Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 059 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-010216 27. 3. 2020 30. 4. 2020 Česká pošta, s.p. Plastové přepravky odhad.cena 1 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky různých typů plastových přepravek pro použití v rámci poštovního provozu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
 Z2020-009835 27. 3. 2020 27. 4. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90420 - Dodávky služební letní obuvi pro odhad.cena 4 600 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky služební letní obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. Předmět plnění zahrnuje i dopravu na místo plnění.
 Z2020-009540 20. 3. 2020 17. 4. 2020 Český florbal Mobilní sportovní povrchy pro potřeby florbalové
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 14 ks mobilních sportovních povrchů pro florbal dle technické specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace na místo plnění dle zadávací dokumentace, a to včetně dopravy a složení na místě plnění. Realizace zakázky je podmíněna přidělením dotace MŠMT.
 Z2020-008917 13. 3. 2020 21. 4. 2020 Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku svetrů pro příslušníky odhad.cena 9 636 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky svetrů.
 Z2020-008921 12. 3. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. JUTA a.s.
L.E.S. CR spol. s r.o.
Dodávky lapačů, insekticidních sítí, silážních 4 950 705 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky štěrbinových deskových lapačů z PVC včetně příslušenství, insekticidních sítí na hubení škodlivého hmyzu a silážních plachet pro potřeby organizačních jednotek zadavatele.
 Z2020-008437 9. 3. 2020 24. 7. 2020 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků odhad.cena 19 550 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka běžných pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Na základě veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí.
 Z2020-008524 9. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků odhad.cena 9 000 000 Kč
Předběžné oznámení Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních pomůcek (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu, a to prostřednictvím rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na základě objednávek zadavatele
 Z2020-008542 9. 3. 2020 7. 4. 2020 Státní zemědělský intervenční fond DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek OOPP prostřednictvím rámcové dohody, na základě které budou uzavírány jednotlivé kupní smlouvy dle aktuálních potřeb zadavatele, a to v sortimentu dle technické specifikace vymezující minimální technické požadavky zadavatele na jednotlivé položky OOPP uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace, která bude současně tvořit Přílohu č. 1 rámcové dohody.
 Z2020-008027 6. 3. 2020 8. 4. 2020 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY, dodávka a odhad.cena 21 532 890 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zpevnění travnatého povrchu stávající vzletové dráhy (RWY), pojezdových drah (TWY) a odstavných ploch pro letadla a vrtulníky letiště Benešov pomocí zemních zatravňovacích zpevněných roštů z PE/PP.
 Z2020-008406 6. 3. 2020 neuvedena Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Rámcová dohoda na dodávky prádla 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka prádla
 Z2020-007422 2. 3. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Sáčky plastové pro FNHK odhad.cena 4 324 100 Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky HDPE mikrotenových sáčků a igelitových sáčků po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-007177 30. 3. 2020 9. 4. 2020 Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku polokošil pro odhad.cena 26 660 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky - polokošile modrá, - polokošile signální žlutá.
 Z2020-007167 16. 3. 2020 6. 4. 2020 Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku košil pánských a košil odhad.cena 18 260 500 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky: - košile pánská s krátkým rukávem modrá, - košile pánská s dlouhým rukávem modrá, - košile pánská s dlouhým rukávem bílá, - košile dámská s krátkým rukávem modrá, - košile dámská s dlouhým rukávem modrá, - košile dámská s dlouhým rukávem bílá.
 Z2020-007016 27. 2. 2020 26. 3. 2020 ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace Hračky a ostatní sortiment pro prodej v shopech odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plyšových, plastových a dřevěných hraček s motivy zvířat, papírenského zboží a textilu.
 Z2020-007471 27. 2. 2020 neuvedena Národní divadlo C.BECHSTEIN EUROPE, s.r.o.
Klávesové nástroje pro ND 3 230 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem části 1.) veřejné zakázky jsou dodávky hudebních nástrojů, celkem 5 ks akustický klavír – křídlo: délka 165 - 178 cm. Předmětem části 2.) veřejné zakázky jsou dodávky hudebních nástrojů, celkem 3 ks akustický klavír – pianino koncertní: výška 116 – 132 cm.
 Z2020-006707 24. 2. 2020 31. 3. 2020 Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku nášivek, stuhových odhad.cena 16 833 010 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku nášivek, stuhových uzávěrů a nárameníků pro stejnokroje příslušníků CS ČR. Předmět veřejné zakázky je také blíže vymezen v Příloze č. 1a) – 1n) ZD - Technická specifikace a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
 Z2020-006708 24. 2. 2020 7. 4. 2020 Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku obuvi pro příslušníky CS odhad.cena 48 812 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky obuvi pro příslušníky CS ČR. Předmět veřejné zakázky je také blíže vymezen v Příloze č. 1a) – 1e) ZD - Technická specifikace a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor rámcové dohody.
 Z2020-006792 13. 3. 2020 24. 4. 2020 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS SČK odhad.cena 44 190 083 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu 4 let od podpisu smlouvy nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty zakázky na nákup a dodávku osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) v souladu s požadavky platné legislativy pro OOPP zajištující ochranu uživatele před specifickým rizikem dle popisu jednotlivých výrobků v uvedené specifikaci v příloze. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky. viz Info na profilu zadavatele https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6071.html
 Z2020-006794 21. 2. 2020 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace VIPOBAL, spol. s r.o.
Odpadní pytle a sáčky – průběžné dodávky 2 604 035 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se průběžné dodávky odpadních pytlů a sáčků do košů v předpokládaném rozsahu (dále jen „zboží“), v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem dodávek je specifikováno v Příloze č. 5 ZD.
 Z2020-006282 19. 3. 2020 24. 3. 2020 Správa Národního parku Šumava OOPP THP pro zaměstnance Správy NP Šumava odhad.cena 12 540 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným účastníkem pro dodávku OOPP pro THP pracovníky, obuvi a OOPP pro lov a lesnické činnosti pro zaměstnance Správy NP Šumava.
 Z2020-006340 19. 3. 2020 18. 3. 2020 Česká republika - Ministerstva vnitra Pláštěnka reflexní PČR na rok 2020 odhad.cena 2 600 000 Kč
Oprava národního formuláře 1 000 ks pláštěnek reflexních PČR
 Z2020-005708 24. 2. 2020 19. 3. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky Triček černých POLICIE odhad.cena 22 314 050 Kč
Oprava 200.000 ks triček černých POLICIE na roky 2020-2023
 Z2020-005339 10. 2. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. MV Company Accountancy s.r.o.
OOPP pro SÚSPK 2020 2 839 044 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je dodávka osobních ochranných prostředků v požadovaném provedení, kvalitě a dle uvedených v zadávací dokumentaci.
 Z2020-004423 3. 2. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany Kanoistické trenažéry odhad.cena 272 727 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks kanoistických trenažérů z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů.
 Z2020-003855 28. 2. 2020 28. 2. 2020 Jihočeské nemocnice, a.s. Dodávka odpadových pytlů (LDPE) pro Jihočské odhad.cena 10 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na nákup odpadových pytlů LDPE pro potřeby jednotlivých jihočeských nemocnic, po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků zadavatele.
 Z2020-003485 28. 1. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Jarmila Částková
Nákup prádla - zdravotnické, kuchařské, pracovní 2 169 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup osobních ochranných pracovních prostředků – zdravotnické, kuchařské, pracovní oděvy a ložní prádlo v období 01/2020 – 12/2020
 Z2020-003540 28. 1. 2020 neuvedena Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, příspěvková organizace Habilis Steel spol. s r.o.
SPORT-V.LAURÝN s.r.o.
Dodávka vybavení prostor školy 514 281 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení prostor školy. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: část 1: Dovybavení posilovny část 2: Dovybavení tělocvičny část 3: Nábytek část 4: Dovybavení dílen
 Z2020-002747 24. 2. 2020 3. 3. 2020 Generální ředitelství cel Dodávka pánských a dámských letních kalhot pro odhad.cena 8 470 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka pánských a dámských letních kalhot pro příslušníky CS ČR v celkovém počtu 7700 ks, na základě uzavřené rámcové dohody. Blíže zadávací dokumentace.
 Z2020-003097 24. 1. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik Z I T E X s.r.o.
Filtrační plachetky 2020 2 373 361 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka filtračních plachetek pro kalolisy typ K1500, výrobce Envites, spol. s r. o. Zadávací řízení je rozděleno na 2 části podle typu (počtu desek) kalolisu.
 Z2020-002316 19. 3. 2020 24. 2. 2020 Statutární město Plzeň - Městská policie Plzeň Dodávky výstroje pro Městskou policii Plzeň 2020 - odhad.cena 11 380 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Plzeň v letech 2020-2022.
 Z2020-001725 28. 2. 2020 17. 2. 2020 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dodávky jednorázových vyšetřovacích rukavic odhad.cena 6 738 240 Kč
Oprava Rukavice vyšetřovací latexové zaprášené Rukavice vyšetřovací latexové bezprašné Rukavice vyšetřovací vinylové bezprašné Rukavice vyšetřovací nitrilové bezprašné Rukavice vyšetřovací nitrilové bezprašné prodloužené Rukavice vyšetřovací nitrilové bezprašné pro práci s cytostatiky
 Z2020-001377 14. 1. 2020 neuvedena Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH
Varhany do odborné učebny konzervatoře 4 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup varhan do učebny Pražské konzervatoře, na adrese Na Rejdišti 1, Praha 1. Technický popis varhan: a) Traktura: mechanická tónová i rejstříková Počet manuálů: 3 Rozsah minimálně: manuál - C až a3 Pedál - C až g1 b) Předpokladem nástroje je zvuková samostatnost pedálu a alespoň dvou manuálů (pro triovou hru) s minimálně jedním alikvotním, event. též jazykovým hlasem. Třetí z manuálů může být řešen pomocí transmisí, event. jako manuál spojkový, taktéž možnost užití výměnné vzdušnice (Wechsellade), alespoň část nástroje v žaluziích. Ponechání místa na vzdušnicích pro případnou dostavbu dalších rejstříků. c) Minimální rejstříkové obsazení: Pedál: Subbas 16´, 8´, (4´) – s užitím extenzí 2 zvukově plně samostatné manuály s rejstříky 8´ a 4´, alespoň jeden i s rejstříkem 2´ Zbývající manuál – viz předchozí odstavec b. + jeden nespecifikovaný alikvot...
 Z2020-001288 13. 1. 2020 neuvedena Daniel Král ERI-TRADE sro
Král02-"Recyklace pryžového odpadu." 4 427 095 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Linka a VZV
 Z2020-001212 26. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany Sportovní vybavení pro Hradní stráž II odhad.cena 826 446 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu doplnění vybavení posilovny Hradní stráže a navýšení kapacity sportovních možností pro rozvoj silových schopností příslušníků Hradní stráže. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
 Z2020-000783 13. 1. 2020 10. 2. 2020 Letiště Praha, a. s. Zajištění osobních ochranných pracovních
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky na dodávky je závazek vybraného dodavatele řádně a ve stanovených termínech zajišťovat: • montérkové soupravy (část A); • pracovní obuv (část B); • pracovní obuv na míru (část C); • šedé rukavice (část D); • bundy 4v1 (část E); • záchytné systémy (část F); • ostatní osobní ochranné pracovní prostředky (část G) Viz. dále jen zadávací dokumentace.
 Z2019-044697 16. 12. 2019 neuvedena Horská služba ČR, o.p.s. Celoroční pracovní oblečení pro Horskou službu ČR, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-000548 10. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. SINGING ROCK s.r.o.
Plnění na RD 011-2018 -Dodávky prostředků osobního 323 939 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Plnění na RD 011-2018. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek systému vybavení prostředků osobní ochrany zaměstnanců společnosti pracujících na vedeních a v elektrických stanicích distribuční a přenosové soustavy, tedy pracovníků pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou s vybraným uchazečem pro plánované výměny POZ a zajištění odstranění poškozených POZ.
 Z2020-000423 9. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. KAMAT spol. s r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 018-2018 686 693 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.
 Z2020-000402 9. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Ensto Czech, s.r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 017-2018 310 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.
 Z2020-000400 9. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. DEZ-Děčínský elektrozávod, spol. s r.o.
Ensto Czech, s.r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 016-2018 2 545 325 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.
 Z2020-000416 9. 1. 2020 7. 2. 2020 Nemocnice Na Bulovce NEMOCNICE NA BULOVCE – DODÁVKA JEDNORÁZOVÝCH odhad.cena 7 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ jsou opakované průběžné dodávky jednorázových rukavic nitrilových nesterilních, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-001074 6. 2. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda - Oblečení VLS 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-000621 8. 1. 2020 neuvedena Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace Jan Drnek
Nákup koncertního klavíru 3 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka klavírního křídla Steinway & Sons, model D-274 s originálním obalem a klavírní židličkou, vč. poskytnutí dalších služeb specifikovaných ve smlouvě (instalace, naladění, provozně-technické prohlídky).
 Z2020-000104 3. 1. 2020 neuvedena Úrazová nemocnice v Brně, p.o. Vulkan - Medical a.s.
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Vyšetřovací rukavice nesterilní 2019 3 455 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky vyšetřovacích rukavic nesterilních na jedno použití nepudrovaných latexových a nitrilových. Zadavatel umožňuje dílčí plnění. Požadované položky orientační spotřeba / rok 1. rukavice nepudrované nesterilní latex, velikosti XS, S, M, L, XL 270 tis. ks 2. rukavice nepudrované nesterilní nitril, velikosti XS, S, M, L, XL 1355 tis. ks
 Z2019-046214 17. 2. 2020 3. 3. 2020 Vězeňská služba České republiky GŘ OL - dodávky pracovních služebních stejnokrojů odhad.cena 120 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na čtyři roky s jedním dodavatelem na dodávky pracovních služebních stejnokrojů pro příslušníky Vězeňské služby ČR, vyráběných sériově i měřenkovým způsobem výroby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2019-045923 10. 2. 2020 23. 1. 2020 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dodávky jednorázových vyšetřovacích rukavic odhad.cena 6 156 126 Kč
Oprava Rukavice vyšetřovací latexové zaprášené Rukavice vyšetřovací latexové bezprašné Rukavice vyšetřovací vinylové bezprašné Rukavice vyšetřovací nitrilové bezprašné Rukavice vyšetřovací nitrilové bezprašné prodloužené Rukavice vyšetřovací nitrilové bezprašné pro práci s cytostatiky
 Z2019-045106 24. 2. 2020 17. 2. 2020 Česká republika - Ministerstva vnitra Rámcová dohoda na dodávky bot 15 nízkých a odhad.cena 133 884 298 Kč
Oprava Jedná se o 30 000 párů bot vysokých s klimamembránou PČR a 30 000 párů bot nízkých s klimamembránou PČR.
 Z2019-044924 27. 3. 2020 19. 2. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany Bunda reflexní 2022
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky bund reflexních 2022.
 Z2019-044672 6. 3. 2020 18. 2. 2020 Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Dodávky tkanin pro vlastní výrobu prádla a odhad.cena 144 825 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky tkanin pro vlastní výrobu prádla a oděvů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
 Z2019-044652 17. 2. 2020 20. 2. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcovádohoda na nákup Triček funkčních PČR na odhad.cena 19 834 711 Kč
Oprava 100.000 ks triček funkčních (muži a ženy) na období do 31. 10. 2023

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 105 866 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy