Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1848 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005356 13. 2. 2019 neuvedena Rozvojový fond Pardubice a.s. TT Ice-snow s.r.o.
Pořízení rolby pro MFA Pardubice 3 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka rolby
Z2019-005006 11. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Pytle na odpad odhad.cena 10 660 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky LDPE pytlů na odpad po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-004418 6. 2. 2019 11. 3. 2019 Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan odhad.cena 30 876 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je restaurování hrací části varhan Rieger-Kloss, op. 3287. Jedná se o koncertně disponované varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci, které vznikly přestavbou starších barokních varhan Michaela Englera z r. 1745 v letech 1959-69.
Z2019-004122 4. 2. 2019 19. 3. 2019 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Rámcová dohoda na dodávky košil a halenek pro HZS ČR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předpokládaný objem předmětu plnění je 3 030 kusů košil modrých s dlouhým rukávem, 4 950 kusů košil modrých s krátkým rukávem, 2 240 kusů košil bílých s dlouhým rukávem, 2 370 kusů košil bílých s krátkým rukávem, 1 220 kusů halenek modrých s dlouhým rukávem, 1 970 kusů halenek modrých s krátkým rukávem, 750 kusů halenek bílých s dlouhým rukávem a 750 kusů halenek bílých s krátkým rukávem v průběhu let 2019-2022 od nabytí účinnosti rámcové dohody
Z2019-002893 24. 1. 2019 14. 2. 2019 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Rukavice jednorázové odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na postupné dodávky vyšetřovacích rukavic pro jednorázové použití. Množství bude objednáváno podle aktuálních potřeb zadavatele pro zajištění přednemocniční neodkladné péče. Zadavatel požaduje dodávky dvou typů vyšetřovacích rukavic pro jednorázové použití - bližší specifikace je uvedena v čl. 7 a v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Z2019-002508 24. 1. 2019 25. 3. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky - Polobotky 15 PČR perforované na období 2019 - 2021 odhad.cena 28 760 331  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 30.000 párů polobotek
Z2019-002102 21. 1. 2019 19. 2. 2019 Povodí Moravy, s.p. Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2019-2020 odhad.cena 6 047 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění průběžných dodávek ochranných pracovních prostředků na základě dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách v letech 2019 a 2020.
Z2019-001350 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Mechanika Prostějov 97, družstvo
Rezortní medaile a vyznamenání 2019 - 2020 2 772 480  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky je výroba rezortních medailí a vyznamenání v letech 2019 - 2020 za účelem jejich udílení jednotlivcům a jednotkám, které oceňuje ministr obrany za jejich vynikající plnění služebních povinností, záslužných činů, skutků vojenské povahy a aktivit v bezpečnostních, humanitárních a jiných akcích mezinárodního nebo vnitrostátního charakteru ve prospěch demokracie a míru. Podrobná specifikace (vč. grafických znázornění) je uvedena v příloze č. 1 výzvy. Podrobné podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 výzvy.
Z2019-001100 14. 1. 2019 11. 2. 2019 Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Ochranné pracovní prostředky (oděvy) odhad.cena 5 363 016  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou opakující se dodávky osobních ochranných pracovních prostředků - oděvů (dále také „OOPP“) pro zadavatele po dobu maximálně 48 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody. Předmětem dodávek budou OOPP uvedené v příloze č.1 rámcové dohody – specifikace zboží.
Z2019-001078 14. 1. 2019 28. 3. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Rukavice kombinované střední a svrchní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky rukavic kombinovaných středních a svrchních.
Z2019-000591 7. 2. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Outdoorové sportovní/kompenzační pomůcky pro FTK UP III. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000111 7. 2. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Dodávky obuvi pro vězněné osoby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000402 7. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. KAMAT spol. s r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 018-2018 2 152  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.
Z2019-000406 7. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. SINGING ROCK s.r.o.
Plnění na RD 011-2018 -Dodávky prostředků osobního zajištění 146 307  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Plnění na RD 011-2018. předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek systému vybavení prostředků osobní ochrany zaměstnanců společnosti pracujících na vedeních a v elektrických stanicích distribuční a přenosové soustavy, tedy pracovníků pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou s vybraným uchazečem pro plánované výměny POZ a zajištění odstranění poškozených POZ. POZ se vybírají pro období 02/2018 – 01/2026.
Z2019-000011 3. 1. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace PANGEA CZ, s.r.o.
Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS 3 883 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky osobních ochranných pracovních pomůcek pro členy výjezdových skupin.
Z2018-044555 13. 2. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dětské a kojenecké pacientské prádlo II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044889 27. 12. 2018 28. 3. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90718 - Dodávky žlutých reflexních vest pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky odhad.cena 8 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky žlutých reflexních vest pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Z2018-044564 27. 12. 2018 28. 1. 2019 Česká pošta, s.p. Dodávky celofánových sáčků s lepící klopou odhad.cena 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka celofánových sáčků s lepící klopou pro službu Balík Komplet.
Z2018-044948 14. 2. 2019 neuvedena Město Soběslav TT Ice-snow s.r.o.
Pořízení rolby 3 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003755 14. 2. 2019 neuvedena Město Poděbrady TT Ice snow s.r.o.
Dodávka rolby na leasing pro město Poděbrady - opakované řízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-041115 26. 11. 2018 12. 2. 2019 Institut klinické a experimentální medicíny Dodávky osobního a ložního prádla pro zdravotnické zařízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou opakované dodávky osobního a ložního prádla pro zdravotnické zařízení
Z2018-040000 7. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Pytle na infekční odpad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-039866 14. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Koutný spol. s r.o.
Koncertní a audienční uniformy HHS a PČR 2 652 754  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodání koncertních a audienčních uniforem pro HHS a PČR
Z2018-039624 7. 2. 2019 neuvedena Statutární město Mladá Boleslav Novostavba mateřské školy Michalovice – herní prvky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-039568 14. 2. 2019 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně Klávesové nástroje II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-039345 12. 11. 2018 15. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Oděv pracovní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky oděvů pracovních.
Z2018-038801 7. 2. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-038626 14. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Dodávky odpadních pytlů 2018 odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2018-038505 2. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany MAISON DE QUALITÉ s.r.o.
Podbradníky 1 379 339  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody na dodávky podbradníků.
Z2018-037786 30. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Nákup pracovního oblečení OMPS 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu pracovní oblečení pro OMPS
Z2018-037576 29. 10. 2018 18. 12. 2018 Česká republika - Ministerstvo obrany Sportovní výstroj
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky sportovní výstroje.
Z2018-036869 25. 10. 2018 12. 12. 2018 Česká republika - Ministerstvo obrany Svetr
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky svetrů 95 a svetrů 95 černých pro vojenské policisty.
Z2018-036914 24. 10. 2018 neuvedena Sportovní klub HC Opočno, z. s. TT Ice-snow s. r. o.
Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Opočno 3 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodání 1 ks rolby na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Opočno
Z2018-033369 7. 2. 2019 neuvedena Ostravská univerzita Bečička Jan
Cembala a klavichord odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-033063 27. 9. 2018 neuvedena Ostravská univerzita DOMAFIT FITNESS, s.r.o.
Dodávka trenažérů 641 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku trenažérů pro Ostravskou univerzitu.
Z2018-041495 7. 2. 2019 neuvedena Statutární město Zlín HOCKEY PRO COMPANY s.r.o.
Nákup bruslařských trenažerů včetně příslušenství 3 250 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-032417 21. 9. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. ContiTrade Services s.r.o.
SLUŽBY PNEUSERVISU 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pneumatik a jejich příslušenství, dále poskytování služeb spočívajících v provádění výměn a oprav pneumatik, poskytování diagnostiky podvozku vozidel, kontroly geometrie, včetně jejího případného seřízení a vyvažování pneumatik. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2018-039367 7. 2. 2019 neuvedena TEZA Hodonín, příspěvková organizace Mátl & Bula, spol. s r.o.
Dodávka rolby, stroje na úpravu ledu. 4 235 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-039090 1. 2. 2019 neuvedena Národní divadlo moravskoslezské, p.o. Mgr. Libor Novotný
Mgr. Libor Novotný
Mgr. Libor Novotný
Hudební nástroje 1 298 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-037639 29. 1. 2019 neuvedena Město Hrádek nad Nisou JIB s.r.o.
Revitalizace části herních zahrad při MŠ Oldřichovská a MŠ Donín, Hrádek nad Nisou, okres Liberec 1 941 054  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-030192 31. 1. 2019 neuvedena Statutární město Hradec Králové Výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-019240 13. 2. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Pytle na infekční odpad s potiskem pro Krajskou zdravotní, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-029160 27. 8. 2018 25. 10. 2018 Česká republika - Ministerstvo obrany Oděv k údržbě techniky
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky oděvu k údržbě techniky.
Z2018-022109 13. 2. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky zdravotnického prádla a obuvi pro Krajskou zdravotní, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-028967 29. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Bartolini s.r.o.
Speciální vesty služby PP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-028908 23. 8. 2018 neuvedena Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu STRONGBODY EUROPE, s.r.o.
Sportovní vybavení posilovny – opakování II 2 507 733  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení posilovny Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen „FTSV UK“; dále jen „Vybavení posilovny“). Vybavení posilovny bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Z2018-028134 7. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra SINTEX, a.s.
Rámcová dohoda na dodávky polokošil 15 PČR na období 2018 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-033131 29. 1. 2019 neuvedena OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA LM ACCOUNTS s.r.o.
Nákup čtyřbobu - 2 2 426 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-027382 7. 2. 2019 neuvedena Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Šermířské planše odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-027373 7. 2. 2019 neuvedena Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR GALASPORT,s.r.o.
Závodní lodě - slalom odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení