Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 457 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-006145 6. 4. 2021 neuvedena Město Havlíčkův Brod Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011303 6. 4. 2021 3. 5. 2021 Město Břeclav Poskytování energetických služeb metodou EPC v odhad.cena 50 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku Města Břeclav. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující návrh a instalaci úsporných opatření na základě podrobné technické a ekonomické analýzy energetického hospodářství dotčených objektů. Po realizaci dojde k následnému dlouhodobému sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických přínosů. Energeticky úsporná opatření zahrnou oblast vytápění, osvětlení, využití OZE apod.
 Z2021-000970 6. 4. 2021 neuvedena Město Kadaň Nákup elektrické energie na období od 1. 1. 2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011329 6. 4. 2021 neuvedena Biskupství ostravsko-opavské Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-011328 6. 4. 2021 neuvedena Biskupství ostravsko-opavské Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-011134 1. 4. 2021 17. 5. 2021 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dodávky zemního plynu pro Vysokou školu odhad.cena 4 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky, na kterou bude s vybranými uchazeči uzavřena smlouva, je zajištění dodávek zemního plynu a sdružených služeb pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se zahájením plnění od dne 1. 9. 2021 a se skončením plnění dne 31. 8. 2023.
 Z2021-010999 6. 4. 2021 neuvedena Silnice LK a.s. Stavební společnost s.r.o.
Odběr pohonných hmot (Středisko Hrabačov) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-010287 29. 3. 2021 neuvedena Statutární město Opava Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010288 29. 3. 2021 neuvedena Statutární město Opava Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010722 1. 4. 2021 neuvedena Ferring-Léčiva, a.s. FVE Ferring-Léčiva - 152,64 kWp odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010705 1. 4. 2021 neuvedena GHERKIN, s.r.o. FVE - GHERKIN NC Znojmo - 495,72 kWp odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002966 26. 3. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002965 26. 3. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava Dodávky elektrické energie pro statutární město odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009973 25. 3. 2021 neuvedena Město Chrudim ALPIQ ENERGY SE
nákup elektřiny prostřednictvím JŘBU 12 120 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby nákup elektřiny prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění
 Z2021-010072 26. 3. 2021 neuvedena Město Neratovice CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.
Sdružené služby dodávky elektřiny na roky 2022 a 6 525 042 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-009462 22. 3. 2021 neuvedena Město Písek Sdružené dodávky zemního plynu pro město Písek a s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009457 22. 3. 2021 neuvedena Město Písek Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009414 22. 3. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka Pražská teplárenská
Dodávky tepelné energie 144 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky tepelné energie do doběrných míst Fakultní nemocnice Bulovka.
 Z2021-009154 18. 3. 2021 neuvedena Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-009440 18. 3. 2021 neuvedena LOM PRAHA s.p. OQEMA, s.r.o.
Dodávky technického benzínu 4 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technického benzínu
 Z2021-009294 19. 3. 2021 neuvedena Město Tachov Alpiq Energy SE, e.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu na rok 2022 5 019 316 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-009206 16. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany Elektrocentrály 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka elektocentrál podle požadovaných parametrů, v jakosti podle ČSN a dalších souvisejících obecně platných právních a technických předpisů.
 Z2021-009279 19. 3. 2021 neuvedena Město Tachov Alpiq Energy SE, e.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Nákup elektrické energie na rok 2022 5 778 675 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-008936 1. 4. 2021 neuvedena Město Vrchlabí Sportovně rekreační areál Vejsplachy,Vrchlabí - odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008982 15. 3. 2021 neuvedena Správa nemovitostí města Jičína, a.s. Obnova kogeneračních jednotek kotelny U Stadionu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-008756 29. 3. 2021 19. 4. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14 odhad.cena 60 000 000 Kč
Oprava Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména výstavbu plynových kotelen K13 a K14, každá o tepelném výkonu 18,7MW. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
 Z2021-008716 15. 3. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. TR Štěchovice-zvýšení zkratové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-008430 12. 3. 2021 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR Smlouva o zajištění prodeje pohonných hmot na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-029923 29. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo kultury Pražská energetika, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Zajištění dodávek silové elektrické energie pro 96 916 322 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-008509 12. 3. 2021 14. 4. 2021 LOM PRAHA s.p. Dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin odhad.cena 11 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin.
 Z2021-008873 15. 3. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Pražská plynárenská, a.s.
21-040 Centrální nákup zemního plynu na rok 2022 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-008871 15. 3. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv CENTROPOL ENERGY, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
21-039 Centrální nákup elektrické energie na rok 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-008202 8. 3. 2021 7. 4. 2021 Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Poskytování energetických služeb se zaručeným odhad.cena 70 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických přínosů. Energeticky úsporná opatření zahrnou oblast vytápění, stavební opatření zlepšující tepelně technické vlastnosti budov, osvětlení, spotřebu teplé případně i studené vody, apod.
 Z2021-007775 8. 3. 2021 neuvedena LOM PRAHA s.p. Dodávky leteckého petroleje JET A-1 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007332 1. 3. 2021 neuvedena Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Dodávka zemního plynu pro Nemocnici Jablonec nad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006616 22. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 226 440 678 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-006618 22. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Pražská plynárenská, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Dodávka elektřiny na rok 2022 2 551 519 248 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-006612 18. 3. 2021 neuvedena EUROVIA CS, a.s. Instalace fotovoltaického systému s akumulací odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-006670 22. 2. 2021 neuvedena Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou SATT a.s.
Dodávka tepelné energie (1.1.2021-31.12.2021) 2 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka tepelné energie (1.1.2021-31.12.2021)
 Z2021-005918 15. 2. 2021 neuvedena město Čáslav CENTROPOL ENERGY, a. s.
Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb 9 212 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup komodity elektřina (v napěťové hladině nízké napětí a vysoké napětí) pro rok 2020-2021
 Z2021-005919 15. 2. 2021 neuvedena město Čáslav Pražská plynárenská, a. s.
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb 17 816 595 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2020-2021.
 Z2021-005406 9. 2. 2021 11. 3. 2021 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dodávky elektrické energie a sdružených služeb odhad.cena 3 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel si zadáním této veřejné zakázky klade za cíl zajištění dodávek elektřiny formou sdružených služeb dodávky elektřiny včetně zajištění distribuce elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku ve smyslu vyhlášky č. 408/2015 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro objekty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
 Z2021-004941 8. 2. 2021 neuvedena ČEPRO, a.s. Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka elektřiny na rok 2022 55 864 862 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a dodávka elektřiny v hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 38 936 MWh pro rok 2022.
 Z2021-004871 8. 2. 2021 neuvedena LOM PRAHA s.p. Sdružené služby dodávek plynu pro LOM PRAHA s.p. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005237 8. 2. 2021 neuvedena město Cheb TEREA Cheb s.r.o.
Dodávka tepelné energie pro zimní stadion 5 127 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-004803 5. 2. 2021 neuvedena C-Energy Planá s.r.o. Konec uhlí v Plané n. Lužnicí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-005303 11. 2. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 1 871 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-004926 4. 2. 2021 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob Nano Green s.r.o.
Dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů 2 738 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů energie do odběrného místa zadavatele a poskytování distribuce elektřiny a systémových služeb v tomto odběrném místě a poskytování dalších plnění.
 Z2021-004551 4. 2. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. IT_90_06_01447 EPO TG1 převinutí statoru odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-004017 1. 2. 2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Letiště Praha, a.s.
Dodávka medií (teplo, chlad, voda) 20 860 017 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 067 973 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy