Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1871 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012076 15. 4. 2019 23. 5. 2019 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Rámcová dohoda na dodávky bot kotníčkových pro HZS ČR odhad.cena 4 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky bot kotníčkových celoročních, bot kotníčkových zimních a bot kotníčkových zateplených na dobu 4 let.
Z2019-012124 15. 4. 2019 29. 5. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda Trička SPS 15 PČR na roky 2019 až 2021
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 30 000 ks triček SPS 15 PČR v období 2019 až 2021
Z2019-010909 8. 4. 2019 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Nákup vyšetřovacích rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 2 480 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je uzavření smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na dobu 2 let, na dodávky vyšetřovacích rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Z2019-010935 8. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. SINGING ROCK s.r.o.
Plnění na RD 011-2018 -Dodávky prostředků osobního zajištění 377 591  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Plnění na RD 011-2018. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek systému vybavení prostředků osobní ochrany zaměstnanců společnosti pracujících na vedeních a v elektrických stanicích distribuční a přenosové soustavy, tedy pracovníků pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou s vybraným uchazečem pro plánované výměny POZ a zajištění odstranění poškozených POZ. POZ se vybírají pro období 02/2018 – 01/2026.
Z2019-010907 8. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Ensto Czech, s.r.o.
DEZ-Děčínský elektrozávod, spol. s r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 016-2018 266 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávky ochran ptactva-čerpání rámcové dohody RSD 016-2018 za 1Q 2019
Z2019-010921 8. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. KAMAT spol. s r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 018-2018 13 564  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby DODÁVKY OCHRAN PTACTVA- Čerpání rámcové dohody RSD 018-2018 v období 1Q2019
Z2019-010916 8. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Ensto Czech, s.r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 017-2018 172 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávky ochran ptactva-čerpání rámcové dohody RSD 017-2018 za 1Q 2019
Z2019-010887 5. 4. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. EKOBAL s.r.o.
JUTA a.s.
Dodávky obalového materiálu na sklizeň pícnin v letech 2019-2020 5 347 493  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obalového materiálu na sklizeň pícnin v roce 2019 a 2020 pro organizační jednotku zadavatele - divizi zemědělské výroby, resp. její zemědělské správy. Předmět plnění VZ je rozdělen na více částí, které budou plněny samostatně. část VZ 1: Sítě část VZ 2: Fólie a vaky
Z2019-010601 3. 4. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska Novostavba varhan v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech u Blanska 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového dvoumanuálového nástroje na mechanické traktuře rejstříkové i hrací. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak její přílohami s názvy „Technická specifikace (Záměr, Výkaz výměr a soupis prací)“ (dále též jako „technická specifikace“) a „Návrh smlouvy o dílo“. Zpracovatelem Záměru a Výkazu výměr a soupisu prací je Biskupství brněnské, Středisko pro liturgickou hudbu, Mag. Art. Ondřej Múčka.
Z2019-009147 10. 4. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. GeneTiCA s.r.o.
Carolina Biosystems, s.r.o.
TATAA Biocenter, s.r.o.
Explorea s.r.o.
Dodávky kitů, reagencie a plastů pro projekt CNE 1 745 508  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oznámení o uzavření dílčí smlouvy (objednávky) na základě rámcové dohody k části 1. VZ: Kity, reagencie a materiál pro fluorometr Qubit dle § 137 písm. b) ZZVZ za 1. čtvrtletí 2019.
Z2019-008756 18. 3. 2019 19. 4. 2019 Letoplast s.r.o. Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 1x450t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o. odhad.cena 15 603 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je dodávka 2 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány i manipulační automatický roboti na odebírání výlisků, zařízení pro sušení, temperační zařízení a regulátor systému horkých vtoků.
Z2019-008179 15. 3. 2019 24. 4. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky čepice pletené 15 PČR na roky 2019 - 2022 odhad.cena 3 719 008  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka 36.000 ks čepice pletené v letech 2019 - 2022
Z2019-008183 14. 3. 2019 3. 6. 2019 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků odhad.cena 19 550 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zásahových a pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Na základě veřejné zakázky bude uzavřena rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky. Zakázka je rozdělena do 4 částí.
Z2019-007277 5. 3. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Safety Agency, s.r.o.
Nákup pracovního oblečení OMPS - opakované vyhlášení 970 207  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nákup oblečení pro účastníky zahraničních misí OMPS
Z2019-007013 3. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 10 (CENTRIFUGAČNÍ MIKROZKUMAVKY A PLASTOVÉ KYVETY A) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007070 18. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 24 (CENTRIFUGAČNÍ PLASTOVÉ ZKUMAVKY A) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007253 4. 3. 2019 8. 4. 2019 Letoplast s.r.o. Snižování energetické spotřeby ve výrobním procesu společnosti LETOPLAST (1x450, 1x220) odhad.cena 15 603 973  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je dodávka hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků, zařízení pro sušení a temperační zařízení.
Z2019-007074 18. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 25 (CENTRIFUGAČNÍ PLASTOVÉ ZKUMAVKY B) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006795 27. 2. 2019 neuvedena obec Butoves Vybavení oddychové zóny odhad.cena 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je dodávka a montáž prvků oddychové zóny na p. č. 221, 223 a 233 v k. ú. Butoves.
Z2019-006310 18. 4. 2019 neuvedena ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. MĚSTA PRAHY DODÁVKA HRAČEK DO PRODEJEN SUVENÝRŮ V AREÁLU ZOO PRAHA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009679 18. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Osobní ochranné pracovní prostředky pro Krajskou zdravotní, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-005006 11. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Pytle na odpad odhad.cena 10 660 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky LDPE pytlů na odpad po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-004418 6. 2. 2019 11. 3. 2019 Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan odhad.cena 30 876 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je restaurování hrací části varhan Rieger-Kloss, op. 3287. Jedná se o koncertně disponované varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci, které vznikly přestavbou starších barokních varhan Michaela Englera z r. 1745 v letech 1959-69.
Z2019-004122 4. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky košil a halenek pro HZS ČR v letech 2019 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002893 9. 4. 2019 14. 2. 2019 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy MAPO medical s.r.o.
Rukavice jednorázové 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Postupné dodávky vyšetřovacích rukavic pro jednorázové použití.
Z2019-002508 24. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky – Polobotky 15 PČR perforované na období 2019 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002102 21. 1. 2019 19. 2. 2019 Povodí Moravy, s.p. Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2019-2020 odhad.cena 6 047 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění průběžných dodávek ochranných pracovních prostředků na základě dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách v letech 2019 a 2020.
Z2019-001100 14. 1. 2019 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Ochranné pracovní prostředky (oděvy) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001350 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Mechanika Prostějov 97, družstvo
Rezortní medaile a vyznamenání 2019 - 2020 428 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky je výroba rezortních medailí a vyznamenání v letech 2019 - 2020 za účelem jejich udílení jednotlivcům a jednotkám, které oceňuje ministr obrany za jejich vynikající plnění služebních povinností, záslužných činů, skutků vojenské povahy a aktivit v bezpečnostních, humanitárních a jiných akcích mezinárodního nebo vnitrostátního charakteru ve prospěch demokracie a míru. Podrobná specifikace (vč. grafických znázornění) je uvedena v příloze č. 1 výzvy. Podrobné podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 výzvy.
Z2019-001078 14. 1. 2019 28. 3. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Rukavice kombinované střední a svrchní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky rukavic kombinovaných středních a svrchních.
Z2019-005356 18. 4. 2019 neuvedena Rozvojový fond Pardubice a.s. TT Ice-snow s.r.o.
Pořízení rolby pro MFA Pardubice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-005654 18. 4. 2019 neuvedena Město Milevsko Mátl & Bula, spol. s r.o.
Nákup nové rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku 3 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-000591 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Jiří Němeček
Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP III. 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-000111 7. 1. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Dodávky obuvi pro vězněné osoby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000402 7. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. KAMAT spol. s r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 018-2018 2 152  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.
Z2019-000406 7. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. SINGING ROCK s.r.o.
Plnění na RD 011-2018 -Dodávky prostředků osobního zajištění 146 307  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Plnění na RD 011-2018. předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek systému vybavení prostředků osobní ochrany zaměstnanců společnosti pracujících na vedeních a v elektrických stanicích distribuční a přenosové soustavy, tedy pracovníků pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou s vybraným uchazečem pro plánované výměny POZ a zajištění odstranění poškozených POZ. POZ se vybírají pro období 02/2018 – 01/2026.
Z2018-044555 18. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. KURÝR JMP s.r.o.
Dětské a kojenecké pacientské prádlo II. 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-044889 18. 4. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90718 - Dodávky žlutých reflexních vest pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044564 18. 4. 2019 neuvedena Česká pošta, s.p. EKOBAL,spol.s.r.o.
Dodávky celofánových sáčků s lepící klopou 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-044948 18. 4. 2019 neuvedena Město Soběslav TT Ice-snow s.r.o.
Pořízení rolby 3 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
519649 5. 4. 2019 neuvedena Silnice LK a.s. HARDMAN UH a.s.
Dodávka dvousložkové plastické hmoty včetně materiálu na dodatečný posyp na realizaci a obnovu VDZ. 0 Kč
Neznámý
Z2019-003755 18. 4. 2019 neuvedena Město Poděbrady TT Ice snow s.r.o.
Dodávka rolby na leasing pro město Poděbrady - opakované řízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-039624 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Mladá Boleslav DŘEVOARTIKL, spol.s r.o.
Novostavba mateřské školy Michalovice – herní prvky (podávání nabídek) 451 148  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-041115 26. 11. 2018 12. 2. 2019 Institut klinické a experimentální medicíny Dodávky osobního a ložního prádla pro zdravotnické zařízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou opakované dodávky osobního a ložního prádla pro zdravotnické zařízení
Z2018-040000 18. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno SKÁLA s.r.o.
SKÁLA s.r.o.
Pytle na infekční odpad 2  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039866 14. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Koutný spol. s r.o.
Koncertní a audienční uniformy HHS a PČR 2 652 754  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodání koncertních a audienčních uniforem pro HHS a PČR
Z2019-007353 18. 4. 2019 neuvedena Město Trutnov ROLMONT s.r.o.
Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy 3 290 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-039568 18. 4. 2019 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně Clarina Music
Klávesové nástroje II. 140 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039345 12. 11. 2018 15. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Oděv pracovní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky oděvů pracovních.
Z2018-038801 10. 4. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení