Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 879 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-045746 18. 1. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky základního potravinářského sortimentu - odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-044455 14. 12. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Fruit servis s.r.o.
Dodávka ovoce a zeleniny 2021 2 593 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka ovoce a zeleniny pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
 Z2020-044428 14. 12. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Maso V + W, s.r.o.
Dodávka masa, uzenin a uzených výrobků 2021 2 940 820 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka masa, uzenin a uzených výrobků, specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace, pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
 Z2020-044411 14. 12. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
Dodávka mléka a mléčných výrobků 2021 2 915 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka mléka a mléčných výrobků, specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace, pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
 Z2020-043660 10. 12. 2020 neuvedena Sociální služby města Přerova, p.o. Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-043536 10. 12. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110.4 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-043577 10. 12. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-109.3 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-042428 21. 12. 2020 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Dodávky malých laboratorních zvířat odhad.cena 6 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich částí jsou postupné dodávky malých laboratorních zvířat potřebných pro Centrum experimentální medicíny IKEM v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky, resp. předpokládané hodnoty příslušné části veřejné zakázky, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
 Z2020-042402 1. 12. 2020 neuvedena město Kadaň Studený s.r.o.
Veřejná květinová výzdoba v Kadani, potřetí 2 158 992 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka květinové výzdoby města ve smyslu osázení 170 ks sestav květinových mís (tj. 340 ks nádob), dále 3 ks květinových sloupů a 2 ks květinových věží pro květinovou sezónu. Dodávka bude zahrnovat následující rozsah činnosti - příprava nádob (substrát, hnojiva, hydrogel, květinová sadba minimálně 4 různé druhy), osázení mís, instalace na veřejném osvětlení a kruhové objezdy, údržba (zálivka, hnojení, v případě potřeby chemický postřik na choroby, pletí a škůdce), snesení mís a převoz k uskladnění, vyprázdnění a uskladnění mís, likvidace vzniklého odpadu. V případě úhynu většiny rostlin květinové výzdoby v nádobě, musí být nejpozději do týdne nahrazena květinová výzdoba novou.
 Z2020-042118 28. 12. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky základního potravinářského sortimentu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-040987 30. 11. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky čajů v nálevových sáčcích a výpůjčka odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-039582 30. 11. 2020 7. 12. 2020 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky odhad.cena 3 354 144 Kč
Oprava Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb a bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků.
 Z2020-039453 5. 11. 2020 neuvedena Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky ŠKOLKY MCELY, s.r.o.
KAISER s.r.o.
Dodávka sadebního materiálu 2020 - II. etapa 965 643 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka sadebního materiálu pro zadavatele dle druhu dřeviny.
 Z2020-039047 21. 12. 2020 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037741 26. 10. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka pečiva pro Nemocnici České Budějovice, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-036578 19. 10. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Jihočeská masna s.r.o.
Dodávka potravin - uzeniny 2 527 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) na průběžné dodávky potravin - uzenin s více účastníky zadávacího řízení pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
 Z2020-036581 19. 10. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Vodňanská drůbež, a.s.
Dodávka potravin - drůbež II. 2 972 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je je uzavření rámcové dohody na dodávky potravin - drůbeže s více účastníky zadávacího řízení.
 Z2020-034786 27. 11. 2020 neuvedena Sociální služby města Přerova, p.o. Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-032137 14. 9. 2020 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-030435 2. 11. 2020 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-040747 16. 11. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
MIKROP ČEBÍN a.s.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno 4 675 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-030150 28. 8. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Agarden rostliny s.r.o.
Dodávka okrasných stromů, ovocných stromů a keřů 3 095 540 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka okrasných stromů, ovocných stromů a keřů pro SÚSPK na rok 2020 vč. dopravy do určených odběrných míst.
 Z2020-029125 14. 12. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o.
Alliance Healthcare s.r.o.
Enterální výživa 2020 IV. 4 355 841 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-028740 10. 9. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Enterální výživa 2020 III. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-027761 30. 11. 2020 8. 9. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem SCHINDLER FOOD s.r.o.
Bojové dávky potravin -nákup - pro rok 2020 II 11 201 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je pořízení bojových dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně.
 Z2020-033228 22. 9. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Lescus Cetkovice
Dodávka sazenic pro podzimní umělou obnovu lesa 721 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-034554 5. 10. 2020 neuvedena Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. AnLab, s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávku krmiva pro ústavní 2 529 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-025307 17. 8. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Enterální výživa II. 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-025655 2. 10. 2020 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno MIKROP ČEBÍN a.s.
De Heus a.s.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024522 21. 9. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110.3 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024091 19. 11. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o.
Enterální výživa I. 2020 705 432 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-023757 10. 9. 2020 13. 8. 2020 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY SÓJOVÉHO A ŘEPKOVÉHO odhad.cena 37 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na dodávky šrotů, na základě které budou realizována v intervalu cca 1 měsíc jednotlivá dílčí plnění dodávek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle potřeb zadavatele. Realizace bude probíhat na základě elektronické výzvy k podání nabídek dle § 135 ZZVZ- Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.
 Z2020-021630 4. 1. 2021 24. 7. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně CATUS spol. s r.o.
Pitný režim 6 511 016 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dodávky pitného režimu se zapůjčením 11 ks výrobníků horké vody a 42 ks automatů na přípravu kávy a čaje na dobu neurčitou. Podrobná specifikace a předpokládané množství je uvedeno v přílohách ZD.
 Z2020-019820 20. 7. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110.2 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-019805 17. 8. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-109.2 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-019677 14. 7. 2020 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018961 17. 8. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-165.4 Čočka velkozrnná loupaná celá, její odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-023377 9. 7. 2020 neuvedena Ecostore s.r.o. CORREZIONE s.r.o.
Komponenty pro linku zpracování dřevěných odpadů 4 496 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-016308 12. 5. 2020 neuvedena Obec Svéradice VODASERVIS s.r.o.
PROTOM Strakonice, s.r.o.
Svéradice - doplnění technologie ÚV, připojení 3 239 993 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je připojení vrtu SV-1 a doplnění technologie stávající úpravny vody ve Svéradicích o zařízení na odstranění železa a manganu.
 Z2020-015535 6. 8. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 18-129.3 Paštika, konzerva, její pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-015538 6. 8. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 19-016.2 Masové konzervy - pořízení, ochraňování a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-015226 8. 6. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-015241 10. 8. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Mlékárna Hlinsko, a.s.
20-109 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a 11 673 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-014272 27. 4. 2020 neuvedena Lesy hl. m. Prahy Školky - Montano spol. s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
Dodávky sadebního materiálu pro rok 2020 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepravidelných dodávek sadebního materiálu pro lesnické účely pro LVS 1 a 2. Sazenice musí splňovat požadavky na kvalitu dle vyhl. 29/2004 Sb. a dle ČSN 482115. Zajištění dodávek bude prováděno na základě dílčích objednávek, přičemž jednotlivé dílčí zakázky budou objednatelem zadávány po dobu trvání rámcové dohody na základě uplatnění principu písemného objednávání jednotlivých dílčích plnění (objednávek).
 Z2020-014009 6. 8. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv BOHEMILK, a.s.
Mlékárna Hlinsko, a.s.
+3 další dodavatelé
20-034b Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a 22 455 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-013465 10. 8. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Moravia Lacto a.s.
Moravia Lacto a.s.
+1 dodavatel
20-034a Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a 32 238 000 Kč
Oprava
 Z2020-010770 31. 3. 2020 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM Tišnovská dřevovýroba s.r.o.
Stavební řezivo 1 - Sanace odkaliště Kl - 3. etapa 743 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka 1 části Stavebního řeziva pro stavbu Sanace odkaliště Kl - 3. etapa včetně dopravy.
 Z2020-010735 30. 10. 2020 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
AnLab, s.r.o.
Dodávka laboratorních hlodavců IV. 7 320 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-010028 22. 6. 2020 neuvedena Masarykův onkologický ústav Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
+2 další dodavatelé
SIPPING 2020–2022 (2. vyhlášení) 1 242 307 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009415 19. 10. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Tomáš Lochman
Klatovské rybářství a.s.
+10 dalších dodavatelů
Dodávky bažantí zvěře (rámcová dohoda) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 679 lidí darovalo 1 846 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy