Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:Jidlo'

Nalezené veřejné zakázky 968 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-018908 26.05.2021 neuvedena Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Dodávky vín 2021-2024 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vín a souvisejících služeb.
  Z2021-017013 13.05.2021 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016824 12.05.2021 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jde o zajištění stravování pro zaměstnance a pacienty zadavatele. Systémové číslo VZ v Tender Areně P21V00188348.
  Z2021-016080 06.05.2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE AG FOODS Group a.s.
Dodávky čajů v nálevových sáčcích a výpůjčka 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-013862 23.04.2021 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí JIP východočeská, a.s.
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu 8 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-013844 23.04.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Dynamický nákupní systém pro dodávky potravin, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-013311 19.04.2021 neuvedena Město Hartmanice KULT a.s.
Zelená biomasa a.s.
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako 344 874 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem této podlimitní veřejné zakázky (VZ) je uzavřít rámcovou dohodu mezi zadavatelem a maximálně čtyřmi vybranými uchazeči. Z těchto uchazečů bude uzavřena pro 1Q / 2021 kupní smlouva s jedním dodavatelem, který nejlépe vyhoví podmínkám z tohoto VŘ. Pro 2,3 a 4Q/ 2021 bude uzavřena kupní smlouva vždy s jedním dodavatelem na základě výsledků z tzv. „minitendru“ vyhlášených koncem příslušného předchozího čtvrtletí. Pořadí v jakém se umístí uchazeči v rámci tohoto VŘ je tedy závazné pouze pro 1 Q/2021. V dalších čtvrtletích se opětovně soutěží, ale už pouze mezi účastníky rámcové dohody. Každý z účastníků rámcové dohody však může v dalších čtvrtletích předložit nabídkovou cenu maximálně do výše nabídky uvedené v rámcové dohodě uzavřené na základě této výzvy. Kupní smlouvy budou uzavírány až do celkového objemu max 10000 prm na rok 2021 a to dle pravidel zveřejněných v závazném textu...
  Z2021-012567 16.04.2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-109.4 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-013300 19.04.2021 neuvedena Město Hartmanice Zelená biomasa a.s.
KULT a.s.
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-012322 15.04.2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110.5 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-011717 12.04.2021 neuvedena Město Zlaté Hory LESOŠKOLKY s.r.o.
Sazenice lesních dřevin pro rok 2021 2 085 090 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka 201700 ks sazenic lesních dřevin pro zalesnění na LHC Města Zlaté Hory
  Z2021-011724 08.04.2021 neuvedena Město Zlaté Hory LESOŠKOLKY s.r.o.
Sazenice lesních dřevin pro rok 2021 2 085 090 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 201 700 ks sazenic lesních dřevin pro zalesnění na LHC Města Zlaté Hory.
  Z2021-011202 06.04.2021 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace AG FOODS Group a.s.
Nápoje pro pacienty 6 531 815 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-010675 01.04.2021 neuvedena Centrum sociálních služeb Praha Zajištění stravy pro osoby bez přístřeší odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-009376 09.04.2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE CITUS s.r.o.
Dodávky mraženého zboží 4 982 055 Kč
Oprava
  Z2021-008664 15.03.2021 21.04.2021 Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce právní a investiční Balené potravinové dávky - individuální
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je pořízení individuální dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně. Vzhledem k úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku enviromentálně a sociálně odpovědně. Jedním z hodnotících kritérií jsou výrobky splňující podmínku Fair Trade a dále zadavatel požaduje, aby dodavatel u poddodavatelů neuplatňoval vyšší sankce vůči nim než jsou sankce, které hrozí dodavateli. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
  Z2021-015844 03.05.2021 neuvedena Lesy hl. m. Prahy LESOŠKOLKY s.r.o.
Školky - Montano, spol. s r.o.
Dodávky sadebního materiálu pro rok 2021 6 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-005768 24.05.2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Exportní s.r.o.
Exportní s.r.o.
20-147 Cukr krystal – obměna zásoby HR cukru 7 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-004975 03.05.2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 19-016.3 Masové konzervy - pořízení, ochraňování a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-004738 19.04.2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 18-129.4 Paštika, konzerva, její pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-004109 12.04.2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-111 Rýže loupaná – pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-008640 11.03.2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně PRONACHEM spol. s r.o.
Rámcová dohoda na dodávku osiva kukuřice 2021 2 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-045746 08.03.2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Gastro instant, spol. s r.o.
Dodávky základního potravinářského sortimentu - 2 504 467 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-044428 14.12.2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Maso V + W, s.r.o.
Dodávka masa, uzenin a uzených výrobků 2021 2 940 820 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka masa, uzenin a uzených výrobků, specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace, pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
  Z2020-044411 14.12.2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
Dodávka mléka a mléčných výrobků 2021 2 915 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka mléka a mléčných výrobků, specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace, pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
  Z2020-044455 14.12.2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Fruit servis s.r.o.
Dodávka ovoce a zeleniny 2021 2 593 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka ovoce a zeleniny pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace. V tabulce jsou vypsány jednotlivé položky, které budou dodávány průběžně v termínu plnění. Kusové množství jednotlivých položek vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny v ní obsažené položky.
  Z2020-043577 15.03.2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-109.3 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-043536 15.03.2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-110.4 Sušené plnotučné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-043660 25.04.2022 neuvedena Sociální služby města Přerova, p. o. Eurogastro catering s.r.o.
Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova 13 057 347 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, 75 02 Přerov podávané v domově pro seniory a zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 2705/16, 750 02 Přerov dodávaných do denního pobytu.
  Z2020-042428 26.04.2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny AnLab, s.r.o.
Ing. Albert Weber
+1 dodavatel
Dodávky malých laboratorních zvířat 6 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich částí jsou postupné dodávky malých laboratorních zvířat potřebných pro Centrum experimentální medicíny IKEM v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky, resp. předpokládané hodnoty příslušné části veřejné zakázky, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
  Z2020-042118 28.12.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky základního potravinářského sortimentu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-040987 26.04.2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky čajů v nálevových sáčcích a výpůjčka odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-013272 19.04.2021 neuvedena Město Hartmanice KULT a.s.
Pila Černý s.r.o.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako 7 140 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-039453 05.11.2020 neuvedena Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky ŠKOLKY MCELY, s.r.o.
KAISER s.r.o.
Dodávka sadebního materiálu 2020 - II. etapa 965 643 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka sadebního materiálu pro zadavatele dle druhu dřeviny.
  Z2020-039582 18.02.2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE PAC Hořovice s.r.o.
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky 3 410 145 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-039047 21.12.2020 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-037741 11.05.2021 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. PENAM, a.s.
Pekárna Srnín s.r.o.
+2 další dodavatelé
Dodávka pečiva pro Nemocnici České Budějovice, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-036578 19.10.2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Jihočeská masna s.r.o.
Dodávka potravin - uzeniny 2 527 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) na průběžné dodávky potravin - uzenin s více účastníky zadávacího řízení pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
  Z2020-036581 19.10.2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Vodňanská drůbež, a.s.
Dodávka potravin - drůbež II. 2 972 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je je uzavření rámcové dohody na dodávky potravin - drůbeže s více účastníky zadávacího řízení.
  Z2020-034786 27.11.2020 neuvedena Sociální služby města Přerova, p.o. Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-032137 19.04.2021 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí JIP východočeská, a.s.
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu 8 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-042402 01.12.2020 neuvedena Město Kadaň Studený s.r.o.
Veřejná květinová výzdoba v Kadani, potřetí 2 158 992 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-030435 02.11.2020 neuvedena Městská nemocnice následné péče Stravování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-040747 27.04.2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
MIKROP ČEBÍN a.s.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno 4 675 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-030150 28.08.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Agarden rostliny s.r.o.
Dodávka okrasných stromů, ovocných stromů a keřů 3 095 540 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka okrasných stromů, ovocných stromů a keřů pro SÚSPK na rok 2020 vč. dopravy do určených odběrných míst.
  Z2020-029125 14.12.2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o.
Alliance Healthcare s.r.o.
Enterální výživa 2020 IV. 4 355 841 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-028740 08.02.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s.
PHARMOS, a.s.
+1 dodavatel
Enterální výživa 2020 III. 6 326 783 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-027761 30.11.2020 08.09.2020 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem SCHINDLER FOOD s.r.o.
Bojové dávky potravin -nákup - pro rok 2020 II 11 201 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je pořízení bojových dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně.
  Z2020-033228 22.09.2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Lescus Cetkovice
Dodávka sazenic pro podzimní umělou obnovu lesa 721 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-034554 05.10.2020 neuvedena Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. AnLab, s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávku krmiva pro ústavní 2 529 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu