Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 235 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-028394 12. 8. 2020 neuvedena Město Litovel CONTE spol. s r.o.
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Litovel a 2 277 365 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: -fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn -přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ), -zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, -zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
 Z2020-028385 12. 8. 2020 neuvedena EKO servis Zábřeh s.r.o. Český Energetický Dodavatel a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro EKO 2 021 599 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: -fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, -přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, -zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, -zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické...
 Z2020-028168 11. 8. 2020 neuvedena Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. ECM ECO MONITORING spol. s r.o.
Generátory (vibrační generátor aerosolových 1 078 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks vibračního generátoru aerosolových částic, a to včetně dopravy, instalace a montáže (dále jen „generátor“). Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří přílohy smlouvy na veřejnou zakázku.
 Z2020-027685 10. 8. 2020 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka elektřiny na roky 2021 a 2022 11 315 370 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 8 370 MWh pro rok 2021 a 2022, ve složení 3 570 MWh elektřina v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 4 800 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
 Z2020-027922 10. 8. 2020 neuvedena Město Zábřeh Sdružené služby dodávky elektřiny pro město odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027924 10. 8. 2020 neuvedena Statutární město Pardubice Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektrické energie pro statutární město 24 792 352 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sdružené služby dodávky elektrické energie pro statutární město Pardubice a přidružené subjekty na období 1.1. 2021 až 31.12.2022 v předpokládaném souhrnném objemu 19 287,67 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. metodou postupné fixace ceny. Zakázka zahrnuje: a) dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 9 047,230 MWh pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 a b) dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 10 240,440 MWh pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022.
 Z2020-027832 7. 8. 2020 neuvedena TC servis, s.r.o. E.ON Energie, a.s.
Pořízení fotovoltaické elektrárny TC servis, 3 394 577 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny umístěného na střeše stávajícího objektu na adrese: tř. Tomáše Bati č.p. 1845-1847, Otrokovice (dle projektové dokumentace). Předmětem dodávky je: a) materiál (dle Výkazu výměr) b) montáž (dle Výkazu výměr) c) revize d) dodavatelská dokumentace
 Z2020-027727 6. 8. 2020 neuvedena Mountfield HK, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektrické energie 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek elektřiny na zimním stadionu v Hradci Králové ode dne 01. 08. 2020 do dne 28. 02. 2022, včetně zajištění dopravy elektřiny a souvisejících (systémových) služeb a včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele.
 Z2020-027749 10. 8. 2020 neuvedena Město Valašské Meziříčí Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu pro období od 01.01.2022 do 1 252 494 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-027215 3. 8. 2020 neuvedena CEJIZA, s.r.o. Alpiq Retail CZ s.r.o.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 66 854 371 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí na období 1. 1. 2022 až 31.12. 2022 v předpokládaném souhrnném objemu 46 728,089 MWh.
 Z2020-026965 3. 8. 2020 neuvedena Město Svitavy CENTROPOL ENERGY, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 14 496 146 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst jednotlivých zadavatelů.
 Z2020-026815 3. 8. 2020 neuvedena Dům kultury Teplice Lumius, spol. s r.o.
EP ENERGY TRADING, a.s.
"Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 2 143 555 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1 631 MWh pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
 Z2020-026964 3. 8. 2020 neuvedena Město Svitavy Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město 5 001 497 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sdružené služby dodávky zemního plynu do OM jednotlivých zadavatelů.
 Z2020-026539 31. 7. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Veolia Komodity ČR, s. r. o.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 194 437 979 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 145 178 MWh pro rok 2022.
 Z2020-027074 3. 8. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 23 241 056 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-026475 31. 7. 2020 neuvedena Město Říčany Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Říčany a 3 010 862 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-026473 31. 7. 2020 neuvedena Město Říčany Alpiq Retail CZ s.r.o.
Sdružené dodávky elektrické energie pro město 6 529 891 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-025533 27. 7. 2020 neuvedena Karlovarský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Centrální nákup elektrické energie 2021-2022 91 060 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj, jeho organizace a společnosti zřízené nebo ovládané Karlovarským krajem, obce Karlovarského kraje a jejich organizace a společnosti zřízené nebo ovládané obcemi Karlovarského kraje na období 2021 - 2022.
 Z2020-025827 24. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Na Františku Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 2 690 190 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 6 390 MWh pro rok 2021 a 2022.
 Z2020-025872 24. 7. 2020 neuvedena COMAC CAL s.r.o. Social Network Business s.r.o.
Dodání a montáž fotovoltaické elektrárny s 2 952 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie fotovoltaické elektrárny, bateriového úložiště včetně měničů, nových jističů do rozvaděče a souvisejících věcí a související činnosti.
 Z2020-025288 24. 7. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Siemens Energy, s.r.o.
Zajištění servisu řídících systémů SPPA – T3000 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-025146 23. 7. 2020 neuvedena Statutární město Opava CENTROPOL ENERGY, a.s.
„Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 7 131 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 5 421 MWh pro období od 1.1.2021 do 30.6.2021.
 Z2020-025627 23. 7. 2020 neuvedena TopolWater, s.r.o. Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-025409 24. 7. 2020 neuvedena CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. Pořízení fotovoltaického systému pro vlastní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025613 23. 7. 2020 neuvedena Obec Petrovice Alpiq Retail CZ s.r.o.
Dodávka silové elektřiny v letech 2020 - 2022 1 167 806 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka silové elektřiny pro 14 odběrných míst ve vlastnictví obce dle specifikace odběrných míst, v období 24 měsíců (2 let). Předmětem plnění bude provedení změny dodavatele v odběrném místě podle procesního schématu daného energetickým zákonem a navazujícími vyhláškami a směrnicemi a zajištění distribučních a ostatních služeb souvisejících se sdruženou dodávkou elektřiny dle regulovaných cen stanovených Energetickým regulačním úřadem.
 Z2020-025123 21. 7. 2020 neuvedena Statutární město Opava LAMA energy a.s.
„Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 4 459 397 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 11 749 MWh pro období od 1.1.2021 do 30.6.2021.
 Z2020-024723 10. 8. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Cirkulační chladící okruh EHO IT-90-17-00424 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-024358 20. 7. 2020 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace Lumius, spol. s r.o.
Nákup zemního plynu pro Zoologickou zahradu hl. m. 1 537 042 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném množství 3814 MWh pro období od 1. 4. 2021 do 31.3.2022, pro potřeby Zoologické zahrady hl. m. Prahy.
 Z2020-024469 20. 7. 2020 neuvedena Obec Rudník Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
 Z2020-025131 21. 7. 2020 neuvedena Statutární město Opava LAMA energy a.s.
LAMA energy a.s.
„Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 4 459 397 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-025149 23. 7. 2020 neuvedena Statutární město Opava CENTROPOL ENERGY, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
„Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 7 131 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024829 20. 7. 2020 21. 8. 2020 NEMOCNICE STRAKONICE, a. s. Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru strojovny bude na místě původního DA osazen jeden nový motorgenerátor s elektrickým záložním výkonem 900 kVA / 720 kW.
 Z2020-025085 23. 7. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Pražská plynárenská, a.s.
Nákup el. energie na komoditní burze - VN 2021 29 488 599 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-023393 13. 7. 2020 neuvedena Státní úřad pro jadernou bezpečnost Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
+6 dalších dodavatelů
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 46 163 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024143 17. 7. 2020 neuvedena město Mělník Alpiq Retail CZ s.r.o.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 3 515 889 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v režimu maloodběr v předpokládaném souhrnném množství 2 665,572 MWh pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
 Z2020-024138 17. 7. 2020 neuvedena Město Mělník E.ON Energie, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 3 715 744 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v režimu maloodběr v předpokládaném souhrnném množství 2 675,122 MWh pro období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
 Z2020-023959 16. 7. 2020 neuvedena Město Mělník Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město 2 123 215 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr v předpokládaném souhrnném množství 3 679, 748 MWh pro období 1. 1. 2020 - 1. 1. 2021
 Z2020-023950 16. 7. 2020 neuvedena Město Mělník Pražská Plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město 2 077 046 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr v předpokládaném souhrnném množství 3 669, 692 MWh pro období 1. 1. 2021 - 1. 1. 2022
 Z2020-024580 17. 7. 2020 neuvedena Český rozhlas Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
VZ20/2020 - Dodávka zemního plynu pro objekty ČRo 4 550 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-020180 15. 6. 2020 neuvedena Statutární město Pardubice Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu pro statutární město 3 474 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024019 16. 7. 2020 19. 8. 2020 Nemocnice Na Homolce Dodávky radiofarmak NaF, FLT A FCh pro odhad.cena 4 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek radiofarmak pro Nemocnici Na Homolce.
 Z2019-042745 2. 12. 2019 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy BT-VUSTE , spol. s r.o.
Správa tepelných zdrojů 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024081 14. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Dačice a.s. UPS Technology, spol. s r. o.
Rekonstrukce dieselagregátu v Nemocnici Dačice, 1 396 126 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energii v areálu nemocnice Dačice. Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka dieselového generátoru a příslušenství, jeho instalace a dále provedení stavebních prací spojených s instalací dieselového generátoru. Blíže je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace a výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
 Z2020-024273 17. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo kultury Pražská energetika, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Zajištění dodávek silové elektrické energie pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024271 17. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo kultury Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění dodávek plynu pro resort Ministerstva odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-023875 13. 7. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky motorové nafty se správou technologií odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-023819 13. 7. 2020 neuvedena Město Mělník Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město 1 468 812 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr v předpokládaném souhrnném množství 3 345,813 MWh pro období 1. 1. 2022 - 1. 1. 2023
 Z2020-023793 13. 7. 2020 neuvedena Město Bruntál CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 3 953 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 089 MWh pro rok 2021.
 Z2020-023271 10. 7. 2020 13. 8. 2020 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Dodávka silové elektrické energie v letech odhad.cena 65 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka silové elektrické energie pro odběrná místa Zadavatele jako oprávněného zákazníka v rozsahu dle Přílohy č. 2 - Technické údaje odběrů, dle § 3 odst.1 a 3 zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek v platném znění a při splnění požadavků uvedených v článku 10 ZD.
 Z2020-023580 10. 7. 2020 neuvedena Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu NOBILITY s.r.o.
Název veřejné zakázky: „Jednota spotřební družstvo 906 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu FVE dle přiložené projektové dokumentace a slepého rozpočtu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 524 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy