Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 292 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-020149 14. 6. 2021 neuvedena Psychiatrická nemocnice Bohnice Osobní ochrané pomůcky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021328 14. 6. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Granimex CZ s.r.o.
Pytle na infekční odpad s potiskem pro Krajskou 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021320 14. 6. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Dodávky vrchních bund stejnokroje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020001 7. 6. 2021 7. 7. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na základě objednávek zadavatele. Podmínky týkající se jednotlivých dílčích objednávek upravuje RD.
  Z2021-020181 7. 6. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90621 - Dodávky služební celoroční polobotkové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020086 7. 6. 2021 neuvedena Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Nákup pracovních oděvů a obuvi odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020113 4. 6. 2021 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Osobní ochranné pracovní prostředky: 2021 – 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-019512 31. 5. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90721 – Dodávky černých trik s krátkým rukávem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019491 11. 6. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90521 – Dodávky zimních bund pro potřeby odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-018926 14. 6. 2021 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra OTAVAN WORKWEAR s.r.o.
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a 2 007 353 Kč
Oprava
  Z2021-019265 28. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany Lodě závodní pro ASC DUKLA - 2021 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem části č. 1 VZ s názvem „Lodě NELO“ je dodávka 2 ks závodních kajaků K1 NELO 7, 2 ks závodních kajaků K2 NELO 7, 2 ks závodních kánoí C1 NELO 8 a 1 ks závodní kánoe C2 NELO 8. Předmětem části č. 2 VZ s názvem „Loď FILIPPI“ je dodávka 1 ks závodní čtyřveslice párové bez kormidelníka FILIPPI F40. Předmětem části č. 3 VZ s názvem „Lodě VAJDA“ je dodávka 2 ks závodních kánoí pro slalom C1 „Lady Hype“, 3 ks závodních kánoí pro slalom C1 „Hype“, 1 ks závodní kánoe pro slalom C1 „MM 3“ a 1 ks závodní kánoe pro slalom C1 „Demon 3“.
  Z2021-019053 27. 5. 2021 neuvedena Národní památkový ústav Green Technologies Slovakia s. r. o.
Dodávka respirátorů pro NPÚ III. 180 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka 58 000 ks filtračních polomasek (respirátorů) splňující kumulativně tyto podmínky: - jsou určené výrobcem jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, zakrývají nos, ústa, bradu a poskytují uživateli náležité utěsnění obličeje od okolního ovzduší; - jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a jedná se o osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 - splňují minimálně všechny požadavky normy ČSN EN 149:2001+A1:2009 stanovené pro třídu ochrany FFP2, případně vyšší třídu filtrace FFP3; - nejsou vybaveny výdechovým ventilem; - mají anatomický tvar a nosní klip (pásek přes nos), což zajišťuje náležité dolehnutí na obličej; - upevňují se na tvář pomocí elastických poutek za uši uživatele; - jednorázové balené, barva: bílá.
  Z2021-019039 27. 5. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Osobní ochranné pracovní prostředky pro Krajskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-018239 24. 5. 2021 neuvedena Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku zimních bund modrých a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017390 17. 5. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Dodávky ochran ptactva odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-017450 17. 5. 2021 neuvedena IMMOGARD s.r.o. Dodávka materiálu - IMMOGARD s.r.o. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016934 7. 6. 2021 26. 7. 2021 Ministerstvo obrany Košile I
Oprava Nákup košil.
  Z2021-016590 10. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Monitex Czech s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky triček černých POLICIE 58 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016310 10. 5. 2021 28. 7. 2021 Ministerstvo obrany Stejnokroj letní pro Čestnou Stráž odhad.cena 10 183 240 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Popis předmětu VZ je uveden v Zadávací dokumentaci SpMO 16863/2021-551200.
  Z2021-015757 3. 5. 2021 neuvedena Město Chodov GARTENSTA PLUS s.r.o.
ALL4TREES, s.r.o.
Regenerace veřejných prostranství sídliště mezi 8 814 826 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016006 4. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o.
Vázanky a vázačky 97 5 490 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nákup vázanek a vázaček dle Zadávací dokumentace a jejich příloh
  Z2021-015794 3. 5. 2021 14. 7. 2021 Ministerstvo obrany Ponožky zimní odhad.cena 22 573 554 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky je podrobně uveden v Zadávací dokumentaci SpMO 16524/2021-551200.
  Z2021-014755 29. 4. 2021 13. 7. 2021 Ministerstvo obrany Návleky na boty polní zateplené modernizované
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 11802/2021-551200.
  Z2020-019638 3. 6. 2021 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. INZEP CENTRUM, s.r.o.
DNS ochranných pracovních oděvů a pomůcek - 120 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-012648 19. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Dodávky odpadních pytlů a sáčků odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-012462 26. 4. 2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. JUTA a.s.
EKOBAL,spol.s.r.o.
Dodávky obalového materiálu na sklizeň pícnin v 6 094 826 Kč
Oprava
  Z2021-011937 19. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka Rámcová dohoda na nákup jednorázových respirátorů odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-011496 9. 4. 2021 1. 7. 2021 Ministerstvo obrany Chrániče kolen a loktů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka chráničů kolen a loktů pro AČR.
  Z2021-011926 24. 5. 2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda - Lovecké oblečení 2021-2024 odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-011123 6. 4. 2021 3. 5. 2021 Ministerstvo obrany Technické a provozní vybavení pro specialisty odhad.cena 9 917 355 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky kompletního vybavení specialistů ZVSl.
  Z2021-010850 6. 4. 2021 17. 6. 2021 Ministerstvo obrany Boty kotníčkové 2012, polobotky repre. HS a VKPR odhad.cena 6 064 050 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 9214/2021-551200.
  Z2021-010476 10. 5. 2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky věcných prostředků požární ochrany odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-010043 26. 3. 2021 17. 5. 2021 Ministerstvo obrany Stélky do bot
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Uzavření rámcové dohody na nákup Stélek do bot dle přiložené zadávací dokumentace a jejich příloh.
  Z2021-010073 20. 5. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy Zarys International Group s.r.o.
Rukavice na jednorázové použití pro ZZS HMP 4 760 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-018822 26. 5. 2021 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky BATERIE CENTRUM, s.r.o.
Dodávky respirátorů pro ZP MV ČR 529 529 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-010052 24. 3. 2021 neuvedena obec Dolní Domaslavice Dětské hřiště u MŠ Dolní Domaslavice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují dodávky a stavební práce spočívající pro vybudování dětského a workoutového hřiště u MŠ Dolní Domaslavice.
  Z2021-020683 9. 6. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy KORAKOplus, s. r. o.
KORAKOplus, s. r. o.
Jednorázové ochranné obleky a návleky na obuv 2 875 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-014802 27. 4. 2021 neuvedena Jihočeský kraj Jan Drnek
Nákup koncertního klavíru značky Steiway & Sons 3 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-009633 19. 3. 2021 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 1 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky osobních ochranných pracovních prostředků z kategorie lesnických OOPP v letech 2021 a 2022, a to na základě dílčích objednávek vystavených v souladu rámcovou dohodou.
  Z2021-013997 22. 4. 2021 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. TT Ice-snow s.r.o.
Dodávka rolby na úpravu ledové plochy Malé 4 186 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-008578 6. 5. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-008270 29. 4. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Nákup respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-008020 22. 3. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Nákup ochranných prostředků odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-007556 7. 6. 2021 neuvedena Olomoucký kraj KORAKOplus, s. r. o.
B. Braun Medical s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
DNS-Centrální nákup dezinfekčních prostředků a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-007536 26. 4. 2021 7. 4. 2021 Ministerstvo obrany ALTER, s.r.o.
Adviso Finance s.r.o.
+16 dalších dodavatelů
Ochranné pomůcky a dezinfekce 90 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky ochranných pomůcek a dezinfekcí ve prospěch rezortu MO v období od zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") po dobu čtyř (4) let do 31. 12. 2024. Veškeré informace vztahující se k zavedení tohoto DNS jsou uvedeny v přiložené Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
  Z2021-007093 27. 5. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA BATERIE CENTRUM, s.r.o.
VZ 90321 - Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro 390 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-007323 1. 3. 2021 19. 4. 2021 Ministerstvo obrany Uzavřený potápěčský okruh
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 8 ks souprav uzavřených potápěčských okruhů včetně příslušenství, v jakosti podle ČSN a dalších souvisejících obecně platných právních a technických předpisů, zhotovených podle technické dokumentace výrobce a podle specifikace uvedené v příloze č. 2 „Specifikace předmětu plnění“ zadávací dokumentace (dále jen „zboží“), a příslušné školení k používání zboží uvedené v příloze č. 2 „Specifikace předmětu plnění“ zadávací dokumentace.
  Z2021-007106 1. 3. 2021 30. 8. 2021 Lesy České republiky, s.p. Dodávky stejnokrojů včetně doplňků (rámcová odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ jsou dodávky stejnokrojových součástí a souvisejících oděvních doplňků zhotovených vítězem VZ dle licenčního vzoru zadavatele. Požadovaným výstupem VZ je uzavření rámcové dohody s vítězným dodavatelem.
  Z2021-006990 22. 3. 2021 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Centrální nákup – dodávky osobních prostředků pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2020-020631 17. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Oděvy pro zdravotnický personál a oděvy pro odhad.cena 0 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy