Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 883 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-002131 18. 1. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku M plus, spol. s r.o
Koordinace přípravy a realizace expozice 2 480 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je koordinace přípravy a následná koordinace výroby a instalace expozice Návštěvnického centra Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Jedná se o kompletní koordinaci realizace celé expozice, sestávající ze stavební části, dodávky scénického expozičního osvětlení, veškeré související expoziční AV techniky, dodávky a umístění jednotlivých modelů, filmů a exponátů, atd.
 Z2021-001429 15. 1. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Systém kvalifikace - Pojištění nadzemních sítí
Systém kvalifikace veřejné služby
 Z2021-001209 12. 1. 2021 neuvedena Město Černošice Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených 2 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací na dobu 5 let.Mimo jiné zahrnuje: živelní pojištění majetku, pojištění odcizení a vandalismu, pojištění přepravy cenností, pojištění elektroniky (pojištění technických rizik) a pojištění skel
 Z2021-000984 11. 1. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Poskytování služeb auditora na roky 2021 - 2024 2 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb ověření účetní závěrky zadavatele (včetně vyhotovení a předání zprávy auditora), a to v souladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy a pravidly Komory auditorů České republiky a auditorskými standardy za účetní období 2021 - 2024.
 Z2021-000914 11. 1. 2021 neuvedena Město Jeseník Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města 2 906 128 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Jeseník a jím zřízených příspěvkových organizací v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD: a) pojištění majetku: • živelní pojištění • pojištění pro případ odcizení • vandalismus • pojištění skel • pojištění exponátů během výstavy • elektronika b) pojištění odpovědnosti za škodu
 Z2021-000649 8. 1. 2021 neuvedena Město Hodonín POJIŠTĚNÍ OD POVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozidel s připojištěním pro tyto organizace: - Město Hodonín, IČO 00284891 - TESPRA Hodonín s.r.o., IČO 25512251 - Městská bytová správa, spol. s r.o., IČO 63489953 - TEZA Hodonín, p.o., IČO 66609984 - ZOO Hodonín, p.o., IČO 44164289
 Z2021-000212 7. 1. 2021 5. 2. 2021 Město Český Těšín Komplexní pojištění pro Město Český Těšín
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Město Český Těšín a příspěvkové organizace zřizované Městem Český Těšín, jejichž seznam je obsažen v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje zejména pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. „povinné ručení“), havarijní pojištění motorových vozidel a doplňkové pojištění vozidel Města Český Těšín a jeho příspěvkových organizací. Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. Pojištěným bude zadavatel a příspěvkové organizace zadavatele. Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části: Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Část 2: Pojištění motorových vozidel Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, několik částí nebo jen na jednu...
 Z2020-046054 28. 12. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Hloubková analýza nákladů České televize za účelem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045590 21. 12. 2020 neuvedena Město Frenštát pod Radhoštěm Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, 2 472 170 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pojištění: - nemovitého a movitého majetku zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací - pojištění odpovědnosti za újmu zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací - pojištění motorových vozidel, zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále také jako „povinné ručení“), havarijní pojištěná vybraných vozidel a doplňková připojištění.
 Z2020-045444 28. 12. 2020 25. 1. 2021 Divadlo Na Vinohradech Projektový manažer celkové rekonstrukce Divadla na odhad.cena 9 300 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poradenství a projektovém řízení přípravné fáze projektu rekonstrukce Divadla na Vinohradech, a to v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2020-045377 28. 12. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045122 17. 12. 2020 neuvedena Město Fulnek Generali Česká pojišťovna a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Centrální pojištění majetku, vozidel a 735 464 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a jeho organizací, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho organizacemi a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel zadavatele a jeho organizací.
 Z2021-000464 11. 1. 2021 neuvedena LOM PRAHA s.p. Česká pojišťovna a.s.
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, 14 760 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-043480 21. 1. 2021 8. 2. 2021 Národní památkový ústav Zajištění provozu platebních teminálů a platebních odhad.cena 12 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb provozu platebních terminálů a platebních bran na dobu neurčitou s předpokládaným datem zahájení provozu od 1. 4. 2021. Bližší informace jsou uvedeny v čl. 4 Zadávací dokumentace.
 Z2020-043504 11. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Dynamický nákupní systém na poskytování služeb odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-043595 10. 12. 2020 neuvedena Česká exportní banka, a.s. Auditorské činnosti a další služby auditora za odhad.cena 18 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Zadavateli požadovaného plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování auditorských činností a dalších služeb auditora (společně dále jen „auditorské služby“) pro oba zúčastněné Zadavatele, a to za kalendářní roky končící 31. prosincem 2021 až 2024 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-043310 7. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Auditorské služby pro stát ve věci kontroly odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-042859 7. 1. 2021 neuvedena Statutární město Plzeň Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-043095 4. 12. 2020 neuvedena Město Židlochovice Allianz pojišťovna, a.s.
Komplexní pojištění města Židlochovice a jeho 3 026 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, flotilové pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené při výkonu povolání a pojištění kybernetických rizik města Židlochovice a jeho organizací, a to s účinností od 21. 11. 2020 do 28. 02. 2025 s možností automatické prolongace na dobu neurčitou
 Z2020-042542 3. 12. 2020 5. 1. 2021 Nemocnice Nymburk s.r.o. Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu.
 Z2020-042514 14. 12. 2020 4. 1. 2021 Česká pošta, s.p. Optimalizace procesu zpracování složenek A odhad.cena 1 500 000 Kč
Oprava V rámci zvyšování efektivity provozu hledá zadavatel možnosti optimalizace stávajících aktivit. Aktuálně hledá možnost, jak optimalizovat nejvýznamnější back-office proces související se službami platebního styku _ proces zpracování složenek typu A. Cílem je primárně úspora nákladů díky maximální možné automatizaci procesu (např. díky větší digitalizaci procesů a/nebo nasazení RPA _ robotic proces automation či obdobné technologie). Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Kompletní zmapování procesu zpracování složenek typu A a určení potenciálu pro úspory; 2. Konkrétní návrh opatření, jak úspory realizovat v rámci procesu zpracování složenek typu A. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 4 zadávací dokumentace _ Vzor smlouvy. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem.
 Z2020-042314 30. 11. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění odpovědnosti za újmu / škodu 2 712 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu / škodu vzniklou v důsledku činnosti související s plněním dle Smlouvy o spolupráci při provozu PVP Bukov.
 Z2020-041782 27. 11. 2020 neuvedena Město Roudnice nad Labem Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041924 26. 11. 2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. APOGEO, s.r.o.
APOGEO Audit, s.r.o.
Provedení auditu ročních účetních závěrek, 3 795 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu ročních účetních závěrek, konsolidované účetní závěrky a daňové poradenství podle zákona 93/2009 Sb., v platném znění a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR, v subjektech specifikovaných v zadávací dokumentaci.
 Z2020-041932 26. 11. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik Leasing automobilů 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je finanční leasing 4 kusů osobních automobilů.
 Z2020-041396 23. 11. 2020 neuvedena město Neratovice Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurace Group
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel 3 414 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel.
 Z2020-041391 23. 11. 2020 neuvedena Trade Centre Praha a.s. Pojištění nemovitého a movitého majetku a 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění movitého majetku ve vlastnictví zadavatele, pojištění movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je zároveň ve správě zadavatele, pojištění cizího majetku dalších osob, pojištění přerušení provozu a pojištění odpovědnosti zadavatele za újmu, a to v následujícím rozsahu: i. živelní pojištění, ii. pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, iii. pojištění pro případ vandalismu, iv. pojištění skel, v. pojištění živelního přerušení nebo omezení provozu, vi. pojištění odpovědnosti za újmu.
 Z2020-040840 3. 12. 2020 neuvedena Generální finanční ředitelství Pojištění služebních vozidel Finanční správy ČR odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-040677 18. 1. 2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Služby pojišťovacího makléře odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-039923 9. 11. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Předběžná tržní konzultace: RUK - EO - Zpracování odhad.cena 10 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem „RUK - EO - Zpracování EOP a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového EIS pro UK“, přičemž předmětem této zakázky bude (i) zpracování ekonomicko-organizačního projektu (dále jen „EOP“), (ii) zpracování technických požadavků a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky na nový ekonomický informační systém (dále jen „EIS“) a poskytnutí další součinnosti při přípravě veřejné zakázky na EIS, (iii) poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení na EIS a (iv) dopracování EOP a zajištění dohledu na kvalitu dodávky v rámci implementace EIS. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
 Z2020-039552 9. 11. 2020 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Vybírání správních poplatků na konzulárních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-039651 6. 11. 2020 neuvedena Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. ALD Automotive s.r.o.
Dodání 11 ks vozidel formou operativního leasingu 4 527 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby na pronájem 11 ks nových vozidel formou operativního leasingu na dobu 48 měsíců. 7 x osobní vozidlo, 4 x dodávkové užitkové vozidlo.
 Z2020-045985 23. 12. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
20-166 Pojištění vozidel Správy 2 920 604 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-037955 29. 10. 2020 neuvedena Člověk v tísni, o.p.s. Framework Agreement for Provision of Audit odhad.cena 22 961 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení The Contracting Authority is a non-US nongovernmental organisation implementing predominantly humanitarian and development projects. The scope of the Public Contract concerns audit services for the purpose of auditing the Fund Accountability Statements (or otherwise Audit of Financial Statements) of humanitarian and development projects (or awards) funded by the United States Agency for International Development (USAID) and its affiliated programmes Food For Peace (FFP) and Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA).
 Z2020-037219 26. 10. 2020 7. 12. 2020 Výběr pojistitele na neživotní pojištění Výběr pojistitele na neživotní pojištění odhad.cena 290 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele na neživotní pojištění, a to konkrétně komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele, pojištění finančních ztrát způsobených přerušením provozu, pojištění odpovědnosti za újmu/škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a vybraných společností patřících do skupiny, kromě škod způsobených provozem drážní dopravy, a dále pojištění strojů a strojních zařízení.
 Z2020-037484 14. 1. 2021 23. 11. 2020 Město Dvůr Králové nad Labem Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění nemovitého, movitého majetku a 2 541 024 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění nemovitého majetku, movitého majetku včetně pojištění cenností, věci zvláštní a historické hodnoty, pojištění cenin, strojní pojištění, pojištění elektroniky, pojištění skla a pojištění odpovědnosti. Podmínky a rozsah pojištění, jakož i veškeré požadavky zadavatele na pojištění, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména v příloze č. 3 zadávací dokumentace (obchodní podmínky - Pojištění nemovitého, movitého majetku a obecné odpovědnosti za újmu města Dvůr Králové nad Labem).
 Z2020-037048 23. 10. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění procesu certifikace adiktologických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-000153 5. 1. 2021 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek Generali Česká pojišťovna a.s.
CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL (POJIŠTĚNÍ 481 846 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-036913 4. 1. 2021 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, 15 412 512 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037000 18. 1. 2021 neuvedena Ústecký kraj Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-036861 11. 1. 2021 neuvedena NET4GAS, s.r.o. UNIQA pojišťovna, a.s.
PROPERTY DAMAGE, MACHINERY BREAKDOWN AND BUSINESS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-001650 14. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 2 741 180 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-035466 3. 12. 2020 neuvedena Město Český Těšín Komplexní pojištění pro Město Český Těšín odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-035549 12. 10. 2020 neuvedena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Poskytování poradenství pro příjemce podpory Výzvy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-035009 11. 1. 2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v 34 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-034108 8. 1. 2021 neuvedena ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. MĚSTA PRAHY Worldline Czech Republic s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PROVOZU PLATEBNÍCH TERMINÁLŮ A 3 330 304 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-034253 5. 10. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov Pojištění Slovanské Epopeje, Moravský Krumlov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-033674 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Opava Allianz pojišťovna, a.s.
Generali Česká pojišťovna a.s.
Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-033162 21. 12. 2020 22. 10. 2020 Česká pošta, s.p. Deloitte Advisory s.r.o.
Moore Czech Republic s.r.o.
+1 dodavatel
Akviziční poradenství 25 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění přípravy podkladů nutných pro rozhodnutí o případné akvizici zadavatele. Předměte plnění je blíže specifikován v zadávací dokumentaci. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda se 3 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 3 nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody.
 Z2020-033319 13. 10. 2020 neuvedena MERO ČR, a.s. Auditorské služby 2021-2024 odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 683 lidí darovalo 1 850 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy