Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 2160 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012444 16. 4. 2019 6. 5. 2019 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Výkonová kampaň pro portál Kudyznudy.cz odhad.cena 1 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a realizace výkonové kampaně pro portál Kudyznudy.cz.
Z2019-011834 15. 4. 2019 neuvedena Geriatrické centum Týniště nad Orlicí Zajištění stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky Geriatrického centra Týniště nad Orlicí
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zabezpečení stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky v souladu s platnou legislativou a normami kvality, včetně zajištění všech prací a služeb spojených se stravovacím provozem. Součástí předmětu VZ jsou tedy následující činnosti: • příprava celodenní stravy pro klienty domova pro seniory případně pro klienty domu s pečovatelskou službou a expedice na jednotlivá oddělení dle požadavků objednatele prostřednictvím potravinového výtahu, výdejních ohřívacích vozíků s gastronádobami a tabletového systému na jednotlivá oddělení s tím, že část rozvozu je prováděna po areálu centra, • příprava stravy pro zaměstnance a její výdej v jídelně Geriatrického centra, • příprava stravy a její výdej pro terénní pečovatelskou službu, • komplexní zajištění zásobování pro provoz stravovacího zařízení, • zajištění...
Z2019-001125 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011835 11. 4. 2019 neuvedena Geriatrické centum Týniště nad Orlicí Zajištění stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky Geriatrického centra Týniště nad Orlicí odhad.cena 9 500 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zabezpečení stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky v souladu s platnou legislativou a normami kvality, včetně zajištění všech prací a služeb spojených se stravovacím provozem. Součástí předmětu VZ jsou tedy následující činnosti: • příprava celodenní stravy pro klienty domova pro seniory případně pro klienty domu s pečovatelskou službou a expedice na jednotlivá oddělení dle požadavků objednatele prostřednictvím potravinového výtahu, výdejních ohřívacích vozíků s gastronádobami a tabletového systému na jednotlivá oddělení s tím, že část rozvozu je prováděna po areálu centra, • příprava stravy pro zaměstnance a její výdej v jídelně Geriatrického centra, • příprava stravy a její výdej pro terénní pečovatelskou službu, • komplexní zajištění zásobování pro provoz stravovacího zařízení, • zajištění...
Z2019-011414 11. 4. 2019 24. 5. 2019 Centrum služeb pro silniční dopravu Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji odhad.cena 3 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji.
Z2019-011415 11. 4. 2019 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Ústeckém kraji odhad.cena 3 024 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Ústeckém kraji.
Z2019-010387 3. 4. 2019 3. 5. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VZ 551240 Lázně Bohdaneč odhad.cena 3 029 400  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro 70 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 551240 Lázně Bohdaneč (dále jen "VZ 551240") příslušníků rezortu MO, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2019-009842 27. 3. 2019 neuvedena Společně, o.p.s. Marketservice Thomas Mikscha GmbH
KARTA SENIORA II 2 628 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je a) dodání 40.000 karet s oboustranným potiskem b) distribuce karet uživatelům vč. administrativy c) webové stránky projektu d) tiskové služby v souvislosti s průvodními dopisy ke kartám e) nábor poskytovatelů slev v zapojených krajích f) služby spojené se zajištěním publicity projektu.
Z2019-009214 25. 3. 2019 neuvedena Český statistický úřad Návrh strategie a realizace komunikační, marketingové a PR kampaně ke Sčítání lidí, domů a bytů 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009471 25. 3. 2019 11. 4. 2019 LAC, s.r.o. Dodávka a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na Mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA v Německu odhad.cena 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na Mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA v Německu. Předmětem zakázky jsou služby (pronájem) spojené s návrhem a realizací výstavních expozic, tedy montáž, demontáž výstavního stánku v místě konání veletrhu, včetně zajištění vybavení stánku. Architektonický návrh expozice, dodávky a služby spojené s realizací expozice pro prezentaci sortimentu průmyslových pecí a sušáren.
Z2019-009638 18. 4. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Propagace Jihomoravského kraje na festivalových akcích IGNIS BRUNENSIS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008792 19. 3. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze CPI Hotels, a.s.
Mezinárodní vědecká konference „9th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2019)“ 3 136 693  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb nezbytných pro konání mezinárodní vědecké konference „9th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2019)“ (dále jen „Konference“) pořádané Zadavatelem ve dnech 5. – 8. 11. 2019.
Z2019-008875 15. 4. 2019 neuvedena Český svaz moderního pětiboje, z. s Ubytování a stravování při závodech SP 2019 v moderním pětiboji odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008431 10. 4. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Opravy gastronomických zařízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007695 11. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ověření realizace vybraných IT projektů financovaných z OPTP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006890 18. 4. 2019 neuvedena Povodí Odry, státní podnik Stravování zaměstnanců správy Povodí Odry, státní podnik (zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ) odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-006393 18. 4. 2019 neuvedena Potravinářská komora České republiky Propagační kampaň s cílem posílení kladného vnímání evropského systému kvality zemědělských produktů spotřebitelem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005646 18. 4. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. Personální agentury odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005684 18. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
Reklamní partnerství - Aquapark 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je propagace a reklama zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v části Návrhu smlouvy. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
Z2019-005550 18. 4. 2019 neuvedena Český statistický úřad GTH catering a.s.
Zajištění závodního stravování pro ČSÚ Praha – Skalka - opakovaně 31 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-005526 18. 4. 2019 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004435 18. 4. 2019 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004572 18. 4. 2019 neuvedena Česká agentura pro standardizaci Výběr marketingové agentury pro Českou Agenturu pro standardizaci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004381 5. 3. 2019 18. 2. 2019 Zámek Štiřín Umělecká řemesla, s.r.o.
Služby uměleckých řemesel 1 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Služby uměleckých řemesel poskytované v prostorách Zámku Štiřín.
Z2019-003954 18. 4. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-003953 18. 4. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Zajištění servisních služeb v ubytovacích vozech ČD, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-004013 18. 4. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky IMAGE CZ, a.s.
Nákup mediálního prostoru v doplňkových tištěných médiích 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003751 18. 4. 2019 neuvedena Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi RESTAUROVÁNÍ MOBILIÁŘE V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STARÉ BOLESLAVI odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003920 1. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003723 18. 4. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009175 10. 4. 2019 neuvedena Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. SC & C spol. s r.o.
Sběr dat dodatečného písemného dotazníku projektu SHARE CZ+ v roce 2019 2 920 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003151 28. 1. 2019 26. 2. 2019 Agrární komora České republiky INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPAŇ ZROZENO V EU odhad.cena 23 170 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem realizace tohoto zadávacího řízení je realizace projektu „Zrozeno v EU“ prostřednictvím vybraného dodavatele na základě tohoto zadávacího řízení. Hlavním cílem projektu je podpořit růst nákupu a spotřeby zemědělských a potravinářských výrobků z tuzemska a Unie na cílových trzích, které v současnosti tvoří cca roční objem 470 mld. Kč, z toho je dovoz z okolních zemí EU cca 58 % (proti tomuto současnému stavu tedy nejméně + 5 %, tj. v hodnotě více než 23 mld. Kč milionů EUR). Předmětem plnění této veřejné zakázky bude zpracování následujících dokumentů a provedení níže vymezených činností: a) Vytvoření sloganu a loga realizace projektu b) Kreativní strategie c) Návrh ATL a BTL aktivit d)Zpětná kontrola výsledků a dopadů do CS Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci ve specifikaci předmětu plnění (kap. 5).
Z2019-002902 8. 4. 2019 19. 2. 2019 Letiště Praha, a. s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem maloobchodního prodeje - m.č. 2050, 2050a, 2050b odhad.cena 51 635 246  Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v ZD a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F této ZD (dále jen „Smlouva“).
Z2019-002531 24. 1. 2019 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Moravskoslezském kraji odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002534 8. 4. 2019 28. 2. 2019 Centrum služeb pro silniční dopravu Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji.
Z2019-007171 18. 4. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADIOHOUSE s.r.o.
VZ 80419 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém portálu „csfd.cz“ pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-005815 18. 4. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 80219 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém vyhledavači „Seznam.cz“ pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-007168 18. 4. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
VZ 80319 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém portálu iDnes.cz a vyhledavači dopravního spojení iDos.cz pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy 1 399 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-002335 25. 2. 2019 18. 2. 2019 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy (diet) do Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví odhad.cena 27 505 320  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní zajištění (výrobu) a dovoz pokrmů (dietní a běžné stravy) pro LDN Rybitví. Dodavatel se zaváže zajistit a dodat pokrmy bez nápojů pro zaměstnance, pacienty a klienty LDN Rybitví. Pro pacienty a klienty dodávaná strava bude v podobě diet, pro zaměstnance to bude dodávána forma běžné stravy.
Z2019-002021 18. 1. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích – nové vyhlášení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001029 11. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 1 590 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je vytvoření a zajištění vydávání 12 příloh o evropských strukturálních a investičních fondech, viz http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU, (dále také „Přílohy“) ve 4 regionálních mutacích, a to ve formě jedné dvoustrany speciální přílohy tištěného média - deníku (4 regionální mutace) a on-line verze na portálu daného média. Obsahem Příloh budou: • příběhy projektů, příjemců a žadatelů, • zviditelnění každodenních přínosů podpořených projektů ESI fondů, • v rámci on-line verze i multimediální obsah (video z místa, rozhovor s příjemcem dotace, s beneficienty, tj. lidmi využívající přínosů realizovaného projektu).
Z2019-000557 9. 1. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Realizace jednotného vizuálního stylu organizace Správy železniční dopravní cesty
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Hlavním cílem této Veřejné zakázky je aplikace a realizace jednotného vizuálního stylu Zadavatele dle podkladů uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-000521 8. 1. 2019 neuvedena Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o.
Zajištění školního stravování 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění školního stravování žáků a stravování zaměstnanců zadavatele. Toto stravování bude zajištěno formou výroby jídel ve výrobně dodavatele (nebo jeho poddodavatele) a následný dovoz těchto jídel do školní výdejny Domova mládeže v Nemocniční ulici 635, Nový Bor (detašované pracoviště zadavatele). Výdej stravy si zajišťuje zadavatel sám vlastními zaměstnanci. V rámci celodenního stravování žáků budou takto zajištěny snídaně, svačiny, obědy a večeře, v rámci stravování zaměstnanců budou zajištěny obědy a večeře.
Z2019-000460 7. 1. 2019 neuvedena Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi (druhé zadání) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044381 21. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR
Předběžné oznámení Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření metodiky, která stanoví, způsob, jakým mají být území pro tzv. Integrované územní investice ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 vymezena v České republice pro příští programové období Evropské unie.
Z2018-044055 21. 3. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Zajištění stravování v elektrárnách ČEZ - Sever odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-043146 25. 2. 2019 neuvedena Generální finanční ředitelství MEDOS - STRAVOVÁNÍ s.r.o.
Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územního pracoviště v Hradci Králové - II. 4 270 080  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042382 4. 4. 2019 31. 1. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VZ 299401Hradec Králové a VZ 551240 Lázně Bohdaneč odhad.cena 6 672 840  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca 95 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 299401 Hradec Králové (dále jen "VZ 299401") a pro 70 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 551240 Lázně Bohdaneč (dále jen "VZ 551240") příslušníků rezortu MO, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2018-042592 31. 1. 2019 neuvedena Dům zahraniční spolupráce REMMARK, a.s.
Zajištění informovanosti veřejnosti prostřednictvím elektronických a outdoorových médií 1 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) pro umístění informačních sdělení a pro jednotlivé mediální kampaně na podporu projektů zadavatele. Hlavním cílem projektů je informování občanů České republiky o možnostech zapojení se do vzdělávacích programů Evropské komise.
Z2018-042154 8. 2. 2019 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení