Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 892 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-011724 8. 4. 2021 neuvedena Město Zlaté Hory LESOŠKOLKY s.r.o.
Sazenice lesních dřevin pro rok 2021 2 085 090 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 201 700 ks sazenic lesních dřevin pro zalesnění na LHC Města Zlaté Hory.
 Z2021-011202 6. 4. 2021 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nápoje pro pacienty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010675 1. 4. 2021 neuvedena Centrum sociálních služeb Praha Zajištění stravy pro osoby bez přístřeší odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009376 9. 4. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky mraženého zboží odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008664 15. 3. 2021 21. 4. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce právní a investiční Balené potravinové dávky - individuální
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je pořízení individuální dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně. Vzhledem k úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku enviromentálně a sociálně odpovědně. Jedním z hodnotících kritérií jsou výrobky splňující podmínku Fair Trade a dále zadavatel požaduje, aby dodavatel u poddodavatelů neuplatňoval vyšší sankce vůči nim než jsou sankce, které hrozí dodavateli. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
 Z2021-005768 6. 4. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-147 Cukr krystal – obměna zásoby HR cukru odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-004975 8. 2. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 19-016.3 Masové konzervy - pořízení, ochraňování a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-004738 5. 2. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 18-129.4 Paštika, konzerva, její pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-004109 1. 2. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-111 Rýže loupaná – pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002821 25. 1. 2021 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy DODÁVKY KRMIVA PRO ZOO PRAHA Část I – MASO 1 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002253 8. 3. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové VELAZ, s.r.o.
LF HK - Rámcová dohoda na laboratorní králíky 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-008640 11. 3. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně PRONACHEM spol. s r.o.
Rámcová dohoda na dodávku osiva kukuřice 2021 2 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-045746 8. 3. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Gastro instant, spol. s r.o.
Dodávky základního potravinářského sortimentu - 2 504 467 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-044455 14. 12. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Fruit servis s.r.o.
Dodávka ovoce a zeleniny 2021 2 593 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka ovoce a zeleniny pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
 Z2020-044428 14. 12. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Maso V + W, s.r.o.
Dodávka masa, uzenin a uzených výrobků 2021 2 940 820 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka masa, uzenin a uzených výrobků, specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace, pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
 Z2020-044411 14. 12. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
Dodávka mléka a mléčných výrobků 2021 2 915 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka mléka a mléčných výrobků, specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace, pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
 Z2020-043536 15. 3. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110.4 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-043660 9. 4. 2021 neuvedena Sociální služby města Přerova, p.o. Eurogastro catering s.r.o.
Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-043577 15. 3. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-109.3 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-042428 21. 12. 2020 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Dodávky malých laboratorních zvířat odhad.cena 6 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich částí jsou postupné dodávky malých laboratorních zvířat potřebných pro Centrum experimentální medicíny IKEM v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky, resp. předpokládané hodnoty příslušné části veřejné zakázky, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
 Z2020-042118 28. 12. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky základního potravinářského sortimentu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-002519 20. 1. 2021 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Dieta pro laboratorní zvířata 5 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-040987 30. 11. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky čajů v nálevových sáčcích a výpůjčka odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-039453 5. 11. 2020 neuvedena Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky ŠKOLKY MCELY, s.r.o.
KAISER s.r.o.
Dodávka sadebního materiálu 2020 - II. etapa 965 643 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka sadebního materiálu pro zadavatele dle druhu dřeviny.
 Z2020-039582 18. 2. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE PAC Hořovice s.r.o.
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky 3 410 145 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-039047 21. 12. 2020 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037741 26. 10. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka pečiva pro Nemocnici České Budějovice, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-036578 19. 10. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Jihočeská masna s.r.o.
Dodávka potravin - uzeniny 2 527 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) na průběžné dodávky potravin - uzenin s více účastníky zadávacího řízení pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
 Z2020-036581 19. 10. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Vodňanská drůbež, a.s.
Dodávka potravin - drůbež II. 2 972 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je je uzavření rámcové dohody na dodávky potravin - drůbeže s více účastníky zadávacího řízení.
 Z2020-034786 27. 11. 2020 neuvedena Sociální služby města Přerova, p.o. Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-032137 11. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí JIP východočeská, a.s.
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu 8 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-042402 1. 12. 2020 neuvedena Město Kadaň Studený s.r.o.
Veřejná květinová výzdoba v Kadani, potřetí 2 158 992 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-030435 2. 11. 2020 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-040747 28. 1. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
MIKROP ČEBÍN a.s.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno 4 675 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-030150 28. 8. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Agarden rostliny s.r.o.
Dodávka okrasných stromů, ovocných stromů a keřů 3 095 540 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka okrasných stromů, ovocných stromů a keřů pro SÚSPK na rok 2020 vč. dopravy do určených odběrných míst.
 Z2020-029125 14. 12. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o.
Alliance Healthcare s.r.o.
Enterální výživa 2020 IV. 4 355 841 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-028740 8. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s.
PHARMOS, a.s.
+1 dodavatel
Enterální výživa 2020 III. 6 326 783 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-027761 30. 11. 2020 8. 9. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem SCHINDLER FOOD s.r.o.
Bojové dávky potravin -nákup - pro rok 2020 II 11 201 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je pořízení bojových dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně.
 Z2020-033228 22. 9. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Lescus Cetkovice
Dodávka sazenic pro podzimní umělou obnovu lesa 721 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-034554 5. 10. 2020 neuvedena Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. AnLab, s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávku krmiva pro ústavní 2 529 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-025307 17. 8. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Enterální výživa II. 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-025655 2. 10. 2020 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno MIKROP ČEBÍN a.s.
De Heus a.s.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024522 21. 9. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110.3 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024091 19. 11. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o.
Enterální výživa I. 2020 705 432 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-023757 10. 9. 2020 13. 8. 2020 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY SÓJOVÉHO A ŘEPKOVÉHO odhad.cena 37 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na dodávky šrotů, na základě které budou realizována v intervalu cca 1 měsíc jednotlivá dílčí plnění dodávek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle potřeb zadavatele. Realizace bude probíhat na základě elektronické výzvy k podání nabídek dle § 135 ZZVZ- Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.
 Z2020-021630 4. 1. 2021 24. 7. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně CATUS spol. s r.o.
Pitný režim 6 511 016 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dodávky pitného režimu se zapůjčením 11 ks výrobníků horké vody a 42 ks automatů na přípravu kávy a čaje na dobu neurčitou. Podrobná specifikace a předpokládané množství je uvedeno v přílohách ZD.
 Z2020-019820 20. 7. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110.2 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-019805 17. 8. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-109.2 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-019677 14. 7. 2020 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018961 17. 8. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-165.4 Čočka velkozrnná loupaná celá, její odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 053 880 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy