Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 747 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042629 10. 12. 2018 7. 1. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky základního potravinářského sortimentu odhad.cena 3 861 854 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně. Blíže viz zadávací podmínky.
Z2018-042002 5. 12. 2018 7. 1. 2019 Masarykův onkologický ústav Enterální výživa 2019–2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky enterální výživy.
Z2018-040295 19. 11. 2018 neuvedena Obec Srch AWOCADO s.r.o.
Investice do lesů v obci Srch 695 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka lesních odpočívadel, naučné zábavné stezky
Z2018-040358 19. 11. 2018 18. 12. 2018 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky mraženého zboží odhad.cena 3 940 920 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mraženého zboží, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně (stravovací provoz). Blíže viz zadávací podmínky.
Z2018-039572 12. 11. 2018 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. IRIS ŠPANIHEL, s.r.o.
Revitalizace stromořadí a zelených ploch na MČ Praha 8 3 718 836 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je revitalizace stromořadí a zelených ploch na území MČ Praha 8. Jedná se o rekultivaci travin a výsadbu keřů a stromů.
Z2018-039176 9. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce - divize Lipník nad Bečvou v letech 2019-2020 - II odhad.cena 75 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce pro organizační jednotku zadavatele Lipník nad Bečvou.
Z2018-038599 5. 11. 2018 26. 11. 2018 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky ostatních pekařských a cukrářských výrobků odhad.cena 3 095 320 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně (stravovací provoz). Přesná specifikace jednotlivých položek těchto výrobků je uvedena v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek.
Z2018-037899 30. 10. 2018 neuvedena Mendelova univerzita v Brně MIKROP ČEBÍN a.s.
Tekro, spol. s r.o.
Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 5 4 189 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky krmných směsí, podle potřeb zadavatele v souladu s podrobnou specifikací uvedenou v příloze A, č. 1 – 5, včetně laboratorních rozborů a bezplatného výživářsko - poradenského servisu.
Z2018-036817 15. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DNS - NÁKUP SADEBNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V LETECH 2019-2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-036271 19. 10. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. MIKROP ČEBÍN a.s.
Minerální lizy, sypké minerální doplňky pro dojný skot, masný skot, telata a lesní zvěř pro roky 2018 a 2019 2 990 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky minerálních lizů a minerálních doplňků pro skot a lesní zvěř pro potřebu organizačních jednotek (divizí) zadavatele. Rozsah plnění a požadavky na složení zboží dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace a smlouvy.
Z2018-035532 20. 11. 2018 15. 11. 2018 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky základního potravinářského sortimentu odhad.cena 3 861 854 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně. Blíže viz zadávací podmínky.
Z2018-034214 5. 10. 2018 neuvedena Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i. Bohumil Dort
Odchov perlorodek z Malše pro posílení jejich přírodní populace a péče o juvenilní stádia 3+ 1 843 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Doplnění populace perlorodek v Malši (na území přírodní památky Horní Malše) odchovanými místními jedinci zajistí přežití této populace do budoucna, protože v ní v současné době chybí z důvodu minimální přirozené reprodukce mladá generace. Odchovaní jedinci převážně ve věkové kategorii 3+ budou vypouštěni na pečlivě vybraná stanoviště v řece s takovými podmínkami, ve kterých již dokáží přežít do dospělosti.
Z2018-033989 4. 10. 2018 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávky extrahovaného a extrudovaného řepkového krmného šrotu - rozděleno na 2 části 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky šrotu, na základě které budou realizovány jednotlivé minitendry samostatně pro každou část veřejné zakázky podle potřeb zadavatele. Dodávky řepkového krmného šrotu budou pro obě části v souladu se specifikací uvedenou v příloze 1a pro část I. veřejné zakázky a v příloze 1b pro část II. veřejné zakázky. U dodávek extrahovaného krmného řepkového šrotu i u dodávek extrudovaného krmného řepkového šrotu musí dodavatel ke každé dodávce doložit, že šrot neobsahuje geneticky modifikované organismy a to včetně dopravy.
Z2018-031858 19. 11. 2018 14. 11. 2018 Správa státních hmotných rezerv 17-165.2 Čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování odhad.cena 9 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je: a) pořízení 250 t čočky velkozrnné loupané celé (dále čočky), b) ochraňování 250 t čočky. Čočka bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací ochranu důležitých hospodářských zájmů státu. Předmět VZ je rozdělen na 5 samostatných částí, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 50 tun čočky; Část 2: Dodávka a ochraňování 50 tun čočky; Část 3: Dodávka a ochraňování 50 tun čočky; Část 4: Dodávka a ochraňování 50 tun čočky; Část 5: Dodávka a ochraňování 50 tun čočky. Podmínky dodávky a ochraňování jsou podrobně stanoveny v přiložených závazných návrzích „Kupní smlouvy“ a „Smlouvy o ochraňování státních hmotných rezerv“ a jsou totožné pro všechny části VZ.
Z2018-031370 23. 11. 2018 12. 11. 2018 Správa státních hmotných rezerv 17-241 Rýže dlouhozrnná loupaná – pořízení a ochraňování odhad.cena 9 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení 250 tun rýže dlouhozrnné loupané (dále „rýže“), její skladování a ochraňování. Rýže bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR (dále „Správa“) jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací a ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu.
Z2018-038110 15. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň MASO WEST s.r.o.
Dodávky krmného masa (hovězí čtvrtě+hovězí srdce) pro potřeby Zoologické a botanické zahrady města Plzně, p.o. 4 434 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-013015 15. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. EUROPROLAND s.r.o.
Kloboucká lesní s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce - divize Lipník nad Bečvou v letech 2019 - 2020 277 262 742 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-028881 23. 8. 2018 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín De Heus a.s.
MIKROP ČEBÍN a.s.
Rámcová dohoda na nákup krmných komponentů pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2018-2019 7 319 580 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli krmných komponentů pro krmení hospodářských zvířat. Zakázka je rozdělena na čtyři části: První část-Minerální krmiva pro prasata, Druhá část-Startér pro telata-ke krmení telat od 1. týdne věku, Třetí část-Program selata, Čtvrtá část-Minerální krmiva pro skot.
Z2018-027560 13. 8. 2018 neuvedena CENDIS, s.p. Nákup suchého sortimentu pro jídelnu a kantýnu Ministerstva dopravy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávku suchého sortimentu pro jídelnu a kantýnu v sídle státního podniku CENDIS, s. p.
Z2018-027556 13. 8. 2018 neuvedena CENDIS, s.p. Nákup ovoce a zeleniny pro jídelnu a kantýnu Ministerstva dopravy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávku ovoce a zeleniny pro jídelnu a kantýnu v sídle státního podniku CENDIS, s. p.
Z2018-026582 3. 12. 2018 31. 10. 2018 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Pěstební činnost včetně dodávky materiálů divize Plumlov 2019-2020 327 805 380 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce (zejména dodávky sadebního materiálu lesních dřevin, chemických přípravků na ochranu lesa, oplocenek) včetně jejich aplikace v rámci realizace pěstebních prací (zejména příprava ploch pro zalesňování, zalesňování, mechanická i chemická ochrana proti buřeni a proti zvěři, ochrana lesa proti hmyzím škůdcům) a další pěstební práce. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, které budou plněny samostatně. Části veřejné zakázky jsou definovány lesními správami divize Plumlov (organizační jednotka zadavatele), spravující lesní porosty a lesnickými úseky, ve kterých bude veřejná zakázka realizována.
Z2018-025997 1. 8. 2018 10. 9. 2018 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Kombinované potravinové balíčky - nákup 2018 odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup 31 944 kusů kombinovaných potravinových balíčků pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně. Podrobné vymezení VZ je uvedeno ve Smlouvě.
Z2018-025855 30. 7. 2018 neuvedena CENDIS, s.p. Nákup masných výrobků pro jídelnu a kantýnu Ministerstva dopravy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávku masných výrobků pro jídelnu a kantýnu v sídle státního podniku CENDIS, s. p.
Z2018-025890 15. 11. 2018 neuvedena Vězeňská služba České republiky Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-023520 15. 11. 2018 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-154.2 Těstoviny bezvaječné - pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-023113 13. 7. 2018 neuvedena Vězeňská služba České republiky Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky II odhad.cena 5 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bílé štěpky, sloužící jako palivo pro kotle MR 1500kW a MR 950kW v kotelně Věznice Příbram, pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 10 000 PRM po dobu platnosti Rámcové kupní smlouvy
Z2018-021290 26. 10. 2018 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Gastro instant, spol. s.r.o.
PAC Hořovice s.r.o.
CZ-Hamico s.r.o.
Bidfood Czech Republic s.r.o.
MIMO Bohemia, a.s.
Dynamický nákupní systém na nákup potravin odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-019785 30. 10. 2018 neuvedena ČESKÝ ROZHLAS Z+M Partner spol. s r.o.
Dodávky pramenité vody a pronájem výdejníků vody 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku pramenité vody a pronájem výdejníků vody.
Z2018-014494 15. 11. 2018 neuvedena Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávku krmiva pro ústavní zvěřinec 2 762 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-014500 15. 11. 2018 neuvedena Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávku steliva pro ústavní zvěřinec 1 776 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-016948 16. 8. 2018 1. 8. 2018 Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 17-202.2 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování odhad.cena 35 482 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení 600 tun sušeného odtučněného mléka a jeho ochraňování. Sušené odtučněné mléko bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Z2018-016396 22. 6. 2018 19. 7. 2018 ČEŠKA 17-147 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu odhad.cena 86 638 000 Kč
Oprava Předmětem VZ je zajištění obměny zásob cukru krystalu, tj. dodávka 7 608,15 tun (+/- 0,1 %) cukru krystalu bílého, který bude určen pro dlouhodobé skladování, s protiodběrem 7 608,15 tun (+/- 0,1 %) partie 2004 (1 500 tun), 2003 (5 560,25 tun) a 2002 (547,9 tun) cukru krystalu ze státních hmotných rezerv, tzn. že, se jedná o prodej 7 608,15 tun cukru krystalu a nákup 7 608,15 tun cukru krystalu bílého.
Z2018-016120 14. 8. 2018 27. 7. 2018 Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 17-164 Hrách zelený loupaný celý, jeho pořízení a ochraňování odhad.cena 3 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení 125 t hrachu zeleného loupaného celého a jeho ochraňování. Hrách bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Z2018-014446 3. 8. 2018 9. 7. 2018 Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 17-154 Těstoviny bezvaječné - pořízení a ochraňování 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení 80 t těstovin bezvaječných a jejich ochraňování. Těstoviny budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Z2018-012656 27. 7. 2018 21. 5. 2018 Vězeňská služba České republiky Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky (2018 – 2020) odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bílé štěpky, sloužící jako palivo pro kotle MR 1500kW a MR 950kW v kotelně Věznice Příbram
Z2018-012446 15. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Nápoje pro pacienty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-010651 21. 6. 2018 14. 5. 2018 NEMOCNICE Rámcová dohoda na dodávky vybraných potravin pro Nemocnici Na Homolce III. odhad.cena 17 343 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek vybraných potravin pro stravovací provoz, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Z2018-008534 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv 17-166 Masové konzervy – pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-007672 30. 8. 2018 16. 4. 2018 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka laboratorních hlodavců odhad.cena 9 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody.
Z2018-007157 22. 11. 2018 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv 17-165 Čočka velkozrnná loupaná celá, její pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-000192 22. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. TIS lignum s.r.o.
TIS lignum s.r.o.
FLORSTYL s.r.o.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce - divize Lipník nad Bečvou v letech 2018-2020 240 583 260 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-010356 15. 11. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Dodávka krmiva pro laboratorní zvířata 3 389 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-004076 29. 3. 2018 9. 3. 2018 NEMOCNICE Rámcová dohoda na dodávky vybraných potravin pro Nemocnici Na Homolce II. odhad.cena 18 156 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek vybraných potravin pro stravovací provoz, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Z2018-003652 1. 2. 2018 neuvedena Vězeňská služba České republiky Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky (2018 – 2020) odhad.cena 5 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bílé štěpky, sloužící jako palivo pro kotle MR 1500kW a MR 950kW v kotelně Věznice Příbram
Z2018-012626 22. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. KLEE AGRO s.r.o.
OSEVA,AGRO Brno, spol. s r.o.
OSEVA,AGRO Brno, spol. s r.o.
KLEE AGRO s.r.o.
Dodávka osiv zemědělských plodin v roce 2018 II 648 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2017-024216 15. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. KAISER s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
KAISER s.r.o.
KAISER s.r.o.
KAISER s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
KAISER s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
Dodávky sadebního materiálu lesních dřevin - jaro 2018 5 834 725 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-001398 15. 1. 2018 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
Dodávka mléka a mléčných výrobků pro rok 2017-2018 2 733 955 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka mléka a mléčných výrobků specifikovaných v přiložené tabulce položek mléka a mléčných výrobků pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
Z2018-001358 12. 1. 2018 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. Makovec a.s.
Dodávka masa, uzenin a uzených výrobků 2018 2 107 075 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka masa, uzenin a uzených výrobků specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
Z2018-005166 22. 11. 2018 neuvedena Město Kaplice Y-CZ s.r.o.
Lesní technika - Kaplice 2 199 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-020124 22. 11. 2018 neuvedena Masarykův onkologický ústav Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Enterální výživa 2018 3 652 922 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu