Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 759 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-004058 1. 2. 2019 4. 3. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Maso odhad.cena 19 215 680  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka čerstvého masa dle specifikace na základě dílčích objednávek dle uzavřené rámcové kupní smlouvy (vzorová rámcová kupní smlouva).
Z2019-003944 31. 1. 2019 neuvedena Město Hartmanice Zelená biomasa a.s.
Dřevošrot, a.s.
Pila Černý s.r.o.
KULT a.s.
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva do kotelen Hartmanice na rok 2019 280  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka štěpky jako paliva pro kotelen Hartmanice pro rok 2019 do množství 10000 prm. Přesné množství je závislé a klimatických podmínkách, technickém stavu budov odběratelů a jejich požadované tepelné pohody.
Z2019-003043 25. 1. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav Sipping 2019–2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky enterální výživy určené k výživě sondou dle specifikace v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky (Specifikace předmětu zakázky a cenová nabídka) za podmínek uvedených v příloze č. 2 výzvy k podání nabídky (Vzor kupní smlouvy).
Z2019-001225 14. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. Miroslav Ulrich
Dodávka masa, uzenin a uzených výrobků 2019 2 071 660  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka masa, uzenin a uzených výrobků.
Z2019-001220 14. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
Dodávka mléka a mléčných výrobků 2019 2 801 901  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka mléka a mléčných výrobků
Z2019-001240 14. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. MK Fruit s.r.o.
Dodávka ovoce a zeleniny 2019 2 767 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka ovoce a zeleniny.
Z2019-000083 7. 2. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-147.2 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-039176 7. 2. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce pro lesní správu Potštát v letech 2019 - 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-042629 7. 2. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky základního potravinářského sortimentu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-042002 13. 2. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav Enterální výživa 2019–2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-040295 19. 11. 2018 neuvedena Obec Srch AWOCADO s.r.o.
Investice do lesů v obci Srch 695 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka lesních odpočívadel, naučné zábavné stezky
Z2018-040358 7. 2. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky mraženého zboží odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-043449 7. 2. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. MIXA VENDING s.r.o.
Chlazená strava a výdajové automaty 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-002020 14. 2. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávky extrahovaného a extrudovaného řepkového krmného šrotu - rozděleno na 2 části – opakované řízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-038599 5. 11. 2018 26. 11. 2018 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky ostatních pekařských a cukrářských výrobků odhad.cena 3 095 320  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně (stravovací provoz). Přesná specifikace jednotlivých položek těchto výrobků je uvedena v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek.
Z2018-036817 7. 2. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DENDRIA s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Wotan Forest, a.s.
Školky - Montano, spol. s r.o.
ATRO Rýmařov s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
AGROWALD - školka Červený Dvůr s.r.o.
DNS - NÁKUP SADEBNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V LETECH 2019-2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-035540 7. 2. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-166.2 Masové konzervy – pořízení, ochraňování a obměna odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-035532 7. 2. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky základního potravinářského sortimentu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-034214 5. 10. 2018 neuvedena Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i. Bohumil Dort
Odchov perlorodek z Malše pro posílení jejich přírodní populace a péče o juvenilní stádia 3+ 1 843 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Doplnění populace perlorodek v Malši (na území přírodní památky Horní Malše) odchovanými místními jedinci zajistí přežití této populace do budoucna, protože v ní v současné době chybí z důvodu minimální přirozené reprodukce mladá generace. Odchovaní jedinci převážně ve věkové kategorii 3+ budou vypouštěni na pečlivě vybraná stanoviště v řece s takovými podmínkami, ve kterých již dokáží přežít do dospělosti.
Z2018-026582 7. 2. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. LESCUS Cetkovice, s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Pěstební činnost včetně dodávky materiálů divize Plumlov 2019-2020 327 805 380  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039572 13. 2. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy IRIS ŠPANIHEL s.r.o.
Revitalizace stromořadí a zelených ploch na MČ Praha 8 3 718 836  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-031858 7. 2. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-165.2 Čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-031853 7. 2. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-241 Rýže dlouhozrnná loupaná – pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-031370 7. 2. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-241 Rýže dlouhozrnná loupaná – pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-033989 14. 2. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávky extrahovaného a extrudovaného řepkového krmného šrotu - rozděleno na 2 části odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-038110 13. 2. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň MASO WEST s.r.o.
Dodávky krmného masa (hovězí čtvrtě+hovězí srdce) pro potřeby Zoologické a botanické zahrady města Plzně, p.o. 4 434 560  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-013015 7. 2. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. EUROPROLAND s.r.o.
Kloboucká lesní s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce - divize Lipník nad Bečvou v letech 2019 - 2020 277 262 742  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-027560 13. 8. 2018 neuvedena CENDIS, s.p. Nákup suchého sortimentu pro jídelnu a kantýnu Ministerstva dopravy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávku suchého sortimentu pro jídelnu a kantýnu v sídle státního podniku CENDIS, s. p.
Z2018-027556 13. 8. 2018 neuvedena CENDIS, s.p. Nákup ovoce a zeleniny pro jídelnu a kantýnu Ministerstva dopravy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávku ovoce a zeleniny pro jídelnu a kantýnu v sídle státního podniku CENDIS, s. p.
Z2018-025997 1. 2. 2019 10. 9. 2018 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury EXTRUDO Bečice s. r. o.
Kombinované potravinové balíčky - nákup 2018 7 631 422  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup 31 944 kusů kombinovaných potravinových balíčků pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně. Podrobné vymezení VZ je uvedeno ve Smlouvě.
Z2018-025855 30. 7. 2018 neuvedena CENDIS, s.p. Nákup masných výrobků pro jídelnu a kantýnu Ministerstva dopravy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávku masných výrobků pro jídelnu a kantýnu v sídle státního podniku CENDIS, s. p.
Z2018-025890 7. 2. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky Dřevařskécentrum, s.r.o.
Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-023520 29. 1. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-154.2 Těstoviny bezvaječné - pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-023113 13. 7. 2018 neuvedena Vězeňská služba České republiky Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky II odhad.cena 5 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bílé štěpky, sloužící jako palivo pro kotle MR 1500kW a MR 950kW v kotelně Věznice Příbram, pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 10 000 PRM po dobu platnosti Rámcové kupní smlouvy
Z2018-037899 14. 2. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
MIKROP ČEBÍN a.s.
MIKROP ČEBÍN a.s.
Tekro, spol. s r.o.
Tekro, spol. s r.o.
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 5 5  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-021290 29. 1. 2019 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Gastro instant, spol. s.r.o.
PAC Hořovice s.r.o.
CZ-Hamico s.r.o.
Bidfood Czech Republic s.r.o.
MIMO Bohemia, a.s.
Dynamický nákupní systém na nákup potravin odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-036271 29. 1. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. MIKROP ČEBÍN a.s.
MIKROP ČEBÍN a.s.
MIKROP ČEBÍN a.s.
MIKROP ČEBÍN a.s.
MIKROP ČEBÍN a.s.
MIKROP ČEBÍN a.s.
MIKROP ČEBÍN a.s.
Minerální lizy, sypké minerální doplňky pro dojný skot, masný skot, telata a lesní zvěř pro roky 2018 a 2019 2 990 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-028881 13. 2. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno MIKROP ČEBÍN a.s.
De Heus a.s.
De Heus a.s.
MIKROP ČEBÍN a.s.
Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2018-2019 4  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-014494 29. 1. 2019 neuvedena Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávku krmiva pro ústavní zvěřinec 2 762 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-014500 29. 1. 2019 neuvedena Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávku steliva pro ústavní zvěřinec 1 776 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-016948 14. 2. 2019 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv 17-202.2 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-016396 14. 2. 2019 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv 17-147 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2018-016120 14. 2. 2019 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv 17-164 Hrách zelený loupaný celý, jeho pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-014446 13. 2. 2019 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv 17-154 Těstoviny bezvaječné - pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-012656 27. 7. 2018 21. 5. 2018 Vězeňská služba České republiky Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky (2018 – 2020) odhad.cena 5 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bílé štěpky, sloužící jako palivo pro kotle MR 1500kW a MR 950kW v kotelně Věznice Příbram
Z2018-012446 13. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Nápoje pro pacienty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-010651 13. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Na Homolce Gastro instant, spol. s r.o.
J.K. - GAZA s.r.o.
Gastro instant, spol. s r.o.
J.K. - GAZA s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky vybraných potravin pro Nemocnici Na Homolce III 11 636 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-008534 13. 2. 2019 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv 17-166 Masové konzervy – pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-007672 30. 8. 2018 16. 4. 2018 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka laboratorních hlodavců odhad.cena 9 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody.
Z2018-007157 14. 2. 2019 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv 17-165 Čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení