Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1373 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012444 16. 4. 2019 6. 5. 2019 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Výkonová kampaň pro portál Kudyznudy.cz odhad.cena 1 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a realizace výkonové kampaně pro portál Kudyznudy.cz.
Z2019-012102 15. 4. 2019 neuvedena město Uherský Brod BDO Advisory s.r.o.
Doc. Ing. Pavel Šimek
RADDIT consulting s.r.o.
MDP GEO, s.r.o.
EKOTOXA s.r.o.
Akademie digitální ekonomiky, s.r.o.
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Koncepce, pasporty a strategie města Uherský Brod – KOMPAS UB 3 383 441  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na služby je zpracování vybraných dílčích segmentových koncepcí a strategií, které pomohou naplánovat další rozvoj města a naplnit tak vizi udržitelného rozvoje města. Zpracování segmentových dokumentů (strategií, pasportů) pomůže v návaznosti na Program rozvoje města na období 2015-2021 vybrat správné krátkodobé projekty a u dlouhodobějších záměrů strategie poslouží jako podklad pro další program rozvoje města od roku 2022.
Z2019-001125 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011698 12. 4. 2019 neuvedena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ZAJIŠTĚNÍ KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V DESTINACI SINGAPUR PRO POTŘEBY INTERNÍHO PROJEKTU AGENTURY PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC CZECHINVEST II. odhad.cena 10 323 425  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí pronájem kancelářských a zasedacích prostor a další související služby na území státu Singapur v rámci KA CA a výběr dodavatele, který zajistí informační, poradenské služby a další související služby na území státu Singapur, a to v rámci KA CA, a dále se prostřednictvím svého zástupce bude účastnit Roadshow v ČR pro propagaci KA.
Z2019-009214 25. 3. 2019 neuvedena Český statistický úřad Návrh strategie a realizace komunikační, marketingové a PR kampaně ke Sčítání lidí, domů a bytů 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009471 25. 3. 2019 11. 4. 2019 LAC, s.r.o. Dodávka a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na Mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA v Německu odhad.cena 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na Mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA v Německu. Předmětem zakázky jsou služby (pronájem) spojené s návrhem a realizací výstavních expozic, tedy montáž, demontáž výstavního stánku v místě konání veletrhu, včetně zajištění vybavení stánku. Architektonický návrh expozice, dodávky a služby spojené s realizací expozice pro prezentaci sortimentu průmyslových pecí a sušáren.
Z2019-009638 18. 4. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Propagace Jihomoravského kraje na festivalových akcích IGNIS BRUNENSIS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008929 21. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evaluace systémového projektu SYPO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007808 11. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006681 28. 2. 2019 29. 3. 2019 Česká republika - Ministerstvo zemědělství Aktualizace národních plánů povodí odhad.cena 8 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje pro 3. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2021 až 2027 dle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí dle vodního zákona, časového plánu a programu prací pro 3. etapu plánování v oblasti vod, a v souladu s vyhláškou o plánování, v listinné a elektronické struktuře podle Makety NPP. V rámci veřejné zakázky dojde k přezkoumání a aktualizaci NPP zpracovaných pro 2. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2015 až 2021, schválených dne 21. 12. 2015 vládou ČR usnesením č. 1083. Zpracování předmětu smlouvy bude provedeno v rámci čtyř dílčích etap (etapa 2019, 2020, 2021 a 2022).
Z2019-006393 18. 4. 2019 neuvedena Potravinářská komora České republiky Propagační kampaň s cílem posílení kladného vnímání evropského systému kvality zemědělských produktů spotřebitelem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005684 18. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
Reklamní partnerství - Aquapark 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je propagace a reklama zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v části Návrhu smlouvy. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
Z2019-005526 18. 4. 2019 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004638 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Deloitte Advisory s.r.o.
Revizní ekonomický posudek arbitráž Bulharsko 519 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodavatele na poradenské služby v oblasti zpracování ekonomického posudku, jeho obhajoba a poskytování poradenských služeb v souvislosti s arbitráží zadavatele s Bulharskem.
Z2019-004435 18. 4. 2019 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004598 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Poradenské služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-004572 18. 4. 2019 neuvedena Česká agentura pro standardizaci Výběr marketingové agentury pro Českou Agenturu pro standardizaci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003954 18. 4. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-004013 18. 4. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky IMAGE CZ, a.s.
Nákup mediálního prostoru v doplňkových tištěných médiích 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003920 1. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003723 18. 4. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008732 10. 4. 2019 neuvedena Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace SVI AJAK services s.r.o.
Řízení projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 760 320  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003151 28. 1. 2019 26. 2. 2019 Agrární komora České republiky INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPAŇ ZROZENO V EU odhad.cena 23 170 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem realizace tohoto zadávacího řízení je realizace projektu „Zrozeno v EU“ prostřednictvím vybraného dodavatele na základě tohoto zadávacího řízení. Hlavním cílem projektu je podpořit růst nákupu a spotřeby zemědělských a potravinářských výrobků z tuzemska a Unie na cílových trzích, které v současnosti tvoří cca roční objem 470 mld. Kč, z toho je dovoz z okolních zemí EU cca 58 % (proti tomuto současnému stavu tedy nejméně + 5 %, tj. v hodnotě více než 23 mld. Kč milionů EUR). Předmětem plnění této veřejné zakázky bude zpracování následujících dokumentů a provedení níže vymezených činností: a) Vytvoření sloganu a loga realizace projektu b) Kreativní strategie c) Návrh ATL a BTL aktivit d)Zpětná kontrola výsledků a dopadů do CS Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci ve specifikaci předmětu plnění (kap. 5).
Z2019-003138 18. 4. 2019 neuvedena Czech ICT Alliance POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MSP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007171 18. 4. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADIOHOUSE s.r.o.
VZ 80419 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém portálu „csfd.cz“ pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-005815 18. 4. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 80219 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém vyhledavači „Seznam.cz“ pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-007168 18. 4. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
VZ 80319 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém portálu iDnes.cz a vyhledavači dopravního spojení iDos.cz pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy 1 399 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-001904 18. 4. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002059 18. 1. 2019 neuvedena Liberecký kraj Euroregion Nisa
Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU 1 440 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb Libereckému kraji v oblasti zastupování kraje při EU. Cílem poskytování služeb zastoupení by měla být participace na činnosti institucí Evropské unie, získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, zapojení Libereckého kraje do iniciativ a projektů EU na regionální úrovni, prosazování společných zájmů regionů v evropském měřítku včetně sledování trendů ve využívání ESÚS, a rovněž zajistit v Bruselu administrativní a organizační zázemí pro zástupce krajské samosprávy a státní správy.
Z2019-002021 18. 1. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích – nové vyhlášení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001029 11. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 1 590 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je vytvoření a zajištění vydávání 12 příloh o evropských strukturálních a investičních fondech, viz http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU, (dále také „Přílohy“) ve 4 regionálních mutacích, a to ve formě jedné dvoustrany speciální přílohy tištěného média - deníku (4 regionální mutace) a on-line verze na portálu daného média. Obsahem Příloh budou: • příběhy projektů, příjemců a žadatelů, • zviditelnění každodenních přínosů podpořených projektů ESI fondů, • v rámci on-line verze i multimediální obsah (video z místa, rozhovor s příjemcem dotace, s beneficienty, tj. lidmi využívající přínosů realizovaného projektu).
Z2018-044049 11. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evaluace systémového projektu „SYPO“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042592 31. 1. 2019 neuvedena Dům zahraniční spolupráce REMMARK, a.s.
Zajištění informovanosti veřejnosti prostřednictvím elektronických a outdoorových médií 1 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) pro umístění informačních sdělení a pro jednotlivé mediální kampaně na podporu projektů zadavatele. Hlavním cílem projektů je informování občanů České republiky o možnostech zapojení se do vzdělávacích programů Evropské komise.
Z2018-042154 8. 2. 2019 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-041607 30. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Komplexní prověrka a analýza veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství
Předběžné oznámení Provedení Komplexní prověrky a analýzy veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství.
Z2018-040235 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media, s.r.o.
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na českém trhu 8 722 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na českém trhu“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem. Marketingová kampaň bude zabezpečovat jednotnou komunikaci oslav významných výročí roku 2018 (události 1918, 1968) a bude plnit zastřešující roli v rámci marketingových aktivit meziresortní spolupráce pro Zadavatele i pro resorty Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Ministerstva obrany a jim podřízeným institucím, dále Ústavního soudu a Akademie věd České republiky a dalších institucí podpořených z veřejných zdrojů.
Z2018-040361 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media, s.r.o.
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na blízkých trzích 8 722 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na blízkých trzích“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem.
Z2018-040366 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism MARK BBDO, a.s.
Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021 12 508 090  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021
Z2018-040092 18. 4. 2019 neuvedena Vinařský fond Omnimedia s.r.o.
Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejnostá (PUBLIC RELATIONS( 5 940 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-039244 27. 12. 2018 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039554 5. 4. 2019 neuvedena Severočeské doly a.s. Česká atletika, s.r.o.
Reklamní činnosti a propagační služby v rámci akcí Českého atletického svazu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-039617 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj TK PLUS s.r.o.
Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje 16 520 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039494 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Poradenské služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-038943 7. 11. 2018 neuvedena Český rozhlas Media Content Experts s.r.o.
Univerzita Karlova
Renáta Sedláková
NEWTON Media, a.s.
FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.
Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci analýz toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené zejména v § 2 zákona č. 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu (dále též jen „analýzy“).
Z2018-038822 14. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj REMMARK a.s.
Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-008748 18. 3. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace v roce 2019 924 706  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-000600 15. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí KPMG Česká republika, s.r.o.
Vytvoření metodiky pro zjišťování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s PAS v ČR 575 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037339 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Efektivní veřejná správa - KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů pro období 2018-2023 1 289 290  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037616 29. 10. 2018 neuvedena Město Beroun ATELIER 8000 spol. s r.o.
ELTODO OSVĚTLENI, s. r. o.
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun 780 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Koncepce veřejného osvětlení na území města Beroun v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. (vše v aktuálně platném a účinném znění) a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů.
Z2018-036712 19. 12. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MEDIA INVESTMENTS a.s.
MEDIÁLNÍ NÁKUP - SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN - INTERNET 3 551 180  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu