Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:Remeslo'

Nalezené veřejné zakázky 2 404 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-020149 14.06.2021 neuvedena Psychiatrická nemocnice Bohnice Osobní ochrané pomůcky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021328 14.06.2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Granimex CZ s.r.o.
Pytle na infekční odpad s potiskem pro Krajskou 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021320 14.06.2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Dodávky vrchních bund stejnokroje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020001 07.06.2021 07.07.2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen také „OOPP“) pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále také „SPÚ“), a to prostřednictvím rámcové dohody (dále také „RD“) s jedním dodavatelem. OOPP bude vybraný dodavatel dodávat průběžně dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na základě objednávek zadavatele. Podmínky týkající se jednotlivých dílčích objednávek upravuje RD.
  Z2021-020086 07.06.2021 neuvedena Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Nákup pracovních oděvů a obuvi odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020113 04.06.2021 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Osobní ochranné pracovní prostředky: 2021 – 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-019512 31.05.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90721 – Dodávky černých trik s krátkým rukávem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018926 14.06.2021 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra OTAVAN WORKWEAR s.r.o.
Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a 2 007 353 Kč
Oprava
  Z2021-019265 28.05.2021 neuvedena Ministerstvo obrany Lodě závodní pro ASC DUKLA - 2021 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem části č. 1 VZ s názvem „Lodě NELO“ je dodávka 2 ks závodních kajaků K1 NELO 7, 2 ks závodních kajaků K2 NELO 7, 2 ks závodních kánoí C1 NELO 8 a 1 ks závodní kánoe C2 NELO 8. Předmětem části č. 2 VZ s názvem „Loď FILIPPI“ je dodávka 1 ks závodní čtyřveslice párové bez kormidelníka FILIPPI F40. Předmětem části č. 3 VZ s názvem „Lodě VAJDA“ je dodávka 2 ks závodních kánoí pro slalom C1 „Lady Hype“, 3 ks závodních kánoí pro slalom C1 „Hype“, 1 ks závodní kánoe pro slalom C1 „MM 3“ a 1 ks závodní kánoe pro slalom C1 „Demon 3“.
  Z2021-019039 27.05.2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Osobní ochranné pracovní prostředky pro Krajskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-019053 27.05.2021 neuvedena Národní památkový ústav Green Technologies Slovakia s. r. o.
Dodávka respirátorů pro NPÚ III. 180 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka 58 000 ks filtračních polomasek (respirátorů) splňující kumulativně tyto podmínky: - jsou určené výrobcem jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, zakrývají nos, ústa, bradu a poskytují uživateli náležité utěsnění obličeje od okolního ovzduší; - jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a jedná se o osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 - splňují minimálně všechny požadavky normy ČSN EN 149:2001+A1:2009 stanovené pro třídu ochrany FFP2, případně vyšší třídu filtrace FFP3; - nejsou vybaveny výdechovým ventilem; - mají anatomický tvar a nosní klip (pásek přes nos), což zajišťuje náležité dolehnutí na obličej; - upevňují se na tvář pomocí elastických poutek za uši uživatele; - jednorázové balené, barva: bílá.
  Z2021-018239 24.05.2021 neuvedena Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku zimních bund modrých a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016590 10.05.2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Monitex Czech s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky triček černých POLICIE 58 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-015757 03.05.2021 neuvedena Město Chodov GARTENSTA PLUS s.r.o.
ALL4TREES, s.r.o.
Regenerace veřejných prostranství sídliště mezi 8 814 826 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016006 04.05.2021 neuvedena Ministerstvo obrany HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o.
Vázanky a vázačky 97 5 490 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nákup vázanek a vázaček dle Zadávací dokumentace a jejich příloh
  Z2021-014755 29.04.2021 13.07.2021 Ministerstvo obrany Návleky na boty polní zateplené modernizované
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 11802/2021-551200.
  Z2020-019638 03.06.2021 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. INZEP CENTRUM, s.r.o.
DNS ochranných pracovních oděvů a pomůcek - 120 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-012648 19.04.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Dodávky odpadních pytlů a sáčků odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-012462 26.04.2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. JUTA a.s.
EKOBAL,spol.s.r.o.
Dodávky obalového materiálu na sklizeň pícnin v 6 094 826 Kč
Oprava
  Z2021-011937 19.04.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka Rámcová dohoda na nákup jednorázových respirátorů odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-011496 09.04.2021 01.07.2021 Ministerstvo obrany Chrániče kolen a loktů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka chráničů kolen a loktů pro AČR.
  Z2021-011123 06.04.2021 03.05.2021 Ministerstvo obrany Technické a provozní vybavení pro specialisty odhad.cena 9 917 355 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky kompletního vybavení specialistů ZVSl.
  Z2021-018822 26.05.2021 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky BATERIE CENTRUM, s.r.o.
Dodávky respirátorů pro ZP MV ČR 529 529 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-010052 24.03.2021 neuvedena obec Dolní Domaslavice Dětské hřiště u MŠ Dolní Domaslavice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují dodávky a stavební práce spočívající pro vybudování dětského a workoutového hřiště u MŠ Dolní Domaslavice.
  Z2021-014802 27.04.2021 neuvedena Jihočeský kraj Jan Drnek
Nákup koncertního klavíru značky Steiway & Sons 3 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-009633 19.03.2021 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 1 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky osobních ochranných pracovních prostředků z kategorie lesnických OOPP v letech 2021 a 2022, a to na základě dílčích objednávek vystavených v souladu rámcovou dohodou.
  Z2021-013997 22.04.2021 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. TT Ice-snow s.r.o.
Dodávka rolby na úpravu ledové plochy Malé 4 186 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-008578 06.05.2021 neuvedena Státní pozemkový úřad Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-008270 29.04.2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Nákup respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-008020 22.03.2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Nákup ochranných prostředků odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-007536 26.04.2021 07.04.2021 Ministerstvo obrany ALTER, s.r.o.
Adviso Finance s.r.o.
+16 dalších dodavatelů
Ochranné pomůcky a dezinfekce 90 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky ochranných pomůcek a dezinfekcí ve prospěch rezortu MO v období od zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") po dobu čtyř (4) let do 31. 12. 2024. Veškeré informace vztahující se k zavedení tohoto DNS jsou uvedeny v přiložené Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
  Z2021-007556 07.06.2021 neuvedena Olomoucký kraj KORAKOplus, s. r. o.
B. Braun Medical s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
DNS-Centrální nákup dezinfekčních prostředků a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-007093 27.05.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA BATERIE CENTRUM, s.r.o.
VZ 90321 - Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro 390 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-007323 01.03.2021 19.04.2021 Ministerstvo obrany Uzavřený potápěčský okruh
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 8 ks souprav uzavřených potápěčských okruhů včetně příslušenství, v jakosti podle ČSN a dalších souvisejících obecně platných právních a technických předpisů, zhotovených podle technické dokumentace výrobce a podle specifikace uvedené v příloze č. 2 „Specifikace předmětu plnění“ zadávací dokumentace (dále jen „zboží“), a příslušné školení k používání zboží uvedené v příloze č. 2 „Specifikace předmětu plnění“ zadávací dokumentace.
  Z2021-006990 22.03.2021 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Centrální nákup – dodávky osobních prostředků pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-006952 08.03.2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Holík International s.r.o.
Holík International s.r.o.
Rámcová dohoda rukavice služební 2021 - 2023 12 390 000 Kč
Oprava
  Z2020-020631 17.05.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Oděvy pro zdravotnický personál a oděvy pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-006491 22.02.2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 4BIZ B2B s.r.o.
Pořízení ochrany dýchadel - respirátor FFP2 - 409 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Pořízení ochrany dýchadel - respirátorů typu FFP2 - KN95 v rámci nouzového stavu.
  Z2021-006513 22.02.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REKA PLUS, s.r.o.
VZ 90221 - Dodávka respirátorů třídy FFP 3 pro 345 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-006627 22.02.2021 neuvedena Konzervatoř Brno, příspěvková organizace Jan Drnek
Koncertní křídlo pro Konzervatoř Brno 3 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového (rok výroby 2017 - 2020) klavírního mistrovského koncertního křídla vč. látkového nebo koženkového obalu a 1 ks klavírní židle pro zadavatele
  Z2021-006192 19.03.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90121 – Dodávky služebních zimních pletených odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-014382 26.04.2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje KLATT s.r.o.
Dodávka a servis pracovních oděvů pro roky 2021 - 4 536 065 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-004762 12.04.2021 neuvedena Ústav hematologie a krevní transfúze SIPOCH, spol. s r.o.
Schoeller Pharma Praha s.r.o.
+11 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na dodávky plastového odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-004820 17.05.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Bartolini s.r.o.
VZ 93620 – Dodávky zimních rukavic pro potřeby 1 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-004625 04.02.2021 neuvedena Město Milovice Projekt komplexní rekonstrukce zahrady pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-002761 12.04.2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky K A M A spol. s r.o.
VESTIMENTUM s.r.o.
GŘ OL - Dodávky pletených výrobků a oděvních 58 000 000 Kč
Oprava
  Z2021-002789 17.05.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Bartolini s.r.o.
VZ 92920 – Dodávky taktických rukavic pro potřeby 5 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-007152 26.02.2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Ochranné prostředky – respirátory FFP 2 a FFP3 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-000671 08.01.2021 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťovat na základě dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách průběžné dodávky ochranných pracovních prostředků včetně provedení dodatečných úprav zboží, a to v letech 2021 a 2022. Bude uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem.
  Z2021-000071 22.02.2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole BATERIE CENTRUM, s.r.o.
FN Motol - Filtrační polomaska (respirátor) třídy 6 701 400 Kč
Oprava