Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 783 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-024460 18. 7. 2019 5. 8. 2019 ŘEZPOF spol. s r.o. Úspora energií na vytápění, osvětlení a chlazení v areálu provozovny ŘEZPOF spol. s r.o. odhad.cena 669 256  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem výběrového řízení je dodávka opatření ke snížení spotřeby elektrické energie a zemního plynu v budově „kanceláří a skladové haly“ výměnou oken, zateplením, výměnou kotle, modernizací osvětlení a modernizací technologického chladicího systému.
Z2019-022584 8. 7. 2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice Bohnice Dodávky stravy pro pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčebné výživy pro pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice a poskytnutí dalších plnění tak, aby byly dodávky zajištěny řádným způsobem v souladu s touto smlouvou, se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „dodávky stravy“)
Z2019-020934 8. 7. 2019 26. 7. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Bojové dávky potravin - nákup 2019 odhad.cena 10 000 000  Kč
Oprava Předmětem VZ je dodávky 25 000 kusů bojových dávek potravin pro zabezpečení bezkplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a apři nasazení úkolových uskupení na kúzemí České republiky i mimo ně.
Z2019-021047 24. 6. 2019 19. 12. 2018 Slovácký pivovar, s.r.o. Dodávka strojů pro pivovar. odhad.cena 4 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka strojů podle požadavků a technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.
Z2019-021049 24. 6. 2019 neuvedena Slovácký pivovar, s.r.o. Strojírenská společnost s.r.o. škola
Dodávka strojů pro vybavení firmy Slovácký pivovar, s.r.o. 4 890 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů.
Z2019-018691 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-241.2 Rýže dlouhozrnná loupaná – pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018071 30. 5. 2019 neuvedena Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace Eurogastro catering s.r.o.
Dodávka obědů pro osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby a zaměstnance Domova seniorů Hranice, p.o. na adrese Jungmannova 1805, 753 01 Hranice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka hotových obědů pro osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby a zaměstnance Domova seniorů Hranice, příspěvkové organizace na adresu Jungmannova 1805, 753 01 Hranice. Dodávka obědů složených z polévky a hlavního chodu s přílohou strávníkům Domova seniorů Hranice, příspěvkové organizace Bližší specifikace je uvedena v části technických podmínek ZD.
Z2019-017082 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 18-129 Tepelně opracovaný masný výrobek - paštika, konzerva, její pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016816 21. 5. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Dodávky podestýlky pro laboratorní hlodavce 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu 3 let s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude opakující se dodávka podestýlky pro laboratorní hlodavce.
Z2019-015780 11. 7. 2019 12. 6. 2019 Fakultní nemocnice v Motole Gastro instant, spol. s.r.o.
Bidfood Czech Republic, s.r.o.
Arie-Food, s.r.o.
Gold Group s.r.o.
MARTIN URBÁNEK s.r.o.
J.K. - GAZA s.r.o.
ALIMPEX - Louny spol. s.r.o.
CZ-HamiCo, s.r.o.
PAC Hořovice s.r.o.
Jatky Hradský s.r.o.
Maso Brejcha, s.r.o.
FN Motol – DNS na nákup potravin 200 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je nákup potravin
Z2019-013419 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
Kloboucká lesní s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
Dodávky sadebního materiálu (rámcová dohoda) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-013008 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-154.3 Těstoviny bezvaječné - pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011672 27. 5. 2019 neuvedena Dukovanská teplárenská s.r.o. DUKOVANSKÁ TEPLÁRENSKÁ S.R.O. – NÁKUP PALIVA PRO PROVOZ KOTELNY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019887 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-119.2 Jedlý olej řepkový, jeho pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-009858 28. 3. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín Rámcová dohoda na nákup krmných směsí pro prasata pro rok 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup krmných směsí pro prasata pro rok 2019. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli krmných směsí pro krmení hospodářských zvířat- prasat.
Z2019-009577 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny BOHEMIA REGIA, spol. s r.o., BOHEMIA REGIA, Ltd. (v jaz. angl.), BOHEMIA REGIA, GmBH (v jaz. něm.)
Květinová výzdoba a údržba stálé zeleně ve vybraných objektech zadavatele 9 678 440  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-017414 16. 7. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno De Heus a.s.
Rámcová dohoda na nákup krmných směsí pro prasata pro rok 2019-2020 5 898 595  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008114 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Animalco a.s.
18-103 Maso zmrazené, jeho pořízení a ochraňování 17 995 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007540 8. 3. 2019 neuvedena JOHAPEK s.r.o. Úspora energie výrobního objektu pekárny JOHAPEK s.r.o. odhad.cena 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření. Instalace je navržena na střeše budovy pekárny na adrese: Husova 310, 267 51 Zdice.
Z2019-007284 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2019 - 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005857 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Exportní s.r.o.
Exportní s.r.o.
17-147.3 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu 8 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004058 6. 5. 2019 4. 3. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Bc. Jakub Habásko
Maso 18 655 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka čerstvého masa dle specifikace na základě dílčích objednávek.
Z2019-003944 10. 7. 2019 neuvedena Město Hartmanice Dřevošrot, a.s.
Pila Černý s.r.o.
Zelená biomasa a.s.
KULT a.s.
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice pro rok 2019 - 2Q 590 835  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice do celkového objemu 10000 prm za rok 2019. Množství paliva je dáno klimatickými a technickými podmínkami budov- ve 2Q/2019 dodáno 2317 prm.
Z2019-010159 12. 6. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav Fresenius Kabi s.r.o.
PHARMOS, a.s.
PHARMOS, a.s.
PHARMOS, a.s.
PHARMOS, a.s.
Fresenius Kabi s.r.o.
PHARMOS, a.s.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Sipping 2019 2 268 348  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003043 25. 1. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav Sipping 2019–2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky enterální výživy určené k výživě sondou dle specifikace v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky (Specifikace předmětu zakázky a cenová nabídka) za podmínek uvedených v příloze č. 2 výzvy k podání nabídky (Vzor kupní smlouvy).
Z2019-001225 14. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. Miroslav Ulrich
Dodávka masa, uzenin a uzených výrobků 2019 2 071 660  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka masa, uzenin a uzených výrobků.
Z2019-001220 14. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
Dodávka mléka a mléčných výrobků 2019 2 801 901  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka mléka a mléčných výrobků
Z2019-001240 14. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. MK Fruit s.r.o.
Dodávka ovoce a zeleniny 2019 2 767 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka ovoce a zeleniny.
Z2019-000083 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-147.2 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006671 16. 7. 2019 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod ze zázemí občanské vybavenosti v SPZ Triangle 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-042629 26. 6. 2019 7. 1. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky základního potravinářského sortimentu odhad.cena 3 861 854  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně. Blíže viz zadávací podmínky
Z2018-042002 28. 5. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav Fresenius Kabi s.r.o.
Enterální výživa 2019–2020 9 024 524  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-040295 19. 11. 2018 neuvedena Obec Srch AWOCADO s.r.o.
Investice do lesů v obci Srch 695 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka lesních odpočívadel, naučné zábavné stezky
Z2018-040358 1. 7. 2019 18. 12. 2018 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze CITUS s. r.o.
Dodávky mraženého zboží 4 105 417  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mraženého zboží, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně (stravovací provoz). Blíže viz zadávací podmínky.
Z2018-039176 1. 7. 2019 25. 1. 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. EUROPROLAND s.r.o.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce pro lesní správu Potštát v letech 2019 - 2020 92 608 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce pro organizační jednotku zadavatele Lipník nad Bečvou – lesní správu Potštát (LÚ Eliščino).
Z2018-043449 14. 12. 2018 neuvedena VOP CZ, s.p. MIXA VENDING s.r.o.
Chlazená strava a výdajové automaty 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-002020 16. 7. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávky extrahovaného a extrudovaného řepkového krmného šrotu - rozděleno na 2 části – opakované řízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-038599 27. 5. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE PAC Hořovice s.r.o.
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky ostatních pekařských a cukrářských výrobků 3 147 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-036817 3. 6. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DENDRIA s.r.o.
Wotan Forest, a.s.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Školky - Montano, spol. s r.o.
ATRO Rýmařov s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
AGROWALD - školka Červený Dvůr s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
DNS - NÁKUP SADEBNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V LETECH 2019-2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-035540 13. 12. 2018 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-166.2 Masové konzervy – pořízení, ochraňování a obměna odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-035532 27. 5. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky základního potravinářského sortimentu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-034214 5. 10. 2018 neuvedena Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i. Bohumil Dort
Odchov perlorodek z Malše pro posílení jejich přírodní populace a péče o juvenilní stádia 3+ 1 843 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Doplnění populace perlorodek v Malši (na území přírodní památky Horní Malše) odchovanými místními jedinci zajistí přežití této populace do budoucna, protože v ní v současné době chybí z důvodu minimální přirozené reprodukce mladá generace. Odchovaní jedinci převážně ve věkové kategorii 3+ budou vypouštěni na pečlivě vybraná stanoviště v řece s takovými podmínkami, ve kterých již dokáží přežít do dospělosti.
Z2018-026582 3. 6. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. LESCUS Cetkovice, s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Pěstební činnost včetně dodávky materiálů divize Plumlov 2019-2020 327 805 380  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039572 16. 7. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy IRIS ŠPANIHEL s.r.o.
Revitalizace stromořadí a zelených ploch na MČ Praha 8 3 718 836  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-031858 19. 11. 2018 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-165.2 Čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-031853 21. 12. 2018 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-241 Rýže dlouhozrnná loupaná – pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-031370 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-241 Rýže dlouhozrnná loupaná – pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-033989 16. 7. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávky extrahovaného a extrudovaného řepkového krmného šrotu - rozděleno na 2 části odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-031007 8. 7. 2019 8. 10. 2018 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. AnLab, s.r.o.
VELAZ s.r.o.
JANVIER LABS SAS
Dodávka laboratorních hlodavců II 9 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody s více účastníky, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Nyní zasíláno oznámení o uzavření dílčích smluv na základě této rámcové dohody souhrnně dle § 137 b) ZZVZ za 2. čtvrtletí 2019.
Z2018-038110 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň MASO WEST s.r.o.
Dodávky krmného masa (hovězí čtvrtě+hovězí srdce) pro potřeby Zoologické a botanické zahrady města Plzně, p.o. 4 434 560  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci