Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 569 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-015948 6. 5. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. RAUL, s.r.o.
Reklamní partnerství SkiTour odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-015237 3. 5. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. RAUL, s.r.o.
Reklamní partnerství - 56. – 59. ročník ČEZ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-012807 19. 4. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozování městského mobiliáře společně s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
 Z2021-011690 26. 4. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Reklamní kampaň Není zvěř jako zvěř 2021 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-022267 12. 10. 2020 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy ADJUST ART, spol. s r.o.
Partner Zoo Praha v oblasti outdoorové reklamy - 8 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011641 12. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví REMMARK, a.s.
Nákup mediálního prostoru pro potřeby komunikační, 41 322 314 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011314 6. 4. 2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána AQE advisors, a.s.
Strategické dokumenty DSO Region Slezská brána 520 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Část A) Strategický plán DSO Region Slezská brána na období 2021 - 2025 Část B) Strategické plány vybraných obcí na období 2021 - 2025 Část C) Komunikační strategie Regionu Slezská Brána a jednotlivých jeho obcí pro období 2021 - 2025
 Z2021-009818 29. 3. 2021 23. 4. 2021 Český rozhlas Dynamický nákupní systém Zajištění mediálního odhad.cena 95 000 000 Kč
Oprava Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na komplexní zajištění nákupu mediálního prostoru dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů. Způsobu a místa dodání, kontroly kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací. Dynamický nákupní systém bude zavaden na období 4 let a ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ rozdělen do tří jednotlivých kategorií, a to konkrétně: OOH, Online a Print.
 Z2021-009806 22. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Zajištění komunikační a mediální kampaně k odhad.cena 20 362 157 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je zajištění komunikační a mediální kampaně Ministerstva vnitra na základě zadavatelem stanoveného mediaplánu. Blíže bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
 Z2021-008948 15. 3. 2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána Komunitní plán sociálních služeb DSO Region 78 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí pro období 2022 - 2027 (dále komunitní plán). Komunitní plán bude strategickým dokumentem, který definuje možnosti plánování, správy a provozu sociálních služeb v rámci spolupráce obcí. Tento plán je souhrnem zjištěných potřeb občanů na daném území v oblasti sociálních a navazujících služeb a programů. Zároveň definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2027. Hlavním cílem komunitního plánu je především zachování a případný další rozvoj stávající sítě sociálních a navazujících služeb a programů pro jednotlivé cílové skupiny a její financování. Tento dokument v sobě zahrnuje nejen požadavky zadavatele, ale také požadavky a odborné názory poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, názory a zpětné vazby uživatelů těchto služeb a základní...
 Z2021-008861 15. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup kampaní pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008072 29. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nákup mediálního prostoru na internetu a v tisku odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008096 8. 3. 2021 neuvedena Kraj Vysočina Podpora pracovníků formou supervize odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008676 11. 3. 2021 neuvedena Úřad vlády České republiky ARA s, spol. s r.o.
Kreativní celostátní kampaň na podporu očkování 3 470 002 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-007415 1. 3. 2021 neuvedena CENIA, česká informační agentura životního prostředí KAMPAŇ KE ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O EKOZNAČCE EŠV/EŠS A odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007129 1. 3. 2021 31. 3. 2021 CENDIS, s.p. Služby řízení komunikace odhad.cena 17 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování odborných poradenských služeb pro řízení komunikace zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude využito pro komunikaci implementace, provozu a údržby nových nebo existujících informačních systémů zadavatele, jejichž prostřednictvím bude zřizovatel a jeho podřízené organizace poskytovat informatické služby svým smluvním stranám a široké veřejnosti.
 Z2021-005483 25. 3. 2021 neuvedena Státní zdravotní ústav Prevence antibiotické rezistence odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008835 12. 3. 2021 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - zajištění 4 489 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-002715 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín FC FASTAV Zlín, a.s.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 4 958 678 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s profesionální kopanou, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
 Z2021-002870 1. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Vytvoření a implementace Systému operativního odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-002714 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín Berani Zlín, s.r.o.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 13 192 911 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s ledním hokejem, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
 Z2021-008642 11. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADIOHOUSE s.r.o.
VZ 80321 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-009773 22. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Marketing & Media Group s. r. o.
VZ 80121 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 1 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-008626 11. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
VZ 80221 – Poskytnutí bannerové reklamy na 1 649 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-002131 18. 1. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku M plus, spol. s r.o
Koordinace přípravy a realizace expozice 2 480 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je koordinace přípravy a následná koordinace výroby a instalace expozice Návštěvnického centra Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Jedná se o kompletní koordinaci realizace celé expozice, sestávající ze stavební části, dodávky scénického expozičního osvětlení, veškeré související expoziční AV techniky, dodávky a umístění jednotlivých modelů, filmů a exponátů, atd.
 Z2021-001613 6. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Knowlimits s.r.o.
Propagace eGovernmentu - ČÁST 2 - Nákup mediálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-001623 3. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Knowlimits s.r.o.
Propagace eGovernmentu – ČÁST 3 – Nákup mediálního 4 997 375 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011097 1. 4. 2021 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob Proficio Marketing s.r.o.
PPC pro #brnoregion 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-010051 24. 3. 2021 neuvedena Zlínský kraj Michal Souček
Konzultační služby pro projekt DTM ČR ve Zlínském 1 575 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-046576 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov Prostějovský volejbal s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Prostějova při mistrovských zápasech A-týmu žen klubu VK Prostějov, spolek v rámci UNIQA Volejbalové ligy žen a CEV Cupu při utkáních A-týmu žen (umístění znaku města a propagačních textů na dresech hráček, ve sportovní hale a dalších místech, spoty v hlášeních apod.) a při dalších souvisejících aktivitách klubu VK Prostějov, spolek v sezóně 2020-2021.
 Z2020-046564 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Prostějova při mistrovských zápasech A-týmu mužů BK OLOMOUCKO (klub BK OLOMOUCKO z.s.) v rámci KOOPERATIVA Národní basketbalové ligy při utkáních A-týmu mužů (umístění znaku města a propagačních textů na hráčských dresech, ve sportovní hale a dalších místech, spoty v hlášeních apod.) a při dalších souvisejících aktivitách klubu BK OLOMOUCKO z.s. v sezóně 2020-2021.
 Z2020-046391 29. 12. 2020 neuvedena Člověk v tísni, o.p.s. Osvětová kampaň k tématu změny klimatu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-046054 25. 1. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Hloubková analýza nákladů České televize za účelem odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045444 15. 3. 2021 neuvedena Divadlo na Vinohradech NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Projektový manažer přípravné fáze celkové 5 785 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-045681 8. 3. 2021 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism Dodavatelé zařazeni do DNS
Dynamický nákupní systém na zajištění tvorby a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-045377 28. 12. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
F E S T I N G , s.r.o.
+11 dalších dodavatelů
RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O 20 800 000 Kč
Oprava
 Z2021-008639 11. 3. 2021 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob STEEZY, s.r.o.
Grafický design pro JIC a JIC podporované značky 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-042514 12. 4. 2021 4. 1. 2021 Česká pošta, s.p. KMG Česká republika, s.r.o.
Optimalizace procesu zpracování složenek A 840 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci zvyšování efektivity provozu hledá zadavatel možnosti optimalizace stávajících aktivit. Aktuálně hledá možnost, jak optimalizovat nejvýznamnější back-office proces související se službami platebního styku _ proces zpracování složenek typu A. Cílem je primárně úspora nákladů díky maximální možné automatizaci procesu (např. díky větší digitalizaci procesů a/nebo nasazení RPA _ robotic proces automation či obdobné technologie). Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Kompletní zmapování procesu zpracování složenek typu A a určení potenciálu pro úspory; 2. Konkrétní návrh opatření, jak úspory realizovat v rámci procesu zpracování složenek typu A. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 4 zadávací dokumentace _ Vzor smlouvy. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem.
 Z2020-040844 26. 4. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY CARAT Czech Republic s.r.o.
CARAT Czech Republic s.r.o.
Nákup mediálního prostoru – Print a Rádio 7 375 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-039923 9. 11. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Předběžná tržní konzultace: RUK - EO - Zpracování odhad.cena 10 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem „RUK - EO - Zpracování EOP a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového EIS pro UK“, přičemž předmětem této zakázky bude (i) zpracování ekonomicko-organizačního projektu (dále jen „EOP“), (ii) zpracování technických požadavků a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky na nový ekonomický informační systém (dále jen „EIS“) a poskytnutí další součinnosti při přípravě veřejné zakázky na EIS, (iii) poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení na EIS a (iv) dopracování EOP a zajištění dohledu na kvalitu dodávky v rámci implementace EIS. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
 Z2021-012930 16. 4. 2021 neuvedena Statutární město Liberec ATTIS software s.r.o.
Procesní a personální audit Magistrátu města 1 190 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-039616 9. 11. 2020 10. 12. 2020 Česká pošta, s.p. Marketingové služby - kreativní agentura pro odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění kreativních digitálních marketingových služeb souvisejících s přípravou a realizací online a direct emailingových kampaní v prostředí internetu včetně zajištění technologického řešení webů, komunikačních microsite, webových aplikací a dalších digitálních prezentací.
 Z2021-009427 18. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí SPF Group, s.r.o.
Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů 1 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-037574 15. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo financí DigitalAd, s.r.o.
MOJE daně 2021 – nákup mediálního prostoru a 5 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037048 23. 10. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění procesu certifikace adiktologických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-037111 8. 3. 2021 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky RAILREKLAM, spol. s r.o.
RAILREKLAM, spol. s r.o.
+4 další dodavatelé
Nákup reklamního prostoru OOH 2021-2022 5 008 724 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-004507 2. 2. 2021 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Petr Čech Sport, a.s.
Zajištění prezentace a propagace ZP MV ČR na 5 430 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-036077 12. 4. 2021 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví D O R L A N D, spol. s r.o.
Omnimedia s.r.o.
+3 další dodavatelé
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 98 307 225 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-035549 1. 2. 2021 neuvedena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Moore Czech Republic s.r.o.
Poskytování poradenství pro příjemce podpory Výzvy 6 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-045468 21. 12. 2020 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob pux s.r.o.
Web pro #brnoregion 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 457 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy