Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 812 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-027664 6. 8. 2020 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ŠkoFIN s.r.o.
Rámcová smlouva o leasingové obchodní operaci 3 899 391 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění Smlouvy je: a) komplexní zajištění služeb v oblasti vozového parku pro leasingového nájemce formou full service leasingu předmětných vozidel, zpětného operativního leasingu a komplexní správy vozového parku leasingového nájemce b) odkup stávajících předmětných vozidel
 Z2020-027358 4. 8. 2020 neuvedena Město Česká Třebová ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Pojištění majetku města Česká Třebová, 2 847 501 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku města Česká Třebová, pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění motorových vozidel města Česká Třebová.
 Z2020-026723 3. 8. 2020 7. 9. 2020 Městská část Praha 13 Komplexní pojištění Městské části Praha 13 pro odhad.cena 13 530 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku vč. školních a předškolních zařízení, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel na období 4 let, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2024 (viz. zadávací dokumentace).
 Z2020-026908 3. 8. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Havarijní pojištění vrtulníku (základna Praha) na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-026750 3. 8. 2020 neuvedena NET4GAS, s.r.o. FULL SERVICE LEASING A SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb full service leasingu formou uzavřené kalkulace, správy vozového parku a dalších služeb na vyžádání. Full service leasingem se rozumí operativní leasing ve formě nájmu vozidla zadavatele pro vozidla kategorie M1 (osobní automobil) a N1 (nákladní automobil s celkovou hmotností maximálně 3.500 kg) v rozsahu služeb definovaném v zadávací dokumentaci.
 Z2020-026903 31. 7. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění silničních a zvláštních vozidel 1 966 368 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pojištění silničních vozidel a zvláštních vozidel statutárního města Zlína na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022. Blíže ve Výzvě k podání nabídek.
 Z2020-026471 30. 7. 2020 15. 9. 2020 Město Rychnov nad Kněžnou Výběr poskytovatele služby - pojištění Město odhad.cena 18 560 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu Města Rychnov nad Kněžnou, a to s účinností od 1.1.2021 do 30.6.2025.
 Z2020-026352 30. 7. 2020 1. 9. 2020 Želivská provozní a.s. Pojištění majetku, terorismu a odpovědnosti odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je pojištění movitého a nemovitého vodohospodářského majetku, pojištění odpovědnsoti vlastníka za škodu třetích osob, pojištění odpovědnsoti provozovatele za škodu třetích osob souvisejících s provozováním vodohospodářského majetku
 Z2020-025357 24. 7. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění procesu certifikace adiktologických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024232 30. 7. 2020 neuvedena VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. Operativní leasing vozidel odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-024800 20. 7. 2020 neuvedena Statutární město Brno Pojišťovací makléř odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024648 17. 7. 2020 neuvedena Správa služeb hlavního města Prahy LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Operativní leasing osobních automobilů na dobu 24 2 455 133 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu na dodání dvou vozidel CNG nižší střední třídy, čtyř vozidel se spalovacím motorem nižší střední třídy s nižším výkonem motoru, jednoho vozidla se spalovacím motorem nižší střední třídy s vyšším výkonem motoru a jednoho vozidla se vznětovým motorem nižší střední třídy. Vozidla, jež jsou předmětem operativního leasingu, musí splňovat specifikaci, která je uvedena v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
 Z2020-024003 16. 7. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Operativní leasing osobních vozidel 2020 odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2020-022807 7. 7. 2020 neuvedena Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-016745 30. 7. 2020 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek Poskytnutí investičního úvěru ve 200 mil. Kč pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-022464 3. 7. 2020 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Poskytování ekonomických služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022369 3. 8. 2020 neuvedena CEJIZA, s.r.o. Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021 – odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-022248 2. 7. 2020 neuvedena Statutární město Přerov Centrální pojištění Statutárního města Přerova a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022140 29. 6. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. Pojištění pro ČEPS a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-021988 29. 6. 2020 neuvedena Moravskoslezský kraj Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020283 13. 7. 2020 neuvedena VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. Operativní leasing vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-020024 10. 6. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-022088 29. 6. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Odborný konzultant pro činnosti související s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-019085 5. 6. 2020 8. 7. 2020 ČEPRO, a.s. Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO,
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování služeb operativního leasingu 11 automobilových tahačů pro přepravu hořlavých kapalin, včetně zajištění a poskytování servisních služeb a záruky mobility vozidla.
 Z2020-027221 5. 8. 2020 neuvedena Město Chodov Generali Česká pojišťovna a.s.
Město Chodov - Pojištění majetku a odpovědnosti za 1 884 000 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2020-019174 3. 6. 2020 neuvedena Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Dodání 11 ks vozidel formou operativního leasingu 1 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby na pronájem 11 ks nových vozidel formou operativního leasingu na dobu 48 měsíců. Pronájem se týká 7 osobních vozidel a 4 dodávkových užitkových vozidel. Podmínky leasingu a požadavky na technické parametry jednotlivých vozidel jsou podrobně specifikovány v zadávacích podmínkách uveřejněných na profilu zadavatele.
 Z2020-017712 25. 5. 2020 neuvedena Město Nové Město na Moravě Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-017572 3. 7. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. Celně deklarantské služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-017720 7. 7. 2020 neuvedena Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-017368 22. 5. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Pojištění majetku klasických elektráren odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-017369 22. 5. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Pojištění majetku klasických elektráren - EXCESS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-017351 20. 5. 2020 neuvedena Město Frýdlant nad Ostravicí Generali Česká pojišťovna a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, 2 270 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele, příspěvkových organizací zřízených zadavatelem (dále jen „jeho organizace“), pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavatelem, jeho organizacemi, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění vozidel.
 Z2020-016328 13. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo dopravy Vyhodnocení plnění specifických cílů 3.1 a 1.1 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-016468 13. 5. 2020 neuvedena město Bohumín Komplexní pojištění pro město Bohumín odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-016158 11. 5. 2020 neuvedena ČMZRB investiční, a.s. Výběr správce fondu pro investování do odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-015936 11. 5. 2020 neuvedena Energotrans, a.s. Pojištění majetku Energotrans odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-015507 7. 7. 2020 neuvedena Ústecký kraj Pojištění kybernetických rizik odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-023063 7. 7. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Generali Česká pojišťovna a.s.
Pojištění odpovědnosti za škodu spojenou s 1 890 616 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-014789 17. 7. 2020 neuvedena LOM PRAHA s.p. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění přepravy zásilek 2020 3 905 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-008771 13. 7. 2020 neuvedena Město Litovel Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
„Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města 5 327 644 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-014315 4. 5. 2020 neuvedena Státní fond dopravní infrastruktury Akceptace platebních karet uživatelsky odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-014316 27. 4. 2020 neuvedena Státní fond dopravní infrastruktury Akceptace platebních karet prostřednictvím online odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-013961 27. 4. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Pojišťovací makléř odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-013802 5. 6. 2020 neuvedena Národní muzeum Pojišťovací služby pro Národní muzeum odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-013516 22. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění profesní odpovědnosti 2 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pojištění profesní odpovědnosti pro poskytovatele zdravotních služeb
 Z2020-012337 14. 4. 2020 neuvedena Česká národní banka Výroba pamětních stříbrných mincí s hologramem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-004464 27. 7. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. ARVAL CZ s.r.o.
Služby operativního leasingu osobních vozidel – 45 838 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018634 29. 5. 2020 neuvedena Město Hranice Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Pojištění města Hranic - opakované zadávací řízení 4 489 710 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-009334 22. 5. 2020 neuvedena Garanční systém finančního trhu Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-019610 8. 6. 2020 neuvedena Liberecký kraj Euroregion Nisa
Poskytování komplexních služeb v oblasti 1 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 302 204 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy