Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 4829 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-037142 22. 10. 2019 neuvedena Město Vratimov Alpiq Retail CZ s.r.o.
Nákup elektrické energie prostřednictvím komoditní burzy na období let 2020-2021 1 914 209  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup elektrické energie prostřednictvím komoditní burzy PXE na období let 2020-2021
Z2019-036819 21. 10. 2019 neuvedena Město Černošice Amper Market, a.s.
Centrální nákup elektrické energie pro rok 2020 a 2021 64  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro pověřující zadavatele v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
Z2019-036984 21. 10. 2019 22. 11. 2019 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 odhad.cena 24 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. Dodávka silové elektřiny bude realizována pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 17 000 MWh.
Z2019-036785 21. 10. 2019 19. 11. 2019 Správa státních hmotných rezerv 19-074 Nákup 20 000 tis. l. leteckého petroleje JET A1 odhad.cena 283 851 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1 (dále také „letecký petrolej“) do skladu PH Správy státních hmotných rezerv, který bude využíván převážně pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Z2019-037089 21. 10. 2019 neuvedena Václav Mikuš SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu pro firmu Václav Mikuš 2 134 868  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace, tj. na střechu nemovitosti společnosti Václav Mikuš. Výběrové řízení je vyhlášeno jako samostatná zakázka.
Z2019-036603 21. 10. 2019 neuvedena Ing. Jiří Brodský Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu. odhad.cena 10 314 200  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Z2019-036607 18. 10. 2019 neuvedena 3D TECH spol. s r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu 3 508 517  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Z2019-036846 18. 10. 2019 neuvedena TRUCK CARGO PARK s.r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Zhotovení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu 6 677 354  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto zadávacího řízení bylo Zhotovení komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace. Podrobnosti uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2019-036053 15. 10. 2019 neuvedena Město Vysoké Mýto EP ENERGY TRADING, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto a okolní obce 3 229 495  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sdružené služby dodávky elektrické energie
Z2019-036076 15. 10. 2019 neuvedena Město Semily CENTROPOL ENERGY, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Semily 2 543 928  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele
Z2019-036069 15. 10. 2019 neuvedena Město Vysoké Mýto Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto a okolní obce 3 965 118  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele
Z2019-035637 14. 10. 2019 neuvedena Ústecký kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 67 708 362  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizované zadávání dodávek zemního plynu pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 121 197 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 61 569 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 59 628 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Z2019-035459 14. 10. 2019 12. 11. 2019 VOP CZ, s.p. 012/3/2019 Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2020 odhad.cena 35 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2020 na dobu jednoho roku. Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2020 od 06:00 hod. do 1.1.2021 do 06:00hod.
Z2019-035485 14. 10. 2019 11. 11. 2019 Město Hustopeče Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb zajištěn návrh, příprava, realizace, financování a vyhodnocování úsporných opatření. Ke splácení nákladů na realizaci budou v maximální možné míře použity úspory generované úspornými opatřeními. Přínosy z úsporných opatření budou poskytovatelem služeb garantovány po dobu celého období garance (10 let).
Z2019-035638 14. 10. 2019 neuvedena Ústecký kraj Pražská energetika, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a. s.
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 152 750 348  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizované zadávání dodávek elektrické energie pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 105 350 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 34 918 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 70 432 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2019-035124 8. 10. 2019 neuvedena FORMCAD s.r.o. 25HOURS technology s.r.o.
„V 00325 – dodávka fotovoltaické elektrárny“ 2 247 423  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 76 kWp pro společnost FORMCAD s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011650. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem (rozměry jednotlivých panelů mohou být i odlišné, to vše ale za předpokladu, že elektrárnu bude jako celek možné do stanoveného prostoru instalovat).
Z2019-034615 7. 10. 2019 4. 11. 2019 NET4GAS, s.r.o. DODÁVKA PLYNU PRO R. 2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup zemního plynu Zadavatelem pro vlastní spotřebu podle § 58 odst. 1 písm. J) energetického zákona, zejména pro spotřebu kompresorových stanic CS Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav. Smlouva stanovuje povinnost uchazeče dle pokynu zadavatele dodat plyn. Maximální množství plynu, který je uchazeč povinen dodat v období plnění zakázky, je 2,295 TWh. Zajištění dodání plynu bude realizováno následujícím způsobem: Uchazeč dodá zadavateli v každém plynárenském dni D v období plnění zakázky plyn v množství dle nominačního požadavku, který obdrží od zadavatele předchozí kalendářní den do 10:00 hodin. Po uplynutí příslušného kalendářního plynárenského měsíce si zadavatel a uchazeč potvrdí množství předaného plynu v předávacím protokolu. Protokol musí být schválen stranami do třetího kalendářního dne následujícího plynárenského měsíce nebo první pracovní...
Z2019-034975 7. 10. 2019 neuvedena PROMET OK s.r.o. NWT a.s.
Pořízení a instalace fotovoltaického systému v podnikatelském areálu firmy PROMET OK s.r.o. 3 899 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení a instalace fotovoltaického systému v podnikatelském areálu firmy PROMET OK s.r.o. v rámci projektu s názvem Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I, reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0014156. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-034919 7. 10. 2019 11. 11. 2019 Technické služby města Pelhřimova, p.o. Dodavatel motorové nafty a AdBlue pro vozidla TSmP odhad.cena 4 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky motorové nafty třídy B, D a F dle ČSN EN 590 pro vozidla Technických služeb (předpokládaný odběr cca 75.000 litrů/rok) a AdBlue (předpokládaný odběr cca 400litrů/rok) u čerpací stanice uchazeče. Požadujeme dvoukartový systém (nebo jiný, který zabezpečí jednoznačnou identifikaci řidič - SPZ vozidla) z důvodu časté migrace řidičů u jednotlivých vozidel. V zimním období dodávky „arktické“ nafty.
Z2019-034308 4. 10. 2019 neuvedena Město Žatec EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 8 551 205  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 5 837 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-034642 4. 10. 2019 neuvedena město Jílové Pražská energetika, a.s.
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2020-2021 2 020 995  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2020-2021. Zajištění nákupu elektřiny na ČMKBK a zprostředkování dodavatele formou aukce pro subjekty: Město Jílové a všechna odběrná místa dle závěrkového listu, MŠ Jílové okres Děčín, příspěvková organizace a všechna odběrná místa dle závěrkového listu ZŠ Jílové okres Děčín, příspěvková organizace a všechna odběrná místa dle závěrkového listu
Z2019-034455 4. 10. 2019 4. 11. 2019 Vodárna Káraný, a.s. Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny odhad.cena 15 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 471,04 kW na střechy hal č. 1 a č. 2 Úpravny vody Sojovice, obec Káraný, p.č. 2878 v k.ú. Káraný, včetně všech souvisejících technologií, vypracování kompletní dokumentace potřebné k připojení k rozvodné síti a vyřízení licence zadavatele pro výrobu elektrické energie. Hlavním účelem plnění předmětu veřejné zakázky je vybudování fotovoltaické elektrárny v objektu zadavatele na adrese: Úpravna vody Sojovice, obec Káraný.
Z2019-034391 4. 10. 2019 neuvedena EUROICE s.r.o. VÝSTAVBA FVE BŘEZHRAD – 996,8 KWP odhad.cena 19 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace (DPS) a dále dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny FVE o výkonu 996,8 kWp. FVE bude umístěna na střechách objektů v areálu Březhrad v Hradci Králové, vyrobená el. energie bude určena především pro vlastní spotřebu.
Z2019-034392 4. 10. 2019 neuvedena EUROICE s.r.o. VÝSTAVBA FVE BŘEZHRAD – 499,52 KWP odhad.cena 11 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace (DPS) a dále dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny FVE o výkonu 499,52 kWp. FVE bude umístěna na střechách objektů v areálu Březhrad v Hradci Králové, vyrobená el. energie bude primárně určena pro vlastní spotřebu.
Z2019-034278 14. 10. 2019 31. 10. 2019 Městská část Praha 14 Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Prahy 14, a.s. odhad.cena 10 900 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie a dodávka zemního plynu.
Z2019-034304 2. 10. 2019 neuvedena ZHT Group s.r.o. AEKO s.r.o.
FVE pro ZHT 1 469 152  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení FV systému s akumulací energie určeného pro vlastní spotřebu společnosti ZHT Group s. r. o. Instalovaný výkon fotovoltaického systému je stanoven na 52 kWp. V rámci projektu jsou preferovány polykrystalické FV moduly (krystalický křemík) s minimální účinností 16 %. Vzhledem k navrhovanému instalovanému výkonu je preferováno pořízení 200 ks FV panelů, přičemž jeden panel bude tvořen 60 články v sérii, aby se dosáhlo požadovaného napětí a výkonu. Významným aspektem je také požadovaný výkon jednoho modulu FV panelu, který je stanoven na 260 Wp. Součástí dodávky jsou také 3-fázové měniče a dále instalace zásobníkového ohřívače teplé vody (TUV), kdy se navrhuje úprava stávajícího ohřevu teplé vody tak, aby toto zařízení bylo schopno akumulovat elektrickou energii vyrobenou z FVE, která nebude využita.
Z2019-034082 1. 10. 2019 31. 10. 2019 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dodávka elektrické energie pro VaK Kroměříž odhad.cena 48 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie pro období dvou let 2020 – 2021.Předpokládaný roční odběr silové elektrické energie bude činit 8400 MWh u velkoodběrů (22 odběrných míst) a 1800 MWh u maloodběrů (89 odběrných míst) elektrické energie.
Z2019-033992 30. 9. 2019 29. 10. 2019 Městská část Praha 12 Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro roky 2020 a 2021 odhad.cena 7 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 1. 2020 na dobu 2 let, a to v předpokládaném rozsahu 4736 MWh z hladiny 0,4 kV (NN) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Z2019-033996 30. 9. 2019 29. 10. 2019 Městská část Praha 12 Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro roky 2020 a 2021 odhad.cena 2 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, a to v předpokládaném rozsahu 4.189 MWh za dva roky.
Z2019-033895 30. 9. 2019 neuvedena Statutární město Kladno Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 6 365 423  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 13 074 MWh pro rok 2020
Z2019-034050 30. 9. 2019 neuvedena Statutární město Kladno Pražská energetika, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 13 457 741  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 9 857 MWh pro rok 2020
Z2019-033759 30. 9. 2019 neuvedena Statutární město Brno Pražská plynárenská, a. s.
Centralizované pořízení energií pro statutární město Brno na období 2020-23 252 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizované pořízení energií pro statutární město Brno a sdružené odběratele na období 2020-23 realizované na komoditní burze PXE.
Z2019-033441 27. 9. 2019 31. 10. 2019 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Dodávka motorové nafty odhad.cena 169 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590, dodávané v odpovídající kvalitě v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách, tj.: 15. 4. - 30. 9. třída B filtrovatelnost 0° C 1. 10. - 15. 11. třída D filtrovatelnost -10° C 16. 11. - 28. 2. třída F filtrovatelnost -20° C 1. 3. - 14. 4. třída D filtrovatelnost -10° C Na základě předpokládaných klimatických podmínek s možností překročení teploty pod -20° C, mohou Zadavatelé požadovat dodávky arktické motorové nafty s filtrovatelností nižší než -32° C a bodem zákalu nižším než -22 °C
Z2019-033250 26. 9. 2019 25. 10. 2019 Město Litovel Sdružené dodávky elektrické energie pro město Litovel a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2020 – 2023 formou postupného nákupu odhad.cena 18 942 152  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické...
Z2019-032683 23. 9. 2019 29. 10. 2019 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Dodávka elektrické energie - velkoodběr odhad.cena 140 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny včetně dojednání a zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb s místně příslušným Provozovatelem distribuční soustavy.
Z2019-033147 21. 10. 2019 28. 10. 2019 Nemocnice Na Homolce DODÁVKY RADIOFARMAKA 18F – FLUDEOXYGLUKOSUM PRO POZITRONOVOU EMISNÍ TOMOGRAFII PRO NNH odhad.cena 94 400 000  Kč
Oprava Uzavření rámcové dohody na zabezpečení průběžných dílčích dodávek radiofarmaka 18F - Fludeoxyglukosum pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu 48 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody. Uvedené radiofarmakum bude dodávané pro účely humánního vyšetření..
Z2019-032659 21. 10. 2019 23. 10. 2019 Služby města Pardubic a.s. Nafta 2020 odhad.cena 8 600 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s uchazečem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníku zadavatele v jeho areálu na adrese Hůrka 1803, 530 12 Pardubice v předpokládaném ročním objemu 360 000 litrů. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že uvedené množství nafty bude upřesňováno a objednáváno podle skutečných potřeb. Zboží požaduje zadavatel v kvalitě podle vyhl. č. 133/2010 Sb. a v odpovídající kvalitě v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách (definováno také ve vyhl. č.133/2010 Sb.). Součástí jednotlivých dodávek je také dodací list, stáčecí lístek a atest kvality pohonných hmot. Doba plnění je předpokládána od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a je podmíněna ukončením veřejné zakázky a uzavřením Rámcové dohody.
Z2019-032725 30. 9. 2019 neuvedena Město Hrušovany nad Jevišovkou Dodávka elektřiny a plynu pro Město Hrušovany nad Jevišovkou a jím zřízené příspěvkové organizace v letech 2020 – 2022 odhad.cena 5 400 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie a dodávka zemního plynu.
Z2019-032867 20. 9. 2019 neuvedena Univerzita Hradec Králové Centropol Energy,a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 820 056  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí - maloodběr na rok 2020
Z2019-032518 18. 9. 2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské EXPOL TRADE, s.r.o.
PNMO Bílá Voda Dodávka pevných paliv 2019 1 270 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka pevných paliv pro Psychiatrickou nemocnici Marianny Oranžské v množství a kvalitě dle zadávací dokumentace.
Z2019-032371 18. 9. 2019 18. 10. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. V1993/1994-TR Dražice-TR AZB Škoda – projektová dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je vyhotovení realizační projektové dokumentace technické a rozpočtové části spočívající v obnově venkovních vedení č. V1991,V1993 a V 1994 v úseku mezi TR AZB Ml. Boleslav a TR Dražice.
Z2019-032455 17. 9. 2019 neuvedena Město Příbor CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 2 065 122  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1 503 MWh pro rok 2020.
Z2019-032177 16. 9. 2019 neuvedena Teplo Přerov a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 6 214 806  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 12 258 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-031898 16. 9. 2019 neuvedena Město Vrchlabí Amper Market, a.s.
Sdružené služby dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 8 021 882  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Vrchlabí a přidružené subjekty na období roku 2020 a 2021 v předpokládaném souhrnném objemu 5834,096 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Z2019-032296 16. 9. 2019 18. 10. 2019 STARTECH spol. s r.o. Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o. září 2019 odhad.cena 9 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o. září 2019
Z2019-032174 16. 9. 2019 neuvedena Město Holýšov CENTROPOL ENERGY, a. s.
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2020-2021 1 483 335  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1071 MWh pro roky 2020-2021.
Z2019-032052 17. 10. 2019 15. 10. 2019 LOM PRAHA s.p. Dodávky leteckého paliva včetně zajištění palivového hospodářství na letišti Přerov odhad.cena 76 000 000  Kč
Oprava Dodávky dvou druhů leteckého paliva (JET-A1 a AVGAS 100 LL na letišti Přerov LKPO, včetně vybudování palivového hospodářství pro oba 2 druhy leteckého paliva.
Z2019-032179 16. 9. 2019 neuvedena Město Holýšov Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na roky 2020-2021 1 926 180  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 3567 MWh pro roky 2020 - 2021.
Z2019-032008 14. 10. 2019 15. 10. 2019 Česká pošta, s.p. Dodávky elektřiny 2020 - 2023 odhad.cena 1 192 000 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Z2019-032242 16. 9. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno 287 834 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro pracoviště Akademie věd ČR a univerzity, se kterými byla uzavřena písemná smlouva o centralizovaném zadávání.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy