Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 465 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-002808 22. 1. 2021 neuvedena Emilova sportovní, z.s. MIMO LIMIT catering & event s.r.o.
Dny bez bariér-zimní hry 2021-ubytovací, 478 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování ubytovacích, stravovacích a přepravních služeb v rámci pořádání Dnů bez bariér - zimních her 2021.
 Z2021-002807 22. 1. 2021 neuvedena Emilova sportovní, z.s. MIMO LIMIT catering & event s.r.o.
Dny bez bariér-zimní hry 2021-ubytovací, 205 612 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování pořadatelských služeb v rámci Dnů bez bariér - zimních her 2021.
 Z2021-001943 18. 1. 2021 neuvedena Centrum investic, rozvoje a inovací REMMARK, a.s.
Marketingové nástroje +inovace (sdílená značka 1 748 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je poskytování služeb spočívajících v návrhu podoby a realizaci marketingových a komunikačních nástrojů a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. Předmět veřejné zakázky musí být v souladu s následujícími podklady: • Marketingová a komunikační strategie regionální inovační značky Královéhradeckého kraje pro vývoj, výzkum a inovace 2020+; • Seznam KPI; • Kreativní brief; • Harmonogram plnění; • Manuál vizuální a komunikační identity +inovace;
 Z2021-001996 18. 1. 2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Zajištění závodního stravování pro zaměstnance odhad.cena 12 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích. Součástí předmětu plnění budou také všechny činnosti spojené s výrobou a výdejem stravy a čištěním a udržováním prostor a zařízení pro její přípravu a výdej, tedy zejména čištění, mytí a dezinfekce veškerého použitého nádobí, nádob pro přepravu stravy, nástrojů a zařízení použitého pro přípravu a výdej stravy, dodávka odpovídajícího počtu ubrousků apod.
 Z2021-001613 18. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Propagace eGovernmentu - ČÁST 2 - Nákup mediálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001623 18. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Propagace eGovernmentu – ČÁST 3 – Nákup mediálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002007 18. 1. 2021 19. 2. 2021 VOP CZ, s.p. Personální agentury odhad.cena 100 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dočasného přidělení zaměstnanců agentury práce v souladu s § 308 a 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění na pozice dle písemného zadání uživatele a zajištění veškeré agendy s tím související, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2021-000550 11. 1. 2021 5. 2. 2021 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3 421 Koncese na stravování pro Gymnázium Jana Palacha, odhad.cena 36 409 296 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Předmětem Veřejné zakázky je zajištění provozu kuchyně a jídelny v budově Zadavatele. Pojmy používané v této Zadávací dokumentaci v souvislosti s popisem předmětu Veřejné zakázky jsou detailně definovány v Závazném návrhu koncesní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“). Dodavatel bude zajištovat následující • školní stravování žáků Zadavatele ve školní jídelně a • stravování dalších osob, konkrétně zaměstnanců Zadavatele, seniorů, jež jsou bývalými zaměstnanci Zadavatele, a žáků jiných škol (zejména žáků ŽŠ ERIZA) ve školní jídelně Zadavatele. Výchozí finanční podmínky předkládané Zadavatelem jsou obsaženy ve Finančním modelu koncese, jenž tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace.
 Z2020-046602 14. 1. 2021 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-046576 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov Prostějovský volejbal s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Prostějova při mistrovských zápasech A-týmu žen klubu VK Prostějov, spolek v rámci UNIQA Volejbalové ligy žen a CEV Cupu při utkáních A-týmu žen (umístění znaku města a propagačních textů na dresech hráček, ve sportovní hale a dalších místech, spoty v hlášeních apod.) a při dalších souvisejících aktivitách klubu VK Prostějov, spolek v sezóně 2020-2021.
 Z2020-046564 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Prostějova při mistrovských zápasech A-týmu mužů BK OLOMOUCKO (klub BK OLOMOUCKO z.s.) v rámci KOOPERATIVA Národní basketbalové ligy při utkáních A-týmu mužů (umístění znaku města a propagačních textů na hráčských dresech, ve sportovní hale a dalších místech, spoty v hlášeních apod.) a při dalších souvisejících aktivitách klubu BK OLOMOUCKO z.s. v sezóně 2020-2021.
 Z2020-046391 29. 12. 2020 20. 1. 2021 Člověk v tísni, o.p.s. Osvětová kampaň k tématu změny klimatu odhad.cena 5 249 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o veřejnou zakázku na služby spočívající v přípravě, plánování a podpoře implementace celoevropské osvětové kampaně v rámci projektu "1Planet4All" na téma změny klimatu cílené na lidi ve věku 15 - 35 let ve 12 zemích EU (Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko, Belgie, Itálie, Francie, Irsko, Německo, Estonsko, Španělsko, Portugalsko), a to v on-line formě, popřípadě v jiných formách navržených dodavatelem. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 200 000 EUR. Jelikož není možné ve formuláři uvést předpokládanou hodnotu v EUR, je uveden přepočet předpokládané hodnoty na Kč dle kurzu ke dni zahájení zadávacího řízení na www.cnb.cz.
 Z2020-045752 28. 12. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Výzkumy trhu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-046284 28. 12. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045681 21. 12. 2020 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism Dynamický nákupní systém na zajištění tvorby a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045611 21. 12. 2020 5. 2. 2021 Městská část Praha 11 Výběr provozovatele sportovního areálu Jedenáctka odhad.cena 33 600 000 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Předmětem koncese je zajištění provozování areálu objektů B a C sportoviště Jedenáctka VS po dobu 10 let včetně poskytnutí souvisejících služeb v požadované v kvalitě s tím, že bude v co nejširší míře zabezpečena dostupnost sportovních a volnočasových aktivit, které lze v areálu a jeho částech provozovat. Podrobné informace o objektech a jejich vybavení jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
 Z2020-045379 4. 1. 2021 4. 1. 2021 Vězeňská služba České republiky Pardubice - provozování prodejny potravinářského a
Oprava Předmětem VZ je zajištění prodeje potravinářského, drogistického a průmyslového zboží v budově Věznice Pardubice (dále jen „Věznice“), a to formou provozování kantýny po dobu 5 let v nebytových prostorách Věznice. Nedílnou součástí plnění je rovněž zřízení a zajištění provozu 3 prodejních automatů (2 potravinových automatů a 1 nápojového automatu) v budově Věznice.
 Z2020-045564 21. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Databáze ekonomických subjektů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-044971 16. 12. 2020 neuvedena město Otrokovice Program primární prevence rizikového chování na 3 512 396 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexních služeb v oblasti primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městem Otrokovice. Cílem veřejné zakázky bude v maximální možné míře předcházet a současně redukovat rizikové chování dětí a mládeže, formovat jejich osobnost, rozvíjet sociální vztahy a dovednosti a měnit tak sociální klima školy. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zajištění vhodné informační strategie o probíhajícím programu, o problematice rizikového chování a možnostech prevence ve městě Otrokovice.
 Z2020-044502 15. 12. 2020 neuvedena Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace CK Dakol, s. r. o.
Stravování pro klienty 157 952 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoročního stravování pro klienty zadavatele ve městě Orlová.
 Z2020-044417 14. 12. 2020 neuvedena Římskokatolická farnost Kolín Obnova varhan kostela sv. Bartoloměje v Kolíně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-043732 11. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Zajištění hotelových a konferenčních služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-043400 7. 12. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace ZZS ZK – Poskytování přednemocniční neodkladné odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-043409 7. 12. 2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Společnost AKVT-KAROLAS
enovation s.r.o
+1 dodavatel
Zajištění administrace zadávacích řízení a dalších 5 100 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zastupování Zadavatele ve smyslu ustanovení § 43 zákona při zadávání veřejných zakázek souvisejících zejména s vybudováním a provozem laserových center ELI a HiLASE (dále jen „Centra“), s tím související odborná poradenská činnost, včetně kompletní administrace zadávacích řízení v českém i anglickém jazyce a zajištění vzdělávacích školení v oblasti legislativy veřejných zakázek.
 Z2020-042418 3. 12. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pasport mikrotrhlin, zálivek a spárořezu na CBK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040484 23. 11. 2020 neuvedena Vězeňská služba České republiky Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-034001 18. 1. 2021 neuvedena EG.D, a.s. FIERA a.s.
VOLTCOM, spol. s r.o.
+8 dalších dodavatelů
Administrativní zajištění věcných břemen včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-040844 16. 11. 2020 16. 12. 2020 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Nákup mediálního prostoru- Print a Rádio odhad.cena 7 375 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných nosičích reklamy - v tištěných médiích a v rádiích v období leden - červen 2021.
 Z2020-040294 11. 1. 2021 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Monitoring návštěvnosti s.r.o.
Partnerství,o.p.s.
Monitoring návštěvnosti pomocí automatických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-040166 21. 12. 2020 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Zajištění závodního stravování pro zaměstnance odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-030701 13. 11. 2020 neuvedena Generální finanční ředitelství Závodní stravování v budově Generálního finančního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-039783 9. 11. 2020 neuvedena Generální finanční ředitelství Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-039616 9. 11. 2020 10. 12. 2020 Česká pošta, s.p. Marketingové služby - kreativní agentura pro odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění kreativních digitálních marketingových služeb souvisejících s přípravou a realizací online a direct emailingových kampaní v prostředí internetu včetně zajištění technologického řešení webů, komunikačních microsite, webových aplikací a dalších digitálních prezentací.
 Z2021-000304 6. 1. 2021 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Zdravá školní jídelna Vitalité s.r.o.
UPT-VZ-20-13 Dodávka obědů s dovozem 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-017120 2. 11. 2020 neuvedena Dům zahraniční spolupráce Uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-037997 29. 10. 2020 30. 11. 2020 Česká pošta, s.p. Pozáruční servis klimatizačních a odhad.cena 5 620 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem VZ jsou kontroly a servisní zásahy všech klimatizačních a vzduchotechnických jednotek v rámci celé ČR. VZ je rozdělena na 2 částí: 1. PHA - PH 3.740.000 Kč; 2. ZČ - PH 1.880.000 Kč; Na základě VZ bude uzavřena pro každou část VZ rámcová dohoda o poskytování služeb s jedním dodavatelem na 36 měsíců.
 Z2020-038075 27. 10. 2020 19. 11. 2020 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění průzkumu trhu pro potřeby VZP ČR odhad.cena 4 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění a následná realizace průzkumů postojů široké veřejnosti a odborné veřejnosti k tématům VZP ČR, a to na území celé ČR v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-038658 2. 11. 2020 neuvedena Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc Orglarstvo Škrabl d.o.o.
Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037305 26. 10. 2020 neuvedena Sociální služby města Žďár nad Sázavou AGRO - Měřín, obchodní společnost, s.r.o.
Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance 3 381 141 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní výrobu a dodávku stravy pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou v letech 2020 - 2022 - k 2. části veřejné zakázky.
 Z2020-037884 2. 11. 2020 neuvedena Vězeňská služba České republiky Věznice Kuřim – provozování prodejny odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-037574 15. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo financí DigitalAd, s.r.o.
MOJE daně 2021 – nákup mediálního prostoru a 5 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037111 9. 11. 2020 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Nákup reklamního prostoru OOH 2021-2022 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-037263 26. 10. 2020 neuvedena Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o.
Zajištění stravování pro mateřské školy v MČ Praha 28 898 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-036077 17. 12. 2020 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zajištění realizace marketingové strategie pro rok odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-036041 10. 12. 2020 neuvedena Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace "Zajištění stravovacích služeb v potřebné kvalitě odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-035214 12. 10. 2020 11. 11. 2020 Římskokatolická farnost Křtiny Kompletní rekonstrukce varhan v kostele Jména odhad.cena 7 480 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou v jednotlivých částech veřejné zakázky uzavřeny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je obnova původního stavu památkově chráněné varhanní skříně (rejstř. č. 129992), včetně statiky, a volná rekonstrukce mechanického varhanního stroje odpovídající velikosti dané skříně. Jedná se o varhany barokního typu umístěné v mobiliáři kostela Jména Panny Marie ve Křtinách, nemovité národní kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (rejstř. č. 34241/7-481 ÚSKP ČR), významného poutního místa, které vznikly podle dochovaných pramenů v 2. polovině 18. století.
 Z2020-035070 18. 1. 2021 12. 11. 2020 Ministerstvo obrany Pohoštění na paluby vojenských dopravních letounů
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky je pořízení služby (spočívající v dodávce jídel), která zabezpečí požadované dodávky cateringových služeb na paluby vojenských dopravních letounů pro zabezpečení letů letadel AČR na letišti Praha - Kbely a ve výjimečných případech na letišti Václava Havla Praha - terminál T3, zejména při provádění letů ústavních a vládních činitelů a letů v prospěch rezortu MO.
 Z2020-016430 21. 12. 2020 neuvedena Justiční akademie SECAT Olomouc s.r.o.
Zajištění stravovacích služeb pro účastníky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-035012 23. 11. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045468 21. 12. 2020 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob pux s.r.o.
Web pro #brnoregion 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 683 lidí darovalo 1 850 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy