací technika - dron spolufinancovaná z IROP – opakované vyhlášení II odhad.cena 4 353 719  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř (4) ks letecké monitorovací techniky - dronů podle technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Z2019-026420 17. 10. 2019 3. 9. 2019 Jihomoravský kraj Simulátory pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK v Brně-Bohunicích odhad.cena 9 870 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení - simulátorů Vzdělávacího a výcvikového střediska včetně poskytnutí pozáručního servisu. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 Zákona rozdělena na 2 části: • 1. část veřejné zakázky: Pacientské simulátory • 2. část veřejné zakázky: Simulátor dopravní nehody
Z2019-025980 21. 10. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Servisní podpora letounů L-410
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komplexní servisní podpora letounů L-410 provozovaných AČR spočívající v údržbových pracích na dracích letunů L-410.
Z2019-024212 19. 7. 2019 14. 8. 2019 Česká republika Náboje do brokovnic odhad.cena 2 520 661  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je dodávka 130 000 ks nábojů do brokovnic. Zakázka je rozdělena do tří vymezených částí.
Z2019-024130 16. 9. 2019 2. 9. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90119 - Dodávky výstroje pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky odhad.cena 10 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky níže uvedených výstrojních součástí (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění. Výstrojní součásti: Pláštěnka MP, Vesta reflexní s nápisem, Rolák služební - dlouhý rukáv, Tričko černé - krátký rukáv s nápisem, Kalhoty pracovní - letní, Košile modrá - dlouhý rukáv, Čepice golfová, Baret MP.
Z2019-024090 19. 8. 2019 11. 9. 2019 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje ZZS Pardubického kraje – dodávky ochranných pracovních prostředků 2019 odhad.cena 10 500 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „OOPP“). Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace „Charakteristika předmětu veřejné zakázky –ZZS PAK OOPP 2019“
Z2019-023182 10. 7. 2019 neuvedena ČESKÝ ROZHLAS KH servis a.s.
VZ11/2019 - Rekonstrukce EPS v ČRo Plzeň 4 124 616  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektrického požárního systému (dále jen EPS) v objektu ČRo Plzeň, v rámci postupné modernizace EPS na jednotný systém, a to dle vypracované projektové dokumentace DPS a PBŘS z 01/2019. Součástí díla bude rovněž poskytování služeb v době trvání záruky 36 měsíců, spočívající v provádění pravidelných ročních kontrol provozuschopnosti a půlročních funkčních zkoušek na systému EPS, dle vyhlášky MVČR č. 246/2001 Sb. Tyto služby budou prováděny pravidelně v půlročních intervalech od provedení výchozí revize – předání díla.
Z2019-022943 22. 7. 2019 9. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky – Kalhoty 15 PČR letní na roky 2019 – 2022 odhad.cena 48 800 000  Kč
Oprava dodání 100.000 ks kalhot 15 PČR letních pro muže i ženy v období let 2019 – 2022
Z2019-022355 9. 9. 2019 5. 8. 2019 Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR ELTODO, a.s.
Obnova Vysílače korekčních signálů DGPS v rámci RIS - opakované řízení II 12 726 698  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie uvedené podrobněji v zadávací dokumentaci včetně souvisejících služeb spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, technologií, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
Z2019-022770 9. 9. 2019 12. 9. 2019 Správa Krkonošského národního parku Dodávka služebních stejnokrojů - OOPP odhad.cena 10 455 577  Kč
Oprava Předmětem této zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku služebních stejnokrojů pro zaměstnance Správy KRNAP (osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP). Jedná se o dodávky stejnokrojů dle aktuálních potřeb zadavatele, přičemž součástí zakázky je i výroba znaku (loga) a nalepení nebo vyšití znaku (loga) v souladu s technickou specifikací. Veškeré stejnokroje musí barevně ladit, včetně pánského a dámského provedení. Oblečení musí být pohodlné pro celodenní nošení jednak v terénu a jednak v kanceláři. Zaměstnanci správy v tomto oblečení musí vykonávat venkovní práce, tak aby co nejméně rušili okolní zvěř, přičemž současně plně reprezentovali národní park.
Z2019-022726 30. 9. 2019 9. 8. 2019 Národní technická knihovna Trade FIDES, a.s.
ÚDRŽBA, SERVIS, REVIZE A ZKOUŠKY BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ V NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNĚ 4 321 680  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele provádět pro objednavatele údržbu, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v objektu NTK po dobu 3 let na zařízeních.
Z2019-022520 4. 7. 2019 neuvedena Město Králův Dvůr VoiceSys s.r.o.
Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr 2 643 150  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku a rozšíření komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, upgrade SW aplikací) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi.
Z2019-021397 18. 10. 2019 21. 8. 2019 Česká republika - Ministerstva vnitra Koutný spol. s r.o.
Rámcová dohoda na dodávky kombinéz SPS 15 Z PČR na období 2019-2021 93 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o 30 000 ks kombinéz 15 Z PČR.
Z2019-021109 10. 10. 2019 5. 8. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA EQUISERVIS, spol. s r.o.
VZ 90919 – Dodávky jezdecké výstroje pro strážníky jezdce Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky 1 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jezdecké výstroje pro strážníky jezdce zařazené k Městské policii hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Z2019-021145 2. 9. 2019 25. 6. 2019 Český svaz biatlonu, z.s. Euroshooting, s.r.o.
Dodávka zbraní pro Český svaz biatlonu – vzduchové pušky 2 078 479  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka 45 ks vzduchových pušek a příslušenství pro Zadavatele. Vzduchové pušky budou dodány v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Z2019-021144 2. 9. 2019 25. 7. 2019 Český svaz biatlonu, z.s. Euroshooting, s.r.o.
Dodávka zbraní pro Český svaz biatlonu – malorážní zbraně 6 569 256  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka 100 ks malorážních zbraní a příslušenství pro Zadavatele. Malorážní zbraně budou dodány v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Z2019-020830 1. 10. 2019 neuvedena Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec ČMZ spol. s r.o.
Beta Control s.r.o.
Kamerové zabezpečení obecních domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 17, 19, 23, Brno 3 996 710  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci bezpečnostních opatření v bytových domech B70 v Brně – Starém Lískovci v rozsahu a podle smlouvy a projektu. Veškeré dodávky a příslušný software, který tvoří předmět smlouvy bude nový v 1. jakosti (ne demoverze, ne repas) a tzv. fullverze.
Z2019-020234 9. 9. 2019 18. 7. 2019 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje SAFE HOME europe s.r.o.
Termovizní kamery a fotopasti 408 093  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nástrahové a zabezpečovací techniky pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí. Konkrétně se jedná o 5 kusů ručních termovizních kamer a 9 kusů fotopastí.
Z2019-019789 13. 6. 2019 neuvedena Město Kraslice Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice – III. etapa 1 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je pořízení slaboproudých systémů (slaboproudé elektroinstalace), které budou napomáhat v řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice. Kompletní soupis vyžadovaných dodávek je uveden v přiložených soupisech dodávek (příloha č. 4, příloha č. 5 a příloha č. 6) – všechny tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. Upřesňující informace jsou pak obsaženy v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 8 této výzvy. Zadavatel přiložil k výzvě rovněž původní projektovou dokumentaci, která sloužila pro zadání I. a II. etapy díla k nahlédnutí, a doplnění informací o rozsahu a obsahu plnění.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy