Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 6 275 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-002003 18. 1. 2021 25. 2. 2021 Fakultní nemocnice Plzeň Zajištění úklidových služeb pro objekt č. 43 odhad.cena 48 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektu č. 43 - Psychiatrická klinika ve Fakultní nemocnici Plzeň - areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Součástí zakázky jsou i havarijní úklidové práce (např. provedení havarijního úklidu v potřebném rozsahu při vyteklé vodě apod.) včetně zajištění nepřetržité pohotovosti v podobě stálé přítomnosti úklidové pracovnice v místě plnění (odstranění biologického materiálu apod.). Zadavatel uzavře smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců.
 Z2021-002023 18. 1. 2021 neuvedena obec Horní Lideč Trezor přírody Horní Lideč _ Expozice odhad.cena 10 278 750 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je pořízení multimediálního vybavení expozice včetně digitálního obsahu. Jedná se především o projekční techniku, hardware a software a související dodávky.
 Z2021-001793 18. 1. 2021 22. 2. 2021 ČEPRO, a.s. RÁMCOVÁ DOHODA NA ČIŠTĚNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A TLAKOVÉ
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby, jež budou spočívat ve vypouštění a čištění potrubních tras, nebo jejich částí, a technologického vybavení potrubních tras zadavatele, a v provádění tlakových zkoušek produktovodů.
 Z2021-001769 18. 1. 2021 neuvedena Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Aleš Volf
Úklidové práce ve skleníků, kancelářských, 1 530 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dodatečných úklidových prací k původní veřejné zakázce sestávajících zejména v následujících činostech: vyprazdňování odpadkových košů, výměna sáčků na odpad a hygienických sáčků, vynášení prázdných obalů do kontejneru, vynášení odpadů, stírání prachu z volných ploch nábytku, parapetů a radiátorů,stírání prachu z vnitřních žaluzií, otírání vypínačů na zdech na vlhko a otírání zásuvek, vytírání podlah na mokro, vysávání koberců, odstraňování skvrn ze dveří, čištění umyvadel, zrcadel a dřezů, keramických obkladů, umyvadel, dřezů a výlevek, leštění skel na dveřích, odstraňování pavučin, mytí dveří, strojové čištění dlažby i PVC, strojové leštění PVC, otírání zábradlí na mokro, čištění sanitárních předmětů (WC mís, pisoárů, umývadel, baterií, sprchových koutů), odstraňování skvrn na keramickém obložení stěn, čištění zrcadel, doplňování WC papíru,...
 Z2021-001367 15. 1. 2021 18. 2. 2021 Ministerstvo obrany Pozáruční servis anténních nosičů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, tj. komplexní pozáruční servis anténních nosičů a střešních nástaveb. Zhotovitel bude poskytovat a provádět tyto služby: a) Zabezpečení pravidelných běžných prohlídek anténních nosičů a střešních nástaveb způsobem definovaným v příloze č. 2 této dohody. Lokality, počty a typy zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1 a 10 této smlouvy; b) zabezpečení revizí ocelových konstrukcí anténních nosičů včetně systému GlideLoc způsobem uvedeným v příloze č. 3 dohody. Lokality, počty a typy zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy; c) zabezpečení a provedení oprav anténních nosičů a střešní nástaveb uvedených v příloze č. 1 dohody, a to dle požadavků objednatele na základě protokolu o prohlídce nebo revizi anténních nosičů nebo střešních nástaveb způsobem definovaným v příloze č. 4 této smlouvy, přičemž rozsah oprav je stanoven v příloze č. 10...
 Z2021-001373 15. 1. 2021 15. 2. 2021 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB V AREÁLU ÚSTAVU odhad.cena 21 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a 1 dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Předmětem jednotlivých dílčích veřejných zakázek bude poskytování pravidelných profylaktických kontrol, zákonných revizí a servisních služeb (oprav poruch) zařízení, které jsou blíže definovány v jednotlivých částech veřejné zakázky. Bude-li to situace vyžadovat, bude součástí předmětu rovněž dodávání náhradních dílů.
 Z2021-001103 14. 1. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. Doosan Skoda Power s.r.o.
Revize průtočné části TG4 110 MW, dodatečné práce 15 307 904 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné práce a dodávky náhradních dílů vyplývající z revizních nálezů TG4 provedených v rámci uzavřené smlouvy o dílo č. 4400042558. Tento předmět veřejné zakázky bude realizován formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo.
 Z2021-001557 14. 1. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KNAP HOLDING,SE
D11 PHS - odstranění graffiti, km 60,7 - 79,1 311 914 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Odstranění nelegálních graffiti a sjednocení barevnosti povrchu včetně obnovení estetického vzhledu na D11 PHS , km 60,7 - 79,1
 Z2021-001181 14. 1. 2021 16. 2. 2021 Nemocnice Na Homolce Upgrade angiografického přístroje Allura Xper odhad.cena 11 030 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je přestavba stávajícího angiografického systému Allura Xper FD20 s výrobním číslem 9 na model AlluraClarity FD20. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu min. jednoleté záruční lhůty na dodané komponenty a také poskytování pozáručního plného servisu vč. náhradních dílů a vakuových prvků pro celý dříve dodaný systém včetně příslušenství. Smlouva bude uzavřena na dobu 96 měsíců při zachování min. plné funkcionality původního systému vč. všech připojení do IT systémů.
 Z2021-001252 14. 1. 2021 11. 2. 2021 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování a jednorázový nákup emisních povolenek skleníkových plynů typu CO2 (emise) - EUA kredity, a to v množství 4 000 ks, pro potřeby zadavatele.
 Z2021-001108 14. 1. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj OLMAN SERVICE s.r.o.
Zajištění úklidových služeb 1 542 985 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele - Žerotínovo náměstí 514/1, Žerotínovo náměstí 449/3, Údolní 597/35a a Cejl 530/73, vše v Brně (zejm. generální úklid, pravidelné úklidové služby, pravidelné denní služby - žurnální služby, mytí oken objektů, apod.). Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doplňování zásobníků hygienickými potřebami, ale dodávka hygienických potřeb není předmětem plnění této veřejné zakázky.
 Z2021-000936 11. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Odvoz a likvidace odpadu Praha 2021-2023 - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 482797 11. 1. 2021 neuvedena Statutární město Brno OLMAN SERVICE s.r.o.
OLMAN spol. s r.o.
Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní 23 821 175 Kč
Oznámení o změně
 Z2021-000899 11. 1. 2021 neuvedena Město Mnichovo Hradiště NAFRA s.r.o.
V 00485 - úklid vnitřních prostor objektů města 509 880 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění úklidu vnitřních prostor v objektech města Mnichovo Hradiště v rozsahu, způsobem a četnostech daných smlouvou o dílo a jejími přílohami, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Smlouva bude s dodavatelem uzavřena na 3 roky.
 Z2021-000887 11. 1. 2021 15. 2. 2021 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze VFN - odvoz a využití ostatního odpadu odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz, třídění a využití ostatních odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími (dále jen zákon o odpadech), z areálů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
 Z2021-000761 8. 1. 2021 neuvedena Obec Přezletice Sběr, přeprava a odstranění odpadu Přezletice III 5 001 347 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství pro obec spočívajících zejména ve sběru, svozu (odvozu) a odstranění odpadu. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. závazném vzoru smlouvy o poskytování služeb a ve specifikačním a výpočtovém listu.
 Z2021-000816 8. 1. 2021 neuvedena Město Rumburk Sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadu - pytlový sběr ve městě Rumburk v období let 2021 a 2022. Předmětné činnosti spočívají ve sběru a svozu recyklovatelných složek komunálních odpadů, jejichž původcem je město Rumburk, a následné převzetí do vlastnictví účastníka za účelem dalšího využití v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Součástí předmětu plnění předmětu veřejné zakázky je i poskytování sběrových PE pytlů pro ukládání odpadů. Distribuci sběrových pytlů bude zajišťovat ve výdejních místech zadavatel. Svoz tříděného odpadu v pytlích bude realizován ve čtrnáctidenním cyklu.
 Z2021-000101 7. 1. 2021 neuvedena Město Uherské Hradiště Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
V 00458 - provozování kanalizace a souvisejících 17 831 590 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem tohoto výběrového řízení je uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu, tj. provozní smlouvy ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude pronájem vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Uherské Hradiště koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.
 Z2021-000445 7. 1. 2021 neuvedena Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Pražské služby, a.s.
Svoz odpadu 1 539 824 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu svoz odpadu
 Z2021-000205 7. 1. 2021 16. 2. 2021 ČEPRO, a.s. Havarijní služba pro odstraňování následků odhad.cena 300 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Havarijní službou se rozumí veškeré činnosti spojené se zásahy při haváriích spojených s únikem závadných látek a následným odstraňováním následků těchto havárií a dále ostatních prací nebo výkonu k provedení těchto činností nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky může být, kromě vlastního provedení prací a výkonů, rovněž dodání materiálu potřebného k takovému provedení těchto prací či výkonů vybraným dodavatelem.
 Z2021-000048 5. 1. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje SUEZ CZ a.s.
ODPADY 2021 - Část B - Nebezpečné a ostatní odpady 1 538 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Likvidace a odvoz odpadů Zakázka je rozdělena na dvě části, které budou soutěženy samostatně: Část A - Tuhý komunální a separovaný odpad Část B - Nebezpečné a ostatní odpady Předmětem tohoto zadávacího řízení je pouze Část B - Nebezpečné a ostatní odpady
 Z2020-046583 4. 1. 2021 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Servisní podpora technologií motorgenerátorů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046584 4. 1. 2021 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Servisní podpora technologií UPS Datového centra odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046581 4. 1. 2021 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Servisní podpora technologického systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046578 4. 1. 2021 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Servisní podpora technologií řídicího systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045987 28. 12. 2020 neuvedena Město Františkovy Lázně Letní a zimní údržba komunikací a chodníků odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045928 28. 12. 2020 22. 1. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z odhad.cena 1 742 850 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Orlickoústecké nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
 Z2020-045929 19. 1. 2021 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze Svitavské odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045926 28. 12. 2020 22. 1. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové odhad.cena 387 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu katalogového čísla 180102 z jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
 Z2020-045925 31. 12. 2020 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045930 19. 1. 2021 22. 1. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z odhad.cena 1 565 550 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Litomyšlské nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
 Z2020-045962 28. 12. 2020 neuvedena WHALLEY a.s. Sanace ekologické zátěže – Velký Šenov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045700 23. 12. 2020 neuvedena Obec Vacov ČEVAK a.s.
Výběr provozovatele kanalizace a ČOV v obci Vacov 5 734 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem plnění koncesní smlouvy je provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb. v platném znění a další vymezené činnosti při správě vodohospodářského majetku obce Vacov.
 Z2020-045909 22. 12. 2020 neuvedena Obec Vochov AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
MANIPULACE, VÝSYP, SVOZ A LIKVIDACE ODPADU VOCHOV 4 821 430 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro Obec Vochov. Předmět plnění veřejné zakázky je ve všech podrobnostech včetně podrobného vymezení požadovaných služeb, podrobného vymezení druhů odpadů, jichž se poskytování služeb týká, podrobného vymezení dalších povinností účastníka, obchodních, platebních a jiných smluvních podmínek, vymezen touto zadávací dokumentací a závazným textem Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o zajištění služeb v oblasti odpadů (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Tabulka pro výpočet nabídkové ceny (příloha č.2 Zadávací...
 Z2020-045649 21. 12. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-045572 21. 12. 2020 22. 1. 2021 Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Zajištění úklidových prací v objektu DOZP Horní odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací.
 Z2020-045524 21. 12. 2020 neuvedena Obec Trnová Marius Pedersen a.s.
Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro 4 779 406 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pravidelný svoz a energetické využití/odstranění veškerého odpadu z území obce Trnová .
 Z2020-045134 21. 12. 2020 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu odhad.cena 2 350 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového hospodářství.
 Z2020-045287 21. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Deratizace objektů PP ČR v Praze 2021-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045620 21. 12. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Úklid prostor železničních stanic a zastávek, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-045481 21. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Deratizace, dezinfekce a desinsekce objektů PP ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-044781 18. 12. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole CENTRA a.s.
FN Motol - JŘBU - Úklidové práce prostorů 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb a provádění úklidových prací ve vymezených prostorách ve Fakultní nemocnici v Motole zasažených infekcí COVID - 19.
 Z2020-044931 18. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo financí „SEZ, Sanace areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045191 17. 12. 2020 neuvedena Český hydrometeorologický ústav ECM ECO MONITORING spol. s r.o.
Zařízení na sušení vzorků pro nanočásticovou síť 999 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 zařízení na sušení a úpravu vzorku BC (Black Carbon) zajišťující vzorkování. Dodávaná zařízení musí být kompatibilní se systémem odběru vzorku pro měření ethalometry Maggie Scientific Aethalometer - Model EA33 a se softwarem (déle „SW“) v měřicí síti ČHMÚ. Zadavatel požaduje také dodání staničního počítače s operačním systémem a SW kompatibilním pro sběr dat UFP (Tropos) a jejich předávání do databáze ISKO a dodání zařízení na online termické odstraňování butanolu z odpadních par s kapacitou zhruba 0,2 m3/h. Zadavatel požaduje instalaci a uvedení do provozu dodávaných zařízení v rámci poboček ČHMÚ v rámci celé ČR, seznámení pracovníků ČHMÚ s obsluhou systému dle místa instalace, předání veškerých technických dokumentací, uživatelských příruček v českém jazyce, je-li originál dokumentace pouze v anglickém jazyce i jeho překlad do českého...
 Z2020-044681 17. 12. 2020 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Úklid objektu Šumperk - část 2
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb zahrnujících pravidelný úklid, mimořádný a operativní úklid, zimní úklid a dodávky čistících a hygienických prostředků v pobočce VZP ČR RP Ostrava v objektu Šumperk pro období od 1. 4. 2021 na dobu 5 let v rozsahu a souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
 Z2020-044840 16. 12. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Rumpold s.r.o.
Igro s.r.o.
+2 další dodavatelé
ODPADY 2021 - Část A - Tuhý komunální a separovaný 1 766 307 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Odvoz a odstranění tuhého komunálního a separovaného odpadu
 Z2020-044883 16. 12. 2020 neuvedena Město Opočno Marius Pedersen a.s.
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Opočno 4 797 710 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sběr, svoz a odstranění komunálních odpadů vzniklých z činnosti fyzických osob, jehož původcem je město Opočno.
 Z2020-044693 15. 12. 2020 neuvedena Správa majetku Města Chropyně, příspěvková organizace Svoz a likvidace odpadů ze Sběrného dvora města 3 449 606 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou následující činnosti: a) svoz odpadů ze Sběrného dvora města Chropyně (dále jen „zařízení“ či „SD“) v blízkosti nádraží ČD, ulice Nádražní v souladu s platnými právními předpisy České republiky, b) likvidace odpadů a jejich předávání oprávněné osobě k využívání nebo odstraňování odpadu.
 Z2020-044522 15. 12. 2020 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Zařízení pro čištění kanystrů 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 zařízení pro čištění kanystrů, včetně dopravy, instalace a uvedení do provozu v místě plnění, dokumentace, seznámení obsluhy s přístrojovou technikou. Bližší specifikace předmětu je uvedeno v příloze č. 1 ZD.
 Z2020-044435 14. 12. 2020 neuvedena Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Rámcové dohody na ověřování a kalibrace měřidel 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže (tzn., že zadavatel na základě uzavřené rámcové dohody na plnění dílčí části veřejné zakázky rovnou vyzývá k plnění). Předmětem plnění jsou metrologické služby spočívající v ověřování a kalibraci měřidel aktivity a měřidel dalších parametrů polí a zdrojů ionizujícího záření. Každá rámcová dohoda na plnění dílčí části této veřejné zakázky bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení ve smyslu ust. § 132 odst. 2 věty druhé zákona.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 679 lidí darovalo 1 846 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy