Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 134 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-028158 11. 8. 2020 neuvedena Česká federace wushu a dalších bojových umění z.s. JIPAST akciová společnost
Dodávka mobilních sportovních zařízení pro účely 2 438 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobilních sportovních zařízení pro účely České federace wushu a dalších bojových umění z.s. pro Zadavatele, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace, přičemž veřejná zakázka je rozdělena na části.
 Z2020-027926 10. 8. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávky filtračních polomasek odhad.cena 3 636 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky filtračních polomasek (respirátorů) třídy FFP3 bez výdechového ventilu k ochraně před nebezpečnými částicemi ve formě prachu, aerosolu, před bakteriemi a viry, a to po dobu 24 měsíců.
 Z2020-028008 10. 8. 2020 12. 10. 2020 Ministerstvo obrany Halenky
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka halenek pro Armádu České republiky
 Z2020-028012 10. 8. 2020 14. 10. 2020 Ministerstvo obrany Chrániče kolen a loktů 2009
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup chráničů kolen a loktů 2009 pro AČR.
 Z2020-027781 6. 8. 2020 neuvedena Město Kunštát FLORA SERVIS s.r.o.
Odpočinková místa v Kunštátě a místních částech - 1 635 808 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávky a instalace nového vybavení pro odpočinková místa v Kunštátě a jeho místních částech.
 Z2020-026994 3. 8. 2020 12. 10. 2020 Ministerstvo obrany Košile
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup košil
 Z2020-026817 3. 8. 2020 29. 9. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 91020 - Dodávky služebních kalhot pro nepřímý odhad.cena 1 880 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky služebních pánských a dámských kalhot pro nepřímý výkon pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
 Z2020-026721 30. 7. 2020 neuvedena Český svaz vzpírání, spolek A1 SOLUTION, s.r.o.
Nákup sportovního vybavení 3 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu VŘ na dodávku sportovního vybavení pro vzpírání: olympijské soutěžní vzpěračské činky (17 setů pánských a 13 setů dámských), platformy (3 soutěžní a 15 tréninkových), výrazové stojany (2 sady).
 Z2020-026586 3. 8. 2020 2. 9. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90920 - Dodávky jarních bund pro potřeby odhad.cena 6 800 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
 Z2020-026728 30. 7. 2020 11. 9. 2020 Ministerstvo obrany Vázanky a vázačky 97
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Nákup vázanek a vázaček dle Zadávací dokumentace a jejich příloh
 Z2020-026414 30. 7. 2020 6. 10. 2020 Ministerstvo obrany Ponožky černé 2018
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup ponožek černých 2018, podle zadávací dokumentace a jejích příloh.
 Z2020-026468 30. 7. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky jednorázových rukavic pro Krajskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025767 31. 7. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-123.2 Rukavice vyšetřovací (ochranné) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-025974 27. 7. 2020 15. 10. 2020 Ministerstvo obrany Polobotky 2005
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky polobotek 2005 dle Zadávací dokumentace a jejích příloh.
 Z2020-025011 21. 7. 2020 neuvedena Obec Sulice HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.
Soubor dětských hřišť pro obec Sulice 1 894 611 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky herních prvků, jejich osazení, stavební úpravy a dodávky materiálů dopadových ploch dětských hřišť v obci.
 Z2020-024841 20. 7. 2020 19. 8. 2020 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020 (dále též VZ) je dodávka osobních ochranných prostředků v rozsahu specifikovaném ZD, a to 45.000 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP2 a 21.600 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP3. VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na části. Část 1 veřejné zakázky - Nákup OOP - respirátory FFP2 Část 2 veřejné zakázky - Nákup OOP - respirátory FFP3 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Vyhrazená změna závazku spočívá v možnosti zadavatele objednat větší množství OOP, a to za stejných podmínek a ve stejné době plnění, které jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci. V rámci vyhrazené změny závazku je zadavatel oprávněn objednat dalších 45.000 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP2 a dalších 21.600 ks filtračních...
 Z2020-024428 20. 7. 2020 23. 9. 2020 Ministerstvo obrany Obuv sportovní 2019
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky obuvi sportovní 2019 (dále jen „zboží“) dle specifikace a požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2020-024242 17. 7. 2020 14. 8. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 91620 - Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro odhad.cena 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 45 000 kusů respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění
 Z2020-024235 17. 7. 2020 14. 8. 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 91720 - Dodávka respirátorů třídy FFP 3 pro odhad.cena 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 000 kusů respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění.
 Z2020-024490 17. 7. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024398 16. 7. 2020 neuvedena statutární město Plzeň TT Ice-snow s.r.o.
Nákup 1 kusu elektrické rolby na úpravu ledové 3 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nové, nepoužité elektrické rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion v Plzni dle technické specifikace. Technika musí splňovat veškeré podmínky dané českými normami a evropskou legislativou. Zadavatel požaduje kompletní dodávku. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
 Z2020-023621 13. 7. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Nákup ochranných prostředků odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023026 7. 7. 2020 neuvedena obec Butoves Vybavení oddychové zóny 2020 odhad.cena 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je dodávka a montáž prvků oddychové zóny na p. č. 221, 223 a 233 v k. ú. Butoves.
 Z2020-021955 29. 6. 2020 neuvedena Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku pláštěnek výstražných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021371 3. 8. 2020 23. 7. 2020 Česká pošta, s.p. Paletové plastové skládací boxy odhad.cena 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky paletových plastových skládacích boxů včetně náhradních dílů. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na období 48 měsíců.
 Z2020-021974 17. 7. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Dodávky respirátorů odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-021161 13. 7. 2020 22. 7. 2020 Ministerstvo obrany Hudební nástroje 2020
Oprava Nákup hudebních nástrojů a ozvučovací soupravy pro Ústřední hudbu AČR ve specifikaci a za podmínek uvedených v přílohách této zadávací dokumentace
 Z2020-021017 22. 6. 2020 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Centrální nákup – dodávky osobních prostředků pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020713 19. 6. 2020 24. 7. 2020 Letoplast s.r.o. Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu odhad.cena 26 492 510 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka 3 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány: Vstřikolis 500t-A včetně regulátorů systémů horkých vtoků integrovaných ve vstřikolise, robota pro vstřikolis 500t-A, 4ks temperačních jednotek pro vstřikolis 500t-A, 3ks sušícího zařízení + 3ks nasávacího zařízení, gravimetrického dávkovacího zařízení + 4ks nasávacího zařízení. Vstřikolis 500t-B včetně regulátorů systémů horkých vtoků integrovaných ve vstřikolise, robota pro vstřikolis 500t-B, 4ks temperačních jednotek pro vstřikolis 500t-B, 1ks sušícího zařízení + 1ks nasávacího zařízení, 1ks gravimetrického dávkovacího zařízení + 4ks nasávacího zařízení. Vstřikolis 220t včetně regulátorů systémů horkých vtoků integrovaných ve vstřikolise, robota pro vstřikolis 220t, 2ks temperačních jednotek pro vstřikolis 220t, 1ks sušícího zařízení + 1ks...
 Z2020-020764 19. 6. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-117 Filtrační polomaska (Respirátor) FFP2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020631 17. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Oděvy pro zdravotnický personál a oděvy pro odhad.cena 10 500 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky oděvů pro zdravotnický personál a oděvů pro pacienty po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Ostatní CPV kody: 18100000-0 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky 18200000-1 Svrchní oděvy 18300000-2 Prádlo a oděvní součásti
 Z2020-020128 16. 6. 2020 24. 7. 2020 Letoplast s.r.o. Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu odhad.cena 26 492 510 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výběrové řízení bylo zrušeno.
 Z2020-020488 3. 8. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-123 Rukavice vyšetřovací (ochranné) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-020456 15. 6. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-121 Ochranný štít odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020067 31. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Rámcová dohoda na nákup respirátorů třídy FFP 3 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-020026 12. 6. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-113 Filtrační polomaska (respirátor) FFP3 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020029 12. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Na Bulovce LDPE PYTLE A SÁČKY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019740 11. 6. 2020 neuvedena Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku rukavic zimních pánských odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023833 13. 7. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Zdravotnické rukavice na jedno použití odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-019638 8. 6. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dynamický nákupní systém pro ochranné pracovní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019310 20. 7. 2020 neuvedena Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku ponožek pro příslušníky odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-019347 15. 6. 2020 14. 7. 2020 Ministerstvo obrany Obuv sportovní 2019
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky obuvi sportovní 2019 (dále jen „zboží“) dle specifikace a požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2020-019663 8. 6. 2020 neuvedena Kraj Vysočina Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018781 1. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Středočeského kraje a.s. „Nákup osobních ochranných prostředků – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018782 1. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Středočeského kraje a.s. Nákup osobních ochranných prostředků – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018785 13. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Středočeského kraje a.s. „Nákup osobních ochranných prostředků – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018783 9. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Středočeského kraje a.s. „Nákup osobních ochranných prostředků – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018139 28. 5. 2020 8. 7. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany Vak na výstroj
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky vaků na výstroj.
 Z2020-018152 2. 7. 2020 neuvedena Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku brigadýrek a lodiček pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-018478 28. 5. 2020 neuvedena Město Veselí nad Lužnicí PERFECT ICE s.r.o.
Dodávka nové rolby pro TJ Loko, Veselí nad Lužnicí 3 685 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nové elektrické rolby pro úpravu ledové plochy zimního stadionu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 524 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy