Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 995 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-027049 31. 7. 2020 neuvedena Hlavní město Praha Jadrníček. spol. s r.o.
Úprava hořáků kotlů v blokové kotelně NB12 3 406 575 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je provedení výměny a modernizace 5 ks hořáků na blokové kotelně se zaměřením na ekologizaci vybraných kotlů centrálního zdroje tepla NB12.
 Z2020-027056 31. 7. 2020 neuvedena Městská poliklinika Praha Dussmann Service s.r.o.
Úklidové služby pro Městskou polikliniku Praha 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pravidelný úklid objektu zdravotnického zařízení prováděný v prostorách a na plochách vymezených zadavatelem zahrnující denní pravidelný úklid vnitřních ploch administrativní i zdravotnické části objektu a úklid prostor v nepřetržitém zdravotnickém provozu, a dále pravidelný úklid spočívající v provádění speciálních úklidových prací; speciální úklidové práce zahrnují např. mytí oken včetně rámů a venkovních parapetů, mytí těžko dostupných oken za pomocí horolezecké výbavy, čištění koberců, strojové mytí vnitřních podlahových ploch, voskování podlahové krytiny. Předmětem zakázky je dále mimořádný úklid objektu zadavatele, který bude poskytován na základě požadavku zadavatele dle dílčích objednávek zadavatele; požadavek na mimořádný úklid nemusí být za trvání smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem vůbec vznesen.
 Z2020-026320 30. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo financí "SEZ, Sanace saturované a nesaturované zóny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-026321 30. 7. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-026424 30. 7. 2020 31. 8. 2020 Liberecký kraj Provádění úklidových služeb v budově sídla odhad.cena 11 522 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného a komplexního úklidu: • v objektu sídla Libereckého kraje - budovách A, B, C (dále jen „budova KÚ LK“), na adrese U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, • v objektu Evropského domu - budova Evropského domu (dále jen „budova E“) na adrese U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, • v objektu Podnikatelského inkubátoru - budovy D (dále jen „budova D“) na adrese U Jezu 525/4, 460 01 Liberec včetně mytí oken, pravidelného úklidu venkovních ploch, úklidu sněhu a poskytování denního servisu.
 Z2020-026489 29. 7. 2020 19. 8. 2020 Obec Klapý Kanalizace a ČOV Klapý odhad.cena 36 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod pro 500 EO v obci Klapý. Podrobně je předmět stavebních prací popsán v projektové dokumentaci zpracované společností Ingreal Děčín spol. s r.o., Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín, projektant Ing. Jiří Pacovský, ČKAIT: 0401524, a projektové dokumentaci zpracované Vodohospodářská projekční kancelář INDORS, Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 129, 412 01 Litoměřice ČKAIT: 0400266.
 Z2020-025535 27. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo financí „SEZ, Sanační práce v areálu Automatárny ve odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025427 27. 7. 2020 24. 8. 2020 Česká republika - Úřad práce ČR JMK- Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v odhad.cena 230 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Brně. V budovách je provozována činnost úřadu práce: • Kuřim - Hmotná nouze, Sociální služby, příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením, • Vranov nad Dyjí - Zprostředkování zaměstnání, Státní sociální podpora a Hmotná nouze
 Z2020-025520 27. 7. 2020 25. 8. 2020 Česká republika - Generální finanční ředitelství Úklidy a údržba IV. - Zajištění úklidových a
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
 Z2020-025219 24. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D0 Úklid, čištění vozovek - čištění tichého odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025232 24. 7. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. HIMA Slovakia, s.r.o.
Výkon servisní činnosti a rozvoj systémů na 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výkon servisní činnosti na produktovodních a skladovacích zařízeních řídícího systému Objednatele, zajištění operativního a preventivního servisu řídících systémů a systémů MaR modifikovaných dodavatelem při splnění zákonem definovaných bezpečnostních kritérií na dodavatele a správce kritické informační infrastruktury z hlediska kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti prací na ŘS společnosti ČEPRO, a.s.
 Z2020-025129 23. 7. 2020 neuvedena TSUB, příspěvková organizace Zimní a letní údržba komunikací v Uherském Brodě odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025581 23. 7. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Dodávky dezinfekce pro ZZS HMP 1 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na průběžné dodávky dezinfekce nebo dezinfekčních prostředků, které jsou určeny především pro poskytování přednemocniční neodkladné péče.
 Z2020-025058 23. 7. 2020 20. 8. 2020 Letiště Praha, a. s. Úklid a čištění objektů v areálu Letiště Praha odhad.cena 384 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky jsou úklidové služby pro zadavatele, tj. provádět řádně a důsledně pro zadavatele denní, noční a průběžné úklidové práce, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, transport odpadu, úklid chodníků a další pomocné manipulační práce v objektech areálu letiště Praha/Ruzyně.
 Z2020-025043 23. 7. 2020 neuvedena Česká národní banka Poskytování úklidových a souvisejících služeb pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024730 20. 7. 2020 neuvedena Město Brumov-Bylnice Svoz a vykládka směsného komunálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024539 20. 7. 2020 neuvedena Správa pražských hřbitovů Likvidace hřbitovního odpadu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024872 20. 7. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj OLMAN SERVICE s.r.o
Zajištění úklidových služeb 1 579 595 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele - Žerotínovo náměstí 514/1, Žerotínovo náměstí 449/3, Údolní 597/35a a Cejl 530/73, vše v Brně (zejm. generální úklid, pravidelné úklidové služby, pravidelné denní služby - žurnální služby, mytí oken objektů, apod.). Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doplňování zásobníků hygienickými potřebami, ale dodávka hygienických potřeb není předmětem plnění této veřejné zakázky.
 Z2020-024616 20. 7. 2020 neuvedena Generální finanční ředitelství Úklidy XV. - Část 1 "Zajištění úklidových služeb v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024491 20. 7. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Úklid stanic metra II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-023429 13. 7. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. Poskytování podpory no-IT infrastruktury DC odhad.cena 26 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezvýpadkového provozu a nepřetržitého dohledu, pozáručního servisu, údržby a opravy technologických částí datových center, poskytování servisní služby, dodávky paliva a dodávky náhradních dílů k no IT technologiím v datových centrech zadavatele, a to včetně dopravy a manipulace v místech plnění.
 Z2020-023857 13. 7. 2020 11. 8. 2020 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu odhad.cena 6 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu blíže specifikovaného v ZD pro objednatele, poskytovatele zdravotních služeb dle platné legislativy, a to v souladu s touto smlouvou a právními předpisy upravujícími oblast nakládání s odpady zejména v souladu zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 Z2020-023326 13. 7. 2020 neuvedena Obec Láz 1. SčV, a.s.
Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve 9 781 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem koncesní smlouvy je bezpečné a plynulé provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Zadavatele v obci Láz, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, po dobu 10 let.
 Z2020-022610 31. 7. 2020 4. 8. 2020 Město Dačice VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY odhad.cena 114 502 020 Kč
Oprava Předmětem koncesního řízení je provozování kanalizační sítě a čistíren odpadních vod (dále jen vodohospodářský majetek) ve vlastnictví Zadavatele či s oprávněním s ním nakládat (označováno taktéž jako „vodohospodářský majetek ve vlastnictví Zadavatele“), a to budoucím koncesionářem (provozovatelem) a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále také jen „ZVaK“). Bližší popis předmětu je uveden v Koncesní smlouvě.
 Z2020-023045 7. 7. 2020 neuvedena Obec Vráž „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu pro obce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022854 7. 7. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Údržba zeleně podél komunikací II. a III.tříd v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022696 7. 7. 2020 neuvedena Obec Běšiny Čevak a.s.
Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve 7 204 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem koncesní smlouvy je bezpečné a plynulé provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Zadavatele v obci Běšiny, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, po dobu 10 let.
 Z2020-022690 7. 7. 2020 neuvedena Obec Žiželice VODA CZ SERVICE s.r.o.
Provozování kanalizace a ČOV v obci Žiželice 3 565 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem veřejné zakázky - koncese na služby zadávané v koncesním řízení je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Žiželice, se kterým byla uzavřena smlouva o provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatele ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.
 Z2020-022806 7. 7. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Pomocné úklidové práce a čistící služby v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022858 16. 7. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát RUK – SBZ – Zajištění úklidových služeb odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-022484 30. 7. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Úklidové a pokojské služby, recepční služby, odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-022340 2. 7. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 1 Provádění zimní údržby místních komunikací na odhad.cena 7 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je činnost spočívající v zimní údržbě místních komunikací - odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na území MO Plzeň 1.
 Z2020-022773 7. 7. 2020 neuvedena Správa služeb hlavního města Prahy Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Součinnost při nasazení čerpací techniky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-022218 16. 7. 2020 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. Technické zhodnocení tramvají odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-022302 2. 7. 2020 neuvedena OBEC DUBNO Sanace bývalé deponie Dubno odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022214 30. 6. 2020 neuvedena Statutární město Brno 5-20 Výměna měřidel tepla a dálkových odečtů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-021837 29. 6. 2020 10. 8. 2020 Statutární město Karlovy Vary Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odhad.cena 45 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady. Předmětem plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy bude zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov, pro statutární město Karlovy Vary a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 Z2020-022107 29. 6. 2020 neuvedena OBEC JESENICE Provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
 Z2020-021895 31. 7. 2020 neuvedena MĚSTO HRONOV „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Hronov“ odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-021450 25. 6. 2020 24. 7. 2020 Lesy hl. m. Prahy Vyvážení košů v parcích celopražského významu odhad.cena 6 450 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu.
 Z2020-021581 25. 6. 2020 neuvedena Obec Ratměřice Sběr, přeprava a odstraňování odpadů - sdružení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021615 25. 6. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Provádění úklidových prací v objektech Krajského odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023887 13. 7. 2020 neuvedena Obec Hrušovany u Brna FCC Česká republika, s.r.o.
Svoz odpadu pro obec Hrušovany u Brna odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-021313 23. 7. 2020 24. 7. 2020 Domov pro seniory Nová slunečnice ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU 2020-2022 odhad.cena 5 000 000 Kč
Oprava Předmětem zakázky je zajištění úklidu ve vymezených prostorách objektů Domova pro seniory Nová slunečnice. Jedná se zejména o společné prostory, chodby, auly, kuchyně, fyzioterapie apod.
 Z2020-021103 22. 6. 2020 neuvedena Město Králův Dvůr Zajištění provozu sběrného dvora Králův Dvůr odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020717 19. 6. 2020 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Servisní podpora provozu NON-IT technologií odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 505378 19. 6. 2020 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Jacobs Clean Energy s.r.o.
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj celoměstsky 1 243 250 Kč
Oznámení o změně
 Z2020-020783 19. 6. 2020 neuvedena Česká správa sociálního zabezpečení Zajištění úklidových prací pracoviště ČSSZ České odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020661 18. 6. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dynamický nákupní systém na zajištění úklidových odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020579 18. 6. 2020 20. 7. 2020 Česká pošta, s.p. Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a odhad.cena 68 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm samostatných částí podle jednotlivých poštovních regionů: 1) Část č. 1 VZ - Region Jižní Čechy (JČ) 2) Část č. 2 VZ - Region Západní Čechy (ZČ) 3) Část č. 3 VZ - Region Severní Čechy (SČ) 4) Část č. 4 VZ - Region Východní Čechy (VČ) 5) Část č. 5 VZ - Region Jižní Morava (JM) 6) Část č. 6 VZ - Region Severní Morava (SM) 7) Část č. 7 VZ - Region Praha (Pha) Dodavatel může podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Nabídky na jednotlivé části budou označeny číslem příslušné části VZ.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 454 lidí darovalo 1 297 705 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy