Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1403 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-024261 19. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evaluace systémového projektu „SYPO“ odhad.cena 1 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (dále jen „IPs SYPO“ nebo „SYPO“) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (dále též „PO3“). Informace o projektu SYPO a jednotlivé evaluační otázky (jejich znění, metody a techniky představující minimální požadavek pro úspěšné zodpovězení jednotlivých evaluačních otázek) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2019-022303 8. 7. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Basketball Nymburk, a.s.
Reklamní partnerství - Basketball Nymburk 12 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je propagace a reklama zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v části Návrhu smlouvy. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
Z2019-022277 4. 7. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně 2019/2020“ 4 132 231  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s. r. o., IČ: 289 31 181, během hokejových utkání A-týmu LHK Jestřábi Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 CHANCE hokejové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Z2019-021937 1. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno Olympic Festival s.r.o.
Propagace statutárního města Brna související s realizací akce Olympic festival Brno 2020 ve městě Brně 10 330 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Brna při uspořádání Olympijského festivalu při Letních olympijských hrách 2020 ve městě Brně.
Z2019-022073 1. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno MEDIA AGE s.r.o.
Rámcová dohoda: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované komunikační strategie #brno2050 5 790 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro integrované marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace Integrované komunikační strategie #brno2050. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2019-021843 1. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Ernst Young, s.r.o.
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021 - 2027 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je vypracování ex ante hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027.
Z2019-021027 16. 7. 2019 neuvedena Český rozhlas VZ05/2019 - Nákup mediálního prostoru odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-020362 16. 7. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020399 20. 6. 2019 22. 7. 2019 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Výběr marketingové agentury pro Českou Agenturu pro standardizaci odhad.cena 16 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti marketingových a reklamních služeb spočívající v odborném poradenství a praktické pomoci při navrhování, přípravě, realizaci, monitorování a vyhodnocování marketingově komunikačních kampaní za účelem: • posílení povědomí o produktech a službách Objednatele u odborné veřejnosti v České republice, • zvýšení povědomí o produktech a službách Objednatele v prostředí průmyslu a technických vzdělávacích institucích v České republice, • navazování kontaktů a rozvoje dlouhodobé spolupráce se subjekty působící v oblasti průmyslu a s technickými vzdělávacími institucemi v České republice, včetně získávání zpětné vazby od těchto subjektů (dále jen „Služby“). Poskytovatel se současně zavazuje v rámci poskytování Služeb vykonávat zejména následující činnosti: • grafické práce (tvorba grafických návrhů, tištěné materiály, bannery, online užití...
Z2019-017821 16. 7. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
Propagace Jihomoravského kraje na festivalových akcích IGNIS BRUNENSIS – opakovaná výzva 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-017472 27. 5. 2019 27. 6. 2019 Psychiatrická nemocnice Bohnice Příprava a řízení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je výběr odborného dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření metody EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické úpravy vybraných budov a zařízení v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se zaměřením na zvýšení jejich energetické účinnosti.
Z2019-017242 7. 6. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-016749 31. 5. 2019 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ ZŮSTÁVÁME (V ZEMĚDĚLSTVÍ) TV CYKLUS 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016751 31. 5. 2019 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ BRAMBORY, ZDRAVÁ ZELENINA 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016750 31. 5. 2019 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NÁŠ MODRÝ MÁK 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016748 31. 5. 2019 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NASKOČ NA MLÉČNOU VLNU 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-015701 27. 5. 2019 13. 6. 2019 Psychiatrická nemocnice Bohnice Příprava a řízení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je výběr odborného dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření metody EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické úpravy vybraných budov a zařízení v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se zaměřením na zvýšení jejich energetické účinnosti
Z2019-015755 13. 5. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart city města Bílina 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se zákonem č. 138/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Z2019-015535 10. 5. 2019 neuvedena Správa Krkonošského národního parku REMMARK, a.s.
Zajištění informační kampaně – Partner Krkonošského národního parku 3 150 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je tvorba loga, manuálu vizuální identity, klíčového vizuálu, produkce kampaně a nákup mediálního prostoru pro realizaci informační kampaně Partner Krkonošského národního parku, a to v souladu s Aktivity plánem s minimálními výstupy a v souladu Aktivity plánem s garantovanými výstupy.
Z2019-015324 9. 5. 2019 neuvedena CENDIS, s.p. Ewing Public Relations, s.r.o.
Služby řízení komunikace 5 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Služby komunikační strategie, řízení komunikace s veřejností, příprava komunikčních materiálů a průzkumy veřejného mínění.
Z2019-014621 3. 6. 2019 6. 6. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - rádia odhad.cena 7 698 700  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v rozhlasovém vysílání, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Z2019-014622 3. 6. 2019 6. 6. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - TV odhad.cena 7 860 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v TV médiích, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Z2019-014614 3. 6. 2019 6. 6. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - print odhad.cena 21 435 300  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v tištěných nosičích reklamy, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Z2019-014613 3. 6. 2019 6. 6. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - on-line odhad.cena 22 005 900  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v online nosičích reklamy, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Z2019-014191 19. 7. 2019 30. 5. 2019 Státní zemědělský intervenční fond AL-SYSTEM EXPO s.r.o.
Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin – expoziční část 55 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování expozičních služeb směřujících ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody. Předmětem veřejné zakázky je zejména: • Návrh expozice. • Realizace expozice. • Veškeré služby související s provozem expozic. • Ostatní služby spojené s realizací zakázky.
Z2019-012913 23. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Zajištění inzerce v celostátním tisku za účelem propagace Fondů EHP a Norska na roky 2019 – 2022 č. 2 odhad.cena 800 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou služby zveřejnění výzev a/nebo propagace Fondů EHP a Norska. Zveřejnění výzev a/nebo propagace spočívá: a) v grafickém zpracování výzev/článků (tj. korektury textů, grafické úpravy textů, fotografií a log) na základě podkladů od zadavatele pro zajištění uveřejnění dle bodu c), b) v nákupu inzertní plochy v celostátním tištěném deníku, c) v zajišťování zveřejnění článků včetně fotografií a log v celostátním tištěném deníku. PODROBNĚJI VIZ POPIS V ODST. II.2.4 TOHOTO FORMULÁŘE.
Z2019-012444 26. 6. 2019 6. 5. 2019 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media s.r.o.
Výkonová kampaň pro portál Kudyznudy.cz 1 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a realizace výkonové kampaně pro portál Kudyznudy.cz.
Z2019-001125 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-011698 27. 5. 2019 neuvedena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ZAJIŠTĚNÍ KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V DESTINACI SINGAPUR PRO POTŘEBY INTERNÍHO PROJEKTU AGENTURY PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC CZECHINVEST II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009214 16. 7. 2019 neuvedena Český statistický úřad Návrh strategie a realizace komunikační, marketingové a PR kampaně ke Sčítání lidí, domů a bytů 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009471 25. 3. 2019 11. 4. 2019 LAC, s.r.o. Dodávka a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na Mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA v Německu odhad.cena 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na Mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA v Německu. Předmětem zakázky jsou služby (pronájem) spojené s návrhem a realizací výstavních expozic, tedy montáž, demontáž výstavního stánku v místě konání veletrhu, včetně zajištění vybavení stánku. Architektonický návrh expozice, dodávky a služby spojené s realizací expozice pro prezentaci sortimentu průmyslových pecí a sušáren.
Z2019-009638 16. 7. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Propagace Jihomoravského kraje na festivalových akcích IGNIS BRUNENSIS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008929 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evaluace systémového projektu SYPO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007808 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ernst & Young, s.r.o.
Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-014264 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magnas Media s.r.o.
VZ 80619 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém vyhledavači „Seznam.cz“ pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy 1 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-006681 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Aktualizace národních plánů povodí 7 750 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-015122 16. 7. 2019 neuvedena Město Šlapanice EPS biotechnology, s.r.o.
Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC – Šlapanice – Supervize sanačních prací 1 429 320  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-006393 28. 5. 2019 neuvedena Potravinářská komora České republiky Propagační kampaň s cílem posílení kladného vnímání evropského systému kvality zemědělských produktů spotřebitelem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005684 18. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
Reklamní partnerství - Aquapark 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je propagace a reklama zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v části Návrhu smlouvy. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
Z2019-005526 27. 5. 2019 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004638 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Deloitte Advisory s.r.o.
Revizní ekonomický posudek arbitráž Bulharsko 519 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodavatele na poradenské služby v oblasti zpracování ekonomického posudku, jeho obhajoba a poskytování poradenských služeb v souvislosti s arbitráží zadavatele s Bulharskem.
Z2019-018561 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Ex-ante analýza zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021-2027 1 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004435 21. 7. 2019 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví REMMARK, a.s.
Omnimedia s.r.o.
Smart Advertising, s.r.o.
Life Com, s.r.o.
Knowlimits s.r.o.
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004598 28. 5. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Poradenské služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-004572 28. 5. 2019 neuvedena Česká agentura pro standardizaci Výběr marketingové agentury pro Českou Agenturu pro standardizaci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003954 3. 6. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-004013 20. 7. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky IMAGE CZ, a.s.
Nákup mediálního prostoru v doplňkových tištěných médiích 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003920 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj REMMARK a.s.
Euro-Agency s.r.o.
Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003723 12. 7. 2019 5. 3. 2019 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna PRIA SYSTEM s.r.o.
Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích 10 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je tvorba kampaní, definice a správa reklamních kampaní, včetně vytvoření grafických podkladů, pro sociální sítě, vyhledávací a obsahové sítě, RTB.
Z2019-008732 27. 5. 2019 neuvedena Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace SVI AJAK services s.r.o.
Řízení projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 760 320  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci