Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 5609 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-036989 21. 10. 2019 neuvedena Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Výměna podlahových krytin 5 506 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na výměnu podlahových krytin v budovách zadavatele na dobu 36 měsíců.
Z2019-036602 21. 10. 2019 19. 11. 2019 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Odvoz a likvidace odpadů ze všech zařízení MNO odhad.cena 16 440 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je závazek vybraného dodavatele zajišťovat komplexní služby při nakládání s odpady (odvoz, manipulace a likvidace) ze všech zařízení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace v areálu MNO, Nemocniční 898/20A, Ostrava – Moravská Ostrava, objektu Psychiatrického oddělení a PZS na adrese Kounicova 8, Ostrava – Moravská Ostrava, areálu Léčebny dlouhodobě nemocných a Domu sociálních služeb na adrese U Stavisek 65, Ostrava – Radvanice a objekt Dětského rehabilitačního stacionáře na adrese Ukrajinská 1534, Ostrava – Poruba, a to v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění ohlášení přepravy do systému SEPNO za původce odpadu, které vyplývají z legislativních požadavků a předpisů ČR a EU, včetně zajištění přepravních povinností v souladu s pravidly pro přepravu...
Z2019-037105 21. 10. 2019 22. 11. 2019 Domov pro seniory Háje ÚKLID OBJEKTŮ DOMOVA PRO SENIORY HÁJE odhad.cena 10 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
Z2019-036460 21. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
II. etapa sanačních prací u hangáru F na Letišti Praha Ruzyně 4 787 987  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ jsou nápravná opatření na odstranění starých ekolog. zátěží vzniklých před privatizací, na pozemcích společnosti Letiště Praha, a. s. Nápravná opatření (sanace) znamenají soubor nutných odborných činností k nápravě ekolog. závad podle prováděcího projektu nápravných opatření. Základním smyslem nápravných opatření je odstranění nebo snížení ekologických rizik vyplývajících z ekologických závad na dané lokalitě na únosnou míru a zamezení jejich přenosu mimo lokalitu.
Z2019-036318 18. 10. 2019 25. 11. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci I. (pro kontaktní pracoviště v Šumperku a Hanušovicích) odhad.cena 4 607 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť v Šumperku (M. R. Štefánika 1059/20, 787 00 Šumperk) a Hanušovicích (Hynčická 1, 788 33 Hanušovice). V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními zaměstnanci v prostorách uvedených budov, a to v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě. Plnění musí být poskytováno v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními a protipožárními předpisy.
Z2019-036298 18. 10. 2019 19. 11. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství Úklidy X. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů.
Z2019-036152 17. 10. 2019 15. 11. 2019 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady FNKV - Sběr, svoz a odstranění odpadů odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstranění odpadů specifických pro zdravotnické zařízení. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2019-036189 17. 10. 2019 19. 11. 2019 Město Chlumec nad Cidlinou Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou II odhad.cena 5 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace
Z2019-036016 21. 10. 2019 neuvedena Středočeský kraj ZENOVA services s.r.o.
ÚKLID OBJEKTU SÍDLA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 17 005 656  Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v úklidových službách v objektu sídla Středočeského kraje na dobu 4 let. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Středočeského kraje, skládající se ze 2 administrativních budov, tvořících uzavřený komplex budov, a související pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje.
Z2019-036263 16. 10. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava VKUS-BUSTAN s.r.o.
Zajištění úklidových prací v objektech MOb Slezská Ostrava 1 292 435  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech využívaných městským obvodem Slezská Ostrava. Jedná se o provádění běžného úklidu, který zahrnuje: - úklid kanceláří (nábytek, podlaha, koše, umyvadla, dřezy, dezinfekce klik dveří a kolem nich), - úklid chodeb, schodiště, sociální zařízení (včetně umyvadel), výtah (včetně dveří) - mytí obklady kanceláře, obklady WC, prosklené plochy (galerie), dveře (i vstupní dveře do budovy a galerie), obložení dveří, parapety oken (kanceláře i chodby), úklid schodiště u vstupu do budovy - mytí oken, praní záclon, mytí radiátorů, ometání pavučin na stěnách kanceláří i chodeb - mytí svítidel
Z2019-035599 14. 10. 2019 5. 11. 2019 Obec Chrášťany Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chrášťany odhad.cena 21 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Předmětem veřejné zakázky - koncese na služby zadávané v tomto koncesním řízení je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se kterým bude uzavřena smlouva o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatele (dále jen „koncesní smlouva“) ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (dále jen „zákon o VaK“).
Z2019-035539 14. 10. 2019 13. 11. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR JMK- Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně odhad.cena 199 104  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Brně. V budovách je provozována činnost úřadu práce: • Kuřim - Hmotná nouze, Sociální služby, příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením, • Vranov nad Dyjí - Zprostředkování zaměstnání, Státní sociální podpora a Hmotná nouze
Z2019-035920 14. 10. 2019 21. 11. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. odhad.cena 9 560 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 100 odst.1) ZZVZ a to v případě, že vyhraje účastník, který bude odpady odstraňovat v zařízení na termické zneškodňování odpadů ve vzdálenosti do 20 km od areálu KNTB, tedy Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, bude si dopravu odpadů zajišťovat sama KNTB vozidlem splňujícím podmínky pro přepravu ADR. Doprava odpadů se pak bude uskutečňovat vždy od pondělí-soboty, dle potřeby a domluvy předem i o státních svátcích, ve 2 návozech. Vykládku zajistí pracovníci KNTB. Pokud budou odpady odstraňovány v...
Z2019-035307 11. 10. 2019 neuvedena NET4GAS, s.r.o. Nákup emisních povolenek 2020-21
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup povolenek na emise skleníkových plynů EUA. Zadavatel si v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace – Smlouvou o nákupu a prodeji povolenek na emise skleníkových plynů vyhrazuje právo podat pro tento účel v každém měsíci M požadavek na zajištění nákupu množství povolenek potřebného pro pokrytí produkce emisí skleníkových plynů EUA na zařízeních Zadavatele, zejména kompresních stanicích Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav, v bezprostředně předcházejícím měsíci M-1. Očekávané roční množství povolenek nakupované Zadavatelem je 400 000 kusů.
Z2019-035720 11. 10. 2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Dodávka žehlící linky 2 989 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na dodávku žehlící linky, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jeho přílohách, zejména přílohy kupní a technické specifikace.
Z2019-035305 11. 10. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj OLMAN SERVICE s.r.o.
Zajištění úklidových služeb 1 705 664  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále specifikován v části II. zadávací dokumentace - Obchodní podmínky.
Z2019-035087 21. 10. 2019 11. 11. 2019 Nemocnice Na Homolce Úklidové služby v NNH a pomocné práce ve stravovacím provozu odhad.cena 98 650 000  Kč
Oprava Poskytování pravidelných a nepravidelných úklidových prací v prostorách NNH, manipulace s odpady produkovanými při provozu nemocnice a poskytování pravidelných a nepravidelných pomocných prací ve stravovacím provozu nemocnice.
Z2019-035084 10. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Kokonín
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je realizace sanace horninového prostředí a stavebních konstrukcí spočívající v odstranění primárního zdroje znečištění (dehtové jímky) na pozemku p.č. 302/1, k. ú. Kokonín a sanaci lokálních ohnisek (zemina či navážka) na pozemku p.č. 1022 (původně 302/2) v místě bývalého plynojemu a na pozemku p.č. 260/3, vše k. ú. Kokonín“
Z2019-035437 10. 10. 2019 8. 11. 2019 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 17 a CVZ č. 2883/00 odhad.cena 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn územního plánu hl. m. Prahy vlny 17 a celoměstsky významnou změnu č. 2883/00.
Z2019-034943 7. 10. 2019 5. 11. 2019 Český hydrometeorologický ústav „Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 4 (SIMIR 4)“ odhad.cena 53 560 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka techniky sítě měření znečištění ovzduší a laboratorní techniky pro měření znečištění ovzduší včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. 1.3. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: 1. Technika sítě měření znečištění ovzduší a laboratorní technika 2. Speciální meteorologická technika 3. Měřící vůz (vybavená dodávka) pro Moravskoslezský kraj
Z2019-034632 7. 10. 2019 4. 11. 2019 Městská část Praha - Šeberov Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov odhad.cena 8 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je - celoroční komplexní údržba travnatých ploch, keřových porostů a stromů, - zimní údržba komunikací a chodníků pluhováním nebo posypem vč. zajištění 24 hodinové zimní pohotovosti a monitoringu sněhu, - celoroční čištění komunikací, chodníků a dalších ploch, vč. pravidelného monitoringu - údržbu a kontrola dětských hřišť a pískovišť, - příležitostné údržbové práce, vše na území Městské části Praha – Šeberov. Cílem a smyslem komplexní údržby je zajištění čistoty a pořádku veřejných ploch, chodníků, komunikací a veřejné zeleně na území Městské části Praha - Šeberov.
Z2019-034704 7. 10. 2019 4. 11. 2019 město Česká Skalice Svoz komunálního odpadu ve správní území Česká Skalice na dobu 4 let od 1. 1. 2020 odhad.cena 13 223 140  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je: • Provádění svozu směsného komunálního odpadu,• Svoz vytříděných plastů a nápojových kartonů,• Svoz vytříděného papíru,• Shromažďování, sběr, přeprava, využití nebo odstranění nebezpečné složky komunálního odpadu a objemného komunálního odpadu,• Uložení odpadu na skládku. Blíže je předmět plnění specifikován v zadávací dokumentaci.
Z2019-034746 7. 10. 2019 5. 11. 2019 Město Šenov Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Šenov odhad.cena 24 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro zadavatele pro město Šenov.
Z2019-034620 7. 10. 2019 5. 11. 2019 Národní galerie v Praze Zajištění úklidových služeb v objektech užívaných Národní galerií v Praze odhad.cena 35 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je úklid prostor, a to jednak úklidové služby pravidelné, které budou poskytovány průběžně, bez dalšího, po celou dobu trvání této smlouvy a jednak úklidové služby mimořádné, které budou poskytovány na základě konkrétní dílčí objednávky objednatele (dále společně též jen jako „úklidové služby“).
Z2019-034399 4. 10. 2019 1. 11. 2019 Obec Všenory Svoz a likvidace komunálního odpadu pro obec Všenory odhad.cena 9 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro obec Všenory.
Z2019-034340 4. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí „SEZ - Sanace areálu společnosti MOIS s.r.o. v Chomutově“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Aktualizovaná projektová dokumentace sanace v areálu společnosti MOIS s. r. o. v Chomutově zpracované v říjnu 2018 společností Speciální stavby Most spol. s r. o.
Z2019-034150 3. 10. 2019 18. 11. 2019 Město Vsetín Zajištění sběru, svozu, a převzetí komunálního odpadu v obvodu města Vsetín odhad.cena 99 750 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Vsetín (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami zadavatele.
Z2019-034229 3. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí SEZ - Provoz hydraulické ochrany podzemních vod – lokalita U Trojice společnosti PARAMO, a.s.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Provoz hydraulické ochrany podzemních vod - lokalita U Trojice společnosti PARAMO, a.s.“, zpracované společností GEOtest, a.s. v Brně v srpnu 2019, která je přílohou č. 3 ZD.
Z2019-034432 2. 10. 2019 neuvedena Obec Zbraslavice T4building s.r.o.
KANALIZACE A ČOV BOROVÁ - ÚTĚŠENOVICE 7 401 837  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, která bude odvádět odpadní vody na novou čistírnu odpadních vod dle projektové dokumentace.
Z2019-033645 30. 9. 2019 29. 10. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Poskytování služeb vnitřního úklidu prostor železničních stanic a zastávek v oblasti OŘ Praha odhad.cena 34 464 540  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Úklid železničních stanic a zastávek a veřejnosti přístupných toalet na zastávkách a stanicích, včetně dodávky a doplňování hygienických materiálů.
Z2019-033963 30. 9. 2019 neuvedena Obec Zruč-Senec ELIOD servis, s.r.o.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu Zruč-Senec 2019-2020 3 214 081  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Předmět plnění veřejné zakázky je ve všech podrobnostech včetně podrobného vymezení požadovaných služeb, podrobného vymezení druhů odpadů, jichž se poskytování služeb týká, podrobného vymezení dalších povinností účastníka, obchodních, platebních a jiných smluvních podmínek, vymezen touto zadávací dokumentací a závazným textem Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
Z2019-033944 30. 9. 2019 neuvedena Městys Pozořice Svoz a likvidace odpadu pro městys Pozořice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití odpadu či odstraňování komunálního odpadu.
Z2019-034006 30. 9. 2019 1. 11. 2019 Úřad práce České republiky ÚP ČR - KrP ÚL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb odhad.cena 1 202 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je provádění úklidových služeb v Ústí nad Labem v objektu Revoluční 3289/13 užívaném na základě Zápisu o výpůjčce a v budovách Dvořákova 1609/18 a Dvořákova 116/16, ke kterým má příslušnost hospodaření Úřad práce ČR a disponuje jimi Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Z2019-033938 18. 10. 2019 23. 10. 2019 Hlavní město Praha Provozování sběrných dvorů na území hl. m. Prahy odhad.cena 349 278 360  Kč
Oprava Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“ nebo „sběrný dvůr“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy, a to 13 sběrných dvorů na území městských částí.Praha 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14, 22, Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Kunratice, Praha - Satalice, Praha 4 a Praha - Běchovice.
Z2019-033887 30. 9. 2019 30. 10. 2019 Obec Kostomlaty nad Labem Sběr, svoz a likvidace odpadů - Kostomlaty nad Labem odhad.cena 6 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů – Kostomlaty nad Labem“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstraněním směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (papír, plast, sklo, kovy, kompozitní obaly) pro obec Kostomlaty nad Labem a její místní částí Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko .
Z2019-033903 30. 9. 2019 1. 11. 2019 ČEZ, a. s. F629 - Záměna portálových monitorů kontaminace PCM-2
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem realizace této veřejné zakázky je provedení záměny celotělových monitorů povrchové kontaminace PCM2 za nový, podporovaný typ monitorů s plastickými detektory bez potřeby plynu.
Z2019-033876 30. 9. 2019 31. 10. 2019 Město Přeštice Zajištění úklidu města, zimní údržby a sekání travnatých ploch v Přešticích, Skočicích, Žerovicích a Zastávce
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu města, zimní údržby a sekání travnatých ploch v Přešticích, Skočicích, Žerovicích a Zastávce.
Z2019-033786 30. 9. 2019 29. 10. 2019 NET4GAS, s.r.o. ČISTĚNÍ TECHNOLOGIÍ A LIKVIDACE ODPADŮ NET4GAS
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je nakládka, odvoz a zneškodnění všech typů nebezpečných odpadů a ostatních odpadů dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. (i) další technické činnosti (např. pronájem sběrné nádoby, zajištění povinností zpětného odběru, zpracování konceptu základního popisu odpadu zadavatele, atd.), (ii) čistící a obdobné služby související se vznikem odpadů, zejména separací a shromážděním odpadů do sběrných nádob, pokud se jedná ze zákona o odpad zadavatele, (iii) provádění zkoušek technické způsobilosti objektů ke skladování ropných produktů a objektů obdobného typu a určení, které je zadavatel povinen plnit dle platných právních předpisů, (iv) provádění certifikovaných odběrů vzorků odpadních matric, odpadních vod, (v) nepřetržitý havarijní servis (likvidace ropných nebo chemických havárií), (vi) odběr a odvoz odpadů obsahujících využitelný podíl druhotných surovin.
Z2019-033574 27. 9. 2019 29. 10. 2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO – budova IET, CPIT, VSH a další – II. odhad.cena 4 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO – budova IET, CPIT, VSH a další – II.
Z2019-033533 27. 9. 2019 29. 10. 2019 Česká republika - Ministerstvo zemědělství Optimalizace dlouhodobě udržitelné a efektivní produkce násad cenných druhů ryb určené k následnému vysazení do volných vod a do vodárenských nádrží odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování technologických manuálů popisujících jednotlivé kroky týkající se reprodukce a chovu různých věkových kategorií ryb s cílem produkovat kvalitní násadový materiál cenných druhů ryb jako je: candát obecný, pstruh duhový, štika obecná a parma obecná pro podporu výskytu těchto druhů ryb využitelných pro biomanipulaci ve vodárenských nádržích anebo pro jejich vysazení do volných vod, odkud díky omezené přirozené reprodukci mizí.
Z2019-033562 27. 9. 2019 30. 10. 2019 město Slatiňany Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony) odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu, a to papíru, plastů s nápojovými kartony, skla bílého (čirého), skla směsného (barevného), a zajištění jejich využití, popř. jiného způsobu nakládání za podmínek stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jakož i v dalších právních předpisech.
Z2019-033765 27. 9. 2019 14. 10. 2019 Česká republika – Česká inspekce životního prostředí Poskytování úklidových služeb v budově OI Brno odhad.cena 1 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění úklidu kanceláří a ostatních místností v budově OI Brno, včetně údržby venkovních ploch areálu OI Brno dle podrobné technické specifikace předmětu plnění, která je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-033522 30. 9. 2019 30. 10. 2019 ČEZ, a. s. F629 - Záměna portálových monitorů kontaminace PCM-2
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem realizace této veřejné zakázky je provedení záměny celotělových monitorů povrchové kontaminace PCM2 za nový, podporovaný typ monitorů s plastickými detektory bez potřeby plynu.
Z2019-033527 25. 9. 2019 neuvedena Česká republika - Český báňský úřad Provádění úklidových prací v administrativní budově Českého báňského úřadu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provádění úklidu budovy
Z2019-033210 22. 10. 2019 14. 10. 2019 Městys Brodek u Přerova Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu pro městys Brodek u Přerova 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na službu je zabezpečení komplexního nakládání s odpadu pro městys Brodek u Přerova v souladu s obecně závaznými vyhláškami městyse a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy - viz ZD
Z2019-032756 21. 10. 2019 23. 10. 2019 Město Buštěhrad "Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Buštěhrad" odhad.cena 15 461 842  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Místem plnění je Česká republika. Konkrétními místy plnění pro sběr odpadu jsou všechna katastrální území zadavatele, resp. místa vymezená seznamem míst výsypů, jež tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.
Z2019-032842 23. 9. 2019 21. 10. 2019 Město Český Těšín Sanace kontaminace (ekologické zátěže) – Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace kontaminovaného podloží a spodních vod
Z2019-032809 23. 9. 2019 21. 10. 2019 Město Valašské Meziříčí Poskytování služeb v oblasti nakládání se separovaným odpadem papír a plast odhad.cena 12 143 872  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění činností v oblasti systému nakládání se separovaným odpadem na území města Valašské Meziříčí a jeho místních částech, v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami zadavatele a se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu: -svoz separovaného odpadu papír a plast z rodinných domů 1 900 ks nádob o objemu 120 l na plasty s vývozem 1x měsíc od rodinných domů, 1 900 ks nádob o objemu 120 l na papír s vývozem 1x měsíc od rodinných domů - doprava odpadu do zařízení pro úpravu a materiálové využití odpadu - likvidace v zařízeních na využití odpadu
Z2019-032644 20. 9. 2019 21. 10. 2019 Město Valašské Meziříčí Poskytování služeb v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem odhad.cena 12 902 247  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je komplexní celoroční poskytování svozu a likvidace biologicky rozložitelného odpadu z domácností, kuchyní a jídelen na území města Valašské Meziříčí včetně místních částí, v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami zadavatele a se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (blíže uvedeno v zadávací dokumentaci)
Z2019-032737 27. 9. 2019 14. 10. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Zajištění úklidových prací pro OSSZ Svitavy odhad.cena 1 500 000  Kč
Oprava národního formuláře úklidové práce

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy