Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 397 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-001658 14. 1. 2021 neuvedena město Bohumín SolidSun, s.r.o.
Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu 2 876 267 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka a instalace Fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 138,24kWp na střeše sportovní haly parc.č. 1461/7 k.ú. Nový Bohumín.
 Z2021-001104 12. 1. 2021 neuvedena Město Černošice Aquaconsult, spol.s r.o.
Zajištění technické a odborné pomoci při správě, 5 490 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu zajištění technické a odborné pomoci při správě, provozu a údržbě vodohospodářské infrastruktury v Černošicích vč. vybudování a provozování zákaznického centra vodovodů a kanalizací po dobu 4 let
 Z2021-000970 11. 1. 2021 neuvedena Město Kadaň Dodávky elektrické energie na období od 1. 1. 2022 odhad.cena 65 385 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je postupný nákup elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 17 100 MWh pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024, sestávající ze dvou částí, kdy první část představuje celkovou spotřebu ve výši 11 250 MWh v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a druhá části 5 850 MWh v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí.
 Z2021-000696 11. 1. 2021 neuvedena Obec Chocerady Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve 17 320 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby koncese - zajištující bezpečné a plynulé provozování vodovodů pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Chocerady po dobu 10 let, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“) a dále s podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů.
 Z2021-000306 8. 1. 2021 neuvedena DŘEVOCENTRUM ŠKF s.r.o. Využití technologií akumulace energie u odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-000439 7. 1. 2021 neuvedena Město Kunovice Alfa - COM, s.r.o.
Dodávky tepla pro město Kunovice 4 087 918 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka tepla, zajištění provozu a obsluhy kotelen v následujících budovách jednotlivých zadavatelů
 Z2021-000240 6. 1. 2021 neuvedena Město Nové Město nad Metují Microenergy s.r.o
Centrální nákup elektrické energie pro město Nové 5 031 280 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů.
 Z2021-000034 5. 1. 2021 neuvedena Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Microenergy s.r.o.
Nákup elektrické energie pro Městské divadlo Brno 1 871 829 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 1. 2021 od 31. 12. 2021, a to v předpokládaném rozsahu 1606,72 MWh z hladiny 22 kV (VN) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 Z2020-046539 4. 1. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-044 Nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje JET odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-000374 8. 1. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. ČEZ Teplárenská, a.s.
Dodávky tepelné energie 70 220 757 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-000041 7. 1. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Severočeská teplárenská, a.s.
Dodávka tepelné energie pro Nemocnici Most, o.z. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-046001 28. 12. 2020 neuvedena Statutární město Karviná Veolia Energie ČR, a.s.
Dodávka tepla a ohřev teplé vody Žižkova 2379/54a, 29 273 040 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v rozsahu smlouvy a jejich příloh, které jsou přílohou této výzvy. V dané lokalitě dodavatel provozuje soustavu centrálního zásobování teplem (dále „SZTE“). Součástí tohoto je i rozvodné tepelné zařízení zabezpečující dodávky tepla pro předmětný objekt odběratele. Dodávky tepla jsou zabezpečeny prostřednictvím samostatného primárního rozvodu SZTE a předávací stanice., které jsou v plném rozsahu provozovány a zabezpečovány dodavatelem. Spotřeba tepla pro ÚT a přípravu TUV je měřena jedním měřičem na patě řešeného objektu. Vlastní modul pro zabezpečení ohřevu TUV je v objektu odběratele, který rovněž zabezpečuje jeho provoz.
 Z2020-046257 28. 12. 2020 25. 1. 2021 Vězeňská služba České republiky Odolov-dodávky TOEL 2021 odhad.cena 8 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje.
 Z2020-046231 28. 12. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu malooodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 3.899 MWh pro rok 2022 a 2023
 Z2020-045469 21. 12. 2020 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Dodávky elektrické energie pro ČPZP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045932 28. 12. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-045931 28. 12. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 514644 21. 12. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. EGEM s.r.o.
TR KOČÍN _rozšíření a rekonstrukce, přeústění 146 981 880 Kč
Oznámení o změně
 Z2020-045561 21. 12. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. V671-674 Albrechtice-ČSM, V671-674 ČSM-ČSA, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-045053 21. 12. 2020 neuvedena Správa Pražského hradu Dodávka elektřiny pro období od 00:00 hod. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045464 21. 12. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. TR Kralupy – obnova R 110kV, R 22kV, ŘSS_PD odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-045432 21. 12. 2020 neuvedena TEPO s.r.o. Teplárna Kladno s.r.o.
Dodávky tepelné energie pro TEPO s.r.o. 316 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepelné energie ze zdroje předávané nosnému médiu tepla (tj. změkčené vodě) s tím, že tato tepelná energie bude převedena do Centrálního systému zásobování teplem Statutárního města Kladna (dále jen "CZT") provozovaného a řízeného zadavatelem. Dodavatel bude odpovídat také za doplňování ztrát změkčené vody v primárním rozvodu a za plnění a doplňování sekundárního rozvodu CZT teplem změkčenou vodu v souladu s požadavky zadavatele. Předmět veřejné zakázky je v podrobnostech blíže vymezen v Příloze č. 1 výzvy k podání nabídky - Smlouva.
 Z2020-045112 21. 12. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045683 21. 12. 2020 neuvedena Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Nakup zemního plynu prostřednictvím dohodce na 463 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu pro odběrné místo Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. v předpokládaném souhrnném objemu 1 200 MWh na období od 1. 1. 2021 do 1. 1. 2022 prostřednictvím dohodce na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1.
 Z2020-045032 21. 12. 2020 26. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Dodávky pohonných hmot (PHM) prostřednictvím odhad.cena 450 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek pohonných hmot (PHM), doplňkových služeb a doplňkového zboží u čerpacích stanic/výdejních míst prostřednictvím palivových karet. Blíže viz zadávací dokumentace.
 Z2020-044922 18. 12. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ČEPRO, a.s.
Dodávka arktické motorové nafty - Závěrkový list 516 182 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka arktické motorové nafty dle ČSN EN 14274 / ČSN 590 v celkovém množství 22.000 litrů.
 Z2020-044927 18. 12. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ČEPRO, a.s.
Dodávka arktické motorové nafty - Závěrkový list 3 719 008 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka arktické motorové nafty dle ČSN EN 14274 / ČSN 590 v celkovém množství 170.000 litrů.
 Z2020-045908 28. 12. 2020 neuvedena Město Bílina Alpiq Retail CZ s.r.o.
Sdružené služby dodávky elektrické energie v 5 650 877 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-044519 17. 12. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace EG Energie, a.s.
Dodávka motorové nafty - Závěrkový list č. 242 182 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 14274 / ČSN 590 v celkovém množství 12.000 litrů.
 Z2020-044508 17. 12. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty - Závěrkový list č. 944 132 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 14274 / ČSN 590 v celkovém množství 48.000 litrů.
 Z2020-045154 17. 12. 2020 neuvedena Město Hostivice ALPIQ ENERGY SE
Lumius, spol. s r.o.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 4 404 272 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 442 MWh pro rok 2021 a 2022.
 Z2020-044779 16. 12. 2020 neuvedena Město Železný Brod Amper Market, a.s.
Dodávka elektrické energie pro město Železný Brod 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie pro období 2 let od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, a to v rámci tzv. centralizovaného zadávání ve smyslu § 3 zákona s tím, že centrální zadavatel ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona provádí zadávací řízení na základě smlouvy o centralizovaném zadávání a zadává tuto veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů.
 Z2020-045102 21. 12. 2020 neuvedena Město Rumburk Alpiq Retail CZ s.r.o.
Sdružené služby dodávky elektrické energie na 4 971 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-045099 21. 12. 2020 neuvedena Město Rumburk Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období 2 867 271 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-044028 14. 12. 2020 neuvedena Statutární město Hradec Králové Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období 6 791 414 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sdružené služby dodávky zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr pro statutární město Hradec Králové a přidružené subjekty na období 1. 1. 2022 - 1. 1. 2024 (06:00) v předpokládaném souhrnném objemu 15 685,904 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále též „PXE“).
 Z2020-044249 14. 12. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených sužeb 9 964 422 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-043664 10. 12. 2020 neuvedena Město Český Krumlov Provozování vodohospodářské infrastruktury ve odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
 Z2020-043897 10. 12. 2020 neuvedena Město Varnsdorf Pražská plynárenská, a. s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období 1 534 786 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sdružené služby dodávky zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr pro město Varnsdorf a přidružené subjekty na období 1.1. 2021 až 1.1.2023 (06:00 hod) v předpokládaném souhrnném objemu 3 680,542 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále též „PXE“).
 Z2020-043898 10. 12. 2020 neuvedena Městská část Praha 17 CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 2 521 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1 898 MWh pro rok 2021 a 2022
 Z2020-043166 7. 12. 2020 neuvedena město Uherský Brod CPA DELFÍN, energetické centrum s KJG odhad.cena 14 250 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem je dodávka a instalace zdroje tepla v nově vybudované přístavbě kotelny. Jako zdroj tepla bude dodána a instalována kogenerační jednotka s plynovým motorem o tepelném výkonu 253 kW a el. výkonu 200 kW a dva doplňkové kondenzační plynové kotle. Celkový navržený instalovaný výkon zdroje je 853 kWt a 200 kWe. Dále jsou předmětem venkovní rozvody a objektové předávací stanice OPS pro CPA Delfín Uherský Brod.
 Z2020-043292 7. 12. 2020 neuvedena Město Dobruška CENTROPOL ENERGY, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie na 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-043915 14. 12. 2020 neuvedena Město Varnsdorf Alpiq Retail CZ s.r.o.
Sdružené služby dodávky elektrické energie na 7 068 343 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-042845 3. 12. 2020 neuvedena Město Zábřeh Pražská plynárenská, a. s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město 3 343 711 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ), - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu. Odběrná místa zemního plynu zadavatelů v kategorii SO a MO v celkovém počtu 24 a v celkovém množství dodávky cca 8 253 MWh pro období dodávky od 1. 1. 2021 6:00 hod. do 1. 1. 2024 6:00 hod.
 Z2020-042715 2. 12. 2020 neuvedena Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Microenergy s.r.o.
Dodávka elektřiny formou sdružených služeb dodávky 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické energie zadavateli v odběrných místech zadavatele v Brně a v Praze.Podrobná specifikace veřejné zakázky je uvedena ve Smlouvách.
 Z2020-042723 2. 12. 2020 neuvedena Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Microenergy s.r.o.
Dodávka elektřiny formou sdružených služeb dodávky 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické energie zadavateli v odběrných místech zadavatele v Brně a v Praze.Podrobná specifikace veřejné zakázky je uvedena ve Smlouvách.
 Z2020-042333 30. 11. 2020 neuvedena Město Chabařovice Poskytování energetických služeb metodou EPC ve odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041845 21. 12. 2020 neuvedena CTZ s.r.o. KGJ Štěpnice Uherské Hradiště odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-041524 26. 11. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Dodávka pohonných hmot pro SSÚD odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041618 31. 12. 2020 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR Smlouva o zajištění prodeje pohonných hmot na odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-042109 30. 11. 2020 neuvedena Český úřad zeměměřický a katastrální Pražská plynárenská, a.s.
Dodávky zemního plynu pro organizace resortu ČÚZK 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 673 lidí darovalo 1 832 849 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy