Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1184 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042443 6. 12. 2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. Ernst & Young, s.r.o.
Monitoring odpadových nádob 2 635 722 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je monitoring odpadových nádob po dobu 16 měsíců. Monitoring zahrnuje: 1. pronájem 420 ks senzorických řešení 2. montáž a demontáž senzorických řešení do určených odpadových nádob 3. provoz portálu zobrazujícího data ze senzorických řešení, poskytnutí uživatelských přístupů a zaškolení uživatelů 4. poskytování servisní podpory
Z2018-041766 30. 11. 2018 neuvedena Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ZHT Group s.r.o.
Redukované pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady 2 198 347 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodání 40 sad speciálních technických prostředků ke stabilizaci a zabezpečení havarovaných vozidel při dopravních nehodách.
Z2018-041667 30. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstva vnitra EUROLAMP s.r.o.
Taktické svítilny Streamlight TLR 3 942 149 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o 1000 ks taktických svítilen.
Z2018-041355 27. 11. 2018 neuvedena Město Králův Dvůr VoiceSys s.r.o.
Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr 2 663 276 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku a rozšíření komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, upgrade SW aplikací) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi.
Z2018-041253 27. 11. 2018 18. 12. 2018 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy ZZS hl. m. Prahy – výukový model – 2018 odhad.cena 2 851 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 kusu realistického celotělového multifunkčního simulátoru dospělého člověka - pacienta včetně příslušenství, který bude určen pro výuku simulované medicíny, provádění úplných a nepřetržitých zdravotnických scénářů, výuku zajišťování dýchacích cest, resuscitaci a dalších klinických stavů a nácviku řešení komplikací z pohledu přednemocniční neodkladné péče. Nabídnutý simulátor musí splnit softwarovou a hardwarovou kompatibilitu s již zadavatelem používanými pacientskými simulátory - SimMan 3G, SimMon (porodnická figurína), SimNewB a SimJunior. Dodaný simulátor bude sloužit k nácviku specifických činností jednotlivce či týmu při vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací.
Z2018-040953 23. 11. 2018 neuvedena Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje W.A.R. Defender s.r.o.
Nákup balistických obranných prostředků 2 592 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Balistické ochranné prostředky.
Z2018-040544 21. 11. 2018 11. 1. 2019 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba OK - Nákup OOPP pro členy výjezdových skupin a operátory ZOS odhad.cena 9 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin a operátory ZOS zadavatele.
Z2018-040540 21. 11. 2018 31. 12. 2018 MERO ČR, a.s. Modernizace systému detekce plynů CTR Nelahozeves II odhad.cena 18 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace - rekonstrukce systému detekce plynů (uhlovodíků) v celém areálu CTR Nelahozeves (nádrže na ropu, slopové nádrže, čerpací stanice). Akce zahrnuje výměnu čidel, ústředen a kompletní kabeláže po CTR a RCTR včetně vybudování nových kabelových tras, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, demontáž původního systému detekce plynu.
Z2018-040566 20. 11. 2018 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-146 Hasiva – pěnidla pro hašení polárních a nepolárních kapalin 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka 38 tun hasiva – pěnidla pro hašení nepolárních kapalin a dodávka 14 tun hasiva – pěnidla pro hašení polárních kapalin v oblasti prostředků pro likvidaci požárů, pro účely a k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv (dále též „Správa“ nebo „zadavatel“), ve znění pozdějších předpisů. Hasiva jsou určena k omezení šíření a hašení požárů třídy B a k zabránění znovuvznícení. Mohou být také použita k ochraně proti vznícení hořlavých kapalin a za určitých podmínek k hašení požárů třídy A.
Z2018-040457 20. 11. 2018 4. 1. 2019 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti VLL Františkovy Lázně odhad.cena 610 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) do požadovaných prostor, kontrolu otevření dveří, kontrolu otevření RACK po budově, doplnění přístupového systému (EKV) pro vstup do objektu a vjezd a výjezd na parkoviště objektu, komunikaci s recepcí od uvedených vstupů a vjezdů a doplnění kamerového systému (CCTV) v areálu Vojenské lázeňské léčebny Františkovy Lázně.
Z2018-040153 16. 11. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. SpektraVision s.r.o.
Pořízení dvou termokamer s dektekcí plynů do prostředí s nebezpečím výbuchu 4 979 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka dvou termokamer s dektekcí plynů do prostředí s nebezpečím výbuchu pro zvýšení bezpečnosti na skladech PHM zadavatele.
Z2018-039479 12. 11. 2018 17. 12. 2018 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávku detektorů tepové frekvence odhad.cena 12 892 562 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 13 ks detektorů tepové frekvence
Z2018-039201 9. 11. 2018 21. 12. 2018 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti VZ Dyje, středisko Bítov odhad.cena 1 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), přístupového systému (EKV) a kamerového systému (CCTV) v areálu Vojenské zotavovny Dyje, sředisko Bítov.
Z2018-039320 9. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Profesional CZ s.r.o.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 1 241 972 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období 12 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD). Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Z2018-039261 5. 12. 2018 neuvedena Vybudování nového kamerového systému Rychnov nad Kněžnou ISS Computers, s.r.o.
Vybudování nového kamerového systému Rychnov nad Kněžnou 3 369 711 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování městského kamerového dohlížecího systému.
Z2018-039011 7. 11. 2018 neuvedena Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace HL TRADE s.r.o.
Dodávka a montáž elektronické protipožární signalizace 1 438 007 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž EPS do objektu DOZP Horní Bříza.
Z2018-038401 5. 11. 2018 10. 12. 2018 Vězeňská služba České republiky " GŘ OL - Dodávka modulárního ochranného kompletu pro VS ČR" odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky modulárních ochranných kompletů (dále jen též „zboží“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací..
Z2018-038235 5. 11. 2018 17. 12. 2018 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy ředitelství VLRZ odhad.cena 360 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) o požární detektory, detektory pohybu ve vybraných prostorech, přepojení prvků PTZS objektu na novou ústřednu PTZS pro zabezpečovanou oblast (ZO), doplnění přístupového systému (EKV) a zabezpečení místnosti proti odposlechu.
Z2018-038181 5. 11. 2018 3. 12. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky - 2018 odhad.cena 140 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod jsou dodávky venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky sortimentu „návěstidla“, „přestavníky“ a „výstražníky a závory“.
Z2018-038260 1. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra GARED s.r.o.
Rámcová dohoda na nákup přídavné desky ke štítům balistickým NIJ III A na roky 2017 - 2020 3 498 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu jedná se o dodávku 220 ks souprav
Z2018-037920 15. 11. 2018 neuvedena Královéhradecký kraj Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Figuríny pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem III odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037657 15. 11. 2018 neuvedena Moravskoslezský kraj Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037335 26. 10. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Profesional CZ s.r.o.
AGROLES, s.r.o.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 1 763 473 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období 12 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD). Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Z2018-036999 25. 10. 2018 neuvedena LOM PRAHA s.p. Pavel Přikryl
NÁKUP OBLEČENÍ A LETECKÉ VÝSTROJE PRO LÉTAJÍCÍ PERSONÁL A POZEMNÍ UČITELE LOM PRAHA s.p., CENTRUM LETECKÉHO VÝCVIKU 4 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka oblečení, letecké výstroje a ochranných pomůcek pro létající personál a pozemní učitele LOM PRAHA s.p., Centrum leteckého výcviku
Z2018-036734 24. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstva vnitra Sellier & Bellot a.s.
Nb 7,62x39 a Nb 7,62x39 Cv 2 197 312 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 260.480 ks NB 7,62x39
Z2018-035754 26. 11. 2018 28. 11. 2018 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90918 – Dodávka samonabíjecích pistolí pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy odhad.cena 13 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 000 ks samonabíjecích pistolí včetně příslušenství pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění.
Z2018-034129 5. 10. 2018 neuvedena Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Nákup balistických ochranných prostředků - Část B 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Neprůstřelné vesty
Z2018-034181 5. 10. 2018 neuvedena Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Dodávka tří zařízení pro obousměrné úsekové měření rychlosti vozidel 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vč. instalace tří kompletních souprav zařízení pro obousměrné úsekové měření rychlosti vozidel vč. příslušenství a vč. jejich napojení na stávající informační systém (IS) zadavatele. Součástí plnění je: - dodávka tří kompletních souprav zařízení vč. příslušenství (viz specifikace v části 3 ZD) - instalace všech tří souprav zařízení na požadovaná místa vč. zajištění nutných povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy - uvedení všech zařízení do provozu - integrace a propojení se stávajícími IS zadavatele - proškolení obsluhy zadavatele - záruční servis v rozsahu dle specifikace části 3 ZD) Podrobně viz ZD.
Z2018-033475 2. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávku ochranných pracovních pomůcek 2018-2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rámcová dohoda na dodávku ochranných pracovních pomůcek
Z2018-032312 20. 9. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti SKS s.r.o.
Rekonstrukce centrální technologie a monitoringu CCTV v JANM 2 491 546 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce centrální technologie a monitoringu CCTV v Justičním areálu Na Míčánkách, Praha 10. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci, Položkovém rozpočtu a v dokumentu „Smlouva o dílo“, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2018-030846 10. 9. 2018 neuvedena Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Dräger Safety s.r.o.
Náhradní díly a servis technických prostředků Dräger 2018 2 253 460 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodání náhradních dílů a servis technických prostředků Dräger v roce 2018. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: a) část 1 - Náhradní díly - dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu pro zajištění provozu a pravidelného servisu technických prostředků a dýchacích přístrojů firmy Dräger Safety s.r.o. b) část 2 - Servis - provádění servisu, revizí a oprav technických prostředků a přístrojů firmy Dräger Safety s.r.o..
Z2018-030742 7. 9. 2018 9. 10. 2018 ČEPRO, a.s. Pořízení monitorovacího software a integrace systémů technické ochrany na skladech PHM ČEPRO, a.s odhad.cena 3 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem, na jejímž základě dodavatel provede dodávku nového software a hardware pro dohled, ovládání a správu poplachových systémů a dalších technických prostředků ostrahy objektů zadavatele (dále také jen „IBŘS“ nebo „systém“), a připojení stávajících poplachových systémů, technických prostředků ostrahy a systémů elektronické požární signalizace na skladech zadavatele k tomuto systému (dále také jen „integrace“), včetně provedení souvisejících prací, činností a služeb v oblasti jeho montáže, oživení a zprovoznění.
Z2018-030545 21. 11. 2018 18. 10. 2018 MERO ČR, a.s. Modernizace systému detekce plynů CTR Nelahozeves odhad.cena 34 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace - rekonstrukce systému detekce plynů (uhlovodíků) v celém areálu CTR Nelahozeves (nádrže na ropu, slopové nádrže, čerpací stanice). Akce zahrnuje výměnu čidel, ústředen a kompletní kabeláže po CTR a RCTR včetně vybudování nových kabelových tras, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, demontáž původního systému detekce plynu.
Z2018-030506 6. 9. 2018 neuvedena Česká televize MAXPROGRES, s.r.o.
Poskytování servisních služeb CCTV, PZTS a systému PERIDECT v ČT 2 321 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora bezpečnostních systémů (CCTV, PZTS, PERIDECT) v objektech TS Praha, TS Brno a TS Ostrava.
Z2018-038075 15. 11. 2018 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE COMINFO, a.s.
Dodávky přístupového systému ČT 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-029849 30. 8. 2018 neuvedena Silnice LK a.s. oaza-net spol. s r.o.
ZABEZPEČENÍ AREÁLU A BUDOV V TURNOVĚ A RYCHNOVĚ U JABLONCE NAD NISOU 3 783 597 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky je zajištění zabezpečení areálů – cestmistrovství - Zadavatele v Turnově a v Rychnově u Jablonce nad Nisou zahrnujících obvodovou ochranu, výměnu a doplnění zabezpečovacího systému, zavedení kamerového systému, dveřních komunikátorů, kontroly vstupu, a instalace vjezdové závory, a to dle projektových dokumentací, které tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 závazného návrhu Smlouvy.
Z2018-029791 30. 8. 2018 neuvedena Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Sellier a Bellot
Náboje 9x 19 mm výcvikové 3 860 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení náboje výcvikové pro ČR celkem 1 160 000 ks
Z2018-028786 15. 11. 2018 neuvedena Královéhradecký kraj Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – Figuríny pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-028413 20. 8. 2018 neuvedena Koordinátor ODIS s.r.o. Elektronické informační panely III - LCD 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení 30 ks elektronických informačních LCD monitorů (z toho 21 velikosti úhlopříčky 24“, 6 velikosti úhlopříčky 42“ a 3 velikosti úhlopříčky 55“), které budou umístěny na dopravně frekventovaných místech v 22 městech a obcích Moravskoslezského kraje (Andělská Hora, Bystřice 2x, Dobrá 2x, Hlučín, Hnojník 2x, Hrabyně 2x, Jindřichov, Jeseník nad Odrou, Klimkovice, Melč, Nový Jičín, Nýdek, Ostrava, Ostravice, Pustá Polom, Stonava 2x, Světlá Hora, Šenov 4x, Těrlicko, Třanovice, Vendryně, Vrbno pod Pradědem).
Z2018-028063 20. 8. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MPI CZ s.r.o.
Pistole Glock 18 557 620 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Pistole Glock - 1.486 souprav.
Z2018-028415 20. 8. 2018 neuvedena Koordinátor ODIS s.r.o. Elektronické informační panely III - LED 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení 12 ks elektronických informačních LED panelů, které budou umístěny na dopravně frekventovaných místech ve 4 městech a obcích Moravskoslezského kraje (Karviná 6x, Ostrava 3x, Hlučín 2x a Dolní Lutyně).
Z2018-028098 15. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky výstrojních součástek stejnokroje 15 PČR na období 2018-2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-027888 3. 12. 2018 6. 9. 2018 Česká republika - Ministerstvo vnitra Scooters a.s.
Motooblek 2012 3 167 756 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Bunda moto 2012 komplet vč. vložky „ DryWay“ 116 ks Kalhoty moto 2012 komplet vč. vložky „DryWay“ 117 ks Termovložka 2012 DR „OUTLAST „(zateplení) 118 ks
Z2018-027914 15. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo vnitra Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Nákup vrtulníku lehké hmotnostní kategorie v policejním provedení a speciálním vybavením odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-027748 15. 11. 2018 neuvedena ČEZ, a. s. 6683 – Náhrada stabilního hasícího halonového zařízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-028003 15. 8. 2018 neuvedena Život Plus, z. ú. Servodata a.s.
Pořízení moderní asistivní technologie pro službu tísňová péče, vč. pořízení softwarového a hardwarového vybavení 4 103 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku je zkvalitnění a zjednodušení poskytovaných sociálních služeb zadavatele, respektive tísňové péče (dle ustanovení § 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Předmětem veřejné zakázky je dodání softwarového a hardwarového vybavení dispečinku tísňové péče a softwarového a hardwarového vybavení koncového zařízení pro jednotlivé uživatele, přičemž úplná a podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1a této zadávací dokumentace, a v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Klíčovou součástí plnění předmětu veřejné zakázky bude rovněž vývoj softwarového vybavení dispečinku tísňové péče a příslušného hardware vybavení dispečinku tísňové péče a koncových zařízení zajišťujícího vzájemnou...
Z2018-027611 3. 12. 2018 17. 9. 2018 Statutární město Liberec SPEL, a.s.
Parkovací informační a navigační systém v Liberci 7 230 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování, zprovoznění a provozování informačního a navigačního systému parkování v centru Liberce. Jedná se o dynamický dopravně – informační systém, který bude realizován prostřednictvím osazení bezdrátových senzorů na vybraných parkovacích místech ve vlastnictví zadavatele a instalace statických a dynamických informačních dopravních značek informujících přijíždějící vozidla o zaplněnosti parkovišť včetně navedení na hlavní trasy příjezdů do centra a na konkrétní volné parkoviště.
Z2018-027597 3. 9. 2018 11. 9. 2018 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Nákup balistických vest odhad.cena 3 966 900 Kč
Oprava Nákup 30 ks balistických vest těžkých 30 ks a nákup 120 ks balistické vesty univerzální pro skryté i vnější nošení
Z2018-027384 26. 10. 2018 neuvedena statutární město Třinec Optimalizace městského kamerového systému - III. etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-027090 15. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo vnitra Guard Wings s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky paralyzérů a příslušenství na období 2018-2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení