Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 4364 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042930 11. 12. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Dodávka elektrické energie pro rok 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Dodávky elektřiny v napěťové hladině nízké napětí (maloodběry) s roční spotřebou 1.370 MWh. Předpokládaná hodnota 2,027 mil. Kč bez DPH. Dílčí část č. 2: Dodávky elektřiny v napěťové hladině vysoké napětí (velkoodběry) s roční spotřebou 1.846 MWh. Předpokládaná hodnota 1,707 mil. Kč bez DPH. Účastníci byli povinni podat nabídku na obě části veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené části.
Z2018-042965 11. 12. 2018 neuvedena Město Šlapanice EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 a 2020 2 519 315 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1819 MWh pro rok 2019 a 2020
Z2018-042925 11. 12. 2018 neuvedena Město Šlapanice Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 a 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 6 444 MWh pro rok 2019 a 2020.
Z2018-042687 10. 12. 2018 29. 1. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. Projektové dokumentace pro energetiku 1
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Projektové dokumentace liniových staveb VN/NN a DTS včetně případné optické infrastruktury s tím související v předpokládané cenové relaci od cca 50.000 Kč do 500.000 Kč za jednotlivou PD; poskytnutí souvisejících služeb jako jsou geodetické práce, případné majetkoprávní projednání, zajištění vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí a výplaty náhrad povinným.
Z2018-042666 10. 12. 2018 neuvedena Město Staré Město CENTROPOL ENERGY, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Staré Město a jeho organizace 1 441 171 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sdružené služby dodávky elektrické energie
Z2018-042673 10. 12. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 a 2020 2 397 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 3 525 MWh pro rok 2019 a 2020.
Z2018-042729 10. 12. 2018 18. 1. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Radiofarmakum fludeoxyglukóza 18F
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky radiofarmaka fludeoxyglukóza 18F – FDG s registrací SÚKL (nejen v pracovní dny, ale i v libovolné víkendové a sváteční dny dle rozpisu zadavatele) po dobu dvou let, pro potřeby Kliniky nukleární medicíny, pracoviště PET/pozitronová emisní tomografie/ zadavatele.
Z2018-042402 10. 12. 2018 8. 1. 2019 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Dodávky PHM do vlastních čerpacích stanic odhad.cena 6 611 571 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Průběžné dodávky benzínu Natural 95 a nafty motorové do vlastních čerpacích stanic v 1. čtvrtletí roku 2019 na základě dílčích objednávek.
Z2018-042328 7. 12. 2018 neuvedena Statutární město Kladno Pražská plynárenská, a.s.
LAMA energy a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 8 259 075 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 12 925 MWh pro rok 2019
Z2018-042322 7. 12. 2018 neuvedena Statutární město Kladno Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 13 625 787 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 9 503 MWh pro rok 2019
Z2018-042459 6. 12. 2018 neuvedena Město Staré Město Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Staré Město a jeho organizace 3 852 427 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sdružené služby dodávky zemního plynu
Z2018-042371 6. 12. 2018 neuvedena Město Bruntál CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 3 780 040 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 124 MWh pro rok 2019.
Z2018-041714 3. 12. 2018 neuvedena Město Roudnice nad Labem EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávky elektřiny pro Město Roudnice nad Labem a jeho příspěvkové organizace 3 229 629 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodávky elektřiny pro Město Roudnice nad Labem a všechny jeho příspěvkové organizace v období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019.
Z2018-041760 3. 12. 2018 7. 1. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky radionuklidového generátoru 81Rb/81mKr s výpůjčkou vyvíječe odhad.cena 3 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky radionuklidových generátorů 81Rb/81mKr (dále jen zboží), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN)
Z2018-041721 3. 12. 2018 neuvedena Město Roudnice nad Labem Pražská plynárenská, a.s.
Dodávky zemního plynu pro Město Roudnice nad Labem a jeho příspěvkové organizace 1 685 092 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodávky zemního plynu pro Město Roudnice nad Labem a všechny jeho příspěvkové organizace v období 1. 1. 2019 - 1. 11. 2020.
Z2018-041914 3. 12. 2018 neuvedena Městská část Praha 7 Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Dodávka elektrické energie a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek na rok 2019 2 936 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nákup dodávky elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze pro pokrytí potřeb na tyto komodity pro potřeby městské části Praha 7 na rok 2019.
Z2018-041918 3. 12. 2018 neuvedena Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Pražská energetika, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 14 813 352 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 10 124 MWh pro rok 2019
Z2018-041478 29. 11. 2018 neuvedena Statutární město Brno CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
Pražská plynárenská, a.s.
Centralizovaný nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno na rok 2019 58 363 906 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizovaný nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno a sdružené odběratele na rok 2019 realizovaný na komoditní burze PXE
Z2018-041626 29. 11. 2018 neuvedena MZK Chomutov s.r.o. Dodávka fotovoltaického systému 20 kWp s akumulací odhad.cena 1 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka a instalace fotovoltaického systému včetně akumulace energie o výkonu 20 kWp. Instalace je projektována na střechu hlavní provozní haly.
Z2018-041583 29. 11. 2018 neuvedena Město Kadaň Amper Market, a.s.
Město Kadaň - centralizovaný nákup elektřiny v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 19 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek elektrické energie pro odběratele Město Kadaň a jeho obchodní příspěvkové organizace.
Z2018-041434 28. 11. 2018 neuvedena Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro Správu majetku města Vyškova, příspěvková organizace na rok 2019 2 450 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je zabezpečení dodávky sjednaného množství zemního plynu z distribuční soustavy včetně distribuce spolu s převzetím odpovědnosti za odchylku dle ustanovení § 75 vyhlášky č. 349/2015 Sb. a zajistit distribuci plynu a systémových služeb pro 4 odběrná místa zadavatele. Předmětem VZ bude rovněž součinnost a technická výpomoc dodavatele při zajištění převodu a přepisu u stávajících odběrných míst.
Z2018-041410 28. 11. 2018 neuvedena Město Holešov E.ON Energie, a.s.
Dodávky elektrické energie pro město Holešov pro roky 2019 a 2020 3 094 628 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrické energie pro město Holešov v hladině NN. Více viz zadávací dokumentace.
Z2018-041290 28. 11. 2018 neuvedena Město Kraslice Amper market, a. s.
Nákup silové elektřiny pro rok 2019 - 2020 pro město Kraslice a jeho příspěvkové organizace 2 842 448 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup silové elektřiny pro rok 2019 - 2020 pro město Kraslice a jeho příspěvkové organizace
Z2018-041424 28. 11. 2018 neuvedena Město Benešov Pražská plynárenská, a.s.
Zprostředkování centralizovaného nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno 3 748 852 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plymu v režimu maloodběr a velkoodběr.
Z2018-041159 26. 11. 2018 neuvedena Město Mohelnice ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Dodávka a odběr tepelné energie pro Město Mohelnice a jeho příspěvkové organizace na období od roku 2019 do roku 2022. 63 874 944 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepelné energie a sdružených služeb dodávek tepelné energie ve smyslu ustanovení §14 odst.1 Zákona na dobu určitou dle ust. § 20 písm. a) Zákona a celkový předpokládaný odběr tepelné energie bude vypočten za dobu 48 měsíců a to v celkové předpokládané výši 39.520 GJ.
Z2018-041107 26. 11. 2018 neuvedena VOP CZ, s.p. Dodávky strojních olejů a plast. maziv - SPECIÁL odhad.cena 393 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka olejů a maziv
Z2018-040986 23. 11. 2018 neuvedena Město Benešov EN ENERGY TRADING, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno 3 199 228 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého a nízkého napětí. Předpokládaný objem elektřiny v hladině nízkého napětí je 727 MWh v hodnotě 1 070 144 Kč, přepokládaný objem elektřiny v hladině vysokého napětí je 1492 MWh v hodnotě 2 129 084 Kč.
Z2018-040904 22. 11. 2018 neuvedena Moravskoslezský kraj Rekonstrukce budovy krajského úřadu – dodání technologie fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a s ní související stavební práce fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště energie (dále také jen „FVE“). Součástí plnění je také poskytnutí projekčních činnosti, inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a výkon autorského dozoru. Práce zahrnují instalaci střešního fotovoltaického systému na střechy objektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zavedení nových kabelových tras pro připojení elektrárny do stávající sítě objektu a umístění bateriového systému do prostoru suterénu budovy. Dodávka systému zahrnuje zpracování kompletní projektové dokumentace stavby, statické posouzení, konstrukci, dopravu, montáž, uvedení do provozu včetně vyřízení veškeré dokumentace pro uvedení do provozu (licence, revize apod.) a zaškolení obsluhy. Blíže viz ZD
Z2018-040627 21. 11. 2018 neuvedena Ostravská univerzita LAMA energy a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Ostravskou univerzitu na rok 2019 3 747 033 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele, jež jsou uvedena v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace, s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
Z2018-040502 21. 11. 2018 20. 12. 2018 Armádní Servisní, příspěvková organizace Dodávka tepelné energie pro travní plochu stadionu Juliska odhad.cena 4 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dodávat tepelnou energii ze svého zařízení do odběrného místa provozovaného Armádní Servisní, příspěvkovou organizací.
Z2018-040517 21. 11. 2018 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. ČEZ Teplárenská, a.s.
Dodávky tepelné energie pro Krajskou zdravotní, a. s. . 109 354 326 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení dodávky tepelné energie pro období let 2019 až 2021 pro Krajskou zdravotní, a. s.
Z2018-040634 21. 11. 2018 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Pražská energetika, a.s.
Nákup elektřiny pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. jako centrálního zadavatele na Ćeskomoravské komoditní burze Kladno 35 717 136 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 24 531 MWh pro rok 2019.
Z2018-040494 20. 11. 2018 neuvedena Město Cheb Pražská plynárenská, a.s.
Nákupu zemního plynu na období od 01.01.2019 do 31.12.2019 3 203 003 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky byl nákup zemního plynu s předpokládaným odběrem 4710,299 MWh/rok pro město Cheb a příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má město Cheb 100% podíl, a to na období od 01.01.2019 do 31.12.2019, na komoditní burze. Burzovní obchod byl realizován na trhu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Z2018-040422 20. 11. 2018 neuvedena Město Česká Třebová CENTROPOL ENERGY, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 7 171 932 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 5 074 MWh pro rok 2019, ve složení 3 112 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 1 962 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2018-040325 19. 11. 2018 neuvedena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Pražská energetika, a.s.
Nákup elektrické energie pro budovy ČMZRB pro rok 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 503 MWh pro rok 2019
Z2018-040407 19. 11. 2018 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob Nano Green s.r.o.
Dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů 2 872 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů energie do odběrného místa zadavatele a poskytování distribuce elektřiny a systémových služeb v tomto odběrném místě a poskytování dalších plnění.
Z2018-040332 19. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020 10 671 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 551 MWh pro rok 2019 a 2020, ve složení 4 503 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 2 048 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2018-040090 19. 11. 2018 17. 12. 2018 Město Horní Slavkov Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov“ odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Návrh, příprava, realizace, vyhodnocování a financování energeticky úsporných opatření v 9 objektech metodou EPC. 1. návrh energeticky úsporných opatření pro objekty zadavatele, 2. zpracování příslušné prováděcí a projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření, pokud je nezbytná 3. zajištění náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, pokud je bude navržené opatření vyžadovat, 4. zajištění financování realizace (výstavby) navržených opatření, 5. dodávka a montáž navržených úsporných opatření „na klíč“, 6. vypracování provozního řádu pro nově instalovaná zařízení a zaškolení obsluhy, 7. energetický management (služby zahrnující trvalé sledování a vyhodnocování dosahovaných úspor energie) po dobu trvání záruky, včetně kontroly instalovaného zařízení, 8. poskytnutí záruky za dosažení předpokládaných úspor, které slouží ke splácení celkových nákladů.
Z2018-040079 15. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Úřad práce ČR Plzeňská teplárenská, a.s.
Dodávka tepelné energie pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni 3 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka tepelné energie pro administrativní budovu Kaplířova 7, Plzeň
Z2018-039849 15. 11. 2018 19. 12. 2018 Luna Plast a.s. Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny, akumulačního bateriového systému a rychlonabíjecí stanice pro nabíjení firemních elektromobilů. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.
Z2018-039733 15. 11. 2018 neuvedena Město Louny CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 9 268 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6.179 MWh pro období 1.1.2019-31.12.2020 pro město Louny a jeho příspěvkové organizace a další subjekty.
Z2018-039770 15. 11. 2018 neuvedena Město Louny Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu 6 302 341 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 9 885 MWh pro období 1.1.2019 až 31.12.2020, ve složení 7 087 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 2 798 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky) a to pro Město Louny a jeho příspěvkové organizace a další subjekty.
Z2018-040005 15. 11. 2018 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. E.ON Energie, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny na rok 2019 6 536 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny na rok 2019 v předpokládaném souhrnném množství 4 200 MWh, ve složení 1 800 MWh elektřina v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 2 400 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2018-039729 13. 11. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. E.ON Energie, a.s.
Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice – 2019 1 546 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny do odběrných míst pro čerpací stanice sítě EuroOil.
Z2018-039316 12. 11. 2018 neuvedena Obec Blatnička Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 32 987 954 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 50 101 MWh pro rok 2019.
Z2018-039542 12. 11. 2018 neuvedena Ústavní soud Dodávka elektřiny pro Ústavní soud na léta 2019 až 2021 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek elektrické energie (odběry kategorie B a C) pro budovu sídla zadavatele a pro další odběrná místa specifikovaná v příloze č. 1 zadávací dokumentace v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021, a to v souladu s požadavky zadavatele stanovenými v zadávací dokumentaci. Odběrnými místy jsou: sídlo zadavatele v Brně na ulici Joštova 8, rodinný dům v obci Česká a dále 9 bytů v Brně a 1 byt v Praze.
Z2018-039375 12. 11. 2018 10. 12. 2018 Statutární město Karlovy Vary Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 2019 - 2020 odhad.cena 10 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: 1. fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn 2. přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. t. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ). 3. zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, 4. zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Z2018-039315 12. 11. 2018 neuvedena Obec Blatnička CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 29 040 036 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 19 824 MWh pro rok 2019.
Z2018-039341 9. 11. 2018 neuvedena Město Kunovice Alfa – COM, s.r.o.
Dodávky tepla pro město Kunovice 4 853 047 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka tepla, zajištění provozu a obsluhy kotelen.
Z2018-039111 8. 11. 2018 neuvedena Město Bílina CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020 8 344 428 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 5 910 MWh pro rok 2019 a 2020.