Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 497 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-013480 20. 4. 2021 neuvedena Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Eurogastro catering s.r.o.
Zajištění stravování pro klienty a zaměstnance 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je služba pro zajištění celoroční stravy klientů a zaměstnanců pro jednotlivé druhy Klíčem - centrem sociálních služeb, p. o. poskytovaných sociálních služeb. Služby budou poskytovány na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je definována návrhem smlouvy a přílohou č. 1 smlouvy (Příloha č. 1 Svazku 2), ve které je uveden předpokládaný odběr porcí jídel. Dovoz stravy bude zajištěn zadavatelem ve vlastních přepravních nádobách.
 Z2021-012807 19. 4. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozování městského mobiliáře společně s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
 Z2021-011690 12. 4. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Reklamní kampaň Není zvěř jako zvěř 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011630 12. 4. 2021 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. HB Reda Trade s.r.o.
Hromadné stravování zaměstnanců 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění hromadného stravování zaměstnanců s podmínkou výpůjčky prostor, v sídle zadavatele na ulici Novoveské 1266/25, 709 00 Ostrava Mariánské Hory.
 Z2021-011723 12. 4. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. Zajištění cateringových služeb ve vlacích Českých odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-022267 12. 10. 2020 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy ADJUST ART, spol. s r.o.
Partner Zoo Praha v oblasti outdoorové reklamy - 8 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011641 12. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví REMMARK, a.s.
Nákup mediálního prostoru pro potřeby komunikační, 41 322 314 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011332 6. 4. 2021 neuvedena Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
Zajištění teplé stravy 119 754 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoročního stravování pro klienty a zaměstnance zadavatele.
 Z2021-010461 29. 3. 2021 neuvedena Devátá rozvojová a.s. Provozovatel restaurace v historickém hostinci U odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese
 Z2021-009818 29. 3. 2021 23. 4. 2021 Český rozhlas Dynamický nákupní systém Zajištění mediálního odhad.cena 95 000 000 Kč
Oprava Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na komplexní zajištění nákupu mediálního prostoru dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů. Způsobu a místa dodání, kontroly kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací. Dynamický nákupní systém bude zavaden na období 4 let a ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ rozdělen do tří jednotlivých kategorií, a to konkrétně: OOH, Online a Print.
 Z2021-009806 22. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Zajištění komunikační a mediální kampaně k odhad.cena 20 362 157 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je zajištění komunikační a mediální kampaně Ministerstva vnitra na základě zadavatelem stanoveného mediaplánu. Blíže bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
 Z2021-009162 18. 3. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 – Sběr odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008861 15. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup kampaní pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001996 29. 3. 2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Zajištění stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008072 29. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nákup mediálního prostoru na internetu a v tisku odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008676 11. 3. 2021 neuvedena Úřad vlády České republiky ARA s, spol. s r.o.
Kreativní celostátní kampaň na podporu očkování 3 470 002 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-007197 1. 3. 2021 31. 3. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce právní a investiční MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AČR v letech 2021-2025 u VZ 6848
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VZ 6848 Bystřice pod Hostýnem. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání v sociální a environmentální oblasti a to dodržováním férových pracovních podmínek a k podpoře ekologické šetrnosti.
 Z2021-007415 1. 3. 2021 neuvedena CENIA, česká informační agentura životního prostředí KAMPAŇ KE ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O EKOZNAČCE EŠV/EŠS A odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005973 15. 2. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj Analýza potřeb klíčových aktérů v oblasti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005483 25. 3. 2021 neuvedena Státní zdravotní ústav Prevence antibiotické rezistence odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005074 8. 2. 2021 8. 3. 2021 Ministerstvo obrany Pohoštění na paluby vojenských dopravních letounů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky je pořízení služby (spočívající v dodávce jídel), která zabezpečí požadované dodávky cateringových služeb na paluby vojenských dopravních letounů pro zabezpečení letů letadel AČR na letišti Praha - Kbely a ve výjimečných případech na letišti Václava Havla Praha - Terminál T3, zejména při provádění letů ústavních a vládních činitelů a letů v prospěch rezortu MO.
 Z2021-005102 16. 4. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Rychlá, v.o.s.
ZZS ZK – Poskytování přednemocniční neodkladné 13 326 327 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011396 7. 4. 2021 neuvedena Masarykova univerzita STEM/MARK, a.s
Longitudinální výzkum vlivu technologií na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-004357 1. 2. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky Věznice Jiřice - provozování prodejny odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese
 Z2021-003152 26. 1. 2021 neuvedena Masarykova univerzita Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO pro Správu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění splnění všech povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany, které pro zdavatele vyplývají z příslušných právních předpisů, interních předpisů zadavatele, technických či jiných norem a z průvodní dokumentace výrobců prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, které jsou umístěny v jednotlivých objektech ve správě Správy kolejí a menz MU.
 Z2021-002715 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín FC FASTAV Zlín, a.s.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 4 958 678 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s profesionální kopanou, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
 Z2021-002714 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín Berani Zlín, s.r.o.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 13 192 911 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s ledním hokejem, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
 Z2021-008642 11. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADIOHOUSE s.r.o.
VZ 80321 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-009773 22. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Marketing & Media Group s. r. o.
VZ 80121 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 1 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-002807 22. 1. 2021 neuvedena Emilova sportovní, z.s. MIMO LIMIT catering & event s.r.o.
Dny bez bariér-zimní hry 2021-ubytovací, 205 612 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování pořadatelských služeb v rámci Dnů bez bariér - zimních her 2021.
 Z2021-008626 11. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
VZ 80221 – Poskytnutí bannerové reklamy na 1 649 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-001613 18. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Propagace eGovernmentu - ČÁST 2 - Nákup mediálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001623 18. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Propagace eGovernmentu – ČÁST 3 – Nákup mediálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002007 11. 2. 2021 neuvedena VOP CZ, s.p. SH Job partners, s.r.o.
CZECHKONŠTRUKTER, s.r.o.
+1 dodavatel
Personální agentury odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011097 1. 4. 2021 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob Proficio Marketing s.r.o.
PPC pro #brnoregion 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-000550 1. 3. 2021 5. 2. 2021 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3 421 Koncese na stravování pro Gymnázium Jana Palacha, odhad.cena 36 409 296 Kč
Oprava Předmětem Veřejné zakázky je zajištění provozu kuchyně a jídelny v budově Zadavatele. Pojmy používané v této Zadávací dokumentaci v souvislosti s popisem předmětu Veřejné zakázky jsou detailně definovány v Závazném návrhu koncesní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“). Dodavatel bude zajištovat následující • školní stravování žáků Zadavatele ve školní jídelně a • stravování dalších osob, konkrétně zaměstnanců Zadavatele, seniorů, jež jsou bývalými zaměstnanci Zadavatele, a žáků jiných škol (zejména žáků ŽŠ ERIZA) ve školní jídelně Zadavatele. Výchozí finanční podmínky předkládané Zadavatelem jsou obsaženy ve Finančním modelu koncese, jenž tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
 Z2020-046602 1. 3. 2021 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-046576 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov Prostějovský volejbal s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Prostějova při mistrovských zápasech A-týmu žen klubu VK Prostějov, spolek v rámci UNIQA Volejbalové ligy žen a CEV Cupu při utkáních A-týmu žen (umístění znaku města a propagačních textů na dresech hráček, ve sportovní hale a dalších místech, spoty v hlášeních apod.) a při dalších souvisejících aktivitách klubu VK Prostějov, spolek v sezóně 2020-2021.
 Z2020-046564 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Prostějova při mistrovských zápasech A-týmu mužů BK OLOMOUCKO (klub BK OLOMOUCKO z.s.) v rámci KOOPERATIVA Národní basketbalové ligy při utkáních A-týmu mužů (umístění znaku města a propagačních textů na hráčských dresech, ve sportovní hale a dalších místech, spoty v hlášeních apod.) a při dalších souvisejících aktivitách klubu BK OLOMOUCKO z.s. v sezóně 2020-2021.
 Z2020-046391 29. 12. 2020 neuvedena Člověk v tísni, o.p.s. Osvětová kampaň k tématu změny klimatu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-045752 28. 12. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Výzkumy trhu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-046284 25. 1. 2021 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045681 8. 3. 2021 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism Dodavatelé zařazeni do DNS
Dynamický nákupní systém na zajištění tvorby a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-045611 21. 12. 2020 5. 2. 2021 Městská část Praha 11 Výběr provozovatele sportovního areálu Jedenáctka odhad.cena 33 600 000 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Předmětem koncese je zajištění provozování areálu objektů B a C sportoviště Jedenáctka VS po dobu 10 let včetně poskytnutí souvisejících služeb v požadované v kvalitě s tím, že bude v co nejširší míře zabezpečena dostupnost sportovních a volnočasových aktivit, které lze v areálu a jeho částech provozovat. Podrobné informace o objektech a jejich vybavení jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
 Z2020-045379 4. 1. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky Pardubice - provozování prodejny potravinářského a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045564 21. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Databáze ekonomických subjektů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008639 11. 3. 2021 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob STEEZY, s.r.o.
Grafický design pro JIC a JIC podporované značky 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-044971 16. 12. 2020 neuvedena město Otrokovice Program primární prevence rizikového chování na 3 512 396 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexních služeb v oblasti primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městem Otrokovice. Cílem veřejné zakázky bude v maximální možné míře předcházet a současně redukovat rizikové chování dětí a mládeže, formovat jejich osobnost, rozvíjet sociální vztahy a dovednosti a měnit tak sociální klima školy. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zajištění vhodné informační strategie o probíhajícím programu, o problematice rizikového chování a možnostech prevence ve městě Otrokovice.
 Z2020-044502 15. 12. 2020 neuvedena Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace CK Dakol, s. r. o.
Stravování pro klienty 157 952 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoročního stravování pro klienty zadavatele ve městě Orlová.
 Z2020-044417 12. 2. 2021 neuvedena Římskokatolická farnost Kolín Obnova varhan kostela sv. Bartoloměje v Kolíně odhad.cena 0 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 737 lidí darovalo 2 086 376 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy