Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 2562 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
356822 11. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 17 ČSOB Pojišťovna a.s.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti MČ Praha 17 421 727  Kč
Oznámení o změně
Z2019-004638 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Deloitte Advisory s.r.o.
Revizní ekonomický posudek arbitráž Bulharsko 519 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodavatele na poradenské služby v oblasti zpracování ekonomického posudku, jeho obhajoba a poskytování poradenských služeb v souvislosti s arbitráží zadavatele s Bulharskem.
Z2019-004598 8. 2. 2019 18. 3. 2019 ČEZ, a. s. Poradenské služby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení vybraných týmů a projektů; podpory při implementaci strategické agendy Zadavatele; poradenství při integraci do Skupiny ČEZ; a b) poskytování benchmarků, případových studií a příkladů nejlepších praxí; analytické podpory při řešení specifických úloh.
Z2019-004846 8. 2. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart city města Bílina 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Z2019-004337 14. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 3 Příprava prodeje 761 bytových jednotek v domech v ulicích Ostromečská, Roháčova, Blahoslavova, Ondříčkova, Táboritská a Kubelíkova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003989 4. 2. 2019 4. 3. 2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU, VOZIDEL A LESŮ odhad.cena 15 263 090  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení je uzavření smluv se třemi vybranými dodavateli pro každou z vymezených částí Veřejné zakázky. Pojistné smlouvy budou uzavřeny prostřednictvím osoby, určené zadavatelem. Veřejná zakázka má tři části. Podrobně viz ZD.
Z2019-004120 4. 2. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Ernst & Young Audit, s.r.o.
Audit účetní závěrky a výroční zprávy 6 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2019, 2020, 2021, 2022, a to v souladu se zákonem č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, Mezinárodními standardy pro řízení kvality a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
Z2019-004313 13. 2. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004043 1. 2. 2019 neuvedena Pardubický kraj Centrum podpory transformace, o.p.s.
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – audity kvality 756 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace auditů kvality v příspěvkových organizacích Pardubického kraje zapojených do procesu transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Z2019-003946 1. 2. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pověřujících zadavatelů. Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ. Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části: 1. část – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, 2. část – Pojištění vozidel. Smlouvy na plnění z obou částí veřejné zakázky budou uzavřeny na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců. Zadavatel si vyhrazuje možnost využití opčního práva. Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ k vybranému dodavateli změnu rozsahu služeb ze smlouvy. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje využití změny závazku.
Z2019-003359 29. 1. 2019 neuvedena ČEŠKA Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2019
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění služeb havarijního pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2019
Z2019-003362 29. 1. 2019 neuvedena ČEŠKA Česká pojišťovna a.s.
Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2019 - opakované vyhlášení 3 583 507  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění služeb havarijního pojištění pro vrtulník LS PČR na rok 2019.
Z2019-003138 28. 1. 2019 25. 2. 2019 Czech ICT Alliance POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MSP odhad.cena 13 725 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb odborného podnikatelského poradenství (dále také jako „Poradce“).Služby poradenství budou poskytovány od účinnosti Smlouvy nejpozději do 30.9.2021. Plnění bude provádět dodavatel (Poradce) po obdržení objednávky (písemné výzvy k poskytnutí plnění) zaslané Zadavatelem, a to v závislosti na potřebách Účastníků. Objednávky budou zasílány a potvrzovány způsobem upraveným ve smlouvě. Účelem Poradce v rámci plnění předmětu veřejné zakázky je v koordinaci s mentorem/mentory v rámci projektu „Inkubátor SMART CITY a IoT“ poskytování poradenských služeb ve smyslu Plánu rozvoje na základě objednávky Zadavatele, a to v těchto oborech: Management, Finance, Marketing a PR, Právo a Technické poradenství.
Z2019-002897 28. 1. 2019 4. 3. 2019 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou v období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023.
Z2019-003120 25. 1. 2019 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik Auditorská činnost pro Palivový kombinát Ústí, s. p. na období 2019 - 2021 odhad.cena 2 340 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování auditorských služeb státnímu podniku Palivový kombinát Ústí, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně poradenství v rámci provádění auditu, na období 2019 – 2021.
Z2019-002426 22. 1. 2019 neuvedena Česká televize Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.
Daňové poradenství 5 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování daňového poradenství v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-001904 7. 2. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002059 18. 1. 2019 neuvedena Liberecký kraj Euroregion Nisa
Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU 1 440 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb Libereckému kraji v oblasti zastupování kraje při EU. Cílem poskytování služeb zastoupení by měla být participace na činnosti institucí Evropské unie, získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, zapojení Libereckého kraje do iniciativ a projektů EU na regionální úrovni, prosazování společných zájmů regionů v evropském měřítku včetně sledování trendů ve využívání ESÚS, a rovněž zajistit v Bruselu administrativní a organizační zázemí pro zástupce krajské samosprávy a státní správy.
Z2019-001416 15. 1. 2019 neuvedena Město Černošice Pojišťovna VZP,a.s.
Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací 1 125 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací na období od 1.1.2019 do 31.12.2020. Jedná se zejména o: - živelní pojištění majetku - pojištění odcizení a vandalismu - pojištění přepravy cenností - pojištění elektroniky - pojištění skel
Z2019-001535 15. 1. 2019 neuvedena Pardubický kraj INSTAND o.s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity 2 069 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace procesních auditů v příspěvkových organizacích Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Z2019-001210 11. 2. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Auditorská činnost ve státním podniku DIAMO, rok 2019 - 2023 3 335 000  Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditorských služeb státnímu podniku DIAMO v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na období 2019 až 2023. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu Smlouvy o provedení auditu 2019-2023.
Z2019-001131 11. 1. 2019 neuvedena Město Říčany Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., Římská 2135/45, Praha 2, PSČ: 120 00
Slavia pojišťovna a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti města Říčany 3 504 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je pojištění majetku města, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pro město Říčany, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v přílohách této zadávací dokumentace.
Z2019-000543 8. 1. 2019 neuvedena statutární město Plzeň UNIQA pojišťovna, a.s.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel pro Magistrát města Plzně a vybrané příspěvkové organizace 4 981 025  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel na období od 1.1.2019 do 31.12.2021 pro vozidla členů sdružení zadavatelů.
Z2019-000272 7. 1. 2019 4. 2. 2019 Státní fond dopravní infrastruktury Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI odhad.cena 13 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové dohody. Zbylá vozidla zadavatel předpokládá odebrat ve druhém roce účinnosti rámcové dohody. Vozidla budou zadavateli poskytnuta formou dlouhodobého operativního leasingu s uzavřenou kalkulací s fixní měsíční splátkou se službami, které jsou společně s vozidly blíže specifikované v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a to za podmínek, jež jsou stanoveny v zadávcí dokumentaci, včetně jejich příloh.
Z2018-045001 28. 12. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava KLIMUS & PARTNERS s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 2 450 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění služeb souvisejících s výkonem funkce pověřence v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES pro statutární město Ostrava a přidružené organizace.
Z2018-044009 20. 12. 2018 neuvedena Národní galerie v Praze Pojištění exponátů a uměleckých děl výstavy Alberto Giacometti
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je pojištění uměleckých předmětů a děl dle požadavků zapůjčitelů pro výstavu Alberto Giacometti, která by se měla konat v termínu červen 2019-prosinec 2019.
Z2018-044049 11. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evaluace systémového projektu "SYPO" odhad.cena 1 550 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (dále jen „IPs SYPO“) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (dále též PO3). Informace o projektu SYPO a jednotlivé evaluační otázky (jejich znění, metody a techniky představující minimální požadavek pro úspěšné zodpovězení jednotlivých evaluačních otázek) jsou uvedeny v dokumentaci k veřejné zakázce.
Z2018-033187 14. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce "POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ MAJETKU" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-041819 3. 12. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Pojišťovna VZP, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu 35 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Z2018-041920 13. 2. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Sjednocené pojištění vozidel Krajské zdravotní, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-041607 30. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Komplexní prověrka a analýza veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství
Předběžné oznámení Provedení Komplexní prověrky a analýzy veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství.
Z2018-041580 29. 11. 2018 neuvedena Operativní leasing služebních vozidel města Beroun ARVAL CZ s.r.o.
Operativní leasing služebních vozidel města Beroun 3 294 480  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem 10 nových osobních automobilů formou operativního leasingu pro zadavatele na období 5 let s fixní cenou nájmu po celou dobu trvání leasingové smlouvy.
Z2018-041608 29. 11. 2018 19. 12. 2018 Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova ÚJOP - Zdravotní pojištění zahraničních studentů odhad.cena 4 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je zdravotní pojištění zahraničních studentů Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. a) náklady na komplexní zdravotní péči a související asistenční služby na území České republiky a Schengenského prostoru, b) náklady nutné a neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnému na území České republiky Schengenského prostoru a související asistenční služby.
Z2018-040843 7. 2. 2019 neuvedena Zlínský kraj Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-040679 22. 11. 2018 neuvedena TRADE CENTRE PRAHA a.s. Č.R. s.r.o.
Projekt Terminál Zličín 46 581 930 000  Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Odkup 100% obchodního podílu (výlučné majetkové účasti) ve společnosti zajišťující předpoklady pro realizaci projektu "Terminál Zličín", v jednacím řízení bez uveřejnění.
Z2018-040572 11. 2. 2019 6. 12. 2018 Český olympijský výbor Pojišťovna VZP, a.s.
Úrazové pojištění členů sportovních svazů 13 898 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je úrazové pojištění členů sportovních svazů (nikoli profesionálních sportovců). Součástí předmětu veřejné zakázky je i správa pojištění. Podrobná specifikace pojištění je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace, jež je v plném rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude zajištěno uzavřením pojistné smlouvy s vybraným dodavatelem na dobu neurčitou.
Z2018-039720 14. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 3 Výběr pojistitele na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu pro Městskou část Praha 3 a dalších subjektů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-028342 7. 2. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. ŠkoFIN s.r.o.
Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022 16 632 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039494 8. 2. 2019 19. 12. 2018 ČEZ, a. s. Poradenské služby
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení vybraných týmů a projektů; podpory při implementaci strategické agendy Zadavatele; poradenství při integraci do Skupiny ČEZ; a b) poskytování benchmarků, případových studií a příkladů nejlepších praxí; analytické podpory při řešení specifických úloh.
Z2018-038943 7. 11. 2018 neuvedena Český rozhlas Media Content Experts s.r.o.
Univerzita Karlova
Renáta Sedláková
NEWTON Media, a.s.
FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.
Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci analýz toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené zejména v § 2 zákona č. 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu (dále též jen „analýzy“).
Z2018-037986 7. 2. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-038112 7. 2. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně PROXY, a.s.
Poradenství v souvislosti s výjezdy zaměstnanců do zahraničí - Opakování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037606 7. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra DELTA ADVISORY a.s.
Analýza informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejném sektoru odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-000600 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí KPMG Česká republika, s.r.o.
Vytvoření metodiky pro zjišťování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s PAS v ČR 575 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037339 13. 2. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Efektivní veřejná správa - KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů pro období 2018-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037127 14. 1. 2019 26. 11. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, ....., na období roku 2019 26 890 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním celostátní dráhy a regionálních drah, v souvislosti s činnostmi vyplývajícími z předmětu podnikání a předmětu činnosti, uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku a v souvislosti s provozem neveřejné drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
Z2018-037616 29. 10. 2018 neuvedena Město Beroun ATELIER 8000 spol. s r.o.
ELTODO OSVĚTLENI, s. r. o.
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun 780 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Koncepce veřejného osvětlení na území města Beroun v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. (vše v aktuálně platném a účinném znění) a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů.
Z2018-036521 18. 1. 2019 26. 11. 2018 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava DIRECT pojišťovna, a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 5 136 804  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele, pojištění automobilů a pojištění odpovědnosti zadavatele jako celku, včetně jednotlivých fakult, vysokoškolských ústavů, celoškolských pracovišť, účelových zařízení, a dalších, jakož i další pojištění a zajištění správy takového pojištění
Z2018-035909 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj FINANČNÍ NÁSTROJ IROP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-044701 14. 2. 2019 neuvedena Město Svitavy UNIQA pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu