Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 182 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-010864 6. 4. 2021 neuvedena Arcibiskupství olomoucké Restaurátorské práce v rámci obnovy a zpřístupnění odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011051 6. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odobrné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny B,B+E,C,C+E,D a T. Požadované plnění je rozděleno do 5 samostatných částí veřejné zakázky.
 Z2021-011295 6. 4. 2021 neuvedena Zlínský kraj Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010808 1. 4. 2021 4. 5. 2021 Městská část Praha 1 Opravy v parku na Smetanově nábřeží; Krannerova odhad.cena 25 602 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je restaurátorský zásah na pomníku císaře Františka I. (tzv. Krannerova kašna) v souladu se závazným stanoviskem a současnou metodikou státní památkové péče v České republice. Cílem restaurování je stabilizace objektu, zachování v maximální možné míře hmotné podstaty památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Použité materiály a postupy budou konzultovány s investorem, pracovníkem památkové péče a technologem. Všechny zásahy do památky budou provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky jsou obsahem příloh příslušné zadávací dokumentace.
 Z2021-010419 29. 3. 2021 neuvedena Muzeum východních Čech v Hradci Králové Stěhovací služby pro Muzeum východních Čech v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010084 1. 4. 2021 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-010097 26. 3. 2021 neuvedena Římskokatolická farnost - děkanství Polička MgA. Lukáš Hrinda
Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce 1 205 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Restaurátorské práce v rámci revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19, v katastrálním území a obci Polička, spočívající v restaurování uměleckých děl pro expozici
 Z2021-010115 24. 3. 2021 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky PRESTO PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
Dobrý lektor s.r.o.
Výuka cizích jazyků pro zaměstnance VZP ČR 4 920 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výuka cizích jazyků pro zaměstnance VZP ČR.
 Z2021-009957 23. 3. 2021 neuvedena TESCO SW a.s. POVEZ II - Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v 376 624 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je realizace odborných školení pro zaměstnance TESCO SW a.s. v oblasti IT blíže popsaných v příloze č. 2 Výzvy, a to za podmínek závazně stanovených ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.
 Z2021-009036 15. 3. 2021 neuvedena Romodrom o.p.s. Providing of the professional social counselling odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2021-008619 15. 3. 2021 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Časný záchyt tyreopatií v těhotenství odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008990 15. 3. 2021 neuvedena Český svaz kanoistů, z.s. Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
Organizace mistrovských soutěží pod patronací ICF 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, na základě které se vybraný dodavatel zaváže provádět činnosti související s pořádáním mistrovských sportovních soutěží pod patronací Světové kanoistické federace (dále jen „ICF“) a Evropské kanoistické asociace (dále jen „ECA“) na pozemcích ve vlastnictví vybraného dodavatele, a to včetně pronájmu sportoviště a souvisejícího technického zázemí po dobu konání těchto soutěží.
 Z2021-008998 15. 3. 2021 neuvedena Český veslařský svaz Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
Organizace mistrovských soutěží pod patronací FISA 50 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-008124 8. 3. 2021 neuvedena Město Kroměříž Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008244 9. 3. 2021 neuvedena ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Zajištění jazykového vzdělávání zaměstnanců ČSSZ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu jazykové kurzy
 Z2021-007916 26. 3. 2021 8. 4. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Komplexní servis prádla odhad.cena 13 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb dodávek prádla spojených s pronájmem prádla, praním nemocničního prádla a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, při dodržení hygienických norem stanovených vyhláškou č. 306/2012 Sb. Zajištění komplexních služeb dodávek prádla bude provedeno manipulační technikou a personálem dodavatele.
 Z2021-007802 8. 3. 2021 neuvedena Správa Národního parku České Švýcarsko ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ INFORMAČNÍCH STŘEDISEK NP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007682 5. 3. 2021 6. 4. 2021 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Rehabilitační péče pro klienty Jedličkova ústavu v odhad.cena 2 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je stanovení léčebně-rehabilitačních plánů a jejich realizace u klientů pobytových služeb sociální péče poskytovaných příspěvkovou organizací Jedličkův ústav.
 Z2021-007689 5. 3. 2021 6. 4. 2021 Liberecký kraj Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky a
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: zpracování restaurátorského průzkumu, zpracování restaurátorského záměru, samotné restaurování 111 ks papírových dokumentů z podsbírek Staré tisky a Památník Jiřího Harcuby.
 Z2021-007736 5. 3. 2021 neuvedena Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České odhad.cena 3 900 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veř. zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstn. zadavatele (dále "PLS") pro územ. celek České Budějovice. Zajišt. PLS bude zahrnovat provádění lékařs. prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišť. PLS (tj. zejména porad. činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s orgánem ochrany veřej. zdraví). S dodavatelem, který podá nejvhod. nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s platností 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ). Zadavatel hodlá využít předběž. oznámení jako výzvu k vyjádření předběž. zájmu dodavatelů o účast v zad. řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskyt. PLS vč. získání zpět. vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k podání nabídky vyzváni, Výzva k pod. nabídky bude rovněž...
 Z2021-007734 5. 3. 2021 neuvedena Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České odhad.cena 8 700 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veř. zakázky je zaj. PLS pro zaměstn. zadavatele pro územ. celek J. Čechy mimo České Budějovice. Zajišt. PLS bude zahrnovat provádění lékařs. prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišť. PLS (tj. zejména porad. činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s orgánem ochrany veřej. zdraví). S vítězným dodavatelem zadavatel uzavře smlouvu s platností 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednoduš. režimu (§ 129 ZZVZ). Zadavatel hodlá využít předběž. oznámení jako výzvu k vyjádření předběž. zájmu dodavatelů o účast v zad. řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskyt. PLS vč. získání zpět. vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k podání nabídky vyzváni, výzva k pod. nabídky bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele a oznámení o zah....
 Z2021-007710 5. 3. 2021 neuvedena Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České odhad.cena 16 100 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veř. zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstn. zadavatele (dále "PLS") pro územ. celek Sever. Čechy. Zajišt. PLS bude zahrnovat provádění lékařs. prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišť. PLS (tj. zejména porad. činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s orgánem ochrany veřej. zdraví). S dodavatelem, který podá nejvhod. nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s platností 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ). Zadavatel hodlá využít předběž. oznámení jako výzvu k vyjádření předběž. zájmu dodavatelů o účast v zad. řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskyt. PLS vč. získání zpět. vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k podání nabídky vyzváni, výzva k pod. nabídky bude rovněž zveřejněna na...
 Z2021-007522 4. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj SMART MMR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007139 26. 2. 2021 neuvedena Statutární město Brno - Městská policie Brno Zajištění veterinární péče v Útulku pro opuštěná 2 480 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování veterinárních služeb vč. pohotovostí, dodávky veterinárních léčiv
 Z2021-006668 22. 2. 2021 neuvedena Dům zahraniční spolupráce Mgr. Lucie Příšovská
Mgr. Filip Gábor
+8 dalších dodavatelů
Síť školitelů 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění výběru školitelů dle stanovených pravidel pro akce pořádané zadavatelem v oblasti poskytování služeb mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, svěřených zadavateli a implementující evropské vzdělávací programy.
 Z2021-006289 22. 2. 2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Part No. 8 - ATM training provision for ANS CR - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006459 22. 2. 2021 23. 3. 2021 Jihočeský kraj Zajištění prohlídek těl zemřelých na území odhad.cena 14 016 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje mimo zdravotnické zařízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ZS“) a v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění spočívá zejména v zajištění prohlídek těl u všech zemřelých na území Jihočeského kraje nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, v provozování telefonního čísla, které bude dostupné v době pro zajištění prohlídek těl, úzce spolupracovat s dotčenými orgány, společnostmi a organizacemi, vykonávat předmět plnění zakázky v souladu s příslušnými předpisy, dodržovat slušné a uctivé chování atd.
 Z2021-005754 15. 2. 2021 16. 3. 2021 Česká republika - Ministerstvo zemědělství Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance odhad.cena 16 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a provádění výuky anglického (AJ), německého (NJ), francouzského (FJ), ruského (RJ), španělského (ŠpJ) a italského (IJ) jazyka pro zaměstnance Ministerstva zemědělství ve skupinových kurzech a v kurzech individuální výuky pro období 09/2021 - 08/2024 kvalifikovanými lektory dodavatele.
 Z2021-005932 11. 3. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Analýza vyšetření bioptických vzorků odhad.cena 99 168 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zajištění analýzy bioptických vzorků a interpretace výsledků, včetně zajištění veškerého potřebného vybavení.
 Z2021-005489 15. 2. 2021 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu Provádění výuky a výcviku ve školeních pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005893 22. 2. 2021 neuvedena Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Dům přírody Pálavy – audiovizuální díla odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2021-005869 15. 2. 2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Part No. 7 - ATM training provision for ANS CR - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-038171 15. 2. 2021 neuvedena Národní knihovna České republiky Zajištění stěhovacích služeb pro NK ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005555 11. 3. 2021 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Odborné konzultační služby v oblasti IT vývoje k odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005554 11. 3. 2021 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Odborné konzultační služby v oblasti ontologií k odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005769 12. 2. 2021 neuvedena TESCO SW a.s. POVEZ II - Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v 128 318 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je realizace odborných školení pro zaměstnance TESCO SW a.s. v oblasti IT blíže popsaných v příloze č. 2 Výzvy, a to za podmínek závazně stanovených ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.
 Z2021-005507 12. 2. 2021 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM Stěhování sbírkových předmětů do nových expozic NM odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005556 11. 3. 2021 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Odborné konzultační služby v oblasti metodiky odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-004973 8. 2. 2021 neuvedena Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Chlum Svaté Maří - restaurování levého bočního odhad.cena 1 875 000 Kč
Předběžné oznámení Chlum Svaté Maří - restaurování levého bočního oltáře Panny Marie s krásnou Madonou v kostele Nanebevzetí Panny Marie
 Z2021-005148 8. 2. 2021 neuvedena Římskokatolická farnost Doubravník Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-004974 8. 2. 2021 neuvedena Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Chlum Svaté Maří - restaurování hlavního oltáře v odhad.cena 5 022 000 Kč
Předběžné oznámení Chlum Svaté Maří - restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie
 Z2021-005397 11. 2. 2021 neuvedena Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost GOPAS, a.s.
Rámcová dohoda na „Odborné vzdělávání zaměstnanců odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-004522 4. 2. 2021 neuvedena Český rozhlas Česká atletika, s.r.o.
VZ57/2020 - Atletický cyklus 2021 - 2024 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-004127 1. 2. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Předběžná tržní konzultace k zamýšlené zakázce na
Předběžné oznámení Toto oznámení se týká předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Účelem zakázky je zajistit službu živých automatizovaných skrytých titulků pro sluchově postižené občany v českém jazyce s důrazem na co nejmenší chybovost a latenci.
 Z2021-003774 1. 2. 2021 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Výuka českého jazyka pro Centra na podporu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-004332 1. 2. 2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Part No. 7 - ATM training provision for ANS CR - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-003155 29. 3. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň CD SANITAR, s.r.o.
Zajištění dopravních a přepravních zdravotnických 9 720 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-002866 25. 1. 2021 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Výuka českého jazyka pro centra na podporu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046097 8. 3. 2021 neuvedena Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice Restaurování mobiliáře kaple sv. Jana Nepomuckého odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-002806 22. 1. 2021 neuvedena Emilova sportovní, z.s. MIMO LIMIT catering & event s.r.o.
Dny bez bariér-zimní hry 2021-propagační služby 424 620 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování propagačních služeb v rámci Dnů bez bariér - zimních her 2021.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 053 880 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy