Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 908 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-012034 12. 4. 2021 neuvedena OTE, a.s. Operativní leasing osobních vozidel 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby, pronájmu 5 kusů služebních vozidel na dobu 48 měsíců formou operativního leasingu.
 Z2021-011726 15. 4. 2021 neuvedena Nemocnice Nymburk s.r.o. Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-011314 6. 4. 2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána AQE advisors, a.s.
Strategické dokumenty DSO Region Slezská brána 520 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Část A) Strategický plán DSO Region Slezská brána na období 2021 - 2025 Část B) Strategické plány vybraných obcí na období 2021 - 2025 Část C) Komunikační strategie Regionu Slezská Brána a jednotlivých jeho obcí pro období 2021 - 2025
 Z2021-011133 6. 4. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010306 29. 3. 2021 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu Pojištění majetku a motorových vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010361 29. 3. 2021 27. 4. 2021 Nemocnice Milosrdných bratří, přípěvková organizace Pojištění profesní odpovědnosti odhad.cena 7 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je pojištění profesní odpovědnosti pro poskytovatele zdravotních služeb. Podrobné informace o pojistníkovi, rozsah pojištění a parametry pojištění jsou podrobně uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2021-009296 19. 3. 2021 neuvedena město Cheb Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008948 15. 3. 2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána Komunitní plán sociálních služeb DSO Region 78 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí pro období 2022 - 2027 (dále komunitní plán). Komunitní plán bude strategickým dokumentem, který definuje možnosti plánování, správy a provozu sociálních služeb v rámci spolupráce obcí. Tento plán je souhrnem zjištěných potřeb občanů na daném území v oblasti sociálních a navazujících služeb a programů. Zároveň definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2027. Hlavním cílem komunitního plánu je především zachování a případný další rozvoj stávající sítě sociálních a navazujících služeb a programů pro jednotlivé cílové skupiny a její financování. Tento dokument v sobě zahrnuje nejen požadavky zadavatele, ale také požadavky a odborné názory poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, názory a zpětné vazby uživatelů těchto služeb a základní...
 Z2021-008096 8. 3. 2021 neuvedena Kraj Vysočina Podpora pracovníků formou supervize odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008129 8. 3. 2021 6. 4. 2021 Technická univerzita v Liberci 020_Lo_Pojistné služby odhad.cena 10 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel pro Technickou univerzitu v Liberci.
 Z2021-007129 1. 3. 2021 31. 3. 2021 CENDIS, s.p. Služby řízení komunikace odhad.cena 17 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování odborných poradenských služeb pro řízení komunikace zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude využito pro komunikaci implementace, provozu a údržby nových nebo existujících informačních systémů zadavatele, jejichž prostřednictvím bude zřizovatel a jeho podřízené organizace poskytovat informatické služby svým smluvním stranám a široké veřejnosti.
 Z2021-005436 12. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zajištění nezávislého auditorského orgánu programu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005404 11. 2. 2021 neuvedena Česká národní banka Výroba velkoprůměrových stříbrných mincí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005443 10. 2. 2021 neuvedena OTE, a.s. Operativní leasing osobních vozidel 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby, pronájmu 4 kusů služebních vozidel na dobu 48 měsíců formou operativního leasingu.
 Z2021-008835 12. 3. 2021 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - zajištění 4 489 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-012171 12. 4. 2021 neuvedena Technické služby Zlín, s.r.o. Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění souboru vozidel na období 2021-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-010575 29. 3. 2021 neuvedena Fakultní Thomayerova nemocnice Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.
FTN - operativní leasing 2 nákladních vozů pro 3 383 394 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-003082 22. 2. 2021 neuvedena Česká národní banka Výběr externího auditora účetní závěrky ČNB odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-002870 1. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Vytvoření a implementace Systému operativního odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-043480 21. 1. 2021 neuvedena Národní památkový ústav EVO Payments International s.r.o.
Zajištění služeb provozu platebních teminálů a 5 728 848 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012176 12. 4. 2021 neuvedena Město Terezín UNIQA pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu 2 207 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-002131 18. 1. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku M plus, spol. s r.o
Koordinace přípravy a realizace expozice 2 480 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je koordinace přípravy a následná koordinace výroby a instalace expozice Návštěvnického centra Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Jedná se o kompletní koordinaci realizace celé expozice, sestávající ze stavební části, dodávky scénického expozičního osvětlení, veškeré související expoziční AV techniky, dodávky a umístění jednotlivých modelů, filmů a exponátů, atd.
 Z2021-001429 15. 1. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Systém kvalifikace - Pojištění nadzemních sítí EGD odhad.cena 0 Kč
Systém kvalifikace veřejné služby
 Z2021-001209 12. 1. 2021 neuvedena Město Černošice Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených 2 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací na dobu 5 let.Mimo jiné zahrnuje: živelní pojištění majetku, pojištění odcizení a vandalismu, pojištění přepravy cenností, pojištění elektroniky (pojištění technických rizik) a pojištění skel
 Z2021-000984 11. 1. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Poskytování služeb auditora na roky 2021 - 2024 2 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb ověření účetní závěrky zadavatele (včetně vyhotovení a předání zprávy auditora), a to v souladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy a pravidly Komory auditorů České republiky a auditorskými standardy za účetní období 2021 - 2024.
 Z2021-000212 7. 1. 2021 neuvedena Město Český Těšín Komplexní pojištění pro Město Český Těšín odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010051 24. 3. 2021 neuvedena Zlínský kraj Michal Souček
Konzultační služby pro projekt DTM ČR ve Zlínském 1 575 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-046054 25. 1. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Hloubková analýza nákladů České televize za účelem odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045444 15. 3. 2021 neuvedena Divadlo na Vinohradech NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Projektový manažer přípravné fáze celkové 5 785 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-045377 28. 12. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008750 15. 3. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ACLESIA, spol. s r.o.
Akvizice společnosti PERPERUNA ECO s.r.o. 115 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-045122 17. 12. 2020 neuvedena Město Fulnek Generali Česká pojišťovna a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Centrální pojištění majetku, vozidel a 735 464 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a jeho organizací, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho organizacemi a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel zadavatele a jeho organizací.
 Z2021-000464 11. 1. 2021 neuvedena LOM PRAHA s.p. Česká pojišťovna a.s.
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, 14 760 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-043504 15. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra GOPAY s.r.o.
Dynamický nákupní systém na poskytování služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-043595 10. 12. 2020 neuvedena Česká exportní banka, a.s. Auditorské činnosti a další služby auditora za odhad.cena 18 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Zadavateli požadovaného plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování auditorských činností a dalších služeb auditora (společně dále jen „auditorské služby“) pro oba zúčastněné Zadavatele, a to za kalendářní roky končící 31. prosincem 2021 až 2024 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-043310 22. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Auditorské služby pro stát ve věci kontroly odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-042859 11. 3. 2021 neuvedena Statutární město Plzeň UNIQA pojišťovna, a.s.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 8 177 522 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-042542 1. 2. 2021 neuvedena Nemocnice Nymburk s.r.o. Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-042514 12. 4. 2021 4. 1. 2021 Česká pošta, s.p. KMG Česká republika, s.r.o.
Optimalizace procesu zpracování složenek A 840 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci zvyšování efektivity provozu hledá zadavatel možnosti optimalizace stávajících aktivit. Aktuálně hledá možnost, jak optimalizovat nejvýznamnější back-office proces související se službami platebního styku _ proces zpracování složenek typu A. Cílem je primárně úspora nákladů díky maximální možné automatizaci procesu (např. díky větší digitalizaci procesů a/nebo nasazení RPA _ robotic proces automation či obdobné technologie). Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Kompletní zmapování procesu zpracování složenek typu A a určení potenciálu pro úspory; 2. Konkrétní návrh opatření, jak úspory realizovat v rámci procesu zpracování složenek typu A. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 4 zadávací dokumentace _ Vzor smlouvy. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem.
 Z2020-042314 30. 11. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění odpovědnosti za újmu / škodu 2 712 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu / škodu vzniklou v důsledku činnosti související s plněním dle Smlouvy o spolupráci při provozu PVP Bukov.
 Z2020-041782 29. 3. 2021 neuvedena Město Roudnice nad Labem Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-041924 26. 11. 2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. APOGEO, s.r.o.
APOGEO Audit, s.r.o.
Provedení auditu ročních účetních závěrek, 3 795 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu ročních účetních závěrek, konsolidované účetní závěrky a daňové poradenství podle zákona 93/2009 Sb., v platném znění a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR, v subjektech specifikovaných v zadávací dokumentaci.
 Z2020-041932 26. 11. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik Leasing automobilů 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je finanční leasing 4 kusů osobních automobilů.
 Z2020-041396 23. 11. 2020 neuvedena město Neratovice Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurace Group
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel 3 414 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel.
 Z2020-041391 23. 11. 2020 neuvedena Trade Centre Praha a.s. Pojištění nemovitého a movitého majetku a 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění movitého majetku ve vlastnictví zadavatele, pojištění movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je zároveň ve správě zadavatele, pojištění cizího majetku dalších osob, pojištění přerušení provozu a pojištění odpovědnosti zadavatele za újmu, a to v následujícím rozsahu: i. živelní pojištění, ii. pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, iii. pojištění pro případ vandalismu, iv. pojištění skel, v. pojištění živelního přerušení nebo omezení provozu, vi. pojištění odpovědnosti za újmu.
 Z2020-040840 26. 2. 2021 neuvedena Generální finanční ředitelství Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění služebních vozidel Finanční správy ČR 3 319 987 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-040677 1. 2. 2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Služby pojišťovacího makléře odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-039923 9. 11. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Předběžná tržní konzultace: RUK - EO - Zpracování odhad.cena 10 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem „RUK - EO - Zpracování EOP a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového EIS pro UK“, přičemž předmětem této zakázky bude (i) zpracování ekonomicko-organizačního projektu (dále jen „EOP“), (ii) zpracování technických požadavků a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky na nový ekonomický informační systém (dále jen „EIS“) a poskytnutí další součinnosti při přípravě veřejné zakázky na EIS, (iii) poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení na EIS a (iv) dopracování EOP a zajištění dohledu na kvalitu dodávky v rámci implementace EIS. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
 Z2020-039552 5. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Československá obchodní banka, a. s.
Vybírání správních poplatků na konzulárních 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012930 16. 4. 2021 neuvedena Statutární město Liberec ATTIS software s.r.o.
Procesní a personální audit Magistrátu města 1 190 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 737 lidí darovalo 2 086 376 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy