Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 487 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-022723 2. 7. 2020 neuvedena Agrární komora České republiky a priori, s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NÁŠ MODRÝ MÁK 2020 1 501 818 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a konzumace kvalitního potravinářského máku jako tradiční a původní plodiny se širokým využitím v domácím a potravinářském zpracování. Propagace máku jako vlastní a původní potraviny spolu s přínosy pro zdraví, prezentací místního původu máku a s cílem zlepšení orientace spotřebitelů na trhu. Identifikace kvalitního, bezpečného a zdravotně nezávadného potravinářského máku a jeho přínosů v lidské výživě a taktéž propagace výrobků s kvalitním mákem.
 Z2020-022267 2. 7. 2020 30. 7. 2020 Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace Partner Zoo Praha v oblasti outdoorové reklamy odhad.cena 8 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, jejímž předmětem je zajištění outdoorové reklamy pro Zoo Praha na území České republiky zejména prostřednictvím: Reklamních vitrín City - Light, Billboardů, Bigboardů, Reklamy na Letišti Václava Havla, Distribuce info-materiálů k volnému odběru.
 Z2020-022324 2. 7. 2020 10. 8. 2020 Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda-Informační a propagační kampaň na odhad.cena 148 840 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
 Z2020-021680 25. 6. 2020 neuvedena Český rozhlas VZ23/2020 - Zajištění komplexních marketingových a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019701 25. 6. 2020 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění služeb spojených s tiskem a distribucí odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-020024 10. 6. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-019555 8. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo financí Zajištění inzerce v celostátním tisku za účelem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-017132 20. 5. 2020 neuvedena Dům zahraniční spolupráce Zajištění informovanosti veřejnosti odhad.cena 30 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění informačních a propagačních kampaní programů administrovaných zadavatelem v tištěných médiích a zajištění nákupu mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) dle požadavků zadavatele pro umístění informačních sdělení.
 Z2020-016328 13. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo dopravy Vyhodnocení plnění specifických cílů 3.1 a 1.1 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-015800 11. 5. 2020 neuvedena ČEZ Prodej, s.r.o. Služby externího partnera - obsluha zákazníků a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
 Z2020-012860 20. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Kreativní řešení mediální kampaně OP VVV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-012208 14. 4. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj Olympic Festival s.r.o.
Propagace Jihomoravského kraje související s 7 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2016-004746 9. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o.
Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009760 23. 3. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
Reklamní partnerství - Aquapark 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je propagace a reklama zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v části Návrhu smlouvy. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
 Z2020-019610 8. 6. 2020 neuvedena Liberecký kraj Euroregion Nisa
Poskytování komplexních služeb v oblasti 1 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-008371 4. 5. 2020 14. 4. 2020 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění reklamních, kreativních a grafických odhad.cena 24 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR.
 Z2020-005929 13. 2. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Externí cyklokoordinátoři 8 páteřních cyklotras 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytovatel služeb cyklokoordinátora je povinen respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se předmětu plnění této veřejné zakázky, jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Poskytovatel služeb cyklokoordinátora je povinen řídit se při plnění předmětu veřejné zakázky obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 4 části podle oblastí, v nichž jsou umístěny jednotlivé cyklotrasy ve Středočeském kraji a v nichž bude vybraný dodavatel poskytovat služby v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky. Jednotlivé části zahrnují následující cyklostezky: 1. část Koordinátor rozvoje CT 1 „Kutnohorská cyklostezka“ a CT 2 „Labská stezka.“ 2. část Koordinátor rozvoje CT 3 „Berounská cyklostezka a CT 39 „Rakovnická cyklostezka“. 3. část Koordinátor rozvoje CT 7 „Vltavská stezka“ a CT 17 „Greenway Jizera.“ 4. část Koordinátor rozvoje CT...
 Z2020-005706 1. 6. 2020 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Knowlimits s.r.o.
Nákup mediálního prostoru v online médiích odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-004951 23. 3. 2020 neuvedena ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. MĚSTA PRAHY Mediální partner Zoo Praha v oblasti outdoorové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-003957 14. 4. 2020 neuvedena NÁRODNÍ DIVADLO NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
ND - Vyhotovení projektové dokumentace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-007936 4. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví MEDIA BOHEMIA a.s.
Rozhlasová informační kampaň ke sdílenému lékovému 1 999 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-002389 21. 1. 2020 neuvedena Národní galerie v Praze ADJUST ART, spol. s r.o.
BigMedia spol. s r.o.
VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA 2 845 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění reklamních ploch pro zadavatele pro období leden–prosinec 2020, přičemž zadavatel veřejnou zakázku rozdělil ve smyslu § 101 ZZVZ na části.
 Z2020-001861 17. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Unitx s. r. o.
BRODEC & PARTNERS s. r. o., advokátní kancelář
Dynamický nákupní systém na „Zajištění odborného odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 643871 8. 8. 2016 neuvedena Úřad vlády České republiky Mediální kampaň v rámci projektu Domácí násilí a odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 Z2020-000436 9. 1. 2020 31. 1. 2020 město Mimoň Snížení energetické náročnosti bytových domů v odhad.cena 2 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava a projektové řízení projektů snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví města Mimoň v následujícím rozsahu.
 499860 17. 10. 2014 neuvedena Úřad vlády České republiky POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti 764 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-000253 6. 1. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Berani Zlín, s.r.o.
Propagace statutárního města Zlína 13 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-000245 9. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY
Dušan Klabusay
+3 další dodavatelé
Dynamický nakupní systém na "Marketingové služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-045297 6. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo financí REMMARK, a.s.
Zbývající fáze EET – Prostor pro informační kampaň 918 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-045705 23. 12. 2019 neuvedena Česká republika - Energetický regulační úřad Poradenské a konzultační služby – zásady cenové 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb, spočívajících v poskytování poradenství potřebného pro výkon činností v působnosti zadavatele zejména v oblastech: 1. verifikace principů cenové regulace v oblasti elektroenergetiky a plynárenství na V. regulační období 2. spolupráce na vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu k návrhu zásad cenové regulace v oblasti elektroenergetiky a plynárenství na V. regulační období
 Z2019-045299 16. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo financí Zbývající fáze EET – Prostor pro informační kampaň odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-045552 28. 4. 2020 neuvedena Dům zahradniční spolupráce REMMARK, a.s.
Zajištění informovanosti veřejnosti 3 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění informačních a propagačních kampaní programů administrovaných zadavatelem v tištěných médiích a zajištění nákupu mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) dle požadavků zadavatele pro umístění informačních sdělení. Hlavním cílem projektů je informování občanů České republiky o možnostech zapojení se do vzdělávacích programů Evropské komise.
 Z2019-045592 20. 12. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) Pronájem reklamních ploch v dopravních prostředcích včetně instalace – rámečků ve vlacích v ČR, varioposterů na nádražích v ČR a scrollů na letišti Václava Havla na období leden–prosinec 2020 2) Pronájem reklamních ploch CLV včetně instalace – ve městech Praha na specifických místech v rotundách na povrchu Prahy, Brno, Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Plzeň na období leden–prosinec 2020 3) Pronájem reklamních ploch v MHD Praha včetně instalace – B1 plakátů u eskalátorů v pražském metru, streetboardů (220x60 cm) na pražských tramvajích na období leden–prosinec 2020
 Z2019-044322 24. 4. 2020 neuvedena Statutární město Brno Komunikační kampaň na pokračování propagace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-043768 22. 6. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Václav Šťastný - Šťastný Produkce
Eseta group s.r.o.
Služby eventových agentur a komplexní zajištění odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-043588 6. 4. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. KPMG Česká republika, s.r.o.
Moore Czech Republic s.r.o.
+23 dalších dodavatelů
Poskytování podpory při organizaci a řízení 1 750 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-043369 5. 3. 2020 neuvedena Statutární město Brno ABBBA Consulting, s.r.o.
Regulace dopravy ve městě Brně – realizace aktivit odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-042937 5. 12. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Bestsport, a.s.
Poskytnutí reklamy a členství na klubovém patře 6 375 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí reklamy a členství na klubovém patře O2 arény.
 Z2019-042911 5. 12. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Hokej Kladno s.r.o.
Reklamní partnerství s HC Kladno 18 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je poskytnutí propagace a reklamy zadavatele.
 Z2019-042861 5. 6. 2020 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Omnimedia s.r.o.
MÉDEA, a.s.
Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou 92 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-043220 22. 6. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 3 500 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s., IČ: 079 45 558, během fotbalových utkání A-týmu mužů 1. SK Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 FORTUNA Národní fotbalové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
 Z2019-043190 4. 3. 2020 neuvedena Probační a mediační služba 3P Consulting, s.r.o.
Mgr. Jan Knetl
+1 dodavatel
Supervize pro pracovníky Probační a mediační odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 241124 20. 11. 2019 neuvedena Centrum investic, rozvoje a inovací Oznámení profilu zadavatele
Oprava národního formuláře Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-001148 13. 1. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magnas Media s.r.o.
VZ 82219 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 1 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-001216 13. 1. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
VZ 82319 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 1 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-039729 27. 4. 2020 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Omnimedia s.r.o.
Knowlimits s.r.o.
+3 další dodavatelé
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 115 373 654 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-000735 9. 1. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADIOHOUSE s.r.o.
VZ 82519 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-039206 4. 11. 2019 neuvedena Severočeské doly a.s. TK PLUS SPORT a.s.
Reklamní činnost a propagační služby v rámci WTA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-039202 4. 11. 2019 neuvedena Severočeské doly a.s. TK PLUS SPORT a.s.
Reklamní činnost a propagační služby - ZLATÁ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-039312 25. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační mediální kampaň ke spuštění odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy