Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 580 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-009806 22. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra MEDIA AGE s.r.o.
Komunikační kampaň Ministerstva vnitra 20 333 524 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-020607 10. 6. 2021 neuvedena Pardubický kraj Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020608 10. 6. 2021 neuvedena Pardubický kraj Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020570 8. 6. 2021 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 4 132 231 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o., IČ: 289 31 181, během hokejových utkání A-týmu LHK Jestřábi Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2021/2022 CHANCE hokejové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
  Z2020-039923 7. 6. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát RUK - EO - Zpracování ekonomicko-organizačního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020336 7. 6. 2021 neuvedena Český svaz zpracovatelů masa Osvětová kampaň ČSZM v roce 2021 3 392 395 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem projektu je zdůraznění pozitivního vlivu konzumace masa a masných výrobků na lidské zdraví a vývoj, a zároveň přiblížit spotřebitelům aktuální trendy v oblasti bezpečnosti a kvality potravin. Druhým hlavním cílem je přiblížit mladým lidem práci v masozpracujícím průmyslu a zvýraznit atraktivitu tohoto oboru pro jejich další zaměření, aby se v dalších letech nemusel masozpracující průmysl potýkat s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.
  Z2021-019854 4. 6. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice TVORBA A ZAJIŠTĚNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE V RÁMCI odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019704 3. 6. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice Tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018632 24. 5. 2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána Institut komunitního rozvoje, z.s
Komunitní plán sociálních služeb DSO Region 95 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí pro období 2022 - 2027 (dále komunitní plán). Komunitní plán bude strategickým dokumentem, který definuje možnosti plánování, správy a provozu sociálních služeb v rámci spolupráce obcí. Tento plán je souhrnem zjištěných potřeb občanů na daném území v oblasti sociálních a navazujících služeb a programů. Zároveň definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2027. Hlavním cílem komunitního plánu je především zachování a případný další rozvoj stávající sítě sociálních a navazujících služeb a programů pro jednotlivé cílové skupiny a její financování. Tento dokument v sobě zahrnuje nejen požadavky zadavatele, ale také požadavky a odborné názory poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, názory a zpětné vazby uživatelů těchto služeb a základní...
  Z2021-017375 17. 5. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA „Komunikační kampaň Operačního programu Praha - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017558 17. 5. 2021 neuvedena Statutární město Přerov HC ZUBR Přerov s.r.o.
Propagační a reklamní služby 6 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-015948 6. 5. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. RAUL, s.r.o.
Reklamní partnerství SkiTour odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-015237 3. 5. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. RAUL, s.r.o.
Reklamní partnerství - 56. – 59. ročník ČEZ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-012807 19. 4. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozování městského mobiliáře společně s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
  Z2021-011690 26. 4. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku REMMARK, a.s.
Reklamní kampaň Není zvěř jako zvěř 2021 5 980 000 Kč
Oprava
  Z2020-022267 12. 10. 2020 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy ADJUST ART, spol. s r.o.
Partner Zoo Praha v oblasti outdoorové reklamy - 8 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-011641 12. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví REMMARK, a.s.
Nákup mediálního prostoru pro potřeby komunikační, 41 322 314 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-011314 6. 4. 2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána AQE advisors, a.s.
Strategické dokumenty DSO Region Slezská brána 520 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Část A) Strategický plán DSO Region Slezská brána na období 2021 - 2025 Část B) Strategické plány vybraných obcí na období 2021 - 2025 Část C) Komunikační strategie Regionu Slezská Brána a jednotlivých jeho obcí pro období 2021 - 2025
  Z2021-009818 29. 3. 2021 23. 4. 2021 Český rozhlas Dynamický nákupní systém Zajištění mediálního odhad.cena 95 000 000 Kč
Oprava Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na komplexní zajištění nákupu mediálního prostoru dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů. Způsobu a místa dodání, kontroly kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací. Dynamický nákupní systém bude zavaden na období 4 let a ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ rozdělen do tří jednotlivých kategorií, a to konkrétně: OOH, Online a Print.
  Z2021-008948 15. 3. 2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána Komunitní plán sociálních služeb DSO Region 78 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí pro období 2022 - 2027 (dále komunitní plán). Komunitní plán bude strategickým dokumentem, který definuje možnosti plánování, správy a provozu sociálních služeb v rámci spolupráce obcí. Tento plán je souhrnem zjištěných potřeb občanů na daném území v oblasti sociálních a navazujících služeb a programů. Zároveň definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2027. Hlavním cílem komunitního plánu je především zachování a případný další rozvoj stávající sítě sociálních a navazujících služeb a programů pro jednotlivé cílové skupiny a její financování. Tento dokument v sobě zahrnuje nejen požadavky zadavatele, ale také požadavky a odborné názory poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, názory a zpětné vazby uživatelů těchto služeb a základní...
  Z2021-008861 15. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup kampaní pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-008072 29. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy REMMARK, a.s.
Nákup mediálního prostoru na internetu a v tisku 4 000 000 Kč
Oprava
  Z2021-008096 8. 3. 2021 neuvedena Kraj Vysočina AQE advisors, a.s.
Mgr. Přibylová Martina
+7 dalších dodavatelů
Podpora pracovníků formou supervize 2 050 843 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-008676 11. 3. 2021 neuvedena Úřad vlády České republiky ARA s, spol. s r.o.
Kreativní celostátní kampaň na podporu očkování 3 470 002 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-007415 24. 5. 2021 neuvedena CENIA, česká informační agentura životního prostředí KAMPAŇ KE ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O EKOZNAČCE EŠV/EŠS A odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-007129 10. 5. 2021 31. 3. 2021 CENDIS, s.p. Ewing s. r. o.
Služby řízení komunikace 8 086 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování odborných poradenských služeb pro řízení komunikace zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude využito pro komunikaci implementace, provozu a údržby nových nebo existujících informačních systémů zadavatele, jejichž prostřednictvím bude zřizovatel a jeho podřízené organizace poskytovat informatické služby svým smluvním stranám a široké veřejnosti.
  Z2021-017782 18. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo dopravy BlueGhost.cz, s.r.o.
Nenech se ovlivnit (řízení bez drog a alkoholu) 3 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-005483 25. 3. 2021 neuvedena Státní zdravotní ústav Prevence antibiotické rezistence odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-008835 12. 3. 2021 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - zajištění 4 489 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-002715 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín FC FASTAV Zlín, a.s.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 4 958 678 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s profesionální kopanou, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
  Z2021-002870 1. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA DHI a.s.
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
Vytvoření a implementace Systému operativního 27 000 000 Kč
Oprava
  Z2021-002714 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín Berani Zlín, s.r.o.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 13 192 911 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s ledním hokejem, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
  Z2021-009773 22. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Marketing & Media Group s. r. o.
VZ 80121 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 1 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-008642 11. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADIOHOUSE s.r.o.
VZ 80321 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-008626 11. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
VZ 80221 – Poskytnutí bannerové reklamy na 1 649 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-002131 18. 1. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku M plus, spol. s r.o
Koordinace přípravy a realizace expozice 2 480 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je koordinace přípravy a následná koordinace výroby a instalace expozice Návštěvnického centra Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Jedná se o kompletní koordinaci realizace celé expozice, sestávající ze stavební části, dodávky scénického expozičního osvětlení, veškeré související expoziční AV techniky, dodávky a umístění jednotlivých modelů, filmů a exponátů, atd.
  Z2021-001613 6. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Knowlimits s.r.o.
Propagace eGovernmentu - ČÁST 2 - Nákup mediálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-001623 3. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Knowlimits s.r.o.
Propagace eGovernmentu – ČÁST 3 – Nákup mediálního 4 997 375 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-011097 1. 4. 2021 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob Proficio Marketing s.r.o.
PPC pro #brnoregion 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-010051 24. 3. 2021 neuvedena Zlínský kraj Michal Souček
Konzultační služby pro projekt DTM ČR ve Zlínském 1 575 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-046576 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov Prostějovský volejbal s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Prostějova při mistrovských zápasech A-týmu žen klubu VK Prostějov, spolek v rámci UNIQA Volejbalové ligy žen a CEV Cupu při utkáních A-týmu žen (umístění znaku města a propagačních textů na dresech hráček, ve sportovní hale a dalších místech, spoty v hlášeních apod.) a při dalších souvisejících aktivitách klubu VK Prostějov, spolek v sezóně 2020-2021.
  Z2020-046564 31. 12. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Prostějova při mistrovských zápasech A-týmu mužů BK OLOMOUCKO (klub BK OLOMOUCKO z.s.) v rámci KOOPERATIVA Národní basketbalové ligy při utkáních A-týmu mužů (umístění znaku města a propagačních textů na hráčských dresech, ve sportovní hale a dalších místech, spoty v hlášeních apod.) a při dalších souvisejících aktivitách klubu BK OLOMOUCKO z.s. v sezóně 2020-2021.
  Z2021-018865 26. 5. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SocioFactor s.r.o.
Evaluace aktivit v rámci PO3 se zaměřením na 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-046391 28. 5. 2021 neuvedena Člověk v tísni, o.p.s. Osvětová kampaň k tématu změny klimatu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-046054 25. 1. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Grant Thornton Advisory s.r.o.
Hloubková analýza nákladů České televize za účelem 7 686 000 Kč
Oprava
  Z2020-045444 15. 3. 2021 neuvedena Divadlo na Vinohradech NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Projektový manažer přípravné fáze celkové 5 785 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-045681 8. 3. 2021 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism Dodavatelé zařazeni do DNS
Dynamický nákupní systém na zajištění tvorby a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-045377 10. 5. 2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
F E S T I N G , s.r.o.
+11 dalších dodavatelů
RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O 20 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-008639 11. 3. 2021 neuvedena JIC, zájmové sdružení právnických osob STEEZY, s.r.o.
Grafický design pro JIC a JIC podporované značky 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-042514 12. 4. 2021 4. 1. 2021 Česká pošta, s.p. KMG Česká republika, s.r.o.
Optimalizace procesu zpracování složenek A 840 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci zvyšování efektivity provozu hledá zadavatel možnosti optimalizace stávajících aktivit. Aktuálně hledá možnost, jak optimalizovat nejvýznamnější back-office proces související se službami platebního styku _ proces zpracování složenek typu A. Cílem je primárně úspora nákladů díky maximální možné automatizaci procesu (např. díky větší digitalizaci procesů a/nebo nasazení RPA _ robotic proces automation či obdobné technologie). Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Kompletní zmapování procesu zpracování složenek typu A a určení potenciálu pro úspory; 2. Konkrétní návrh opatření, jak úspory realizovat v rámci procesu zpracování složenek typu A. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 4 zadávací dokumentace _ Vzor smlouvy. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy