Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 4544 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012451 18. 4. 2019 24. 5. 2019 Moravskoslezský kraj Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum" odhad.cena 6 976 928  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v rámci národní kulturní památky pobočky Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace – Památníku J. A. Komenského. Cílem expozic je návštěvníky poučit a představit jim J. A. Komenského ne jako „učitele národů“, ale jako kazatele, správce sboru, spisovatele, filosofa, ale i kartografa a otce a manžela. V rozšířené části muzea bude zdokumentováno snad jediné delší, šťastné období Komenského života, kdy se ožení, píše, káže, učí. Nedílnou součástí projektu expozice je provedení AV techniky, ozvučení a osvětlení, jež přispívají k atraktivitě expozice a doplnění atmosféry. S AV technologiemi také souvisí jejich oživení v podobě náplní projekcí a obrazovek = AV programů. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž upevnění, montáž a instalace dodávaného vybavení a s tím souvisejících stavebních prací. Stávající expozice bude před zahájením...
Z2019-012300 18. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Rekvalifikační kurzy pro Jihočeský kraj 2019-2022 I. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012067 15. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Školení IT specialistů - Produkty Fortigate
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Z2019-011878 15. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Školení IT specialistů - Produkty CA
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Z2019-011764 15. 4. 2019 15. 5. 2019 Obec Chotěšov Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov odhad.cena 6 918 450  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování malířské výzdoby kleneb a stěn kapitulní síně Kláštera Chotěšov. Rozsah výmalby v Kapitulní síni: figurální malba na stěnách cca 99 m2, složitější dekor cca 155 m2, dekorativní pás-oblouk cca 18 m2 a nástropní malby cca 240 m2. Více Zadávací dokumentace
Z2019-011673 12. 4. 2019 20. 5. 2019 Ministerstvo obrany Školení IT specialistů – Dohledové systémy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Z2019-011615 12. 4. 2019 20. 5. 2019 Ministerstvo obrany Školení IT specialistů - Sítě/Linux
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Z2019-010876 15. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny Výuka cizích jazyků odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011107 18. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Rekvallifikace ve Zlínském kraji III odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010931 8. 4. 2019 6. 5. 2019 Ministerstvo obrany Školení OTS VŘ PozS 2019-2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti provozní správy a provozní bezpečnostní správy informačního systému operačně – taktického systému velení a řízení pozemních sil.
Z2018-044552 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Zajištění rehabilitačních pobytů pro zaměstnance DP v rehabilitačních zařízeních-pohybové ústrojí odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby
Z2019-010698 5. 4. 2019 10. 5. 2019 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Zámek Nová Horka - restaurování historických výmaleb odhad.cena 3 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorké práce v místnostech přízemní části zámku Nová Horka.
Z2019-010735 4. 4. 2019 neuvedena Galerie hlavního města Prahy RE, s.r.o.
Restaurování kamenných prvků jižní a východní opěrné parterové zdi vč. vnějšího dvouramenného schodiště a vstupního portálu do vinných sklepů v areálu Trojského zámku, Praha 7 2 203 395  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská obnova kamenných prvků terasových zdí v areálu Trojského zámku. Plnění veřejné zakázky je rozděleno na 2 dílčí plnění A) a B) podle časových etap plnění v r. 2019 a 2020. V roce 2019 budou provedeny restaurátorské práce na jižní straně v celková ploše kamenných prvků 167 m2 a spárování, revize a obnova v délce 93 bm. Etapa A) je rozdělena do dvou částí. 1. část etapy od přelomu března/dubna do konce června 2019, 2. část od července dokonce října 2019. Celková délka obou částí jižní strany 170 bm. V roce 2020 budou provedeny následující restaurátorské práce: a) restaurování kamenných prvků koruny opěrné zdi; b) restaurování schodiště; c) restaurování portálu vstupu do podzemních prostor a d) restaurování úseku balustrového zábradlí nad portálem do podzemních prostor. Celková délka všech tří stavebních částí koruny východní strany (vč....
Z2019-010462 3. 4. 2019 6. 5. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na provádění výcviku v kurzech bezpečné jízdy pro řidiče složek IZS na období 2019-2021 odhad.cena 63 446 083  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výcvik v kurzu bezpečné jízdy pro celkem 19 008 příslušníků IZS
Z2019-010183 18. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Úřad vlády České republiky Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 2 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010184 18. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Úřad vlády České republiky Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí - část 3 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009766 28. 3. 2019 neuvedena Česká filharmonie Zajištění služeb kustodů“ – Opakované řízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009906 29. 3. 2019 29. 4. 2019 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zajištění programu STOP rakovině prsu odhad.cena 16 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění sítě poskytovatelů zdravotních služeb v rámci programu STOP rakovině prsu, tedy programu nadstandardní mamografické a sonografické prevence pro pojištěnce ve věku 40 až do dovršení 45 let. Tento program musí být realizován v síti poskytovatelů zdravotních služeb odsouhlasených Ministerstvem zdravotnictví ČR pro screening nádoru prsu a s odborností 501, 603, 809.
Z2019-009615 28. 3. 2019 29. 4. 2019 Ministerstvo obrany Školení IT specialistů - obecné
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Z2019-009682 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj „Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve městě Prostějov“ odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-009676 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj „Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve městě Šternberk“ odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-009316 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj "Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Přerov" odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-009313 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj "Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Šternberk" odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-009319 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj „Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Prostějov“ odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-009318 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj „Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve městě Přerov“ odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-009315 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj "Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě Šternberk" odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-009320 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj „Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě Prostějov" odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-009317 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj „Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě Přerov" odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-009041 10. 4. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost Předklášteří Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří – restaurátorské práce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009230 21. 3. 2019 neuvedena Česká rada dětí a mládeže Realizace projektu Vzdělávání v organizacích - 3. část
Oznámení na profilu kupujícího
Z2019-009101 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj „Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - terénní - osoby s duševním onemocněním - Náchodsko“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008837 28. 3. 2019 neuvedena Česká republika - Úřad práce ČR Rekvalifikace ve Zlínském kraji III odhad.cena 108 785 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění rekvalifikace dle zákona o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je vnitřně členěna do 20 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení rekvalifikačních kurzů vždy s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné zakázky na celou dobu jejího plnění. V rámci zadávacího řízení bude uzavřeno celkem 20 rámcových dohod. Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.
Z2019-009103 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj „Dílčí část 9 - Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním - Rychnovsko“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008876 21. 3. 2019 24. 4. 2019 Plzeňský kraj Zajištění poskytování zdravotních služeb lůžkové péče jako služeb obecného hospodářského zájmu na vybraných územích Plzeňského kraje pro rok 2019 a 2020 odhad.cena 33 559 500  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu na vybraných územích Plzeňského kraje pro rok 2019 a 2020 (v období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020), a to zdravotních služeb akutní lůžkové péče standardní v oborech vnitřní lékařství, chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a gynekologie a porodnictví. Zakázka se týká třech vybraných území, která zahrnují správní obvody obcí s rozšířenou působností Plzeň, Kralovice a Blovice u částí 1 až 4 veřejné zakázky, Sušice a Horažďovice u částí 5 až 8 veřejné zakázky a Tachov a Stříbro u částí 9 až 12 veřejné zakázky . Na základě VZ bude na každou její část vybrán dodavatel, který se zaváže tyto obecně ztrátové služby poskytovat, a Plzeňský kraj mu za poskytování těchto zdrav. služeb bude hradit vyrovnávací platbu, která představuje rozdíl mezi veškerými nezbytnými náklady vynaloženými v souvislosti s...
Z2019-009105 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj „Dílčí část 10 – Azylové domy pro matky s dětmi - Královéhradecko“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006041 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj „Dílčí část 10 – Azylové domy pro matky s dětmi - Královéhradecko“ odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-006040 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj „Dílčí část 9 - Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním - Rychnovsko“ odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-006039 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj „Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - terénní - osoby s duševním onemocněním - Náchodsko“ odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-008942 20. 3. 2019 neuvedena statutární město Brno MgA. Jan Šebánek,PhD.
Realizace sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně 2 060 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka služeb na klíč spojených s realizací autorského díla dle vítězného soutěžního návrhu na ztvárnění sochy věnované p: Martinu Středovi v Brně
Z2019-008819 19. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Fa Podrazil s.r.o.
Stěhovací služby - etapa 3 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky bude provádění stěhovacích služeb podle operativních požadavků zadavatele, a to zejména služeb spočívajících v/ve stěhování kanceláří, archivů, skladů, přednáškových a konferenčních prostor,drobného inventáře, tiskovin, brožur, spisů, včetně odpovídajícího zabalení,demontáži nábytku dle požadavků zadavatele,naskladňování a vyskladňování drobné kancelářské techniky, elektronického majetku (zejména PC a jiného hardware), kopírek, klimatizací apod.,nábytku z příslušného skladu dodavatele,nakládání a vykládání stěhovaných předmětů, a další dle podrobného popisu ve smlouvě.
Z2019-008720 18. 4. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Zajištění komplexních prádelenských služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007783 15. 4. 2019 neuvedena Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Realizace expozice Potravinářství, pivovarnictví a vinařství II odhad.cena 23 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka muzejní dynamické expozice „Potravinářství, pivovarnictví a vinařství” zahrnující dodávku a instalaci všech hmotných i nehmotných částí expozice (tj. dodávku a instalaci interiéru expozice, technologické části expozice vč. AV techniky,osvětlení, AV obsahů a elektra) a stavební úpravy výstavního prostoru na základě příslušné projektové dokumentace. Expozice bude realizována v prostorách sídla zadavatele ve 4. NP v pravém hlavním a zadním křídle budovy Národního zemědělského muzea v Praze na ploše o přibližné výměře 670 m2. Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Z2019-009485 10. 4. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze FONDATION GIACOMETTI
Alberto Giacometti, převzetí výstavy 470 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007224 18. 3. 2019 neuvedena Česká republika - Úřad práce ČR Rekvalifikace ve Zlínském kraji III odhad.cena 108 785 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění rekvalifikace dle zákona o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je vnitřně členěna do 20 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení rekvalifikačních kurzů vždy s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné zakázky na celou dobu jejího plnění. V rámci zadávacího řízení bude uzavřeno celkem 20 rámcových dohod. Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.
Z2019-007100 18. 4. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VFN v Praze – pomocné a úklidové práce v OLVS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006664 18. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Bilanční diagnostika pro Karlovarský kraj odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006641 26. 2. 2019 neuvedena Jihočeský kraj REVITA CZ o.p.s.
„Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“ 2 997 147  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je označení hranic ZCHÚ a EVL v souladu s platnou legislativou a publikace (propagace) jednotlivých EVL, v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa" řeší implementaci 30 evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) na území Jihočeského kraje. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Oblasti podpory 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (registrační číslo akceptovaného projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004921 s názvem „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“).
Z2019-006357 25. 2. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Rekvalifikace pro Karlovarský kraj V odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006021 29. 3. 2019 neuvedena Česká filharmonie Zajištění služeb kustodů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005915 22. 2. 2019 neuvedena Obec Vílanec Oprava ohradní zdi hřbitova p. č. 19/3 k. ú. Vílanec- II. etapa
Oznámení na profilu kupujícího