Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 1986 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-037416 22. 10. 2019 neuvedena Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s. SPORTBART, s.r.o.
Sportovní materiál a vybavení do škol 4 644 785  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku sportovního materiálu a vybavení do základních škol. Kódy CPV: 37400000-2 Sportovní zboží a potřeby 37450000-7 Vybavení pro venkovní a halové sporty 37453600-4 Překážky 37451700-1 Fotbalové míče 37452200-3 Basketbalové míče 37452900-0 Volejbalové míče 37441500-6 Švihadla
Z2019-036823 21. 10. 2019 17. 12. 2019 Dodávky stejnokrojových součástek 2020 - 2023 Dodávky stejnokrojových součástek 2020 - 2023 odhad.cena 180 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zadávacího řízení jsou centrální dodávky stejnokrojových součástek SŽDC pro zaměstnance SŽDC s nárokem na stejnokroj.
Z2019-036672 18. 10. 2019 neuvedena Česká asociace squashe, z.s. ASB SQUASH s.r.o.
Pořízení a instalace vybavení pro 3 interaktivní squashové kurty 3 390 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka a instalace vybavení pro tři Interaktivní squashové kurty. Vybavení se skládá z výkonného projektoru, který je zavěšen nad běžným squashovým kurtem, sady kamer a senzorů a dalšího nezbytného vybavení, jehož specifikace je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky této zadávací dokumentace. Bližší specifikace je uvedena v bodě 5 Technické podmínky této zadávací dokumentace.
Z2019-036466 17. 10. 2019 neuvedena Město Jaroměř PERFECT ICE s.r.o.
Nákup rolby na zimní stadion v Jaroměři 3 132 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rolby na zimní stadion.
Z2019-036222 16. 10. 2019 neuvedena Město Frýdlant nad Ostravicí ACER WOODWAY s.r.o.
Lesní stezka Vyhlídka ve Frýdlantu nad Ostravicí 3 920 459  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vytvoření naučné lesní stezky s přidruženými edukativními prvky. Nově v prostoru vzniknou tři spojnice mezi navrženými cestami, tak aby vznikl vycházkový okruh. Podél stezky budou umístěny edukativní a odpočinkové prvky, zaměřené na biotu oblasti Moravskoslezských Beskyd a Frýdlantska. Pro účely venkovní výuky bude vybudován menší altán přírodního charakteru. Pro účely aktivního odpočinku bude vybudována poblíž hlavní silnice venkovní posilovna s řadou posilovacích a protahovacích komponentů. Všechny prvky jsou navržené z přírodních materiálů, a proto budou dobře korespondovat s lesním charakterem porostu. Předmětem veřejné zakázky bude také řešení vegetace v lokalitě. Na předmětném území tak vznikne okružní naučná stezka, podél níž bude umístěno devět dřevěných laviček. Podél celého okruhu budou tematicky umístěny informační panely s odpovídajícími obrázky a texty.
Z2019-036062 15. 10. 2019 neuvedena Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích ROLMONT s.r.o.
Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy 2 793 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Koupě nové elektrické rolby na úpravu ledové plochy včetně příslušenství
Z2019-036182 15. 10. 2019 neuvedena Město Kyjov REMOV Sport, s.r.o.
Mantinely hokejbalového hřiště – Kyjov 2 354 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky mantinelů, ocelové konstrukce, bezpečnostního skla a ochranných sítí pro hokejbalové hřiště.
Z2019-035046 8. 10. 2019 19. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Pytel na prádlo
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytle na prádlo.
Z2019-034945 7. 10. 2019 neuvedena Národní divadlo „Klarinety“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka mistrovských hudebních nástrojů a jejich příslušenství v následujícím rozsahu: 2 ks A klarinet BUFFET CRAMPON Prestige 1 ks A klarinet SELMER Privilege 1 ks A klarinet SELMER Recital 1 ks B klarinet SELMER RECITAL
Z2019-034575 7. 10. 2019 4. 11. 2019 Státní zemědělský intervenční fond DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP) NA ROKY 2020-2023 odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek OOPP pro Zadavatele formou Rámcové kupní dohody v sortimentu dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která bude tvořit přílohu č. 1 návrhu Rámcové kupní dohody.
Z2019-034952 7. 10. 2019 neuvedena Národní divadlo „Flétna MURAMATSU“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka mistrovského hudebního nástroje vč. příslušenství v následujícím rozsahu: 1 ks Flétna MURAMATSU
Z2019-034513 7. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. DEZ-Děčínský elektrozávod, spol. s r.o.
Ensto Czech, s.r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 016-2018 4 853 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.
Z2019-034953 7. 10. 2019 neuvedena Národní divadlo „Hoboj“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka mistrovského hudebního nástroje vč. příslušenství v následujícím rozsahu: 1 ks Hoboj Gebrüder MÖNNIG
Z2019-034494 7. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Ensto Czech, s.r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 017-2018 414 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021
Z2019-034947 7. 10. 2019 neuvedena Národní divadlo „Violoncello“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka mistrovského hudebního nástroje vč. příslušenství v následujícím rozsahu: 1 ks violoncello mistrovské s pouzdrem
Z2019-034487 7. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. KAMAT spol. s r.o.
Dodávky ochran ptactva 14 868  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.
Z2019-034362 4. 10. 2019 1. 11. 2019 Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Dodávka třívrstvých zásahových oděvů odhad.cena 3 533 586  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka celkem 210 ks třívrstvých zásahových oděvů dle technické specifikace.
Z2019-034352 3. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. SINGING ROCK s.r.o.
Plnění na RD 011-2018 -Dodávky prostředků osobního zajištění 265 468  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Plnění na RD 011-2018. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek systému vybavení prostředků osobní ochrany zaměstnanců společnosti pracujících na vedeních a v elektrických stanicích distribuční a přenosové soustavy, tedy pracovníků pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou s vybraným uchazečem pro plánované výměny POZ a zajištění odstranění poškozených POZ.
Z2019-034148 1. 10. 2019 31. 10. 2019 Český florbal Mobilní sportovní povrchy pro florbal
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 14 ks mobilních sportovních povrchů pro florbal dle technické specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace na místo plnění dle zadávací dokumentace, a to včetně dopravy.
Z2019-033818 30. 9. 2019 1. 11. 2019 Lesy České republiky, s.p. Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (rámcová dohoda) odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků, zadávaných na základě této rámcové dohody podle potřeb zadavatele po dobu 2 let od účinnosti rámcové dohody.
Z2019-034070 30. 9. 2019 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. Mátl & Bula, spol. s r.o.
Dodávka elektrické rolby na úpravu ledu 3 160 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy pro areál Výstaviště Praha – pro potřeby zadavatele související s provozem zimního stadionu v areálu Výstaviště Praha, zaškolení zaměstnanců zadavatele v obsluze této rolby a zajištění záručního servisu rolby.
Z2019-033936 30. 9. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany Lubomír Mlček - ASTONA
Obal na stejnokroj a pláštěnka pro Hradní stráž 2 924 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obalů na stejnokroj a pláštěnek pro Hradní stráž.
Z2019-032713 20. 9. 2019 29. 10. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Pytle na odpad, sáčky a fólie odhad.cena 8 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou dodávky pytlů na odpad, sáčků HDPE a LDPE a fólií.
Z2019-032250 21. 10. 2019 30. 10. 2019 Vězeňská služba České republiky GŘ OL - dodávky služebních stejnokrojů
Oprava Uzavření rámcové dohody na dodávky služebních stejnokrojů (uniforem).
Z2019-031679 12. 9. 2019 6. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Síťka - šála maskovací
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sítěk - šál maskovacích.
Z2019-031529 10. 9. 2019 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ANTALIS s.r.o.
Dodávky folií pro výrobu dálničních kuponů ČR pro rok 2021 - 2022 5 070 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky samolepící transparentní PP folie s tiskovým lakem pro potisk ofsetem. Jedná se o dodávky folie pro výrobu dálničních kupónů pro ČR pro emisi roku 2020 a 2021.
Z2019-031398 9. 9. 2019 7. 10. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Novostavba mateřské školy Pampeliška – herní prvky odhad.cena 555 644  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka a montáž herních prvků pro mateřskou školu Pampeliška
Z2019-031023 7. 10. 2019 7. 10. 2019 České vysoké učení technické v Praze ČVUT – Varhany do Betlémské kaple
Oprava Předmětem zadávacího řízení je vytvoření varhan do prostoru Betlémské kaple. Předpokládané umístění vzadu po levé straně stávajícího kůru bylo vybráno na základě provedených zvukových studií, s jejichž průběhem a výsledkem budou seznámeni dodavatelé při účasti v soutěžním dialogu. Záměrem ČVUT je získat nástroj umístěný na rozdíl od tradičních varhan v prostoru, nikoliv u zdi. Varhany musí umožnit co možná nejširší zvukový rozsah. Jejich provedení musí splňovat vysoké nároky na kvalitu zpracování.
Z2019-031359 9. 9. 2019 10. 10. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky čepice pletené 15 PČR na roky 2019 - 2022 odhad.cena 5 325 620  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 36.000 ks čepice pletené 15 PČR na roky 2019 - 2022
Z2019-030310 21. 10. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Sportovní vybavení pro ASC DUKLA - 2019 odhad.cena 1 673 554  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí.
Z2019-030136 29. 8. 2019 neuvedena MERO ČR, a.s. SEVEROČESKÉ OBCHODNÍ SDRUŽENÍ, s.r.o.
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků a souvisejících služeb 1 714 854  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části A a B. Předmětem části veřejné zakázky A jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků a předmětem části veřejné zakázky B je plnění souvisejících služeb.
Z2019-029873 21. 10. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Sportovní vybavení pro Hradní stráž - 2019
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu doplnění vybavení posilovny Hradní stráže a navýšení kapacity sportovních možností pro rozvoj silových schopností příslušníků Hradní stráže. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-029306 23. 9. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Sportovní vybavení pro Univerzitu obrany - 2019 odhad.cena 1 991 736  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení (21 ks) z důvodu modernizace technického vybavení infrastruktury tělovýchovných zařízení, zkvalitnění výchovy a rozšíření možností sportovního vyžití. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-029585 21. 10. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Sportovní vybavení pro Agenturu služeb - 2019 odhad.cena 1 760 331  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení (18 ks) z důvodu obnovy a doplnění tělovýchovného materiálu Agentury služeb nezbytného pro zabezpečení činnosti posiloven a tělocvičen. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2 této ZD.
Z2019-029064 23. 8. 2019 neuvedena Ostravská univerzita PETROF, spol. s r.o.
Nákup klávesových hudebních nástrojů II. 1 119 835  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvaceti dvou kusů profesionálních klávesových hudebních nástrojů pro potřeby Fakulty umění Ostravské univerzity určených k přípravě, nácviku a provedení uměleckých děl studenty a pedagogy školy nebo tuzemských či zahraničních hostů. Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem „Tvůrčí centrum Fakulty umění“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345.
Z2019-029495 23. 8. 2019 neuvedena Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy DEVA F-M. s.r.o.
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče 3 446 788  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 205 ks třívrstvých zásahových oděvů TIGER Plus Elite 2019 - komplet vč. 205 ks reflexních nápisů nažehlovacích, 410 ks výšivek ČIP a NFC tag NTAG213.
Z2019-028931 22. 8. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Bartoň a Partner s.r.o.
Osobní ochranné pracovní prostředky pro Krajskou zdravotní, a.s. III 1 457 602  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky OOPP pro Krajskou zdravotní, a.s.
Z2019-029056 17. 10. 2019 31. 10. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem antineovaskularizačních látek odhad.cena 402 692 980  Kč
Oprava Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antineovaskularizačních látek po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Z2019-028996 20. 8. 2019 neuvedena statutární město Brno Yggdrasilmont s.r.o.
Zámecké hřiště v Zámeckém parku 2 153 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla: Zámecké hřiště v zámeckém parku, a to ve specifikaci dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace díla. Dílo bude dodáno včetně potřebné certifikace a veškeré dokumentace potřebné pro provoz hřiště (mj. montáž info tabule s provozním řádem, návod k použití, revizní zpráva)
Z2019-028819 19. 8. 2019 30. 9. 2019 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Rámcová dohoda na dodávky bot kotníčkových pro HZS ČR odhad.cena 5 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky bot kotníčkových celoročních a bot kotníčkových zimních na dobu 3 let.
Z2019-028703 30. 9. 2019 15. 10. 2019 Generální ředitelství cel Dodávka pracovních oděvů pro příslušníky CS ČR odhad.cena 30 975 850  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky - kalhot pracovního obleku CLO, - bund pracovního obleku CLO.
Z2019-028434 15. 8. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih TEWIKO systems, s.r.o.
VZ 51.19 Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih 1 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na likvidaci a náhradu nevyhovujících prvků dětských hřišť na základě požadavků objednatele na území městského obvodu Ostrava-Jih do 31. 12. 2019 v souladu s právními předpisy.
Z2019-028352 14. 8. 2019 neuvedena Správa služeb hl. m. Prahy BRUDRA s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem (účastníkem rámcové dohody), jejímž předmětem budou průběžné dodávky osobních ochranných pracovních prostředků, a to včetně dopravy na místo určení. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání limitu předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve smyslu § 16 a § 20 zákona, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Plnění vyplývající z rámcové dohody bude realizováno na základě jednotlivých písemných výzev k poskytnutí plnění v průběhu trvání rámcové dohody v rozsahu požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-027993 12. 8. 2019 neuvedena Statutární město Kladno GABRIEL s.r.o.
Přírodní zahrada - Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, Kladno 3 576 938  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu „Přírodní zahrada – Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, Kladno“. Jedná se o realizaci stavby zahrady v přírodním stylu v areálu mateřské školy Montessori, Na Vyhaslém 3197, Kladno, parc. č. 4428/20 a parc. č. 4428/21 k.ú. Kladno, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, smlouvou o dílo a výkazem výměr, které jsou přílohami této zadávací dokumentace.
Z2019-027690 12. 8. 2019 19. 9. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků – náhradní plnění odhad.cena 76 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na pořizování zboží - osobních ochranných pracovních pomůcek zadavatelem, a to v režimu § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Blíže viz ZD.
Z2019-027517 26. 8. 2019 9. 9. 2019 Vězeňská služba České republiky GŘ OL – Košile a POLO trika odhad.cena 18 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky košil a POLO trik služebních stejnokrojů pro příslušníky Vězeňské služby ČR vyráběných sériově i měřenkovým způsobem výroby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-027646 8. 8. 2019 neuvedena TJ BLATNÁ z.s. SWIETELSKY stavebni s.r.o.
"Fotbalové hřiště s UMT Blatná" 5 306 850  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je oprava stávajícího fotbalového hřiště s umělým povrchem.
Z2019-027213 9. 9. 2019 5. 9. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi odhad.cena 2 900 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání spotřebního laboratorního materiálu pro obecnou mikrobiologickou praxi na základě uzavřené rámcové dohody.
Z2019-027516 7. 8. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Bc. Michal Voves
PPH Pianopark, s.r.o.
Klávesové nástroje 2 861 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení 7 kusů profesionálních klávesových hudebních nástrojů pro účely výuky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.Veřejná zakázka je rozdělena na části. Dodavatel může podat nabídku do jedné, do více či do všech částí veřejné zakázky Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Z2019-026654 1. 8. 2019 neuvedena Obec Bukovec Yggdrasilmont, s.r.o.
ZŠ Bukovec – dodávka edukačních prvků, mobiliáře a provedení sadových úprav 1 400 232  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla „Sadové úpravy okolí ZŠ v Bukovci, část severní a sadové úpravy okolí ZŠ v Bukovci, část jižní“ spočívající v dodání níže uvedených dodávek a poskytnutí níže popsaných služeb. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a zhotovení dřevěných a kovových edukačních prvků a mobiliáře specifikovaných v níže uvedené projektové dokumentaci sadových úprav. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále provedení sadových úprav spočívajících ve výsadbě nových stromů, keřů a trvalek, odstranění nevhodných dřevin, založení nového trávníku a provádění následné péče po dobu 1. a 2. roku. Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 1 Zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy