Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:Jine'

Nalezené veřejné zakázky 2 573 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-009806 22.03.2021 neuvedena Ministerstvo vnitra MEDIA AGE s.r.o.
Komunikační kampaň Ministerstva vnitra 20 333 524 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-021208 14.06.2021 neuvedena Zlínský kraj Zajištění stravování pro zaměstnance Krajského odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
  Z2021-020861 14.06.2021 13.07.2021 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce právní a investiční MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AČR u VÚ 3255 Praha v letech
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 3255 Praha. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání v sociální a environmentální oblasti a to dodržováním férových pracovních podmínek a k podpoře ekologické šetrnosti.
  Z2021-020570 08.06.2021 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 4 132 231 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o., IČ: 289 31 181, během hokejových utkání A-týmu LHK Jestřábi Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2021/2022 CHANCE hokejové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
  Z2021-020336 07.06.2021 neuvedena Český svaz zpracovatelů masa Osvětová kampaň ČSZM v roce 2021 3 392 395 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem projektu je zdůraznění pozitivního vlivu konzumace masa a masných výrobků na lidské zdraví a vývoj, a zároveň přiblížit spotřebitelům aktuální trendy v oblasti bezpečnosti a kvality potravin. Druhým hlavním cílem je přiblížit mladým lidem práci v masozpracujícím průmyslu a zvýraznit atraktivitu tohoto oboru pro jejich další zaměření, aby se v dalších letech nemusel masozpracující průmysl potýkat s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.
  Z2021-019854 04.06.2021 neuvedena Statutární město České Budějovice TVORBA A ZAJIŠTĚNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE V RÁMCI odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019176 03.06.2021 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu Krajský koordinátor pro provádění prevence v odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-018296 24.05.2021 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Plzeňské stravování s.r.o.
Dodávka chlazené stravy do ZZC Balková 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017644 17.05.2021 neuvedena Centrum sociálních služeb Praha Mobilní strava odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
  Z2021-017253 14.06.2021 neuvedena Město Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem – výběr provozovatele odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-017375 17.05.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA „Komunikační kampaň Operačního programu Praha - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017558 17.05.2021 neuvedena Statutární město Přerov HC ZUBR Přerov s.r.o.
Propagační a reklamní služby 6 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-016511 31.05.2021 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu PROCOMA, spol. s r.o.
Zajištění služeb v oblasti BESIP 3 051 200 Kč
Oprava
  Z2021-016233 07.05.2021 19.05.2021 LOM PRAHA s.p. Poskytování technicko-obchodních služeb v Alžírské odhad.cena 50 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytování technicko-obchodních služeb v Alžírské lidové a demokratické republice, a to jak přímo, tak i prostřednictvím pobočky (kanceláře) poskytovatele v Alžírské lidové a demokratické republice.
  Z2021-016086 04.05.2021 neuvedena Akademie výtvarných umění v Praze Sekvoia s.r.o.
AVU VZ6 Rekonstrukce učebny 1 849 890 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou služby: repase dřevěného interiéru/nábytku učebny č. 6 na hlavní budově AVU (kinosál), především truhlářské a restaurátorské práce, včetně instalačních, dopravních a dalších služeb nutných pro zprovoznění učebny pro Akademii výtvarných umění v Praze.
  Z2021-015948 06.05.2021 neuvedena ČEZ, a. s. RAUL, s.r.o.
Reklamní partnerství SkiTour odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-015237 03.05.2021 neuvedena ČEZ, a. s. RAUL, s.r.o.
Reklamní partnerství - 56. – 59. ročník ČEZ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-013480 20.04.2021 neuvedena Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Eurogastro catering s.r.o.
Zajištění stravování pro klienty a zaměstnance 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je služba pro zajištění celoroční stravy klientů a zaměstnanců pro jednotlivé druhy Klíčem - centrem sociálních služeb, p. o. poskytovaných sociálních služeb. Služby budou poskytovány na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je definována návrhem smlouvy a přílohou č. 1 smlouvy (Příloha č. 1 Svazku 2), ve které je uveden předpokládaný odběr porcí jídel. Dovoz stravy bude zajištěn zadavatelem ve vlastních přepravních nádobách.
  Z2021-012807 19.04.2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozování městského mobiliáře společně s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
  Z2021-011630 12.04.2021 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. HB Reda Trade s.r.o.
Hromadné stravování zaměstnanců 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění hromadného stravování zaměstnanců s podmínkou výpůjčky prostor, v sídle zadavatele na ulici Novoveské 1266/25, 709 00 Ostrava Mariánské Hory.
  Z2021-011723 10.05.2021 neuvedena České dráhy, a.s. Zajištění cateringových služeb ve vlacích Českých odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-011690 26.04.2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku REMMARK, a.s.
Reklamní kampaň Není zvěř jako zvěř 2021 5 980 000 Kč
Oprava
  Z2020-022267 12.10.2020 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy ADJUST ART, spol. s r.o.
Partner Zoo Praha v oblasti outdoorové reklamy - 8 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-011641 12.04.2021 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví REMMARK, a.s.
Nákup mediálního prostoru pro potřeby komunikační, 41 322 314 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-011332 06.04.2021 neuvedena Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
Zajištění teplé stravy 119 754 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoročního stravování pro klienty a zaměstnance zadavatele.
  Z2021-010461 29.03.2021 neuvedena Devátá rozvojová a.s. Provozovatel restaurace v historickém hostinci U odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese
  Z2021-009818 29.03.2021 23.04.2021 Český rozhlas Dynamický nákupní systém Zajištění mediálního odhad.cena 95 000 000 Kč
Oprava Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na komplexní zajištění nákupu mediálního prostoru dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů. Způsobu a místa dodání, kontroly kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací. Dynamický nákupní systém bude zavaden na období 4 let a ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ rozdělen do tří jednotlivých kategorií, a to konkrétně: OOH, Online a Print.
  Z2021-009162 18.03.2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci MNFORCE
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 – Sběr 2 131 480 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-008861 15.03.2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup kampaní pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-001996 29.03.2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Monika Rusová
Zajištění stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze 11 963 248 Kč
Oprava
  Z2021-008072 29.03.2021 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy REMMARK, a.s.
Nákup mediálního prostoru na internetu a v tisku 4 000 000 Kč
Oprava
  Z2021-008676 11.03.2021 neuvedena Úřad vlády České republiky ARA s, spol. s r.o.
Kreativní celostátní kampaň na podporu očkování 3 470 002 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-007197 10.05.2021 31.03.2021 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce právní a investiční MO, Odbor nemovité infrastruktury ARAMARK, s. r. o.
Stravování v AČR v letech 2021-2025 u VZ 6848 3 744 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VZ 6848 Bystřice pod Hostýnem.
  Z2021-007415 24.05.2021 neuvedena CENIA, česká informační agentura životního prostředí KAMPAŇ KE ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O EKOZNAČCE EŠV/EŠS A odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-017782 18.05.2021 neuvedena Ministerstvo dopravy BlueGhost.cz, s.r.o.
Nenech se ovlivnit (řízení bez drog a alkoholu) 3 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-005973 15.02.2021 neuvedena Jihomoravský kraj AUGUR Consulting s.r.o.
Analýza potřeb klíčových aktérů v oblasti 2 376 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-005483 25.03.2021 neuvedena Státní zdravotní ústav Prevence antibiotické rezistence odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-014031 22.04.2021 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih VYKRUT zahradní služby a.s.
VZ 20.21 Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a 2 470 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-005102 16.04.2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Rychlá, v.o.s.
ZZS ZK – Poskytování přednemocniční neodkladné 13 326 327 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-015932 04.05.2021 neuvedena Český telekomunikační úřad Grant Thornton Advisory s.r.o.
Výběr dodavatele přezkumu podle § 37 odst. 4 až 6 2 798 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-011396 07.04.2021 neuvedena Masarykova univerzita STEM/MARK, a.s.
Longitudinální výzkum vlivu technologií na 2 809 916 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-004357 01.02.2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky Věznice Jiřice - provozování prodejny odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese
  Z2021-015915 03.05.2021 neuvedena Domov Svojšice ALMED SERVIS, s. r. o.
Zajištění stravování Domov Svojšice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-003152 26.01.2021 neuvedena Masarykova univerzita Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO pro Správu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění splnění všech povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany, které pro zdavatele vyplývají z příslušných právních předpisů, interních předpisů zadavatele, technických či jiných norem a z průvodní dokumentace výrobců prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, které jsou umístěny v jednotlivých objektech ve správě Správy kolejí a menz MU.
  Z2021-002714 25.01.2021 neuvedena Statutární město Zlín Berani Zlín, s.r.o.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 13 192 911 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s ledním hokejem, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
  Z2021-002715 25.01.2021 neuvedena Statutární město Zlín FC FASTAV Zlín, a.s.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 4 958 678 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s profesionální kopanou, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
  Z2021-009773 22.03.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Marketing & Media Group s. r. o.
VZ 80121 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 1 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-002807 22.01.2021 neuvedena Emilova sportovní, z.s. MIMO LIMIT catering & event s.r.o.
Dny bez bariér-zimní hry 2021-ubytovací, 205 612 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování pořadatelských služeb v rámci Dnů bez bariér - zimních her 2021.
  Z2021-008626 11.03.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
VZ 80221 – Poskytnutí bannerové reklamy na 1 649 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-008642 11.03.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADIOHOUSE s.r.o.
VZ 80321 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu