Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 855 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-004024 7. 6. 2021 neuvedena Město Žatec Vladimír Martinovský
Správa nemovitostí pro Město Žatec 49 857 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-019493 31. 5. 2021 neuvedena Letiště Praha, a. s. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVÁNÍ TAXISLUŽBY odhad.cena 1 140 000 000 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme výhradní právo k poskytování nebo zprostředkování taxi služby v Předmětu nájmu, jak je definován ve Smlouvě (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v této Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří přílohu F této Zadávací dokumentace.
  Z2021-016979 13. 5. 2021 neuvedena Generální ředitelství cel Poskytování služeb facility managementu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-010351 29. 3. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice, a.s.
Koupě závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. 119 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-011064 6. 4. 2021 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR JUDr. Jindřich Vítek, advokát
Specializované právní služby v oblasti práva 15 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-010376 29. 3. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci PatentEnter s.r.o.
PatentEnter s.r.o.
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v 2 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-010998 31. 3. 2021 neuvedena Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i. TOMAHAWK.CZ spol. s r.o.
Pronájem vysokorychlostního mlýna s obsluhou - 2. 1 456 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-007494 2. 3. 2021 neuvedena Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby 4 760 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Příprava a provádění jednání před soudy a jinými orgány státní správy ČR a EU
  Z2021-006849 31. 5. 2021 neuvedena Město Prachatice GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
Pronájem kamerového systému pro měření rychlosti 116 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-006833 25. 2. 2021 neuvedena Město Úvaly BBP Stavby s.r.o.
Správa a údržba bytových domů města Úvaly 40 317 902 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-005764 6. 4. 2021 17. 3. 2021 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Poskytování právních služeb odhad.cena 24 000 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je všeobecné právní poradenství související s činností KSÚS poskytované ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
  Z2021-005367 17. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB – OBECNÉ PRÁVNÍ odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-005192 8. 2. 2021 neuvedena Teplárny Brno, a.s. Poskytování právních služeb při přípravě a 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je tedy poskytování právního poradenství při přípravě a realizaci projektu „Výstavba kotle na štěpku na PBS“.
  Z2021-003851 1. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Právní služby v oblasti zadávání veřejných odhad.cena 12 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek s jedním vybraným dodavatelem. Právní služby budou zadavateli poskytovány v souvislosti s přípravou a vedením zadávacích řízení na nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce.
  Z2021-002868 25. 1. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB – OBECNÉ PRÁVNÍ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-001730 22. 4. 2021 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Specializované právní služby v oblasti investiční 15 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-001858 14. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka CZECH FINANCE, a.s.
„PRONÁJEM NÁKLADNÍCH VOZIDEL“ 3 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-015478 30. 4. 2021 neuvedena Svazek obcí Horní Labe M.C.TRITON, spol. s r.o.
GaREP, spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Tvorba a aktualizace strategických dokumentů 1 851 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-008903 15. 3. 2021 neuvedena CESNET, zájmové sdružení právnických osob České Radiokomunikace a.s.
Reorganizace uzlu e-infrastruktury CESNET - 29 465 952 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-044437 1. 2. 2021 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Centrální řešení pro uchování certifikátů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-039978 29. 3. 2021 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-039690 14. 1. 2021 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR Specializované právní služby v oblasti investiční odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-039466 6. 11. 2020 neuvedena Společenství vlastníků Na Dlouhém lánu 30, Praha profil zadavatele
Oprava národního formuláře společenství vlastníků
  Z2020-033534 5. 2. 2021 3. 11. 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o.
MEPHARED 2 - Poskytovatel právních služeb 7 758 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování komplexní právní podpory a právního poradenství ve veškeré problematice související s projektem „Vzdělávací a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2)“ (dále i „Projekt“), který byl posouzením předložené projektové fiše dne 29. listopadu 2019 zařazen mezi 10 strategických projektů ČR Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Bližší informace k Projektu je možné získat na webové adrese www.kampushk.cuni.cz.
  Z2020-033540 24. 9. 2020 neuvedena Město Žatec Správa nemovitostí pro Město Žatec - III. 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je správa bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví Města Žatce. Správce se zavazuje v rozsahu „Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor“ a platné právní úpravy komplexně zajišťovat pro vlastníka správu a provoz bytového fondu, včetně bytových domů, a nebytových prostor (vše specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor), a to především vybírání nájemného, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním spravovaného majetku, souvisejících a dalších plateb a poplatků, včetně souvisejícího příslušenství a sankcí, vyúčtování záloh na uvedené služby, zajištění oprav a údržby, včetně součinnosti při vymáhání souvisejících pohledávek vlastníka. Rozsah bytového fondu, který bude ve správě správce na základě Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor, je uveden v příloze č. 1 této...
  Z2020-033141 22. 3. 2021 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Mgr. Ondřej Fiala, advokátní kancelář
PM LEGAL SERVICES s.r.o. advokátní kancelář
Poskytování právního poradenství pro Centra na 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-041147 19. 11. 2020 neuvedena Český metrologický institut Porta Medica s.r.o.
Podpora v rámci procesu získání statusu oznámeného 3 399 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-032602 17. 9. 2020 neuvedena Český metrologický institut Podpora v rámci procesu získání statusu oznámeného odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-031466 19. 11. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB – SMLUVNÍ PODMÍNKY odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2020-029880 21. 12. 2020 neuvedena Generální ředitelství cel Poskytování služeb facility managementu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-029290 20. 8. 2020 neuvedena Město Žatec Správa nemovitostí pro Město Žatec - II. vyhlášení 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je správa bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví Města Žatce. Správce se zavazuje v rozsahu „Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor“ a platné právní úpravy komplexně zajišťovat pro vlastníka správu a provoz bytového fondu, včetně bytových domů, a nebytových prostor (vše specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor), a to především vybírání nájemného, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním spravovaného majetku, souvisejících a dalších plateb a poplatků, včetně souvisejícího příslušenství a sankcí, vyúčtování záloh na uvedené služby, zajištění oprav a údržby, včetně součinnosti při vymáhání souvisejících pohledávek vlastníka. Rozsah bytového fondu, který bude ve správě správce na základě Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor, je uveden v příloze č. 1 této...
  Z2020-027366 8. 2. 2021 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism Premiant City tour s.r.o.
„Provozování informačního centra – Staroměstské odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-027175 24. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR JUDr. Marianna Svobodová
Mgr. Pavel Duška, advokát
+10 dalších dodavatelů
Poskytování právních služeb - právo veřejných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-026043 2. 10. 2020 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR Specializované právní služby v oblasti investiční odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-035836 13. 10. 2020 neuvedena Státní fond dopravní infrastruktury Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-023709 13. 7. 2020 neuvedena Městská část Praha 10 Nájem náhradních prostor - Předběžné tržní odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2020-022604 7. 7. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Předběžná tržní konzultace pro výběr odhad.cena 8 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel předpokládá vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku s předpokládaným názvem: „Poskytovatel právních služeb pro MEPHARED 2“ a vybrat na jeho základě dodavatele, který bude Zadavateli poskytovat komplexní právní podporu a právní poradenství týkající se veškeré problematiky projektu Vzdělávací a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2) (dále jen „Projekt“). Připravované zadávací podmínky Veřejné zakázky Zadavatel představí s využitím práva dle § 33 ZZVZ, tedy vedením této předběžné tržní konzultace („Konzultace“). Zadavatel ve spolupráci s HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. oslovuje neomezený okruh potenciálních dodavatelů k získání informací relevantních pro připravovanou Veřejnou zakázku. Bližší informace k předběžné tržní konzultaci jsou k dispozici na výše uvedené URL adrese profilu zadavatele.
  Z2020-021962 7. 7. 2020 neuvedena Generální ředitelství cel Poskytování služeb facility managementu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-020911 18. 6. 2020 neuvedena Město Žatec Správa nemovitostí pro Město Žatec 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je správa bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví Města Žatce. Správce se zavazuje v rozsahu „Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor“ a platné právní úpravy komplexně zajišťovat pro vlastníka správu a provoz bytového fondu, včetně bytových domů, a nebytových prostor (vše specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor), a to především vybírání nájemného, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním spravovaného majetku, souvisejících a dalších plateb a poplatků, včetně souvisejícího příslušenství a sankcí, vyúčtování záloh na uvedené služby, zajištění oprav a údržby, včetně součinnosti při vymáhání souvisejících pohledávek vlastníka. Rozsah bytového fondu, který bude ve správě správce na základě Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor, je uveden v příloze č. 1...
  Z2020-020296 15. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Poskytování právních služeb v oblasti veřejných odhad.cena 25 000 000 Kč
Předběžné oznámení Právní služby spočívají v celé šíři právních služeb potřebných pro výkon činností v působnosti zadavatele, od zastupování zadavatele před soudy a jinými orgány a institucemi, až po právně poradenské služby.
  Z2020-019618 1. 7. 2020 23. 6. 2020 Prague City Tourism a.s. Poskytování právních služeb 1 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je výběr tří dodavatelů, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva o poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
  Z2020-038691 30. 10. 2020 neuvedena Moravskoslezský kraj F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
PMVIA s.r.o.
+1 dodavatel
Vyhodnocení ohroženosti a zpracování 1 304 030 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-023828 13. 7. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Služba housingu v DC SPCSS pro MV 4 323 260 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-018205 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna PhDr. Mgr. Martin Krahulík, advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Komplexní právní služby pro NTK odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
  Z2020-018021 23. 11. 2020 29. 6. 2020 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o.
Právní služby 943 500 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Zadavatel, Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen „IDSK“) zabezpečuje dopravní obslužnost Středočeského kraje, tj. vytváří, organizuje a kontroluje funkci systému hromadné přepravy osob, a to jak na území Středočeského kraje, tak i s částečným přesahem na území hl. m. Prahy (dle smlouvy o společném zadávání, uzavřené mezi IDSK a Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID), a dále na území sousedních krajů (podle pravidel sjednaných v příslušné smlouvě uzavřené mezi Středočeským krajem a příslušným sousedním krajem).
  Z2020-017685 4. 9. 2020 neuvedena Národní galerie v Praze KART, spol. s r.o.
Technická správa objektů Národní galerie v Praze 50 326 784 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-008630 11. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
+1 dodavatel
Poskytování právních služeb pro odbor FON MHMP 16 005 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-011301 9. 11. 2020 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Administrace zadávacích řízení a poskytování 3 333 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-008667 6. 4. 2020 8. 4. 2020 Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace Nájem prostor zařízení restauračního a ubytovacího
Oprava národního formuláře Toto výběrové řízení není výběrovým řízení uskutečněným podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání objektu Maměnky a objektu Libušína v katastrálním území Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva k provozování hostinské činnosti a ubytovacích služeb
  Z2020-008137 8. 6. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 62 500 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování zábavního centra/parku/prostoru a/nebo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy