Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:Finance'

Nalezené veřejné zakázky 2 977 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2016-004746 12.04.2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj KPMG Česká republika, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
Výsledková evaluace přínosů evropských fondů na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-017599 17.05.2021 neuvedena Národní hřebčín Kladruby nad Labem Pojištění majetku a odpovědnosti odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-015811 03.05.2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Generali Česká pojišťovna a.s.
+1 dodavatel
Pojištění na období 2021-2025 8 080 586 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-021270 14.06.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Odborná podpora při správě, údržbě a opravách odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020608 10.06.2021 neuvedena Pardubický kraj Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020607 10.06.2021 neuvedena Pardubický kraj Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020684 09.06.2021 30.06.2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Provedení auditorských služeb a daňové odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení externích auditorských služeb a daňového poradenství pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  Z2020-039923 07.06.2021 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát RUK - EO - Zpracování ekonomicko-organizačního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019704 03.06.2021 neuvedena Statutární město České Budějovice Tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019899 02.06.2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-018736 26.05.2021 neuvedena Město Chrudim Pojištění nemovitého a movitého majetku a odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
  Z2021-018632 24.05.2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána Institut komunitního rozvoje, z.s
Komunitní plán sociálních služeb DSO Region 95 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí pro období 2022 - 2027 (dále komunitní plán). Komunitní plán bude strategickým dokumentem, který definuje možnosti plánování, správy a provozu sociálních služeb v rámci spolupráce obcí. Tento plán je souhrnem zjištěných potřeb občanů na daném území v oblasti sociálních a navazujících služeb a programů. Zároveň definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2027. Hlavním cílem komunitního plánu je především zachování a případný další rozvoj stávající sítě sociálních a navazujících služeb a programů pro jednotlivé cílové skupiny a její financování. Tento dokument v sobě zahrnuje nejen požadavky zadavatele, ale také požadavky a odborné názory poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, názory a zpětné vazby uživatelů těchto služeb a základní...
  Z2021-018277 24.05.2021 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Provádění revizních činností odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018183 07.06.2021 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. UNIQA pojišťovna, a.s.
Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti od 11 595 160 Kč
Oprava
  Z2021-018289 24.05.2021 28.06.2021 Město Nový Jičín Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a odhad.cena 6 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s: • pojištěním majetku proti vybraným rizikům, • pojištěním odpovědnosti za újmu, • pojištěním vozidel.
  Z2021-018333 24.05.2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Pojištění kybernetických rizik a GDPR 5 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018276 21.05.2021 neuvedena Město Čáslav Allianz pojišťovna, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
+1 dodavatel
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro 4 698 376 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o veřejnou zakázku na služby, rozdělenou na části. Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění: A: majetku a odpovědnosti, B: odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli, C: vozidel na období 2021 - 2025.
  Z2021-018142 27.05.2021 28.06.2021 ČEPRO, a.s. Operativní leasing čtyř automobilových tahačů v odhad.cena 8 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu, v délce trvání čtyř let, celkem čtyř tahačů automobilových návěsů, včetně: a) zajištění a poskytování servisních služeb; b) záruky mobility vozidla; c) dalších služeb s tímto operativním leasingem souvisejících.
  Z2021-018165 28.05.2021 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku a odpovědnosti Správy a údržby 749 898 Kč
Oprava národního formuláře
  Z2021-017648 17.05.2021 neuvedena Generální finanční ředitelství Global Payments s.r.o.
Realizace provozu platebních terminálů a online 100 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016841 09.06.2021 01.06.2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Provedení auditorských služeb a daňové 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení externích auditorských služeb a daňového poradenství pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  Z2021-017127 27.05.2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Provedení externího klinického auditu dle § 75 odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-015965 06.05.2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezhotovostní prodej jízdenek v autobusech DPP II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-014868 28.04.2021 neuvedena Městská část Praha - Újezd Daisies s.r.o.
Poskytování účetních služeb 2 476 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodavatel bude pro zadavatele vést s odbornou péčí účetnictví a související agendy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví), zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a zákonem č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jakož i dalšími obecně závaznými předpisy dle pokynů a potřeb zadavatele. Podrobná specifikace služeb je stanovena ve smlouvě o poskytování účetních služeb.
  Z2021-013620 22.04.2021 neuvedena Město Valašské Meziříčí Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-012034 12.04.2021 neuvedena OTE, a.s. Operativní leasing osobních vozidel 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby, pronájmu 5 kusů služebních vozidel na dobu 48 měsíců formou operativního leasingu.
  Z2021-011726 15.04.2021 neuvedena Nemocnice Nymburk s.r.o. Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-011314 06.04.2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána AQE advisors, a.s.
Strategické dokumenty DSO Region Slezská brána 520 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Část A) Strategický plán DSO Region Slezská brána na období 2021 - 2025 Část B) Strategické plány vybraných obcí na období 2021 - 2025 Část C) Komunikační strategie Regionu Slezská Brána a jednotlivých jeho obcí pro období 2021 - 2025
  Z2021-011133 06.04.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Generali Česká pojišťovna a.s.
Allianz pojišťovna, a.s.
„Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a 43 494 658 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-010306 10.06.2021 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu Allianz pojišťovna, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku a motorových vozidel 4 011 104 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-010361 29.03.2021 27.04.2021 Nemocnice Milosrdných bratří, přípěvková organizace Pojištění profesní odpovědnosti odhad.cena 7 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je pojištění profesní odpovědnosti pro poskytovatele zdravotních služeb. Podrobné informace o pojistníkovi, rozsah pojištění a parametry pojištění jsou podrobně uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
  Z2021-009296 19.03.2021 neuvedena město Cheb UNIQA pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města 6 826 288 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-024003 21.05.2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Operativní leasing osobních vozidel 2021 65 430 562 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-008948 15.03.2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána Komunitní plán sociálních služeb DSO Region 78 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí pro období 2022 - 2027 (dále komunitní plán). Komunitní plán bude strategickým dokumentem, který definuje možnosti plánování, správy a provozu sociálních služeb v rámci spolupráce obcí. Tento plán je souhrnem zjištěných potřeb občanů na daném území v oblasti sociálních a navazujících služeb a programů. Zároveň definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2027. Hlavním cílem komunitního plánu je především zachování a případný další rozvoj stávající sítě sociálních a navazujících služeb a programů pro jednotlivé cílové skupiny a její financování. Tento dokument v sobě zahrnuje nejen požadavky zadavatele, ale také požadavky a odborné názory poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, názory a zpětné vazby uživatelů těchto služeb a základní...
  Z2021-008096 08.03.2021 neuvedena Kraj Vysočina AQE advisors, a.s.
Mgr. Přibylová Martina
+7 dalších dodavatelů
Podpora pracovníků formou supervize 2 050 843 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-008129 10.06.2021 06.04.2021 Technická univerzita v Liberci Allianz pojišťovna, a.s.
020_Lo_Pojistné služby 1 331 215 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel pro Technickou univerzitu v Liberci.
  Z2021-007129 10.05.2021 31.03.2021 CENDIS, s.p. Ewing s. r. o.
Služby řízení komunikace 8 086 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování odborných poradenských služeb pro řízení komunikace zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude využito pro komunikaci implementace, provozu a údržby nových nebo existujících informačních systémů zadavatele, jejichž prostřednictvím bude zřizovatel a jeho podřízené organizace poskytovat informatické služby svým smluvním stranám a široké veřejnosti.
  Z2021-014227 23.04.2021 neuvedena Vojenská nemocnice Olomouc Slavia pojišťovna a.s.
Pojištění nemovitého a movitého majetku Vojenské 1 596 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-005436 22.04.2021 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ABC Works s.r.o.
Zajištění nezávislého auditorského orgánu programu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-005404 11.02.2021 neuvedena Česká národní banka Česká mincovna, a.s.
Výroba velkoprůměrových stříbrných mincí 201 478 624 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-005443 10.02.2021 neuvedena OTE, a.s. Operativní leasing osobních vozidel 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby, pronájmu 4 kusů služebních vozidel na dobu 48 měsíců formou operativního leasingu.
  Z2021-008835 12.03.2021 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - zajištění 4 489 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-016818 10.05.2021 neuvedena Město Boskovice Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
+2 další dodavatelé
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města 3 171 216 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-012171 12.04.2021 neuvedena Technické služby Zlín, s.r.o. Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění souboru vozidel na období 2021-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-010575 29.03.2021 neuvedena Fakultní Thomayerova nemocnice Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.
FTN - operativní leasing 2 nákladních vozů pro 3 383 394 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-003082 22.02.2021 neuvedena Česká národní banka Ernst & Young Audit, s.r.o.
Výběr externího auditora účetní závěrky ČNB 1 987 000 Kč
Oprava
  Z2021-002870 01.03.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA DHI a.s.
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
Vytvoření a implementace Systému operativního 27 000 000 Kč
Oprava
  Z2021-012176 12.04.2021 neuvedena Město Terezín UNIQA pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu 2 207 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-043480 03.05.2021 neuvedena Národní památkový ústav EVO Payments International s.r.o.
Zajištění služeb provozu platebních teminálů a 5 728 848 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-002131 18.01.2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku M plus, spol. s r.o
Koordinace přípravy a realizace expozice 2 480 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je koordinace přípravy a následná koordinace výroby a instalace expozice Návštěvnického centra Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Jedná se o kompletní koordinaci realizace celé expozice, sestávající ze stavební části, dodávky scénického expozičního osvětlení, veškeré související expoziční AV techniky, dodávky a umístění jednotlivých modelů, filmů a exponátů, atd.