Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 547 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-007415 1. 3. 2021 neuvedena CENIA, česká informační agentura životního prostředí KAMPAŇ KE ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O EKOZNAČCE EŠV/EŠS A odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007129 1. 3. 2021 31. 3. 2021 CENDIS, s.p. Služby řízení komunikace odhad.cena 17 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování odborných poradenských služeb pro řízení komunikace zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude využito pro komunikaci implementace, provozu a údržby nových nebo existujících informačních systémů zadavatele, jejichž prostřednictvím bude zřizovatel a jeho podřízené organizace poskytovat informatické služby svým smluvním stranám a široké veřejnosti.
 Z2021-005483 12. 2. 2021 neuvedena Státní zdravotní ústav Prevence antibiotické rezistence odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2021-002715 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín FC FASTAV Zlín, a.s.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 4 958 678 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s profesionální kopanou, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
 Z2021-002870 1. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Vytvoření a implementace Systému operativního odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-002714 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín Berani Zlín, s.r.o.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 13 192 911 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s ledním hokejem, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
 Z2021-002131 18. 1. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku M plus, spol. s r.o
Koordinace přípravy a realizace expozice 2 480 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je koordinace přípravy a následná koordinace výroby a instalace expozice Návštěvnického centra Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Jedná se o kompletní koordinaci realizace celé expozice, sestávající ze stavební části, dodávky scénického expozičního osvětlení, veškeré související expoziční AV techniky, dodávky a umístění jednotlivých modelů, filmů a exponátů, atd.
 Z2021-001613 18. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Propagace eGovernmentu - ČÁST 2 - Nákup mediálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001623 18. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Propagace eGovernmentu – ČÁST 3 – Nákup mediálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046576 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov Prostějovský volejbal s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Prostějova při mistrovských zápasech A-týmu žen klubu VK Prostějov, spolek v rámci UNIQA Volejbalové ligy žen a CEV Cupu při utkáních A-týmu žen (umístění znaku města a propagačních textů na dresech hráček, ve sportovní hale a dalších místech, spoty v hlášeních apod.) a při dalších souvisejících aktivitách klubu VK Prostějov, spolek v sezóně 2020-2021.
 Z2020-046564 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Prostějova při mistrovských zápasech A-týmu mužů BK OLOMOUCKO (klub BK OLOMOUCKO z.s.) v rámci KOOPERATIVA Národní basketbalové ligy při utkáních A-týmu mužů (umístění znaku města a propagačních textů na hráčských dresech, ve sportovní hale a dalších místech, spoty v hlášeních apod.) a při dalších souvisejících aktivitách klubu BK OLOMOUCKO z.s. v sezóně 2020-2021.
 Z2020-046391 29. 12. 2020 neuvedena Člověk v tísni, o.p.s. Osvětová kampaň k tématu změny klimatu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-046054 25. 1. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Hloubková analýza nákladů České televize za účelem odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045444 28. 12. 2020 neuvedena Divadlo na Vinohradech Projektový manažer přípravné fáze celkové odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045681 21. 12. 2020 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Dynamický nákupní systém na zajištění tvorby a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045377 28. 12. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-042514 14. 12. 2020 4. 1. 2021 Česká pošta, s.p. Optimalizace procesu zpracování složenek A odhad.cena 1 500 000 Kč
Oprava V rámci zvyšování efektivity provozu hledá zadavatel možnosti optimalizace stávajících aktivit. Aktuálně hledá možnost, jak optimalizovat nejvýznamnější back-office proces související se službami platebního styku _ proces zpracování složenek typu A. Cílem je primárně úspora nákladů díky maximální možné automatizaci procesu (např. díky větší digitalizaci procesů a/nebo nasazení RPA _ robotic proces automation či obdobné technologie). Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Kompletní zmapování procesu zpracování složenek typu A a určení potenciálu pro úspory; 2. Konkrétní návrh opatření, jak úspory realizovat v rámci procesu zpracování složenek typu A. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 4 zadávací dokumentace _ Vzor smlouvy. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem.
 Z2020-040844 16. 11. 2020 16. 12. 2020 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Nákup mediálního prostoru- Print a Rádio odhad.cena 7 375 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných nosičích reklamy - v tištěných médiích a v rádiích v období leden - červen 2021.
 Z2020-039923 9. 11. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Předběžná tržní konzultace: RUK - EO - Zpracování odhad.cena 10 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem „RUK - EO - Zpracování EOP a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového EIS pro UK“, přičemž předmětem této zakázky bude (i) zpracování ekonomicko-organizačního projektu (dále jen „EOP“), (ii) zpracování technických požadavků a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky na nový ekonomický informační systém (dále jen „EIS“) a poskytnutí další součinnosti při přípravě veřejné zakázky na EIS, (iii) poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení na EIS a (iv) dopracování EOP a zajištění dohledu na kvalitu dodávky v rámci implementace EIS. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
 Z2020-039616 9. 11. 2020 10. 12. 2020 Česká pošta, s.p. Marketingové služby - kreativní agentura pro odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění kreativních digitálních marketingových služeb souvisejících s přípravou a realizací online a direct emailingových kampaní v prostředí internetu včetně zajištění technologického řešení webů, komunikačních microsite, webových aplikací a dalších digitálních prezentací.
 Z2020-037574 15. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo financí DigitalAd, s.r.o.
MOJE daně 2021 – nákup mediálního prostoru a 5 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037048 23. 10. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění procesu certifikace adiktologických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-037111 26. 2. 2021 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky RAILREKLAM, spol. s r.o.
Nákup reklamního prostoru OOH 2021-2022 3 886 205 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-004507 2. 2. 2021 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Petr Čech Sport, a.s.
Zajištění prezentace a propagace ZP MV ČR na 5 430 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-036077 1. 2. 2021 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví D O R L A N D, spol. s r.o.
Omnimedia s.r.o.
+3 další dodavatelé
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 98 307 225 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-035549 1. 2. 2021 neuvedena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Moore Czech Republic s.r.o.
Poskytování poradenství pro příjemce podpory Výzvy 6 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-045468 21. 12. 2020 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob pux s.r.o.
Web pro #brnoregion 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-035203 8. 10. 2020 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje REMMARK, a.s.
Komunikačně marketingové služby pro projekt Smart 2 280 992 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních, produkčních konceptů a průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace komunikační strategie projektu Parádní kraj v následujících oblastech: • Offline inzerce • Propagační předměty • Zážitkové akce • Odborné akce/workshopy • Videomateriály
 Z2020-035063 19. 11. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální 3 564 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-035202 8. 10. 2020 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje REMMARK, a.s.
Online marketingové služby pro projekt Smart 2 987 603 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních Online konceptů a průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace komunikační strategie projektu Parádní kraj v následujících oblastech: • Návrh a komplexní redesign webové stránky www.paradnikraj.cz • Zajištění obecných grafických prací • Návrh a aplikace komunikační a mediální strategie v online prostředí v České republice • Tvorba obsahu pro komunikaci projektu Parádní kraj v online
 Z2020-034280 9. 11. 2020 neuvedena Český rozhlas VZ43/2020 - Zajištění komplexních marketingových a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-034487 2. 10. 2020 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ BRAMBORY, ZDRAVÁ ZELENINA 2020 1 502 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro propagaci konzumních brambor jako součásti prospěšné a vyvážené stravy současné populace s důrazem na jejich význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. Dále jím je podpora preference prospěšného životního stylu s ohledem na omezení brambor neznámého původu z rizikových zemí a posílení konzumace brambor a výrobků z nich, a to zejména z našich tradičních pěstitelských regionů Polabí, Vysočina a Moravy, a posílení významu brambor v rámci rostlinné produkce spolu s odborným vzděláváním zaměřeným mimo jiné také na samotnou ochranu rostlin.
 Z2020-033860 30. 11. 2020 neuvedena Český statistický úřad Knowlimits s.r.o.
Dodání mediálního prostoru v rámci realizace 15 723 174 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-033162 21. 12. 2020 22. 10. 2020 Česká pošta, s.p. Deloitte Advisory s.r.o.
Moore Czech Republic s.r.o.
+1 dodavatel
Akviziční poradenství 25 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění přípravy podkladů nutných pro rozhodnutí o případné akvizici zadavatele. Předměte plnění je blíže specifikován v zadávací dokumentaci. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda se 3 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 3 nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody.
 Z2019-033555 4. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Inboox CZ, s.r.o.
Výzva k podání nabídky č. 03 735 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-032779 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Brno MEDIA AGE s.r.o.
Komunikační kampaň na pokračování propagace 12 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-032754 17. 9. 2020 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ BRAMBORY, ZDRAVÁ ZELENINA 2020 1 502 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro propagaci konzumních brambor jako součásti prospěšné a vyvážené stravy současné populace s důrazem na jejich význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. Dále jím je podpora preference prospěšného životního stylu s ohledem na omezení brambor neznámého původu z rizikových zemí a posílení konzumace brambor a výrobků z nich, a to zejména z našich tradičních pěstitelských regionů Polabí, Vysočina a Moravy, a posílení významu brambor v rámci rostlinné produkce spolu s odborným vzděláváním zaměřeným mimo jiné také na samotnou ochranu rostlin.
 Z2020-032173 4. 12. 2020 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky REMMARK, a.s.
Nákup mediálního prostoru v letech 2020 až 2023 50 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-032018 5. 2. 2021 neuvedena Olomoucký kraj Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-043416 7. 12. 2020 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob NEON STUDIO
Grafický design pro #brnoregion 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-030979 13. 11. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+1 dodavatel
Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve 14 340 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-030763 4. 9. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Předběžná tržní konzultace k VZ - Nákup
Předběžné oznámení Předmětem zvažované veřejné zakázky bude dodání databáze údajů z geolokačních dat mobilních operátorů o meziobecní dojížďce. Dodaná databáze bude agregovaná, anonymizovaná a využitelná pro prostorové analýzy dojížďkových vztahů v území dle požadavků zadavatele.Prostřednictvím této databáze zadavatel detailně analyzuje pohyb a přítomnost obyvatel po celém území České republiky. Veřejná zakázka vychází z projektu „Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území“, reg. č. . GG-PDP1-001 spolufinancovaného z programu Řádná správa pod Fondy EHP 2014 - 2021 (tzv. Norské fondy) a státního rozpočtu ČR. Informace o projektu jsou zveřejněny na webech Ministerstva financí a Ministerstva vnitra.
 Z2020-030711 26. 10. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Propagace eGovernmentu - Část 2 - Nákup mediálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-030514 19. 11. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
Mediální nákup – tisková kampaň na podporu 3 175 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-030515 19. 11. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MEDIA AGE s.r.o.
Mediální nákup - online kampaň na podporu 3 029 973 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-029951 26. 8. 2020 neuvedena Agrární komora České republiky a Priori, s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NASKOČ NA MLÉČNOU VLNU 2020 2 290 909 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a s důrazem na konzumaci mléka a kvalitních mléčných výrobků u dětí především prvního stupně základních škol s využitím podpory upřednostnění a získávání zdravých životních a stravovacích návyků s využitím mléka a mléčných výrobků s propojením na pohybové aktivity. Vytvoření informační podpory pro konzumaci chutných a kvalitních mléčných výrobků u dětí předškolního i školního věku a to zejména mléko, sýry, jogurty, jogurtové nápoje zakysané mléčné výrobky, a to přírodní nebo ochucené a zároveň snížení efektu kampaní potravin tzv. nezdravého typu, slazené nápoje, sladkosti, fastfoodové občerstvení, apod. Nasměrování pozitivního vnímání mléka a mléčných výrobků zejména u dětí prostřednictvím propagace, osvěty a vzdělávání oblasti vyvážené stravy.
 Z2020-029717 8. 10. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální 2 941 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-029719 3. 11. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-029368 1. 2. 2021 21. 9. 2020 Česká pošta, s.p. MQI Brno, spol. s r.o.
Omnimedia s.r.o.
+1 dodavatel
Nákup mediálního prostoru 150 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“).DNS zaváděn na dobu neurčitou. Předmětem dílčích výběrových řízení bude komplexní služba zajištění nákupu mediálního prostoru pro komunikační aktivity a kampaně zadavatele v médiích.
 Z2020-028860 8. 10. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
Mediální nákup - podpora znalosti značek Bio 2 849 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 715 lidí darovalo 1 969 518 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy