Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 262 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-011926 12. 4. 2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda - Lovecké oblečení 2021-2024
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s vybraným dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky oblečení pro cca 500 zaměstnanců zadavatele. K plnění na základě RD dojde postupem bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením písemných výzev k poskytnutí plnění ze strany zadavatele v předem neurčitém množství na místo plnění dle aktuálních potřeb zadavatele, včetně poskytování souvisejících služeb (zejména měření, zkoušení velikostí, evidence výstrojních listů, doprava a distribuce zboží na místo plnění).
 Z2021-011937 12. 4. 2021 14. 5. 2021 Fakultní nemocnice Bulovka Rámcová dohoda na nákup jednorázových respirátorů odhad.cena 10 656 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek respirátorů třídy FFP3
 Z2021-011496 9. 4. 2021 1. 7. 2021 Ministerstvo obrany Chrániče kolen a loktů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka chráničů kolen a loktů pro AČR.
 Z2021-011123 6. 4. 2021 3. 5. 2021 Ministerstvo obrany Technické a provozní vybavení pro specialisty odhad.cena 9 917 355 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky kompletního vybavení specialistů ZVSl.
 Z2021-010850 6. 4. 2021 17. 6. 2021 Ministerstvo obrany Boty kotníčkové 2012, polobotky repre. HS a VKPR odhad.cena 6 064 050 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 9214/2021-551200.
 Z2021-010476 29. 3. 2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky věcných prostředků požární ochrany odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-010043 26. 3. 2021 17. 5. 2021 Ministerstvo obrany Stélky do bot
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Uzavření rámcové dohody na nákup Stélek do bot dle přiložené zadávací dokumentace a jejich příloh.
 Z2021-010073 26. 3. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy Rukavice na jednorázové použití pro ZZS HMP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010052 24. 3. 2021 neuvedena obec Dolní Domaslavice Dětské hřiště u MŠ Dolní Domaslavice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují dodávky a stavební práce spočívající pro vybudování dětského a workoutového hřiště u MŠ Dolní Domaslavice.
 Z2021-009633 19. 3. 2021 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 1 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky osobních ochranných pracovních prostředků z kategorie lesnických OOPP v letech 2021 a 2022, a to na základě dílčích objednávek vystavených v souladu rámcovou dohodou.
 Z2021-008578 19. 3. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008270 11. 3. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Nákup respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008020 22. 3. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Nákup ochranných prostředků odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-007556 4. 3. 2021 neuvedena Olomoucký kraj DNS-Centrální nákup dezinfekčních prostředků a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007536 6. 4. 2021 7. 4. 2021 Ministerstvo obrany Ochranné pomůcky a dezinfekce odhad.cena 90 000 000 Kč
Oprava Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky ochranných pomůcek a dezinfekcí ve prospěch rezortu MO v období od zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") po dobu čtyř (4) let do 31. 12. 2024. Veškeré informace vztahující se k zavedení tohoto DNS jsou uvedeny v přiložené Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2021-007093 5. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90321 - Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-007323 1. 3. 2021 19. 4. 2021 Ministerstvo obrany Uzavřený potápěčský okruh
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 8 ks souprav uzavřených potápěčských okruhů včetně příslušenství, v jakosti podle ČSN a dalších souvisejících obecně platných právních a technických předpisů, zhotovených podle technické dokumentace výrobce a podle specifikace uvedené v příloze č. 2 „Specifikace předmětu plnění“ zadávací dokumentace (dále jen „zboží“), a příslušné školení k používání zboží uvedené v příloze č. 2 „Specifikace předmětu plnění“ zadávací dokumentace.
 Z2021-007106 1. 3. 2021 30. 8. 2021 Lesy České republiky, s.p. Dodávky stejnokrojů včetně doplňků (rámcová odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ jsou dodávky stejnokrojových součástí a souvisejících oděvních doplňků zhotovených vítězem VZ dle licenčního vzoru zadavatele. Požadovaným výstupem VZ je uzavření rámcové dohody s vítězným dodavatelem.
 Z2021-006990 22. 3. 2021 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Centrální nákup – dodávky osobních prostředků pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-020631 1. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Oděvy pro zdravotnický personál a oděvy pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-006952 8. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda rukavice služební 2021 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-006491 22. 2. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 4BIZ B2B s.r.o.
Pořízení ochrany dýchadel - respirátor FFP2 - 409 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Pořízení ochrany dýchadel - respirátorů typu FFP2 - KN95 v rámci nouzového stavu.
 Z2021-006513 22. 2. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90221 - Dodávka respirátorů třídy FFP 3 pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006627 22. 2. 2021 neuvedena Konzervatoř Brno, příspěvková organizace Jan Drnek
Koncertní křídlo pro Konzervatoř Brno 3 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového (rok výroby 2017 - 2020) klavírního mistrovského koncertního křídla vč. látkového nebo koženkového obalu a 1 ks klavírní židle pro zadavatele
 Z2021-006192 19. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90121 – Dodávky služebních zimních pletených odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005728 15. 2. 2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda - Společenské oblečení 2021-2024 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-004762 12. 4. 2021 5. 3. 2021 ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE SIPOCH, spol. s r.o.
Schoeller Pharma Praha s.r.o.
+11 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na dodávky plastového 1 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky plastového spotřebního materiálu pro výzkumné laboratoře. DNS bude zaveden na dobu 24 měsíců. DNS je rozdělen do 13 kategorií podle § 138 odst. 1 ZZVZ. Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 Z2021-004625 4. 2. 2021 neuvedena Město Milovice Projekt komplexní rekonstrukce zahrady pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-004820 5. 2. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 93620 – Dodávky zimních rukavic pro potřeby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002761 12. 4. 2021 22. 2. 2021 Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Dodávky pletených výrobků a oděvních odhad.cena 81 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod, jejichž uzavření je cílem tohoto zadávacího řízení, je dodávka pletených výrobků a oděvních doplňků pro příslušníky Vězeňské služby ČR, vyráběných sériově.
 Z2021-002789 25. 1. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 92920 – Dodávky taktických rukavic pro potřeby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007152 26. 2. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Ochranné prostředky – respirátory FFP 2 a FFP3 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-015557 19. 10. 2020 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy LP Komfort s.r.o.
Dodávky pracovních uniforem pro zaměstnance 12 413 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-001472 15. 3. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL – dodávka softshellových bund odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-000671 8. 1. 2021 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťovat na základě dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách průběžné dodávky ochranných pracovních prostředků včetně provedení dodatečných úprav zboží, a to v letech 2021 a 2022. Bude uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem.
 Z2021-000489 7. 1. 2021 neuvedena SAK Studénka, příspěvková organizace TT Ice-snow s.r.o.
Nákup elektrické rolby na úpravu ledové plochy pro 3 700 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité elektrické rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion ve Studénce formou finančního leasingu.
 Z2021-000071 22. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Filtrační polomaska (respirátor) třídy odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-046312 31. 12. 2020 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046311 31. 12. 2020 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046310 22. 3. 2021 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-046313 22. 3. 2021 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Dodávky ochranných pracovních oděvů, obuvi a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-002417 20. 1. 2021 neuvedena Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 Jan Drnek
Nákup klavíru Steinway & Sons do klavírní učebny 2 066 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-046116 21. 1. 2021 neuvedena ALLIGARD s.r.o. Dodávka materiálu II. – Aplikace ALLIGARD s.r.o. odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-046092 25. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 92320 – Dodávky služebních svetrů pro potřeby odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045899 1. 3. 2021 neuvedena Generální ředitelství cel Rámcová dohoda na dodávku pokrývek hlavy a jejich odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045625 22. 3. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc CareMed s.r.o.
Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-045418 28. 12. 2020 26. 1. 2021 ALLIGARD s.r.o. Dodávka materiálu II. Aplikace ALLIGARD s.r.o. odhad.cena 28 787 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
 Z2020-045090 22. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Dodávka ochranných prostředků odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-044924 18. 12. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace ROYAX, s.r.o.
Prostředek na ochranu dýchadel - respirátor FFP2 206 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka respirátorů FFP2 v rámci nouzového stavu
 Z2020-044946 8. 1. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 92820 – Dodávky služebních čepic golfových pro odhad.cena 0 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 067 973 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy