Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1927 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-023431 15. 7. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL – Košile a POLO trika odhad.cena 120 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky košil a POLO trik služebních stejnokrojů pro příslušníky Vězeňské služby ČR vyráběných sériově i měřenkovým způsobem výroby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-023800 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci PřF/CRH – Dodávka laboratorního spotřebního materiálu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-023146 12. 7. 2019 9. 8. 2019 Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace Dodávka jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic 2019 odhad.cena 4 910 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka spočívá v dodávce jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Z2019-022932 9. 7. 2019 10. 10. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Stejnokroj večerní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stejnokrojů večerních.
Z2019-022399 8. 7. 2019 5. 8. 2019 Fakultní nemocnice Brno Speciální rukavice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku speciálních rukavic (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 4 let.
Z2019-022394 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – textil 2019 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-022184 4. 7. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. SINGING ROCK s.r.o.
Plnění na RD 011-2018 -Dodávky prostředků osobního zajištění 312 386  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Plnění na RD 011-2018. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek systému vybavení prostředků osobní ochrany zaměstnanců společnosti pracujících na vedeních a v elektrických stanicích distribuční a přenosové soustavy, tedy pracovníků pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou s vybraným uchazečem pro plánované výměny POZ a zajištění odstranění poškozených POZ.
Z2019-022218 4. 7. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Ensto Czech, s.r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 017-2018 793 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.
Z2019-022224 4. 7. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. KAMAT spol. s r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 018-2018 12 913  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.
Z2019-022208 4. 7. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. DEZ-Děčínský elektrozávod, spol. s r.o.
Ensto Czech, s.r.o.
DODÁVKY OCHRAN PTACTVA-RSD 016-2018 3 112 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.
Z2019-021142 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno Dodávky výstroje pro potřeby Městské policie Brno odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-021817 28. 6. 2019 neuvedena Město Žďár nad Sázavou Ing. Eva Stoklásková Hegerová
Hřiště 8D s.r.o.
Úpravy přírodních zahrad 7,8,12 MŠ a 4,5 ZŠ ve Žďáře nad Sázavou 3 237 210  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování přírodních zahrad včetně dodávky herních prvků pro 7,8,12 MŠ a 4,5 ZŠ ve Žďáře nad Sázavou. Předmět veřejné zakázky je v souladu se zněním § 35 v návaznosti na ust. § 101 zákona rozdělen na 5 dílčích částí, a to: 1. dílčí část - projekt č. 02851862, Základní škola Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou - 4ZŠ - Přírodní zahrada Broučkiáda 2. dílčí část – projekt č. 06951862, Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 5ZŠ- Živá zahrada 3. dílčí část – projekt č. 04211862, 7MŠ Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou Zahrada objevů a poznání 4. dílčí část – projekt č. 08791862, 8MŠ Vysocká 232/10, Žďár nad Sázavou Přírodní zahrada- pozorujeme doma i na sluníčku 5. dílčí část – projekt č. 103711861, 12MŠ Veselská 26/39, Žďár nad Sázavou Přírodní vzdělávací zahrada Účastník se může přihlásit do kterékoliv části veřejné zakázky a současně i do...
Z2019-021095 26. 6. 2019 27. 8. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Rukavice kožené
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky rukavic kožených pro praporečníky bílých, rukavic kožených pro strážné u zástavy bílých, rukavic kožených zimních černých a rukavic kožených zimních černých pro ženy.
Z2019-020749 16. 7. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Polobotky v provedení sport ke stejnokroji odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020536 1. 7. 2019 17. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Čepice služební
Oprava Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky čepic služebních.
Z2019-020459 11. 7. 2019 neuvedena ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru NORTHMAN OUTDOOR s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky ponožek letních do zásahové obuvi pro HZS ČR 182 966  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky ponožek letních do zásahové obuvi v množství a rozsahu velikostí požadovaných veřejnými zadavateli. Předpokládaný objem předmětu plnění je 60 000 párů ponožek letních do zásahové obuvi v průběhu 2 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Z2019-020206 19. 6. 2019 25. 7. 2019 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Zásahová obuv odhad.cena 6 390 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zásahové obuvi nízké a zásahové obuvi vysoké pro pracovníky zadavatele- obuv je určena pro výjezdové skupiny zadavatele a bude používána při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Na základě veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí.
Z2019-020105 17. 6. 2019 neuvedena INVOS, spol. s r.o. Koextruzní vyfukovací linka pro výrobu 9vrstvých fólií, s vysokou optickou transparentností z určených typů materiálů s chlazením balonu vodou a vedením shora dolů odhad.cena 135 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby - Koextruzní technologická linka s devíti extrudéry pro výrobu 9vrstvých fólií vyfukováním z určených typů materiálů včetně patentovaných struktur zadavatele, dodaná se všemi požadovanými periferiemi, vhodná pro výrobu asymetrických i symetrických bariérových folií s vysokou optickou transparentností dosahovanou chlazením balonu vodou a vedením shora dolů, - Cena musí zahrnovat kompletní technologii, techn. dokumentaci konstrukce pro umístění technologie, dopravu technologie na místo plnění, instalaci technologie, provedení akceptačních testů a zaškolení obsluhy. - Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Z2019-019942 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90518 - Dodávky jarních bund pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020003 10. 7. 2019 9. 7. 2019 OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA Nákup sportovního oblečení 2019 - 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je nákup jednotného sportovního oblečení pro OLYMP CS MV s potiskem loga OLYMP CS MV určený k realizaci v letech 2019-2020 OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Z2019-019557 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Kladno Přírodní zahrada MŠ Na Růžovém poli 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu - Přírodní zahrada MŠ Na Růžovém poli 2019. Jedná se o stavbu přírodní zahrady mateřské školy.
Z2019-019439 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát RUK - SBZ - Nové varhany pro Velkou aulu Karolina odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-019620 12. 6. 2019 28. 8. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Bunda TERMO 2010
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky bund TERMO 2010.
Z2019-018744 14. 6. 2019 25. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Kukla - čepice
Oprava Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky kukel - čepic.
Z2019-018679 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky svetrů 15 PČR na období 2019-2022 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-018501 4. 6. 2019 neuvedena Fotbalový klub Dobrovice, z.s. EUROGREEN CZ s.r.o.
Rekonstrukce hrací plochy FK Dobrovice 5 260 914  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající v rekonstrukci hrací plochy fotbalového klubu Dobrovice, tj. vybudování nové plochy fotbalového hřiště včetně jejích konstrukčních vrstev, hybridního trávníku v brankovištích, automatického zavlažovacího systému, osazení novými brankami, střídačkami, záchytnou konstrukcí a zábradlím. Podrobně je specifikace zakázky popsána v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek - Technická specifikace.
Z2019-018460 16. 7. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka nesterilních vyšetřovacích rukavic 2019 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-018468 16. 7. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky zdravotnické obuvi, operační obuvi a jednorázových pokrývek hlavy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018423 3. 6. 2019 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy Ivana Kohoutová
LAMPS building s.r.o.
LENGAU s.r.o.
Meteor CEE Czech republic s.r.o.
OLYMPTOY s.r.o.
DODÁVKA HRAČEK DO PRODEJEN SUVENÝRŮ V AREÁLU ZOO PRAHA 60 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se 4 dodavateli v každé části veřejné zakázky na dodávku hraček do obchodů se suvenýry v Zoo Praha.
Z2019-017760 14. 6. 2019 24. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Barety
Oprava Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky baretů.
Z2019-017987 29. 5. 2019 neuvedena Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Mgr. Libor Novotný
Hudební nástroje - FAGOTY 1 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Hudební nástroje - FAGOTY 3 ks
Z2019-017713 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávku brigadýrek modrých 15 PČR a brigadýrek bílých 15 PČR na roky 2019-2020 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-017523 27. 5. 2019 1. 7. 2019 Ministerstvo obrany Hudební nástroje 2019
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 ZD. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR (dále jen „ÚH AČR“) a Vojenskou hudbu Olomouc (dále jen „VH Olomouc“).
Z2019-017358 8. 7. 2019 26. 7. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Ochranné obličejové masky odhad.cena 3 349 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých jednorázových ochranných obličejových masek pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-017592 27. 5. 2019 25. 6. 2019 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky 2019
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky obalového materiálu a jednorázových papírových výrobků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-017570 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky stejnokrojů II odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-017229 16. 7. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Dodávky obuvi pro vězněné osoby II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-017313 24. 5. 2019 neuvedena Město Rokycany TT Ice-snow s.r.o.
Dodávka 1 kusu elektrické rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion v Rokycanech 3 399 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 1 kusu elektrické rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion v Rokycanech, včetně její dopravy a zprovoznění v místě plnění, předvedení funkčnosti a kvalifikovaného zaškolení. Dodaný stroj bude nový, nepoužitý, nerepasovaný, veškerá příslušenství budou v továrním provedení.
Z2019-016808 3. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky bot 15 nízkých a vysokých (klimamembrána) PČR na období 2019-2022 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-016531 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na nákup polobotek 15 (klimamembrána) PČR odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-016514 20. 5. 2019 18. 6. 2019 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Upgrade sekvenačního systému odhad.cena 6 430 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou v souladu s § 101 ZZVZ na tři části. Část 3. veřejné zakázky je v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadávána v samostatném zadávacím řízení postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě této části veřejné zakázky, tedy jako veřejná zakázka malého rozsahu. Část 1. a část 2. veřejné zakázky jsou zadávány v jednom zadávacím řízení, postupem odpovídajícím celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky – v otevřeném řízení v nadlimitním režimu. Jedná se o dodávky systému pro přípravu sekvenačních knihoven z jednotlivých buněk a z jednotlivých dlouhých DNA molekul a dodávku přístroje pro manipulaci s malými objemy kapalin včetně závozu do místa plnění.
Z2019-016370 1. 7. 2019 23. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Nátělníky
Oprava Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky nátělníků černých pro vojenské policisty, nátělníků černých pro vojenské policisty s krátkými rukávy, nátělníků hnědých, nátělníků hnědých letních, nátělníků khaki a nátělníků khaki letních.
Z2019-016548 4. 7. 2019 26. 6. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Pytel na prádlo 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytle na prádlo.
Z2019-015557 23. 5. 2019 20. 6. 2019 Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace Dodávky pracovních uniforem pro zaměstnance Zoologické zahrady hl. m. Prahy odhad.cena 13 800 000  Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky na dodávky je uzavření Rámcové dohody (dále též Smlouva) s jedním vybraným účastníkem na zajištění dodávek pracovních uniforem včetně souvisejících služeb a dopravy na místo plnění pro cca 260 zaměstnanců a externích spolupracovníků Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Specifikace a podrobný popis požadovaného plnění jsou uvedeny v bodě č. 4 zadávací dokumentace a jejích přílohách.
Z2019-015472 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Hradec Králové Výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové III odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-015418 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky triček černých POLICIE na roky 2019 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-015069 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávku medailí na roky 2019 - 2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012076 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky bot kotníčkových pro HZS ČR v letech 2019 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-012124 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda Tričko SPS 15 PČR pro roky 2019 až 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019122 7. 6. 2019 neuvedena Město Náchod ROLMONT s.r.o.
Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Náchod odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci