Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 852 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-025307 24. 7. 2020 21. 8. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Enterální výživa II. 2020 odhad.cena 4 937 333 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky enterální výživy splňující požadavky SÚKL s vlastnostmi uvedenými v zadávací dokumentaci.
 Z2020-025655 24. 7. 2020 25. 8. 2020 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení odhad.cena 14 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2020-2021. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli krmných komponentů pro krmení hospodářských zvířat. Zakázka je rozdělena na 6 částí. 1.Minerální krmiva pro prasata 2.Startér pro telata (krmení telat od 1. týdne věku) 3.Startérová výživa selat 4.Minerální krmiva pro skot 5.Krmné směsi pro prasata 6.Krmná směs pro dojnice NON GMO
 Z2020-024522 27. 7. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110.3 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-024091 16. 7. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Enterální výživa I. 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023757 13. 7. 2020 13. 8. 2020 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY SÓJOVÉHO A ŘEPKOVÉHO odhad.cena 37 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na dodávky šrotů, na základě které budou realizována v intervalu cca 1 měsíc jednotlivá dílčí plnění dodávek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle potřeb zadavatele. Realizace bude probíhat na základě elektronické výzvy k podání nabídek dle § 135 ZZVZ- Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.
 Z2020-021630 27. 7. 2020 24. 7. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pitný režim odhad.cena 6 537 863 Kč
Oprava Zajištění dodávky pitného režimu se zapůjčením 11 ks výrobníků horké vody a 42 ks automatů na přípravu kávy a čaje na dobu neurčitou. Podrobná specifikace a předpokládané množství je uvedeno v přílohách ZD.
 Z2020-019820 20. 7. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110.2 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-019805 11. 6. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-109.2 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019677 14. 7. 2020 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018961 4. 6. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-165.4 Čočka velkozrnná loupaná celá, její odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023377 9. 7. 2020 neuvedena Ecostore s.r.o. CORREZIONE s.r.o.
Komponenty pro linku zpracování dřevěných odpadů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-016308 12. 5. 2020 neuvedena Obec Svéradice VODASERVIS s.r.o.
PROTOM Strakonice, s.r.o.
Svéradice - doplnění technologie ÚV, připojení 3 239 993 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je připojení vrtu SV-1 a doplnění technologie stávající úpravny vody ve Svéradicích o zařízení na odstranění železa a manganu.
 Z2020-015535 7. 5. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 18-129.3 Paštika, konzerva, její pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-015538 7. 5. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 19-016.2 Masové konzervy - pořízení, ochraňování a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-015226 8. 6. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-015241 4. 5. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-109 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-014272 27. 4. 2020 neuvedena Lesy hl. m. Prahy Školky - Montano spol. s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
Dodávky sadebního materiálu pro rok 2020 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepravidelných dodávek sadebního materiálu pro lesnické účely pro LVS 1 a 2. Sazenice musí splňovat požadavky na kvalitu dle vyhl. 29/2004 Sb. a dle ČSN 482115. Zajištění dodávek bude prováděno na základě dílčích objednávek, přičemž jednotlivé dílčí zakázky budou objednatelem zadávány po dobu trvání rámcové dohody na základě uplatnění principu písemného objednávání jednotlivých dílčích plnění (objednávek).
 Z2020-014009 13. 7. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Mlékárna Hlinsko, a.s.
20-034b Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-013465 29. 5. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-034a Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-010770 31. 3. 2020 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM Tišnovská dřevovýroba s.r.o.
Stavební řezivo 1 - Sanace odkaliště Kl - 3. etapa 743 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka 1 části Stavebního řeziva pro stavbu Sanace odkaliště Kl - 3. etapa včetně dopravy.
 Z2020-010735 30. 3. 2020 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka laboratorních hlodavců IV. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-010028 22. 6. 2020 neuvedena Masarykův onkologický ústav Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
+2 další dodavatelé
SIPPING 2020–2022 (2. vyhlášení) 1 242 307 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009415 20. 7. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Tomáš Lochman
Klatovské rybářství a.s.
+10 dalších dodavatelů
Dodávky bažantí zvěře (rámcová dohoda) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009232 27. 4. 2020 neuvedena Sociální služby města Přerova, p.o. Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-008726 6. 5. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 18-129.2 Paštika, konzerva, její pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009119 7. 7. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE CITUS s.r.o.
Dodávky mraženého zboží 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-008733 6. 5. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 19-016 Masové konzervy - pořízení, ochraňování a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-008516 9. 7. 2020 neuvedena Povodí Odry, státní podnik BioMar Czech Republic s.r.o.
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 11 281 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-007788 17. 7. 2020 7. 4. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Bojové dávky potravin -nákup - pro rok 2020
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je pořízení bojových dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně.
 Z2020-006767 21. 2. 2020 neuvedena Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Dodávka masných výrobků 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka se vypisuje na období 12 měsíců. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky masných výrobků.
 Z2020-005618 24. 4. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-165.3 Čočka velkozrnná loupaná celá, její odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-004621 3. 2. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 19-086 Těstoviny bezvaječné - pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-015098 30. 4. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. MIKROP ČEBÍN a.s.
MIKROP ČEBÍN a.s.
+3 další dodavatelé
Dodávky vitaminominerálních přípravků pro rok 2020 1 727 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-003580 27. 4. 2020 neuvedena Masarykův onkologický ústav PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
SIPPING 2020–2022 3 500 314 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-003510 28. 1. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka potravin - drůbež
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) na dodávku potravin - drůbeže s více účastníky zadávacího řízení (§ 132 odst. 3 písm. b) zákona) na 24 měsíců.
 Z2020-003080 6. 3. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky mraženého zboží odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-002356 23. 1. 2020 24. 2. 2020 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Krmiva a krmné komponenty pro zvířata odhad.cena 16 767 460 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod s více dodavateli na dodávku krmiv a krmných komponentů pro hospodářská zvířata a zvířata v experimentech. Zakázka je rozdělena na části.
 Z2020-001999 5. 3. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-130 Zahuštěné neslazené plnotučné mléko 20 t - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-012505 30. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně PRONACHEM spol. s r.o.
Rámcová dohoda na dodávku osiva kukuřice 2 796 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-046211 24. 4. 2020 neuvedena Vězeňská služba České republiky 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.
Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky (2020 – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-012896 17. 4. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. AGROKOP HB s.r.o.
DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Dodávka osiv zemědělských plodin v roce 2020 3 782 924 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-045417 9. 7. 2020 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl 7 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-044677 16. 12. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace MK Fruit s.r.o.
Dodávka ovoce a zeleniny 2020 2 705 950 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka ovoce a zeleniny pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun
 Z2019-044251 19. 2. 2020 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka laboratorních hlodavců 2020-2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-044495 13. 12. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Makovec a.s.
Dodávka masa, uzenin a uzených výrobků 2020 2 369 242 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka masa, uzenin a uzených výrobků
 Z2019-043889 16. 3. 2020 neuvedena Státní ústav pro kontrolu léčiv Elkoplast Slušovice s.r.o.
SÚKL VZ31/2019 - Dodávka konopí pro léčebné 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-043412 6. 12. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o.
Dodávka mléka a mléčných výrobků 2020 2 347 759 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka mléka a mléčných výrobků.
 Z2019-042141 28. 11. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka masa pro Nemocnici České Budějovice, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-040069 17. 2. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE PAC Hořovice s.r.o.
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky 3 725 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-004717 4. 2. 2020 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik BioFish s.r.o.
Provádění účelového rybářského hospodaření v 5 500 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 454 lidí darovalo 1 297 705 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy