Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 002 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-026962 31. 7. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Volejbalový klub Univerzity Palackého v Olomouci, z. s.
Propagace v rámci projektu „Champions League, CEV 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování propagace Olomouckého kraje spočívající zejména v zajištění prezentace loga a názvu Olomouckého kraje.
 Z2020-026318 30. 7. 2020 neuvedena ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ, z.s. Společný rozvoj lidského potenciálu členů odhad.cena 5 932 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Profesní vzdělávání zaměstnanců členů ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ v oblastech: - Obecné IT - Měkké a manažerské dovednosti
 517771 30. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy
Krajanské kurzy 2016 - 2020 12 772 540 Kč
Oznámení o změně
 Z2020-026854 30. 7. 2020 neuvedena Národní památkový ústav RE, s.r.o.
Restaurování grafického kabinetu, SZ Duchcov, 2. 2 152 570 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadání jsou odborné restaurátorské a specializované uměleckořemeslné - truhlářské, řezbářské a lakýrnické - práce na obnově tzv. grafického kabinetu pocházejícího ze zámku Doksy, včetně instalace na zámku Duchcov, nám. Republiky 202/9, 419 01 Duchcov, číslo ÚS památek: 42647/5-2582, NP 262.
 Z2020-026226 30. 7. 2020 27. 8. 2020 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s. K znalostní prosperitě 3 - Specializované IT
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Bližší specifikace předmětu Veřejné zakázky - technické podmínky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění této Zadávací dokumentace.
 Z2020-026172 30. 7. 2020 neuvedena Státní zdravotní ústav Zajištění lektorských služeb odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-026470 29. 7. 2020 neuvedena ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Svaz sléváren České republiky, organizace zaměstnavatelů
ATTIS software s.r.o.
Vzdělávání zaměstnanců ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. 1 958 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo vzdělávání zaměstnanců ZPS - SLÉVÁRNA, a.s v oblastech Obecné IT a technická školení blíže specifikovaných v přílohách č.4 a č.5 zadávací dokumentace
 Z2020-025967 27. 7. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 81320 - Zajištění veterinární péče pro Útulky 1 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění veterinární péče v místě dvou Útulků pro opuštěná zvířata na jeden rok (dále jen „předmět plnění“), pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění jsou i veškerá použitá léčiva a spotřební materiál.
 Z2020-025682 24. 7. 2020 18. 8. 2020 Město Boží Dar Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží odhad.cena 2 810 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží Dar, včetně kompletního materiálového krytí díla a doplnění chybějících částí.
 Z2020-025294 24. 7. 2020 neuvedena Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z. s. Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025858 24. 7. 2020 neuvedena Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Stiftung Bamberger Symphoniker- Bayerische Staatsphilharmonie
divadelní představení Liška Bystrouška 2 321 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu smlouva o zajištění nastudování a provedení divadelního představení Liška Bystrouška
 Z2020-025276 22. 7. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň Z+M Partner, spol. s r.o.
MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Vybavení základní školy nábytkem, ICT, PC, 3D 2 457 783 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávky ČÁST 1) NABYTEK ČÁST 2) ICT ČÁST 3) UČEBNÍ POMŮCKY ČÁST 4) INTERAKTIVNÍ SETY
 Z2020-024713 20. 7. 2020 neuvedena Zámek Štiřín Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín
 Z2020-024251 17. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj KB - vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023918 16. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Zajištění sociálních služeb pro krajany přesídlené odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024316 17. 7. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Provozování plaveckého stadionu Olomouc odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023439 13. 7. 2020 19. 8. 2020 Statutární město Kladno Zajištění provozu hřbitovů na území Statutárního odhad.cena 100 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu hřbitovů ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Zajištění provozu hřbitovů zahrnuje činnosti: údržba zeleně, zálivka, údržba cestní sítě, úklid a nakládání s odpadem, údržba kolumbárií a rozptylové loučky, zajištění hudby na rozptylové loučce, zajištění provozu a úklid WC údržba památníků a společných hrobů, zajištění osazení a ozdobení vánočního stromu, činnosti správce a provádění hřbitovních prací. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezen ZD, rámcovou smlouvu a technikou specifikací služeb.
 Z2020-023831 13. 7. 2020 neuvedena Středočeský kraj Vzdělávání pedagogických pracovníků - II. 3 223 140 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je dělena na 3 části: Část „A“ veřejné zakázky: Vzdělávání v oblasti ICT Část „B“ veřejné zakázky: Digitální transformace Část „C“ veřejné zakázky: Zavedení nástroje Fiktivní firma do výuky
 Z2020-023654 13. 7. 2020 neuvedena Úřad práce České republiky LB - Poradenské činnosti pro Úřad práce ČR - odhad.cena 6 611 570 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenského programu „Pracovat a žít v digitálním světě“ (dále jen „poradenský program“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely této veřejné zakázky se pojmem poradenský program rozumí poradenská činnost zaměřená na techniky práce s digitálními technologiemi, se kterými se setkáváme v běžném životě např. využívání tabletů, mobilních telefonů, počítačů a internetu. Forma práce s účastníky poradenského programu bude koncipována jako skupinová či individuální práce, prezentace, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, poskytování zpětné vazby apod. Poradenský program bude realizován na základě Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené se dvěma dodavateli a následně v rámci postupně uzavíraných Dohod o provedení...
 Z2020-023633 10. 7. 2020 neuvedena Mountfield a.s. Vzdělávání zaměstnanců společnosti Mountfield a.s. 4 174 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je kompletní zajištění školicích aktivit v oblasti měkkých a manažerských dovedností pro zaměstnance společnosti Mountfield a.s. - především prodejní a komunikační dovednosti pro pracovníky prodejen a servisů a manažerské dovednosti pro vedení prodejen a servisů.
 Z2020-022907 7. 7. 2020 neuvedena Galerie hlavního města Prahy Palác Colloredo Mansfeld, restaurátorská obnova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení soutěže o návrh
 238163 7. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Státní úřad pro jadernou bezpečnost NUVIA a.s.
Technická podpora programového vybavení MonRaS 1 976 000 Kč
Oznámení o změně
 Z2020-023094 7. 7. 2020 neuvedena Město Vysoké Mýto KONCESNÍ ŘÍZENÍ - PROVOZOVÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
 Z2020-022921 7. 7. 2020 neuvedena Junák - český skaut, z. s. Školení v projektu Neformální vzdělávání v Junáku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022420 3. 7. 2020 neuvedena Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM KHK KK II. odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-022322 30. 6. 2020 neuvedena Potravinářská komora České republiky Rolling media s.r,o.
Boží dar IV - Televizní dokumentární cyklus 4 579 880 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálního díla (televizního dokumentárního cyklu) a zajištění jeho odvysílání ve veřejnoprávní televizi.
 Z2020-021957 29. 6. 2020 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Časný záchyt tyreopatií v těhotenství odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021916 26. 6. 2020 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitrra AD7 spol.s.r.o.
PRAVO s.r.o
+1 dodavatel
Praní, chemické čištění a opravy prádla, 3 části 2 213 868 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky na služby je praní, chemické čištění a opravy prádla, a to v těchto krajích v rámci ČR: Jihočeský kraj a Vysočina Moravskoslezský a Zlínský kraj Královéhradecký a Pardubický kraj
 Z2020-021664 20. 7. 2020 24. 7. 2020 Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, z.s. Vzdělávání v projektu Cesta k rozvoji odhad.cena 11 330 339 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 42.900 osobohodin, tj. celkem cca 682 školících dnů o počtu maximálně 5 až 12 osob na jednom kurzu.. Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb jako firemní kurzy. Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky.
 Z2020-020735 16. 7. 2020 neuvedena Úřad práce České republiky Rekvalifikační kurzy pro Moravskoslezský kraj IX odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-020625 18. 6. 2020 17. 7. 2020 Thomayerova nemocnice Poskytování pomocných služeb ve stravovacím odhad.cena 44 562 960 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění pomocných služeb ve stravovacím provozu v Areálu Thomayerovy nemocnice (Praha 4 Krč) spočívajících v: - přípravných pracích v procesu přípravy vaření a výdeje stravy (dle pokynu objednatele) - mytí a manipulaci s nádobím (obsluha myček a ruční mytí nádobí) - pomocných pracích při tabletování pacientské stravy - pomocných pracích při rozvozu stravy (závozník - manipulace s transportními skříněmi pro přepravu pacientské stravy a jejich předávání na jednotlivá lůžková oddělení; stravu rozváží zadavatel vlastním vozidlem s vlastním řidičem)
 523749 10. 10. 2019 neuvedena Město Kolín Úsekové měření rychlosti vozidel pro město Kolín odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2020-020528 16. 6. 2020 neuvedena Českomoravský svaz mlékárenský z.s. Vzdělávání v projektu Vzděláváním k rozvoji odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019869 15. 6. 2020 neuvedena Sdružení automobilového průmyslu Vzdělávání v projektu AutoSAP - Podpora odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-019371 7. 7. 2020 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Veřejná zakázka na výběr osteologických center, odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-019741 9. 6. 2020 neuvedena L I N E T spol. s r.o. OTTIMA s.r.o.
ALTEGO s.r.o.
KONTAKT LINET - nové vyhlášení 1 659 758 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Část 1 - kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy řešení plánu školení / workshopů, obsahů a scénářů školení / workshopů, zajištění kvalifikovaných lektorů (včetně jejich dopravy na místo konání, stravy), zajištění výukových materiálů pro účastníky, případně didaktických pomůcek (včetně prezentační techniky), realizace a evaluace (hodnotící dotazník pro lektora a účastníky, písemný znalostní test pro účastníky) školení a workshopů pro zaměstnance společnosti LINET s.r.o. Dále pak realizace konzultací k přípravě a realizaci školení, což zahrnuje zajištění kvalifikovaného konzultanta (včetně jeho dopravy na místo konzultace, stravy) a jeho konzultační spolupráci ve stanoveném rozsahu. Část 2 - kompletní zajištění konzultací HR odborníkům a zástupcům cílových skupin, tj.zajištění kvalifikovaných a zkušených konzultantů (včetně jejich dopravy na místo konání, stravy), případně...
 Z2020-019424 8. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo financí Výuka anglického jazyka v budovách Ministerstva odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019308 8. 6. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-019307 8. 6. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-019662 8. 6. 2020 neuvedena Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Výuka autoškoly žáků - výcvik sk. B,C,T ve 3 962 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky Předmětem zakázky je zajištění praktického výcviku žáků školy k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B, T, C ve školních letech 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023. Výcvik bude obsahovat výcvik v řízení vozidla, výcvik praktické údržby vozidla a praktický výcvik zdravotnické přípravy. Obsah, rozsah a způsob výcviku musí splňovat požadavky zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů. Součástí předmětu plnění je přihlášení žáků školy k závěrečným zkouškám.
 Z2020-018991 3. 6. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo dopravy TÜV SÜD Czech s.r.o.
Poradenská a konzultační činnost k mezinárodním 3 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je poskytování služeb při zajišťování zpracování návrhů aplikace předpisů EU a EHK OSN, poradenská a konzultační činnost související s aplikací předpisů EU a EHK OSN. Překlady předpisů EHK OSN a provádění technických zkoušek v rozsahu předpisů EU a EHK OSN pro účely dozoru nad trhem a pro kontrolu shodnosti výroby vozidel, jejich systémů, částí a technických celků.
 Z2020-016610 17. 6. 2020 neuvedena Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. Podnikové vzdělávání zaměstnanců Yanfeng Czechia 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení pro zaměstnance. Kurzy budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním vítězným dodavatelem na každou dílčí část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 5 částí. Účastníci zadávacího řízení mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.
 Z2020-018745 7. 7. 2020 neuvedena Úřad práce České republiky Poradenské činnosti pro Královéhradecký kraj 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018491 27. 7. 2020 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro 20 150 328 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018355 7. 7. 2020 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Veřejná zakázka na zajištění odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-018437 28. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 80120 - Zajištění veterinární péče pro Útulky 1 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění veterinární péče v místě dvou Útulků pro opuštěná zvířata na jeden rok (dále jen „předmět plnění“), pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy.
 Z2020-018153 27. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Zajištění pravidelné skupinové a individuální odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-018060 27. 5. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Služby reklamních agentur a tvorba audiovizuálních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-018248 27. 5. 2020 neuvedena JLV, a.s. Centrum Informační Společnosti, s.r.o.
Školení měkkých a manažerských dovedností ve 540 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení měkkých a manažerských dovedností pro zaměstnance zadavatele.
 Z2020-017772 25. 5. 2020 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Přímořské ozdravné pobyty pro klienty OZP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 454 lidí darovalo 1 297 705 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy