Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 2208 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-023437 11. 7. 2019 neuvedena Centrum sociálních služeb Praha 2, příspěvková organizace GZD s.r.o.
Zajištění náhradního stravování pro klienty Centra sociálních služeb Praha 2 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření Smlouvy o zajištění přípravy a dovozu jídel mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude příprava a dovoz obědů a večeří pro klienty zadavatele po dobu rekonstrukce prostor zadavatele, kdy bude zadavateli v důsledku probíhajících stavebních úprav znemožněno připravovat obědy a večeře vlastními kapacitami.
Z2019-023156 15. 7. 2019 neuvedena Obec Stříbrnice Obec Stříbrnice
Oprava národního formuláře Obec Stříbrnice
Z2019-022303 8. 7. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Basketball Nymburk, a.s.
Reklamní partnerství - Basketball Nymburk 12 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je propagace a reklama zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v části Návrhu smlouvy. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
Z2019-022277 4. 7. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně 2019/2020“ 4 132 231  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s. r. o., IČ: 289 31 181, během hokejových utkání A-týmu LHK Jestřábi Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 CHANCE hokejové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Z2019-022433 3. 7. 2019 25. 7. 2019 Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance odhad.cena 5 640 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Součástí hlavního předmětu VZ je komplexní zajištění dovozu a dodávky obědů do výdejního místa zadavatele a dále zajištění prací spojených s odvozem a mytím přepravních nádob.Předpokládaný průměrný denní rozsah služby bude činit 800 obědů ve třech kategoriích.1. kategorie: 7 – 10 let -70g masa 2. kategorie: 11 – 14 let – 80 g masa 3. kategorie: 15 a více let a dospělí zaměstnanci – 90 g masa 1.4 Dodávaná jídla se budou skládat z hlavního teplého chodu. Oběd bude minimálně 1x týdně doplněn o kusové ovoce.
Z2019-021937 1. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno Olympic Festival s.r.o.
Propagace statutárního města Brna související s realizací akce Olympic festival Brno 2020 ve městě Brně 10 330 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Brna při uspořádání Olympijského festivalu při Letních olympijských hrách 2020 ve městě Brně.
Z2019-022073 1. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno MEDIA AGE s.r.o.
Rámcová dohoda: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované komunikační strategie #brno2050 5 790 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro integrované marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace Integrované komunikační strategie #brno2050. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2019-021027 16. 7. 2019 neuvedena Český rozhlas VZ05/2019 - Nákup mediálního prostoru odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-021343 26. 6. 2019 18. 7. 2019 Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace „Zabezpečení stravování pro zaměstnance ZOO Brno“ odhad.cena 3 795 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou výroby, dovozu a výdeje jídel v jídelně v objektu zadavatele v určených prostorách. Vybavení výdejny a jídelny a požadavky na jídla jsou uvedeny v přílohách obchodních podmínek s názvem"normy potravin", „Požadavky zadavatele na přípravu jídel“ a „Vybavení výdejny a jídelny“.
Z2019-020534 15. 7. 2019 neuvedena Letiště Praha, a.s. PROVOZOVÁNÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE SE SORTIMENTEM TRAVEL ESSENTIALS, TJ. PRODEJ TISKU, TABÁKU, DROBNÉHO OBČERSTVENÍ, DOPLŇKŮ K CESTOVÁNÍ APOD. odhad.cena 850 000 000  Kč
Oprava Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
Z2019-020399 20. 6. 2019 22. 7. 2019 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Výběr marketingové agentury pro Českou Agenturu pro standardizaci odhad.cena 16 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti marketingových a reklamních služeb spočívající v odborném poradenství a praktické pomoci při navrhování, přípravě, realizaci, monitorování a vyhodnocování marketingově komunikačních kampaní za účelem: • posílení povědomí o produktech a službách Objednatele u odborné veřejnosti v České republice, • zvýšení povědomí o produktech a službách Objednatele v prostředí průmyslu a technických vzdělávacích institucích v České republice, • navazování kontaktů a rozvoje dlouhodobé spolupráce se subjekty působící v oblasti průmyslu a s technickými vzdělávacími institucemi v České republice, včetně získávání zpětné vazby od těchto subjektů (dále jen „Služby“). Poskytovatel se současně zavazuje v rámci poskytování Služeb vykonávat zejména následující činnosti: • grafické práce (tvorba grafických návrhů, tištěné materiály, bannery, online užití...
Z2019-020442 18. 7. 2019 25. 7. 2019 Nejvyšší kontrolní úřad Uspořádání XI. kongresu EUROSAI v roce 2020 odhad.cena 7 900 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na přípravu a organizaci XI. kongresu EUROSAI, který se bude konat v Praze ve dnech 31. 5. až 4. 6. 2020. Součástí kongresu jsou vybrané služby a dodávky probíhající v souladu s jeho přípravou, samotným průběhem kongresu a činností po konání kongresu. Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Požadavky na zajištění služeb, v Příloze č. 2 – Požadavky na IT a AV a v Návrhu smlouvy.
Z2019-020444 24. 6. 2019 neuvedena Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Oprava národního formuláře výzkumem v anorganické chemii.
Z2019-020035 17. 6. 2019 neuvedena Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s. THERMAL - F, a.s.
MFF Karlovy Vary 2019 12 474 571  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Pronájem nebytových prostor potřebných pro org. zázemí festivalu. Poskytnutí ubytovacích kapacit hotelu Thermal-F, a.s., které jsou součástí kulturně-ubytovacího komplexu.
Z2019-019829 8. 7. 2019 15. 7. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AČR v letech 2019-2023 pro VZ 5512 Stará Boleslav odhad.cena 22 848 000  Kč
Oprava Předmětem VZ je závodní stravování
Z2019-019210 10. 6. 2019 neuvedena Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace Dodávka obědů pro zaměstnance Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zajištění celoročního závodního stravování zaměstnanců zadavatele v pracovních dnech v počtu cca 60 - 90 porcí denně s výběrem ze čtyřech druhů jídel včetně polévky.
Z2019-018743 15. 7. 2019 15. 7. 2019 Statutární město Kladno Administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno odhad.cena 8 000 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Z2019-018553 24. 6. 2019 8. 7. 2019 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Zajištění celodenní stravy pro obyvatele a obědů pro zaměstnance Domova Pod Kavčí Skálou odhad.cena 12 800 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravovacích služeb pro zaměstnance zadavatele a obyvatele Říčan. Navrhované řešení je outsourcing celodenní stravy od externího dodavatele, včetně dopravy, které by mělo zahrnovat následující: • Celodenní stravování pro klienty v rozsahu - snídaně, obědy, večeře, 2. večeře diabetická, min. 1x denně svačina. • Obědy pro zaměstnance. • Jídelníčky modulované pod dohledem nutriční terapeutky. • Pokrytí předdefinovaných jídelníčků na 10 týdnů předem. • Možnost dietní stravy dle požadavků zdravotní sestry, aktuálně dieta žlučníková, diabetická, kombinovaná a šetřící. • Možnost dodávek ve specifických úpravách (strava mletá, mixovaná). • Respektování aktuální časovosti dodávek stravy (aktuálně rozestupy cca 2,5 h mezi jednotlivými jídly) • Možnost odhlášek stravy dle zdravotních dispozic klientů 24 hodin předem • Doprava stravy ze strany dodavatele v...
Z2019-018619 16. 7. 2019 neuvedena Ústavní soud Příprava a organizační zajištění XVIII. Kongresu CECC odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-019133 17. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí The Economist Intelligence Unit, NA, Inc.
Nákup přístupu do databáze The Economist Intelligence Unit na období 2019-2023 601 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-018393 3. 6. 2019 1. 7. 2019 Letiště Praha, a.s. PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2036, 2036A odhad.cena 60 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
Z2019-017821 16. 7. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
Propagace Jihomoravského kraje na festivalových akcích IGNIS BRUNENSIS – opakovaná výzva 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-017242 7. 6. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-017244 16. 7. 2019 neuvedena Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na poskytování stravy do SSP Bochoř odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-017154 17. 7. 2019 neuvedena Liberecký kraj Zajištění poledního stravování pro Gymnázium Česká Lípa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016914 23. 5. 2019 17. 6. 2019 Letiště Praha, a.s. PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2050, 2050A, 2050B (2) odhad.cena 50 195 941  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
Z2019-016749 31. 5. 2019 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ ZŮSTÁVÁME (V ZEMĚDĚLSTVÍ) TV CYKLUS 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016751 31. 5. 2019 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ BRAMBORY, ZDRAVÁ ZELENINA 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016750 31. 5. 2019 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NÁŠ MODRÝ MÁK 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016748 31. 5. 2019 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NASKOČ NA MLÉČNOU VLNU 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-015587 10. 5. 2019 neuvedena Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Jaroslav Kubizňák
Dodávka obědů červenec 2019 – březen 2021 5 878 145  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka obědů, tj. vaření a rozvoz obědů a jejich dovoz do domácností bez servírování na talíř pro zadavatele Centrum sociálních služeb Stod, příspěvkovou organizaci, a to ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.
Z2019-015535 10. 5. 2019 neuvedena Správa Krkonošského národního parku REMMARK, a.s.
Zajištění informační kampaně – Partner Krkonošského národního parku 3 150 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je tvorba loga, manuálu vizuální identity, klíčového vizuálu, produkce kampaně a nákup mediálního prostoru pro realizaci informační kampaně Partner Krkonošského národního parku, a to v souladu s Aktivity plánem s minimálními výstupy a v souladu Aktivity plánem s garantovanými výstupy.
Z2019-015282 9. 5. 2019 neuvedena Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví BONTÉ CLASS, s.r.o.
Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy (diet) do Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví II. 29 265 700  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní zajištění (výrobu) a dovoz pokrmů (dietní a běžné stravy) pro LDN Rybitví. Dodavatel se zaváže zajistit a dodat pokrmy bez nápojů pro zaměstnance, pacienty a klienty LDN Rybitví. Pro pacienty a klienty dodávaná strava bude v podobě diet, pro zaměstnance to bude dodávána forma běžné stravy.
Z2019-015066 6. 5. 2019 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu Autoškola Club Česká republika, s.r.o.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Moravskoslezském kraji 2 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Moravskoslezském kraji.
Z2019-014879 6. 5. 2019 30. 5. 2019 Letiště Praha, a.s. PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2053, 2053A, 2053B odhad.cena 48 358 147  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v této ZD a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F této ZD.
Z2019-014621 3. 6. 2019 6. 6. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - rádia odhad.cena 7 698 700  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v rozhlasovém vysílání, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Z2019-014622 3. 6. 2019 6. 6. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - TV odhad.cena 7 860 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v TV médiích, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Z2019-014614 3. 6. 2019 6. 6. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - print odhad.cena 21 435 300  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v tištěných nosičích reklamy, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Z2019-014613 3. 6. 2019 6. 6. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - on-line odhad.cena 22 005 900  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v online nosičích reklamy, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
236424 3. 5. 2019 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. SETERM CB a.s.
Mandátní smlouvy pro administrativní zajištění věcných břemen včetně zajištění souvisejících geodetických prací 15 652 264  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v rámci nichž bude uchazeč zastupovat zadavatele společnost E.ON Distribuce a.s. sídlem F. A. Gerstnera, 370 49 České Budějovice, při uzavírání a případně i sjednávání smluv o zřízení věcného břemene dle § 25 odst. 4 a § 59 odst. 2 energetického zákona včetně zajištění souvisejících geodetických prací pro vyhotovení geometrických plánů a vypořádání těchto smluv. Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2019-012913 23. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Zajištění inzerce v celostátním tisku za účelem propagace Fondů EHP a Norska na roky 2019 – 2022 č. 2 odhad.cena 800 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou služby zveřejnění výzev a/nebo propagace Fondů EHP a Norska. Zveřejnění výzev a/nebo propagace spočívá: a) v grafickém zpracování výzev/článků (tj. korektury textů, grafické úpravy textů, fotografií a log) na základě podkladů od zadavatele pro zajištění uveřejnění dle bodu c), b) v nákupu inzertní plochy v celostátním tištěném deníku, c) v zajišťování zveřejnění článků včetně fotografií a log v celostátním tištěném deníku. PODROBNĚJI VIZ POPIS V ODST. II.2.4 TOHOTO FORMULÁŘE.
Z2019-012804 29. 4. 2019 20. 5. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VÚ 2316 Praha odhad.cena 20 575 551  Kč
Oprava Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca350 osob denně (teplý oběd) u Vojenského útvaru 2316 Praha (dále jen "VÚ 2316"), bezplatné stravování pro 6 osob denně (teplá snídaně, teplý oběd) v pracovních dnech. Dále u Vojenského útvaru 1824 Žatec (dále jen "VÚ 1824") zabezpečit závodní stravování pro cca 280 osob denně (teplý oběd) a bezplatné stravování pro cca 13 osob denně (teplá snídaně, teplý oběd a studená večeře) v pracovních dnech, (teplá snídaně, studený oběd a studená večeře) ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků. Dále zabezpečit stravování vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2019-012699 2. 5. 2019 14. 5. 2019 Městská část Praha - Kolovraty Výběr provozovatele letního koupaliště Kolovraty odhad.cena 80 000 000  Kč
Oprava Předmětem koncese je zajištění provozování areálu letního koupaliště Kolovraty po dobu 20 let včetně poskytnutí služeb v požadované v kvalitě s tím, že bude v co nejširší míře zabezpečena dostupnost sportovních a volnočasových aktivit, které lze v areálu a jeho částech provozovat.
Z2019-012444 26. 6. 2019 6. 5. 2019 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media s.r.o.
Výkonová kampaň pro portál Kudyznudy.cz 1 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a realizace výkonové kampaně pro portál Kudyznudy.cz.
Z2019-011834 15. 4. 2019 neuvedena Geriatrické centum Týniště nad Orlicí Zajištění stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky Geriatrického centra Týniště nad Orlicí
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zabezpečení stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky v souladu s platnou legislativou a normami kvality, včetně zajištění všech prací a služeb spojených se stravovacím provozem. Součástí předmětu VZ jsou tedy následující činnosti: • příprava celodenní stravy pro klienty domova pro seniory případně pro klienty domu s pečovatelskou službou a expedice na jednotlivá oddělení dle požadavků objednatele prostřednictvím potravinového výtahu, výdejních ohřívacích vozíků s gastronádobami a tabletového systému na jednotlivá oddělení s tím, že část rozvozu je prováděna po areálu centra, • příprava stravy pro zaměstnance a její výdej v jídelně Geriatrického centra, • příprava stravy a její výdej pro terénní pečovatelskou službu, • komplexní zajištění zásobování pro provoz stravovacího zařízení, • zajištění...
Z2019-011414 27. 5. 2019 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001125 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-011835 8. 7. 2019 neuvedena Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí Zajištění stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky Geriatrického centra Týniště nad Orlicí odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-011415 3. 6. 2019 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Ústeckém kraji odhad.cena 3 024 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Ústeckém kraji.
Z2019-010387 1. 7. 2019 3. 5. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury GTH catering a.s.
Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VZ 551240 Lázně Bohdaneč 4 074 192  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro 70 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 551240 Lázně Bohdaneč (dále jen "VZ 551240") příslušníků rezortu MO, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci