Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 2251 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-036363 16. 10. 2019 neuvedena Statutární město Mladá Boleslav NDCON s.r.o.
Plán udržitelné městské mobility města Mladá Boleslav 2 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je Plán udržitelné mobility statutárního města Mladá Boleslav. Cílem zpracování plánu udržitelné mobility statutárního města Mladá Boleslav je komplexní řešení mobility ve městě Mladá Boleslav ve vazbě na potřeby obyvatel města , jeho návštěvníků i podnikatelské sféry.
Z2019-035755 14. 10. 2019 11. 11. 2019 Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace odhad.cena 24 960 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je příprava jídel pro zaměstnance SNO, jejich doprava do místa určení - Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava a jejich výdej zaměstnanci dodavatele v místě určení, po dobu 4 let.
Z2019-035172 10. 10. 2019 11. 11. 2019 Jihomoravský kraj Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2020 - 2022 odhad.cena 9 090 909  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na území Jihomoravského kraje, v období ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však od 01.01.2020, do 31.12.2022, v návaznosti na dosud realizované části plnění tohoto projektu.
Z2019-034530 7. 10. 2019 4. 11. 2019 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Pomocné práce v kuchyni LD Tosca, Karlovy Vary odhad.cena 4 679 852  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky na služby je denní poskytnutí 2 pracovníků na pomocné práce v kuchyni lázeňského domu Tosca v Karlových Varech. Práce budou zajištovány ve 12 hodinových směnách vč. sobot nedělí a svátků v době provozu hotelu (předpokládá se zapojení 4 zaměstnanců dodavatele se vzájemnou zastupitelností) takto: 1 osoba s pracovní dobou od 6.00 do 18.00 hod. (příprava zeleniny, mytí bílého nádobí, úklidové práce) a 1 osoba s pracovní dobou od 6:30 do 18:30 hod. (příprava zeleniny, mytí černého nádobí, úklidové práce).
Z2019-034460 4. 10. 2019 1. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Outsorcing podatelny Ministerstva životního prostředí odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb podatelny Ministerstva životního prostředí v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a interními předpisy zadavatele v budově sídla Ministerstva životního prostředí na dobu neurčitou. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2019-034290 4. 10. 2019 12. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra "Propagace eGovrnmentu - část 1 - Vytvoření komunikační strategie, kreativního konceptu, realizace kampaní a plánování mediálního nasazení kampaní na podporu rozvoje eGovernmentu v období 2020-2021" odhad.cena 9 830 020  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vytvoření komunikační strategie, kreativního konceptu, realizace kampaní a plánování mediálního nasazení kampaní na podporu rozvoje eGovernmentu v období 2020-2021.
Z2019-034228 1. 10. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 81219 - Zimní dětská rekreace pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dva roky. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění všech služeb souvisejících se zimní dětskou rekreací pro děti zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Městské policie hl. m. Prahy v týdnech jarních školních prázdnin vyhlašovaných pro hl. m. Prahu na sezónu 2021/22.
Z2019-034001 30. 9. 2019 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Systém kvalifikace - Administrativní zajištění věcných břemen
Systém kvalifikace veřejné služby
Z2019-033764 30. 9. 2019 4. 11. 2019 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Zajištění závodního stravování pro zaměstnance ostravského pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 2019 odhad.cena 7 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ostravského pracoviště zadavatele a prodej doplňkového sortimentu v prostorách stravovacího zařízení zadavatele. Součástí plnění je doprava na místo plnění, výdej jídel a související pomocné práce. Závodní stravování v prostorách v prostorách stravovacího zařízení zadavatele bude vybraným dodavatelem poskytováno výhradně pro zajištění závodního stravování zaměstnanců zadavatele.
Z2019-033908 30. 9. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce Mezinárodní propagační kampaň odhad.cena 27 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plánované veřejné zakázky je realizace mezinárodní propagační kampaně za účelem propagace hlavního města Prahy jako hospodářského centra regionu s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem v oblasti podnikání, start-upů a rozvoje talentů.Realizace kampaně zahrnuje: (i) kreativní řešení mezinárodní kampaně a vedení kampaně po dobu 18 měsíců, (ii) mediální řešení kampaně na vybraných zahraničních trzích.
Z2019-032694 17. 10. 2019 21. 10. 2019 Energotrans, a.s. Zajištění stravování EGT
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby
Z2019-033124 23. 9. 2019 neuvedena Česká televize Elektroprof a.s.
Výměna ústředny EPS č. 114 zabezpečující objekty SO200, 201 a 205 6 984 805  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky rekonstrukce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení – systému elektrické požární signalizace v objektech SO 200, 201 a 205 v areálu České televize na Kavčích horách v Praze 4, která bude provedena v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-033163 23. 9. 2019 neuvedena Městská část Praha 14 Prev-Centrum, z.ú
Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 2 588 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace Programu primární prevence rizikového chování (dále jen „program“) na všech základních školách zřizovaných městskou částí Praha 14.
Z2019-033125 23. 9. 2019 23. 10. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AČR v letech 2020 - 2023 pro VZ 299401 Hradec Králové odhad.cena 3 727 305  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca 150 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 299401 Hradec Králové (dále jen "VZ 299401") příslušníků rezortu MO, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodců a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2019-032933 20. 9. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze ADJUST ART, spol. s r.o.
BigMedia spol. s r.o.
VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA ROK 2019 1 413 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění reklamních ploch pro zadavatele pro období září – prosinec 2019, přičemž zadavatel veřejnou zakázku rozdělil ve smyslu § 101 ZZVZ na následující části: 1) Pronájem reklamních ploch - billboardů včetně výlepu reklamy, pronájem reklamních ploch na tramvajích v Praze včetně výlepu reklamy, pronájem rámečků ve vlacích, varioposterů na nádražích, scrollů na letišti Václava Havla a city light vitrín na nádražích a zastávkách MHD včetně výlepu/umístění reklamy pro NGP na období září – prosinec 2019. 2) Pronájem city light vitrín včetně instalace reklamy ve městech Praha na specifických místech v rotundách na povrchu Prahy, Brno, Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Plzeň (CLV) na období září – prosinec 2019.
Z2019-032432 19. 9. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Autoklub České republiky
Osvětová kampaň "NE po lese" 5 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele zabezpečit pro zadavatele v letech 2019 2021 realizaci kampaně „NE po lese“ v rozsahu a za podmínek uvedených v závazném vzoru smlouvy.
Z2019-032261 16. 9. 2019 11. 11. 2019 Česká republika - Úřad průmyslového vlastnictví Provozování závodního stravování a kantýny v Úřadu průmyslového vlastnictví, č. ÚPV-125 odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování provozu závodního stravování včetně kantýny pro zaměstnance a důchodce Úřadu průmyslového vlastnictví v místě jeho sídla.
Z2019-032223 16. 9. 2019 neuvedena Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace Roman Viták
Dodávka obědů pro zaměstnance Zoologické a botanické zahrady m. Plzně, p.o. 4 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zajištění celoročního závodního stravování zaměstnanců zadavatele v pracovních dnech v počtu cca 60 - 90 porcí denně s výběrem ze čtyř druhů jídel včetně polévky.
Z2019-031878 14. 10. 2019 14. 10. 2019 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OPZ A ESF odhad.cena 30 000 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace komunikační strategie Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), navazujícího operačního programu řízeného MPSV a Evropského sociálního fondu (ESF) formou služeb a dodávek, a to po dobu 48 měsíců (cca 2020 - 2024) ode dne nabytí účinnosti smluvního vztahu. Výsledkem zadávacího řízená je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem. Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Z2019-030952 26. 9. 2019 7. 10. 2019 Ministerstvo zahraničních věcí Externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o dlouhodobé pobyty za účelem zaměstnání v rámci REŽIMU UKRAJINA odhad.cena 102 560 000  Kč
Oprava Předmětem plnění koncesní smlouvy je zřízení vízového centra ve Lvově na Ukrajině nejpozději k 1. 12. 2019 a zajištění a provozování služeb externího poskytovatele ve smyslu § 169e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, tj. zajištění příjmu minimálně 40 000 žádostí o zaměstnanecké karty ročně za servisní poplatek 20 EUR za jednu žádost.
Z2019-031386 9. 9. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce Mezinárodní propagační kampaň odhad.cena 27 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plánované veřejné zakázky je realizace mezinárodní propagační kampaně za účelem propagace hlavního města Prahy jako hospodářského centra regionu s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem v oblasti podnikání, start-upů a rozvoje talentů.Realizace kampaně zahrnuje: (i) kreativní řešení mezinárodní kampaně a vedení kampaně po dobu 18 měsíců, (ii) mediální řešení kampaně na vybraných zahraničních trzích.
Z2019-031372 9. 9. 2019 7. 10. 2019 Státní zemědělský intervenční fond MEDIÁLNÍ NÁKUP - ONLINE KAMPAŇ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN PRO ROK 2019/2020 odhad.cena 15 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu kvalitních potravin v online médiích v období 2019 - 2020 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Z2019-031371 9. 9. 2019 7. 10. 2019 Státní zemědělský intervenční fond MEDIÁLNÍ NÁKUP – TISKOVÁ INZERCE NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN PRO ROK 2019/2020 odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu kvalitních potravin v tištěných médiích v období 2019 - 2020 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Z2019-030622 5. 9. 2019 neuvedena Česká školní inspekce Pronájem prostor a občerstvení, část pro rok 2020 - odborné semináře odhad.cena 535 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky je zajištění pronájmu prostor a občerstvení pro realizaci odborných seminářů.
Z2019-030573 19. 9. 2019 4. 10. 2019 město Blansko Zajištění dodávky obědů pro klienty Městského klubu důchodců a Pečovatelské služby města Blansko
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek stravy (hotových teplých obědů) pro klienty Městského klubu důchodců (dále jen „MKD“) a Pečovatelské služby města Blansko (dále jen „PS“), a to v níže uvedeném rozsahu: V rámci denního menu požaduje zadavatel 2 druhy polévky a 3 druhy hlavního jídla z toho 1 druh polévky dietní a 1 druh šetřící diety (diabetické). Vybraný účastník zajistí vlastní výrobu jídel podávaných strávníkům, tj. jídla budou vyráběna z čerstvých surovin. Při výrobě jídel nebudou používány zejména glutamáty, konzervanty, chemická ochucovadla a nebo nadbytečné množství polotovarů a konzervovaných potravin, s výjimkou sterilované, chlazené a mražené zeleniny, kompotů, bramborových výrobků - hranolky, americké brambory apod., chlazená a zmražená těsta. Předpokládaná průměrná denní objednávka činí cca 350 jídel ve všední dny a 110 jídel o dnech pracovního volna.
Z2019-030504 4. 9. 2019 neuvedena Letiště Praha, a.s. PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2039 odhad.cena 26 300 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
Z2019-030446 2. 9. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p Klub českých turistů
Smlouva o reklamě - Podpora aktivního pohybu II 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele (Klub českých turistů) zabezpečit pro zadavatele v roce 2019 reklamu a propagaci, v podrobnostech viz smlouva o propagaci a reklamě.
Z2019-030471 2. 9. 2019 27. 9. 2019 Český rozhlas Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu odhad.cena 35 175 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem této koncese je zajištění provozování zaměstnanecké jídelny Českého rozhlasu v budově B a bufetu pro zaměstnance v atriu budovy B v sídle zadavatele. Zadávací řízení je realizováno ve zjednodušeném režimu podle § 129 ZZVZ. Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení nevydává žádné finanční prostředky. Naopak je soutěženo, kdo zadavateli zaplatí nejvyšší nájemné za pronajaté prostory. Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele, že výpočet předpokládané hodnoty koncese je stanoven ze zákonných důvodů a je proveden na základě předpokládaného potencionálního obratu z daných provozů (tzn. průměrný počet vydaných jídel denně (~350) krát maximální počet pracovních dnů za dobu trvání smluv (1005) krát nominální hodnota jedné stravenky (100,- Kč)). Zadavatel nevynakládá v rámci této koncese žádné finanční prostředky, naopak předmětem hodnocení bude výše nabízených nájmů dodavatelů, které...
Z2019-030458 23. 9. 2019 30. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační mediální kampaň k problematice výživného odhad.cena 5 500 000  Kč
Oprava CPV kódy zakázky: 79341400-0; 79342000-3; 79340000-9 Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění kampaně k problematice výživného – kreativní část, produkční část, nákup médií a evaluace kampaně. Cílem této Kampaně je osvětová činnost v oblasti placení výživného. Zanedbání či nedostatečné plnění této povinnosti je bohužel v České republice nejčastějším trestným činem. Často se bagatelizuje důležitost vyživovací povinnosti a v některých případech převládá názor, že výživné slouží jako přilepšení pro expartnera. Ve skutečnosti však negativní důsledky dopadají zejména na děti, v jejichž zájmu existuje povinnost výživné platit. Podrobné vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je uvedeno v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy.
Z2019-030311 9. 9. 2019 3. 10. 2019 ČESKÝ ROZHLAS Zajištění tiskových služeb odhad.cena 20 000 000  Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-029408 26. 8. 2019 17. 9. 2019 Kancelář Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO Koncese na restaurační zařízení pavilonu účasti ČR na EXPO odhad.cena 44 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude provoz restauračního zařízení v pavilonu účasti ČR na EXPO 2020, a to způsobem a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2019-028870 19. 8. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Agentura Orange s.r.o.
Komplexní řešení propagačních kampaní v oblasti zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2 989 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní řešení kampaní pro podporu vybraných projektů v oblasti zdravotnictví Moravskoslezského kraje.
Z2019-028510 19. 8. 2019 24. 9. 2019 RBP, zdravotní pojišťovna Rámcová dohoda na realizaci marketingových a PR aktivit RBP odhad.cena 51 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění realizace marketingové strategie v souladu se závěry a doporučeními dokumentu „Marketingová analýza & Marketingová strategie 2020 – 2021 (dále jen „Strategie“), která bude rozpracována v předložených návrzích obsažených v nabídkách dodavatelů. Služby spočívají v marketingovém a PR komunikačním mixu sestávajícím se zejména z následujících Služeb popsaných ve Strategii: - bannerová on-line reklama RTB, PPC; - vysílací čas na TV; - outdoorová reklama (billboardy, citylighty, vozidla MHD); - vysílací čas na rádiích; - reklamní předměty; - tištěná inzerce; - reklama na LCD monitorech v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních; a - poradenská a konzultační činnost pro RBP v oblasti PR. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu rámcové dohody na plnění veřejné zakázky (dále jen „Rámcová dohoda“), který je přílohou č. 5 zadávací...
Z2019-028167 13. 8. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov Prostějovský volejbal s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2019/2020“ 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností Prostějovský volejbal s. r. o., IČ: 291 92 277, během volejbalových utkání A-týmu VK Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 UNIQA EXTRALIGY žen a CEV Cupu v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Z2019-028166 13. 8. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2019/2020“ 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o., IČ: 063 74 581, během basketbalových utkání A-týmu mužů BK OLOMOUCKO a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 KOOPERATIVA Národní basketbalové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Z2019-027930 12. 8. 2019 neuvedena Centrum pro regionální rozvoj české republiky Vlak "IROP EXPRES"
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Reklamní služby na vlaku.
Z2019-027391 9. 8. 2019 6. 9. 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výroba audiovizuálních děl pro iMyšlení odhad.cena 1 140 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je výroba 32 audiovizuálních děl dále pak jen “AV děl” v podobě animovaných klipů a hraných spotů na podporu a rozvoj informatického myšlení. Kreativním způsobem zpracovat předložené materiály ve fázi vývoje (autorského zpracování tématu, výtvarného zpracování a úpravy scénáře, casting hlasů a postav, lokaci exteriérů i interiérů, zajištění rekvizit, producentskou přípravu natáčení), realizace (realizovat jednotlivé spoty a klipy podle schváleného scénáře, včetně hereckého a hlasového obsazení a výtvarného řešení) i postprodukce (střihová, obrazová a zvuková postprodukce).
Z2019-027349 8. 8. 2019 5. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační systém o průměrném výdělku za roky 2020 až 2023 odhad.cena 46 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je pravidelné monitorování, shromažďování, zpracování a publikace údajů o výši a struktuře výdělků zaměstnanců v České republice a o jejich odpracované a neodpracované době formou statistického šetření a zajištění veškerých činností a výstupů v rámci dodavatelem vytvořeným a provozovaným informačním systémem o průměrném výdělku (dále jen „ISPV“) a Regionální statistiky ceny práce (dále jen „RSCP“) a další činnosti statistického šetření, zpracování, dopočty a publikace údajů z ISPV za roky 2020 až 2023. Podrobné vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je uvedeno v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy.
Z2019-026828 5. 8. 2019 30. 8. 2019 Letiště Praha, a.s. PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 1288 odhad.cena 60 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
Z2019-027052 23. 9. 2019 23. 9. 2019 Ministerstvo zahraničních věcí Externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o krátkodobá víza v Ázerbájdžánu
Oprava Předmětem plnění koncesní smlouvy je zřízení vízového centra v Ázerbájdžánu nejpozději do 30 dnů od podpisu koncesní smlouvy a zajištění a provozování služeb externího poskytovatele ve smyslu čl. 43 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. 7. 2009, o kodexu Společenství o vízech.
Z2019-026670 5. 8. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Nákup mediálního prostoru v tištěných médiích 2020-2021 odhad.cena 6 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v tištěných mediích v rámci propagační kampaně Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.
Z2019-026550 2. 8. 2019 3. 9. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AčR v letech 2020-2023 pro VZ 684820 Praha pracoviště Těchonín
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zabezpečit závodní stravování pro cca 80 osob denně (teplý oběd) a bezplatné stravování pro cca 1 100 osob ročně (teplá snídaně, teplý oběd a teplá večeře) v pracovních dnech, včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků pro příslušníky zahraničních misí v karanténním pobytu. Dále zabezpečit naturální stravování pro cca 135 osob ročně aktivních záloh při pravidelných cvičeních.
Z2019-026421 31. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. TRIMA CB, s.r.o.
Poskytování služeb PR relations 3 099 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování PR služeb pro Nemocnici České Budějovice a.s. a rovněž i pro Jihočeské nemocnice a.s.,
Z2019-023437 11. 7. 2019 neuvedena Centrum sociálních služeb Praha 2, příspěvková organizace GZD s.r.o.
Zajištění náhradního stravování pro klienty Centra sociálních služeb Praha 2 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření Smlouvy o zajištění přípravy a dovozu jídel mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude příprava a dovoz obědů a večeří pro klienty zadavatele po dobu rekonstrukce prostor zadavatele, kdy bude zadavateli v důsledku probíhajících stavebních úprav znemožněno připravovat obědy a večeře vlastními kapacitami.
Z2019-023156 15. 7. 2019 neuvedena Obec Stříbrnice Obec Stříbrnice
Oprava národního formuláře Obec Stříbrnice
Z2019-022303 8. 7. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Basketball Nymburk, a.s.
Reklamní partnerství - Basketball Nymburk 12 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je propagace a reklama zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v části Návrhu smlouvy. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
Z2019-022277 4. 7. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně 2019/2020“ 4 132 231  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s. r. o., IČ: 289 31 181, během hokejových utkání A-týmu LHK Jestřábi Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 CHANCE hokejové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Z2019-022433 12. 9. 2019 25. 7. 2019 Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 Univerzita Pardubice
Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance 5 640 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dovávka stravy pro žáky a zaměstnace základní školy.
Z2019-021937 1. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno Olympic Festival s.r.o.
Propagace statutárního města Brna související s realizací akce Olympic festival Brno 2020 ve městě Brně 10 330 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Brna při uspořádání Olympijského festivalu při Letních olympijských hrách 2020 ve městě Brně.
Z2019-022073 1. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno MEDIA AGE s.r.o.
Rámcová dohoda: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované komunikační strategie #brno2050 5 790 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro integrované marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace Integrované komunikační strategie #brno2050. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy